Tandlægen som sundhedsplanlægger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægen som sundhedsplanlægger"

Transkript

1 uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011

2 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner Teamtandpleje Effektiv forebyggelse og behandling Afrunding uddannelse - Tandlægen som

3 Ønskeminutter Hvilke emner med relation til sundhedsplanlægning er det særlig vigtigt, at jeg kommer ind på i eftermiddag? Sum med sidemanden 3 minutter uddannelse - Tandlægen som

4 uddannelse - Tandlægen som Behandlingsstrategier Populationsstrategi? Højrisikostrategi?

5 INDIVID Undersøgelse Anamnese Klinisk undersøgelse Røntgenundersøgelse Evt. andre Diagnose Behandlingsforslag Mål Patientens indsats Tandplejepersonalets indsats Finansiering Behandlingen udføres Kontrol ved næste eftersyn Indsamling af data POPULATION Demografiske data Lokalsamfundets struktur (eks. skoler, institutioner) Viden, holdninger og adfærd Tandsundhed Analyse og sammenstilling af data Forslag til program Mål Midler Budget Evalueringsplan Gennemførelse af programmet Evaluering uddannelse - Tandlægen som

6 Behandlingsstrategier Populations strategi Indsats Gunstig uddannelse - Tandlægen som Ugunstig

7 Behandlingsstrategier Højrisikostrategi Indsats Gunstig uddannelse - Tandlægen som Ugunstig

8 uddannelse - Tandlægen som Fordele og ulemper? Populationsstrategi Højrisikostrategi Diskutér med sidemanden

9 Planlægning og styring INPUT AKTIVITETER RAMMESTYRING OUTPUT HVOR MEGET TILFØRES? AKTIVITETSSTYRING HVAD GØR MAN? MÅLSTYRING HVAD VIL MAN? uddannelse - Tandlægen som

10 uddannelse - Tandlægen som Planlægning og styring Ressourcestyring Aktivitetsstyring Målstyring Holder budgettet? Overholdes reglerne? Nåede vi det mål, vi havde sat os? Tandplejens budget Sundhedsstyrelsens vejledning SCORtabellerne

11 uddannelse - Tandlægen som Projektmodellen - forbedringskultur HVAD ER PROBLEMET? NÅEDE VI DET, VI VILLE OPNÅ? HVAD VIL VI OPNÅ? HVILKEN INDSATS KRÆVER DET?

12 Hvad er et mål? En ændring vi ønsker at opnå i målgruppen Mål defineres som effekt og ikke som indsats Mål skal være målbare uddannelse - Tandlægen som

13 uddannelse - Tandlægen som Målområder Tandsundhed Viden Holdninger Færdigheder Servicemål Kvalitetsmål

14 Hvorfor mål? Prioritering af indsatsen Planlægning af indsatsen Evaluering af effekten Kommunikation Internt Eksternt uddannelse - Tandlægen som

15 Krav til mål Hvem er målgruppen? Mål skal vedrøre målgruppen Hvilket sundhedsproblem vedrører målet? Hvor stor ændring ønsker vi? Hvornår skal ændringen være sket? Kan vi afgøre om målet er opfyldt? uddannelse - Tandlægen som

16 uddannelse - Tandlægen som Overordnede mål og delmål og indsatser OVERORDNET MÅL: BEDRE TANDSUNDHED FOR 15-ÅRIGE REDUKTION AF INCISIVCARIES REDUKTION AF FÆSTETAB REDUKTION AF SUKKERFORBRUG STANDSE INITIALE CARIESLÆSIONER UNDERVISNING I KLASSEN INDIVIDUEL KOSTVEJLEDNING INTENSIV KLINISK PROFYLAKSE INSTRUKTION I TANDBØRSTNING

17 uddannelse - Tandlægen som Checkliste for mål Er målet indeholdt i det overordnede mål? Handler målet om målgruppen? Er målet klart og forståeligt? Kan andre forstå det? Vil forskellige personer forstå det på samme måde? Er målet realistisk? I forhold til forudsætninger og udgangspunkt? I forhold til ressourcer Kan målet danne udgangspunkt for evaluering?

18 Fordelingen af 15-årige efter DMFS 100% % % % % 0% uddannelse - Tandlægen som

19 Mål, midler og evaluering et eksempel Mål Reduktion af 15-årige med DMFS>6 fra det nuværende 15 % til 5 % om 4 år Midler Gruppearbejde i klassen om cariesætiologi Individuel kostvejledning Individuel tandbørstevejledning Børn med synlig plaque på incisivernes facialflader: Afpudsning hver 14. dag Fluorpensling x 3 årligt Evaluering Tabel 5 i SCOR uddannelse - Tandlægen som

20 Udvikling og evaluering af Horsens Kommunale Tandplejes cariesforebyggende program uddannelse - Tandlægen som Et eksempel

21 uddannelse - Tandlægen som Baggrund for projektet Social belastning SCOR-statistikker fra % af de 12-årige har caries i de permanente tænder Problemet: Høj cariesforekomst generelt og specielt caries occlusalt i første permanente molar

22 uddannelse - Tandlægen som DMFS HOS 18 ÅRIGE Nexø DK Horsens Vestby

23 uddannelse - Tandlægen som MÅL At reducere antallet af carieslæsioner occlusalt i første permanente molar.

24 Indsatser Non-operativ behandling Effektiv plakfjernelse Behandling af den initiale aktive caries med 2% NaF Fissurforsegling efter indikation Standardiseret undersøgelsesmetode Individuelle indkaldeintervaller ud fra risikovurdering uddannelse - Tandlægen som

25 Klinisk proces - standard Non operativ beh. i forbindelse med kl. us./beh. Indfarvning Plaktal regio 6,2+, -2,6 uddannelse - Tandlægen som

26 Registrering af plak 0 Ingen plak. 1 Enkelte pletter af plak gingivalt, eller sammenhængende streg af plak mindre end 1 mm bred. 2 Plak dækkende op til 1/3 af tandens gingivale del. 3 Plak dækkende mere end 1/3 af tanden. uddannelse - Tandlægen som

27 Klinisk proces Non operativ beh. I forbindelse med kl. us./beh. Indfarvning Plaktal regio 6,2+,-2,6 Instr. med engangstandbørste uddannelse - Tandlægen som

28 Klinisk undersøgelse - standard Indfarvning og registrering af plaktal Afpudse med pudsepasta og rense med tandtråd Tørlægning med vatruller Undersøgelse 2% NaF hvis aktiv caries eller plak BW på indikation Behandlingsplan med fastsættelse af indkaldeinterval ud fra risikovurdering. uddannelse - Tandlægen som

29 Risikovurdering Mundhygiejne Forældrekooperation Cariesprogressionen i tandsættet Carieserfaring i det primære og permanente tandsæt Eruptionsstadie for første permanente molar Occlusalfladernes morfologi Sociale indikatorer uddannelse - Tandlægen som

30 Individuel tandplejeplan PLAN 1. Individuel tandbørstetræning (IT) + fluor/tidsintervaller/dato, af TP/KA 2. Operativ cariesbeh./dato 3. OR-visitation, konsultation m.m. 4. Traumekontrol 5. Andet 6. Næste undersøgelse mdr. af TL/TP uddannelse - Tandlægen som

31 uddannelse - Tandlægen som TANDPLEJEPLAN BORGMESTERBAKKEN Alder US/PLAN + behov IT/PP Info Indfarvning OR/OTP mm. BW Andet 1½ år KA KA/TP Ny info OA/OB 3 år OCR TP KA/TP NY info OC * Vurdering papil 04/05 4 år TP/KA KA/TP startpakke Vurdering papil 04/05 5 år OCR TP KA/TP 6 år TP/KA Alle indkaldes KA/TP Fissurforsegling startpakke Indfarvning af 6ére på indikation TP /KA TDL/TP indikation Blødning v sondering Behov : eruption af 6érne 7 år OCR TDL KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL TDL på indikation 8 år TP/KA KA/TP Anamneseskema Afl. skole Ved us/beh indfarves alle KA/TP 9 år TDL KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL OTP på indikation TDL på indikation Palpere 3ére

32 uddannelse - Tandlægen som Alder US/PLAN IT/PP Info Indfarvning OR/OTP mm. BW Andet 10½ år TDL KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL OTP/ORvisit piger årg.96 TDL på indikation 12 år OCR TDL KA/TP Anamneseskema Afl. på skole Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL OTP/ORvisit Drenge årg. 95 BW på indikation Poche-måling 13½ år TP KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP BW på indikation 15 år OCR TDL KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL BW på indikation Poche-måling 16½ år TP KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP BW på indikation 18 år TDL KA/TP St. 32 Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL BW på indikation Udslusningsbrev

33 uddannelse - Tandlægen som

34 uddannelse - Tandlægen som Effektevaluering Hvor meget tid anvendes der til non operativ behandling/operativ behandling? Hvordan påvirker det cariesforebyggende program tandsundheden? Hvilke konsekvenser har det for den fremtidige teamsammensætning?

35 Det gennemsnitlige antal besøg pr. barn pr. år, opgjort 48 mdr. efter projektstart Interventions gruppe Sammenlignings gruppe Antal besøg/ år 4,30 4,63 uddannelse - Tandlægen som

36 Antal besøg uddannelse - Tandlægen som Den procentuelle fordeling efter type besøg Sam.Gr. Int. Gr. 0 op beh tdb us + ff

37 Andelen af fyldte, fissurforseglede og sunde occlusalflader i første permanente molar Interventions Sammenlignings gruppe gruppe Fyldte flader 3,8 16,0 Fissurforseglede flader 71,0 71,0 Sunde flader 25,2 13,0 Total 100,0 100,0 uddannelse - Tandlægen som

38 DMFS uddannelse - Tandlægen som DMFS for 11 årige på Vestbyskolen Vestby

39 Andel børn i % med DMFS=0 uddannelse - Tandlægen som Andelen af 11-årige på Vestbyskolen med DMFS = Vestby

40 Konklusion på effektevaluering Vi har gennem projekt cariesforebyggelse fået udviklet et cariesforebyggende program, der har vist sig effektivt med hensyn til at reducere antallet af fyldninger occlusalt i første permanente molar. Programmet har ikke medført nogen øgning i antallet af besøg pr. elev pr. år. Personaleressourcerne har kunnet reduceres, idet en del af tandlægetimerne er konverteret til tandplejertimer. uddannelse - Tandlægen som

41 TEAMSAMMENSÆTNING TL TP KA Ratio Ratio Ratio Ratio Ratio 1,00 0,27 2,06 1, ,15 1,00 0,36 2,17 1,00 0,39 2,03 1,00 0,54 2,34 uddannelse - Tandlægen som

42 uddannelse - Tandlægen som Teamsammensætning i Horsens TL TP KA Ratio til 1573 børn 1,0 0,5 2,3

43 uddannelse - Tandlægen som Beskrivelse af projektets sidekonsekvenser Tilførsel af ny viden og dermed et generelt kompetenceløft til Tandplejen gennem interne og eksterne kurser Effektivisering gennem omfordeling af arbejdsopgaver og ændret teamsammensætning. Større uddelegering af kompetence og ansvar til alle faggrupper Gennemførelse af forlængede intervaller mellem undersøgelse for caries med fastlæggelse af individuel plan

44 uddannelse - Tandlægen som 1998 oplæring af klinikassistenterne i forældresamtaler og screeninger af småbørn. Alle personalekategorier har aktivt deltaget i efteruddannelse for at kunne indgå i teamtandpleje Intern kalibrering og oplæring i cariesdiagnostik, afpudsning, intensiv tandbørstetræning, passiv profylakse, behandlingsplanlægning mm. Større arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed

45 TANDPLEJEPLAN Alder Undersøgelse Handling v. + særlig sundhedsplan 1½ år KA Indkaldes til forebyggelse efter behov 3 år TP Alle undersøges 4 år TP/KA Børn i særlig risiko 5 år TP Alle undersøges 6 år TP/KA kontrol m. stillingtagen til +/- fissurforsegling næste undersøgelse ved 3 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste carieskontrol ved 4 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 5 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste carieskontrol ved 6 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 7 år Handling v. særlig sundhedsplan Næste undersøgelse ved 3 år Næste undersøgelse ved 5 år Næste indkald ved eruption af 6 års tænder Næste undersøgelse ved 7 år Info Ny info OA/OB Evt. startpakke, brochure 6 års kindtand Evt. startpakke, brochure 6 års OR/OTP mm. De offentlige kindtand tandlægers uddannelse - Tandlægen som BW Evt. BW ved caries i primære tænder Evt. BW ved caries i de primære tænder Forebyggende indsatser Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Prof. plakfjernelse hver 3. måned Vurdering papil 04/05 +/- tandtråd Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Vurdering papil 04/05 +/- tandtråd Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Vurdering papil 04/05 +/- tandtråd Vurdering af +/- fissurforsegling af 6 ere Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned

46 uddannelse - Tandlægen som 6 år TP/KA kontrol m. stillingtagen til +/- fissurforsegling Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 7 år Næste undersøgelse ved 7 år Evt. startpakke, brochure 6 års kindtand Evt. BW ved caries i de primære tænder Vurdering af +/- fissurforsegling af 6 ere Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned

47 uddannelse - Tandlægen som Alder US/PLAN Handling v. + særlig sundhedsplan 7 år TDL Alle undersøges 8 år TP/KA Børn i særlig risiko 9 år TDL Alle undersøges 10½ år TDL Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste kontrol ved 8 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 9 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 10½ år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 12 år Handling v. særlig sundhedsplan Næste undersøgelse ved 9 år Næste undersøgelse ved 10½ år Næste undersøgelse ved 12 år Info Anamnese skema OR/OTP mm. OTP på ind. OTP på ind. OR vis.piger årgang 96 BW BW opfølg. ved cariesaktivit et/caries i primære tænder. Forebyggende indsatser Vurdering af +/- fissurforsegling af 6 ere Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Palpere 3 ere Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Tandbørstetræning m. barn/forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned

48 uddannelse - Tandlægen som Alder US/PLAN Handling v. + særlig sundhedsplan Handling v. særlig sundhedsplan Info OR/OTP mm. BW Forebyggende indsatser 12 år TDL Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste us ved 13½ år Næste undersøgelse ved 13½ år OTP på ind. OR-vis. drenge årgang 95 BW opfølgning Poche-måling Gingivavurdering +/- gingivitis Vurdering afl +/- fissurforsegling 7 ere Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned 13½ år TP Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste us ved 15 år Næste undersøgelse ved 15 år Ved behov KA/TP BW Ved initial approximal caries Gingivavurdering +/- gingivitis Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Behov for tandtråd +/- 15 år TDL Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste us ved 16½ år Næste undersøgelse ved 16½ år St. 38 Frit valg ved 16 år OR opfølgning Ved behov KA/TP BW opfølgning Ved initial approximal caries Poche-måling Gingivavurdering +/- gingivitis Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Behov for tandtråd +/-

49 uddannelse - Tandlægen som Alder US/PLAN Handling v. + særlig sundhedsplan Handling v. særlig sundhedsplan Info OR/OTP mm. BW Forebyggende indsatser 16½ år TDL/TP Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 18 år Næste undersøgelse ved 18 år St. 38 Frit valg ved 16 år BW Gingivavurdering +/- gingivitis Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Behov for tandtråd +/- 18 år TDL Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov Udslusningsbrev BW Slutopfølgning Poche-måling Gingivavurdering +/- gingivitis Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Behov for tandtråd +/-

50 uddannelse - Tandlægen som Forebyggelse og behandling, der virker

51 Evidenshieraki uddannelse - Tandlægen som

52 uddannelse - Tandlægen som

53 uddannelse - Tandlægen som Carieskontrol Hvad virker?

54 uddannelse - Tandlægen som Fissurforsegling? Der er evidens for, at resinbaserede fissurforseglinger reducerer cariesforekomsten okklusalt (57-86%) (Cochrane review 2008, Ahovuo-Saloranta et al.)

55 uddannelse - Tandlægen som Fissurforsegling? Effekten afhænger bl.a. af individets cariesaktivitet følgende indikationer kan anbefales: Aktiv fissur caries Høj cariesrisiko Dybe fissurer, som er vanskelige at renholde Amerongen et al. In Dental Caries 2003

56 Plak kontrol - Tandbørstning Der er evidens for, at daglig tandbørstning med fluortandpasta reducerer cariesforekomsten Reduktionen er størst, hvor cariesforekomsten som udgangspunkt er højest Cochrane review Marinho et al uddannelse - Tandlægen som

57 uddannelse - Tandlægen som Plak kontrol - tandbørstning Det mest effektive er både at fjerne plakken mekanisk og tilføre fluorid! Mekanisk fjernelse af plak uden samtidig fluoridtilførsel har ingen dokumenteret virkning på caries

58 uddannelse - Tandlægen som Plak kontrol professionel plakfjernelse Professionel plakfjernelse hver 14. dag reducerer cariesforekomsten specielt på vanskeligt tilgængelige flader eksempelvis approximalflader, okklusalflader i frembrud Att förebygga karies SBU 2002

59 Tandtråd 2 studier Overvåget brug dagligt i 3 år Professionel brug dagligt i 3 år uddannelse - Tandlægen som

60 Tandtråd - resultater Overvåget tandtrådsbrug ingen forskel mellem forsøgs- og kontrolgruppe obs: der blev skyllet med fluorid i begge grupper hver 6.uge Professionel tandtrådsbrug: 45% cariesreduktion i forsøgsgruppen obs: approksimalcaries og høj cariesforekomst uddannelse - Tandlægen som

61 Tandtråd - konklusion Der er ringe evidens for den cariesreducerende effekt af tandtråd der mangler studier Der skal foregå nøje instruktion og kontrol af denne Instruktionen skal være specifik på flader med aktiv caries Patienten skal være motiveret for brug uddannelse - Tandlægen som

62 uddannelse - Tandlægen som Resultater fluortandpasta Daglig anvendelse af fluoridtandpasta har en udtalt cariesforebyggende effekt på unge permanente tænder (op til 49%) Tandpasta med højere fluoridindhold giver bedre cariesbeskyttelse end tandpasta med lavere fluoridindhold Den cariesforebyggende effekt på mælketænder og hos voksne er ikke velundersøgt

63 Er der en sammenhæng mellem kost og kost relaterede faktorer og caries? Det kan på det nuværende grundlag ikke vurderes om information om at mindske sukkerindtaget virker cariesforebyggende Anvendelse af sukkersubstitutter har ikke vist nogen cariesforebyggende effekt Den cariesforebyggende effekt af anvendelse af sukkeralkoholer (sorbitol, xylitol) er utilstrækkeligt belyst uddannelse - Tandlægen som

64 uddannelse - Tandlægen som Er der en sammenhæng mellem kost og kost relaterede faktorer og caries? Frekvensen af sukkerindtag er vigtig Evnen til at eliminere sukker fra mundhulen er vigtig Indtagelsesmåde kan have betydning

65 uddannelse - Tandlægen som Hvordan får patienten kontrol over cariesudviklingen? Cariesinaktive: opmuntres til at opretholde omhyggelig mundhygiejne med brug af fluortandpasta Cariesaktive, hvor risikofaktorerne kan ændres: der lægges vægt på forbedring af mundhygiejnen. Evt. suppleres med lokal fluorapplikation og kostvejledning

66 Hvordan får patienten kontrol over cariesudviklingen? Cariesaktive, hvor nogle risikofaktorer ikke kan ændres: Forløbet tilrettelægges individuelt under hensyntagen til risikofaktorerne. Alle forebyggende behandlinger plakkontrol inklusiv professionel afpudsning, brug af fluorid, kostvejledning og stimulation af spytproduktionen kan være aktuelle uddannelse - Tandlægen som

67 Tak for i dag uddannelse - Tandlægen som

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv T EMA: ORAL HELSE Nor Tannlegeforen Tid 8; 8: 9 9 Kim Rud Ekstrand og Mauri Erik Christian Christiansen Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram,

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Voksentandpleje i Danmark

Voksentandpleje i Danmark Birthe Cortsen og Eskild Klausen Fredslund Voksentandpleje i Danmark Organisering af voksentandplejen i Danmark i sammenligning med de øvrige nordiske lande og i forhold til voksenbefolkningens risikoprofil

Læs mere

befolkningens tandsundhedsstatus TANDLÆGEVÆSENET

befolkningens tandsundhedsstatus TANDLÆGEVÆSENET BETÆNKNING om befolkningens tandsundhedsstatus og TANDLÆGEVÆSENET Afgivet af en af Sundhedsstyrelsen nedsat embedsmandsgruppe vedrørende tandlægevæsenet BETÆNKNING NR. 756 KØBENHAVN 197 6 ISBN 87-503-1865-9

Læs mere

Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser

Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser Birthe Cortsen Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser Resultater fra Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen Publikationen Sammenhæng

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Behandling af børnepatienter

Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video Behandling

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Resultater fra Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen Birthe Cortsen RAPPORT 2012.02 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere