Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering i Tandplejen, efterår 2014"

Transkript

1 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for børn og unge i Varde Kommune Vi arbejder tværfagligt SCOR-tal for Varde Kommune skal ligge under gennemsnittet i Region Syddanmark i 7. (SCOR står for: Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register) Aftalemålene fra ; Mindre caries i småbørnsgruppen samt Etablering af hjemmeside med borgerbooking, instruktionsvideoer, information og evt. teletandpleje evalueres i. I Tandplejens evaluering indgår: Cariesstatus for børn (SCOR-tal) Brugertilfredshedsundersøgelse blandt Tandplejens brugere Stikprøvekontrol af Tandplejens Rejseholds brugere Optælling af kirurgiske indgreb og rodbehandlinger i Beskrivelse af tværfagligt samarbejde Mål nr. : Vi skaber bedre tandsundhed for børn og unge i Varde Kommune. Delmål: Tandplejen når mindst 9 % af målgruppen pr. år Dette evalueres gennem SCOR-opgørelse for, 7, og årige. SCOR (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register) er et obligatorisk registreringsværktøj, hvor cariesstatus registreres for hver enkelt tandflade på alle børn og unge. Det er obligatorisk at indberette for børn på, 7, og år. Der er oprettet SCOR-kort for. børn og unge i de nævnte aldersgrupper. Det skal sammenlignes med det samlede antal børn i de nævnte aldersgrupper, som er fundet ved at bruge Danmarks Statistiks hjemmeside, hvor der er søgt på børn i Varde Kommune på,7, og år i. kvartal af. Det samlede antal var 7 børn, hvilket svarer til, at der er udarbejdet SCORkort for 78,7 %. Dette kan skyldes, at Tandplejen omlagde sit tilbud, så det blev højt prioriteret, at søskende kunne følges ad, når forældrene skulle køre til klinikken. Det havde så til gengæld også den effekt, at nogle børn kom til at vente længere, før de blev indkaldt til undersøgelse, mens en lille del nåede at komme gange på et år, hvilket ikke tæller med i statistikken.

2 Mål nr. : SCOR-tal for Varde Kommune skal ligge under gennemsnittet i Region Syddanmark i 7 Følges hvert år via SCOR-opgørelsen. SCOR-tallene opgøres gang årligt og følger kalenderåret. Sidste opgørelse er således for. Ordforklaring: dmfs: antallet af tandflader på mælketænder, hvor der er caries, fyldning eller den er fjernet pga. caries DMFS: antallet af tandflader på blivende tænder, hvor der er caries, fyldning eller den er fjernet pga. caries Varde Kommune sammenlignet med Region Syddanmark i,,,, dmfs år dmfs 7 år DMFS år DMFS år Region Syddanmark Varde Kommune Varde Kommune sammenlignet med omegnskommunerne,,,, dmfs år dmfs 7 år DMFS år DMFS år Varde Ringkjøbing-Skjern Billund Esbjerg Tønder Varde Kommune 7 til

3 6 dmfs år dmfs 7 år DMFS år DMFS år Cariestilvæksten i mælketænder år år år år 6 år 7 år 8 år 9 år Cariestilvæksten i blivende tænder

4 Der ses stadig store udfordringer med caries i Varde Kommune, og målet om at komme under niveauet på regionsplan i 7 er ret optimistisk, idet det man ved fra litteraturen, at indholdet af fluorid i drikkevandet har temmelig stor betydning for mængden af caries i en population, og Varde Kommune ligger i et område af Danmark, hvor der stort set ikke er fluor i drikkevandet. Den eneste anden parameter, der på nuværende tidspunkt er belæg for at have betydning er moderens uddannelsesniveau, og her ligger Varde Kommune også lavt sammenlignet med andre kommuner. Vi forventer at kunne se en stor effekt på antallet af huller i tænderne efter at forældresamarbejde er blevet kraftigt udvidet med samling af Tandplejen i, idet forældrene nu i langt højere grad kommer med deres børn til tandlæge. Vi får mange tilkendegivelser fra forældrene på, at de interesserer sig for deres børns tænder, så vi forventer en effekt på mængden af huller i tænderne på baggrund af det større forældresamarbejde i de kommende år. Tandplejen har i løbet af og sat flere initiativer i gang, som vi forventer, vil resultere i mindre caries fremover, og der planlægges også nye aktiviteter i. Det drejer sig f. eks. Om: Individuelle forebyggelsesplaner Udvidelse af samarbejdet med forældrene Ansættelse af klinikassistenter udelukkende til forebyggelse Større samarbejde med Sundhedsplejen Projekt for unge i samarbejde med andre afdelinger i Varde Kommune Udbrede kendskabet til Tandplejens hjemmeside og Facebookgruppe Indsatserne følges over de kommende år, og SCOR-opgørelsen vil også fremover være et udtryk for resultatet af den samlede indsats på området. Delmål Vi skaber bedre tandsundhed: Forældrene skal inddrages Dette evalueres i gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter over år og forældre, hvor tilfredsheden med Tandplejen undersøges. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at den samlede tilfredshed med Tandplejen måles til,7 på en skala fra -, hvor er bedst. I brugertilfredshedsundersøgelsen fremvises resultater for: Samlet tilfredshed med Tandplejen Oplevelsen af ansvar for at holde tænderne sunde Viden om hvordan tænderne holdes sunde Information om behandling Ønske om medbestemmelse i forhold til valg af behandling Tandplejen evne til at gøre patienten tryg Tilfredshed med fysiske rammer

5 Tilfredshed med behandlingstid Tilfredshed med ventetiden i venteværelset Benyttelse af Tandplejens hjemmeside og Tandplejens facebookside Andre kommentarer til Tandplejens service Baggrundsoplysninger Generelt ligger tilfredsheden højt på alle ovenstående parametre, dog er forældrene generelt lidt mere tilfredse end børnene. Tandplejens hjemmeside og facebookprfil anvendes ikke i særlig høj grad. Resultater fra brugertilfredsundersøgelse af Tandplejen fremgår af særskilt dokument: Dok. Nr.: 87- Delmål Vi skaber bedre tandsundhed: Tandplejen følger op på instruktioner Målet evalueres ved en stikprøvekontrol blandt personer, som har brugt Rejseholdet. Rejseholdets opgave er at forebygge huller i tænderne dels ved at instruere og motivere til bedre mundhygiejne gennem en adfærdsændring og dels at påføre fluor på tænderne, hvor der allerede er begyndende huller. Når vi i denne undersøgelse spørger forældre og unge på 7 årige, svarer % samlet set, at de i høj grad følger Tandplejens råd, % svarer i nogen grad, % i mindre grad, % svarer slet ikke, og % svarer ved ikke. Der er evidens for, at de ydelser, som Rejseholdet tilbyder, vil reducere antallet af huller i tænderne, hvis de bliver fulgt. Hvis svarene i stikprøverne i denne undersøgelse er dækkende for det samlede billede, nemlig at 9 % svarer at de i høj grad eller i nogen grad følger Tandplejens råd, vil der alt andet lige kunne forventes et fald i mængden af huller i tænderne i de kommende år. Den samlede rapport om stikprøvekontrollen af Rejseholdet fremgår af særskilt dokument: Dok. Nr.:8- Delmål Vi skaber bedre tandsundhed: Tandplejen udvikler sig fagligt og specialiseres Målet evalueres gennem opfølgning på succesraten på rodbehandlinger og kirurgi. Rodbehandlinger Optællingen af udførte rodbehandlinger i samt smerter, eftersmerter og komplikationer er fundet via Tandplejens journalsystem og ved gennemlæsning af journalerne, hvor der er foretaget rodbehandling. I den kommunale tandpleje rodbehandles tænder primært efter traumer (fortænderne) og pga. store cariesangreb (primært kindtænder men også enkelte fortænder).

6 Der er påbegyndt rodbehandling af tænder, 7 af disse er dog i forbindelse med rodbehandlingen eller senere trukket ud. Hertil kommer komplikationer i 7 andre tilfælde, f.eks. med knækkede file i kanalerne. Der ses flest komplikationer ved rodbehandling af 6-års-tænderne, men disse tegner sig også for ca. halvdelen af alle de rodbehandlede tænder, og der er flere kanaler pr. tand. Der er rapporteret smerter under rodbehandlingen i tilfælde dvs. %. Her tegner de lette smerter sig for tilfælde, middelsvære smerter for 7 tilfælde og de stærke smerter for tilfælde. Der var kun efter smerter i tilfælde, hvoraf det ene var lette smerter og det andet middelsvære smerter (denne tand blev efterfølgende trukket ud). Der er god grund til at forebygge caries og dermed rodbehandlinger, idet det også fremgår af journalmaterialet, at der anvendes meget lang tid pr. rodbehandling. Det er svært at rodbehandle tænder med succes, hvorfor vi har valgt, at tandlæger kan henvise internt i Tandplejen til kolleger, som over tid oparbejder kompetencer og hurtighed på området. Kirurgi Optællingen af udførte kirurgiske indgreb i samt smerter, eftersmerter og komplikationer er fundet via Tandplejens journalsystem og ved gennemlæsning af journalerne, hvor der er foretaget kirurgi. Der er foretaget 8 kirurgiske indgreb på klinikken på Lerpøtvej i. Der har primært været tale om frilægning af hjørnetænder i overkæben og fjernelse af tænder herunder fjernelser af visdomstænder. Der er ikke rapporteret om smerter undervejs i forløbet, mens der har været lette eftersmerter i tilfælde, middelstærke eftersmerter i tilfælde og stærke eftersmerter i tilfælde. Der har været komplikationer i tilfælde, heraf pga. kraftig blødning. Det må konkluderes, at komplikationsraten er lav og succesraten er høj, da alle indgrebene blev gennemført som planlagt. Også på kirurgiområdet kan tandlæger henvise internt i Tandplejen til kolleger, som over tid oparbejder kompetencer og hurtighed på området. Mål nr. : Vi arbejder tværfagligt Tandplejen har fokus på at arbejde tværfagligt på børne- og ungeområdet samt på sundhedsområdet. I Tandplejen er der i og arbejdet med opsporing af børn og unge, der mistrives. Der er udarbejdet interne procedurer for håndtering af gentagne udeblivelser og børn, der synligt mistrives. Tandplejen kan også trække på skolesocialrådgiver-ordning, når vi har spørgsmål om børn og deres adfærd, hvilket vi også har benyttes os af. Der foreligger ikke statistik på området, men der har været tale om flere underretninger til modtageteamet under BUF, desværre også af ret grov karakter. 6

7 I tager Tandplejen initiativ til et tværgående projekt, hvor målet er at få skabt et tværfagligt samarbejde omkring unge og sundhed. Der vil i i Varde Kommune blive arbejdet for etablering af tandplejeprojekt på ældreområdet, idet en del alvorlige sygdomme angiveligt kan forebygges ved en god mundhygiejne blandt ældre og gamle mennesker. Tandplejen vil naturligvis gerne være en aktiv medspiller i projektet. 7

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. Fra. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent referat Fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 18. november 2014 Mødetidspunkt: 14:30-17:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 13.november, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 Profil af en kommunal

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport for 1. halvår 2013

Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport for 1. halvår 2013 Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport for 1. halvår 2013 Tandplejeteamet på opsøgende arbejde. 0 Det opsøgende tandplejeteam 9. statusrapport 1. halvår 2013 Aarhus Kommune august 2013 Rapporten

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING Maj 2012 Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resume... 4 Baggrund, evalueringsspørgsmål, metode og læsevejledning... 5 Baggrund...

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHEDSPLEJEN, JULI 2015 1 INDHOLD BØRNS SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN...5 Fokus på børn og unges sundhed og trivsel i skoleårene...5 GENERELLE TENDENSER... 7 Færre

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere