AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING"

Transkript

1 B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 31. MAJ 2006, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst til de fremmødte. Også en velkomst til Telia Stofas repræsentant. Dagsorden punkt 1: Ole Dalsgaard vælges. Generalforsamlingen erklæres for lovligt og beslutningsdygtig. Dirigenten oplæser dagsorden, samt regler for afholdelse af denne generalforsamling. Der er 23 stemmeberettigede. Indlæg skal ske fra talerstolen. Dirigenten: Dagsorden punkt 2, beretning. Dagsorden punkt 2: Beretning v/formanden. Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område med de mest optimale, og naturligvis lovligt modtagelige, programmer til den mest økonomiske pris. Efter sidste års generalforsamling blev beslutningsreferatet lagt ud på infokanalen og på vores hjemme side umiddelbart efter generalforsamlingen. For at sikre, at alle har frekvensen på INFO kanalen og vores Web adresser, er disse oplysninger vedlagt denne generalforsamlingsindkaldelse. Vi er bekendt med at INFO kanalen er langsom til at få oplysningerne på. Derfor anbefaler vi også at man bruger Internettet i det omfang, man har mulighed for dette. INFO kanalen er så primært til de medlemmer, der endnu ikke har Internet. Vores overordnede målsætning, som jeg starter generalforsamlingen med, får større og større betydning eftersom tilbud og muligheder udvikles i branchen, og TV udbydere bejler til

2 forbrugerne gunst igennem betalingskanaler og flere TV kanaler med samme indhold som tilbydes fra konkurrerende programudbydere. Som eksempel kan nævnes TV 2 s sidste skud på stammen, TV 2 Filmkanal. Man kan overveje om det er manglen på Film eller, TV 2 s markedsandel der danner baggrund for lanceringen. Det er dog ikke derfor vi har manglet den på anlægget, men dette skyldes et svigt hos vores leverandør, Telia Stofa. Det skal vi naturligvis beklage. Og sådan vil vi se flere tiltag. Det bliver billigere at fremstille TV, samtidig med at programudbyderne også bliver mere kommercielle. Derfor er det også godt at generalforsamlingen sidste år bakkede op om bestyrelsens forslag om at dele programafstemningen op i pakker, i stedet for en lang stemmeseddel. Forslaget er nu afprøvet ved den afstemning der blev afsluttet i 1. kvt Ser vi bort fra de Danske programmer, oplevede vi et udbud der var 2-3 gange større i hver kategori, end det vi havde fastlagt af antal kanaler på baggrund af den samlede kanalkapacitet. Opdelingen i programgrupper, bevirkede at de programmer inden for gruppen der fik flest point, kommer på anlægget, og alsidigheden blev fastholdt. Denne opdeling af programgrupper gav også et bedre overblik for dem der skulle afgive stemmer. I stedet for en lang seddel kunne man nu vælge sine favoritter i hver gruppe, fordi man også kendte gruppens antal mulige kanaler. Dog så vi da også enkelte stemmesedler, hvor alle sportsprogrammer fik maksimum point, og alle andre programmer fik ingen eller kun få point. Det er op til den enkelte hvordan man ønsker at bruge sine stemmer, men målsætningen er klar: Alsidighed på anlægget. Hvem er det så der bestemmer indholdet på vores antenneanlæg. Ja alle får tilbuddet. Dem der har svaret har følgende profil: 69,1 % mand og 42,6 % kvinde (der er enkelte hvor begge køn har svaret) Alder: 0 % < 20 / 22,1 % / 52 % / 23,5 % > 61 år Altså over 50 % af stemmerne kommer fra personer mellem 41 og 60 år. Her kunne vi godt tænke os, at flere yngre deltog i demokratiet. Lad det være en udfordring. Den fremtidige programflade blev sat på infokanalen og hjemmesiden. De nye programmer kommer på anlægget d. 1/7. idet der er aftaler, der skal opsiges og andre skal indgås.

3 Dog er der igen sket en beklagelig sammenblanding, som vi i øjeblikket er ved at få rettet. Vi skal sammen med Telia Stofa, have bedre styr på denne udvikling. Sidste års generalforsamling besluttede også, at bestyrelsen vil råde over en kanal samt et beløb svarende til 5 % af den årlige betaling. Det er vi også glade for, for allerede før forårets afstemning er effektueret skal bestyrelsen tage stilling til et nyt filmprogram, der bærer navnet Scandinavia, som er et samarbejde mellem Telia Stofa og nogle filmselskaber bl.a. med film fra Bille August, Lars fon Trier m.m.. På papiret ser projektet spændende ud, og TV 2 Film har da også været i pressen med røgslør omkring kanalen, så vi må se hvad den har at byde på i praksis. Dette blot, for at illustrere at havde bestyrelsen ikke det nødvendige råderum, skulle vi indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling, for at få lov til at være aktuelle. Det vil også virke utidssvarende. Et medlem stillede sidste år et forslag på generalforsamlingen, at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for at få en programpakke mere på anlægget. Programpakken skulle indeholde alle Danske kanaler, samt National Geographic og et Engelsk Nyhedsprogram. Programpakken skulle fastsættes af bestyrelsen, og ikke indgå i vores normale programafstemninger. Vi har opdelt undersøgelsen i 5 forum. 1.: Medlemsudviklingen i foreningen: Vi er nu 790 medlemmer i alt, en fremgang på 1,1 %. Antal medlem med den lille pakke 1, er nu 18, et fald med 5,2 %. Andelen af pakke 1 medlemmer er på 2,3 % 2: På den nylig afholdt programafstemning, svarede kun 8,3 % at de overvejede en anden programpakke inden for det næste år, hvorimod 82,4 % svarede nej til at man overvejede at skifte programpakke næst år. 3.: I dag består anlægget af en programpakke bestående af gratis kanal og med mulighed for Internet IP telefoni m.m., og en programpakke bestående af betalingsprogrammer. Denne pakke består altså af 97,7 % af foreningens medlemmer. Deler man denne pakke op i en programpakke mere, kan man risikere, at kontrakterne med programudbyderne bliver dyrere, fordi deres programmer så ikke kan ses af alle medlemmer. Det vil betyde at de 97,7 % af medlemmerne, der i dag modtager alle programmer, vil komme til at betale en forhøjet pris for deres programmer. Dertil kommer en forhøjelse af administration af en pakke mere, samt tekniske vanskeligheder og udgifter.

4 4.: Tager vi det Offentlige rum har vi også undersøgt forholdene hos Koda/copydan, der opkræver afgifter til kunstnerne. De anbefaler bestemt heller ikke flere opsplitninger, da omkostninger med registrering set i lyste af kundetilfredsheden ikke står i forhold til hinanden. Hos FDA fraråder man på det bestemteste også flere programpakker, idet deres erfaring med flere programpakker kun giver flere utilfredse medlemmer. Som Direktør Søren Birksø sagde, er der et lineært forhold mellem antal programpakker og utilfredshed med programudbuddet. Et anlæg på Fyn havde testet 10 programpakker med mulighed for pakkeskift hvert kvartal. Her viste sig ikke en større tilfredshed, for naboen jo havde en anden pakke end en selv, og den må være mere spændende. Osv. 5.: Leverandøren, Telia Stofa, som jo ejer anlægget, anbefaler bestemt heller ikke en pakke mere. Når vi ser de tiltag vi har haft det sidste år, med et driftsikkert anlæg, udvikling med det digitale spejl, og hvad der måtte komme, kan vi naturligvis bestemme, om vi vil bruge pengene til ekstra filtre og ekstra kapacitet på alle fronter til en programpakke mere, eller om vi vil bruge pengene til fremtidssikre anlægget bl.a. for dem der ønsker at se VM i 3 D På baggrund af de fem områders manglende anbefalinger, tenderende til advarsler i mod en ekstra programpakke, vil bestyrelsen ikke på nuværende tilbyde en programpakke mere. Det har for stor omkostning i forhold til de fordele, der vil kunne tilgodese 18 medlemmer med pakke 1 svarende til 2,3 %. De 97,7 % har jo også krav på at vi udvikler anlægget i fremtiden. På sidste års generalforsamling fortalte Erik Hansen om hans pragmatiske sejr omkring Telestyrelsen og DR. Emnet var at få disse parter til at tale sammen, så vi kunne få DR 2 leveret på anlægget uden irriterende afbrydelser. Erik Hansen er også en flittig bruger af anlægget og ikke mindst på radiokanalerne, et område som vi har lovet generalforsamlingen at opprioritere. Efter generalforsamlingen talte vi om dette indlæg, og besluttede os for at kontakte Erik Hansen for at spørge om han ikke ville hjælpe bestyrelsen med at tjekke anlægget, især i dagtimerne hvor vi er på arbejde. Det indviede Erik Hansen i at hjælpe os med. Det betyder at vi jævnligt modtager en komplet fortegnelse over test af anlægget, og ikke mindst radiokanalerne. Jeg vil godt her takke dig for din flotte indsats. Det er betryggende for os i bestyrelsen at vi også har en uden for bestyrelsen, der tjekker anlæggets kvalitet. På sidste års generalforsamling lovede bestyrelsen også, at vi ville informere om IP telefoni på INFO kanalen og på vores hjemmeside. Vi havde deltaget i forskellige møder hvor udbydere havde forelagt deres syn på fremtiden med IP telefonien, samt Telia Stofas syn på teknikken på markedet.

5 Vi havde også et møde med et medlem i foreningen, der havde IP telefoni i hjemmet, og efter disse møder meldte vi ud med de 3 grundprincipper, der ligger i IP telefoni over Internettet. Indlæggene kan stadig ses, og det er op til medlemmerne selv, om man ønsker at supplere med IP telefoni. I årets løb har vi også indført muligheden for at kunne modtage det Digitale Spejl på anlægget. Ved at købe en lille boks kan man få sine signaler leveret i et digitalt spejl på sit TV. Igen er vi altså på forkant med udviklingen. Markedsføringen af det digitale spejl fik en grundejerforening til at klage over indførslen af det digitale spejl. Især 2 hovedpunkter var gjort gældende i brevet til foreningen. 1.: Prisen for Settop boxen og abonnementsprisen for at modtage det digitale spejl. 2.: Bestyrelsens grundlag for at træffe en sådan beslutning. Hvad angår prisen for boxen, samt abonnementsprisen for at modtage signalerne i det digitale spejl, lod vi Telia Stofa svare på, idet bestyrelsen ikke har den nødvendige tekniske indsigt til at kunne dokumentere for prissætningen. Aktuelt skete det, at TDC kører et slagtilbud på et lager af dekodere, samtidig med at Telia Stofa indfører Stofa Extra. Man kan vel ikke fortænke TDC i at være aktiv i en sådan situation. Konkurrence er sundt. Til gengæld svarede bestyrelsen på, hvorfor vi har truffet beslutningen om at indføre det digitale spejl. Det er bestyrelsens opfattelse, at når det er teknisk forsvarligt at indføre et tilbud til medlemmerne, der udvikler brugen af vores anlæg, eller giver medlemmerne bedre betingelser i anvendelse af anlægget, skal vi sandelig gøre dette. Det skal være et tilbud, og ikke en tvang, på samme måde som det er med Internettet. Så må Telia Stofa på almindelige markedsvilkår sikre, at de ikke skyder sig selv i foden med en fejlagtig prissætning. Jeg kan love at vi i bestyrelsen vil følge prisudviklingen på dette marked. I lighed med et andet køb af teknik, går udviklingen stærkt. Man når ikke ud med emballagen til sin nye PCér, før der er kommet en ny model på banen. Dette gælder også StofaExtra. En ny dekoder er på vej til dem der ønsker at se VM i fodbold i HD kvalitet. Dette vil blive markedsført.

6 DR og TV 2 er startet med digitaliserede udsendelser. Ønsker man at modtage signalerne i digital form, skal man have en dekoder. Se mere på Stofa s hjemmeside, eller ring til salgsafdelingen. Kvaliteten på anlægget må siges at være stabilt i det forløbne år. Anlægget består jo af en masse omsættere og forstærkere, der står ude i al slag vejr. Oplever nogen signalforringelse, er anlægget forsikret, så fejlene bliver rette uden omkostninger for foreningen eller det enkelte medlem. Skyldes fejlen at man selv har ødelagt noget på sin adresse, er anlægget dog ikke forsikret. Vi har i dag 790 tilsluttede TV signalet og 417 tilsluttede Internettet ( 53 % ). Bestyrelsen har i år været til Repræsentantskabsmøde i FDA. Et godt møde, der besluttede at FDA skal fortsætte med at være den politiske vagthund mellem myndigheder, programleverandører, teknikleverandører og antenneforeningerne. Et visionært forslag om man skulle tilbyde et signalsikkerhedsnet i hele Danmark, blev nedstemt, også med vore stemmer. Ser vi fremad vil der stadig ligge nogle spændende udfordringer i digitaliseringen af TV signalerne. Med starten af HD TV til VM i sommer tages der hul på denne udvikling og vi vil følge udviklingen på nært hold, og være med hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt. IP telefonien vil helt sikkert også udvikle sig. Nye muligheder er set, hvor teknikken udvikles, og gøres mere spændende og enklere. Her vil bestyrelsen også følge udviklingen, og sikre vores deltagelse i møder m.m.. omkring området. I det hele taget spår vi en fremtid med flere aktiviteter og møder. Sidst er der taget initiativ til i Telia Stofa regi at etablere en overordnet antenneforening for mindre selvstændige antenneforeninger. Formålet er at kunne leve op til alle de nye tekniske krav. FDA forventer også flere aktiviteter for medlemsforeningerne. Hvad angår vores anlæg, vil vi forsøge at få flere med på anlægget i det område hvor der står uudnyttede standere. Til sidst vil gerne takke bestyrelsen for en god og saglig indsats i det forløbne år. Jeg vil også takke Telia Stofa for i år, og ønsker at udviklende samarbejde i det kommende år.

7 Dirigenten: Så er beretningen stillet til diskussion. Poul Nymark: Opfordrede bestyrelsen til at udsende beretning sammen med indkaldelsen, da der kun møder 23 stemmeberettiget op til generalforsamlingen. Takker bestyrelsen og Telia Stofa for et godt stykke arbejde, det også gælder Internettet. Gert Leinert: Hvorfor er der så mange grupper til programafstemningen, Det fremgik ikke af rigtigt af beretningen. Erling Hansen: Forklarer baggrunden for opdelingen i grupperne ved programafstemningen, og påpeger at det blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Erik Hansen: Forklarer hvordan kanalkontrollen foretages, og han er glad for opgaven, og mener også at det er blevet bedre. Formanden: Noterer Poul Nymarks ønske om at udsende beretning, men siger også at vi ønsker at gå så meget digitalt som muligt. Måske kunne vi sætte beretningen på infokanalen op til generalforsamlingen. Takker igen Erik Hansen og roser ham for formatet at kanalundersøgelserne. Beretning blev enstemmigt godkendt. Dirigenten: Næste punkt er aflæggelse af regnskab: Kassereren: Er der spørgsmål. Dirigenten: Konstaterer, at regnskabet er godkendt. Dirigenten: Oplæser punkt 4: fastsættelse af kontingent, samt budget. Kassereren: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, kr. 25,00. Dirigenten: Konstaterer, at kontingent og budget for det kommende år er godkendt. Dirigenten: Oplæser punkt 5, og konstaterer at der ikke er indkomne forslag. Dirigenten: Oplæser punkt 6, valg: Formanden Torsten Vester genvælges.

8 Bestyrelsesmedlem Kenneth Højstrøm genvælges. Jam Boring genvælges. Suppleant Ole Dalsgaard genvælges. Suppleant Erling Hansen genvælges. Revisor Vagn Petersen genvælges. Revisor suppleant Leif Zeigler genvælges. Dirigenten: Oplæser punkt 7, orientering fra Telia Stofa: John Skovgård: Takker for samarbejdet, og er glad for rosen fra et medlem. Taler om StofaExtra som introduceres med ny settopbox i forbindelse med VM i Tyskland, så man kan se VM i 3D. Frank Bergen: Nu kommer box 2- eller3? John Skovgård: Det er box 2. Prisen er 2.995,-, og en indbytning pris er kr ,- Søren Larsen: Hvorfor er 3+ dårligt? Har lige fået StofaNet. Har brugt 127,- den første dag. Det forstår jeg ikke? John Skovgård: En af grundene til forbruget kan være Windows opdatering. Der har været en trafik. Ring til Stofa. Jeg noterer at 3+ er dårligt flere steder, og tager dette med hjem. Damgaard: Jeg har dårligt 3+. Jeg har mange dårlige TV kanaler og dårligt Stereo signal. John Skovgård: Opfordrer til at fejlmelde hos Telia Stofa. Er det signalet i standeren er det gratis. Er det inde i huset, koster det noget. Du skal sammenligne signalet med din telefon. Erling Hansen: Har haft StofaNet i lang tid uden problemer. Jeg tror dit forbrug skyldes opdatering. Jeg syntes deres net er godt. Søren Larsen: Hvad er det digitale spejl. Hvad med at vise dette på generalforsamlingen? John Skovgård: God ide. Du kan også se forskellen hos os på Telia Stofa. Dirigenten: Oplæser punkt 8, eventuelt:

9 Ole Dalsgaard: Jeg har IP telefoni derhjemme. Min erfaring er meget god med IP telefoni, når Internettet er stabilt. Jesper Larsen: I kalder afstemningen for vejledende. Det er det hos jer. Hvad koster den nye pakke. Jeg er ked af Nicolodean ikke er med i den nye pakke. Men vi har da fået Rai Uno. Formanden: Der er ved at komme nye priser. Prisen er næsten status Qua. Programafstemningen er vejledende. Bestyrelsen fastsætter den endelige programpakke ud fra alsidighedsprincippet. Men udgangspunktet er med respekt for afstemningen. Nicolodiean er under programgruppe 10. Disney fik flest point, Cartoon fik 640 og Nicolodiean kom på en 4 plads. Dette følges. Programmet var til afstemning. Dirigenten: Lukker generalforsamlingen. Formanden: Takker af o o o O O O o o o -----

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 Tune Kabelnet 2008 Forkortet internet-version. Det er ikke er tilladt at distribuere, kopiere, gengive eller på anden vis anvende (f.eks.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk 1. juni 2005 Generalforsamlingsreferat År 2005, den 18. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET FRUGT-

Læs mere

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 Omdeles til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Indeholder referat fra generelforsamling 11. april 2011, de ændrede vedtægter samt bestyrelsen efter generalforsamlingen

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning Årets beretning Velkomst Opsummering Konstituering Årets gang Økonomi Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Endnu engang står jeg her, og kan byde Jer velkommen til en Generalforsamling. Det sidste

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 1 2013 2 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater.

På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater. Den 19. februar 2015, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug. Generalforsamlingen blev sædvanen tro holdt på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Pro Musica-salen i

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus.

Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus. Referat fra ordinær generalforsamling i Ørum Antenneforening. Tirsdag den 28/3 2006 i Ørum forsamlingshus. Formanden Eskild Keller Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen. Der var fremmødt 46 inklusive

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 9. februar 2010, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C

Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Referat af generalforsamling, den 12. maj 2009. kl. 19,00 i Uddannelsescentret Schacksgade 39, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes laugets forretningsfører Ole Larsen, som konstaterede,

Læs mere