Lær at leve med Parkinsons sygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at leve med Parkinsons sygdom"

Transkript

1 Parkinsonforeningen Lær at leve med Parkinsons sygdom Denne kortfattede vejledning henvender sig til personer, der netop har fået stillet diagnosen. Formålet er at give nogle gode råd til at komme videre med et aktivt liv og fastholdelse af en høj livskvalitet. lær at leve med parkinson_august :53:21

2 Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme. Sygdommen starter meget snigende og har et individuelt forløb. Ikke to personer med Parkinson vil have et ens sygdomsbillede og skal derfor ikke behandles ens. Når en person er ved at udvikle parkinsonisme er det vigtigt, at der bliver stillet en rigtig diagnose, og at behandlingen fra starten bliver tilrettelagt for den enkelte. Ved et optimalt behandlingsforløb kan et flertal forvente en høj grad af symptomdæmpning og et livsforløb, som ikke bliver kortere på grund af sygdommen. Symptomer på sygdommen Mistanke om Parkinsons sygdom opstår, når en langsom udvikling af symptomer finder sted f.eks. almen træthed, smidighedstab i en arm eller ben, let rysten i en hånd, ændret eller langsommere skrift, ændret stemmeføring og -rytme, ændret ansigtsudtryk, langsommere bevægelser end hidtil og besvær med at vende sig i sengen. Gangen kan påvirkes med mindre skridtlængde og med nedsat medsving af en arm. Det er ikke ualmindeligt, at det er omgivelserne, som først bemærker de langsomt indsættende ændringer hos personen. Lignende symptomer kan optræde ved en lang række andre sygdomstilstande, og det er således vigtigt, at den endelige diagnose stilles af en neurolog. hvordan stilles diagnosen Parkinsons sygdom Diagnosen Parkinsons sygdom bygger på et mønster af symptomer og forskellige fund ved den undersøgelse neurologen udfører. Hjælpeundersøgelser f.eks blodprøver, CT- og/ eller MR scanning anvendes ved tvivlstilfælde kun for at udelukke anden årsag til symptomerne og vil ved Parkinsons sygdom typisk være fuldstændig normale. For at stille diagnosen Parkinsons sygdom skal mindst to af følgende hovedsymptomer være til stede: Hvilerysten (tremor) Muskelstivhed (rigiditet) Langsomme bevægelser (bradykinesi) Følgende er med til at bekræfte diagnosen: ensidig debut af symptomer begyndende dæmpning af symptomerne når behandlingen er påbegyndt Det kan være særdeles vanskeligt at stille diagnosen med tilstrækkelig sikkerhed tidligt i forløbet. Klinisk erfaring og nogen tids oblær at leve med parkinson_august :53:21

3 servation af sygdomsudviklingen kan være nødvendig. Lignende symptomer kan ses som følge af visse typer medicin til psykiske sygdomme og nogle slags medicin mod kvalme og svimmelhed. Hos andre er symptomerne debuteret pludseligt, hvor årsagen kan være kredsløbsforstyrrelser, dvs. typisk en lille blodprop. Hvis neurologen finder et atypisk symptommønster og tegn, der ikke umiddelbart er karakteristisk for Parkinsons sygdom og uden at der f.eks. er effekt af medicin, kan man i disse tvivlstilfælde vælge at foretage en anden type scanning (f.eks. DAT-scanning). Denne type scanning kan således være med til at be- eller afkræfte diagnosen Parkinsons sygdom. Forekomst og årsag Parkinsons sygdom debuterer oftest i 60 års alderen. Hyppigheden af sygdommen stiger med alderen. Cirka 10 % vil dog være yngre end 55 år. Sygdommen er lidt hyppigere hos mænd end kvinder. I Danmark er der , som har sygdommen Sygdommen opstår som følge af et tab af dopaminproducerende nerveceller i lokaliserede hjerneområder centralt i hjernen. Dopamin er et signalstof, der er nødvendigt for et normalt bevægemønster. Der findes ingen kendt årsag til Parkinsons sygdom, men man mener, at en kombination af arv (genetisk disposition eller skrøbelighed) og udefra kommende faktorer (miljø, opvækst og toksiske påvirkninger fra ex. sprøjtemidler, tungmetaller) har betydning for udviklingen af sygdommen. lær at leve med parkinson_august :53:31

4 Overordnet idé bag behandlingen Det er vigtigt, at man som patient er grundigt informeret om hvorledes man lever med sygdommen og giver sig tid til at acceptere den nye situation. Det er af stor vigtighed at holde sig fysisk aktiv og at have en aktiv livsførelse. Dette forbliver af stor betydning i det videre forløb. Det er også vigtigt, at den medicinske behandling er tilrettelagt efter den enkelte persons erhvervsmæssige og sociale forhold. Medicin til behandling af Parkinsons sygdom Listen på denne side vil ændre sig i takt med at nye produkter markedsføres, og gamle produkter afregisteres. Hvis du har spørgsmål omkring, hvilken medicin som er tilgængelig, så anbefaler foreningen, at du kontakter din egen læge eller finde informationerne i Medicinhåndbogen (beregnet til patienter) ( eller i Lægemiddelkataloget (beregnet til sundhedspersoner) ( DOPAMINERG STIMULATION Dopamintilførende + dekarboxylasehæmmer Levodopa + benserazid (Madopar ) Levodopa + carbidopa (Sinemet, Duodopa (kan søges individuelt), Levodopa/carbidopa ratiopharm ) Forstærkende på dopamintilførende: Entakapone (COMT hæmmer) (Comtess, Comtan ) Tolcapon (COMT hæmmer) (Tasmar ) Carbidopa + entakopon + levodopa (Stalevo ) Dopaminforstærkende enzymhæmmere Selegilin (MAO-B hæmmer) (Eldepryl, Selegilin NM ) Rasagilin (MAO-B hæmmer) (Azilect ) Dopamin receptor stimulerende dopamin-agonister Pramipexol (Sifrol, Miraxpexin ) Ropinirol (Requip, Requip Depot ) Rotigotine (Neupro ) Pergolid (Permax, Pergolid ratiopharm ) Bromocriptin (Parlodel ) Cabergolin (Cabaser ) Apomorfin (kan søges individuelt) Påvirkning af andre signalstoffer Acetylkolinerg hæmning: Biperiden (Akineton ) Orphenadin (Lysantin ) Procyclidin (Kemadrin ) Trihexyphenidyl (Peragit ) Glutaminerg hæmning: Amantadin lær at leve med parkinson_august :53:35

5 Medicinsk behandling Ved et optimalt behandlingsforløb kan et flertal forvente en høj grad af symptomdæmpning og et livsforløb, som ikke bliver kortere på grund af sygdommen. Det anbefales at enhver behandling gøres individuel. Det er nødvendigt med langsom dosisøgning af medicinen for at kunne vurdere effekten og undgå bivirkninger. Dette tager flere måneder. Der findes forskellige behandlingsmuligheder, hvor medicinen kan inddeles efter virkningsmekanisme. Dopamintilførende stoffer, her levodopa, erstatter det dopamin, som hjernen ikke længere producerer. Dopaminergt virkende, her dopamin-agonister, er stoffer, som virker direkte på dopaminreceptorerne. Derudover stoffer som virker dopaminforstærkende, samt stoffer som virker på andre signalstoffer, som har betydning for behandlingen af parkinsymptomerne. Det er vigtigt at medicinen ikke tages samtidig med et proteinholdigt måltid. Der findes muligheder for at give medicinen kontinuerlig, hvis det er nødvendigt for patienten, i form af depottablet, plaster eller pumpebehandling. Behandlingen tilrettelægges i fællesskab mellem patienten og lægen. 5 lær at leve med parkinson_august :53:37

6 som er placeret under huden på brystkassen. Denne elektriske stimulation dæmper de motoriske symptomer. Ambulant kontrol Efter diagnosen er stillet, vil man blive fulgt ved gentagne kontrolbesøg. Det er en fordel som patient at have forberedt disse besøg med oplysninger om, hvordan man oplever hverdagen, hvilke symptomer og problemstillinger man har, samt hvordan de påvirker én, således at man sammen med lægen har et udgangspunkt for en diskussion af den fortsatte behandling. Det kan være en god idé at lave en huskeseddel og en fordel at have en pårørende med til det ambulante besøg hos neurologen. Sygdommen kan også give anledning til ikke-motoriske symptomer som for eksempel vandladingsbesvær, tristhed, søvnforstyrrelser afføringsproblemer. Tag også disse problemer op med din neurolog, da de næsten altid kan afhjælpes. Operation: hos patienter, som oplever udtalte svingninger i effekten af den medicinske behandling, kan operation i visse tilfælde komme på tale. Ved operationen indopereres tynde elektroder i de dybe kerner i hjernen som ved Parkinsons sygdom er i ubalance. Elektroderne er via ledninger under huden koblet til en pacemaker, Ikke-medicinsk behandling Information og rådgivning Den medicinske behandling er kun en lille brik i det store puslespil ved Parkinsons sygdom. Det er vigtigt, at man trods sygdommen, forsøger at opretholde den hverdag og de aktiviteter, man altid har gjort. Dette er specielt vigtigt ved Parkinsons sygdom, da det er en kronisk sygdom, man skal leve med i mange år. Det lær at leve med parkinson_august :53:38

7 at holde sig fysisk, psykisk og socialt aktiv er meget vigtigt for en god livskvalitet. For at opnå den bedste hverdag er det vigtigt, at man som patient tager et ansvar, ansvar for eget liv og medansvar i forhold til den medicinske behandling. Dette kræver dog, at man først selv har erkendt og accepteret sygdommen, som noget man skal leve med resten af livet. Det skal ikke blive en hæmsko for livsførelsen, men en udfordring, der skal tages op! At blive på arbejdsmarkedet er for mange en vigtig del af deres liv. Dette gælder også for personer med parkinsonisme. Det kan være en god idé (også inden at man føler et egentligt behov og kan måske spare mange bekymringer) at tage kontakt til en socialrådgiver i ens kommune eller socialrådgiveren hos Parkinsonforeningen for at høre, hvilke muligheder som foreligger. Hvordan problemerne løses er meget individuelt. Nogle spørger lægen eller sygeplejersken til råds, andre søger litteratur på biblioteket eller på internettet, og en tredie mulighed er Parkinsonforeningen (se bageste side med henvisninger til yderligere information). Sociale liv Det er vigtigt at være åben omkring sin diagnose både overfor familien, venner og arbejdskollegaer. Alene det, at man har fået fortalt, at man har Parkinsons sygdom, kan lette presset på ens skuldre, og derved kan man slappe mere af. Modsat får andre også en forståelse og forklaring på de symptomer, de måske længe har lagt mærke til. Det sociale liv eller aktiviteter, det at have noget at interessere sig for, er meget vigtigt i forhold til selvtillid og livskvalitet. lær at leve med parkinson_august :53:51

8 Er du vant til at røre dig så bliv ved Er du ikke, så begynd. Når det handler om symptomer, muskelstyrke, kondition og livskvalitet, er det både patienternes og terapeuternes erfaring, at det nytter at holde sig fysisk i gang. Den naturlige aldring af kroppen starter allerede ved 25 års alderen, og når man passerer de 4o år går det stærkt ned ad bakke med både kræfterne og konditionen, ikke mindst hvis man lider af parkinsonisme. Man har god mulighed for at forhale forfaldet ved at gøre en indsats. Fysisk aktivitet gavner hjerte, kredsløb, muskler, stofskifte, hormon- og immunsystem og humøret. Mange af de positive effekter ved en træningsindsats forsvinder i løbet af få uger, så det er den daglige motion, der tæller. For at holde muskler og led smidige og bibeholde funktionen længst muligt, er der et par øvelser man bør lave dagligt. Disse få øvelser skal ind i dit dagsprogram, på lige fod med tandbørstning. Alle øvelser laves dagligt, hver øvelse 5-10 gange Øvelse 1 stående op ad dør eller væg Stræk knæene, pres lænden ind, skuldrene tilbage og håndfladerne mod døren. Tilsidst trækkes hagen ind, og stillingen holdes, mens man tæller til 10 Øvelse 2 siddende på stol med kosteskaft eller en sammenrullet avis Hold stokken i begge hænder bag nakken, ret ryggen og drej til skiftevis højre og venstre, så langt det er muligt. Øvelse 3 rejse og sætte sig på en stol Øvelse 4 liggende på maven Hvil dig liggende på maven min. Øvelse 5 dyb vejrtrækning Anbring hænderne på maven. Pust langsomt ud mellem læberne, træk vejret roligt ind, så maven buler ud. Parkinsonisme vil med de træge bevægelser og træthed opfordre til at tage det med ro, og røre sig sparsomt, men man bliver mere energisk og får større velbefindende ved at røre sig. 3o minutters fysisk aktivitet om dagen gør en forskel. Gerne fordelt over dagen, som en del af tilværelsens daglige gøremål. Det kræver ikke, at man trækker i konditøj eller går i fitnesscenter. lær at leve med parkinson_august :53:52

9 lær at leve med parkinson_august :53:54

10 10 gratis motion i hverdagen rask spadseretur med eller uden hund gratis motion i hverdagen cykling til købmand eller bager cykling på kondicykel, hvis det kniber rask spadseretur med eller uden hund med balancen cykling til købmand eller bager leg med børn og børnebørn cykling på kondicykel, hvis det kniber lave ansigter foran spejlet, når du med balancen børster tænder leg med børn og børnebørn lave ansigter foran spejlet, når du børster tænder 30 minutters fysisk aktivitet om dagen gør 30 en minutters forskel fysisk aktivitet om dagen gør en forskel Parkinsonforeningen har udgivet en specifik pjece om træning og Parkinsons sygdom, der kan bestilles via Heri findes dels information om træningslære og dels konkrete træningsprogrammer. sang rengøring havearbejde, slå græs sang svømning rengøring golf, bowling og lignende havearbejde, slå græs sportsaktiviteter svømning golf, bowling og lignende Vil man derudover træne konditionen og musklerne, sportsaktiviteter skal man 2 gange om ugen træne 30 min., hvor man anstrenger sig og får pulsen op. Vil man derudover træne konditionen og musklerne, skal man 2 gange om ugen træne 30 min., hvor man anstrenger sig og får pulsen op. 10 lær at leve med parkinson_august :54:01 lær at leve med parkinson_august :54:01

11 Hæftet er revideret af Neurolog Lene Wermuth, Neurologisk afd. Odense Universitetshospital og tidligere udarbejdet af Neurolog Lene Wermuth, Fysioterapeut Pernille Lindberg Kjær, Sygeplejerske Marianne Høi Udgiver: Parkinsonforeningen Layout: Tegnestuen Trojka Tryk: Rosendahls Isbn: lær at leve med parkinson_august :54:10

12 Parkinsonforeningen tilbyder rådgivning til personer med Parkinsons sygdom og pårørende. Se mere på Parkinsonforeningen tilbyder følgende rådgivning: (Se rådgiverne og læs mere og se telefonnumre og tider på Socialrådgiver Hvis et medlem har spørgsmål til sociale ydelser, lovstof eller sager om støtte eller andet, kan vedkommende kontakte foreningens socialrådgiver. Lægekonsulent Som medlem af Parkinsonforeningen kan du benytte dig af foreningens lægekonsulent, der svarer på spørgsmål om Parkinsons Sygdom. Atypisk Parkinsonisme Er du patient eller pårørende, kan du kontakte foreningens rådgiver på dette område. Sygeplejekonsulent Som medlem af Parkinsonforeningen kan du også benytte dig af foreningens sygeplejeå konsulent, der svarer på spørgsmål om Parkinsons Sygdom. Fysioterapeut Har du spørgsmål vedrørende fysioterapibehandling af parkinsonramte, kan du kontakte foreningens fysioterapeut. LOGOPæD/TALEPæDAGOG Har du spørgsmål om stemme- og taleproblemer kan du ringe til foreningens logopæd. Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Tlf: , Parkinsonforeningen er stiftet i Formålet med foreningen er at hjælpe personer med Parkinsons sygdom og deres pårørende med de problemer, der opstår som følge af sygdommen samt at arbejde for bekæmpelse af sygdommen og dens følger og støtte forskningen. lær at leve med parkinson_august :54:16

Er din medicin effektiv?

Er din medicin effektiv? Dansk Parkinsonforening Parkinsons sygdom Er din medicin effektiv? Lær at genkende og håndtere de svingninger i din tilstand, der skyldes aftagende effekt eller wearing off Er din medicin effektiv_til

Læs mere

Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson.

Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson. Tak for sidst, for en rigtig god og velbesøgt aften, med 35 Social og Sundheds Assistenter, som hørte om Parkinson. Neurolog Bjarke A Rogvi-Hansen fortalte om Parkinson på en levende og spændende måde,.

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2015. Nr. 4. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2015. Nr. 4. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen November 2015. Nr. 4 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

Langvarige rygsmerter

Langvarige rygsmerter Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Langvarige rygsmerter 2 www.krop-fysik.dk Langvarige rygsmerter Smerter i ryggen er noget de fleste mennesker oplever i løbet af deres liv. Som regel forsvinder

Læs mere

Motion. for polioramte

Motion. for polioramte Motion for polioramte 2 Motion for polioramte Motion for polioramte Som polioramt kan man opleve, at kræfterne svinder, når man bliver ældre, og det er vigtigt at overveje, om den nedsatte styrke skyldes,

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst September 2012 Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapeuterne Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Denne pjece er udarbejdet af

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED MEDICINSK BEHANDLING AF PARKINSONS SYGDOM

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED MEDICINSK BEHANDLING AF PARKINSONS SYGDOM INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED MEDICINSK BEHANDLING AF PARKINSONS SYGDOM 2013 Indberettede bivirkninger ved medicinsk behandling af parkinsons sygdom Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig

Læs mere

PARKINSONS SYGDOM Compliance Behandling Stephen Wørlich Pedersen

PARKINSONS SYGDOM Compliance Behandling Stephen Wørlich Pedersen Parkinsonforeningen PARKINSONS SYGDOM Compliance At tage eller ikke at tage medicin som ordineret Behandling Hvordan medicinerer man hvad og hvorfor Stephen Wørlich Pedersen parkinsons sygdom 2008 til

Læs mere

Impulskontrolforstyrrelser

Impulskontrolforstyrrelser Impulskontrolforstyrrelser Impulskontrolforstyrrelser Hyperseksualitet, ludomani eller overdreven shopping Impulskontrolforstyrrelser dækker over en vifte af bivirkninger til parkinsonmedicinen, der alle

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Patientvejledning September 2013 Indledning Strålebehandling kan påvirke vævet i underhud og muskler, så det bliver fortykket

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Velkommen til kræftrehabilitering. Information om fysisk aktivitet under og efter behandling

Velkommen til kræftrehabilitering. Information om fysisk aktivitet under og efter behandling Velkommen til kræftrehabilitering Information om fysisk aktivitet under og efter behandling Velkommen til kræftrehabilitering i Guldborgsund Rehabilitering Guldborgsund Kommune tilbyder kræftrehabilitering

Læs mere

Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps

Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps Patientinformation Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps - Dekompression eller Diskusprolaps www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

K R A Motion. Fysisk aktivitet. - også når du er indlagt. Sund Info

K R A Motion. Fysisk aktivitet. - også når du er indlagt. Sund Info K R A Motion Fysisk aktivitet - også når du er indlagt Sund Info Hvorfor motion og fysisk aktivitet? Motion og fysisk aktivitet er af stor betydning for din generelle sundhed. I dag er det videnskabeligt

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

Hvad kan du opnå med fysioterapi?

Hvad kan du opnå med fysioterapi? Hvad kan du opnå med fysioterapi? Kontrol over smerte med positive tanker Bedst mulige funktion og øget livskvalitet Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Fysioterapi PTF5 Psykoeducation Dansk Ark

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden

Patientvejledning. Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden Patientvejledning Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Mange, der

Læs mere

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Formålet med træningen er at forebygge, lindre og/eller afhjælpe graviditetsbetingede smerter og gener i bækken, ryg og underliv.

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet Ortopædkirurgisk Afdeling Smerter foran i knæet En af de hyppigste årsager til knæproblemer hos unge er det, man benævner forreste knæsmerter. Dette hentyder til, at smerterne fornemmes fortil i og omkring

Læs mere

PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS

PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS OKTOBER 2014 PARKINSONFORENINGEN PARKINSONPATIENTERS FORSØRGELSESSTATUS RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2014 PARKINSONFORENINGEN

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0216

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram - skulder. Træningsprogram efter operation af frossen skulder

Patientvejledning. Træningsprogram - skulder. Træningsprogram efter operation af frossen skulder Patientvejledning Træningsprogram - skulder Træningsprogram efter operation af frossen skulder Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig.

Læs mere

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-1085 patientinformation Skulder-/albuesektoren afd. E ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE patientinformation De har fået

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

AquaMama. Vandtræning for gravide

AquaMama. Vandtræning for gravide AquaMama Vandtræning for gravide AquaMama AquaMama er seks effektive øvelser, der holder dig i form, mens maven vokser. Øvelserne er udviklet af Gigtforeningen i samarbejde med Rigshospitalets specialister.

Læs mere

Information og træningsprogram til hjertepatienter

Information og træningsprogram til hjertepatienter Patientinformation Information og træningsprogram til hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Rev. okt. 2010 Information om fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne

Læs mere

Tips om gangbesvær ved Parkinsons sygdom

Tips om gangbesvær ved Parkinsons sygdom Vivi Dupont Parkinsonforeningen Tips om gangbesvær ved Parkinsons sygdom ny_tips om gangbesvær_til tryk.i1 1 08-04-2009 09:32:31 Indhold 3 5 6 7 8 9 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 Indledning 3 Hvorfor bliver

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Forord. Helle Thagesen, overlæge, Roskilde Sygehus. faktabog_tryk.indd 1 03-10-2008 13:12:59

Forord. Helle Thagesen, overlæge, Roskilde Sygehus. faktabog_tryk.indd 1 03-10-2008 13:12:59 Forord Mange danskere rammes hvert år af Parkinsons sygdom, og der findes i Danmark ca. 6000-7000 personer, der lider af sygdommen. Når man får stillet diagnosen Parkinsons sygdom, melder der sig mange

Læs mere

Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen

Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Information og træning til patienter der er opereret i lungerne Ved den operation du har fået foretaget, har man skåret i brystkassen, og det betyder,

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram - skulder. Træningsprogram efter operation af falsk leddannelse i skulder (pseudoartrose )

Patientvejledning. Træningsprogram - skulder. Træningsprogram efter operation af falsk leddannelse i skulder (pseudoartrose ) Patientvejledning Træningsprogram - skulder Træningsprogram efter operation af falsk leddannelse i skulder (pseudoartrose ) Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad,

Læs mere

OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a.

OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a. Aktivt program OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a. Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0589 patientinformation Skulder-/albuesektoren

Læs mere

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning Terapiafdelingen Patienter med KOL Patientvejledning Hvad er KOL? KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Symptomerne er åndenød, hoste, øget slimproduktion og nedsat aktivitetsniveau. Når man har

Læs mere

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Du har fået en pladsgørende operation i skulderleddet. Nu skal du begynde at træne skulderen, så du holder skulderens bevægelighed og styrke

Læs mere

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Du er blevet opereret for et brud på kravebenet. I begyndelse skal du bruge armslyngen hele tiden, men når smerterne aftager, kan du bruge slyngen

Læs mere

Sådan træner du, når du er opereret i knæet

Sådan træner du, når du er opereret i knæet Sådan træner du, når du er opereret i knæet Du skal træne efter din knæoperation for at styrke musklerne omkring knæet. Det er nødvendigt for at du kan opnå normal bevægelighed i knæleddet, og for at du

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Parkinson og demens eller demens med parkinsonisme!

Parkinson og demens eller demens med parkinsonisme! Parkinson og demens eller demens med parkinsonisme! Specialeansvarlig overlæge, neurolog, lektor Lene Wermuth DemensklinikkenOUH Odense Universitetshospital Læringsmål Hvordan stiller man diagnosen Parkinson/parkinsonisme?

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 23. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til Ole Maymann.

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom Medicintilskudsnævnet har modtaget bidrag fra følgende: Danmarks Apotekerforening UCB Medicintilskudsnævnet, 8. september 2015 København,

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Patientinformation Patient info om diskusprolaps i halsregionen

Patientinformation Patient info om diskusprolaps i halsregionen Patientinformation Patient info om diskusprolaps i halsregionen Patientinformation, Patient info om diskusprolaps i halsregionen Side 2 Denne vejledning vil give dig og dine pårørende nogle generelle oplysninger

Læs mere

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Du har brækket overarmen, og bruddet er fundet egnet til konservativ behandling. Derfor er det ikke nødvendigt at foretage en operation. Bruddet vil

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Træningsprogram. Pladsgørende operation i skulderleddet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Træningsprogram. Pladsgørende operation i skulderleddet Ortopædkirurgisk Afdeling Træningsprogram Pladsgørende operation i skulderleddet 1 Efter operationen Du må få dage efter operationen i princippet bruge din arm frit inden for smertegrænsen, med mindre

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap)

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst og skal nu i gang med genoptræningen. I denne pjece finder du vores anvisninger til,

Læs mere

Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen

Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen Du har fået syet supraspinatus-senen og må nu ikke bruge din skulder aktivt i 6 uger. Selvom du skal holde skulderen i ro, er det vigtigt,

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Træning med lille elastik

Træning med lille elastik Til patienter og pårørende Træning med lille elastik Vælg farve Vælg billede Fysioterapien Øvelsesprogram med lille elastikbånd Ved træning med elastik kan du styrketræne dine muskler. Elastikken er let

Læs mere

Sådan træner du armen efter syning af supraspinatus

Sådan træner du armen efter syning af supraspinatus Sådan træner du armen efter syning af supraspinatus med abduktionsbandage Du er blevet opereret i skulderen, hvor du har fået syet din supraspinatussene. De første 6 uger efter operationen må du ikke bruge

Læs mere

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler.

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter pladsskabende operation i skulder

Patientvejledning. Træningsprogram efter pladsskabende operation i skulder Patientvejledning Træningsprogram efter pladsskabende operation i skulder Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Umiddelbart

Læs mere

Parkinsons sygdom. Kristian Winge Overlæge, PhD Neurologisk afdeling Bispebjerg hospital

Parkinsons sygdom. Kristian Winge Overlæge, PhD Neurologisk afdeling Bispebjerg hospital Parkinsons sygdom Kristian Winge Overlæge, PhD Neurologisk afdeling Bispebjerg hospital Parkinson s syge Diagnose ud fra symptomerne Manglende kontrol af bevægelser Bradykinesi, rigiditet, tremor, postural

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med total knæprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med total knæprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med total knæprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Genoptræningen

Læs mere

SIG til! ved kvalme og opkastning

SIG til! ved kvalme og opkastning SIG til! ved kvalme og opkastning Forord Denne pjece er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger med problematikker indenfor kvalme og opkastning. Pjecens indhold

Læs mere

Mastektomi (Øvelsesprogram)

Mastektomi (Øvelsesprogram) Mastektomi (Øvelsesprogram) Information Efter operationen og senere under en eventuel strålebehandling kan vævet blive uelastisk og stramt. For at modvirke dette, er det vigtigt at du arbejder med forskydelighedsbehandling.

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i lysken Du er blevet opereret og har fået fjernet lymfeknuder i din lyske. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner

Læs mere

Øvelsesprogram for den brystopererede patient

Øvelsesprogram for den brystopererede patient Patientinformation Øvelsesprogram for den brystopererede patient Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien Øvelsesprogram for den brystopererede patient Hensigten med øvelserne er at: stimulere og normalisere

Læs mere

At have en forælder med erhvervet hjerneskade

At have en forælder med erhvervet hjerneskade At have en forælder med erhvervet hjerneskade Her kan du læse om, hvordan man kan føle og tænke, hvis ens far eller mor har fået en hjerneskade. Vi fortæller om, hvilken hjælp din far eller mor kan få

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud T R Æ N I N G S G U I D E til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud Træningsguide til patienter med hoftebrud Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang med

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i lysken Du er blevet opereret og har fået fjernet lymfeknuder i din lyske. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Du har et brud på kravetbenet, og du har derfor fået en armslynge på til at aflaste bruddet. I begyndelsen skal du bruge armslyngen

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge

Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Sådan træner du skulderen ved brud på kravebenet behandlet med armslynge Du har et brud på kravetbenet, og du har derfor fået en armslynge på til at aflaste bruddet. I begyndelsen skal du bruge armslyngen

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion af brystet med protese Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst med en protese. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til,

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Før operationen Du må ikke være syg eller have sår, udslæt,

Læs mere

Information om dysartri

Information om dysartri Kommunikationscentret Information om dysartri 1 2 Hvad er dysartri? Ordet dysartri kommer af det græske "dys" og "athroun" og betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dysartri er således betegnelsen for

Læs mere

Øvelsesprogram til den kirurgiske patient

Øvelsesprogram til den kirurgiske patient Indledning Dette hæfte er til dig, der er opereret i maven. Du vil blive instrueret i hvilke øvelser du skal lave. Fysioterapeuten vil angive hvilke øvelser samt hvor mange gentagelser du skal lave. Er

Læs mere

Øvelser til kvinder med smerter i underlivet

Øvelser til kvinder med smerter i underlivet Underlivssmerter opleves af et stort antal kvinder. Der kan være flere årsager, men ofte vil musklerne være involverede. Muskelspændinger kan opstå i såvel underlivet som i nakke- og skulderregionen. De

Læs mere

Sådan træner du i hverdagen, efter du er blevet opereret i mavesækken

Sådan træner du i hverdagen, efter du er blevet opereret i mavesækken Sådan træner du i hverdagen, efter du er blevet opereret i mavesækken Du er blevet opereret i mavesækken gennem et snit i din mave og brystkasse. Operationen er foregået tæt på dit mellemgulv, og det betyder,

Læs mere