Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest"

Transkript

1 Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest

2 Januar 2007 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer Hvem har ansvaret for hvad? Affaldssortering Indkøb Brandinstruktion 1

3 Forord Når vi arbejder, belaster vi miljøet. Det kan vi ikke undgå, men vi kan gøre belastningen så lille som muligt. Vi kan begrænse vores forbrug af el, vand og varme. Vi kan købe så miljøvenligt ind som muligt, og vi kan begrænse vores forbrug i dagligdagen, så vi skaber mindst muligt affald. På denne måde kan vi udføre vores arbejde på en miljømæssig bæredygtig måde. Miljøhåndbogen henvender sig til dig som medarbejder. Håndbogen indeholder derfor de informationer, som du skal kende og handle efter. Her kan du også læse om forvaltningens miljøpolitik Håndbogen er grundlaget for de miljøregler og instruktioner, som du skal følge i dit daglige arbejde for at nedbringe belastningen af miljøet. Der er også en instruktion i tilfælde af brand, da følgerne af en brand også belaster miljøet. Endelig kan du se, hvem der har ansvar for hvad i miljøledelsessystemet - herunder dit eget ansvarsområde. 2

4 Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Centralt i forvaltningen og decentralt i institutionerne er visionen med miljøarbejdet at fremme en bæredygtig samfundsudvikling. En udvikling som opfylder menneskets nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers livsbetingelser i fare. Børn og unge skal derfor have indsigt i de interessemodsætninger, der er knyttet til menneskets udnyttelse af naturens ressourcer. Visionen er, at de skal udvikle evne og vilje til at deltage i debatten om menneskets påvirkning af naturen. Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik er at: Tage initiativ til at udvikle miljøaktiviteter og miljøundervisning i daginstitutioner og skoler. Støtte og fremme en bæredygtig udvikling gennem miljørigtige indkøb. Begrænse anvendelsen af energi og råstoffer for at nedbringe vores nuværende forbrug - herunder nedbringe affaldsmængden. Fremme dialog, information og samarbejde om miljøforhold og bæredygtig udvikling. 3

5 Miljøregler - sådan gør du Papir Brug papir med omtanke! Rent, brugt papir lægges i genbrugskassen. Benyt tosidet udskrivning, når det er hensigtsmæssigt, og kopier på begge sider af papiret. Hvis du opdager en fejl på en side i et langt dokument kan du nøjes med at udskrive den side, der er fejl på. Brug funktionen Vis udskrift før udskrivning. Strøm Brug kun den nødvendige strøm! Sluk skærmen når du ikke bruger den. Sluk computeren, din lokale printer og standby funktioner, når du går hjem. Du bruger energi-spare-pærer hvor det er muligt. Vand Brug kun det vand, du netop har brug for! Når toilettet eller vandhanen løber, meddeler du dette til lederen, som giver Driftsforvaltningen besked. Varme Husk at luft ud mindst 2 gange i løbet af dagen. Når du lufter ud, skal du samtidig lukke for varmen. Affaldssortering Vi sorterer vores affald i henhold til kommunens affaldsregulativ. På de følgende sider kan du læse instruktionen for affaldssortering. Den skal du bruge, når du bortskaffer affald. Indkøb Vi medtænker miljøhensyn, når vi køber ind. Du kan læse mere i afsnittet om miljørigtige indkøb. Brand Der er også en instruktion i tilfælde af brand, da følgerne af en brand også belaster miljøet. Den skal du kende. Det er også din pligt at vide, hvor brandslukningsmateriellet er placeret. Se den sidste side i denne folder. 4

6 Hvad gør vi, når vi opdager en fejl? Som medarbejder skal du reagere, hvis du opdager fejl, der kan have betydning for miljøet. Sådanne fejl kaldes afvigelser og skal registreres. Kun fejl, der medfører en påvirkning af miljøet, skal registreres som en afvigelse. Eksempler på afvigelser kan være at: Miljøreglerne ikke bliver fulgt. Affald af en vis mængde ikke sorteres korrekt. En lovet aktivitet ikke gennemføres i praksis. Vi glemmer at tænke på miljøet, når vi køber ind. Toilettet eller vandhanen løber. Sig det til din leder som noterer det i miljømappen under fanebladet: Vores egne registreringer af afvigelser. Registreringer I forbindelse med miljøcertificering er det et krav, at vi som minimum registrerer: Medarbejdernes miljøuddannelse. Eksterne henvendelser om miljø fx klager over eller forespørgsler om vores miljøadfærd. Afvigelser. Det er din leder, der har ansvar for registreringen. Hvem har ansvar for hvad? Som ansat skal du bruge denne miljøhåndbog Du kender og efterlever BUF s miljøpolitik. Du handler i overensstemmelse med miljøreglerne og instruktionerne. Du informerer din leder: o Hvis der opstår et akut miljøproblem. o Hvis du ikke kan handle i overensstemmelse med miljøreglerne eller instruktionerne. o Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med miljøarbejdet. o Hvis du har en god ide. De miljøansvarlige i din institution Lederen og Steen Frederiksen er medlem af miljøgruppen. De sørger for den daglige koordinering af miljøarbejdet. Det betyder, at de: o Tager sig af henvendelser fra medarbejderne/forældre. 5

7 o Informerer om nye initiativer på miljøområdet. o Evaluerer årligt arbejdet med miljø. o Opdaterer den lokale miljøhåndbog. o Tager initiativ til at udvikle nye tiltag. Klubbens leder Har ansvaret for det konkrete arbejde med miljø i vores klub og at nye medarbejdere får udleveret denne miljøhåndbog. Områdelederen Har det overordnede ansvar for miljøledelsessystemet på klubområdet. Miljø er alles ansvar 6

8 Sortering af affald i Klub Vest Affaldstype Sådan skal du sortere affaldet Papir Skrivepapir, printerpapir, edb-papir, kuverter, aviser, pjecer, foldere, reklamer, telefonbøger, kataloger, farvet papir, bøger, karton (skilleblade), brunt emballagepapir og makuleret papir. Papir med hæfteklammer, clips og tape samt rudekuverter, kan godt genbruges. Sådan kommer du af med affaldet Vi samler papiret i genbrugskassen til papir ved kopimaskinen. Papir-containeren tømmes hver 14. dag af kommunens affaldsentreprenør. Pap Glas Elektronikaffald Nej tak til: beskidt og vådt papir, papir med madrester, selvkopierende papir, karbonpapir, pergamentpapir, papirruller, plastlommer, overheads, brugte papirservietter, papir der er belagt med plast eller voks, cellofan, sølvpapir. Det skal i din almindelige affaldsspand. Papkasser, bølgepap, paprør (uden plastpropper), andet pap der minimum har samme tykkelse som bagsiden af en A4-blok. Pap med hæfteklammer, clips og tape kan godt genbruges. Nej tak til: vådt pap, pap med madrester, papservice eller pap der er dækket med fx plast. Det skal i den almindelige skraldespand. Vinflasker, syltetøjsglas, konservesglas m.m. Glas skal være skyllet for større urenheder og må meget gerne afleveres med skruelåg. Kaffemaskiner, elkedler, regnemaskiner, skrivemaskiner, elsparepærer, lamper osv. Vi lægger pap i papcontaineren, der står i affaldsgård. Husk at gøre papkasserne helt flade. Pap-containeren tømmes hver 14. dag af kommunens affaldsentreprenør. Vi lægger vores gamle glas i glas-containeren, der står i affaldsgården. Glascontaineren tømmes hver 14. dag af kommunens affaldsentreprenør, når vi ringer og bestiller en tømning. Vi sætter det ved cykelskuret Afhentes derefter af Gårdmandsafdelingen. IT-udstyr Pc er, skærme, printere, telefoner osv. Vi sætter det ved cykelskuret Afhentes af Gårdmandsafdelingen. 7

9 Tonerpatroner Patroner til fax og printer. Vi samler dem i kasse i skab i gang ved siden af spil-skabet. Afhentes af Gårdmandsafdelingen. Batterier Restaffald Alle typer batterier indsamles. Plastik- og papservice, brugt køkkenrullepapir, mælkekartoner, snavset papir og pap, disketter, cd er, overheads, alm. elpærer, osv. Vi samler dem i kasse i skab i gang ved siden af spil-skabet. Afhentes af kommunens affaldsentreprenør. Produkter der kan indeholde PVC Dukker, svømmebassiner, badebolde, haveslanger, regntøj, gummistøvler, telte, måtter, sengeunderlag, rygsække osv. Vi samler det ved cykelskuret. Afhentes af Gårdmandsafdelingen. Stort restaffald (må ikke komme i skraldespanden) Kompost Ringbind, krus, urtepotteskjulere, glaskander fra kaffemaskiner, kasserede kontorartikler, kontormøbler, skriveborde, stole osv. Frugtaffald, grøntaffald osv. Vi stiller det ved cykelskuret Afhentes af Gårdmandsafdelingen. Vi lægger det i kompostbeholderen der står ved hegn under pergola. 8

10 Instruktion for indkøb Indkøbspolitik Det er kommunens mål ved sine indkøb at øge efterspørgslen efter miljørigtige varer. Dette bidrager til ændring af samfundets vareproduktion i bæredygtig retning. Så når du eller vores klub køber ind, skal du efterspørge og prioritere miljørigtige produkter og efterspørge miljøcertificerede leverandører. Økologisk kost Vi har en madpolitik, hvor vi tilbyder økologisk aftensmad i vores klub. Læs mere på vores hjemmeside El-forbrugende udstyr Køb el-forbrugende udstyr, der enten er A-mærket (husholdningsapparater og lyskilder) eller mærket med Energipilen (kontor- og it-udstyr). Legetøj, spil og personlige plejeprodukter Køb så vidt muligt miljømærkede produkter. Mærkerne garanterer, at produktet er det mest miljørigtige på markedet. De mest udbredte miljømærker på det danske marked er Svanemærket og EU Blomsten. Undgå produkter, som indeholder PVC, phthalater, trykimprægnering eller tungmetaller. Store indkøb, udbud, indkøbsaftaler Brug kommunens indkøbskontor, du kan finde det på intranettet. Her kan du også se kommunens indkøbsaftaler. Der er allerede stillet miljøkrav. 9

11 Det røde Ø-mærke Det fælles europæiske økologimærke Svanemærket EU-Blomsten Blå engel Bra Miljöval Bæredygtigt træ Energipilen A mærket til elforbrugende udstyr 10

12 Ved Brand BRAND OG VARSLINGS- INSTRUKS Klub Vest 1. ALARMER Ring HVEM DER RINGER - HVAD DER BRÆNDER - HVOR DET BRÆNDER 2. FORLAD BYGNINGERNE Husk afkrydsningsprotokol. Gå til institutionens samlingssted - På græsplænen. Børnene registreres. Alle bliver på samlingsstedet På græsplænen. 3. SLUK BRANDEN HVIS MULIGT OG FORSVARLIGT Brug håndslukkeren og slangevinderne. 4. BEGRÆNS BRANDENS UDBREDELSE Luk døre - lad være med at låse. 5. VED REDNINGSBEREDSKABETS ANKOMST Oplys brandvæsenet hvis der savnes personer. Godkendt den af Viceberedskabschef Henrik Lundquist. 11

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009... 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Nørrebro Bycenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 3 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om Hvidovre C...6 Placering og trafikale forhold...6

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen

Læs mere

Grønt regnskab For den kommunale virksomhed

Grønt regnskab For den kommunale virksomhed 145527 omslag 30/01/02 15:55 Side 4 G r ø n t r e g n s k a b 2001 Grønt regnskab For den kommunale virksomhed Høje-Taastrup Kommune 2 0 0 1 145527 omslag 30/01/02 16:01 Side 1 G r ø n t 2005 r e g n s

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 14:15-14:25 14:25-15:05 15:05-15:25 15:25-15:35 15:35-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere

f w d a l ko m AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald

f w d a l ko m AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald af fal d ld ETTET fa f A PÅ N G t Mi TJENIN w k/ VBE w SEL w. ege d a l ko m n mu e. d AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald 2014 BRUG "MIT AFFALD" PÅ VORES HJEMMESIDE På

Læs mere

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten ejlighedsvis AJuli 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Adfærdsændrende Kommunikation

Adfærdsændrende Kommunikation Adfærdsændrende Kommunikation Indledning AFFALDSHÅNDTERING I GRØNSTED KOMMUNE Vores afsluttende opgave i Kom/IT er at vi skal planlægge, designe og fremstille et kommunikationsprodukt der skal have en

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Program. Pause. 15:35-16:00 Evaluering og afrunding

Program. Pause. 15:35-16:00 Evaluering og afrunding Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:35 13:35-14:15 14:15-14:25 14:25-15:05 15:05-15:25 15:25-15:35 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

Miljøvenlig. indkøbspolitik. Ishøj kommune

Miljøvenlig. indkøbspolitik. Ishøj kommune Ishøj Kommune Indkøbskontoret Miljøvenlig indkøbspolitik i Ishøj kommune Godkendt a byrådet den 2. november 1999 Overordnet målsætning: At bidrage til sikre større livskvalitet - et sundere miljø for menneskelig

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 UDVALGTE DATA KØBENHAVNS KOMMUNE 2006 Veldrevne virksomheder er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og gode arbejdspladser. Københavns Kommune er en virksomhed,

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere