Tandlægen som sundhedsplanlægger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægen som sundhedsplanlægger"

Transkript

1 uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011

2 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner Teamtandpleje Effektiv forebyggelse og behandling Afrunding uddannelse - Tandlægen som

3 Ønskeminutter Hvilke emner med relation til sundhedsplanlægning er det særlig vigtigt, at jeg kommer ind på i eftermiddag? Sum med sidemanden 3 minutter uddannelse - Tandlægen som

4 uddannelse - Tandlægen som Behandlingsstrategier Populationsstrategi? Højrisikostrategi?

5 INDIVID Undersøgelse Anamnese Klinisk undersøgelse Røntgenundersøgelse Evt. andre Diagnose Behandlingsforslag Mål Patientens indsats Tandplejepersonalets indsats Finansiering Behandlingen udføres Kontrol ved næste eftersyn Indsamling af data POPULATION Demografiske data Lokalsamfundets struktur (eks. skoler, institutioner) Viden, holdninger og adfærd Tandsundhed Analyse og sammenstilling af data Forslag til program Mål Midler Budget Evalueringsplan Gennemførelse af programmet Evaluering uddannelse - Tandlægen som

6 Behandlingsstrategier Populations strategi Indsats Gunstig uddannelse - Tandlægen som Ugunstig

7 Behandlingsstrategier Højrisikostrategi Indsats Gunstig uddannelse - Tandlægen som Ugunstig

8 uddannelse - Tandlægen som Fordele og ulemper? Populationsstrategi Højrisikostrategi Diskutér med sidemanden

9 Planlægning og styring INPUT AKTIVITETER RAMMESTYRING OUTPUT HVOR MEGET TILFØRES? AKTIVITETSSTYRING HVAD GØR MAN? MÅLSTYRING HVAD VIL MAN? uddannelse - Tandlægen som

10 uddannelse - Tandlægen som Planlægning og styring Ressourcestyring Aktivitetsstyring Målstyring Holder budgettet? Overholdes reglerne? Nåede vi det mål, vi havde sat os? Tandplejens budget Sundhedsstyrelsens vejledning SCORtabellerne

11 uddannelse - Tandlægen som Projektmodellen - forbedringskultur HVAD ER PROBLEMET? NÅEDE VI DET, VI VILLE OPNÅ? HVAD VIL VI OPNÅ? HVILKEN INDSATS KRÆVER DET?

12 Hvad er et mål? En ændring vi ønsker at opnå i målgruppen Mål defineres som effekt og ikke som indsats Mål skal være målbare uddannelse - Tandlægen som

13 uddannelse - Tandlægen som Målområder Tandsundhed Viden Holdninger Færdigheder Servicemål Kvalitetsmål

14 Hvorfor mål? Prioritering af indsatsen Planlægning af indsatsen Evaluering af effekten Kommunikation Internt Eksternt uddannelse - Tandlægen som

15 Krav til mål Hvem er målgruppen? Mål skal vedrøre målgruppen Hvilket sundhedsproblem vedrører målet? Hvor stor ændring ønsker vi? Hvornår skal ændringen være sket? Kan vi afgøre om målet er opfyldt? uddannelse - Tandlægen som

16 uddannelse - Tandlægen som Overordnede mål og delmål og indsatser OVERORDNET MÅL: BEDRE TANDSUNDHED FOR 15-ÅRIGE REDUKTION AF INCISIVCARIES REDUKTION AF FÆSTETAB REDUKTION AF SUKKERFORBRUG STANDSE INITIALE CARIESLÆSIONER UNDERVISNING I KLASSEN INDIVIDUEL KOSTVEJLEDNING INTENSIV KLINISK PROFYLAKSE INSTRUKTION I TANDBØRSTNING

17 uddannelse - Tandlægen som Checkliste for mål Er målet indeholdt i det overordnede mål? Handler målet om målgruppen? Er målet klart og forståeligt? Kan andre forstå det? Vil forskellige personer forstå det på samme måde? Er målet realistisk? I forhold til forudsætninger og udgangspunkt? I forhold til ressourcer Kan målet danne udgangspunkt for evaluering?

18 Fordelingen af 15-årige efter DMFS 100% % % % % 0% uddannelse - Tandlægen som

19 Mål, midler og evaluering et eksempel Mål Reduktion af 15-årige med DMFS>6 fra det nuværende 15 % til 5 % om 4 år Midler Gruppearbejde i klassen om cariesætiologi Individuel kostvejledning Individuel tandbørstevejledning Børn med synlig plaque på incisivernes facialflader: Afpudsning hver 14. dag Fluorpensling x 3 årligt Evaluering Tabel 5 i SCOR uddannelse - Tandlægen som

20 Udvikling og evaluering af Horsens Kommunale Tandplejes cariesforebyggende program uddannelse - Tandlægen som Et eksempel

21 uddannelse - Tandlægen som Baggrund for projektet Social belastning SCOR-statistikker fra % af de 12-årige har caries i de permanente tænder Problemet: Høj cariesforekomst generelt og specielt caries occlusalt i første permanente molar

22 uddannelse - Tandlægen som DMFS HOS 18 ÅRIGE Nexø DK Horsens Vestby

23 uddannelse - Tandlægen som MÅL At reducere antallet af carieslæsioner occlusalt i første permanente molar.

24 Indsatser Non-operativ behandling Effektiv plakfjernelse Behandling af den initiale aktive caries med 2% NaF Fissurforsegling efter indikation Standardiseret undersøgelsesmetode Individuelle indkaldeintervaller ud fra risikovurdering uddannelse - Tandlægen som

25 Klinisk proces - standard Non operativ beh. i forbindelse med kl. us./beh. Indfarvning Plaktal regio 6,2+, -2,6 uddannelse - Tandlægen som

26 Registrering af plak 0 Ingen plak. 1 Enkelte pletter af plak gingivalt, eller sammenhængende streg af plak mindre end 1 mm bred. 2 Plak dækkende op til 1/3 af tandens gingivale del. 3 Plak dækkende mere end 1/3 af tanden. uddannelse - Tandlægen som

27 Klinisk proces Non operativ beh. I forbindelse med kl. us./beh. Indfarvning Plaktal regio 6,2+,-2,6 Instr. med engangstandbørste uddannelse - Tandlægen som

28 Klinisk undersøgelse - standard Indfarvning og registrering af plaktal Afpudse med pudsepasta og rense med tandtråd Tørlægning med vatruller Undersøgelse 2% NaF hvis aktiv caries eller plak BW på indikation Behandlingsplan med fastsættelse af indkaldeinterval ud fra risikovurdering. uddannelse - Tandlægen som

29 Risikovurdering Mundhygiejne Forældrekooperation Cariesprogressionen i tandsættet Carieserfaring i det primære og permanente tandsæt Eruptionsstadie for første permanente molar Occlusalfladernes morfologi Sociale indikatorer uddannelse - Tandlægen som

30 Individuel tandplejeplan PLAN 1. Individuel tandbørstetræning (IT) + fluor/tidsintervaller/dato, af TP/KA 2. Operativ cariesbeh./dato 3. OR-visitation, konsultation m.m. 4. Traumekontrol 5. Andet 6. Næste undersøgelse mdr. af TL/TP uddannelse - Tandlægen som

31 uddannelse - Tandlægen som TANDPLEJEPLAN BORGMESTERBAKKEN Alder US/PLAN + behov IT/PP Info Indfarvning OR/OTP mm. BW Andet 1½ år KA KA/TP Ny info OA/OB 3 år OCR TP KA/TP NY info OC * Vurdering papil 04/05 4 år TP/KA KA/TP startpakke Vurdering papil 04/05 5 år OCR TP KA/TP 6 år TP/KA Alle indkaldes KA/TP Fissurforsegling startpakke Indfarvning af 6ére på indikation TP /KA TDL/TP indikation Blødning v sondering Behov : eruption af 6érne 7 år OCR TDL KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL TDL på indikation 8 år TP/KA KA/TP Anamneseskema Afl. skole Ved us/beh indfarves alle KA/TP 9 år TDL KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL OTP på indikation TDL på indikation Palpere 3ére

32 uddannelse - Tandlægen som Alder US/PLAN IT/PP Info Indfarvning OR/OTP mm. BW Andet 10½ år TDL KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL OTP/ORvisit piger årg.96 TDL på indikation 12 år OCR TDL KA/TP Anamneseskema Afl. på skole Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL OTP/ORvisit Drenge årg. 95 BW på indikation Poche-måling 13½ år TP KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP BW på indikation 15 år OCR TDL KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL BW på indikation Poche-måling 16½ år TP KA/TP Ved us/beh indfarves alle KA/TP BW på indikation 18 år TDL KA/TP St. 32 Ved us/beh indfarves alle KA/TP/TDL BW på indikation Udslusningsbrev

33 uddannelse - Tandlægen som

34 uddannelse - Tandlægen som Effektevaluering Hvor meget tid anvendes der til non operativ behandling/operativ behandling? Hvordan påvirker det cariesforebyggende program tandsundheden? Hvilke konsekvenser har det for den fremtidige teamsammensætning?

35 Det gennemsnitlige antal besøg pr. barn pr. år, opgjort 48 mdr. efter projektstart Interventions gruppe Sammenlignings gruppe Antal besøg/ år 4,30 4,63 uddannelse - Tandlægen som

36 Antal besøg uddannelse - Tandlægen som Den procentuelle fordeling efter type besøg Sam.Gr. Int. Gr. 0 op beh tdb us + ff

37 Andelen af fyldte, fissurforseglede og sunde occlusalflader i første permanente molar Interventions Sammenlignings gruppe gruppe Fyldte flader 3,8 16,0 Fissurforseglede flader 71,0 71,0 Sunde flader 25,2 13,0 Total 100,0 100,0 uddannelse - Tandlægen som

38 DMFS uddannelse - Tandlægen som DMFS for 11 årige på Vestbyskolen Vestby

39 Andel børn i % med DMFS=0 uddannelse - Tandlægen som Andelen af 11-årige på Vestbyskolen med DMFS = Vestby

40 Konklusion på effektevaluering Vi har gennem projekt cariesforebyggelse fået udviklet et cariesforebyggende program, der har vist sig effektivt med hensyn til at reducere antallet af fyldninger occlusalt i første permanente molar. Programmet har ikke medført nogen øgning i antallet af besøg pr. elev pr. år. Personaleressourcerne har kunnet reduceres, idet en del af tandlægetimerne er konverteret til tandplejertimer. uddannelse - Tandlægen som

41 TEAMSAMMENSÆTNING TL TP KA Ratio Ratio Ratio Ratio Ratio 1,00 0,27 2,06 1, ,15 1,00 0,36 2,17 1,00 0,39 2,03 1,00 0,54 2,34 uddannelse - Tandlægen som

42 uddannelse - Tandlægen som Teamsammensætning i Horsens TL TP KA Ratio til 1573 børn 1,0 0,5 2,3

43 uddannelse - Tandlægen som Beskrivelse af projektets sidekonsekvenser Tilførsel af ny viden og dermed et generelt kompetenceløft til Tandplejen gennem interne og eksterne kurser Effektivisering gennem omfordeling af arbejdsopgaver og ændret teamsammensætning. Større uddelegering af kompetence og ansvar til alle faggrupper Gennemførelse af forlængede intervaller mellem undersøgelse for caries med fastlæggelse af individuel plan

44 uddannelse - Tandlægen som 1998 oplæring af klinikassistenterne i forældresamtaler og screeninger af småbørn. Alle personalekategorier har aktivt deltaget i efteruddannelse for at kunne indgå i teamtandpleje Intern kalibrering og oplæring i cariesdiagnostik, afpudsning, intensiv tandbørstetræning, passiv profylakse, behandlingsplanlægning mm. Større arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed

45 TANDPLEJEPLAN Alder Undersøgelse Handling v. + særlig sundhedsplan 1½ år KA Indkaldes til forebyggelse efter behov 3 år TP Alle undersøges 4 år TP/KA Børn i særlig risiko 5 år TP Alle undersøges 6 år TP/KA kontrol m. stillingtagen til +/- fissurforsegling næste undersøgelse ved 3 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste carieskontrol ved 4 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 5 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste carieskontrol ved 6 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 7 år Handling v. særlig sundhedsplan Næste undersøgelse ved 3 år Næste undersøgelse ved 5 år Næste indkald ved eruption af 6 års tænder Næste undersøgelse ved 7 år Info Ny info OA/OB Evt. startpakke, brochure 6 års kindtand Evt. startpakke, brochure 6 års OR/OTP mm. De offentlige kindtand tandlægers uddannelse - Tandlægen som BW Evt. BW ved caries i primære tænder Evt. BW ved caries i de primære tænder Forebyggende indsatser Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Prof. plakfjernelse hver 3. måned Vurdering papil 04/05 +/- tandtråd Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Vurdering papil 04/05 +/- tandtråd Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Vurdering papil 04/05 +/- tandtråd Vurdering af +/- fissurforsegling af 6 ere Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned

46 uddannelse - Tandlægen som 6 år TP/KA kontrol m. stillingtagen til +/- fissurforsegling Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 7 år Næste undersøgelse ved 7 år Evt. startpakke, brochure 6 års kindtand Evt. BW ved caries i de primære tænder Vurdering af +/- fissurforsegling af 6 ere Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned

47 uddannelse - Tandlægen som Alder US/PLAN Handling v. + særlig sundhedsplan 7 år TDL Alle undersøges 8 år TP/KA Børn i særlig risiko 9 år TDL Alle undersøges 10½ år TDL Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste kontrol ved 8 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 9 år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 10½ år Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 12 år Handling v. særlig sundhedsplan Næste undersøgelse ved 9 år Næste undersøgelse ved 10½ år Næste undersøgelse ved 12 år Info Anamnese skema OR/OTP mm. OTP på ind. OTP på ind. OR vis.piger årgang 96 BW BW opfølg. ved cariesaktivit et/caries i primære tænder. Forebyggende indsatser Vurdering af +/- fissurforsegling af 6 ere Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Palpere 3 ere Tandbørstetræning m. forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Tandbørstetræning m. barn/forældre indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned

48 uddannelse - Tandlægen som Alder US/PLAN Handling v. + særlig sundhedsplan Handling v. særlig sundhedsplan Info OR/OTP mm. BW Forebyggende indsatser 12 år TDL Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste us ved 13½ år Næste undersøgelse ved 13½ år OTP på ind. OR-vis. drenge årgang 95 BW opfølgning Poche-måling Gingivavurdering +/- gingivitis Vurdering afl +/- fissurforsegling 7 ere Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned 13½ år TP Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste us ved 15 år Næste undersøgelse ved 15 år Ved behov KA/TP BW Ved initial approximal caries Gingivavurdering +/- gingivitis Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Behov for tandtråd +/- 15 år TDL Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste us ved 16½ år Næste undersøgelse ved 16½ år St. 38 Frit valg ved 16 år OR opfølgning Ved behov KA/TP BW opfølgning Ved initial approximal caries Poche-måling Gingivavurdering +/- gingivitis Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Behov for tandtråd +/-

49 uddannelse - Tandlægen som Alder US/PLAN Handling v. + særlig sundhedsplan Handling v. særlig sundhedsplan Info OR/OTP mm. BW Forebyggende indsatser 16½ år TDL/TP Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov næste undersøgelse ved 18 år Næste undersøgelse ved 18 år St. 38 Frit valg ved 16 år BW Gingivavurdering +/- gingivitis Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Behov for tandtråd +/- 18 år TDL Alle undersøges Indkaldes til forebyggelse efter behov Udslusningsbrev BW Slutopfølgning Poche-måling Gingivavurdering +/- gingivitis Tandbørstetræning m. barn indtil kompetencen er der Fluorbehandling 3-4 gange/år Fissurforsegling ved behov Prof. plakfjernelse hver 3. måned Behov for tandtråd +/-

50 uddannelse - Tandlægen som Forebyggelse og behandling, der virker

51 Evidenshieraki uddannelse - Tandlægen som

52 uddannelse - Tandlægen som

53 uddannelse - Tandlægen som Carieskontrol Hvad virker?

54 uddannelse - Tandlægen som Fissurforsegling? Der er evidens for, at resinbaserede fissurforseglinger reducerer cariesforekomsten okklusalt (57-86%) (Cochrane review 2008, Ahovuo-Saloranta et al.)

55 uddannelse - Tandlægen som Fissurforsegling? Effekten afhænger bl.a. af individets cariesaktivitet følgende indikationer kan anbefales: Aktiv fissur caries Høj cariesrisiko Dybe fissurer, som er vanskelige at renholde Amerongen et al. In Dental Caries 2003

56 Plak kontrol - Tandbørstning Der er evidens for, at daglig tandbørstning med fluortandpasta reducerer cariesforekomsten Reduktionen er størst, hvor cariesforekomsten som udgangspunkt er højest Cochrane review Marinho et al uddannelse - Tandlægen som

57 uddannelse - Tandlægen som Plak kontrol - tandbørstning Det mest effektive er både at fjerne plakken mekanisk og tilføre fluorid! Mekanisk fjernelse af plak uden samtidig fluoridtilførsel har ingen dokumenteret virkning på caries

58 uddannelse - Tandlægen som Plak kontrol professionel plakfjernelse Professionel plakfjernelse hver 14. dag reducerer cariesforekomsten specielt på vanskeligt tilgængelige flader eksempelvis approximalflader, okklusalflader i frembrud Att förebygga karies SBU 2002

59 Tandtråd 2 studier Overvåget brug dagligt i 3 år Professionel brug dagligt i 3 år uddannelse - Tandlægen som

60 Tandtråd - resultater Overvåget tandtrådsbrug ingen forskel mellem forsøgs- og kontrolgruppe obs: der blev skyllet med fluorid i begge grupper hver 6.uge Professionel tandtrådsbrug: 45% cariesreduktion i forsøgsgruppen obs: approksimalcaries og høj cariesforekomst uddannelse - Tandlægen som

61 Tandtråd - konklusion Der er ringe evidens for den cariesreducerende effekt af tandtråd der mangler studier Der skal foregå nøje instruktion og kontrol af denne Instruktionen skal være specifik på flader med aktiv caries Patienten skal være motiveret for brug uddannelse - Tandlægen som

62 uddannelse - Tandlægen som Resultater fluortandpasta Daglig anvendelse af fluoridtandpasta har en udtalt cariesforebyggende effekt på unge permanente tænder (op til 49%) Tandpasta med højere fluoridindhold giver bedre cariesbeskyttelse end tandpasta med lavere fluoridindhold Den cariesforebyggende effekt på mælketænder og hos voksne er ikke velundersøgt

63 Er der en sammenhæng mellem kost og kost relaterede faktorer og caries? Det kan på det nuværende grundlag ikke vurderes om information om at mindske sukkerindtaget virker cariesforebyggende Anvendelse af sukkersubstitutter har ikke vist nogen cariesforebyggende effekt Den cariesforebyggende effekt af anvendelse af sukkeralkoholer (sorbitol, xylitol) er utilstrækkeligt belyst uddannelse - Tandlægen som

64 uddannelse - Tandlægen som Er der en sammenhæng mellem kost og kost relaterede faktorer og caries? Frekvensen af sukkerindtag er vigtig Evnen til at eliminere sukker fra mundhulen er vigtig Indtagelsesmåde kan have betydning

65 uddannelse - Tandlægen som Hvordan får patienten kontrol over cariesudviklingen? Cariesinaktive: opmuntres til at opretholde omhyggelig mundhygiejne med brug af fluortandpasta Cariesaktive, hvor risikofaktorerne kan ændres: der lægges vægt på forbedring af mundhygiejnen. Evt. suppleres med lokal fluorapplikation og kostvejledning

66 Hvordan får patienten kontrol over cariesudviklingen? Cariesaktive, hvor nogle risikofaktorer ikke kan ændres: Forløbet tilrettelægges individuelt under hensyntagen til risikofaktorerne. Alle forebyggende behandlinger plakkontrol inklusiv professionel afpudsning, brug af fluorid, kostvejledning og stimulation af spytproduktionen kan være aktuelle uddannelse - Tandlægen som

67 Tak for i dag uddannelse - Tandlægen som

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Indledning I Horsens kommunale Tandpleje bliver der hvert år lavet opgørelser over cariesudviklingen ud fra vores OCR-statistikker. Vi bruger

Læs mere

Organisering i Esbjerg Kommunale Tandpleje

Organisering i Esbjerg Kommunale Tandpleje Tandplejen Bilag til sagen vedr. vedr. Orientering om Tandplejens Sundhedsplan 2017-2022. Sagsid: 18/28986 Børn & Familieudvalget den 10. december 2018. Organisering i Esbjerg Kommunale Tandpleje Den Kommunale

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen

Kalaallit Nunaanni Kigutileriffeqarfiit Grønlandstandplejen Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Fremgangsmåde Hele Grønlandstandplejen Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er: Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE

SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE SUNDHEDSPLAN FOR HOLSTEBRO KOMMUNALE TANDPLEJE Sundhedsplanen bør beskrive: de mål, vores tandpleje ønsker at tilstræbe og helst opfylde, samt de metoder, vi bør anvende, for at opnå disse mål på en sådan

Læs mere

Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation.

Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation. Oddermodellen Non-operativ behandling og anerkendende kommunikation. Dagens temaer Hvorfor denne forandring? Hvad ved vi om cariessygdommen? Hvad gør vi i Odder? Non-operativ tandpleje. Anerkendende kommunikation.

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen.

Aalborg Kommunes Tandpleje. Tandsundheden Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2014 Status over tandsundheden i Aalborg Kommune i 2014 og et overblik over udviklingen. Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i børn og unges tandsundhed på baggrund

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. 2 Sundhedstal 2013 Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for 2013 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015

Status på tandsundheden i Holstebro Kommune 2015 Notat om status på tandsundheden i Kommune 5/LL Status på tandsundheden i Kommune 5 Tandplejen i Kommune opgør hvert år tandsundheden i kommunen ud fra SCOR tal (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

Sundhedsplan 2016-2020

Sundhedsplan 2016-2020 Sundhedsplan 2016-2020 Skive Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Forord.. 1 Sundhedsplanen 2016-2020.. 2 Sundhedspolitikken. 3 Børnepolitikken. 3 Sundhedsudviklingen. 4 Fremtidens tandpleje 5 Sundhedsplanens

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Cariesstrategi Grønland

Cariesstrategi Grønland Rød procedure Cariesstrategi Grønland 2008-2018 Gælder for Hele Grønlandstandplejen Fremgangsmåde Den overordnede strategiplan for tandplejen i Grønland er Tandplejen i Grønland Indsatsområder 2006-2012

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. SCOR 2 Sundhedstal Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for foreligger nu. Det viser sig igen i år at børn og unges tandsundhed i

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. SCOR 2 Sundhedstal Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2011

Forebyggelsesstrategi 2011 Forebyggelsesstrategi 2011 Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent Jane

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2013 Aalborg har de gladeste tænder Aalborg har de gladeste tænder Tandplejen og Fristedet har i anledning af Tandplejens 100 års fødselsdag 24.04.2013 indspillet

Læs mere

Klinisk vejledning i brug af forsegling IOOS

Klinisk vejledning i brug af forsegling IOOS Klinisk vejledning i brug af forsegling IOOS Klinisk vejledning i brug af forsegling Formål Hvem har deltaget? Indhold Klinisk vejledning i brug af forsegling Formål At vi på IOOS har fælles tilgang til

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent

Læs mere

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen

19-11-2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Tandlægeoverenskomsten 2015. Opbygningen tilskudsmodellen Tandlægeoverenskomsten 2015 Opfølgning 2. kreds, 18. november 2015 Tandlæge Ole Marker, MPA Tandlægeoverenskomsten 2015 Medlemsmøder Tandlægeoverenskomstkurser Kurser for klinikassistenter i tandlægeoverenskomsten

Læs mere

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder

Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden Aalborg har de gladeste tænder Aalborg Kommunes Tandpleje Tandsundheden 2012 Aalborg har de gladeste tænder Aalborg har de gladeste tænder (omkvædet fra Tandplejens sang i anledning af 100 års fødselsdagen) Hos Aalborg Tandpleje kan

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Kollektiv eller individuel profylakse?

Kollektiv eller individuel profylakse? Kollektiv eller individuel profylakse? sven poulsen Forebyggelsen er til stadig diskussion som følge af en lang række forhold. Men ét af de hyppigst stillede spørgsmål er: Skal vi fortsætte med den brede

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4

2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s Norddjurs, Smnl-gr., Region Midt og Landstotal Tabel 1 og 4 Figur A 2013 Gennemsnitlig def-s og DMF-s, Smnl-gr., og Tabel 1 og 4 Tallene udtrykker gennemsnitlige antal flader. 3, 5 og 7 årige er det mælketænder (ud af 88 mulige tandflader) 12, 15 og 18 årige er

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Sundhedsplan

Sundhedsplan Sundhedsplan 2018-2022 Ringkøbing-Skjern kommunale Tandplejes forebyggende tilbud til børn og unge www.rksk.boernetandplejen.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Tandsundhedsstatistik... 4 0-2½ årige,

Læs mere

Foramen Coecum på underkæbens 1. og 2. molar

Foramen Coecum på underkæbens 1. og 2. molar DKTE 2012/2013 Foramen Coecum på underkæbens 1. og 2. molar En retrospektiv populationsundersøgelse af 3 årgange i Brøndby Kommunale Tandpleje Anja Jørgensen Brøndby Kommunal Tandpleje Indledning Formålet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Fissurforsegling år 2006

Fissurforsegling år 2006 Fissurforsegling år 2006 sven poulsen, göran koch og lill-kari wendt Metoder til forebyggelse af caries i okklusale fissurer har eksisteret længe. De tidligste metoder var de såkaldte profylaktiske fissurrensninger

Læs mere

Caries i pædodontien

Caries i pædodontien Caries i pædodontien Caries i pædodontien Det enkelte barns behov Clara Mohammad Caries i pædodontien Carieserfaring Forekomst, progression og behandling af caries Det primære tandsæt ( ca. 0-6 år) Blandingstandsættet

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/ Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/03 2012 SKT, KU & AU v/conni Parsner og Caroline Hørsted Baggrund for at foreslå trindeling af Tandklinikassistentuddannelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN

Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse.... Januar 2014 FOREBYGGENDE TANDPLEJE FOR BØRN OG UNGE I NORDEN Indledning

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Behandling af børnepatienter

Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video Behandling

Læs mere

Sundhedsplan

Sundhedsplan Sundhedsplan 2013-2017 Ringkøbing-Skjern Kommunale Tandplejes forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til børn og unge under 18 år Sunde tænder hele livet - forebyggelse er den bedste behandling Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014.

Afrapportering af Tandsundheden i Norddjurs Kommune for året 2014. Kommunale Tandpleje Afrapportering af Tandsundheden i Kommune for året 2014. Hvert kalenderår indberetter Kommunale Tandpleje tandstatus - udtrykt ved talværdier - til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE TANDSUNDHED 2012 1 ; - Årsrapport omhandlende tandsundhedsudviklingen i Struer frem til 2012 er baseret på talmateriale fra Sundhedsstyrelsen. På grundlag af indberetning af

Læs mere

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU

PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Parodontal diagnostik er baseret på: registrering af det KLINISKE FÆSTENIVEAU (CAL) og BLØDNING ved registrering af fæsteniveau (BOP) PARODONTAL DIAGNOSTIK, AU Det kliniske fæsteniveau

Læs mere

Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk

Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk Tekst og foto: Lene Outzen Foghsgaard Mere lighed i tandsundhed kræver et lang, sejt træk Der skal generelt normændringer til, hvis vi vil skabe større lighed i tandsundhed blandt børn og unge. Sådan siger

Læs mere

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv T EMA: ORAL HELSE Nor Tannlegeforen Tid 8; 8: 9 9 Kim Rud Ekstrand og Mauri Erik Christian Christiansen Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram,

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår

Læs mere

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Hvordan kom projektet i gang? v. Steen Overgaard Larsen, Overtandlæge Den praktiske udførelse af projektet og evaluering. v. Stine Tick,

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Strategi- og sundhedsplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Strategi- og sundhedsplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Strategi- og sundhedsplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 Side 27 Side 28

Læs mere

Shared Oral Care Aalborg Teamleder af Omsorgstandplejen Line Hartmann

Shared Oral Care Aalborg Teamleder af Omsorgstandplejen Line Hartmann Shared Oral Care Aalborg Teamleder af Omsorgstandplejen Line Hartmann Samarbejde på tværs Aalborg kommune ÆH og FB Aalborg Universitet Tandlægeskolen og voksentandplejen i KBH Dårlig mundhygiejne Diabetes

Læs mere

Joakims tandbørsteskole. lærerens manual

Joakims tandbørsteskole. lærerens manual Joakims tandbørsteskole lærerens manual side 3 Sådan lærer vi, hvorfor det er vigtigt at børste vores tænder Joakims tandbørsteskole er en nem måde at opmuntre børn til at få børstet deres tænder ordentligt.

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. SCOR 2 Sundhedstal Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for viser, at børn og unges tandsundhed i Herning Kommune fortsat er helt

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten.

Der ses igen i år variationer i sundhedstallene mellem de enkelte klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i anden del af rapporten. 2 Sundhedstal 211 Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes SCOR-tal for 211 foreligger nu. Det viser sig igen i år at børn og unges tandsundhed

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Tandplejen for Børn og Unge i Frederiksberg Kommune

VELKOMMEN TIL. Tandplejen for Børn og Unge i Frederiksberg Kommune VELKOMMEN TIL Tandplejen for Børn og Unge i Frederiksberg Kommune VELKOMMEN TIL TANDPLEJEN Produceret af Tandplejen for Børn og Unge Frederiksberg Kommunes Tandpleje Oktober 2018 Indholdsfortegnelse Første

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

19/02/15. Journalens faldgruber KRAV. Hvor er det galt i dag?

19/02/15. Journalens faldgruber KRAV. Hvor er det galt i dag? Journalens faldgruber Dette er tekstbillederne fra journalkursus forår 2015. Ikke alle slides er medtaget og rækkefølgen kan variere lidt fra kursus til kursus. Men alle tekstbilleder er medtaget og de

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

14/06/15. Journaler i praksis? Overgang studie til erhvervsaktiv. Autorisationsloven

14/06/15. Journaler i praksis? Overgang studie til erhvervsaktiv. Autorisationsloven Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA Kandidatkursus 2015 Overgang studie til erhvervsaktiv 2 Autorisationsloven Kapitel 5 Pligter m.v. Omhu og samvittighedsfuldhed 17. En autoriseret sundhedsperson

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling?

Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld 1 Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld, studienr.

Læs mere

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune.

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. Formål med aftalen. Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne,

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

Velfærd og Sundhed Sagsbehandler: Christine Gyldenhof Sagsnr P Dato: Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærd og Sundhed Sagsbehandler: Christine Gyldenhof Sagsnr P Dato: Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandler: Christine Gyldenhof Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato: 26.11.2015 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår 2015 1 Indhold Politikområde:

Læs mere

Igennem tiderne har forskere kortlagt en række komplicerede

Igennem tiderne har forskere kortlagt en række komplicerede To nordiske modeller for organiseret cariesbehandling Fra teori til praktik med succes Kim Ekstrand, Christian Christiansen, Helena Forss og Jorma Jokela - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Tandplejen Poul Folke Christensen og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

SUNDHEDSPLAN

SUNDHEDSPLAN SUNDHEDSPLAN 2017-2022 Det sunde Liv Gode Gentofte Tænder FORÅR 2017 GENTOFTE KOMMUNES TANDPLEJE Forord... 6 Indledning... 6 Tidlig indsats... 7 Førstegangsbesøg... 7 Individuel tandbørsteundervisning...

Læs mere