Bogø Sejlklub - Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogø Sejlklub - www.bogoe-sejlklub.dk Side 1"

Transkript

1 December årgang Bogø Sejlklub - Side 1

2 Bogø Sejlklubs bestyrelse og udvalg Formand Jørn Søllingvraa Nybygade Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej Øvrige bestyrelsesmedlemmer Jan Tjørnemark Bogø Hovedgade Marianne Graff Jørgensen A. Johnsons vej 4 Thomas Bægaard Vesterskovvej Suppleanter Gunnar Langkilde Bogø Hovedgade 10A Bent Noer Farøvej Revisorer Otto Groegler Vestergade Leif Werge A Johnsons vej Revisorsuppleant Jens Linnet Ålborgvej Ungdomsafdelingen Thomas Bægaard Vesterskovvej Redaktør Kia Mulbjerg, Vesterskovvej Udvalg Tærø Rundt Kapsejladsudvalg Materialeudvalg Turudvalg Ungdomsudvalg Havneudvalg Klubhusudvalg Webmaster Jimmy Christensen, Jens Linnet, Lilian Tandrup og Niels Raimund Ulrik Raimund, Leif Werge og Thomas Bægaard Knud Thusgård, Bent Noer, Leif Thomsen og Søren Overgaard Jimmy Christensen, Otto Groegler, Jens Linnet og Linda Thusgård Thomas Bægaard, Marianne Graff, Alis Graversen, Allan Tjørnemark og Helle Nielsen Jens Linnet, Preben Wilhelm, Niels Raimund, Lars Christensen, Jørn Søllingvraa og Jan Tjørnemark Jens Linnet, Marianne Bach, Niels Raimund og Søren Overgaard Arne Christophersen Bogø Sejlklub - Side 2

3 Hermed det 19. nummer af Signalmasten. Jeg vil gerne sige Arne tak for de sidste 10 af slagsen og love at gøre mit til at fortsætte i samme ånd måske de næste 10 nu må vi se. Jeg vil samtidig gerne takke for de indlæg, der er kommet ind, og med det samme skynde mig at opfordre til, at I bliver ved med at sende stort og småt til næste udgave af Signalmasten. Jeg modtager gerne løbende igennem året, og meget gerne med illustrerende billeder vedhæftet på Indhold: side: Forside 1 Bestyrelse og udvalg 2 Formandens ord 3 Referat af generalforsamlingen 6 Generalforsamling Spisning til generalforsamlingen 9 Rejsebrev fra Budapest 9 Klubhuset 13 Året set med juniorøjne 13 Kaptajnen fylder 90 år 16 Tærø Rundt Sejlercamp på Bogø 18 Dagbog fra sejlercamp 20 Sommeren med Fleur 23 En sandfærdig beretning 27 Besøg i Lemkenhafen 29 Årsresultatet for onsdagssejlads 32 Sponsorer Tærø Rundt 33 Godt nytår og rigtig god læselyst. Formandens ord Året går nu på hæld, sneen har igen lagt sig som en dyne over Bogø, isen gør os landfast med Sjælland og hvis dette vejr fortsætter, vil sejlerne kunne komme ud med deres isbåde. Flot. Starten på året var med samme vejrtype, men årets første arrangement, generalforsamlingen, blev gennemført som planlagt. Linda Thusgaard havde valgt ikke at genopstille. Linda har siddet i bestyrelsen i mange år og har passet godt på klubbens pengekasse. En stor tak til Linda for sin store indsats. Birgit Tjørnemark blev vagt ind i bestyrelsen. Ved bestyrelsen første møde blev Birgit valgt som kasserer. I forbindelse med generalforsamlingen takkede Arne Christoffersen af som redaktør af Signalmasten en opgave som Arne har løftet på allerbedste vis gennem rigtig mange år. En meget stor tak til Arne for den store indsats. Men der er ingen generalforsamling i Bogø Sejlklub uden, at Jens Linnet og hans hjælpetropper skaber en middag af høj kulinarisk kvalitet en ganske særlig oplevelse. Bogø Sejlklub har udviklet sig år for år. Fra at være en lille gruppe sejlere, som mødtes i det blå skur og havde dejlige fælles oplevelser, til en klub med mange aktiviteter. Dette har præget året Kia. Bogø Sejlklub - Side 3

4 Der har været mange gode og festlige timer i vores dejlige klubhus. Her mødes de unge sejlere om mandagen og de ældre sejlere om tirsdagen, og så har vi haft mange arrangementer i årets løb. Et af årets meget særlige arrangementer var klubbens festligholdelse af Charles Christensen 90 års fødselsdag den 12. maj. Ingen som var med vil glemme 90 års middagen, anstandsdamen og det festklædte selskab. Tærø Rundt blev igen en uforglemmelig sejllads. Banen blev ikke Tærø Rundt, men ind til Skånningen. En fornuftig beslutning. Alle kom i mål og kunne deltage i middagen i det store telt på havnemolen. Igen kunne alle deltagere drage hjem med mange og spændende præmier. Turudvalgets planlagte ture blev gennemført med fin deltagelse. Disse ture er et meget væsentligt element i klublivet. Kristi Himmelfartturen en nu blevet en tradition. Sidste weekend i august drog som altid en flotille til Nyord og sidste weekend i september på klubbens afslutningstur til Gåbense. Disse ture og deres gode oplevelser samler klubbens sejlere. Bogø Sejlklub - Side 4

5 Et af årets store arrangementer og en fantastisk oplevelse for deltagerne var Bogø Sejlklubs sommercamp for unge sejlere fra både Danmark og Tyskland. Her gav en stor gruppe af sejlklubbens medlemmer de unge en uforglemmelig uge på Bogø. Ungdomsarbejdet fungerer fortsat rigtig godt i vores sejlklub, det er vigtigt, at vi aktivt arbejder på at fastholde og udvikle dette. Vi har valgt at fastholde sejlersøndag midt i august måned. Et arrangement som vi laver sammen med kajakklubben. I år igen kom der mange børn og voksne på havnen, som gerne ville have nogle gode oplevelser på vandet. få meget mere glæde af havnen fremover. Dette projekt forventes at være færdiggjort i løbet af foråret. Klubbens havneudvalg holder tre gange om året møde med Claus Christensen og havnefogeden. Vi vil senere skrive mere om de konkrete planer for havnen. Der arbejdes på en udvidelse af havnen, projektet er på vej til politisk behandling. Dette vil også blive nærmere omtalt i løbet af vinteren. Vel mødt til generalforsamlingen lørdag den 22.januar Jørn Søllingvraa Vore onsdagssejladser skal også nævnes. Udvalget havde indført et nyt system, som vi sejlede efter. Umiddelbart er det lykkedes at få samlet feltet ved mållinjen. Det er spændende om udvalget fastholder denne model. Årets resultater findes et andet sted i bladet. Vi glæder os til at mødes med bådene fra Stubbekøbing på Grønsund, når foråret er kommet tilbage til Danmark. Til sidst skal havnen omtales. Projektet med at udvikle Bogø Havn som oplevelsesog turismemiljø, ved at skabe flere opholds- og aktivitetsmuligheder og derved mere liv på havnen, er kommet i gang, men er ikke færdiggjort. Målgruppen er såvel turister, som havnens faste brugere og (ikke mindst) borgerne i Bogø By, der vil Bogø Sejlklub - Side 5

6 Referat af generalforsamling i Bogø sejlklub den 23. januar 2010 Punkt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Benny Knudsen, forsamlingen valgte Benny med applaus. Benny konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i december måned på mail og på hjemmesiden, og efterfølgende januar i signalmasten. På grund af Signalmastens lidt forsinkede udsendelse blev generalforsamlingen ikke indkaldt til tiden. Benny spurgte forsamlingen om der var indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed. Ingen havde indsigelser. Punkt 2. Bestyrelsens beretning Formanden henviste til beretningen i Signalmasten, og tilføjede følgende. Klubhuset er blevet forsynet med et nyt loft som har reduceret støjsenerne væsentligt. Vi har fået en del nye sponsorer, og der vil blive indkøbt en fevajolle så snart målet på kr er nået. I 2010 vil Allan Tjørnemark indgå som fast instruktør for ungdomssejlerne i kølbåd. Søren Overgård har været så venlig at stille sin soling til rådighed for arbejdet. Der bliver ungdomscamp i uge 31 hvor ungdomsudvalget vil stå for arrangementet. Sejlerdagene for klasserne på Kostskolen blev afholdt i samarbejde med sejlklubben og vil blive gentaget i Familiesejlads forløb fint i 2009 og bliver gentaget i Kapsejladsudvalget vil planlægge sommerens sejladser i samarbejde med Stubbekøbing, formentlig med to starter i stedet for en som i Turudvalget har arrangeret sommerens togter og disse ture er medvirkende til et godt sammenhold i klubben. Tærø rundt i 2009 var 20 års jubilæumssejlads. Mange både deltog som vanligt. Formanden redegjorde kort for de drøftelser der har været vedrørende udbygning af havnen, herunder projektet som Idas Venner står bag vedrørende etablering af grillbar i fælleshuset. Formanden gjorde det klart at klubberne fortsat ønskede at kunne benytte køkkenfaciliteterne i fælleshuset, uden at skulle bede nogen om det. Denne holdning er der i flere sammenhænge givet udtryk for både skriftligt og mundtligt overfor kommunen. Situationen er pt. uafklaret. Mastekranen er brudt sammen og vil blive repareret inden sommer. Det er sejlklubbens kran og derfor også os der skal vedligeholde den. Forsamlingen mindedes Skat Rise som gik bort i det forgangne år. Formanden takkede Arne for hans store arbejde som redaktør af signalmasten. Arne har været redaktør i ti år og ønsker nu at andre tager over. Formanden takkede ligeledes vores allesammens Linda for et kompetent og altid venligt udført kassererjob. Linda vil også bruge tiden lidt anderledes fremover. Forsamlingen kvitterede med stor applaus. Dirigenten stillede derefter bestyrelsens beretning til debat og følgende emner blev debatteret. Bogø Sejlklub - Side 6

7 Jane spurgte hvad der var galt med mastekranen, og hvordan det var sket. Formanden sagde at mastekranen var blevet mør/metaltræt, og at vi skulle have en ny. Marianne havde et indlæg om planerne for fælleshuset og bad bestyrelsen om at gå mere ind i kampen for bevarelse af klubbernes anvendelsesmuligheder især vedr. køkken. Formanden forklarede, at ingen i sejlklub eller jollelaug var blevet inddraget fra start af. Der var lavet en alliance mellem Claus Christensen, Idas venner og pølsemændene, som vi ikke var en del af. Kommunen understøtter ideen om grillbar. Bestyrelsen har i flere sammenhængen gjort vores synspunkter gældende både politisk og til teknisk direktør, desværre uden held p.t. Arne havde det synspunkt, at hvis ikke der kom indtægter på havnen eks. I form af lejemål, er der kun brugerne til at betale. Vores pladsleje vil stige for at kunne dække driften. Knud havde det synspunkt at Thomas Skulle erstatte mastekranen da han var skyld i at den blev ødelagt. Beretningen blev herefter godkendt med applaus. Punkt 3. Regnskab Linda fremlagde regnskabet og gennemgik status, der var omdelt til forsamlingen. Regnskab og status blev godkendt. Punkt 4. Budget herunder kontingent Linda gennemgik det omdelte budgetforslag, som blev godkendt af forsamlingen. Jørn foreslog kontingentforhøjelse for juniorer fra 325 kroner til 375 kroner. Dette blev godkendt af forsamlingen. Punkt 5. Aktiviteter for Formanden gennemgik aktivitetskalenderen, som er optrykt i Signalmasten. Punkt 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. Punkt 7. Valg Linda ønskede at udtræde af bestyrelsen efter mange års arbejde som kasserer. Bestyrelsen foreslog i stedet Birgit Tjørnemark. Birgit Tjørnemark blev valgt Formanden var på valg og ønskede at genopstille. Formanden Jørn Søllingvrå blev valgt. Til Suppleantposterne til bestyrelsen blev igen valgt Bent Noer og Gunnar Langkilde. Til revisorer blev valgt Leif Werge og Otto Groegler. Revisorsuppleant blev Jens Linnet. Punkt 8. Eventuelt Udtrækning af aktier. Bogø Sejlklub - Side 7

8 Niels Simring ønskede at donerer beløbet til klubben Hertha Damkær ikke til stede Hanne Nordentoft ikke til stede Hanne Klit ikke til stede Niels Linnet ikke til stede. Birgit Linnet Linda Thusgård kontakter de heldige vindere Thomas Bægaard orienterede om sommercamp, herunder bl.a. at tilskuddet fra DS og evt. andre er relativt betydningsfuldt og arrangementet vil derfor ikke koste klubben noget. Jørn Søllingvrå gennemgik udvalgene, udvalgssammensætningen fremgår af signalmasten bortset fra Kapsejladsudvalget som består af Thomas Bægaard, Ulrik Raimund, Leif Werge. Ungdomsudvalget består af Thomas Bægaard, Marianne Graf, Alis Graversen, Allan Tjørnemark og Helle Nielsen. Jørn takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen og gav ordet til jens Linnet der gennemgik aftenens menu. For referatet. Jan Tjørnemark. Den 24. januar Generalforsamling for sæsonen 2011 Lørdag den 22. januar 2011 kl i Bogø Forsamlingshus Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af regnskab 4) Forelæggelse af budget og aktivitetsplaner, samt fastsættelse af kontingent. 5) Indkomne forslag 6) Valg til bestyrelsen. flg. er på valg: Thomas Bægaard Jan Tjørnemark Marianne Graff Jørgensen 7) Valg af to suppleanter 8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 9) Eventuelt Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingens pkt. 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der spisning, pris kr. 150 per deltager. Øl, vin og vand kan købes, tilmelding nødvendig. Bogø Sejlklub - Side 8

9 Spisning til generalforsamlingen Det er en tradition, at klubben efter generalforsamlingen tilbereder nogle gode retter medlemmer planlægger og forbereder menuen. Der købes ind og marineres mv. fredag aften. Holdet puster herefter ud til skipperlapskovs hos Birgit og Allan. Lørdag morgen begynder så det muntre køkken, og de forskellige retter tilvirkes af små hold, der sørger for at netop deres ret serveres korrekt om aftenen. Der er underholdende og sjovt i køkkenet. Men det er også et hårdt arbejde, når der skal skrælles kartofler og snittes grøntsager til godt 100 personer. Samtidig ryddes der op og skylles af. Det hele ender med oprydning søndag formiddag. Overskydende mad og varer fordeles blandt de fremmødte som tak for hjælpen. Alle er velkomne. Sørg for at reservere denne dejlige og hyggelige aften, hvor der er fantastisk stemning og dans. Der er næppe andre klubber, der kan matche et lignende arrangement. Meld dig til i god tid det letter planlægningen. Skriv dig på listen i klubhuset. Eller læg en seddel i min postkasse. Du kan også maile til Vi ses. Hilsen Jens Linnet Rejsebrev fra Budapest Eller historien om hvad der videre skete for Knud Thusgårds sorte rygsæk og dele af Bogø Sejlklub, da de havde forladt det sikre og velkendte element havet for at gå i land i fremmede byer. Det er mandag morgen i Paris. Det er januar, himlen er grå. Og alligevel kan jeg høre lærken synge. Unmöglich? Nein, gar nicht. Eller skulle jeg måske sige kleine? Jeg fryder mig nemlig over den CD, jeg lige har sat på med Lajos Sárközi & his Gipsy Band, og som Palle og jeg formedelst 120 danske kroner erhvervede os på restauranten med de flotte træpaneler, udstafferinger, mosaikker, funklende lys, damaskduge, gullaschsuppe, brændevin OG et overordentlig veloplagt, velspillende om end noget højtspillende zigøjnerorkester. Dette sidste skulle Knud Thusgård, der jo har rejst en del og taler flere fremmedsprog imidlertid hurtigt få sat en stopper for. Han hidkaldte venligt, men alligevel med en vis naturlig autoritet den ungarske tjener for at sætte ham diskret ind i situationen. En enkelt af Thusgårds velkendte flade håndbevægelser var nok. Så havde tjeneren og derefter i hurtig rækkefølge orkesterlederen og første violinen forstået det. De kunne jo alligevel ikke spille Himmelhunden, så der var ikke noget forgjort ved liiige at bede dem om at dæmpe sig lidt, mente Knud. Hvad de øvrige gæster i restauranten mente, kom aldrig på tale. Men alt dette er jo at foregribe begivenhedernes gang, for på det tidspunkt af vores weekend i Budapest var der allerede Bogø Sejlklub - Side 9

10 løbet meget vand i åen, som Karin der jo også har rejst en del, konsekvent omtalte Donau som under hele turen. Vi må derfor tilbage til fredag morgen i Kastrup Lufthavn, hvor jeg havde en lille spion ude, der kunne fortælle mig, at der ved security var opstået temmelig megen tumult omkring en lille dansk gruppe på vej til Budapest. Uroen skyldtes, at føromtalte globetrotter ikke bare havde en overraskelse i ærmet, men også i den sorte rygsæk i form af seks store dåseøl og tyve Underberger til vennerne under flyveturen. Knud bliver dog overtalt af Bo til at dumpe dåseøllene i en affaldsspand, inden rygsækken ryger op på securitybåndet. De tyve Underberger findes der in extremis plads til i Karins kuffert, der stadig kan nå at blive åbnet. Men Knuds trængsler var ikke forbi endnu. Stor var hans overraskelse, da en deodorantspray, tandpasta og barberskum alt sammen i familiestørrelse nogle øjeblikke senere bliver draget frem fra rygsækken og konfiskeret af securityfolkene. Linda til Thusgård lige inden de skal til at boarde: husk nu din rygsæk, Knud! Knud: Det kan være lige meget. Der er ikke mere i. Om det var denne traumatiske oplevelse for både Knud og rygsækken, der gjorde, at de to under resten af turen var som siamesiske tvillinger, skal der ikke filosoferes over her. Uadskillelige var de! Der kunne ellers godt have været behov for ekstra forsyninger fra Knuds rygsæk til flyveturen, skulle det meget snart vise sig. Den ungarske catering havde nemlig besluttet at strejke, så der var bogstavelig talt kun vand og brød ombord til de rejsende. Jeg var ikke med på turen (havde lugtet lunten og fløj i civiliseret selskab med Air France), men kan kun referere til Jimmy, der meget godt resumerede situationen ved at sige, at da der ikke var spiritus ombord, kunne man jo lige så godt tage sig en lur. Det var således en overraskende veludhvilet, men tørstig gruppe af glade venner, jeg mødte på Hotel Erzébet, så stemningen var forventningsfuld, da vi sikkert anført af professor Tournesol forklædt som Palle Jespersen styrede mod en af de mange gode restauranter, Palle har indregistreret på sin indre GPS. Vi blev ikke skuffede: fadøl med korrekt skum med andre ord wohlgeschänkt, iskold pærebrændevin, velkrydret suppe, broderede duge med gennemsigtigt beskyttende plastik over (tjenerne husker åbenbart Palles rejsehold fra tidligere besøg), ingen turister udover os selv - en autentisk restaurant som vi kan lide dem. Tak til Palle! Men også tak til Thusgård for følgende replikskifte mellem ham og den ungarske tjener, da der skulle bestilles: Knud: Du must sprecht lidt danish? Tjeneren: Kleine. Som Jens sagde: To store sproggenier op mod hinanden. Så kan man altså begå sig hvor som helst i verden. Efter denne forrygende frokost går vi i nogenlunde samlet trop ledet af Palle over til det fantastiske overdækkede marked, hvor tørsten igen straks melder sig. Da Bogø Sejlklub - Side 10

11 dette lille problem med tørsten var løst, kunne vi koncentrere os om at få købt den obligatoriske paprika og andre lokale folkloristiske specialiteter så som pølser, brændevin og håndbroderede damaskduge. Det vil sige, nogen af os kunne. Knud var nødt til at bruge tiden på at gå i supermarked, så han kunne få tanket op med deodorant og barberskum. Han fik nu snart selskab af den øvrige gruppe, der fornuftigt nok fyldte et par indkøbsvogne op med ungarsk champagne, øl og vin. Drinks på værelse 205 klokken 18,30 omklædt til operaen bekendtgjorde Jens. En fantastisk flot opera. Og lige så fantastiske sangere. Højt niveau! Til gengæld var vi flere, der havde lidt svært ved at følge med i den indviklede handling. Gud ske lov kunne vi støtte os til de ungarske rulletekster, så alle kunne derfor forlade operaen med forståelsen af, at Figaro var barber (han havde lånt barberskum af Tudse). Palle førte nu flokken - dog desværre stadig uden Morten der på grund af strejkende ungarske flyledere befandt sig i luften over henholdsvis Zürich og Wien, hvis det da ikke var i lejede busser i stedet for i operaen hen til en stor restaurant, hvor der blandt andet serveres skrabet rørt tatar, øl og brændevin. Stemningen steg betragteligt. Desværre led den ungarske tjener voldsomt af armsved, så vi turde til sidst ikke bede om mere brændevin, da det uvægerligt ville medføre, at han skulle have højre arm ud fra kroppen, så vi måtte derfor gå hjem. Vi var også lidt stegte alle sammen. Lørdag morgen skinnede solen fra en skyfri himmel, så byen åbnede sig op for os på bedst tænkelig vis. Vi skyndte os over åen til Buda og højderne ved det kongelige palads, så vi rigtig kunne nyde udsigten i det fantastiske vejr. Der gik imidlertid ikke mange minutter, før det lød: vi er tørstige! Det var der som altid råd for, og et øjeblik senere sad vi alle bænket udenfor på en cafe i solen. Caffe latte til damerne. Øl til herrerne. Thusgård og Silver Fox havde indkøbt chapka er. Med dem på hovedet lignede de nogle grænsevogtere fra DDR. På den smukke plads ved cafeen stod der som på enhver plads med respekt for sig selv en rytterstatue. Thusgård glad til Jimmy: se den der hest, det er en Frederiksborger. Det var nok turens højdepunkt for Thusgård sådan lige at tage til Budapest og straks finde en statue af Grethe Kolbe. Glæden varede imidlertid kort, da Jimmy skærer igennem: Det der har sgu aldrig været en Frederiksborger. Det er en Lippizaner. Efter dette lille intermezzo var det på tide at gå i bad, men først skulle vi have frokost. Vores aldrig svigtende rejseleder havde reserveret bord på en hyggelig restaurant tæt på Széchenyi gyógyfürdo badet (det er altså nemmere at sige Lalandia). Efter frokost (sjovt nok gullasch) med dejlig frisk ungarsk Riesling til kunne vi således styrkede bevæge os over mod badet. Og her skiltes så fårene fra bukkene. Heldigvis kun for efter nogle uforståelige samtaler med de respektive bademestre at genforenes i selskab med en masse ungarere i et fantastisk scenario af vand og damp med et honninggult palæ med æggeskalsfarvede søjler som malerisk baggrund. En blanding af Tågernes Kaj, Vinterpaladset og Götterdämmerung for fuld udblæsning. Surrealistisk at se ungarske Bogø Sejlklub - Side 11

12 mænd spille skak i vandet med Thusgård, Silver Fox og Jens som behageligt tilbagelænede tilskuere. Efter den store badetur:øl! Man skal passe på væskebalancen efter sådan en omgang i et 38 grader varmt svovl bad. Og så hed det hotellet med efterfølgende afgang til den fine restaurant med det føromtalte zigøjnerorkester. Næste dag søndag var det aftalen, at vi skulle besøge synagogen, som i øvrigt lå i behagelig gåafstand fra hotellet. På trods af den korte afstand var der alligevel igen opstået tørst i gruppen, så selskabet delte sig op i to undergrupper: gruppe 1 besøgte synagogen, gruppe 2 gik på skænkestuen overfor synagogen så længe. Eller sagt på en anden måde: pigerne indtog kultur, mændene øl. En ganske overraskende kønsfordeling. Da vi kunne slutte os til mændene på baren, var det tid for caffe latte og mere øl. God stemning hos mændene, men lidt trykket nærmest urolig som kløe hos pigerne (nej ikke den kløe!). Det tog ikke lang tid for Karin og Jane at stille diagnosen helt uden Dr. Linnets hjælp: der var ikke blevet shoppet igennem!!! Det giver altså en voldsom kløe, kan jeg godt fortælle og tilføje, at det hjalp lidt på mig, da jeg fik købt min dug. Apropos bar må jeg lige fortælle om Hotel Hilton, som vi rundede. Der ligger nemlig resterne af et gammelt kloster, som man kan se ud gennem panoramaruderne fra hotellets bar, og det syntes Palle, vi skulle opleve, så han førte gruppen ind gennem svingdørene og forbi den fine portier, der ikke fortrak en mine. Jimmy: Hvad skal vi her? Palle: Se klosterhaven. Her har jeg engang siddet mellem søjlerne til en underskøn koncert. Et pragtfuldt syn! Jimmy: En pragtfuld bar! Ja, ja Palle vejen til stjernerne kan være lang og mørk! Da det var gået så godt med kulturen og Synagogen for os alle sammen, måtte vi selvfølgelig følge succesen op med at besøge Liszt Akademiet. Det var imidlertid ikke åbent for besøg, men vores rejseleder Palle kendte en hemmelig smutvej fra hans tid som studerende selvsamme sted nemlig elevindgangen bagved. Da vi jo ikke ligefrem er vårharer nogen af os, kan det undre, at vi slap igennem som elever, men den gik, og vi kunne da på trods af manglende lys få et indtryk af de hellige haller, hvor som Palle sagde, de bedste musikere i verden har spillet og stadig gør det. Næste gang forhåbentlig med os som publikum. Nå, der var efterhånden ikke lang tid til, vi skulle være tilbage på hotellet for at få fat på vores bagage, så vi kunne jo lige så godt bruge den resterende tid på barerne. Det gjorde vi så. Og stemningen steg voldsomt i takt med, at øl og blommebrændevin blev båret ind til det store bord, hvor vi alle sad bænket Knud med sin sorte rygsæk som et skjold på ryggen. Jeg spørger mig selv, om han også havde den på i bad? I hvert fald blev Tudse på denne tur omdøbt til Turtle Ninja. Tilbage er der kun at sige, at den private shuttle til lufthavnen kom til tiden (tak Palle!), og resten af Knuds Underberger gjorde deres til, at afskeden med den dejlige by blev til at bære (tak Knud!). Til allersidst vil jeg lige komme med en enkelt rettelse: Man siger: at rejse er at leve. Bogø Sejlklub - Side 12

13 Det passer slet ikke. At rejse er at grine! Jeg griner endnu., men hvad var der egentlig i Knuds sorte rygsæk? Pia Loyau eller kapsejladsfilm. Det kan let kombineres med mad udefra. Brug dit klubhus. Mød op om tirsdagen også selvom du ikke sejler eller har en båd. Det er blot en afslappet og hyggelig time, hvor man interesserer sig for hinanden. Arkitekt Overgaard har nye planer med huset. Mere om det på generalforsamlingen. Jens Linnet Året set med juniorøjne Klubhuset For nogle år siden fik klubben takket være en fantastisk fælles indsats et nyt arkitekttegnet klubhus. Proceduren og byggeriet er omtalt grundigt i tidligere numre af signalmasten. Efter indvielsen manglede der nogle småting, malerarbejde mv. Det blev derfor til en tradition at man mødtes tirsdag aften og arbejdede et par timer på huset. Det var en ulykke da huset var helt færdigt. Hvad nu? Flere socialt engagerede medlemmer fandt dog hurtigt på, at man fremover skulle nyde resultatet med en genstand og fastholde tirsdagene. I den kolde tid kan det være vanskeligt at samle mange medlemmer. Det er dog lykkedes at få over-installatør Høppermann til at etablere en varmestyring via et gammelt æggeur, således at der er nogenlunde tempereret kl. 17 på mødedagene. Og Allan har introduceret huset som et video/interaktivt sted med motorlærred og kanon. Flere medlemmer har ønsket at se naturfilm, men foreløbig forsøges der at lave filmaftener med billeder fra klubben Juniorafdelingen lagde hårdt ud med et nyt og større juniorudvalg og en række udvalgsmøder, som skulle skabe gode rammer for afdelingen. Målsætninger for året var: - rekruttering af nye medlemmer - større ansvarlighed ved tildeling af egne joller - uddelinger af arbejdsopgaver Ved starten i maj kunne vi indskrive ganske mange nye medlemmer, så den ene af Bogø Sejlklub - Side 13

14 vores målsætninger syntes at kunne opfyldes - desværre kostede det kolde forår flere af de yngst nytilkomne. Den gamle garde holdt naturligvis ved sæsonen igennem. Vores intentioner om at hver juniorsejler fik tildelt sin egen jolle, for at fremme ansvarligheden for tilrigning og vedligehold lykkedes i nogen grad, om end Rom ikke blev bygget på en dag. Til gengæld lykkedes systematiseringen og uddelingen af arbejdsopgaver blandt de mange voksne, som støtter op om juniorafdelingen til fulde. Det er ikke få morgener, hvor jeg på arbejdet er blevet mødt af Jens, som med ansvar for vedligehold, liiige skulle have acces til.. eller hvordan er det lige med... Allan Tjørnemark og Søren Overgaard bød i foråret ind med et meget ambitiøst og generøst projekt, til det skulle han bruge 4-5 unge, som foruden at ville lære at sejle soling, også ville have lektier for hm, jeg var tvivlende, men skjulte det bravt. Allans pædagogiske sans og som en af hans elever udtrykte det han er bare så rar, gjorde hurtigt mine bekymringer til skamme. Hver mandag fyldte han uden problemer de samme 4-5 elever i solingen, for at øve teori og praksis til duelighedsprøven og til bjærgmas brugte han egen person til store overraskelse for elever og morskab for os andre. Jolletyper i klubben Vi har pt.: Vi havde også gavn af Patrick, ungdomsinstruktør fra Ulvsund Sejlklub, som kunne give vores store juniorsejlere kvalificeret og ungdomsvenlig træning i Feva og 405 jollerne. 10 Optimistjoller, som primært bruges til begynder og let øvede i alderen stk. Feva, som er en overgangsjolle for to personer 2 stk. 405 joller, som er hurtige tomandsjoller for de store og rutinerede sejlere Bogø Sejlklub - Side 14

15 1 stk. 606 er, som i indeværende år har været sat på standby i kraft af Sørens Soling. Det betyder, at vi har en bred vifte af muligheder for de unge, men vi mangler en afløser for optimistjollen i Tera jollen og det er besluttet, at de penge vi endnu ikke har brugt af Mariannes og Alis sponsorkroner til Fevajoller konverteres hertil. At opleve Bogø Havn og Grønsund med så mange juniorsejlere, som var kommet for at få en god sejloplevelse - og det fik de - var langt mere end anstrengelserne værd. Der skal lyde en STOR TAK til de mange hjælpere, vejrguderne og ikke mindst Ulvsund Sejlklub, Næstved Sejlklub og Sejlklubben Snekken for lån af følgebåde med tilhørende udstyr. En speciel tak til Sejlklubben Snekkens juniorleder Anders, som på en eftermiddag fremskaffede radioudstyr, 8 stk. Terajoller, 2 stk. 606 ere og 1 følgebåd med instruktør, til Knud Røgilds Præstø Sejlklub for kyndig assistance med dagbog og foto campen igennem og til Crusing Fehmarn Belt for godt samarbejde omkring campen. I bedste Jens Linnet stil Intet for småt og intet for stort for Bogø Sejlklub kastede vi os ud i afviklingen af årets sommercamp under Sydstævnekredsen. Det var helt fantastisk at opleve de mange forældre og medlemmer som støttede op om dette for sejlklubben ganske store arrangement med 25 danske og 27 tyske sejlere i alderen 7 19 år. Sædvanen tro deltog vi i NSK-cup som sædvanen tro bød på for meget vind, men som altid veltilrettelagt og derfor 2 super gode dage for vores sejlere. Vi drog også i samarbejde med CFB til Lemkenhafen. Bogø Sejlklub - Side 15

16 Kaptajnen fyldte 90 år Sejlsæsonen blev afsluttet som altid med vandgang til trænerne, og som noget nyt havde de store juniorer arrangeret mad, fest og overnatning i klubhuset under kyndig vejledning af Helle. Pokalen for godt kammeratskab og udvist sejlerglæde gik velfortjent til Frida Hansen. Vel mødt til sæsonen 2011 Thomas Bægaard Søndag den 9. maj fyldte den gamle, gnavne søulk 90 år. De fleste undrede sig over, at han var i live så længe, men alle vidste, at hvis miraklet skete, så stod fødselsdagsmenuen på de legendariske retter fra den kendte lille film fra nytårsaften. Menuen er typisk britisk. På mange områder fuldstændig grotesk. Vi blev dog alle positivt overraskede, da vi indtog den i et tætpakket klubhus med kaptajnen placeret midt i det hele. Menuen er meget tidskrævende at producere og samtidig var det en udfordring at køkkenet i fælleshuset ikke længere kan anvendes. I stedet havde vi kørt et gammelt gaskomfur ned i Bent Noers skur. Alle retterne blev så lavet færdig hos de enkelte medlemmer, således at vi blot behøvede at varme dem op. Det hele foregik med damer i lang kjole og herrer i smoking. Dog optrådte en enkelt ældre kommunist i striktrøje. Og som modvægt hertil, et enkelt medlem i kjole og hvidt. Jeg kneb mig i armen flere gange i løbet af aftenen. At samle mere end 30 personer i smoking under de meget primitive forhold og skabe en stemning i verdensklasse om Charles - det er klubliv. Vinmenuen er ligeså vanvittig som maden. Vor gode medlemmer fra Brede Vin havde skaffet perfekte vine og det hele gik op i en højere enhed. Faktisk har vi talt om at reproducere retterne til en generalforsamling om nogle år det kan de godt holde til. En af de sidste der forlod stedet var hovedpersonen. Han blev kørt hjem og lagt i seng af venlige medlemmer. Og han skældte næsten ikke ud. Han havde haft Bogø Sejlklub - Side 16

17 en stor aften. Admiral von Schneider kunne gå hjem og lægge sig Tilbage er kun at glæde sig til sin egen 90 års fødselsdag. Så stiller klubben selvfølgelig op med det hele. Tærø Rundt 2010 En af de største kapsejladser på Sjælland udenfor København og den største i Sydstævnekredsen er Tærø Rundt. Vi får stor ros for arrangementet, særlig i vore svære kapsejladstider, hvor mange har udskiftet den hurtige båd med den magelige. En solid og sammentømret skare fra Bogø Sejlklub har efterhånden god rutine i at håndtere sponsorgaver, opstille telt, dække bord, tænde grill og en masse andre ting, der får sejladsen til at fungere. Vorherre spiller også en betydelig rolle, idet vi næsten altid har godt vejr. Tærø Rundt i år fandt netop lige den dag i juni, hvor vejret var optimalt. Blot ikke for sejlere idet vinden var væk. Menu: Mulligatawnysuppe sherry Nordsøkuller med kartofler hvidvin Fyldt hønsebryst m. tilbehør champagne Rødvinsis med frugt portvin Se de detaljerede opskrifter på nettet. Jens Linnet Sejladsen blev udskudt, og der var alvorlige miner på dommerbåden, hvor overdommer Kildegård ledte slaget. Heldigvis kom der efterhånden så meget vind, at sejladsen kunne gennemføres med en alternativ bane på 15 sømil. Rundt om Farø og hen til Skånningebroen, hvor der var lagt en bøje ud. Alle godt 60 både nåede i mål og kunne nyde en perfekt aften med smuk solnedgang og næsten vindstille. Tærø Rundt - udvalget takker alle de frivillige, der laver Bogø Sejlklub - Side 17

18 et kæmpe arbejde. Står i baren, laver kaffe, arrangerer præmier - og møder næste dag kl.10 til oprydning. Vi er særdeles privilegerede med alle vore gode sponsorer. Samtlige deltagere får gode præmier, hvilket er usædvanligt, når vi kigger på andre sejladser. Men en stor del af vor succes. TAK TIL VORE SPONSORER (se venligst udførlig liste bagerst i bladet) Danske og tyske unge på sejlercamp på Bogø I uge 31 var Bogø Sejlklub vært for en sejlercamp med børn og unge fra forskellige klubber på Sjælland og Nordtyskland. Det var en flok meget spændte og forventningsfulde arrangører fra Bogø Sejlklub, der onsdag formiddag stod klar på Bogø Havn til at modtage ca. 50 unge sejlere. Det var første gang klubben skulle afholde et sådan arrangement og så oven i købet med et internationalt islæt. Eneste kedelige episode var tyveriet af en kølemaskine til øllet. Heldigvis blev den fundet i en grøft næste dag. Festen er selvfølgelig åben for venlige lokale efter præmieuddelingen og middagen. Men ikke for nogle kedelige elementer, der ikke har relation til klubben. Næste år afsluttes festen kort efter midnat og ølanlæg mv. fjernes. Jens Linnet Sejlercampen er blevet til i samarbejde med det dansk-tyske havnesamarbejde Cruising Fehmarn Belt, og ca. halvdelen af campens deltagere var unge sejlere fra Niendorf i Nordtyskland. Bogø Sejlklubs egne juniorsejlere tog pænt imod gæsterne og viste dem rundt på øen. Vejret var perfekt til begyndersejlads og med god hjælp fra instruktører fra andre klubber, kom alle på vandet hver dag i de 4 dage arrangementet varede. På vandet blev der leget, trænet og sejlet langturssejlads. De yngste sejlede i Optimistjoller og Terajoller. De lidt ældre og mere erfarende sejlere prøvede kræfter Bogø Sejlklub - Side 18

19 med større joller og kølbåde. Det var dejligt at opleve gåpåmodet og sejlerglæden hos de unge. Frida Hansen - Bogø Sejlklub Det har været fedt at være med i sejlcampen. I løbet af campen blev der også tid til aktiviteter til lands. En eftermiddag drog alle af sted til Møns Klint, hvor der var gps-løb og mountainbiking. Fredag aften var festaftenen, og en vellykket camp blev fejret med grill og et tysk/dansk band stod for aftenens underholdning. Formålet med sejlercampen er at give de unge en rigtig god oplevelse på vandet, hvor alle bliver udfordret uanset deres trænings- og erfaringsniveau. Samtidig vil vi gerne gennem godt socialt samvær opbygge og styrke de venskabsbånd, der er mellem de unge sejlere og de deltagende klubber. Det er sjovt at møde nye mennesker, og det var rart at få sejlet en masse. Det var også en god idé, at der var folk fra Tyskland, Jeg fik ikke snakket særlig meget med dem, men det gav en helt anden stemning, så det ikke bare var det samme som til hverdag. Det var også fedt, at man havde mulighed for at sejle i nogle andre joller end til hverdag. Det var et super arrangement, og jeg håber, at der kommer flere af dem. Hilsen Frida (: 15 år Målet med sejlercampen er klart: Alle skal blive bedre sejlere, trygge ved at færdes på vandet og have mod på at tage nye udfordringer op med respekt for de naturkræfter, som hersker til søs. Dette skal selvfølgelig ske som del af et fællesskab, hvor alle har ansvar for hinanden og udviser godt kammeratskab. Alis Graversen Bogø Sejlklub - Side 19

20 Lærke Mulbjerg Bogø Sejlklub Hej jeg hedder Lærke og er en pige på 10 år. Jeg var med til Sommer-camp 2010 på Bogø og her vil jeg skrive lidt om hvad jeg syntes var fedt og hvad jeg ikke havde regnet med at vi skulle. Jeg syntes, at det var godt at vi mødte de tyske sejlere, både fordi jeg lærte nogle nye mennesker at kende, og fordi at nogle af os fik rigtig gode venner blandt tyskerne. Jeg syntes også at det var godt og jeg havde ikke regnet med at vi skulle ikke fordi jeg ikke syntes at det var sjovt for det var det - sejle en jolle i et højere niveau. Så alle der sejlede Optimist (deriblandt mig) skulle sejle Tera, alle Terasejlere skulle sejle Feva, og alle der sejlede Feva skulle sejle 405`er og så videre. Dagbog fra sommercampen 2010 på Bogø Med stor hjælp fra Knud Røgilds, Præstø Sejlklub Første dag Velkommen til dagbogen for Sommercamp 2010 på Bogø. Vejret har været dejligt med en stabil middel vind fra syd. Dagen startede med morgensamling klokken 10, derefter en rundvisning på området. De voksne holdt møde og fordelte opgaverne. Derefter var der lækre sandwich til frokost, hvorefter de første sejladser kunne starte. En gruppe af de unge blev kørt til Vordingborg for at hente de to 606'ere vi skal bruge til matchrace. Jeg syntes også, at det var fedt, at selvom vi var på sejler-camp, sejlede vi ikke hele tiden. Fx torsdag var vi på Møns klint hvor vi blandt andet skulle løbe GPS løb, hvor vi kom sammen med de andre tyskere. Jeg fik en virkelig god veninde. Da vi var nede på klinten, fandt Yara (min Tyske veninde) en flintesten, som vi delte i to, jeg fik den ene halvdel og hun den anden. Jeg syntes at det bedste var, at den sidste dag skulle vi ikke kun et niveau op, næ vi måtte også prøve (næsten) lige hvad vi ville. Vi måtte først og fremmest sejle lige hvad vi havde lyst til. Vi måtte surfe. Og vi måtte stå på vandski. Så har jeg ikke mere at sige -jo en ting: DET HELE VAR OVERFEDT. Lærke Kronborg Mulbjerg 10 år Soling på fast position Vi sejlede i dag med en soling (og besætning) der absolut foretrak en fast position i tilværelsen. Ikke mindre end fire gange satte den sig grundigt fast lige uden for havnen. Dagbogens redaktion afventer med spænding borgmesterens ankomst for at overrække de fire skøder til de nybagte og stolte grundejere (og måske med en lille bøde for groft misbrug af offentlig ejendom). Bogø Sejlklub - Side 20

21 Havnen ville ikke med Mens Solingen, som nævnt ovenfor, lå på grund ud for havneindløbet, var der en vaks følgebåds-besætning der observerede at færgen var på vej ind og muligvis ville kunne komme i karambolage med den strandede Soling. Uden at tøve et sekund løste de forfortøjningen på deres røde aluminiumsjolle med en fem-hestes motor af ældre dato og begyndte at trække havneindløbet væk fra Solingen for derved at undgå en kollision. Bogø Havn viste sig dog fra sin usamarbejdsvillige side, og nægtede at følge med den modige og snarrådige aluminiumsjollebesætning. Vore observatører fortæller at besætningen efter at have hevet og slidt i havnen i et kort stykke tid valgte at bruge mere konventionelle metoder. De slap havnen fri og sejlede ud til Solingen for at se om den var nemmere at få med på slæb. Imkes optimist kæntrede Imke fra det tyske hold fik en lille forskrækkelse den første dag. Hendes redningsvest fik viklet sig ind i bommen med det resultat at hun kæntrede. Det var svært for hende at få jollen tilbage på ret køl igen, og det var ikke så rart. Heldigvis kom Uwe i følgebåden og hjalp hende, og så kunne hun sejle videre. To kan være for mange Jasmin og hendes veninde var sejlet ud i én optimistjolle. I de lidt store bølger begyndte der at løbe vand ind i jollen, og selvom de øste på livet løs kom der mere ind, end der blev øset ud. Følgebåden sejlede hen til dem, og efter en lille diskussion var det Jasmins veninde, der blev taget med i følgebåden. Jasmin begyndte at øse jollen igen, og mens hun var optaget af det, drev hun længere og længere væk fra de andre. Til sidst kom følgebåden hen til hende og sagde at hun skulle sejle tilbage til de andre, men at hun skulle vente lidt for færgen var på vej. Da færgen var forbi begyndte hun at sejle tilbage, mens hun stadig lænsede. På dette tidspunkt var Jasmin blevet virkelig træt, så hun sejlede i havn for at få resten af vandet ud af jollen. Anden dag Efter morgenmaden var der lagt op til sejlads. Derefter skulle hele lejren ud at se Geocentret ved Møns Klint. De store skulle derefter køre på mountainbikes, mens de lidt mindre skulle på GPS skattejagt. Vejret var dejligt med en let vind fra syd og sydvest. Sejladsen gik helt fantastisk og der var lutter smil på vandet. Turen til Møns klink var et rigtigt godt indlæg fordi det, som flere af de følgende historier illustrerer, fik rystet de danske og de tyske sejlere godt sammen. Bogø Sejlklub - Side 21

22 skulle have taget vejen til højre. Så måtte de hele vejen op igen, hvor de heldigvis endte med at finde deres skat. Overvindelse af den første nervøsitet Gesa på syv fortæller med stolthed om hendes sejlads her i dag. Det er første gang hun sejler helt alene i sin Optimistjolle. Hun har bemærket at flere sejlere der er ældre end hun selv har deres far eller træner med. Hun synes det var en svær dag med mange vendinger og lange stræk. Ægte venner Yara på 9 og Lærke på 10 har begge fortalt denne historie på henholdsvis dansk og tysk: Lærke og Yara kom i samme gruppe da de skulle på GPS skattejagt. De kom i snak på engelsk, og blev rigtig gode venner. De fandt en flintesten de begge synes var meget flot. Så blev de enige om at slå den i to stykker så de begge kunne få en hver med hjem som minde om dagen og om Sommercamp Det er da internationalt venskab så det kan mærkes. Skønne spildte kræfter Saskia på 12 fortæller om deres GPS skattejagt på Møns klint: Vi fulgte GPS'en indtil vejen delte sig i to. De kunne vælge mellem at gå til højre eller til venstre. Det så ud som om GPS'en mest pegede mod venstre, så de valgte at gå til venstre. Vejen gik af de stejle trapper ned af, og til sidst var gruppen helt nede på stranden. GPS'en viste at de hele tiden kom tættere og tættere på skatten, men pludseligt begyndte de at FJERNE sig fra målet. Det blev klart at skatten var oppe på klinten og at de Bogø Sejlklub - Side 22

23 Sommeren med Fleur 2010 Det var dagen efter Tærø Rundt. Mandskabet med frue og børn var taget hjem, og jeg gik nynnende rundt for at finde en diskret placering til den skæve pokal, da Benny oplyste, at vejret ville blive godt resten af søndagen, solskin og let vind fra øst. Og? sagde jeg, der var kommet sent i seng. Ja, resten af ugen ville blive grufuld, regn og stærke vinde fra uhensigtsmæssige retninger. Derfor tog vi af sted med et samme, selvom første aftale undervejs var et møde i Nakskov 8 dage senere. Dette hastværk gjorde også, at vi glemte mange sjove ting. Vi havde pumpe med, men ingen gummibåd, eller var det omvendt? Vi kom til Fejø i dejligt vejr, og næste dag blev alle trusler indfriet. Vi cyklede til Skalø, som vi stikker for dybt til at sejle ind i, men gemytligt så der ud. Vi gik i skoven, jeg plukkede ramsløg, som jeg smed i suppen og følte mig selvfed på en slags lavere-samler-og-jægermåde. Afveksling blev nødvendig, så vi tog til Kragenæs og nød den våde blæst der. Næste dag sejlede vi til Onsevig, og nåede i havn få sekunder, før en alvorlig kuling brød løs. Der sker ikke meget i Onsevig. Der sker faktisk ingenting, og man skal selv tage papir med til toilettet. Ordentlige forsyninger havde vi ikke, de lå nok i gummibåden, så Benny drog ud i verden på cykel. Jeg satte mig med Conan Doyles samlede værker om Sherlock Holmes. Benny kom hjem som forblæst helt, vindviseren viste op til 20 m/sek. Vi listede os til Tårs, hvor jeg var overbevist om, at der gik bus til Nakskov hver time, og at der var cafeteria i færgebygningen. Meget naiv tænkning. Der var fodbold VM i TV, og Benny spurgte uden illusioner den rare nabo i motorbåden, om der var et listigt sted i Tårs, hvor de viste kampen. Ikke det, han vidste af, men han havde da et fjernsyn ombord, som Benny måtte låne. Jeg forventede noget med pedaler og kabinet, men over blev rakt en pose med en lille fladskærm og relevant elektronisk grej, og så var der fest i salonen. Jeg sad i cockpittet med Holmes og Wattson. Ved gode menneskers hjælp kom vi også til og fra det planlagte møde i Nakskov. Til Langeland og Troense, sommeren bankede forsigtigt på. Vi sad med vores beskedne middag på vores beskedne grill. Naboerne havde gang i et udstyrsstykke til mange personer. Men som min pragmatiske familie i Bramminge altid sagde: Hovmod står for fald! Mens nabokokken med falsk beskedenhed lod sig fotografere, snuppede en måge en portionsanretning af skært oksekød med diverse. Vi bed i pølserne for ikke at grine. Stod frivilligt op kl. 6 til en blank og solrig morgen og gik gennem Svendborgsund for motor. Her mødet vi coasteren Karoline. Da den tøffede forbi, gik en dør op på kommandobroen og en statelig styrmand hilste på os. Da vi ikke, hverken før eller siden, har oplevet dette, skønnede vi, at det var selveste Jørgen Frederiksen. Vi satte selvstyreren på og undrede os over, hvor besynderligt den sommetider styrer selv i stille vejr. Min teori, som bliver mellem mig og læserne, er, at der er gået cyborg i den. Købt som maskine, påvirket af de sælsomme kemikalier i farvandene, og vupti samt Fiat Lux er der en lillebitte del i den, der er blevet biologisk og selvrådig. Den førte os til Baagø, og der er kønt. Nyindrettede baderum og toiletter med gulvvarme. Bogø Sejlklub - Side 23

24 Et kort smut til Assens, hvor et par sejlervenner kom til middag. Deres sæson var ikke begyndt, så det kan godt være, de havde meget tøj på. Vi pressede dem gennem døren og ned i kahytten, en af de to gange på turen, vi ikke spiste i cockpittet. Næste VM kamp så vi i klubhuset i Middelfart. Det var et lukket arrangement, og der gik noget tid, før vi fik dem overbevist om, at vi var gæstesejlere og ikke fra Miljø, Levned eller Skat. Next stop Fredericia, hvor jeg aldrig har set andet end banegården. Nu gik vi volden rundt, det var koldt og regnfuldt og langt hjem til havnen og endnu længere mellem vandingsstederne. Vi endte på Hotel Postgården. En lille lounge i rødt plys, øl og mange dugfriske søndagsaviser. Da sidste tegneserie var læst, var det tørvejr. Over Bregning til Snaptun, det var Skt. Hans, dejligt vejr, vi hørte båltale af en lokal politiker og følte os svært beriget. Tunø, et hotspot. Bilfri, traktortaxi, en købmand, der holder åbent nogle timer hver dag, gallerier, egen festival. VM var på kroen. Da japanerne havde trukket de rød-hvide ved næsen i første halvleg, gik jeg hjem til Sherlock og Lestrade. Ebeltoft kompenserer for sin lillebitte hyggelige bymidte ved en superelegant marina, masser af stilfulde cafeer, boutiques, røgerier og et kæmpesupermarked øverst oppe i byen. Jeg snuppede en pakke kyllingebryst og blev tiltalt på haltende engelsk af en kunde, som ville fortælle mig, at der var tilbud på to pakker. Vi rejser meget, så jeg plejer bare at svare på det sprog, jeg bliver tiltalt på (indenfor rimelighedens grænser) og sagde at we couldn t eat more. Han fattede det ikke, jeg fattede mig og slog om til jysk, han blev forlegen og derefter sur, så jeg måtte råbe ad ham, at det sørme var pænt af ham at gøre opmærksom på det. Så megen følsomhed og diplomati for 350 g kylling! Ved indsejlingen til Grenå kunne jeg ikke få Genuaen rullet ind. Vi rullede ud, rullede ind, pillede lidt her og der og måtte gå ind med den, som den var. Der var flydebroer, og det var ikke sjovt at hoppe i land omspændt af et glat spøgelse. Der var mennesker på broen, men det var åbenbart ikke usædvanligt nok til at tilbyde en hånd. Jeg havde også kun nået at lægge en enkelt agterfortøjning på, og alt i alt syntes jeg, det hele var noget lort. Nu mener jeg, at ordentlige folk begynder at rydde op i sejl og tovværk mindst 1,5 sømil fra land. Den mening står jeg alene med. Men jeg måtte selvfølgelig påpege (mere end en gang?) at så havde vi måske kunnet ordne sejlet. Vi afmonterede det og samlede det igen. Så var der det med agterfortøjningen. Der var meget langt ud til pælen. Vi ville kunne nå den fra nabobåden, en skyhøj Grand Soleil 47, men der var ingen hjemme. Der var monteret et fenderstep, men jeg skulle ikke have noget af at prøve, det uetiske i det til side. Jeg udmalede også hvordan der snart ville komme 6 sportstrænede gudelignende ynglinge om bord, som nok ville give et nap med. Det blev for meget for Benny, som entrede nabobåden med en bådshage og fik ordnet sagerne. Kort efter kom de gudelignende naboer hjem. Det var et ægtepar Bogø Sejlklub - Side 24

25 omkring de 80, som sprang ombord på spændstig fod, dog rakte konen golftaskerne op i stedet for at have dem på nakken. Via Bønnerup, hvor nogen i deres visdom har bygget vindmøller og ferielejligheder ved siden af hinanden på havnen, til Randers fjord. Gab, gab! Lang smal fjord, afbrudt af et stykke kanal, pæle langs bredderne armeret med gamle juletræer, mængder af små sømærker, usynlige i modlys. Så meget om den. Mariager fjord næste dag. Jeg lærte, at 2 smalle fjorde på 2 dage er 1 for meget. Benny lærte ingenting. Det er rigtig sommer, når luften tidligt om morgenen er lun og fuld af duft fra hybenroser, hyld og kløver. Sådan blev det i Hobro, hvor vi lå under bakkerne, hvor kvæget græssede. Benny fik et alvorligt rødt øje. Af sted til apotek, der henviser til lægen i nærheden. Han er ved at lukke, men tager os dog ind, sender recept tilbage til apoteket, som stadig er åbent. Sådan kan det også gøres. Vi cyklede til Fyrkat, både selve borgstedet og det lille hyggelige museum. Sad med en sandwich i haven bag den gamle Møllegård. Øllet fordamper næsten inden det når munden. Det er Bennys fødselsdag, så han må bestemme menuen, det blev kalvelever på grillen. Næste dag bliver vi hentet af nevøen, vi skal til studentergilde i Nørholm, vest for Ålborg. Søndag morgen gik jeg ud for at finde morgenbrød. Det blev til 45 minutters powerwalk til toppen af Hobro på en tank og hjem med de 3 små brød og søndagsavis. I mellemtiden er båden overtaget af små sultne pirater, børnebørn, der har overnattet i shelter efter festen, og suger alt spiseligt ind. Vi blev i fjorden nogle dage og endte i Hadsund. Det blæste, Benny arrangerede søkort i cockpittet, blev distraheret et øjeblik, og det var nok til at to af kortene fløj overbord. Det ene blev reddet med bådshagen, men det andet begav sig på en 20 minutter lang rejse mod havneudløbet. Det flød dovent og drillende, og var aldrig længe nok et sted til at kunne fanges. Så overmandede vi det! Flere havde fulgt jagten og roste det langfibrede kvalitetspapir, og det tørrede og blev så godt som nyt. Vi gik i byen, endte på en cafe, hvor vi hørte en pige bestille en pizza nr. 23, men det skulle være uden løg, ananas, champignons, ost, tomat etc. Det ville også have været ulækkert med alt det, men vi måtte jo spørge, hvad der egentlig var tilbage. Nogle dage efter var vi på vej ind mod Sæby. Vi ventede for at give plads til en stor motorbåd på vej ud, men den vendte og eskorterede os ind i havnen med hornorkester. Havnefest og øltelte og en plads i skyggen, hvor vi sad i store sweaters og så dystert på de halvnøgne vestvendte genboer. Øltelte og friturehørm kan blive for meget, så af sted til Frederikshavn og sol på agterdækket. Så kom en de kiksede dage. Jeg skulle have vidst det, da vandslangen gik amok og ramte mig mellem øjnene. Vi fortøjede meget, meget grundigt ved en dieseltank, som viste sig at være tom. Så røg det fra udstødningen. Uforklarligt. Benny måtte i de kolde bølger og kom triumferende op med en kæmpe suppevisk, som havde suget sig fast. Tilbage til Sæby. Ølteltene var væk, der åndede fred, jeg blev klippet hos Ûlli for 90 kr. Det blev tid at møde vore venner i Sylvester for at gøre Limfjorden sammen. Vi havde en dejlig dag i Løgstør, hvor vi cyk- Bogø Sejlklub - Side 25

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere