Sundhedsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsen 14.10.2013"

Transkript

1 Sundhedsstyrelsen K/ a NKR II okt doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST sagsnr /1. Tak igen for mulighed for at afgive svar på det omfattende udkast, om end vi, som nævnt i mail af 3. ds., stadig havde fundet det rimeligt og fair, om svarfristen havde været længere end 8 hverdage. Desværre er det vor opfattelse, at længden af høringsudkastet ikke er ligefrem proportional med relevansen ude på klinikkerne, og vi savner generelt evidens for forslag og anbefalinger vedr. de mange kombinationer af parodontitis og periimplantitis, ligesom vi savner rekommendationer for best practice. Muligheden for at sikre og vedligeholde et højt behandlingsniveau med kvaliteten i højsædet baseret på ny evidens synes derfor forpasset i denne omgang. Baggrunden herfor er antagelig, at der blandt udkastets forfatter har været uenighed om mål og midler, og at man derfor i stedet vælger i vidt omfang at parallelisere fra de svenske erfaringer. En uheldig tendens som vi også så i forbindelse med indførelsen af begrænsningen i anvendelse af tilskud til tandrensninger, hvor en ældre rapport fra 2007, Udredning om omfordeling af tilskuddet i voksentandplejen, i mangel af nyere undersøgelser blev anvendt som fundament og baggrund. På trods af at rapporten strengt taget opfordrede til eftertanke og yderligere undersøgelser af høj videnskabelig kvalitet inden videre evt. kunne foretages. 1

2 Baggrunden for NKR er som angivet s.5 i udkastet, at sygdomme i vævene omkring tænder og tandimplantater er hyppigt forekommende blandt voksne danskere, og udgør et betydeligt tandsundhedsproblem i Danmark. Sygdomme der forekommer i vævene omkring tænder og tandimplantater er infektionssygdomme med bakteriel årsag, der kan føre til, at tænder eller implantater mistes, hvilket kan reducere tyggefunktion, æstetik og livskvalitet for den enkelte. Det skønnes, at % af alle tandtab skyldes sygdommen marginal parodontitis. Undersøgelser peger på, at infektion i mundhulen, i form af sygdommen marginal parodontitis, har betydning for den almene sundhedstilstand. Der er således påvist sammenhænge mellem marginal parodontitis og udviklingen af hjerte-karsygdomme og diabetes. Formålet med at udarbejde en retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater må være at skabe et grundlag for ensartet evidensbaseret behandling af høj videnskabelig kvalitet. Den kliniske retningslinje omhandler 79 sygdoms /behandlingskombinationer inden for sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. Ved gennemgang af disse 79 konklusioner/behandlingseffekt er evidensen vurderet som følger: Evidens styrke 1-3: 9 stk. God/ nogenlunde videnskabeligt belæg: 16 stk. Ekspertgruppens vurdering: 48 stk. Manglende grundlag for vurdering: 5 stk. Om denne fordeling tilgodeser kravet om evidensbaseret behandling af høj videnskabelig kvalitet, der fremadrettet skal danne grundlag for undersøgelse, behandlingsplan, behandling samt ikke mindst dokumentation, kan der efter PTO s opfattelse med rimelighed stilles spørgsmålstegn ved? Ikke mindst forårsaget af muligheder/risiko for behandlings-sekvenser, hvor der på internationalt niveau kan være/er divergerende opfattelser af behandlingsmåder og -midler. 2

3 PTO skal ikke stille sig til dommer for disse behandlingsmæssige alternativer, men kun påpege, at evidensen ikke er af høj faglig standard ved alle nævnte sygdomsforløb. I rapporten nævnes bl.a. den uenighed, der har været eksperterne imellem med hensyn til klassificering af kronisk eller aggressiv parodontitis. Side 10 beskrives de forskellige behandlinger som bl.a. er: Egenomsorg Egenomsorg omfatter mundhygiejne og anvendelse af tandpasta og mundskyllevæsker med antimikrobielle stoffer. Professionel tandrensning Professionel tandrensning udføres med passende tidsintervaller for at fjerne bakteriel biofilm og eventuelt tandsten og udgør et supplement til gentagen mundhygiejneinstruktion og kontrol. Professionel rensning af implantater Professionel rensning af implantater udføres for at fjerne plak og tandsten i forbindelse med instruktion i mundhygiejne. Her noteres divergensen mellem professionel tandrensning og professionel rensning af tandimplantater. PTO formoder, at der også under prof. tandrensning i biofilm er inkluderet plak, som ved rensning af implantater. Side 13: Diagnose: Gingivitis Behandling: Tandpasta med tilsætning af antimikrobielle stoffer Manglende information i undersøgelserne: Effekten på gingivitis ved svært tilgængelige flader såsom approksimalflader mangler i undersøgelserne. Side 15: Diagnose: Gingivitis 3

4 Behandling: Mundskylning med antiseptisk opløsning som supplement til tandbørstning Manglende information i undersøgelserne: Effekten på gingivitis ved svært tilgængelige flader såsom approksimalflader mangler i undersøgelserne. Her skal vi påpege, at evidensbaseret tandpleje bør indeholde alle tandflader. Især approximalfladerne er hyppigt omdrejningspunktet for evt. sygdom i vævet omkring tænder. Diagnose: Gingivitis Behandling: Professionel tandrensning Konklusion, behandlingseffekt: 4 Ved gingivitis giver gentagne supplerende professionelle tandrensninger ingen formindskelse af gingivitisprævalensen sammenlignet med gentagne mundhygiejneinstruktioner og kontroller alene. Litteratur referencer: Her ses 2 referencer fra 2005, 1 fra 2007, 1 fra 1971 og 1 fra I tidligere nævnte rapport Udredning om omfordeling af tilskuddet i voksentandplejen (2007) konkluderer forfatterne (s 25) af det omtalte Cochrane review, at der ønskes undersøgelser af høj videnskabelig kvalitet, for at fastslå effekten af tandrensninger. Heraf kan evt. konkluderes, at de 4 referencer fra ikke har haft den ønskede validitet for disse Cochrane forfattere. Sidste reference der henvises til er: Clinical outcomes of single visit oral profylaxis. Den formodes ikke at indeholde vurderinger med henblik på tandrensningers effekt på gingivitis og behandling heraf? Her er ikke refereret til manglende informationer i undersøgelserne, men det ses på s. 22 under periimplantær mukositis, at effekten af rengøring af implantater har samme effekt som ved tænder Diagnose: Periimplantær mukositis Litteraturvurdering

5 En randomiseret kontrolleret undersøgelse (1) omfattende 13 personer og otte måneders opfølgning bedømmer effekten af professionel rengøring af implantater (instrumentel fjernelse af plak og tandsten). Undersøgelsen viser, at professionel rengøring af implantater resulterer i % reduktion i vævsinflammation (gingivalindeks) og 0,6 0,7 mm reduktion i pochedybde, hvilket svarer til effekten ved tænder. Det undrer os en lille smule, at den sammenlignende undersøgelse mht. tænder ikke er nævnt under professionel tandrensning ved gingivitis? S.26: 4.2. Diagnose: Aggressiv parodontitis Behandling: Forbedring af mundhygiejnen Konklusion, behandlingseffekt: Ved aggressiv parodontitis er en god egenomsorg (mundhygiejne) af afgørende betydning for udfaldet af de aktive behandlingstiltag og for at forebygge sygdomsrecidiv (ekspertgruppens vurdering). Men ifølge litteraturvurderingen findes der ingen studier af god kvalitet vedrørende den isolerede effekt af forbedret mundhygiejne på sygdommen aggressiv parodontitis. Spørgsmålet er, om det er evidens af videnskabelig høj kvalitet? s.33ff: Rygestop i f.m. kronisk- og aggressiv parodontit er beskrevet og ekspertgruppens vurdering er, at der er en lav til moderat positiv effekt på pochereduktion ingen til lav effekt på forandringer i klinisk fæste niveau ingen til lav effekt på reduktion i blødningsfrekvens ved sondering og ved aggressiv parodontit 5

6 ringe eller moderat positiv effekt på pochereduktion ingen eller ringe effekt på forandringer i klinisk fæsteniveau og blødning ved sondering. Ved væv omkring tandimplantater (s.84). Ved periimplantitis kan et rygestop som supplement til tiltag for at etablere infektionskontrol forventes at have en langsigtet positiv effekt i form af formindsket risiko for knogletab omkring implantaterne Evidensen er ved begge konklusioner alene ekspertgruppens vurdering. Her ville, med al respekt, en evidens højere end denne vurdering være ønskeligt. Også i forhold til rygestops effekt på andre vitale legemsdele og væv. --- Tandplejen har været udsat for kraftige forringelser den seneste tid og borgerne må regne med større brugerbetaling og, på sigt, dyrere behandlinger, idet man med beskæringer i tilskud m.m. tvinger patienter fra forebyggende til behandlende tandpleje. Fra tandbørste til tandlægebor. En efter vor opfattelse meget uheldig tendens, der bryder med mange års tradition for at prioritere den profylaktiske indsats. Som det gælder med forslag til national klinisk retningslinje for indkaldeintervaller gælder også vedr. dette forslag, at det selvsagt forudsættes, at de ressourcer privat praksis bliver nødt til at afsætte for at leve op til nye standarder bliver adækvat kompenseret eller at de på anden vis implementeres på et for praksis udgiftsneutralt grundlag. Med venlig hilsen Peter Kaihøj Tandlæge, formand Karsten P. Larsen sekretariatschef, advokat. 6

BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER

BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER Nationale kliniske retningslinjer for BEHANDLING AF SYGDOMME I VÆV OMKRING TÆNDER OG TANDIMPLANTATER 2013 National klinisk retningslinje - Behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater

Læs mere

KRONISK PARODONTITIS - FOREBYGGELSE, DIAGNOSTIK OG BEHANDLING

KRONISK PARODONTITIS - FOREBYGGELSE, DIAGNOSTIK OG BEHANDLING KRONISK PARODONTITIS - FOREBYGGELSE, DIAGNOSTIK OG BEANDLING Kommentering af: Kronisk parodontit - prevention, diagnostik och behandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2005 Kommenterede

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES 2015 Titel National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Peer Review. Torleif Ruud, professor, Akershus universitetssykehus John Teilmann Larsen, overlæge, Odense Universitetshospital 14-04-2015

Peer Review. Torleif Ruud, professor, Akershus universitetssykehus John Teilmann Larsen, overlæge, Odense Universitetshospital 14-04-2015 Høringssvar: National Klinisk Retningslinje for behandling af mennesker med skizofreni og komplekse forløb Vedvarende symptomer, misbrug eller mangelfuld behandlingstilknytning 1. Center for misbrugsbehandling

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår Dato 19. august 2013 Sagsnr. 4-1013-10/2 Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser

Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser Birthe Cortsen Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser Resultater fra Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen Publikationen Sammenhæng

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 2015 National klinisk retningsline for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Voksentandpleje i Danmark

Voksentandpleje i Danmark Birthe Cortsen og Eskild Klausen Fredslund Voksentandpleje i Danmark Organisering af voksentandplejen i Danmark i sammenligning med de øvrige nordiske lande og i forhold til voksenbefolkningens risikoprofil

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Marts 2015 National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 7 udvalgte indsatser National klinisk retningslinje for fysioterapi

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Dato 13. april 2015 Sagsnr. 4-1013-44/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje

Læs mere

Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview. Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14.

Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview. Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14. Er det nødvendigt? Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14. modul, maj 2014 Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

MUND, TAND OG KÆBE. Virtual reality. www.plus1.dk

MUND, TAND OG KÆBE. Virtual reality. www.plus1.dk annonce HeLe denne temaavis er en annonce FRa MedIaPLanet annonce MUND, TAND OG KÆBE Juni 2008 Virtual reality Trafikuheld, hestespark, vold eller mode. Der kan være mange grunde til at få implantater,

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere