Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse"

Transkript

1 Isola Radonsikring Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

2 Generelt om radon og sundhedsfare Hvad er radon? Radon er en radioaktiv usynlig og lugtfri luftart. Radon dannes når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon stammer fra uran, som findes overalt i danske jordarter i stærkt varierende mængder fra sted til sted afhængig af de geologiske forhold. Der kan således være forskel i radonbelastningen på to ens nabohuse. Såfremt et hus er placeret over en sprække i et område med meget tæt ler, og et andet hus ligger i et område uden sprækker, og derved være en stor forskel af radonindholdet i boligens luft. Radon i hjemmet Radon i hjemmet udgør langt den største kilde til radioaktiv bestråling og det anslås at 9% af lungekræft tilfælde i Danmark skyldes radon. Den største radinindtrængning i boliger sker gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulve og betondæk, kældergulve samt gennem utætheder ved rørgennemføringer mv., fordi luftrykket i boligen ofte er lavere end udenfor. Der skal derfor sættes en effektiv stopper for indtrængning af radon. Lovkrav og regler Når det gælder nybyggeriet, er kravet om, at alt nybyggeri skal være radonsikret stadig gældende. Det er i bygningsreglementet præciseret, at kravet om radonsikring skal sikre et radonniveau under 100 Bq/m 3 i nybyggede boliger. De skærpede krav til radonindholdet i indeluften medføre, at bygherre, projekterende og udførende skal fokusere mere på klimaskærmens opbygning mod jord og sikring/tæthed mod indtrængning af radon jordluft. Vi tager forbeholde for fejl i konstruktionstegningerne og konstruktionerne skal derfor altid tilpasses til projektet af fagmand. 2

3 Isola Radonsikring til gulv og undergrund! Isola Radonspærre 400 Isola Radonspærre 400 er en homogen, uarmeret polyetylenfolie, der er beregnet som radon- og fugtspærre på undergrund. Radonspærren hindrer luftlækager fra undergrunden og giver således en sikker og effektiv beskyttelse mod at sundhedsfarlige koncentrationer af radongas trænger ind i bygningen. Isola Radonspærre 400 har SINTEF Byggforsks tekniske godkendelse nr Membran i gulvkonstruktionen Isola Radonmembran SBS Isola Radonmembran SBS er en kraftig polyesterforstærket asfaltmembran, der er beregnet til brug som radon- og fugtspærre til gulve på undergrund. Radonmembranen svejses tæt i alle overlapninger og kanter og er dermed en sikker og effektiv løsning uanset årstid og temperaturforhold. Isola Radonmembran SBS har SINTEF Byggforsks tekniske godkendelse nr Isola Radonbrønd Ændring af lufttryk i byggegrunden Radonbrønden monteres som en gennemføring i gulvkonstruktionen med den specialperforerede ende i byggegrunden. Alternativt kan radonbrønden monteres vandret. Hvis det efter at huset er taget i brug viser sig, at radonkoncentrationen er for høj, kan dækslet fjernes og en ventilation kan tilsluttes. Isola Radonbrønd kan benyttes både i nye og eksisterende bygninger. Isola Radonbrønd 100 Specialperforeret rør til ventilation og trykudligning af byggegrunden/kapillarbrydende lag. Benyttes i både nye og eksisterende boliger. Ventilere ca. 100m 2 byggegrund. Isola Radonbrønd 500 Ventilere ca. 500 m 2 byggegrund. 3

4 Isola Radonspærre 400 Radon- og fugtspærre til gulv på undergrund TG 2387 Isola Radonspærre 400 er en uarmeret polyetylenfolie med stor styrke og smidighed. Folien leveres i 4 m bredde og monteres med overlapninger, som forsegles med Isola Radon Samlebånd. Som en del af systemet leveres et komplet tilbehørsprogram med sikre og effektive detaljer til tætning omkring gennemføringer og forstærkning af hjørner. Isola Radonspærre 400 benyttes som radon- og fugtspærre til gulv på undergrund. SINTEF Byggforsk har i sine anvisninger tre alternative monteringsprincipper (A, B og C). Systemet er beregnet til anvendelsesgruppe B hvor folien monteres på eller i isoleringslaget og anvendelsesgruppe C hvor folien monteres direkte på betongulvet. Isola Radonspærre 400 hindrer luftlækager fra undergrunden og giver således en sikker og effektiv beskyttelse mod at sundhedsfarlige koncentrationer af radongas trænger ind i bygningen. Radonspærren vil samtidig fungere som en robust og solid fugtspærre/dampspærre. 4

5 Tilbehør til sikker og effektiv tætning! Isola Radon Samlebånd Materiale: Klæbebånd af butyl til forsegling i overlæg og andre detaljer som skal tilsluttes dugen. Dim: 1 mm x 60 mm x 25 m Bruges: Kan benyttes ned til 10 C. Dette forudsætter at båndet er opbevaret varmt og holder +10 C eller mere ved montering. Båndet bør opbevares i ved rumtemperatur. Isola Radon Flexibånd Materiale: Fleksibelt butyl klæbebånd til forsegling og forstærkning af indvendig og udvendig hjørner ved overgang til fundament eller sokkel og til detaljer. Dim: 2 mm x 80 mm x 10 m Bruges: Kan benyttes ned til +5 C. Ved lavere temperatur må der tilføres varme. Båndet bør opbevares i ved rumtemperatur. Isola Radon Fugemasse Butylklæbemasse til klæbning/limning af overlapninger og andre detaljer. Fugemassen leveres i patroner à 310 ml, som ved normal anvendelse rækker til ca. 7-8 lm klæbestreng. Isola Radon Fugemasse kan anvendes ned til +5 C. Patronerne bør opbevares i ved rumtemperatur. Isola Radonmanchet Manchetter med selvklæbende krave af alu-butyl til tætning omkring rørgennemføringer i membranen. De selvklæbende manchetter leveres tilpasset rørstørrelserne 32, 50, 75, 110 og 125 mm og kan anvendes ned til +5 C. Ved lavere temperaturer skal der tilføres varme. Manchetterne bør opbevares i ved rumtemperatur. Isola Radon Tætningsmasse Færdigblandet selvnivellerende membran til tætning af gennemføringer i gulvet. Leveres i 2,5 l med skruelåg for enkel åbning og forsegling. Hæfter mod stål, aluminium, cement, træ, plast, mm. Fjern løst materiale, snavs og fedt før påføring. Påføres med en minimumstykkelse på 5 mm. Kan anvendes ned til -10 C. Ved +21 C og 60% RF hærder ca 3 mm/døgn. 5

6 Isola Radonmembran SBS Radonmembran og fugtspærre til gulv og undergrund Isola Radonmembran SBS er en kraftig polyesterforstærket asfaltmembran med stor styrke og fleksibilitet. Undersiden har plastfilm, og oversiden er bestrøet med specialsand. Membranen leveres i en meters bredde og har svejsekant langs over- og undersiden af banen. Som tilbehør leveres svejsbare tætningsdetaljer, der gør systemet komplet og sikkert. Isola Radonmembran SBS benyttes som radon- og fugtspærre for gulv på undergrund. SINTEF Byggforsk angiver anvendelsesgrupper for membranens placering i konstruktionen. Isola Radonmembran SBS er beregnet til anvendelsesgruppe B og C i henhold til disse anvisninger. Isola Radonmembran hindrer luftlækager fra undergrunden og giver således en sikker og effektiv beskyttelse mod at sundhedsfarlige koncentrationer af radongas trænger ind i bygningen. Radonmembranen vil samtidigt fungere som en robust og solid fugtspærre. TG Stærk og fleksibel Isola Radonmembran SBS har stor styrke, høj elasticitet og ekstremt god tæthed. Trækstyrken pr. løbemeter bane er over et ton, og smidigheden er mere end 40% uden skade. Det giver god sikkerhed mod skader, der kan opstå både før og under udstøbning af gulvet. Sikker membran Isola Radonmembran SBS svejses sammen i overlapninger på 10 cm. Til denne opgave skal der benyttes udstyr til varmt arbejde enten svejsning med varm luft eller brug af åben ild. Herved dannes en sammenhængende membran, som er lige stærk, tæt og elastisk over hele overfladen. 6

7 Vigtige og funktionelle tætningsdetaljer! Isola Flexitett Fleksibelt SBS-polymer/klæbeasfalt til forsegling og forstærkning af indvendige og udvendige hjørner ved overgangen til fundament eller sokkel. Flexitett leveres enten i stykker på 20 x 20 cm eller i rulle med dimensionen 1,0 x 5 m og varmes op til smeltepunktet inden brug, så overfladen bliver flydende og klæbrig. Flexitett-stykker kan også bruges til tætning omkring rørgennemføringer ved at der laves et lille hul midt i stykket, inden det varmes op til smeltepunktet. Hullet udvides og stykket trækkes over gennemføringen, så denne slutter jævnt og stramt. Stykket svejses derefter fast til den underliggende radonmembran. Isola Radonmanchet Manchet med selvklæbende krave af alu-butyl til tætning omkring gennemføringer i membranen. Den selvklæbende bagside kan også varmes til smeltepunktet og derefter svejses fast til radonmembranen. Isola Radonmanchet leveres i dimensionerne 32, 50, 75, 110 og 125 mm. Isola Brandstrimler Brandstrimler med glasfiltstamme til beskyttelse af brændbar isolering ved svejsning af overlapninger og detaljer i radonmembranen. Isola Brandstrimler leveres i rulle med dimensionen 0,5 x 30 m og lægges som underlag mod isolering i kanter og rundt om detaljer inden svejsning. Varmt arbejde krav til certificering I forbindelse med brug af udstyr til svejsning af asfaltbelægning og -membraner kræves det certifikat til varmt arbejde. Udførelse af varmt arbejde er et særligt fagområde, hvor der kræves både kompetence og erfaring for at kunne garantere et fuldstændigt og godt resultat. 7

8 Isola Radonbrønd Specialperforeret rør til ventilation og trykudligning af byggegrund TG Isola Radonbrønd anvendes til at sænke lufttrykket i dræn/kapillarbrydende lag under bygningen, således at indsivning af radonholdig luft reduceres. Isola fører to versioner af radonbrønde. Isola Radonbrønd 100 er 125 mm i diameter og har kapacitet til at ventilere m 2 byggegrund. For større bygninger, anvendes Isola Radonbrønd 500. Det er 200 mm i diameter og har en kapacitet på ca 500 m 2. Begge brønde har teknisk godkendelse fra SINTEF Byggforsk. I godkendelsen er de egenskaber, anvendelser og betingelser for brug dokumenteret. Dette bekræfter, at de kan anvendes til at opfylde kravene i planlægning og byggeloven, tekniske forskrifter (TEK10). Isola Radonbrønd kan bruges i både nye og eksisterende bygninger, og kan tilpasses til alle huse og større bygninger, hvor der ønskes trykudligning/ventilation af byggegrunden. Isola Radonbrønd 500 8

9 Montering (se flere konstruktionsforslag på isola-platon.dk) Generelle anvisninger brug af radonspærre Radonspærrer kan i henhold til anvisninger fra SINTEF Byggforsk monteres efter følgende tre hovedprincipper. Anvendelsesgruppe A placeret i byggegrunden. Anvendelsesgruppe B placeret i det øverste lag af gulvisoleringen. Anvendelsesgruppe C placeret direkte på gulv af beton (se tegning). Radonspærren skal danne et lufttæt lag og skal monteres med forseglede overlapninger, der enten klæbes/ limes eller svejses. I anvendelsesgruppe B og C skal alle gennemføringer i gulvkonstruktionen tættes med Isola Fugemase, tætningsmasse eller specialtilpassede manchetter. Det er vigtigt at planlægge gennemføringerne, så de er nemt tilgængelige, når radonspærren skal monteres. I anvendelsesgruppe B skal radonspærren om muligt afsluttes over fundament eller sokkel. Alle ind- og udvendige hjørner skal tilpasses nøje og forsegles, så membranen bliver hel og tæt. Ved en støbt kældervæg afsluttes dugen med en fold, der klæbes/klemmes eller svejses fast (se illustration). I anvendelsesgruppe A skal radonspærren monteres således, at der er lufttæt forbindelse til fundament/sokkel. På grund af risikoen for væskeophobning ved regn under installationen, må man gerne montere den med fald væk fra bygningen gennem muren (som forsegles senere). Alternative placeringer af radonspærre Konstruktionsprincip ved vægge af beton C B A Fugemasse Klæbet og klemt radonspærre Klemlægte der giver kontinuerlig klemming Radonspærre Overstøbning Monteringsprincip radonbrønd Isola Radonbrønd 100 monteres som en gennemføring i gulvkonstruktionen, således at den nederste del bliver stående i drænlaget (se illustration). Den øverste del, der bliver stående over gulvkonstruktionen, kan tilsluttes et passivt eller aktivt sug hvis der er behov for ventilation af byggegrunden. Isola Radonbrønd 500 lægges horisontalt i drænlaget fortsat med tætte PVC-rør. Flere kan fordelagtigt tilsluttes en fælles opstikker. Se side 14 for flere detaljer. Gulvkonstruktion Luftåbne materialer (grus osv) Dæksel Radonbrønd Diagram af Radonbrønd monteret i gulv 9

10 Isola Radonspærre 400 Monteringsanvisning Generelle betingelser Isola Radonspærre 400 monteres efter samme princip både i anvendelsesgruppe B (lagt under betongulvet øverst i isolationslaget) og C (lagt direkte på betongulvet). Folien rulles ud og placeres med overlap på minimum 10 cm i alle kanter. Alle overlapninger forsegles og klæbes tætte med Isola Radon Samlebånd. Til forsegling af hjørner benyttes der stykker af radonspærren i kombination med Isola Radon Flexibånd. Med henblik på at opnå en tæt dug rundt om gennemføringer benyttes Isola Radonmanchetter. Min. temperatur for brug af klæbesystemerne er +5 C. Ved lavere temperaturer skal der tilføres varme. Minimumtemperaturen skal opretholdes i mindst 12 timer for at opnå tilfredsstillende hærdning. Ved brug af klæbesystemerne skal underlaget være tørt og rent, fri for støv og snavs. For at undgå skader skal folien beskyttes umiddelbart efter monteringen. Varmekabler skal ikke placeres direkte på folien (min. 5 mm ikke-brændbart materiale mellem kabler og folie). Udrulning Rul folien ud på isoleringen (anvendelsesgruppe B) eller betongulvet (anvendelsesgruppe C). Skær i passende længder, og bred folien ud i sin fulde bredde på 4 meter. Rul næste bane ud på tilsvarende måde og fortsæt med udrulningen, til folien dækker hele gulvarealet. I anvendelsesgruppe B skal membranen også dække fundament og sokkel. Banerne skal ligge med et overlap på ca. 10 cm i alle kanter. 1. Kanter Alle kanter skal monteres med minimum 10 cm overlap. Kontroller, at folien er plan inden kanten forsegles med Isola Radon Samlebånd (1a). Ved T samlinger anvendes en lille længde af Isola Radon Flexibånd udover samlebåndet til at forsegle der de tre folierne mødes (1b). Overlapning med opkant For at forhindre at samlebåndet trækkes ud i bøjninger på grund af materialebevægelser i produkterne, lægges samlebåndet i 2 omgange. Først hen ad gulvet, indtil fundamentet/sokkelen, hvor den klippes i overgangen. Derefter tilsættes en ny længde op og over fundament/ sokkel. Overgangen fra gulv til opkant forsegles derefter på tværs med Isola Radon Flexibånd (1c). 2. Gennemføring af rør Skær folien ud og tilpas den omhyggeligt til gennemføringen. Læg derefter en stribe Platon Fugemasse rundt om gennemføringen, som vist i illustrationen. Sæt derefter en Isola Radonmanchet over gennemføringen. Når manchetten sider korrekt fjernes beskyttelsespapiret, der dækker klæbefelterne. Pres så kraven på manchetten godt fast til radonspærren. 10 1a 1b 1c 2 10 cm OBS! Dimensionsændringer i mål Folien kan trække sig sammen og udvide sig ved temperatursvingninger i løbet af døgnet. Dimensionsændringer kan være på op mod 2%.Tag hensyn til dette, når membranen monteres, ved at lave slæk.

11 3. Gennemføring af kabler og mindre vandrør Til gennemføring af kabler og mindre vandrør bruges Isola Radon tætningsmasse der hvor radonmanchetter ikke passer. Skær et hul i folien så tæt på til gennemføringene som muligt. Brug Radon Flexibånd eller Platon Fugemasse (butyl) til at skabe en forhøjning omkring gennemføringen 4 cm eller mere på folien. Hullet omkring rørene fyldes med sand, fugeskum eller lignende til at begrænse forbruget og forhindre at tættemassen strømmer ned i jorden. Tætningsmassen skal lægges med minimum 5 mm tykkelse og kan anvendes ned til -10 C. Ved 21 C og 60% RF hærdes massen med omkring 3 mm per døgn. Hærdning kan accelereres ved øget fugtighed. 4. Indvendigt hjørne For at opnå god beskyttelse anbefales det først at skære et hjørnestykke ud, som tilpasses det indvendige hjørne (se illustration). Tilpas og del folien, så den kan foldes godt mod det indvendige hjørne. Skær derefter to passende længder ud af Isola Radon Flexibånd. Montér den første længde vandret i overgangen mellem gulv og opkant. Sørg for, at båndet presses/klæbes godt ind i hjørnet. Tag derefter den anden længde og montér den vertikalt fra gulvet og op over fundament/sokkel, så tætningsbåndet dækker hele det indvendige hjørne. Sørg for, at båndet presses/klæbes godt til folien. 5. Udvendig hjørne For at opnå god beskyttelse anbefales det først at skære et hjørnestykke ud, som tilpasses det udvendige hjørne (se illustration). Tilpas og del folien, så den kan foldes godt mod hjørnet. Skær derefter passende længder ud af Isola Radon Flexibånd. Montér den første længde horisontalt i overgangen mellem opkant og sokkel. Sørg for, at båndet presses/klæbes godt rundt i hjørnet. Tag derefter næste længde og montér den tilsvarende vandret rundt om opkanten. Derefter monteres to længder af Flexibånd vertikalt fra gulvet og op over fundament/sokkel, så tætningsbåndende dækker delingerne i hjørnet. Sørg for, at båndetpresses/ klæbes godt til folien. 6. Afløb Skær folien ud og tilpas den omhyggeligt til gennemføringen. Mål afløbets diameter, og skær til en passende længde af Isola Radon Flexibånd. Fjern beskyttelsespapiret, og klæb båndet godt rundt om afløbskraven. Båndet er elastisk og skal strækkes godt rundt om hele afløbet

12 Isola Radonmembran SBS Monteringsanvisning Grundprincipper Isola Radonmembran SBS skal svejses sammen i overlægget. Sideoverlap 10 cm, endeoverlap 15 cm. Svejsning udføres med gasbrænder. En kraftig elektrisk varmluftssvejser kan også benyttes, men det vil tage længere tid. Membranen kan svejses til tilstødende komponenter (ikke til PVC-folie) for at give en tæt overgang. Overkanter og folder kan opnås ved at folde membranen i rette vinkler. Membraner af denne type, som leveres på rulle, vil ved udrulning have noget af rullens form. Membranen skal strækkes for at undgå, at der dannes buler. I koldt vejr (under ca. +5 C) er det nødvendigt at forvarme banen, inden den strækkes (fig 1). Efter produktet er rullet ud, trækker det sig noget sammen i længderetningen det kaldes efterkrymp. Med henblik på at undgå, at der dannes buede hjørner, bør overkanter derfor have en særskilt kappe, som føres ned og uden på den vandrette del til sammensvejsning (fig. 5). Ved svejsning på brandbart underlag skal underlaget beskyttes mod svejsevarmen. Isola Brandstrimmel er egnet til formålet. Montering af Isola Radonmembran SBS kræver faglig viden om svejsning og certifikat til varmt arbejde, tilsvarende certifikat til tagdækning. 1. Svejsning af sidekant Banerne lægges med 10 cm overlap i sidekant. Sammensvejsning kan udføres enten ved at svejse, efterhånden som banerne rulles ud, eller ved at svejse sammen under overlapninger, når banerne er rullet ud. Alternativ A, fig 2. Svejsning sammen med udrulning Rul hel banens længde ud, stræk banen og ret ind. Rul banen tilbage på en hård, rund kerne (rør). Rul ud efterhånden, som der svejses. Brug foden, og pres rullen ned og frem. Alternativ 2, fig 3. Svejsning efter udrulning Rul hel banens længde ud, stræk banen og ret ind. Svejs overlapningen enten med håndholdt rulle eller med svejseautomat tilpasset formålet. 2. Svejsning af endekant Skær hjørnet på den øverste bane skråt. Fig 4. Svejs i hele overlapningens bredde. Sørg for, at svejsningen bliver gennemgående. Bitumenblandingerne i både over- og underlag skal smeltes sammen, så det ikke bare svejses fast til granulatet på underbanen

13 3. Overkant/Sokkel Før membranen på den vandrette flade ind mod overkanten, og afslut mod den lodrette side. Skær en bane til overkanten med 15 cm overlap ud på den vandrette gulvflade. Svejs membranoverkanten sammen med gulvfladens membran. Membranen til overkanten kan helsvejses eller punktsvejses til overkanten. Se fig Udvendigt hjørne Brug et stykke på 20 x 20 cm af Isola Flexitæt. Varm forsigtigt, form og svejs stykket over hjørnet. Skær og fold Isola Radonmembran SBS som vist, og svejs til. Se fig 6 og Indvendigt hjørne Brug et stykke på 20 x 20 cm af Isola Flexitæt. Varm forsigtigt, svejs og pres stykket ind i hjørnet. Skær og fold Isola Radonmembran SBS som vist, og svejs til. Se fig Gennemføring (Flexitæt) Isola Flexitett består af samme bitumenblanding som Isola Radonmembran SBS, men er uden stamme. Det gør Flexitett til en elastisk gummimåtte som ved opvarmning kan formes til alle manchettyper. Flexitæt formes og giver sikker tætning af detaljer. Skær et firkantet stykke af Isola Flexitæt med sidekanter som gennemføringens diameter + 30 cm. Lav et lille hul i midten, og varm forsigtigt. Form en krave, og træk den ned over gennemføringen. Svejs Radon membran SBS på kraven. Se fig 9 og Anvendelse gruppe A. Under fundament/sokkel Membranen placeres på færdig komprimeret og nivelleret finmasse. Fundament/sokkel sættes ovenpå SBS radonmembran, der danner en tæt overgang. En del af de letklinkede murer, der er over membranen, skal ifølge leverandørens instruktioner pudses indvendigt for at gøre denne radontæt. På grund af risikoen for væskeophobning ved regn under installationen, må man gerne montere den med fald væk fra bygningen gennem muren (som forsegles senere med fugemasse). Se fig A 13

14 Isola Radonbrønd Monteringsanvisning 1. Krav til placering Mindsteafstand til ydervæggen er 1 meter. Hvis jordlaget under huset er opdelt i indvendige fundamenter, bør der være en radonbrønd i hver del. Ved placering skal der tages hensyn til, at radonbrønden skal kunne tilsluttes friluft/sug, enten via ydervæggen eller taget. Vaskerum Bad Køkken Stue A Dæksel Gulvkonstruktion Luftåbne materialer (grus osv) Placering af brønd Radonbrønd Soveværelse Soveværelse Bryggers B Isolering Gulvkonstruktion Eksempel på placering af radonbrønd i bryggers 2. Montering før støbning af dæk Placér Isola Radonbrønd med den perforerede ende 20 cm nede i drænlaget. Gulvkonstruktionen støbes/bygges omkring radonbrønden på samme måde som omkring andre rørgennemføringer. Hvis der også lægges membran, skal denne forsegles til radonbrønden efter anvisning. 3. Montering i eksisterende dæk Kernebor gennem dæk og evt. isolering med 125 mm bor. Fjern jord og andet under dækket, så langt det er muligt. Før radonbrøndens perforerede ende ned i grunden. Op til 10 cm af den perforerede ende kan evt. skæres af med vinkelsliber eller pladesaks, hvis det ikke er muligt at fjerne jord og andet længere nede. På gulvets inderside lægges elastisk fugemasse eller Isola Radonmanchet 125 mm til tætning mellem gulv og radonbrønd. 4. Vandret montering Alternativt kan radonbrønden monteres vandret som vist på illustration B. Radonbrønd 500 lægges i byggegrunden tæt tilknyttet med PVC-rør til opstikker i gulv eller igennem væg. Til større områder, må flere brønde tilsluttes som vist i illustration C. 5. Tilkobling til ventilering Hvis det efter at huset er taget i brug viser sig, at radonkoncentrationen er for høj, kan dækslet fjernes og tilsluttes en ventilationskanal der stemmer overens med dimensionen til radonbrønd, og passiv eller aktiv sug kan laves. Vandret montering under plade på jord C Lyddæmper Radonbrønd 500 Ø 200mm Blæser Isola Radonbrønd Gruslag PVC rør Ø 250mm Montering af Radonbrønd 500 på større områder Radonbrønd Ophæng Garage Gruslag Oppstik Tilslutning til ventilation 14

15 Tekniske data/specifikationer Radonspærre 400/Radonmembran SBS Type Enhed Radonspærre 400 Radonmembran SBS Vægt kg/m 2 0,4 3,2 Tykkelse mm 0,4 2,7 Rulledimension m 4 x 12/4 x 25 / 0,73 x 25 1 x 10 Radonmodstand m 2 s Pa/kg m/s 5, <3, Strækstyrke, på langs N/50 mm Strækstyrke, på tværs N/50 mm Forskydningsstyrke i kant N/50 mm >100 >400 Brudforlængelse, på langs % Brudforlængelse, på tværs % Dimensionsstabilitet, på langs % -0,5-0,25 Dimensionsstabilitet, på tværs % 0,1 0,15 Fleksibilitet ved lav temperatur C Rivestyrke, på langs N Rivestyrke, på tværs N Punktering, statisk last N kg 100 >15 Punktering, slag mm 30 >500 m 2 spa/kg Vanddampmodstand s/m 5, m ækv. luftlag (Sd værdi) 135** Lufttæthed - konstruktion l/min 2* <0,5* * Beregnet ved trykkdifference på 30 Pa ** Vanddampmodstanden til Radonsperre 400 svarer til modstanden i 135 meter stillestående luft Isola Radonbrønd 100/500 Type Enhed Isola Radonbrønd 100 Isola Radonbrønd 500 Diameter mm Længde mm Tykkelse mm 0,7 0,7 Længde perforert del mm Henvisninger SBI-Anvisning 233 og 232 Radonsikring Plan og Bygningslov TEK 2007/2010 SINTEF Byggforsk byggdetaljblad nr Sikring mod radon ved nybyggeri SINTEF Byggforsk byggdetaljblad nr Tiltag mod radon i eksisterende bygninger 15

16 Tørre og sunde huse! Isola bygger på solid tradition og produktudvikling. Beskyttelse mod fugt og sikring af værdier er vores målsæting i arbejdet med at udvikle stadig bedre produkter. 60 års erfaring med byggeri i Norge giver tryghed for sikker funktion og lang levetid Isola as Vesterballevej 5, 7000 Fredericia Tel: Fax:

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Isola Radonsikring Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse 1 Generelt om radon og sundhedsfare Radon en usynlig fjende! Sundhedsfare i forbindelse med radon har i de senere år fået stadig

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Det nye fundament Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU

LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU LOVGIVNING OM RADON OG RADONSIKRING AF NYBYGGERI KRAV, ANBEFALINGER OG SIKRING TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, SBI, AAU Historisk perspektiv I 1800-tallet var det kendt, at minearbejdere oftere udviklede lungekræft.

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

Radon og enfamiliehuse

Radon og enfamiliehuse Radon og enfamiliehuse August 2007 Indhold Forord 3 Hvad er radon? 4 Radon og lungekræft 5 Hvordan kommer radon ind i huset? 6 Radonindhold i boliger varierer 7 Hvad kan jeg gøre? 8 Tjekliste 10 Ventilation

Læs mere

Radon og enfamiliehuse. forside > publikationer > 1998 > her

Radon og enfamiliehuse. forside > publikationer > 1998 > her forside > publikationer > 1998 > her Radon og enfamiliehuse Forord Radon er en radioaktiv luftart og er kræftfremkaldende. Det er derfor af sundhedsmæssige betydning at holde indeholdet af radon i luften

Læs mere

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre Rørcenterdagene 14. juni 2017 Radonsikring af bygninger for kloakmestre Ulla Byrlund Konsulent Bygninger & Miljø Program Hvad er radon? Radon i danske boliger? Måling Sundhedsaspekter Regler om radon Indtrængningsveje

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

RADON: FORURENING OG LØSNINGER

RADON: FORURENING OG LØSNINGER RADON: FORURENING OG LØSNINGER TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, VALBY KULTURHUS 25. JUNI KL. 19:00 21:00 Forurening Radon er et indeklimaproblem Hvad er radon, Hvor kommer radon fra Hvad gør radon ved mennesker

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri Lorem ipsum underoverskrift Leca Montagevejledning I denne montagevejledning vil du kunne finde oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

VINGSTED Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts Oversigt

VINGSTED Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts Oversigt VINGSTED 2012 Radonsikring i eksisterende boliger Jesper Bruun Petersen Marts 2012 Vingsted Vintermøde 2012, Jesper Bruun Petersen 1 / 18 Radonsikring i eksisterende boliger Vingsted vintermøde 2012, marts

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse!

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse! Platon Stop Original Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton Tørre og sunde huse! Platon Stop Enkel og effektiv fugts Fugt i gulvet Trægulve, som ligger på beton, er udsat for fugt. I nybyggeri

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Produkt guide www.isola-platon.dk

Produkt guide www.isola-platon.dk Produkt guide TAG - VÆG - GULV - GRUNDMUR www.isola-platon.dk Tørre og sunde huse TAG Isola Tagshingel TG 2253 Til skrå tage med en tagvinkel mellem 15 og 85 grader. Lægges på bærende underlag af, forskallingsbrædder

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Isola Tape- og Klæbesystem

Isola Tape- og Klæbesystem Isola Tape- og Klæbesystem 12-14 Lufttætte og fugtsikre konstruktioner Tørre og sunde huse INDHOLD INNHOLD Generelt om lufttætte konstruktioner 3 Produktoversigt 4-6 Kvalitet og sikkerhed 7 Indvendig lufttætning

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: 1960- Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Rækkehus 1 etage/med terrændæk & fladt tagpaptag

Rækkehus 1 etage/med terrændæk & fladt tagpaptag VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Rækkehus 1 etage/med terrændæk & fladt tagpaptag Opført i perioden: ca. 1960-1980 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Byg sådan 2. Indrag loftsrummet og merisolér. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 2. Indrag loftsrummet og merisolér. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 2 Indrag loftsrummet og merisolér paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 MERISOLERING MED FLERE FORDELE Er der brug for et større boligareal og står

Læs mere

RADON. Albertslund Rådhus. Jesper Bruun 13. november Radon, Albertslund Rådhus, Jesper Bruun - NIRAS, / 33

RADON. Albertslund Rådhus. Jesper Bruun 13. november Radon, Albertslund Rådhus, Jesper Bruun - NIRAS, / 33 RADON Albertslund Rådhus Jesper Bruun (jpn@niras.dk) 13. november 2013 Radon, Albertslund Rådhus, Jesper Bruun - NIRAS, 2013 1 / 33 Oversigt 1. Hvad er radon? 2. Sådan trænger radon ind 3. Forekomst af

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Vedligeholdelse af tag Beskyttelse af mur- og betonflader Reparation af asfalt- og betonflader Fjernelse af mos og lignende Tørre og sunde huse! Isola Vedligeholdelses-

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

IsoCover Monteringsanvisning

IsoCover Monteringsanvisning IsoCover Monteringsanvisning Gode råd ved montage af IsoCover Værktøj: Kan klippes / skæres med saks eller hobbykniv. IsoCover formes med hænderne. Fleksibel / selvvulkaniserende: IsoCover kan strækkes

Læs mere

BANO HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING

BANO HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING DK MONTERINGSANVISNING 5202/L Bano hygiejnevask, gråt støttehåndtag, venstre 5202/R Bano hygiejnevask, gråt støttehåndtag, højre 5207-EL Bano højdejusteringsmodul for hygiejnevask, elektrisk 5207-MA Bano

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Montagevejledning. Tripplex Wall Design & Mosaik

Montagevejledning. Tripplex Wall Design & Mosaik 1 Montagevejledning Tripplex Wall Design & Mosaik 2 Tripplex Walldesign/Mosaik 40-100mm, kan både monteres med skjulte beslag og oplimet. NB: 20,30mm kan udelukkende monteres oplimet. Opmåling Feltet hvor

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

RADONSIKRING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RADONSIKRING AF EKSISTERENDE BYGNINGER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN RADONSIKRING AF EKSISTERENDE BYGNINGER SBI-ANVISNING 247 2. UDGAVE 2016 Radonsikring af eksisterende bygninger Torben Valdbjørn Rasmussen

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Byg sådan 6. Byg tæt og energiklogt med PAROC Conci. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 6. Byg tæt og energiklogt med PAROC Conci. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 6 Byg tæt og energiklogt med PAROC Conci paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 BYG TÆT OG ENERGIKLOGT At tætte huse automatisk fører til fugt- og mugproblemer

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

ICOPAL SYNTAN. Arbejdsanvisning

ICOPAL SYNTAN. Arbejdsanvisning ICOPAL SYNTAN Arbejdsanvisning Icopal med SYNTAN overflader SYNTAN er en tynd acrylcoating som primært anvendes til produkterne fra 500-serien. SYNTANEN er påført de bituminøse overflader for at få optimale

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

DesignCore. Monteringsvejledning

DesignCore. Monteringsvejledning DesignCore Produktinformation DesignCore er et homogent gennemfarvet materiale, baseret på mineraler og acryler tilsat farvepigmenter. Produktet er særdeles tæt i overfladen og absorberer derfor ikke farvestoffer

Læs mere

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bungalow Opført i perioden: ca. 1930-1945 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19 Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers af 1/19 Mul -tæt 2K Alt-i-én byggetætning 2/19 Mul -Tæt 2K besky er al d - alt! Mul -Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Statslånshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1938-1958

Statslånshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1938-1958 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Statslånshus Opført i perioden: ca. 1938-1958 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Bungalow Opført i perioden: ca. 1930-1945 Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag

Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag Opført i perioden: ca. 1960-1980 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere