Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst"

Transkript

1 Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant 7. Eventuelt Antal fremmødte: 35 medlemmer eksklusive bestyrelsen. Punkt 1, Valg af dirigent Som dirigent blev valgt, John Eriksen. Punkt 2. Formandens beretning Formanden beretning v/ Ove Thomsen (OT): Ø-opdelingen har vi nu afsluttet. Tilbuddet vi fik lød på 930,000 kr., men ved den forhandling vi havde, hvor vi kunne bruge en del af lys lederen fra hovedstationen og ned til Svishaveskolen, blev prisen 828,000 kr. Altså en besparelse på 102,000 kr. Muligheden vi fik, for at lægge rør ned på en strækning på ca. 900 m, gav en pris på rørene fra Stofa på 93,581 kr. Ved en forhandling fik vi et afslag på det halve, og opnåede hermed en besparelse på 46,790 kr. I forbindelse med arbejdet med ø- opdelingen, blev 5 stk. Super bredbånds forstærkere i overskud. Disse er sat ind hvor der var Splitbåndsforstærkere, som skulle skiftes ud. Vi har bedt om at få et tilbud, så vi kan skifte de sidste splitbåndsforstærkere ud til super bredbånds forstærkere. Dette vil give større kanalkapacitet og deraf mere plads til overførelse af HD signaler og mere kapacitet til internet. Når frekvensbåndet MHZ (Luftbåren) i 2013 tages i brug, til eksempelvis mobilt bredbånd, kan dette medføre forstyrrelser internt i husstandsinstallationerne. Disse forstyrrelser opstår gennem såkaldte HF utætheder. HF utætheder opstår, når kvaliteten af det antennemateriel der anvendes ikke overholder en vis standard. Dette kan være stik, kabler og stikdåser. Antenneforeningen garanterer naturligvis at signalet frem til den første dåse lever op til standarden, men hvad der er anvendes af materiel herefter er medlemmet ansvar. Vi vil iværksætte en informationskampagne på vores hjemmeside og på info-kanalen, med råd og vejledning om kravene til husstandsinstallationerne. Vi har i bestyrelsen besluttet at købe nyt modtager udstyr til modtagelse af TV2 Fyn som er MPEG 4 kodet, så medlemmer med den lille pakke også kan se Tv 2, selvom den er blevet en betalingskanal 1

2 Gennemgang af anlægget er lige blevet færdigt. Vi forventede, at alt blev gennemgået denne gang og det er det blevet. Vi har været inde ved Stofa og gået den igennem med Vagn og Dennis Der var flere standere de skal igennem igen, da standerne var dækket til af grene, kompostbeholdere, dækket af jord eller der var låst ind til haven. Der er målt dårligt signal visse steder, på grund af fugt i standerne. Alle må hjælpe til med at holde standerne fri, det er i alles interesse. Men ellers er konklusionen at vi har et godt og velholdt anlæg. Angående internettet har vi bedt Tom om at finde ud af, hvad der skal til af udstyr, hvis vi skal have højere hastighed på internettet. Vi har undersøgt hvad de har andre steder, med eget internet som vores. Der er der nogen, der kan komme op på 15/2 Mbit. Hvorfor de kan det, har vi fået svar på. De har skifte alle deres modemer, så de kun køre med Doscis 3 modem. Vi har så efterfølgende bedt om et skriftligt tilbud på dette. Tilbuddet vi har modtaget betyder at vi skal lave vores U.S. Doscis om til en Euro doscis Dette kan ske på den nuværende server, så vi kan på sigt kan tilbyde 17/7 maksimalt pt. Men det kræver, at alle vores gamle modemmer udskiftes til nye Doscis 3,0 modemmer. Vi har bedt om en pris på modemmerne, hvis vi skifter alle ud. På FDA messen snakkede vi med mange leverandører, så Kurt Nielsen og jeg, har været til møde med Ulrik Madsen fra Fyns Kabel TV Ulrik var med til at lave vores internet da han arbejde for JCA. Vi havde et godt og uforpligtende møde. Vi har også været til møde med Kasper Grønholt fra YouSee, Vi gjorde ham opmærksom på, at vi ikke kunne lide den prispolitik YouSee havde. Han ville gerne komme med en pris for de programmer vi har i vores anlæg og kun dem. Det ukodede digitale spejl var også en mulighed, sagde han. Vi har fået tilbuddet og der var ikke meget forskel på tilbuddet fra YouSee og Stofa. Så snakken med YouSee er noget vi vil holde ved lige. Vi har også været til møde med Stofa i Horsens angående fordelspakken. En Fordelspakke som med tiden er blevet til både Fordelspakke 2 og Fordelspakke 3. Prisen er i dag på 330 kr. om året. Her skal det lige siges at et kort til digital spejl ved Stofa, koster 375 kr. om året. Hvis vi havde sagt ja til fordelspakken, skulle vi i 2012 opkræve 330 kr. for medlemmer. Alt i alt 481,800 kr.!!!!! Tom fra Stofa har fortalt bestyrelsen at vi kan tage tilbuddet om Fordelspakken eller lade være. Men som sagt, så er det er tiden der arbejder for os og indtil videre kører vi videre som i dag, hvor vi kan tilbyde Stofas digitale spejl på begge pakker uden beregning. Forhandlingerne med Stofa omkring valgfrie pakker i anlægget, er der desværre ikke kommet noget ud af endnu. Herudover må vi stadigvæk rette henvendelse til Stofa og klage over den behandling vores medlemmer få når de kontakter dem. Vi havde et medlem der fik vores internet ad libitum til jul og det var han meget glad for. Men lige efter nytår gik hans internethastighed ned på 0,256/0,064 i stedet for 10/1. Medlemmet klagede over dette, så Stofa sendte ham et nyt modem. Men resultatet forblev det samme, 0,256/0,064. 2

3 Jeg blev så ringet op af hans søn, der spurgte om ikke vi kunne hjælpe ham? Det viste sig så, at Stofa havde give manden Stofa net. Vi afkrævede så Stofa en forklaring på, hvordan dette var muligt? Vores svar er klart: Vi vil ikke have Stofa ind på vores anlæg og sælge internet Men som før omtalt er der nu kommet skred i forhandlingerne med Stofa. Forhandlingen er sluttet med et godt år for antenneforeningen ,- kr. sparet på ø-opdelingen ,- kr. sparet på nedlæggelse af rør ,- kr. sparet på aftalen om digital clear (Ukodet digitalt spejl) Ca ,- kr. om året, på ny serviceaftale. Ca ,- kr. om året, på en ny programaftale. Den 16. februar var dagen hvor vi fik forhandlet dette på plads. Det var i sandhed en god dag for foreningen. Den 16. februar var også dagen, hvor undertegnede kunne fejre 30 års jubilæum som formand. Kan man forlange mere? Nu skal vi i gang med arbejdet med at finde ud hvilke analoge kanaler, vi skal fjerne og sætte over som digitale kanaler? Dette for at skaffe den fornødne plads, til de fremtidige ændringer der er påkrævet. Vi skal have sat gang på udskiftningen af splitbåndsforstærkere til Bredbåndsforstærkere. Vi skal også tage stilling til, om vi skal skifte alle de gamle modemmer ud? Måske skal prisen på tilslutninger sænkes, således vi for fremtiden betaler modemmet, når nogen tilmelder sig Internet ad Libitum? Med den besparelse vi har opnået ved forhandlingerne, har vi skaffet luft til at følge med tiden, uden vi skal kræve ekstra penge fra medlemmerne. Spørgsmål til beretningen: Spørgsmål: Hastigheden på Internet ad Libitum svinger og er nogen gange under de lovede 10/1? Formanden: Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge om vi kan øge hastigheden til 12/2? Stofa har lidt problemer med at få hastigheden stabil. Dette medfører desværre at download-hastigheden en gang imellem forsvinder ned på 8. Men vi arbejder på sagen og derfor har vi ikke offentliggjort noget på vores hjemmeside. Men så snart vi har løsningen vil vi også melde det ud. Spørgsmål: Hvordan måler man hastigheden på Internet ad Libitum? Formanden: På vores hjemmeside findes der et link i venstre side som heder hastighedsmåling. Et medlem bragte prisen for et nyt modem på banen? Formanden: Prisen på et modem er ca. 600,- kr. I kan låne et af foreningens test modemmer til at tjekke om det er det modemmet der fejler. Hvis det er så skal man en tur ind til Stofa og købe et nyt Spørgsmål: Er det muligt at beholde sin nuværende fra en anden udbyder, hvis man skifter til Internet ad Libitum? 3

4 Formanden: Måske, det vil vi undersøge. Men det vil normalt kun være noget din nuværende udbyder kan svare på, da det er deres domæne man anvender. Spørgsmål: Hvordan modtager man DR-HD? Formanden: Dette kan kun gøres med en DVB-C modtager i MPEG-4 format Spørgsmål: Vi har EuroSport 1, men er det ikke muligt at få EuroSport 2? Formanden: Nej, ikke som det er i dag. Spørgsmål: Er det muligt at få Stofas IP-telefoni? Formanden: Ja, vi har nogle enkelte der kører med det med et fornuftigt resultat. Tag kontakt til Stofa. Spørgsmål: Lyden på TV-2 svinger meget? Formanden: Ja, det er der flere der klager over og Stofa er adviseret om problemet. Spørgsmål: Med det nye Clear View (ukodet digitalt spejl) er kort og boks så unødvendig? Formanden: Ja, hvis man har et TV med DVB-C tuner i MPEG-4 kodning. Men man bør gemme både kort og boks da vi kan få brug for det senere. Spørgsmål: Får man sine penge tilbage fra Stofa for det kort man har når vi nu har fået Clear View (ukodet digitalt spejl)? Formanden: Det ved vi ikke endnu, men vi taler med Stofa om dette emne. Formandens beretning blev godkendt med 3 blanke stemmer og ingen imod. Punkt 3. Foreningens reviderede regnskab Kasséren, Kurt Nielsen, aflagde regnskab. Dette regnskab kan rekvireres ved personlig henvendelse til kasséren. Spørgsmål til Regnskabet: Spørgsmål: Er det nødvendigt at læse alle op når folk selv sidder med regnskabet? Kasséren: Nej egentligt ikke, det vil vi forbedre til næste gang Spørgsmål: Telefoni står opført 2 steder i regnskabet? Kasséren: Det ene er Antenneforeningens mobil og det andet er telefongodtgørelse. Spørgsmål: Hvordan kommer Copydan-afgiften til at fremstå som indtægt? Kasséren: Copydan-afgiften fastsættes for hvert år, inden der udsendes opkrævninger, på baggrund af tal fra Stofa. De faktiske tal fra Copydan kender vi først senere. Derfor udligner vi den forskel der er. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Punkt 4. Indkomne forslag Der var kommet et forslag vedrørende digitalt spejl. Dette forslag havde mistet sin relevans med indførelsen af Clear View (ukodet digitalt spejl). Derfor blev det taget af bordet. Punkt 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 4

5 Formand: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsessuppleant 1: Bestyrelsessuppleant 2: Ove Thomsen, afgående men genvalgt uden modkandidat Per Møller Hansen, afgående men genvalgt uden modkandidat Holger Madsen, afgående men genvalgt uden modkandidat Michael Eghøj, afgående, ikke genopstillet Nyvalgt: Henning Schmidt, Strandvejen 33 Arthur Frederiksen afgående, ikke genopstillet Nyvalgt: Jens Ole Tranekær, Solbakken 822 Punkt 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant Bilagskontrollant: Nyvalgt Ole Johansen, Toften 307 Revisorsuppleant: Tommy Hansen, afgående men genvalgt uden modkandidat Punkt 7. Eventuelt Intet blev bragt på banen under dette punkt Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og overlod ordet til formanden, for en afsluttende bemærkning. Formand, Ove Thomsen konkluderede: Som sagt har det været et godt år for foreningen. Nu skal vi så i gang, med at finde de kanaler der skal flyttes fra analog over til digital, sammen Stofa og den anden antenneforening. Vi skal have gang i udskiftningen af splitbåndsforstærkerne. IT Hastigheden og udskiftningen af modemmer, skal vi også kikke på. Og så skal vi have en ordentlig samtale med Stofa, angående den måde de behandler vores medlemmer på, når de siger vi ikke har service kontrakt med dem. Så tak til bestyrelsen for året der er gået -- Dette referat er godkendt til offentliggørelse af bestyrelsen for Antennelaug 78 Øst, Munkebo, 6. marts,

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere