Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl På Præstø Skole, 4720 Præstø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø"

Transkript

1 Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl På Præstø Skole, 4720 Præstø Ole Traberg foreningens tidligere revisor -blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han konstaterede at der var mødt 27 stemmeberettigede. 2. Valg af stemmetællere. Hans Baggesen, Preben Pedersen blev valgt. 3. Valg af referent John Jakobsen blev valgt. 4. Formanden aflagde bestyrelsens beretning. BESTYRELSES BERETNING 2013 Det har været et turbulent år for både Præstø Antennelaugs bestyrelse og medlemmer. Medlemmerne har oplevet det både gennem en overgang fra opstart til endelig drift af vores internet-tiltag, samt mindre udfald på enkelte TV kanaler. Bestyrelsen har oplevet det gennem en konstituering grundet først forretningsførerens udtrædelse af bestyrelsen i august, og dernæst formanden, idet Bjarne Mortensen i september valgte at gå af som formand og udtræde af bestyrelsen grundet svigtende helbred. Ind som ny formand trådte jeg, Steen Sønderup, efter en kort tid først som suppleant, valgt ved generalforsamlingen i foråret 2013, og senere som bestyrelsesmedlem. Det var på et tidspunkt, hvor den afgåede formand var i gang med forhandlinger af service og samarbejdsaftaler med vores leverandører af systemer og teknik til distribuering af internet, samt forhandling af nye priser for kanal-køb for året Jeg var på daværende tidspunkt allerede indraget i samarbejdet, og bestyrelsen skulle nu tage stilling til valg af leverandør af TV kanaler for året 2014, og fortsætte forhandlingerne om service og samarbejdsaftaler på Internet-delen. Sidstnævnte blev, da vi nærmede os en afslutning, desværre afbrudt grundet leverandørens (Dansk Antenneservice) konkurs. Derfor så vi os efter en ny leverandør, men var også afventende, og så spændt til hvor vores kontaktpersoner ville genoptage deres virke. Dette er langt om længe faldet på plads, og vi vil genoptage forhandlingerne med disse nye leverandører, som vi heldigvis kender og samarbejder godt med i forvejen. Det var også året, hvor vi med vores distribuering af Internet har flyttet os fra en etableringsfase til en egentlig driftsfase, hvilket vi også kan mærkes positivt på de henvendelser vi får til kontoret, og til dato har

2 mere end 700 medlemmer valgt at benyttes sig af vores tilbud om Internet, - vi håber selvfølgelig der vil komme mange flere til, idet der ikke er nogen betydelig udgift ved at tilslutte flere medlemmer vores internet-tilbud, og derfor vil flere aftagere kunne hjælpe med nogle billigere internet-pakker fremadrettet. Der har været meget vedligeholdelse af vores kabelnet, hvilket har udmundet i en del gravearbejde. Dette vil vi fortsætte med på en fortsat proaktiv tilgang, for derigennem at minimere potentielle kabelbrud og forstyrrelser deraf. Desværre har vi også set brud på vores kabler forsaget af gravearbejde foranlediget af andre en Præstø Antennelaug, hvilket desværre også har medført nogle ekstraudgifter og unødvendige forstyrrelser på kvaliteten hos vores medlemmer. Stormen har også givet en del gener, idet den i efteråret fik rusket dele af vores paraboler i stykker, hvilket medførte i endnu engang af medlemmer kunne konstatere enkelte kanaler komme og gå. Disse paraboler blev heldigvis erstattet af vores forsikringsselskab og bragt i orden igen. Vi ser desværre også at der enkelte steder er husstande, som ikke er medlem af Præstø Antennelaug, der bryder ind i vores TV bokse hvor forsyningskablet kommer ind, og stjæler signalet. Der er flere problemer i dette, - for det første er det ulovligt, for det andet modtager de derigennem TV leverancer, som vi ikke får talt op og betalt udbyder for. Sidst men ikke mindst er der her tale om sabotage af vores kabelnet, da det er et uautoriseret indgreb i vores installation som kan medføre støj og gener for de øvrige medlemmer. Og da det ikke er muligt for os at måle på disse indgreb, opdages de kun ved at opmærksomme medlemmer kontakter os når de ser noget mistænkeligt. Vi har en aktuel sag, som er politi-anmeldt, men desværre afvist fra politiets side, hvorfor vi har ladet sagen overgå til vurdering hos vores advokat gennem FDA (Foreningen af Danske Antenneanlæg). Vi har generelt haft et meget travlt år, både med bestyrelsesarbejde, men også med installationer og fejlrettelser. Dette har desværre vist sig negativt ved større nedbrud, idet der der ofte har været omkring 150 indkomne telefonbeskeder. Desværre oplever medlemmer deraf en dårlig service da vi ikke har tilstrækkelig kapacitet til at ringe tilbage til samtlige henvendelser. Dette er vi opmærksomme på, og vil derfor udføre nogle tiltag i løbet af 2014 for at imødekomme den manglende information til medlemmerne. Det værende bl.a. gennem bedre kommunikation på hjemmeside og PA kanal. Der sker en masse ændringer fra kanalleverandørerne idet de løbende lukker ned for analogsignalerne. Dette medfører selvfølgelig at vi derfor ophører med at levere disse kanaler i analog format til vores medlemmer, og i stedet fokuserer på et rent digitalt signal, og det skal forventes at mange analoge kanaler vil være lukket ned fra vores distributører ved udgangen af Faktisk blev det varslet ved sidste generalforsamling, at analogsignaler ville blive lukket ned inden for et halvt år, men vi valgte i bestyrelsen at holde lidt igen, da der var tvivl om, hvor mange medlemmer der rent faktisk ikke var i stand til udelukkende at modtage et digitalt signal. Derfor vil vi gennem annoncering og lign. tiltag gøre medlemerne opmærksomme på dette, således de er varslet bedst muligt i løbet af året.

3 Vi hører af og til spørgsmål fra vores medlemmer om f.eks. hvornår kan vi selv vælge indholdet i vores programpakke uafhængigt af andre medlemmer eller Kan vi ikke få lov til kun at købe en internet pakke, når nu jeg ikke skal bruge TV - Derfor har vi også prøvet at se lidt fremad, og sammenligne de produkter der er på markedet i dag. Vores holdning er helt klart, at vi da også skal se den vej, men vi vil ikke være de første, for hvis vi skal være blandt de første, så betyder det også, at det er os der betaler alle lærepengene. Vi ved der sker flere tiltag, hvor andre antenneforeninger går sammen om større tiltag som f.eks. om levering af arkiv-tv, som er en model, hvor medlemmerne selv kan vælge at se samtlige udsendelser der har været vist det seneste døgn eller mere, når det passer dem. Vi har også set på mulighederne for selv at sammensætte sine tv pakker, og med de udfordringer dette vil medføre. Alle disse tiltag er temmelig avancerede og dyre i både anskaffelse og vedligeholdelse, hvorfor vi afventer hvad der kan komme af samarbejdsmuligheder med andre antenneforeninger / leverandører. Men da vi ikke mener forespørgslen her og nu er stor nok, og markedet fortsat er umodent på dette område, vil vi udbyde en traditionel kanalafstemning i løbet af 2014, men virkning for året Jeg vil afslutte denne beretning med at gøre opmærksom på Præstø Antennelaugs 40 års jubilæum i år. Fra salen: Hr. Thyge. Individuelle valg? Formanden gjorde opmærksom på bestyrelsens holdning. Bestyrelsens beretning blev godkendt /vedtaget. 5. Regnskab for det forløbne år til godkendelse Revisor Leif Larsen fremlagde foreningens regnskab via storskærm, og det blev enstemmigt vedtaget.

4 Inkl. budgettet. Der skal betales skat af lejeindtægter ved masteudlejning, da lejerne er ikke-medlemmer. Formanden oplyste de nye kontingenter for de forskellige TV-pakker. Fra salen: Er det blevet billigere end tidligere. Bestyrelsesmedlem forklarede at vi nu ikke har udgift til bla Dansk Kabel TV. Bla. derfor JA. Regnskabet kan ses på hjemmesiden: Regnskabet blev godtaget/vedtaget.

5 6. Eventuelle forslag. Ingen forslag indkommet. 7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for Revisor Leif Larsen fortalte om budgettet. Salg og rejseomkostninger er steget med mere end 200%. Formanden fortalte om fremtidsplaner, og de koster jo penge. Budgettet bedes fremover tillige vedlagt regnskabet til uddeling ved Generalforsamlingen. Billagskontrollanter er udgået af vedtægterne. Vi har statsautoriseret revisor nu.

6 Priserne blev gennemgået af formanden og John M fortalte om at priserne på TV trods alt holdes nede på grund af Internettet. Kontingent og budget blev vedtaget 8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Revision Vadestedet. Forslaget blev vedtaget. 9. Valg til bestyrelse. Ulige år vælges 3 medlemmer: Steen Sønderup Henning Nielsen John Jakobsen blev genvalgt for 2 år blev genvalgt for 2 år blev genvalgt for 2 år 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Steen Frederiksen vil gerne stille op. Ej til stede. 22 stemmer. Blev valgt. Preben Pedersen modtager gerne valg. 11 stemmer. Blev ikke valgt. Skolevej 5, Været i Bio Bernhardt. Har deltaget vedr TV i Bårse. Brian Knudsen, Jungshoved Idrætsforening. 18 stemmer (E: Tlf Blev valgt. Suppleanters arbejde? Suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med bestyrelsen, dog uden honorar og uden stemmeret.

7 11. Eventuelt. Afstemningen: (Der skulle skrives 2 navne på stemmesedlen.) Der var 1 blank stemmeseddel, samt 1 stemmeseddel med kun en stemme. Suppleanter blev valgt for 1 år. Prøvekanaler.? TV2 Fri: Nedlagt fra i dag. Ros til Rene for god behandling af nye medlemmer. Og andre medlemmer. Streaming-tjenester. Næstformanden fortalte om fremtidsmuligheder med streaming. Mere individuel sammensætning? Tilpasning, så man betaler for den kanal man ønsker og den tid man forbruger. Reklame i Bernhardt? Søge samarbejde med andre antenneforeninger. Ordstyreren og formanden afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Præstø den 24. marts 2012: Referent: Dirigent: Formand: John Jakobsen Ole Traberg Steen Sønderup

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter.

Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Referat fra generalforsamlingen 05. marts 2013 i Midtfyns Fritidscenter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer deltog Offentlig godkendt revisor, Erling Korsgaard, deltog I generalforsamling deltog 32 (2012: 32)

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening

Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Hotel Scandic, Rytoften 3, 8210 Århus V onsdag, 12. november 2008 kl. 19.00 Deltagere: Ca. 50 deltagere samt personale fra Stofa og Brabrand Boligforening Torben Overgaard

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere