Læringstema: Krop og bevægelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringstema: Krop og bevægelse"

Transkript

1 Indledning I Mariehøj opfatter vi læreplanens seks temaer som forskellige dimensioner af barnets udvikling og læring. Barnet skal udvikle sig samtidig i alle dimensioner. Vi tilstræber derfor, at de enkelte pædagogiske aktiviteter favner så mange af temaerne som muligt. Et eksempel kunne være en tur i skoven, hvor vi både er fysisk aktive (Krop og bevægelse), ser på dyr, planter m.m. (Natur og naturfænomener). Alle de øvrige temaer er også tilstede på en sådan tur. Som pædagoger er vi opmærksomme herpå, og. snakker om tingene (Sproglig udvikling). Ordforklaring Sammenhænge Vi bruger dette udtryk om situationer, hvor vi bruger en speciel situation til at bringe et bestemt emne i fokus, ofte kun kortvarigt. F.eks. er det naturligt at bringe nogle af kroppens funktioner i fokus i forbindelse med frokosten. Temaaktiviteter Aktiviteter, hvor vi arbejder med et eller nogle få emner i en længere eller kortere periode. Læringstema: Krop og bevægelse Vi mener, at bevægelse og kropskontrol ikke alene er et spørgsmål om fysisk sundhed, men i lige så høj grad er et spørgsmål om selvværd og selvtillid sådan at forstå, at bevidsthed om fysisk formåen og fysisk mod, er med til at gøre barnet parat til at arbejde med sprog, sociale færdigheder eller andre områder, der kan være vanskeligt for det. Vi tror også på, at fysisk aktivitet er en måde at skabe kontakt børnene imellem, og at det er en god måde at lære børnene gensidig omsorg og respekt. Læringsmål Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give

2 børnene? At børnene oplever glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse At styrke børnenes fysiske sundhed At børnene aktivt kan udforske og tilegne sig verden gennem alle sanser At børnene kender kroppens funktioner og udvikler respekt for egne og andres kropslighed Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? Glæde ved bevægelse (efterspørger bl.a. boldspil, og opfinder egne fysiske aktiviteter) Mere sikre bevægelser (f.eks. under balancegang, sjipning, klatring, cykling) Mere kropslig styrke og udholdenhed (fysisk udfoldelse, ture af længere varighed) Evaluering Evalueringen foregår fortløbende i forbindelse med de forskellige aktiviteter. Der samles op næsten dagligt. Evalueringerne struktureres på personalemøder samt en gang årligt i en rapport til bestyrelse og kommune. Hvilke aktiviteter/metoder bruger vi også i forhold til børn med særlige behov? Aktiviteter med specielt fokus på krop og bevægelse: Vi er ude stort set hver formiddag, uanset vejret! Aktiviteter på vores legeplads og i haven, som rummer udfordringer til fri fysisk aktivitet for alle børn. En eller flere målrettede fysiske aktiviteter dagligt, f.eks. boldkast, forhindringsbaner, sjipning, rebstige, trapez, cykling, klatretræ. Falcks førstehjælpskursus for børn (samt opfølgning), hvor der fokuseres på kroppens funktioner, farlige ting og ikke mindst

3 på, hvordan man hjælper og trøster. Vi arbejder aktivt med kroppens funktioner og sanserne både i sammenhænge og i temaaktiviteter. Vi er i skoven ca. en gang om måneden med de børn, der ikke er en del af skovgruppen samt på småture i ugens løb med nogle få børn af gangen Læringstema: Natur og naturfænomener Vi mener, at naturen er et vigtigt rum for fysisk udfoldelse og leg, men også et sted, hvor der kan hentes viden om verden. Naturen er også et sted, der skal respekteres og som skal passes på, et sted der giver igen, som det modtages. Det er også væsentligt for os, at naturen ikke er synonymt med skoven, og at natur ikke står i modsætning til byen. Læringsmål Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give børnene? At børnene oplever glæde ved at være i naturen og udvikler respekt for natur og miljø At børnene bruger naturen som rum for leg og fantasi At give børnene forskellige erfaringer med natur og naturfænomener og opleve natur som rum til udforskning af verden Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? At børnene finder små dyr i haven eller skoven og henter bøger, så de voksne kan læse om dyrene At børnene kan fortæller os og kammeraterne, at vi ikke må smide madpapir, flasker m.v. i naturen At børnene gerne vil deltage i plukning af vores æbler

4 At børnene ved, vi skal huske at slukke lyset, lukke for vandet, lukke køleskabsdøren og lukke hoveddøren for at spare på vores ressourcer At børnene kender årstiderne og hvad der er kendetegnet for de forskellige årstider Evaluering Evalueringen foregår fortløbende i forbindelse med de forskellige aktiviteter. Der samles op næsten dagligt. Evalueringerne struktureres på personalemøder samt en gang årligt i en rapport til bestyrelse og kommune. Hvilke aktiviteter/metoder bruger vi også i forhold til børn med særlige behov? Aktiviteter med specielt med fokus på natur og naturfænomener: Vi bruger vores have til at finde insekter, edderkopper, regnorme osv. i. På denne måde giver vi børnene lyst til at holde øje med detaljer i deres omgivelser samt forståelse for, at alt levende ikke er sødt og pelset, men alligevel værd at se på Vi plukker og anvender frugter, bær og nødder og krydderurter fra haven, så børnene ser, at mad ikke er noget, der vokser i Netto, og at naturen kan give os smagsprøver og ikke kun er en god legeplads Vi læser og taler om de dyr, vi ser eller finder. Vi bruger vores lille håndbibliotek, som børnene kan bruge efter behov. På den måde øver vi også børnene i at kategorisere og systematisere Vi taler om de træer, vi ser, når vi går tur Vi taler om vejret, årstiderne og årsrytmen såvel udenfor som ved samling. Denne aktivitet giver børnene ord til at tale om naturen, forståelse for betydningen af den rette påklædning og mulighed for at fortælle om egne oplevelser med naturfænomener Vi er ude i næsten al slags vejr Vi lærer børnene at have respekt for naturen ved ikke at ødelægge planter, plage dyrene eller smide affald rundt omkring, på samme måde som vi holder orden og ikke ødelægger legetøj og inventar med vilje

5 Vi inddrager to-sprogsbørnene ekstra meget i vores dialog om emnerne og bruger tid på at efterbearbejde det, vi har snakket om. Læringstema: Sproglig udvikling Sproget er et middel, vi bruger til at meddele følelser, tanker, ideer og holdninger til hinanden. Når det gælder børnehavebørn, er der i denne tid størst fokus på talesproget, men vi skal også huske, at kropssproget har stor betydning for, hvordan vi forstår hinanden. Børnehavebørn befinder sig generelt i deres udvikling der, hvor grundlaget for talesproget er dannet, og hvor det udvikler sig hen imod det abstrakte. Ordforrådet øges og sammenhængen mellem ordet og de bagvedliggende genstande eller begreber bliver stadig mere klar. Børnene bruger i stigende grad sproget i legen og leger med sproget i form af rim og remser. Skriftsproget er ikke dannet endnu men dog alligevel, det er i denne periode børnene begynder at lave tegninger, der forestiller noget andre kan aflæse. Læringsmål Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give børnene? At børnene udvikler deres sprog i alle dagens aktiviteter At børnene udfordres gennem forskellige genrer og oplever glæde ved det At børnene bliver støttet i at udvikle deres nysgerrighed for tegn og symboler Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke?

6 At børnene bruger sproget til at kommunikere følelser, tanker, holdninger og ideer til hinanden med. At børnene har fortællelyst til samlingen. At børnene gerne fortæller, spørger og har snakkelyst også uden for snakkeaktiviteter At børnene beder om at få læst historier højt At børnene er glade for at synge Evaluering Evalueringen foregår fortløbende i forbindelse med de forskellige aktiviteter. Der samles op med detaljerede observationer på sprogbørnene efter behov (hver måned). Evalueringerne struktureres på personalemøder samt en gang årligt i en rapport til bestyrelse og kommune. Hvilke aktiviteter/metoder bruger vi også i forhold til børn med særlige behov? Aktiviteter med specielt fokus på sprog: Børnene starter med at fortælle hjemmefra, når de kommer om morgenen Voksenstyret samling, hvor alle børn fortæller om løst og fast. Vi synger (normalt fra vores sangkanon, som forældrene har fået). Vi læser hverdag en halv time for børnene (normalt fra vores litteraturkanon, som forældrene har fået) De ældste opfordres til at genfortælle og tegne, det vi har læst eller oplevet Vi bruger mange forskellige ordspil (billedlotteri m.m. og materialer fra sprogskolen) Vi leger med rim og remser og sanglege (også i forbindelse med rytmik og udendørsaktiviteter) Børnene tegner og maler Vi opfordrer til og deltager i snak, om de aktiviteter vi er i gang med Vi følger op på sprogskolens aktiviteter Vi er omhyggelige med at sætte ord på, når vi er sammen med børnene

7 Læringstema: Børnenes alsidige personlige udvikling Vi tror i Mariehøj på, at selvværdet styrkes bedst i en stemning af gensidig respekt, så barnet oplever, at børn og voksne taler ordentligt til hinanden, og at voksne har tid til at lytte til barnets ønsker, men også har ret til at skulle noget andet. Vi mener også, at barnet trives bedst, hvis det mødes med en blanding af frihed og respektfulde krav. Det er ikke alt, hvad man har behov for at kunne, man lærer af sig selv. Læringsmål Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give børnene? Øget selvværd (bevidstheden om, at være noget værd for den man er, ikke kun for det man kan) Øget selvtillid (tiltro til, at man magter at begå sig i verden, som den er og turde lære nyt) At kunne se sig selv som et vigtigt selvstændigt element i en gruppe At være i stand til at lære, både styret af egen nysgerrighed og ved opgaver, der bliver en pålagt At vise respekt for andre, forstå og respektere andres grænser og udtrykke egne følelser. Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? At børnene afprøver deres egne færdigheder i eget tempo At børnene er opmærksomme på at blive hørt (både sammen med de voksne og andre børn) og at deres valg har konsekvenser At børnene udtrykker følelser og både søger og giver omsorg

8 At børnene viser realitetssans og tør det de kan At børnene kunne aflæse og respektere andres følelser Evaluering Evalueringen foregår fortløbende. Evalueringen struktureres på personalemøder samt en gang årligt i en rapport til bestyrelse og kommune. Hvilke aktiviteter/metoder bruger vi også i forhold til børn med særlige behov? Vi giver plads til fri leg, så børnene får mulighed for at afprøve egne færdigheder Vi opfordrer børnene til at udtrykke ønsker og behov (bl.a. til samling) og hjælper med at prioritere, når det er nødvendigt Vi tilbyder børnene hjælp, når der er behov, men lader dem der kan klare sig selv Vi hjælper børnene med at finde hensigtsmæssige måder til at udtrykke følelser på Vi giver børnene succesoplevelser, ved at give dem opgaver, vi ved, de kan løse Vi opmuntrer børnene til at gøre ting, de ikke umiddelbart tør, og støtter dem igennem det Læringstema: Sociale kompetencer Vi mener, at mennesker er sociale individer. Vi trives bedst i fællesskaber, men vi skal også være i stand til at leve som selvstændige mennesker. Børnene skal samtidig med, at de udvikler deres person, udvikle deres evne til at indgå i forpligtende fællesskaber (fællesskaber, der kun eksisterer, hvis alle deltagere bidrager til dem i modsætning f.eks. til det fællesskab man har blot ved at være elev i 1. b) samt at forholde sig til deres egen rolle i disse fællesskaber.

9 For at kunne det, skal man kunne aflæse sine omgivelser, så man kan forstå, hvad andre forventer af én og hvordan de forstår ens egen hensigt. Man skal kunne indse at, selv om det kræver noget, giver det fordele at være en del af en gruppe. Læringsmål Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give børnene? At børnene anerkendes og respekteres som de personer de er, og de skal opleve, de hører til At børnene får sociale og kulturelle erfaringer At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne At børnene inddrages og opmuntres til at blive aktive deltagere i demokratiske processer Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? At børnene kan lege i grupper, de selv danner At børnene også kan lege i grupper, vi danner for at udfordre dem (socialt eller på deres kunnen) At børnene ønsker at deltage i daglige praktiske gøremål for at glæde sig selv og andre At børnene er klar over, at de skal enes f.eks. om, hvilken historie de vil høre, eller hvilke roller de skal have i en leg At børnene bliver bedre til at undgå konflikter og at finde metoder til at løse dem At børnene opfordrer hinanden til at deltage i lege, der allerede er i gang, f.eks. når de kommer om morgenen Evaluering Evalueringen foregår fortløbende. Evalueringerne struktureres på personalemøder samt engang årligt i en beretning til bestyrelse og

10 kommune. Hvilke aktiviteter/metoder bruger vi også i forhold til børn med særlige behov? Vi mimer og aflæser ansigtsudtryk sammen med børnene, og reflekterer over ansigtsudtrykkenes betydning Vi giver børnene mulighed for at danne deres egne legegrupper og herigennem også danne venskaber I forbindelse med aktiviteter, hvor det er muligt (f.eks legobygning), skal børnene vide, at vi forventer resultater (svarende til deres formåen), Vi fastholder og stimulerer børnene til at nå disse resultater Vi arrangerer grupper og aktiviteter, hvor børnene bliver udfordret på deres sociale færdigheder Vi forsøger at gøre det attraktivt (i sig selv) at deltage i de daglige praktiske gøremål. Vi har i perioder køkkenhold i forbindelse med frokosten. Vi bruger bl.a. samling til at udvise og udvikle sociale kompetencer. Vi skal vente på tur. Vi skal respektere, at andre nogen gange bestemmer, noget andet end vi ønsker og respektere, at det også kan fortjene anerkendelse. Læringstema: Kulturelle udtryksformer og værdier Vi mener, at kultur ikke blot er noget, man formidler eller skaber, det er også noget, man lever i, formes af og skal respekteres for. Naturligvis lægger vi vægt på, at børnene får glæde ved at skabe med hænder og hoved samt, at de bliver indført i vores kulturarv, men for os er kulturbegrebet blot større end biografer og museer. Vi er en dansk børnehave og har derfor en speciel forpligtelse til at viderebringe de traditionelle danske kulturtraditioner som højtiderne og måden vi fester på, men vi er også bevidste om, at vi i vores daglige arbejde med børnene påvirker dem med den forståelse, vi har af dansk kultur og levevis. Man er tilbøjelig til at tale om dansk kultur og danske traditioner

11 som noget fast og givet, men som alt andet er indholdet i disse begreber til stadighed under forandring, så selv om det er svært, forsøger vi at vælge, hvilke traditioner vi lægger mest vægt på, samt at vise børnene, at der er flere rigtige måder at fejre begivenheder på. Endelig mener vi, at den enkeltes kulturelle baggrund er værd at respektere. Læringsmål Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give børnene? At børnene møder voksne, der formidler kultur og støtter dem i at afprøve forskellige udtryksformer At børnene har adgang til materialer og redskaber At børnene deltager i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? Glæde ved at skabe med krop og hoved Kendskab til Mariehøjs litteratur- og sangkanon Kendskab til højtiderne Glæde ved aldersrelevante kulturudbud (f.eks. børneteater og Frilandsmuseet) Evaluering Evalueringen foregår fortløbende. Evalueringerne struktureres på personalemøder samt engang årligt i en beretning til bestyrelse og kommune. Hvilke aktiviteter/metoder bruger vi også i forhold til børn med særlige behov?

12 Børnene arbejder med mange forskellige materialer Vi læser og synger hver dag, bl.a. fra vores litteratur- og sangkanon Vores litteratur- og sangkanon fungerer som bindeled til forældrene Vi har traditioner i forbindelse med højtiderne og fortæller børnene om dem Vi bruger mange forskellige kulturudbud, f.eks. Ishøj Teater, Børnebibliotekernes teatertilbud, Sophienholm, Frilandsmuseet m.fl. Børnemiljøvurdering Formålet med loven om børnemiljø i dagtilbud er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer trivsel, udvikling og læring. I henhold til loven skal arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljø knyttes sammen. Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderingen skal drøftes med bestyrelsen. Fysiske og æstetiske forhold Indgangsforhold/garderobe Fint OK Dårligt Farver og udsmykning x Rengøring og indeklima (herunder ventilation og hygiejne) Rengørin g Indeklim a Plads, lys- og støjforhold Plads Lys + Lyd Indretning og funktion Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser:

13 I børnegarderoben er der behov for, at det elektriske lys er tændt, hvilket personalet sørger for. Fællesrum (den store stue) Fint OK Dårligt Farver og udsmykning x Rengøring og indeklima (herunder ventilation og hygiejne) Rengørin g Ventilati on Plads, lys- og støjforhold Indretning og funktion Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser: Grupperum (lille stue) Fint OK Dårligt Farver og udsmykning Rengøring og indeklima (herunder ventilation og hygiejne) Plads, lys- og støjforhold Indretning og funktion Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser: Rummet er godt til vilde lege og til rytmik sang og musik. Endvidere bliver rummet brugt, når vi skal lave aktiviteter, som kræver ro og afskærmning fra eventuel uro i huset. Fungerer rigtig godt som sove- og hvilerum. Børnetoiletter Fint OK Dårligt Farver og udsmykning x Rengøring og indeklima (herunder ventilation og hygiejne) Rengørin g + ventilati on hygiejne Plads, lys- og støjforhold x Indretning og funktion x Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser:

14 Udluftning foregår via åbne vinduer, hvilket ind i mellem medfører træk og kulde. Løsning: For at undgå kulde og træk lukker personalet først vinduerne op, når børnene er færdige på badeværelset. Håndvaskene er placeret, så børnene kommer til at gå i vejen for hinanden inkl. for dem, der bruger toiletterne. Løsning: Personalet nøjes med at tage en lille gruppe børn med på badeværelset ad gangen hermed er pladsproblemet løst. Pædagogiske værksteder Fint OK Dårligt Farver og udsmykning Rengøring og indeklima (herunder ventilation og hygiejne) Plads, lys- og støjforhold Indretning og funktion Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser: Vi indretter værkstederne, når der er behov for dem - ofte udendørs, så en egentlig vurdering er ikke mulig. Børnekøkkener (såfremt det forefindes) Fint OK Dårligt Farver og udsmykning x Rengøring og indeklima (herunder ventilation og hygiejne) Rengørin g Ventilatio n Plads, lys- og støjforhold Plads, støj lys Indretning og funktion x Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser: Børnekøkkenet er et lavt bord i den ene side af køkkenet. Det er vanskeligt for børnene at bruge vasken. Der er dog udtræksskamler i køkkenelementernes sokler, så problemet mindskes.

15 Legeplads Fint OK Dårligt Farver og udsmykning Pladsforhold Indretning og funktion Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser: Vi har mange legeting/redskaber, som vi ikke har ude permanent (rebstige, trapez, hængekøje mv. ). Disse ting tager vi ud næsten dagligt i sommerhalvåret, hvor vejret er til det. Handleplan: Vi tilrettelægger vores pædagogiske aktiviteter, så de begrænsninger huset giver, ikke er hindringer, men udfordringer. Ansvarlig for påkrævede ændringer: De ansvarlige er primært personalegruppen i Børnehaven Mariehøj Psykiske og sociale forhold Trivsel, herunder venskaber og mobning Beskrivelse af institutionens indsats, børnenes generelle trivsel, evt. problemstillinger eller andet: Vi har ikke mobningsproblemer pt., men arbejder hele tiden med at styrke den gode tone og samarbejdet børnene imellem. Vi arbejder med Falcks førstehjælpskursus som også omhandler, hvordan man trøster og hjælper hinanden. Vi opfordrer også børnene til at forlade situationen, hvis de føler sig angrebet. På den måde håber vi på, at både de potentielle mobbere og deres potentielle ofre bliver bedre til at håndterer de uhensigtsmæssige situationer. Overgange mellem tilbud Beskrivelse af institutionens indsats, evt. problemstillinger eller andet: Vi arbejder hele foråret specielt med skolebørnene så de bliver klar til at møde de krav skole og SFO stiller. Vi tager så vidt muligt på besøg på de skoler vore børn skal gå i.

16 Vi holder en afslutningsfest for skolebørnene og deres forældre alene. Ligeledes bliver der holdt sommerfest i august, hvor skolebørnene er inviteret. Ydermere har vi en eftermiddag i oktober, hvor skolebørnene kommer på besøg og hygger. Rummelighed Beskrivelse af institutionens indsats, oplevelse af rummelighed, evt. problemstillinger eller andet: Vi er et lille hus og har derfor store muligheder for at tage hensyn til det enkelte barns behov. Vi har flere små rum, der ikke er egnede til, at børnene har almindelig adgang, men hvor de lejlighedsvis kan trække sig tilbage, hvis de har behov for enten fred eller vild leg. Fokus på sundhed, herunder kost og motion Beskrivelse af institutionens indsats, vurderingen af børnenes generelle sundhed, evt. problemstillinger eller andet: Vi er meget bevidste om at begrænse sukker- og fedtindtaget i den mad, børnene får hos os. Ligeledes forsøger vi at dæmpe indtagelsen af sukker og farvestoffer ved fødselsdage og andre festligheder. Vi taler med børnene om sund og usund mad og levevis, ofte på børnenes opfordring. Vi taler om nødvendigt med vores forældre om, hvad en sund og god madpakke er.

17 Vi er ude hver dag uanset vejret. Legepladsen indbyder til aktive lege, og vi arrangerer motoriske lege og udfordringer flere gangen om ugen. Vi har mange ture ud af institutionen både med enkelte børn og med store grupper.

Børnehaven Mariehøj Pædagogiske læreplaner

Børnehaven Mariehøj Pædagogiske læreplaner Børnehaven Mariehøj Pædagogiske læreplaner 1 Indledning I Mariehøj opfatter vi læreplanens seks temaer som forskellige dimensioner af barnets udvikling og læring. Barnet skal udvikle sig samtidig i alle

Læs mere

Børnehaven Mariehøj Evaluering af Pædagogiske Læreplaner 2013

Børnehaven Mariehøj Evaluering af Pædagogiske Læreplaner 2013 Børnehaven Mariehøj af Pædagogiske Læreplaner 2013 Læringstema: Krop og bevægelse At børnene oplever glæde ved deres krop og ved at være bevægelse At styrke børnenes fysiske sundhed At børnene aktivt kan

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Lindas dagpleje. Linda Nørholm Jensen Redigeret af Maria Moesgaard

Lindas dagpleje. Linda Nørholm Jensen Redigeret af Maria Moesgaard Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Nørholm Jensen Frodesvej 3 6670 Holsted Tlf.: 40 20 38 58 Mail: lindadagplejer@gmail.com Hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/dejlige_unger

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014 Ajourført af bestyrelsen og personalet i den 16. januar 2014 Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplan for Nordskovens tidlig sfo

Læreplan for Nordskovens tidlig sfo Læreplan for Nordskovens tidlig sfo Nordskovens Friskoles tidlig sfo er en del af skolens ordinære sfo og til sammen udgør de et heldagstilbud for førskolebørnene. I Faaborg Midtfyn Kommune starter børnene

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Solstrålen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi GEFIONSGÅRDEN SØNDERBROGADE 74 8700 HORSENS TLF.: 76 25 48 48 FAX: 75 61 39 13 TLF.: KLUB 76 25 48 33 E-MAIL: INFO@GEFIONSGAARDEN.DK Horsens, den 2. september 2011 Pædagogisk læreplan for Spirerne 2009

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.:

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.: Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej 18 6660 Lintrup Tlf.: 61 60 38 59 Kirsten Mayland Gammelgaard Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 0-3 årige og 3 6 årige

Pædagogiske læreplaner 0-3 årige og 3 6 årige Pædagogiske læreplaner 0-3 årige og 3 6 årige Pædagogiske læreplaner I loven om social service er det fra august 2004 blevet indskrevet, at alle dagtilbud skal arbejde med pædagogiske læreplaner. Læreplanen

Læs mere