Læringstema: Krop og bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringstema: Krop og bevægelse"

Transkript

1 Indledning I Mariehøj opfatter vi læreplanens seks temaer som forskellige dimensioner af barnets udvikling og læring. Barnet skal udvikle sig samtidig i alle dimensioner. Vi tilstræber derfor, at de enkelte pædagogiske aktiviteter favner så mange af temaerne som muligt. Et eksempel kunne være en tur i skoven, hvor vi både er fysisk aktive (Krop og bevægelse), ser på dyr, planter m.m. (Natur og naturfænomener). Alle de øvrige temaer er også tilstede på en sådan tur. Som pædagoger er vi opmærksomme herpå, og. snakker om tingene (Sproglig udvikling). Ordforklaring Sammenhænge Vi bruger dette udtryk om situationer, hvor vi bruger en speciel situation til at bringe et bestemt emne i fokus, ofte kun kortvarigt. F.eks. er det naturligt at bringe nogle af kroppens funktioner i fokus i forbindelse med frokosten. Temaaktiviteter Aktiviteter, hvor vi arbejder med et eller nogle få emner i en længere eller kortere periode. Læringstema: Krop og bevægelse Vi mener, at bevægelse og kropskontrol ikke alene er et spørgsmål om fysisk sundhed, men i lige så høj grad er et spørgsmål om selvværd og selvtillid sådan at forstå, at bevidsthed om fysisk formåen og fysisk mod, er med til at gøre barnet parat til at arbejde med sprog, sociale færdigheder eller andre områder, der kan være vanskeligt for det. Vi tror også på, at fysisk aktivitet er en måde at skabe kontakt børnene imellem, og at det er en god måde at lære børnene gensidig omsorg og respekt. Læringsmål Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give

2 børnene? At børnene oplever glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse At styrke børnenes fysiske sundhed At børnene aktivt kan udforske og tilegne sig verden gennem alle sanser At børnene kender kroppens funktioner og udvikler respekt for egne og andres kropslighed Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? Glæde ved bevægelse (efterspørger bl.a. boldspil, og opfinder egne fysiske aktiviteter) Mere sikre bevægelser (f.eks. under balancegang, sjipning, klatring, cykling) Mere kropslig styrke og udholdenhed (fysisk udfoldelse, ture af længere varighed) Evaluering Evalueringen foregår fortløbende i forbindelse med de forskellige aktiviteter. Der samles op næsten dagligt. Evalueringerne struktureres på personalemøder samt en gang årligt i en rapport til bestyrelse og kommune. Hvilke aktiviteter/metoder bruger vi også i forhold til børn med særlige behov? Aktiviteter med specielt fokus på krop og bevægelse: Vi er ude stort set hver formiddag, uanset vejret! Aktiviteter på vores legeplads og i haven, som rummer udfordringer til fri fysisk aktivitet for alle børn. En eller flere målrettede fysiske aktiviteter dagligt, f.eks. boldkast, forhindringsbaner, sjipning, rebstige, trapez, cykling, klatretræ. Falcks førstehjælpskursus for børn (samt opfølgning), hvor der fokuseres på kroppens funktioner, farlige ting og ikke mindst

3 på, hvordan man hjælper og trøster. Vi arbejder aktivt med kroppens funktioner og sanserne både i sammenhænge og i temaaktiviteter. Vi er i skoven ca. en gang om måneden med de børn, der ikke er en del af skovgruppen samt på småture i ugens løb med nogle få børn af gangen Læringstema: Natur og naturfænomener Vi mener, at naturen er et vigtigt rum for fysisk udfoldelse og leg, men også et sted, hvor der kan hentes viden om verden. Naturen er også et sted, der skal respekteres og som skal passes på, et sted der giver igen, som det modtages. Det er også væsentligt for os, at naturen ikke er synonymt med skoven, og at natur ikke står i modsætning til byen. Læringsmål Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give børnene? At børnene oplever glæde ved at være i naturen og udvikler respekt for natur og miljø At børnene bruger naturen som rum for leg og fantasi At give børnene forskellige erfaringer med natur og naturfænomener og opleve natur som rum til udforskning af verden Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? At børnene finder små dyr i haven eller skoven og henter bøger, så de voksne kan læse om dyrene At børnene kan fortæller os og kammeraterne, at vi ikke må smide madpapir, flasker m.v. i naturen At børnene gerne vil deltage i plukning af vores æbler

4 At børnene ved, vi skal huske at slukke lyset, lukke for vandet, lukke køleskabsdøren og lukke hoveddøren for at spare på vores ressourcer At børnene kender årstiderne og hvad der er kendetegnet for de forskellige årstider Evaluering Evalueringen foregår fortløbende i forbindelse med de forskellige aktiviteter. Der samles op næsten dagligt. Evalueringerne struktureres på personalemøder samt en gang årligt i en rapport til bestyrelse og kommune. Hvilke aktiviteter/metoder bruger vi også i forhold til børn med særlige behov? Aktiviteter med specielt med fokus på natur og naturfænomener: Vi bruger vores have til at finde insekter, edderkopper, regnorme osv. i. På denne måde giver vi børnene lyst til at holde øje med detaljer i deres omgivelser samt forståelse for, at alt levende ikke er sødt og pelset, men alligevel værd at se på Vi plukker og anvender frugter, bær og nødder og krydderurter fra haven, så børnene ser, at mad ikke er noget, der vokser i Netto, og at naturen kan give os smagsprøver og ikke kun er en god legeplads Vi læser og taler om de dyr, vi ser eller finder. Vi bruger vores lille håndbibliotek, som børnene kan bruge efter behov. På den måde øver vi også børnene i at kategorisere og systematisere Vi taler om de træer, vi ser, når vi går tur Vi taler om vejret, årstiderne og årsrytmen såvel udenfor som ved samling. Denne aktivitet giver børnene ord til at tale om naturen, forståelse for betydningen af den rette påklædning og mulighed for at fortælle om egne oplevelser med naturfænomener Vi er ude i næsten al slags vejr Vi lærer børnene at have respekt for naturen ved ikke at ødelægge planter, plage dyrene eller smide affald rundt omkring, på samme måde som vi holder orden og ikke ødelægger legetøj og inventar med vilje

5 Vi inddrager to-sprogsbørnene ekstra meget i vores dialog om emnerne og bruger tid på at efterbearbejde det, vi har snakket om. Læringstema: Sproglig udvikling Sproget er et middel, vi bruger til at meddele følelser, tanker, ideer og holdninger til hinanden. Når det gælder børnehavebørn, er der i denne tid størst fokus på talesproget, men vi skal også huske, at kropssproget har stor betydning for, hvordan vi forstår hinanden. Børnehavebørn befinder sig generelt i deres udvikling der, hvor grundlaget for talesproget er dannet, og hvor det udvikler sig hen imod det abstrakte. Ordforrådet øges og sammenhængen mellem ordet og de bagvedliggende genstande eller begreber bliver stadig mere klar. Børnene bruger i stigende grad sproget i legen og leger med sproget i form af rim og remser. Skriftsproget er ikke dannet endnu men dog alligevel, det er i denne periode børnene begynder at lave tegninger, der forestiller noget andre kan aflæse. Læringsmål Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give børnene? At børnene udvikler deres sprog i alle dagens aktiviteter At børnene udfordres gennem forskellige genrer og oplever glæde ved det At børnene bliver støttet i at udvikle deres nysgerrighed for tegn og symboler Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke?

6 At børnene bruger sproget til at kommunikere følelser, tanker, holdninger og ideer til hinanden med. At børnene har fortællelyst til samlingen. At børnene gerne fortæller, spørger og har snakkelyst også uden for snakkeaktiviteter At børnene beder om at få læst historier højt At børnene er glade for at synge Evaluering Evalueringen foregår fortløbende i forbindelse med de forskellige aktiviteter. Der samles op med detaljerede observationer på sprogbørnene efter behov (hver måned). Evalueringerne struktureres på personalemøder samt en gang årligt i en rapport til bestyrelse og kommune. Hvilke aktiviteter/metoder bruger vi også i forhold til børn med særlige behov? Aktiviteter med specielt fokus på sprog: Børnene starter med at fortælle hjemmefra, når de kommer om morgenen Voksenstyret samling, hvor alle børn fortæller om løst og fast. Vi synger (normalt fra vores sangkanon, som forældrene har fået). Vi læser hverdag en halv time for børnene (normalt fra vores litteraturkanon, som forældrene har fået) De ældste opfordres til at genfortælle og tegne, det vi har læst eller oplevet Vi bruger mange forskellige ordspil (billedlotteri m.m. og materialer fra sprogskolen) Vi leger med rim og remser og sanglege (også i forbindelse med rytmik og udendørsaktiviteter) Børnene tegner og maler Vi opfordrer til og deltager i snak, om de aktiviteter vi er i gang med Vi følger op på sprogskolens aktiviteter Vi er omhyggelige med at sætte ord på, når vi er sammen med børnene

7 Læringstema: Børnenes alsidige personlige udvikling Vi tror i Mariehøj på, at selvværdet styrkes bedst i en stemning af gensidig respekt, så barnet oplever, at børn og voksne taler ordentligt til hinanden, og at voksne har tid til at lytte til barnets ønsker, men også har ret til at skulle noget andet. Vi mener også, at barnet trives bedst, hvis det mødes med en blanding af frihed og respektfulde krav. Det er ikke alt, hvad man har behov for at kunne, man lærer af sig selv. Læringsmål Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give børnene? Øget selvværd (bevidstheden om, at være noget værd for den man er, ikke kun for det man kan) Øget selvtillid (tiltro til, at man magter at begå sig i verden, som den er og turde lære nyt) At kunne se sig selv som et vigtigt selvstændigt element i en gruppe At være i stand til at lære, både styret af egen nysgerrighed og ved opgaver, der bliver en pålagt At vise respekt for andre, forstå og respektere andres grænser og udtrykke egne følelser. Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? At børnene afprøver deres egne færdigheder i eget tempo At børnene er opmærksomme på at blive hørt (både sammen med de voksne og andre børn) og at deres valg har konsekvenser At børnene udtrykker følelser og både søger og giver omsorg

8 At børnene viser realitetssans og tør det de kan At børnene kunne aflæse og respektere andres følelser Evaluering Evalueringen foregår fortløbende. Evalueringen struktureres på personalemøder samt en gang årligt i en rapport til bestyrelse og kommune. Hvilke aktiviteter/metoder bruger vi også i forhold til børn med særlige behov? Vi giver plads til fri leg, så børnene får mulighed for at afprøve egne færdigheder Vi opfordrer børnene til at udtrykke ønsker og behov (bl.a. til samling) og hjælper med at prioritere, når det er nødvendigt Vi tilbyder børnene hjælp, når der er behov, men lader dem der kan klare sig selv Vi hjælper børnene med at finde hensigtsmæssige måder til at udtrykke følelser på Vi giver børnene succesoplevelser, ved at give dem opgaver, vi ved, de kan løse Vi opmuntrer børnene til at gøre ting, de ikke umiddelbart tør, og støtter dem igennem det Læringstema: Sociale kompetencer Vi mener, at mennesker er sociale individer. Vi trives bedst i fællesskaber, men vi skal også være i stand til at leve som selvstændige mennesker. Børnene skal samtidig med, at de udvikler deres person, udvikle deres evne til at indgå i forpligtende fællesskaber (fællesskaber, der kun eksisterer, hvis alle deltagere bidrager til dem i modsætning f.eks. til det fællesskab man har blot ved at være elev i 1. b) samt at forholde sig til deres egen rolle i disse fællesskaber.

9 For at kunne det, skal man kunne aflæse sine omgivelser, så man kan forstå, hvad andre forventer af én og hvordan de forstår ens egen hensigt. Man skal kunne indse at, selv om det kræver noget, giver det fordele at være en del af en gruppe. Læringsmål Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give børnene? At børnene anerkendes og respekteres som de personer de er, og de skal opleve, de hører til At børnene får sociale og kulturelle erfaringer At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne At børnene inddrages og opmuntres til at blive aktive deltagere i demokratiske processer Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? At børnene kan lege i grupper, de selv danner At børnene også kan lege i grupper, vi danner for at udfordre dem (socialt eller på deres kunnen) At børnene ønsker at deltage i daglige praktiske gøremål for at glæde sig selv og andre At børnene er klar over, at de skal enes f.eks. om, hvilken historie de vil høre, eller hvilke roller de skal have i en leg At børnene bliver bedre til at undgå konflikter og at finde metoder til at løse dem At børnene opfordrer hinanden til at deltage i lege, der allerede er i gang, f.eks. når de kommer om morgenen Evaluering Evalueringen foregår fortløbende. Evalueringerne struktureres på personalemøder samt engang årligt i en beretning til bestyrelse og

10 kommune. Hvilke aktiviteter/metoder bruger vi også i forhold til børn med særlige behov? Vi mimer og aflæser ansigtsudtryk sammen med børnene, og reflekterer over ansigtsudtrykkenes betydning Vi giver børnene mulighed for at danne deres egne legegrupper og herigennem også danne venskaber I forbindelse med aktiviteter, hvor det er muligt (f.eks legobygning), skal børnene vide, at vi forventer resultater (svarende til deres formåen), Vi fastholder og stimulerer børnene til at nå disse resultater Vi arrangerer grupper og aktiviteter, hvor børnene bliver udfordret på deres sociale færdigheder Vi forsøger at gøre det attraktivt (i sig selv) at deltage i de daglige praktiske gøremål. Vi har i perioder køkkenhold i forbindelse med frokosten. Vi bruger bl.a. samling til at udvise og udvikle sociale kompetencer. Vi skal vente på tur. Vi skal respektere, at andre nogen gange bestemmer, noget andet end vi ønsker og respektere, at det også kan fortjene anerkendelse. Læringstema: Kulturelle udtryksformer og værdier Vi mener, at kultur ikke blot er noget, man formidler eller skaber, det er også noget, man lever i, formes af og skal respekteres for. Naturligvis lægger vi vægt på, at børnene får glæde ved at skabe med hænder og hoved samt, at de bliver indført i vores kulturarv, men for os er kulturbegrebet blot større end biografer og museer. Vi er en dansk børnehave og har derfor en speciel forpligtelse til at viderebringe de traditionelle danske kulturtraditioner som højtiderne og måden vi fester på, men vi er også bevidste om, at vi i vores daglige arbejde med børnene påvirker dem med den forståelse, vi har af dansk kultur og levevis. Man er tilbøjelig til at tale om dansk kultur og danske traditioner

11 som noget fast og givet, men som alt andet er indholdet i disse begreber til stadighed under forandring, så selv om det er svært, forsøger vi at vælge, hvilke traditioner vi lægger mest vægt på, samt at vise børnene, at der er flere rigtige måder at fejre begivenheder på. Endelig mener vi, at den enkeltes kulturelle baggrund er værd at respektere. Læringsmål Hvilke kompetencer/viden ønsker vi at give børnene? At børnene møder voksne, der formidler kultur og støtter dem i at afprøve forskellige udtryksformer At børnene har adgang til materialer og redskaber At børnene deltager i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud Hvilke konkrete handlinger/ord og kropsudtryk ønsker vi at se, høre og mærke? Glæde ved at skabe med krop og hoved Kendskab til Mariehøjs litteratur- og sangkanon Kendskab til højtiderne Glæde ved aldersrelevante kulturudbud (f.eks. børneteater og Frilandsmuseet) Evaluering Evalueringen foregår fortløbende. Evalueringerne struktureres på personalemøder samt engang årligt i en beretning til bestyrelse og kommune. Hvilke aktiviteter/metoder bruger vi også i forhold til børn med særlige behov?

12 Børnene arbejder med mange forskellige materialer Vi læser og synger hver dag, bl.a. fra vores litteratur- og sangkanon Vores litteratur- og sangkanon fungerer som bindeled til forældrene Vi har traditioner i forbindelse med højtiderne og fortæller børnene om dem Vi bruger mange forskellige kulturudbud, f.eks. Ishøj Teater, Børnebibliotekernes teatertilbud, Sophienholm, Frilandsmuseet m.fl. Børnemiljøvurdering Formålet med loven om børnemiljø i dagtilbud er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer trivsel, udvikling og læring. I henhold til loven skal arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljø knyttes sammen. Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderingen skal drøftes med bestyrelsen. Fysiske og æstetiske forhold Indgangsforhold/garderobe Fint OK Dårligt Farver og udsmykning x Rengøring og indeklima (herunder ventilation og hygiejne) Rengørin g Indeklim a Plads, lys- og støjforhold Plads Lys + Lyd Indretning og funktion Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser:

13 I børnegarderoben er der behov for, at det elektriske lys er tændt, hvilket personalet sørger for. Fællesrum (den store stue) Fint OK Dårligt Farver og udsmykning x Rengøring og indeklima (herunder ventilation og hygiejne) Rengørin g Ventilati on Plads, lys- og støjforhold Indretning og funktion Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser: Grupperum (lille stue) Fint OK Dårligt Farver og udsmykning Rengøring og indeklima (herunder ventilation og hygiejne) Plads, lys- og støjforhold Indretning og funktion Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser: Rummet er godt til vilde lege og til rytmik sang og musik. Endvidere bliver rummet brugt, når vi skal lave aktiviteter, som kræver ro og afskærmning fra eventuel uro i huset. Fungerer rigtig godt som sove- og hvilerum. Børnetoiletter Fint OK Dårligt Farver og udsmykning x Rengøring og indeklima (herunder ventilation og hygiejne) Rengørin g + ventilati on hygiejne Plads, lys- og støjforhold x Indretning og funktion x Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser:

14 Udluftning foregår via åbne vinduer, hvilket ind i mellem medfører træk og kulde. Løsning: For at undgå kulde og træk lukker personalet først vinduerne op, når børnene er færdige på badeværelset. Håndvaskene er placeret, så børnene kommer til at gå i vejen for hinanden inkl. for dem, der bruger toiletterne. Løsning: Personalet nøjes med at tage en lille gruppe børn med på badeværelset ad gangen hermed er pladsproblemet løst. Pædagogiske værksteder Fint OK Dårligt Farver og udsmykning Rengøring og indeklima (herunder ventilation og hygiejne) Plads, lys- og støjforhold Indretning og funktion Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser: Vi indretter værkstederne, når der er behov for dem - ofte udendørs, så en egentlig vurdering er ikke mulig. Børnekøkkener (såfremt det forefindes) Fint OK Dårligt Farver og udsmykning x Rengøring og indeklima (herunder ventilation og hygiejne) Rengørin g Ventilatio n Plads, lys- og støjforhold Plads, støj lys Indretning og funktion x Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser: Børnekøkkenet er et lavt bord i den ene side af køkkenet. Det er vanskeligt for børnene at bruge vasken. Der er dog udtræksskamler i køkkenelementernes sokler, så problemet mindskes.

15 Legeplads Fint OK Dårligt Farver og udsmykning Pladsforhold Indretning og funktion Andet f.eks. sammenhæng m. læreplaner og andre indsatser: Vi har mange legeting/redskaber, som vi ikke har ude permanent (rebstige, trapez, hængekøje mv. ). Disse ting tager vi ud næsten dagligt i sommerhalvåret, hvor vejret er til det. Handleplan: Vi tilrettelægger vores pædagogiske aktiviteter, så de begrænsninger huset giver, ikke er hindringer, men udfordringer. Ansvarlig for påkrævede ændringer: De ansvarlige er primært personalegruppen i Børnehaven Mariehøj Psykiske og sociale forhold Trivsel, herunder venskaber og mobning Beskrivelse af institutionens indsats, børnenes generelle trivsel, evt. problemstillinger eller andet: Vi har ikke mobningsproblemer pt., men arbejder hele tiden med at styrke den gode tone og samarbejdet børnene imellem. Vi arbejder med Falcks førstehjælpskursus som også omhandler, hvordan man trøster og hjælper hinanden. Vi opfordrer også børnene til at forlade situationen, hvis de føler sig angrebet. På den måde håber vi på, at både de potentielle mobbere og deres potentielle ofre bliver bedre til at håndterer de uhensigtsmæssige situationer. Overgange mellem tilbud Beskrivelse af institutionens indsats, evt. problemstillinger eller andet: Vi arbejder hele foråret specielt med skolebørnene så de bliver klar til at møde de krav skole og SFO stiller. Vi tager så vidt muligt på besøg på de skoler vore børn skal gå i.

16 Vi holder en afslutningsfest for skolebørnene og deres forældre alene. Ligeledes bliver der holdt sommerfest i august, hvor skolebørnene er inviteret. Ydermere har vi en eftermiddag i oktober, hvor skolebørnene kommer på besøg og hygger. Rummelighed Beskrivelse af institutionens indsats, oplevelse af rummelighed, evt. problemstillinger eller andet: Vi er et lille hus og har derfor store muligheder for at tage hensyn til det enkelte barns behov. Vi har flere små rum, der ikke er egnede til, at børnene har almindelig adgang, men hvor de lejlighedsvis kan trække sig tilbage, hvis de har behov for enten fred eller vild leg. Fokus på sundhed, herunder kost og motion Beskrivelse af institutionens indsats, vurderingen af børnenes generelle sundhed, evt. problemstillinger eller andet: Vi er meget bevidste om at begrænse sukker- og fedtindtaget i den mad, børnene får hos os. Ligeledes forsøger vi at dæmpe indtagelsen af sukker og farvestoffer ved fødselsdage og andre festligheder. Vi taler med børnene om sund og usund mad og levevis, ofte på børnenes opfordring. Vi taler om nødvendigt med vores forældre om, hvad en sund og god madpakke er.

17 Vi er ude hver dag uanset vejret. Legepladsen indbyder til aktive lege, og vi arrangerer motoriske lege og udfordringer flere gangen om ugen. Vi har mange ture ud af institutionen både med enkelte børn og med store grupper.

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Sundby Asyl. Læreplan 2013-2014. INTEGREREDE INSTITUTION 0-6 ÅR Frankrigsgade 3, 2300 Kbh. S Telefon 32583001. Sundby-asyl@mail.tele.

Sundby Asyl. Læreplan 2013-2014. INTEGREREDE INSTITUTION 0-6 ÅR Frankrigsgade 3, 2300 Kbh. S Telefon 32583001. Sundby-asyl@mail.tele. Sundby Asyl INTEGREREDE INSTITUTION 0-6 ÅR Frankrigsgade 3, 2300 Kbh. S Telefon 32583001 Sundby-asyl@mail.tele.dk Læreplan 2013-2014 1 Forord Kære forældre og læsere. Læreplanerne var engang en del af

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 : Virksomhedsplan 2012-2013 Montessori Børnecenter overordnede mål er at: skabe; livsglade børn, der har lyst og appetit på livet. nysgerrige børn, der har lyst til at opleve livet og tage udfordringer

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere