Tandlægen som sundhedsplanlægger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægen som sundhedsplanlægger"

Transkript

1 uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011

2 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner Teamtandpleje Effektiv forebyggelse og behandling Afrunding uddannelse - Tandlægen som

3 Ønskeminutter Hvilke emner med relation til sundhedsplanlægning er det særlig vigtigt, at jeg kommer ind på i eftermiddag? Sum med sidemanden 3 minutter uddannelse - Tandlægen som

4 uddannelse - Tandlægen som Behandlingsstrategier Populationsstrategi? Højrisikostrategi?

5 INDIVID Undersøgelse Anamnese Klinisk undersøgelse Røntgenundersøgelse Evt. andre Diagnose Behandlingsforslag Mål Patientens indsats Tandplejepersonalets indsats Finansiering Behandlingen udføres Kontrol ved næste eftersyn Indsamling af data POPULATION Demografiske data Lokalsamfundets struktur (eks. skoler, institutioner) Viden, holdninger og adfærd Tandsundhed Analyse og sammenstilling af data Forslag til program Mål Midler Budget Evalueringsplan Gennemførelse af programmet Evaluering uddannelse - Tandlægen som

6 Behandlingsstrategier Populations strategi Indsats Gunstig uddannelse - Tandlægen som Ugunstig

7 Behandlingsstrategier Højrisikostrategi Indsats Gunstig uddannelse - Tandlægen som Ugunstig

8 uddannelse - Tandlægen som Fordele og ulemper? Populationsstrategi Højrisikostrategi Diskutér med sidemanden

9 Planlægning og styring INPUT AKTIVITETER RAMMESTYRING OUTPUT HVOR MEGET TILFØRES? AKTIVITETSSTYRING HVAD GØR MAN? MÅLSTYRING HVAD VIL MAN? uddannelse - Tandlægen som

10 uddannelse - Tandlægen som Planlægning og styring Ressourcestyring Aktivitetsstyring Målstyring Holder budgettet? Overholdes reglerne? Nåede vi det mål, vi havde sat os? Tandplejens budget Sundhedsstyrelsens vejledning SCORtabellerne

11 uddannelse - Tandlægen som Projektmodellen - forbedringskultur HVAD ER PROBLEMET? NÅEDE VI DET, VI VILLE OPNÅ? HVAD VIL VI OPNÅ? HVILKEN INDSATS KRÆVER DET?

12 Hvad er et mål? En ændring vi ønsker at opnå i målgruppen Mål defineres som effekt og ikke som indsats Mål skal være målbare uddannelse - Tandlægen som

13 uddannelse - Tandlægen som Målområder Tandsundhed Viden Holdninger Færdigheder Servicemål Kvalitetsmål

14 Hvorfor mål? Prioritering af indsatsen Planlægning af indsatsen Evaluering af effekten Kommunikation Internt Eksternt uddannelse - Tandlægen som

15 Krav til mål Hvem er målgruppen? Mål skal vedrøre målgruppen Hvilket sundhedsproblem vedrører målet? Hvor stor ændring ønsker vi? Hvornår skal ændringen være sket? Kan vi afgøre om målet er opfyldt? uddannelse - Tandlægen som

16 uddannelse - Tandlægen som Overordnede mål og delmål og indsatser OVERORDNET MÅL: BEDRE TANDSUNDHED FOR 15-ÅRIGE REDUKTION AF INCISIVCARIES REDUKTION AF FÆSTETAB REDUKTION AF SUKKERFORBRUG STANDSE INITIALE CARIESLÆSIONER UNDERVISNING I KLASSEN INDIVIDUEL KOSTVEJLEDNING INTENSIV KLINISK PROFYLAKSE INSTRUKTION I TANDBØRSTNING

17 uddannelse - Tandlægen som Checkliste for mål Er målet indeholdt i det overordnede mål? Handler målet om målgruppen? Er målet klart og forståeligt? Kan andre forstå det? Vil forskellige personer forstå det på samme måde? Er målet realistisk? I forhold til forudsætninger og udgangspunkt? I forhold til ressourcer Kan målet danne udgangspunkt for evaluering?

18 Fordelingen af 15-årige efter DMFS 100% % % % % 0% uddannelse - Tandlægen som

19 Mål, midler og evaluering et eksempel Mål Reduktion af 15-årige med DMFS>6 fra det nuværende 15 % til 5 % om 4 år Midler Gruppearbejde i klassen om cariesætiologi Individuel kostvejledning Individuel tandbørstevejledning Børn med synlig plaque på incisivernes facialflader: Afpudsning hver 14. dag Fluorpensling x 3 årligt Evaluering Tabel 5 i SCOR uddannelse - Tandlægen som

20 Udvikling og evaluering af Horsens Kommunale Tandplejes cariesforebyggende program uddannelse - Tandlægen som Et eksempel

21 uddannelse - Tandlægen som Baggrund for projektet Social belastning SCOR-statistikker fra % af de 12-årige har caries i de permanente tænder Problemet: Høj cariesforekomst generelt og specielt caries occlusalt i første permanente molar

22 uddannelse - Tandlægen som DMFS HOS 18 ÅRIGE Nexø DK Horsens Vestby

23 uddannelse - Tandlægen som MÅL At reducere antallet af carieslæsioner occlusalt i første permanente molar.

24 Indsatser Non-operativ behandling Effektiv plakfjernelse Behandling af den initiale aktive caries med 2% NaF Fissurforsegling efter indikation Standardiseret undersøgelsesmetode Individuelle indkaldeintervaller ud fra risikovurdering uddannelse - Tandlægen som

25 Klinisk proces - standard Non operativ beh. i forbindelse med kl. us./beh. Indfarvning Plaktal regio 6,2+, -2,6 uddannelse - Tandlægen som

26 Registrering af plak 0 Ingen plak. 1 Enkelte pletter af plak gingivalt, eller sammenhængende streg af plak mindre end 1 mm bred. 2 Plak dækkende op til 1/3 af tandens gingivale del. 3 Plak dækkende mere end 1/3 af tanden. uddannelse - Tandlægen som

27 Klinisk proces Non operativ beh. I forbindelse med kl. us./beh. Indfarvning Plaktal regio 6,2+,-2,6 Instr. med engangstandbørste uddannelse - Tandlægen som

28 Klinisk undersøgelse - standard Indfarvning og registrering af plaktal Afpudse med pudsepasta og rense med tandtråd Tørlægning med vatruller Undersøgelse 2% NaF hvis aktiv caries eller plak BW på indikation Behandlingsplan med fastsættelse af indkaldeinterval ud fra risikovurdering. uddannelse - Tandlægen som

29 Risikovurdering Mundhygiejne Forældrekooperation Cariesprogressionen i tandsættet Carieserfaring i det primære og permanente tandsæt Eruptionsstadie for første permanente molar Occlusalfladernes morfologi Sociale indikatorer uddannelse - Tandlægen som

30 Individuel tandplejeplan PLAN 1. Individuel tandbørstetræning (IT) + fluor/tidsintervaller/dato, af TP/KA 2. Operativ cariesbeh./dato 3. OR-visitation, konsultation m.m. 4. Traumekontrol 5. Andet 6. Næste undersøgelse mdr. af TL/TP uddannelse - Tandlægen som

31 uddannelse - Tandlægen som TANDPLEJEPLAN BORGMESTERBAKKEN Alder US/PLAN + behov IT/PP Info Indfarvning OR/OTP mm. BW Andet 1½ år KA KA/TP Ny info OA/OB 3 år OCR TP KA/TP NY info OC * Vurdering papil 04/05 4 år TP/KA KA/TP startpakke Vurdering papil 04/05 5 år OCR TP KA/TP 6 år TP/KA Alle indkaldes KA/TP Fissurforsegling startpakke Indfarvning af 6ére på indikation TP /KA TDL/TP indikation Blødning v sondering Behov : eruption af 6érne 7 år OCR TDL KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL TDL på indikation 8 år TP/KA KA/TP Anamneseskema Afl. skole Ved us/beh indfarves alle KA/TP 9 år TDL KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL OTP på indikation TDL på indikation Palpere 3ére

32 uddannelse - Tandlægen som Alder US/PLAN IT/PP Info Indfarvning OR/OTP mm. BW Andet 10½ år TDL KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL OTP/ORvisit piger årg.96 TDL på indikation 12 år OCR TDL KA/TP Anamneseskema Afl. på skole Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL OTP/ORvisit Drenge årg. 95 BW på indikation Poche-måling 13½ år TP KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP BW på indikation 15 år OCR TDL KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL BW på indikation Poche-måling 16½ år TP KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP BW på indikation 18 år TDL KA/TP St. 32 Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL BW på indikation Udslusningsbrev

33 uddannelse - Tandlægen som

34 uddannelse - Tandlægen som Effektevaluering Hvor meget tid anvendes der til non operativ behandling/operativ behandling? Hvordan påvirker det cariesforebyggende program tandsundheden? Hvilke konsekvenser har det for den fremtidige teamsammensætning?

35 Det gennemsnitlige antal besøg pr. barn pr. år, opgjort 48 mdr. efter projektstart Interventions gruppe Sammenlignings gruppe Antal besøg/ år 4,30 4,63 uddannelse - Tandlægen som

36 Antal besøg uddannelse - Tandlægen som Den procentuelle fordeling efter type besøg Sam.Gr. Int. Gr. 0 op beh tdb us + ff

37 Andelen af fyldte, fissurforseglede og sunde occlusalflader i første permanente molar Interventions Sammenlignings gruppe gruppe Fyldte flader 3,8 16,0 Fissurforseglede flader 71,0 71,0 Sunde flader 25,2 13,0 Total 100,0 100,0 uddannelse - Tandlægen som

38 DMFS uddannelse - Tandlægen som DMFS for 11 årige på Vestbyskolen Vestby

39 Andel børn i % med DMFS=0 uddannelse - Tandlægen som Andelen af 11-årige på Vestbyskolen med DMFS = Vestby

40 Konklusion på effektevaluering Vi har gennem projekt cariesforebyggelse fået udviklet et cariesforebyggende program, der har vist sig effektivt med hensyn til at reducere antallet af fyldninger occlusalt i første permanente molar. Programmet har ikke medført nogen øgning i antallet af besøg pr. elev pr. år. Personaleressourcerne har kunnet reduceres, idet en del af tandlægetimerne er konverteret til tandplejertimer. uddannelse - Tandlægen som

41 TEAMSAMMENSÆTNING TL TP KA Ratio Ratio Ratio Ratio Ratio 1,00 0,27 2,06 1, ,15 1,00 0,36 2,17 1,00 0,39 2,03 1,00 0,54 2,34 uddannelse - Tandlægen som

42 uddannelse - Tandlægen som Teamsammensætning i Horsens TL TP KA Ratio til 1573 børn 1,0 0,5 2,3

43 uddannelse - Tandlægen som Beskrivelse af projektets sidekonsekvenser Tilførsel af ny viden og dermed et generelt kompetenceløft til Tandplejen gennem interne og eksterne kurser Effektivisering gennem omfordeling af arbejdsopgaver og ændret teamsammensætning. Større uddelegering af kompetence og ansvar til alle faggrupper Gennemførelse af forlængede intervaller mellem undersøgelse for caries med fastlæggelse af individuel plan

44 uddannelse - Tandlægen som 1998 oplæring af klinikassistenterne i forældresamtaler og screeninger af småbørn. Alle personalekategorier har aktivt deltaget i efteruddannelse for at kunne indgå i teamtandpleje Intern kalibrering og oplæring i cariesdiagnostik, afpudsning, intensiv tandbørstetræning, passiv profylakse, behandlingsplanlægning mm. Større arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed

45 TANDPLEJEPLAN Alder Undersøgelse Handling v. + særlig sundhedsplan 1½ år KA Indkaldes til forebyggelse efter behov 3 år TP Alle undersøges 4 år TP/KA Børn i særlig risiko 5 år TP Alle undersøges 6 år TP/KA kontrol m. stillingtagen til +/- fissurforsegling næste undersøgelse ved 3 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste carieskontrol ved 4 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 5 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste carieskontrol ved 6 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 7 år Handling v. særlig sundhedsplan Næste undersøgelse ved 3 år Næste undersøgelse ved 5 år Næste indkald ved eruption af 6 års tænder Næste undersøgelse ved 7 år Info Ny info OA/OB Evt. startpakke, brochure 6 års kindtand Evt. startpakke, brochure 6 års OR/OTP mm. De offentlige kindtand tandlægers uddannelse - Tandlægen som BW Evt. BW ved caries i primære tænder Evt. BW ved caries i de primære tænder Forebyggende indsatser Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Prof. plakfjernelse hver 3. måned Vurdering papil 04/05 +/- tandtråd Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Vurdering papil 04/05 +/- tandtråd Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Vurdering papil 04/05 +/- tandtråd Vurdering af +/- fissurforsegling af 6 ere Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned

46 uddannelse - Tandlægen som 6 år TP/KA kontrol m. stillingtagen til +/- fissurforsegling Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 7 år Næste undersøgelse ved 7 år Evt. startpakke, brochure 6 års kindtand Evt. BW ved caries i de primære tænder Vurdering af +/- fissurforsegling af 6 ere Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned

47 uddannelse - Tandlægen som Alder US/PLAN Handling v. + særlig sundhedsplan 7 år TDL Alle undersøges 8 år TP/KA Børn i særlig risiko 9 år TDL Alle undersøges 10½ år TDL Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste kontrol ved 8 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 9 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 10½ år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 12 år Handling v. særlig sundhedsplan Næste undersøgelse ved 9 år Næste undersøgelse ved 10½ år Næste undersøgelse ved 12 år Info Anamnese skema OR/OTP mm. OTP på ind. OTP på ind. OR vis.piger årgang 96 BW BW opfølg. ved cariesaktivit et/caries i primære tænder. Forebyggende indsatser Vurdering af +/- fissurforsegling af 6 ere Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Palpere 3 ere Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Tandbørstetræning m. barn/forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned

48 uddannelse - Tandlægen som Alder US/PLAN Handling v. + særlig sundhedsplan Handling v. særlig sundhedsplan Info OR/OTP mm. BW Forebyggende indsatser 12 år TDL Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste us ved 13½ år Næste undersøgelse ved 13½ år OTP på ind. OR-vis. drenge årgang 95 BW opfølgning Poche-måling Gingivavurdering +/- gingivitis Vurdering afl +/- fissurforsegling 7 ere Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned 13½ år TP Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste us ved 15 år Næste undersøgelse ved 15 år Ved behov KA/TP BW Ved initial approximal caries Gingivavurdering +/- gingivitis Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Behov for tandtråd +/- 15 år TDL Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste us ved 16½ år Næste undersøgelse ved 16½ år St. 38 Frit valg ved 16 år OR opfølgning Ved behov KA/TP BW opfølgning Ved initial approximal caries Poche-måling Gingivavurdering +/- gingivitis Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Behov for tandtråd +/-

49 uddannelse - Tandlægen som Alder US/PLAN Handling v. + særlig sundhedsplan Handling v. særlig sundhedsplan Info OR/OTP mm. BW Forebyggende indsatser 16½ år TDL/TP Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 18 år Næste undersøgelse ved 18 år St. 38 Frit valg ved 16 år BW Gingivavurdering +/- gingivitis Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Behov for tandtråd +/- 18 år TDL Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov Udslusningsbrev BW Slutopfølgning Poche-måling Gingivavurdering +/- gingivitis Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Behov for tandtråd +/-

50 uddannelse - Tandlægen som Forebyggelse og behandling, der virker

51 Evidenshieraki uddannelse - Tandlægen som

52 uddannelse - Tandlægen som

53 uddannelse - Tandlægen som Carieskontrol Hvad virker?

54 uddannelse - Tandlægen som Fissurforsegling? Der er evidens for, at resinbaserede fissurforseglinger reducerer cariesforekomsten okklusalt (57-86%) (Cochrane review 2008, Ahovuo-Saloranta et al.)

55 uddannelse - Tandlægen som Fissurforsegling? Effekten afhænger bl.a. af individets cariesaktivitet følgende indikationer kan anbefales: Aktiv fissur caries Høj cariesrisiko Dybe fissurer, som er vanskelige at renholde Amerongen et al. In Dental Caries 2003

56 Plak kontrol - Tandbørstning Der er evidens for, at daglig tandbørstning med fluortandpasta reducerer cariesforekomsten Reduktionen er størst, hvor cariesforekomsten som udgangspunkt er højest Cochrane review Marinho et al uddannelse - Tandlægen som

57 uddannelse - Tandlægen som Plak kontrol - tandbørstning Det mest effektive er både at fjerne plakken mekanisk og tilføre fluorid! Mekanisk fjernelse af plak uden samtidig fluoridtilførsel har ingen dokumenteret virkning på caries

58 uddannelse - Tandlægen som Plak kontrol professionel plakfjernelse Professionel plakfjernelse hver 14. dag reducerer cariesforekomsten specielt på vanskeligt tilgængelige flader eksempelvis approximalflader, okklusalflader i frembrud Att förebygga karies SBU 2002

59 Tandtråd 2 studier Overvåget brug dagligt i 3 år Professionel brug dagligt i 3 år uddannelse - Tandlægen som

60 Tandtråd - resultater Overvåget tandtrådsbrug ingen forskel mellem forsøgs- og kontrolgruppe obs: der blev skyllet med fluorid i begge grupper hver 6.uge Professionel tandtrådsbrug: 45% cariesreduktion i forsøgsgruppen obs: approksimalcaries og høj cariesforekomst uddannelse - Tandlægen som

61 Tandtråd - konklusion Der er ringe evidens for den cariesreducerende effekt af tandtråd der mangler studier Der skal foregå nøje instruktion og kontrol af denne Instruktionen skal være specifik på flader med aktiv caries Patienten skal være motiveret for brug uddannelse - Tandlægen som

62 uddannelse - Tandlægen som Resultater fluortandpasta Daglig anvendelse af fluoridtandpasta har en udtalt cariesforebyggende effekt på unge permanente tænder (op til 49%) Tandpasta med højere fluoridindhold giver bedre cariesbeskyttelse end tandpasta med lavere fluoridindhold Den cariesforebyggende effekt på mælketænder og hos voksne er ikke velundersøgt

63 Er der en sammenhæng mellem kost og kost relaterede faktorer og caries? Det kan på det nuværende grundlag ikke vurderes om information om at mindske sukkerindtaget virker cariesforebyggende Anvendelse af sukkersubstitutter har ikke vist nogen cariesforebyggende effekt Den cariesforebyggende effekt af anvendelse af sukkeralkoholer (sorbitol, xylitol) er utilstrækkeligt belyst uddannelse - Tandlægen som

64 uddannelse - Tandlægen som Er der en sammenhæng mellem kost og kost relaterede faktorer og caries? Frekvensen af sukkerindtag er vigtig Evnen til at eliminere sukker fra mundhulen er vigtig Indtagelsesmåde kan have betydning

65 uddannelse - Tandlægen som Hvordan får patienten kontrol over cariesudviklingen? Cariesinaktive: opmuntres til at opretholde omhyggelig mundhygiejne med brug af fluortandpasta Cariesaktive, hvor risikofaktorerne kan ændres: der lægges vægt på forbedring af mundhygiejnen. Evt. suppleres med lokal fluorapplikation og kostvejledning

66 Hvordan får patienten kontrol over cariesudviklingen? Cariesaktive, hvor nogle risikofaktorer ikke kan ændres: Forløbet tilrettelægges individuelt under hensyntagen til risikofaktorerne. Alle forebyggende behandlinger plakkontrol inklusiv professionel afpudsning, brug af fluorid, kostvejledning og stimulation af spytproduktionen kan være aktuelle uddannelse - Tandlægen som

67 Tak for i dag uddannelse - Tandlægen som

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Indledning I Horsens kommunale Tandpleje bliver der hvert år lavet opgørelser over cariesudviklingen ud fra vores OCR-statistikker. Vi bruger

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv T EMA: ORAL HELSE Nor Tannlegeforen Tid 8; 8: 9 9 Kim Rud Ekstrand og Mauri Erik Christian Christiansen Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram,

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Behandling af børnepatienter

Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video Behandling

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling?

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld 1 Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld, studienr.

Læs mere

Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder

Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder Aarhus I vores tema om behandling af caries i mælketænder er vi nu nået til, hvordan caries rent faktisk behandles rundt i de danske kommunale

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER Høringsudkast 18. september 2013 Kolofonen laves af Sundhedsstyrelsen xxxx Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Gode tænder hele livet

Gode tænder hele livet SUNDHEDSPLAN 2012-2017 2 Gode tænder hele livet En god tandsundhed gennem hele livet har en markant indflydelse på den samlede livskvalitet. Herning Kommunale Tandpleje har derfor i gennem mange år arbejdet

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Lykken er en sund mund - for både mor og barn

Lykken er en sund mund - for både mor og barn Lykken er en sund mund - for både mor og barn Forord Denne lille opslagsbog er lavet som en hjælp til selvhjælp. Den giver gode råd om tænder og mund under graviditeten og mindre børns tandsundhed I kan

Læs mere

Et tandsundhedsprogram for skoleelever - effektevaluering og cost-effectiveness analyse

Et tandsundhedsprogram for skoleelever - effektevaluering og cost-effectiveness analyse Randers d. 2. januar 2007 Et tandsundhedsprogram for skoleelever - effektevaluering og cost-effectiveness analyse Inger Kruse Andersen* Afhandling Master of Public Health Århus Universitet Vejleder: professor,

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Tandsundhed hos 15-årige børn i Region Midtjylland og i Norddjurs Kommune en pixi-udgave.

Tandsundhed hos 15-årige børn i Region Midtjylland og i Norddjurs Kommune en pixi-udgave. Tandsundhed hos 15-årige børn i Region Midtjylland og i Norddjurs Kommune en pixi-udgave. 2014 På foranledning af overtandlægegruppen i Region Midtjylland er der blevet udarbejdet en rapport ud fra en

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 13.november, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 Profil af en kommunal

Læs mere

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4.

Indstilling. Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. maj 2009 Plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen 1. Resume For at børn og unge i Århus kan bevare en høj tandsundhed er det nødvendigt

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Det er et ikke et spørgsmål om enten eller

Det er et ikke et spørgsmål om enten eller Trepartsinterview AF LENE OUTZEN FOGHSGAARD, JOURNALIST., PROFESSOR, MPH, PH.D., DR. ODONT, ODONTOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET OG ELSE SOMMER, OVERTANDLÆGE, HORSENS KOMMUNALE TANDPLEJE. FOTOGRAF:

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012 Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013 Store tandbørstedag den 12. september 2012 Udgivet marts 2013 Indholdsfortegnelse 1. FOKUSOMRÅDER I 2012 3 2. BØRNE/UNGE TANDPLEJEN 0 18 ÅR 5 5. OMSORGSTANDPLEJEN

Læs mere

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft 16. april 2013 Siri Beier Jensen, lektor, tandlæge, PhD Afdeling for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi Tandlægeskolen

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau.

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau. Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 362 Offentligt Om aktivloven 82 a, der vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau,

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Erosioner Tæt på Grænsen

Erosioner Tæt på Grænsen Erosioner Tæt på Grænsen Forekomst og behandling i Tønder Kommune Tandlæge Mette Lyngs Tønder kommunale tandpleje 2013 Vejleder Lene Esmark Overtandlæge Emeritus 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3

Læs mere

Tandpasta nye indholdsstoffer?

Tandpasta nye indholdsstoffer? Tandpasta nye indholdsstoffer? alan richards I lighed med i de andre skandinaviske lande er tandpastamarkedet i Danmark domineret af nogle få internationale producenter. Nye produkter kommer på markedet

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Borgerbudgettering - Direkte demokrati

Borgerbudgettering - Direkte demokrati Borgerbudgettering - Direkte demokrati Morten Ronnenberg - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Morten Ronnenberg Møller - Partner, Strategihuset (2010) - Hjælper foreninger og organisationer i DK/udland

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere