Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus"

Transkript

1 Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant 7. Eventuelt Antal fremmødte: 37 eksklusive bestyrelsen. Hele bestyrelsen var tilstede. Samme antal som i Punkt 1, Valg af dirigent Som dirigent blev valgt, Gunnar Dalskov. Han startede med at spørge om der var nogen indvendinger mod Generalforsamlingens lovlighed. Det var der ikke. Dirigenten gav herefter ordet til formanden for afgivelse af Formandens beretning Punkt 2. Formandens beretning Formandens beretning for året 2014 v/ Ove Thomsen (OT): STOFA Vi havde stadig væk mange medlemmer som Stofa henviste til bestyrelsen, når de ringede ind med problemer, men efter flere henvendelser til kundeservice fik jeg en af medarbejderne i kundeservice, til at sende mig den procedure som de havde, når de skulle vejlede vores medlemmer. Per og undertegnede havde meldt os til Stofa dagen, hvor vi havde mulighed for at komme til at snakke med dem der kunne hjælpe os med at få problemet løst. Vi viste dem den procedure som kundeservice havde at arbejde ud fra, når de skulle betjene vores medlemmer. I den informationsskrivelse stod det klart, at de skulle henvise til antenneforeningen, når vores medlemmer ringede ind Stofa kunne godt se, var forkert. De lovede at det ville blive rettet. Der er nu lavet en ny informationsskrivelse til support medarbejderne. I denne står der at foreningen har en servicekontrakt med Stofa. Der står klart og tydeligt, at når der er fejlmeldinger, må der ikke henvises til foreningen. Vi kan godt mærke at det er blevet bedre, men vi er ikke helt tilfredse endnu. Ved fejlmeldinger på internettet, skal henvendelsen ske på telefon nr og så skal man bede om Stofa Servicecenter Syd. Dette står i den serviceaftale som alle medlemmer har modtaget. 1

2 Når medlemmerne melder fejl omkring internettet fra flere af hindanden uafhængige steder, kan det ikke nytte at Stofa melder tilbage at der ingen fejl er. Stofa er nødsaget til at vores medlemmer alvorligt og dette medførte at vi følte os tvunget til at snakke med store bogstaver over for Stofa. Vi sendte de s vi fik fra medlemmerne ind til Stofa, så var der en der tog aktion hos Stofa. Nu er de så klar over at det er dem der har et problem. Det her må ikke ske, så her er et punkt vi ikke er færdig med at snakke med Stofa om endnu. Efter sidste generalforsamling, havde vi følgende punkter som bestyrelsen skulle undersøge og tage stilling til. Analoge kanaler, skal vi lukke for dem, eller nogle af dem. Vi kunne se på resultatet af brugerafstemningen, at der stadig er en del medlemmer der kun har analog Tv. Derfor lukker vi ikke det analoge signal helt ned endnu. Brugerafstemningen viste et stort ønske om en opgradering af kvaliteten på vores programmer til HD på dem hvor dette er muligt. Dette kræver at vi fjerner 5-6 analoge kanaler. Kanalerne forsvinder ikke, men de kan kun ses digitalt. Dem der så kun har et analog Tv og vil se alle kanaler bliver nødsaget til at købe en boks til Ca kr. Dette havde bestyrelsen besluttet på forhånd, men vi ville vente til brugerafstemningen var afsluttet, for at se om der skulle være andre ændringer der også skulle laves. Herefter skulle vi så finde ud af om en ny program indstilling på det enkelte TV var nødvendig. Info-Kanalen er blevet digitaliseret, så nu kan alle se den både analog og digitalt Vi skulle få en plan fra Stofa over, hvornår den næste Ø opdeling skulle finde sted. Ønsket var at få en pris på dette, så vi kunne øge hastigheden på nettet. Mod vores forventning anbefalede Stofa ikke, at vi på nuværende tidspunkt skulle foretage neddeling af noder, forudsat at vi levere på nuværende CMTS setup. Vi kunne roligt hæve hastigheden til 40/4 med det nuværende setup. Bestyrelsen besluttede derefter at sætte hastigheden op til 40/4, uden prisstigninger. Vores nuværende Cisco UBR er monteret med 1 kort med 2 servicegrupper. For at øge hastigheden yderligere, kan det være nødvendigt at montere et ekstra kort, så vi kommer op på 2 kort og 4 servicegrupper. Da Stofa var færdig med gennemgangen af vores anlæg og vi gennemgik rapporten, anbefalede de os at vi skulle få lavet det sidste med vores forstærkere. Valget faldt på en type forstærkere med overvågning, så der bliver fuld overvågning af hele vores anlæg. Stofa Kundeservice kan derfor se hvis der er forstyrrelser i anlægget og hvor det er. 2

3 Efter vi havde sagt ja til at få det lavet, var vi i Middelfart hvor vi gennemgik det der skulle laves og fik en pris på det. Da Stofa var færdige med arbejdet, fik vi regningen og her kunne vi se at tilbuddet og regningen ikke passede sammen. Fejlen blev accepteret af Stofa og vi modtog en kredit på differensen på ca kr. Ved gennemgang af vores regning for programkøb har det vist sig at kanalerne VH 1 + Nickelodeon + MTV er opkrævet individuelt, selvom vi havde en aftale omkring en samlerabat på disse kanaler. Dette har medført at vi har fået kr. tilbage. Vi har også på et møde fået Tom Andersen fra Stofa til at skrive i referatet, at vi skulle gennemgå vores aftaler. Dette har han lovet flere gange uden det er blevet til noget. Dette har medført at vi har sagt aftalerne op med fritagelse om et år, som der stå i samhandelsaftalen. Så må vi se om Stofa indkalder til genforhandling. Vi har fået en bekræftelse på de har modtaget den fra deres advokat, og vi vil blive indkaldt til møde med dem. Vi har igen i år været til FDA messe, snakket med vores programleverandører og andre antenneforeninger. Vi får altid noget med hjem vi kan bruge i forhandlinger med Stofa og andre. Angående brugerafstemningen så er der brugt meget til på det. Forskellige møder med FDA og programleverandørerne. På møderne med FDA, har vi fået det råd at vi skal sikre at vi har et godt internet, hvor medlemmerne kan tage de fleste kanaler hjem. Programleverandørerne er godt klar over, at mange af deres dyre programmer har svært ved at få tilslutning i pakkerne. De anbefaler at vi laver 3 eller 4 pakker Vores brugerafstemning viser klart at medlemmerne ikke vil betale mere for at se TV. Vi har flere der kun vil have den lille pakke og internet. Efter vi har meddelt Stofa at vores medlemmer ikke ønske at betale mere for at se Tv, har Stofa på et møde med os indrømmet, at Stofa også kan se at folk gå mere væk fra de store pakker. Så det er godt vi er os selv, og ikke er bundet af hverken Stofa eller andre. Vi vil nu vise hvordan brugerafstemningen er gået. Her kan I se hvad medlemmerne ønsker, at betale for at se Tv. Herefter fulgte et oplæg fra Per Møller Hansen, næstformand, omkring brugerafstemningen med følgende fakta: Afstemningen forløb i perioden 20/12, 2014 til og med 11/1, 2015 Det var muligt at stemme såvel elektronisk (PC, tablet og smartphone) som på papir. Under hensyntagen til det lovbestemte must carry-krav, generalforsamlingsbeslutninger og medlemmernes forventninger om at kunne modtage de danske hovedkanaler, var følgende kanaler 3

4 fastlagt i pakke 1 på forhånd: Info Kanalen (MLTV), DR 1, DR 2, DR 3, DR K, DR Ramasjang, DR Ultra, TV Fyn, TV 2, Kanal Fyn, Folketingskanalen og Synstolkning. TV2 indgår som den eneste betalingskanal i pakke 1. Stemmedeltagelse: Antal stemmeberettigede 1356 Antal indkomne stemmer 273 Stemmeprocent: 20,1% Stemmefordeling Pakke 1 var flest stemmer til de kanaler der allerede er repræsenteret i dag. Stemmefordeling Pakke 2 gav ingen forskydninger i kanalmønstret baseret på betingelserne omkring alsidighed og pris. Brugerafstemningen viste at: -folks ønske omkring prisen for pakke 2 ligger et sted mellem og kr. -57% af medlemmerne har ikke et analogt fjersyn i hustanden. -15% af medlemmerne har kun Analogt fjersyn i hustanden. -folk ønsker en opgradering til HD kvalitet. Bestyrelsens oplæg til diskussion var følgende: Opgradering af de kanaler som udsendes i HD til HD kvalitet i vores net. Ændring af kanalmønster kan komme på tale, hvilket betyder at alle medlemmer skal geninstallere deres kanaler. Herudover kræver det at vi lukker 6 analoge kanaler fra pakke 1. Følgende kanaler vil udgå analogt: NRK, TV4 Sverige, RTL, TV2 Norge, SVT 1 og Folketingskanalen Vi har fået et tilbud som gør det muligt at inkludere en ekstra børnekanal Nickelodeon jr i pakke 2 for en meget lille pris. TV2-Fri fik en stemmeandel som gør at bestyrelsen vil kigge på mulighederne for at inkludere kanalen i pakke 2. Prisen er dog en hindring, som kan gøre det svært. Ud over dette bibeholdes det nuværende udbud. Herefter var der livlig konstruktiv debat omkring oplægget. Note: Den færdige rapport omkring Brugerafstemningen 2014 vil ikke blive offentliggjort, men er tilgængelig for gennemsyn af medlemmer, ved personlig henvendelse. Efterfølgende var der ingen spørgsmål til formandens beretning Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. Punkt 3. Foreningens reviderede regnskab På Kassérens, Kurt Nielsen, vegne (sygdom men tilstede) aflagde Per Møller Hansen regnskab. 4

5 Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Spørgsmål til regnskabet: I 7 står der at der kan ydes honorar til tilsynsførende, hvor indgår det i regnskabet? Det står under bestyrelse intern og revision. Det er da meget billigt? Ja, de tilsynsførende får i dag 2,50 pr. medlem. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Punkt 4. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag Punkt 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Bestyrelsesmedlem: Kurt Nielsen (Kassér), afgående modtager ikke genvalg, Per Møller Hansen (nuværende Næst.-fmd) foreslået og valgt. Bestyrelsesmedlem: Tommy J Hansen, afgående. Genvalgt uden modkandidat Bestyrelsesmedlem: Per Møller Hansen, afgået som flg. af valg som kassér. I stedet er Jens Ole Tranekjer valgt for 1 år. Bestyrelsessuppleant 1: Mogens Højland, Nymarken 15, valgt Bestyrelsessuppleant 2: Jan Hansen, Rosendalen 430, nyvalgt Punkt 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant Bilagskontrollant: Knud Christian Jensen, nyvalg Bilagskontrollant suppleant: John Eriksen, nyvalg 5

6 Punkt 7. Eventuelt Hvorfor kan Stofa ikke supportere vores routere? Vores support stopper ved modemmet. Overvejer man at aktivere routeren i modemmet? Nej, det giver for mange problemer og fordelene er for små. Det giver mere mening at lade folk selv stå for det. Somme tider er der ikke lyd på de danske kanaler? Nej, det bør skyldes dine interne installationer og du skal tjekke dem inden du kontakter Stofa Program info står dobbelt, hvorfor er det fra? PM: Det bør være fjernsynsmodellem der er den skyldige men send et billede af det til bestyrelsen så kigger vi på det. Jeg har DR på 2 forskellige kanaler på 2 forskelige fjernsyn, hvad er årsagen? Det er installationen på dit fjernsyn ellers også er det synstolkning. Billedet forsvinder fra RTL? Det er ikke noget der syndes antennen ellers ville der være flere der har det. TextTV på infokanalen indeholder gamle informationer? Ja det er korrekt. Det tager vi med videre til Poul Erik. Jeg vil gerne have TV2fri, skal man søge om det igen? 6

7 Nej, det er det vi har gennemgået i aften. Vi arbejder på det som før nævnt. Men det afhænger af økonomi. Hvorfor starter DR-K text-tv på side 104? PM: Det må være noget med systemets opbygning. Vi undersøger det. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Han bad dog om at lyden næste gang bliver bedre (lydanlæg) og overlod ordet til formanden, for en afsluttende bemærkning. Formand, Ove Thomsen konkluderede: Vi arbejder videre og deltager på fremtidige møder bla med Stofa osv. Lad mig afslutningsvis lige konkludere at op til årsskiftet havde vi 29 medlemmer der skiftede fra den store til den lille pakke. Det matcher meget godt vores resultat på brugerafstemningen. Mange vil kun have vores internet. Dette skal vi i fremtiden forholde os til. -- Dette referat er godkendt til offentliggørelse af bestyrelsen for Antennelaug 78 Øst, Munkebo, 23. marts,

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere