Miljøhåndbog. for medarbejdere. på Klub Bakkens Hjerte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøhåndbog. for medarbejdere. på Klub Bakkens Hjerte"

Transkript

1 Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Bakkens Hjerte

2 Februar 2010 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer Hvem har ansvaret for hvad? Affaldssortering Indkøb Brandinstruktion 1

3 Forord Når vi arbejder, belaster vi miljøet. Det kan vi ikke undgå, men vi kan gøre belastningen så lille som muligt. Vi kan begrænse vores forbrug af el, vand og varme. Vi kan købe så miljøvenligt ind som muligt, og vi kan begrænse vores forbrug i dagligdagen, så vi skaber mindst muligt affald. På denne måde kan vi udføre vores arbejde på en miljømæssig bæredygtig måde. Miljøhåndbogen henvender sig til dig som medarbejder. Håndbogen indeholder derfor de informationer, som du skal kende og handle efter. Her kan du også læse om forvaltningens miljøpolitik Håndbogen er grundlaget for de miljøregler og instruktioner, som du skal følge i dit daglige arbejde for at nedbringe belastningen af miljøet. Der er også en instruktion i tilfælde af brand, da følgerne af en brand også belaster miljøet. Endelig kan du se, hvem der har ansvar for hvad i miljøledelsessystemet - herunder dit eget ansvarsområde. 2

4 Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Centralt i forvaltningen og decentralt i institutionerne er visionen med miljøarbejdet at fremme en bæredygtig samfundsudvikling. En udvikling som opfylder menneskets nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers livsbetingelser i fare. Børn og unge skal derfor have indsigt i de interessemodsætninger, der er knyttet til menneskets udnyttelse af naturens ressourcer. Visionen er, at de skal udvikle evne og vilje til at deltage i debatten om menneskets påvirkning af naturen. Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik er at: Tage initiativ til at udvikle miljøaktiviteter og miljøundervisning i daginstitutioner og skoler. Støtte og fremme en bæredygtig udvikling gennem miljørigtige indkøb. Begrænse anvendelsen af energi og råstoffer for at nedbringe vores nuværende forbrug - herunder nedbringe affaldsmængden. Fremme dialog, information og samarbejde om miljøforhold og bæredygtig udvikling. 3

5 I Bakkens Hjerte gør vi meget for at øge børn og unges kendskab til naturen, bla. ved at lave kolonier, vi tager på skitur i de østrigste alper hver år, vi har et sommerhus vi benytter så tit det kan lade sig gøre, hvor vi laver aktiviteter i naturen. Vi laver gamle lege turneringer ude i området en gang om måneden. Især i sommer halvåret Vi har mange sportsaktiviteter hver dag, og vi prioriterer højt at få så mange børn og unge til at bruge deres krop, bla. derfor er der begrænsning på computerspil, hvert barn kan kun spille max.1 time om dagen Vi serverer et lille mellemmåltid 5 dage om ugen, 2 dage er det gratis de andre dage er prisen 3 kr. Vi handler økologisk så vidt det muligt. Vi sælger kun slik og sodavand hver fredag i meget begrænset omfang. Vi har opsat en koldtvandsautomat, så børnene altid har adgang til frisk og koldt vand. I dagligdagen lærer vi børnene og de unge at man sparer på el og vand, sorterer affald og rydder op efter sig, og at vi skal bruge så lidt engangsservice som muligt. 4

6 Miljøregler - sådan gør du Papir Brug papir med omtanke! Rent, brugt papir lægges i genbrugskassen Benyt tosidet udskrivning, når det er hensigtsmæssigt, og kopier på begge sider af papiret Hvis du opdager en fejl på en side i et langt dokument- kan du nøjes med at udskrive den side, der er fejl på. Brug funktionen Vis udskrift før udskrivning. Strøm Brug kun den nødvendige strøm! Vi slukker lyset, når vi går udenfor eller forlader lokalet. Sluk skærmen når du ikke bruger den. Sluk computeren, din lokale printer og standby funktioner, når du går hjem. Vand Brug kun det vand, du netop har brug for! Når toilettet eller vandhanen løber, meddeler du dette til lederen, som giver Driftsforvaltningen besked. Varme Når du lufter ud, skal du samtidig lukke for varmen. Affaldssortering Vi sorterer vores affald i henhold til kommunens affaldsregulativ. På de følgende sider kan du læse instruktionen for affaldssortering. Den skal du bruge, når du bortskaffer affald. Indkøb Vi medtænker miljøhensyn, når vi køber ind. Du kan læse mere i afsnittet om miljørigtige indkøb. Brand Der er også en instruktion i tilfælde af brand, da følgerne af en brand også belaster miljøet. Den skal du kende. Det er også din pligt at vide, hvor brandslukningsmateriellet er placeret. Se den sidste side i denne folder. Hvad gør vi, når vi opdager en fejl? Som medarbejder skal du reagere, hvis du opdager fejl, der kan have betydning for miljøet. Sådanne fejl kaldes afvigelser og skal registreres. Kun fejl, der medfører en påvirkning af miljøet, skal registreres som en afvigelse. Eksempler på afvigelser kan være at: Hvis toilettet løber, bliver det rep. Straks, vi har en blikkenslager ansat. Hvis en termostat bliver slået af, bliver en ny sat på hurtigst muligt. 5

7 Miljøreglerne ikke bliver fulgt. Affald af en vis mængde ikke sorteres korrekt. En lovet aktivitet ikke gennemføres i praksis. Vi glemmer at tænke på miljøet, når vi køber ind. Toilettet eller vandhanen løber. Sig det til din leder som noterer det i miljømappen under fanebladet: registreringer af afvigelser. Vores egne Registreringer I forbindelse med miljøcertificering er det et krav, at vi som minimum registrerer: Medarbejdernes miljøuddannelse. Eksterne henvendelser om miljø fx klager over eller forespørgsler om vores miljøadfærd. Afvigelser. Det er din leder, der sørger for registreringen. Hvem har ansvar for hvad? Som ansat skal du bruge denne miljøhåndbog Du kender og efterlever BUF s miljøpolitik Du handler i overensstemmelse med miljøreglerne og instruktionerne. Du informerer din leder: - Hvis der opstår et akut miljøproblem. - Hvis du ikke kan handle i overensstemmelse med miljøreglerne eller instruktionerne. - Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med miljøarbejdet. - Hvis du har en god ide. De miljøansvarlige i din institution Lederen og Peer Møllebæk er medlem af miljøgruppen. De sørger for den daglige koordinering af miljøarbejdet. Det betyder, at de: - Tager sig af henvendelser fra medarbejderne/forældre. - Informerer om nye initiativer på miljøområdet. - Evaluerer årligt arbejdet med miljø. - Opdaterer den lokale miljøhåndbog. - Tager initiativ til at udvikle nye tiltag. Klubbens leder Har ansvaret for det konkrete arbejde med miljø i jeres daginstitution og at nye medarbejdere får udleveret denne miljøhåndbog. Områdelederen Har det overordnede ansvar for miljøledelsessystemet på klubområdet. Miljø er alles ansvar 6

8 Sortering af affald i Bakkens Hjerte Affaldstype Sådan skal du sortere affaldet Sådan kommer du af med affaldet Papir Skrivepapir, printerpapir, edb-papir, kuverter, aviser, Vi samler papiret i pjecer, foldere, reklamer, telefonbøger, kataloger, genbrugskassen til papir farvet papir, bøger, karton (skilleblade), brunt emballagepapir og makuleret papir. Papir med hæfteklammer, clips og tape samt rudekuverter, kan godt genbruges. Nej tak til: beskidt og vådt papir, papir med madrester, selvkopierende papir, karbonpapir, pergamentpapir, papirruller, plastlommer, Papircontaineren tømmes overheads, brugte papirservietter, papir der er hver 14. dag af kommunens belagt med plast eller voks, cellofan, sølvpapir. affaldsentreprenør Det skal i din almindelige affaldsspand. Pap Papkasser, bølgepap, paprør (uden plastpropper), Vi lægger pap i andet pap der minimum har samme tykkelse som papcontaineren, der står i bagsiden af en A4-blok. skralderum. Pap med hæfteklammer, clips og tape kan godt genbruges. Husk at gøre papkasserne helt flade. Nej tak til: vådt pap, pap med madrester, papservice eller pap der er dækket med fx plast. Det skal i den almindelige skraldespand. Papcontaineren tømmes hver 14. dag af kommunens affaldsentreprenør Glas Vinflasker, syltetøjsglas, konservesglas m.m. Vi lægger vores gamle glas i glascontaineren, der står Glas skal være skyllet for større urenheder og må På galgebakkens skralderum meget gerne afleveres med skruelåg. Glascontaineren tømmes hver 14. dag af kommunens affaldsentreprenør, når vi Elektronikaf Kaffemaskiner, elkedler, regnemaskiner, Vi sætter det i fald skrivemaskiner, elsparepærer, lamper o.s.v. skralderummet.. Afhentes derefter af Gårdmandsafdelingen. Pc er, skærme, printere, telefoner Vi sætter det IT-udstyr Printerpatroner i skralderummet Tonerpatroner Batterier Patroner til fax og printer Vi lægger dem Alle typer batterier indsamles. Og afleveres til gårdmanden Afhentes af Gårdmandsafdelingen. skralderummet Afhentes af gårdmandsafdelingen 7

9 Restaffald Plastik- og papservice, brugt køkkenrullepapir, mælkekartoner, snavset papir og pap, disketter, Afhentes af kommunens cd er, overheads, alm. elpærer, osv. affaldsentreprenør Produkter Dukker, svømmebassiner, badebolde, haveslanger, Vi samler det i skralderum der kan regntøj, gummistøvler, telte, måtter, sengeunderlag, og bestiller en vognmand. indeholde PVC Stort restrygsække Ringbind, krus, urtepotteskjulere, glaskander fra Vi stiller det.skralderum affald (må kaffemaskiner, kasserede kontorartikler, Afhentes af ikke komme kontormøbler, skriveborde, stole osv. Gårdmandsafdelingen. i skraldespanden) Kompost Instruktion for indkøb Indkøbspolitik Det er kommunens mål ved sine indkøb at øge efterspørgslen efter miljørigtige varer. Dette bidrager til ændring af samfundets vareproduktion i bæredygtig retning. Så når du eller din institution køber ind, skal du efterspørge og prioritere miljørigtige produkter og efterspørge miljøcertificerede leverandører. Økologisk kost I det omfang vi køber fødevarer, tilstræber vi at det er økologisk. Der er økologisk bespisning i samtlige daginstitutioner. El-forbrugende udstyr Køb el-forbrugende udstyr, der enten er A-mærket (husholdningsapparater og lyskilder) eller mærket med Energipilen (kontor- og it-udstyr). Legetøj, spil og personlige plejeprodukter Køb så vidt muligt miljømærkede produkter. Mærkerne garanterer, at produktet er det mest miljørigtige på markedet. De mest udbredte miljømærker på det danske marked er Svanemærket og EU Blomsten. Undgå produkter, som indeholder PVC, phthalater, trykimprægnering eller tungmetaller. Store indkøb, udbud, indkøbsaftaler Brug kommunens indkøbskontor, du kan finde det på intranettet. Her kan du også se kommunens indkøbsaftaler. Der er allerede stillet miljøkrav. Det røde Ø-mærke økologimærke Det fælles europæiske 8

10 Svanemærket EU-Blomsten Blå engel Bra Miljöval Bæredygtigt træ Energipilen A mærket til elforbrugende udstyr 9

11 BRAND OG VARSLINGSINSTRUKS Bakkens hjerte Ved Brand og ulykke 1. ALARMER Ring 112 og oplys: - HVEM DER RINGER - HVAD DER BRÆNDER / Hvor mange tilskadekomne - HVOR DET BRÆNDER / Hvilke skader Ved Brand 2. FORLAD BYGNINGERNE Gå til samlingssted. Basketbanen med de to kurve Alle personer registreres. Navne skrives ned Alle personer bliver på samlingsstedet. 3. SLUK BRANDEN HVIS MULIGT OG FORSVARLIGT Brug slangevinderne eller håndslukkeren 4. BEGRÆNS BRANDENS UDBREDELSE Luk døre lås IKKE dørene 5. VED REDNINGSBEREDSKABETS ANKOMST Oplys brandvæsnet hvis der savnes personer Godkendt af Albertslund Kommunes beredskabsafdeling 10

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009... 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Nørrebro Bycenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 3 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om Hvidovre C...6 Placering og trafikale forhold...6

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 14:15-14:25 14:25-15:05 15:05-15:25 15:25-15:35 15:35-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Praktiske oplysninger. Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler på Billums

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Praktiske oplysninger. Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler på Billums Indholdsfortegnelse side 2: side 3: side 4: side 9: side 10: side 11: side 10: Skolelederen har ordet Kalenderen Praktiske oplysninger Nyt fra Klubben Årets Magnusfest Idrætsdagene på Herlev Stadion Ordensregler

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten ejlighedsvis AJuli 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage

Læs mere

JAG TEN På den gemte ENErGi. ENErGi. Kan man. jage. gemte. Materialekatalog. Oversigt over Go Energis GRATIS materialer til adfærdskampagne

JAG TEN På den gemte ENErGi. ENErGi. Kan man. jage. gemte. Materialekatalog. Oversigt over Go Energis GRATIS materialer til adfærdskampagne den JAG TEN gemte På Kan man jage den gemte energi? Materialekatalog Oversigt over Go Energis GRATIS materialer til adfærdskampagne JA, det ka n man vil du være med? Indhold go jagt! side 4 Kampagneguider

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Adfærdsændrende Kommunikation

Adfærdsændrende Kommunikation Adfærdsændrende Kommunikation Indledning AFFALDSHÅNDTERING I GRØNSTED KOMMUNE Vores afsluttende opgave i Kom/IT er at vi skal planlægge, designe og fremstille et kommunikationsprodukt der skal have en

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Program. Pause. 15:35-16:00 Evaluering og afrunding

Program. Pause. 15:35-16:00 Evaluering og afrunding Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:35 13:35-14:15 14:15-14:25 14:25-15:05 15:05-15:25 15:25-15:35 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

Grønt regnskab For den kommunale virksomhed

Grønt regnskab For den kommunale virksomhed 145527 omslag 30/01/02 15:55 Side 4 G r ø n t r e g n s k a b 2001 Grønt regnskab For den kommunale virksomhed Høje-Taastrup Kommune 2 0 0 1 145527 omslag 30/01/02 16:01 Side 1 G r ø n t 2005 r e g n s

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Miljøvenlig. indkøbspolitik. Ishøj kommune

Miljøvenlig. indkøbspolitik. Ishøj kommune Ishøj Kommune Indkøbskontoret Miljøvenlig indkøbspolitik i Ishøj kommune Godkendt a byrådet den 2. november 1999 Overordnet målsætning: At bidrage til sikre større livskvalitet - et sundere miljø for menneskelig

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere