Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring."

Transkript

1 Det nye fundament

2 Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig at fokusere på flere af de mindre betydende ting i byggeriet. Specielt fundering og sokler har længe været et punkt, der trængte til et eftersyn, når det drejer sig om varmetab og radon. Når der snakkes om varmetab, skelnes der mellem bygninger, der opvarmes til - 1 C og over 1 C. Desuden skelnes der mellem nybyggeri, tilbygninger, ombygning og sommerhuse (fritidshuse). For nybygninger skal der altid udføres en varmetabsramme, der skal overholde visse regler. Ved tilbygning og sommerhuse, kan man finde u-værdier og linjetab i bygningsreglementet så længe, at vindues arealet holdes under 22% af gulvarealet. For boliger, kollegier, hoteller m.m. må bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal højst... Uddrag fra BR. U-værdistabel fra bygningsreglementet 20 Tilbygning Ombyg. Sommerhus T>1 C <T>1 T>1 C T>1 C Ydervægge og kældervægge mod jord 0,1 0,2 0,20 0,2 Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er 0,0 0,0 0,0 0,0 uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end K lavere end temperaturen i det aktuelle rum. Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser 0, 0,1 0, 0,1 over det fri eller ventileret kryberum. Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, 0, 0,1 0,1 0,1 flade tage og skråvægge direkte mod tag. Vinduer herunder glasvægge, yderdøre, porte 1,0 1,0 1, 1,0 og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end... Ovenlysvinduer og ovenlyskupler. 1,0 1,0 1, Skema med linjetab: W/mK W/mK W/mK W/mK Fundamenter. 0, 0,20 0, 0,1 Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, 0,0 0,0 0,0 0,0 porte og lemme. Samling mellem ovenlysvinduer og ovenlyskupler. 0, 0, 0, 0,

3 Ligeledes har der manglet fokus på en ordentlig radon sikring. I mange tilfælde har radon sikringen været udført med en dårlig forståelse for, hvordan den skal udføres. Radon i hjemmet udgør langt den største kilde til radioaktiv bestråling og det anslås, at % af lungekræft tilfælde i danmark skyldes radon. Den største radon indtrængning i boliger sker gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulve, betondæk og kældergulve samt gennem utætheder ved rørgennemføringer mv., fordi luftrykket i boligen ofte er lavere end udenfor. Der skal derfor sættes en effektiv stopper for indtrængning af radon. Når det gælder nybyggeriet, er kravet om, at alt nybyggeri skal være radon sikret stadig gældende. Det er i bygningsreglementet præciseret, at kravet om radon sikring skal sikre et radonniveau under 0 Bq/m i nybyggede boliger, og det er bygherren, der har ansvaret for, at reglerne i bygningsreglementet overholdes. De skærpede krav til radon indholdet i indeluften medfører, at bygherre, projekterende og udførende, skal fokusere mere på klimaskærmens opbygning mod jord og sikring/tæthed mod indtrængning af radon jordluft Du kan finde hele bygningsreglementet, og de til hørende vejledninger på Med dette hæfte vil vi prøve at vise nogle af de vigtigste løsninger ved fundering af fremtidenshuse. Vi tager forbeholde for fejl i konstruktions tegningerne, og konstruktionerne skal derfor altid tilpasses til projektet af fagmand. Beregningsforudsætninger: Der er ved beregning af linjetab taget udgangspunkt i DS1:20, Anneks D Læs mere om Jackons produkter på Beregning af U-værdier for vægge er udført jvf. DS 1,. udgave. U-værdierne er korrigeret for luftspalter, luftstrømme og murbindere med: DU=0 for ydervægge med isolering fastholdt mod en plan bagmur af beton eller letbeton. DU=0,01 W/m2K for ydervægge med isolering fastholdt mod en plan bagmur af tegl med netop fyldte fuger.

4 Hvem er vi RC Betonvarer A/S, er grundlagt i 1 under navnet Rødkærsbro Cementvarefabrik A/S. Med afdeling i Aars, samt hovedkontor i Rødkærsbro er vi godt rustet til at kunne levere betonvarer over hele landet. Vore maskiner udskiftes løbende, så vi hele tiden er på højde med både kvalitets- og miljøkrav ligesom vi naturligvis er certificerede. Vi lægger vægt på en løbende dialog med vore kunder. Se mere på JACKON AS er Skandinaviens førende producent af polystyren baserede isoleringsmaterialer. Firmaet blev grundlagt i 1 i Fredrikstad i Norge og har i dag en omsætning på ca. kr. 2 mia. p.a. JACKON har været på det danske marked i år, og har kontor i Odense. Yderligere information om firmaet og vores mange spændende produkter indenfor isolering findes på hjemmesiden ISOLA bygger på en lang tradition og produktudvikling. Vi udvikler konstant vore produkter, så de til stadighed kan opfylde vores målsætning: At beskytte bygninger mod fugt og bevare deres værdi. Vi har over 0 års erfaring fra norsk byggeri og med det skandinaviske klima. Se mere på

5 20 mm sokkel + letfacade med udv. bæring Facadebeklædning (Klimaskærm) 2 Min. 20 mm ventileret hulrum Isola vægpap 00 2 mm træskelet med isolering λ Dampspære mm påforingslægte m/ iso. λ Indvendig beklædning Isola Radonspærre 00 Forskydningsanker mm Isola Murfolie mm sokkelpuds 10 mm SCAN Blok 20 mm beton fundament Afretningssand 20 mm Jackon Super EPS0 λ mm Jackopor 0 λ 0 mm beton mm mørtelfuge Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 0B 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0, W/(m K)

6 0 mm sokkel + træ bagvæg mm teglsten 100kg/m³ 2 Min. 0 mm hulrum mm vindgips 220 mm træskelt med isolering λ Dampspære mm træskelt med isolering λ indvendig beklædning Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 0 mm Jackopor 0 λ 0 mm RC Mammutblok 0 mm Beton fundament Afretningssand 0 mm Jackopor 0 λ1 0 mm beton mm sokkelpuds Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 1B 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

7 0 mm sokkel + tegl bagmur mm teglsten 100kg/m³ 2 10 mm murbatts λ mm teglsten 100kg/m³ Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm SCAN Isoblok mm beton fundament 0 mm Jackopor 0 λ1 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton mm mørtelfuge Afretningssand Ø mm rustfri murbinder 1 stk./blok Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 20B2 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,02 W/(m K)

8 0 mm sokkel + teglestens bagvæg mm teglsten 100kg/m³ 2 10 mm murbatts λ mm teglsten 100kg/m³ Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm SCAN Klimablok 1 0 mm beton fundament 20 mm Jackon Super EPS0 λ 20 mm Jackon 0 λ 0 mm beton mm mørtelfuge Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab B2 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

9 0 mm sokkel + teglstens bagvæg mm teglsten 100kg/m³ 2 10 mm murbatts λ mm teglsten 100kg/m³ Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm Scan klimablok H2 1 0 mm Beton fundament 0 mm Jackopor 0 λ1 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton RC Blok lim Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab B2 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

10 0 mm sokkel + SCAN Klimablok mur mm SCAN Klimablok mm mørtel fuge Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkel-/facade puds 0 mm beton fundament 20 mm Jackon Super EPS0 λ 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab B1 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

11 0 mm sokkel + Letklinke bagvæg mm teglsten 100kg/m³ 2 22 mm murbatts λ 0 mm SCAN Blokke 00kg/m³ Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm SCAN Klimablok 0 mm beton fundament 20 mm Jackon Super EPS0 λ 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab B1 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

12 0 mm sokkel + teglstens bagvæg mm teglsten 100kg/m 2 20 mm murbatts λ mm teglsten 100kg/m³ Isola Murpap Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm RC Mammutblok 0 mm beton fundament 0 mm Jackopor 0 λ1 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 1B2 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,00 W/(m K)

13 0 mm skillerumssokkel mm teglsten 100kg/m³ 2 Mørtel puds 0 mm beton 0 mm Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 0 mm SCAN Blok 0 mm beton fundament 20 mm Jackon Super EPS0 λ 20 mm Jackopor 0 λ Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 200B--2 N/A 0,1 W/(m²K) (< 0,01 W/(m K)

14 RC Betonvarer - Produkter SCAN Blokke SCAN Klimablok SCAN Blokke er traditionelle letklinkeblokke i densitet 00 og 00. I serien findes både alm. firkantede blokke, rilleblokke og plader. Størrelse: 1x Tykkelse:,.,,, 1, 1, 21, 2, Anvendelse: Fundamenter, facader, vægge. SCAN Klimablok er en høj isolerende version af SCAN Isoblok. Størrelse (HxB): 1x cm Tykkelser:, og cm Anvendelse: Fundamenter og facader, med lim eller mørtel fuger Tilbehør: SCAN Klimablok hjørne SCAN Klimablok H2 SCAN Isoblok SCAN Isoblok er den traditionelle sandwich blok, med hvid EPS isolering og xx1 cm letklinke vanger med densitet 00. Størrelse (HxB): 1x cm Tykkelser: og cm. Anvendelse: Fundamenter og facader med mørtelfuger. Tilbehør: SCAN Isoblok hjørne H2 varianten af SCAN Klimablok, har den samme høj isolerende kerne, men isoleringsværdien er forøget ved at anvende cm vanger i stedet for cm. Desuden er blokken cm højere end de normale blokke. Størrelse (HxB): 2x0 cm Tykkelser: og Anvendelse: Fundamenter og facader, med lim fuge. Tilbehør: SCAN Klimablok H2 hjørne

15 RC Kælderblok RC Mammutblok RC Kælderblok kombinerer de termiske egenskaber fra SCAN Klimablokkene med styrken fra fundablokkene. Størrelse: 20x0x0 cm Anvendelse: Høje sokler, kældervægge, sokler til elementbyggeri. Tilbehør: Hjørneblok, RC Bloklim Fundablokke RC Mammutblok er udviklet med montagetid, ergonomi og resurse udnyttelse i tankerne. Blokkens størrelse gør, at det kun er nødvendig at sætte en række blokke. Størrelse (HxB): 0x0 cm Tykkelser:, og cm Anvendelse: Fundamenter med lim fuger Du kan finde hele bygningsreglementet, og de til hørende vejledninger på RC Blok lim RC Blok lim anvendes til sammenlimning af letklinkeblokke Læs mere om Jackons produkter på Fundablokke er betonblokke til udstøbning. Størrelse: 20x0 Tykkelse: 1, 1, 2, 2, og Anvendelse: Fundamenter, stærke mure Bemærk Letklinke blokke skal altid overfladebehandles. Se for vejledning.

16 Jackon - Produkter Jackopor Super EPS Jackopor er Jackons varemærke for ekspanderet polystyren (EPS). Med isolering af Jackopor bliver konstruktionen godt isoleret og fugtsikker. Jackopor er kapillarbrydende, og vil forhindre fugtvandring fra underlaget. Jackopor bruges som ved almindelig terrændækisolering og lægges på et drænet areal, som f.eks. en sandpude, med efterfølgende betonudstøbning. Jackopor har en meget lav vægt, og er derfor let at arbejde med. Jackopor håndteres uden ubehag og gener for øjne, luftveje og hud. Produktfordele: - kapillarbrydende - fugtbestandig - lav vægt Jackopor 0 Anvendelsesområde: Isolering af terrændæk med efterfølgende betonudstøbning Jackopor 0 Anvendelsesområde: Isolering af terrændæk med efterfølgende betonudstøbning, vægge og tag Jackopor 10 Anvendelsesområde: Isolering af terrændæk for gulve med efterfølgende betonudstøbning ved let erhverv, isolering af flydende gulve med og uden betonudstøbning, vægge og tag Jackopor 20 Anvendelsesområde: Isolering af terrændæk for industrigulve, som skal kunne klare store belastninger Jackon Super EPS isolerer 20% bedre end traditionelle isoleringsmaterialer. Det betyder enten bedre isolering med normal isoleringsmængde eller samme isoleringsevne som før med 20% mindre materiale. Brug Jackon Super EPS og opnå en række fordele: Jackopor 0 tykkelse 00mm = Jackon Super EPS 0 20 mm Jackopor 0 tykkelse 0mm = Jackon Super EPS 0 20 mm Reduceret gravearbejde Èt lag færre letklinkerblokke Kortere tidsforbrug til sætning af blokke Sammenlignelig pris per m2 Ingen sneblindhed = et bedre arbejdsmiljø Det er ikke tilfældigt, at Jackon Super EPS er gråt. Hemmeligheden ligger i EPS råstof. Det tilsættes nemlig det strålereducerende grafit. Dermed reduceres varmeoverføringen og isoleringsevnen øges. Jackon Super EPS fås i styrke 0 og 0 i flere tykkelser og formater.

17 Jackofoam Jackopor / Jackofoam drænplade Jackofoam er Jackons varemærke for ekstruderet polystyren (XPS). Jackofoam XPS har en høj trykfasthed, et meget lavt fugtoptag og er kapillarbrydende. Den benyttes under stærkt belastede konstruktioner og som terrændæk isolering. Produktfordele: Høj trykfasthed Fugtbestandigt Kapillarbrydende Jackofoam XPS leveres i forskellige kvaliteter: Jackofoam 00 Anvendelsesområde: Frostsikring og isolering af fundamenter, tag, idrætsanlæg, industrigulve, køle- og fryserum. Jackofoam 00 Anvendelsesområde: Frostsikring og isolering af fundamenter, tag, veje, jernbaner og lufthavne. Du kan finde hele bygningsreglementet, Jackofoam 00 og de til hørende vejledninger på Anvendelsesområde: Frostsikring og isolering af fundamenter, tag, veje, jernbaner og lufthavne. Jackofoam 00 Anvendelsesområde: Frostsikring og isolering af fundamenter, tag, veje, jernbaner og lufthavne. Jackopor /Jackofoam drænplader varmeisolerer og dræner kældreydervægge i én og samme funktion. Når en kældervæg skal isoleres, er udvendig isolering den bedste løsning. Det anbefales, at mindst en tredjedel af varmeisoleringen under terrænniveau er placeret udvendigt. Jackon Drænplade drænerer og er kapillarbrydende. Drænladen har vertikale drænspor med pålimet filt, som forhindrer tilstopning af drænspor. Isolerende drænplader Brugsområde: Udvendig isolering og dræning af kælderydervægge. Renovering af fugtskadede kældre. Læs mere om Jackons produkter på

18 ISOLA PRODUKTER Isola Radonspærre 00 Radon- og fugtspærre til gulv og undergrund. Isola Radon Samlebånd Materiale: Isola Radonspærre 00 er en uarmeret polyetylenfolie med stor styrke og smidighed. Folien leveres i m bredde og monteres med overlap, som forsegles med isola butyl samlebånd. Som en del af systemet leveres et komplet tilbehørsprogram med sikre og effektive detaljer til tætning omkring gennemføringer og forstærkning af hjørner. Dim: x2 og x m Anvendelse: Isola Radonspærre 00 hindrer luftlækager fra undergrunden og giver således en sikker og effektiv beskyttelse, mod at sundhedsfarlige koncentrationer af radongas trænger ind i bygningen. Radonspærren vil samtidig fungere som en robust og solid fugtspærre Matriale: Forstærket butyl klæbebånd til forsegling af overlæg og andre detaljer som skal tilsluttes membranen Dim: 0 mm x 2 m Anvendelse: Kan benyttes ned til C. Dette forudsætter at båndet er opbevarert varmt og holder + C eller mere ved montering. Isola Radon Flexibånd Platon Fugemasse Matriale: Butylklæbemasse til klæbning /limning af overlap og andre detaljer, som skal forbindes med membranen. Patron: à ml, som ved normal anvendelse rækker til ca. - lm klæbestreng. Anvendelse: Platon Fugemasse kan anvendes ned til + C. Patronerne bør opbevares ved rumtemperatur. Matriale: Fleksibelt butylklæbebånd til forsegling og forstærkning af indvendige og udvendige hjørner ved overgangen til fundament eller sokkel og detaljer Dim: 2 mm x 0 mm x m Anvendelse: Kan benyttes ned til + C. Ved lavere temp. skal der tilføres varme. Båndet bør opbevares ved rumtemperatur.

19 Isola Radon Tætningsmasse Isola Radonbrønd 0/00 Materiale: 0, mm rustfri stål med perforeret felt i den ene ende. I den anden ende er der monteret en pakning af EPDMgummi for tilslutning til ventilationskanal eller PVC-rør. Du kan finde hele Isola bygningsreglementet, Radonbrønd 0 og de til hørende Dim: vejledninger x 0 mm på Kapacitet: Ventilere ca. 0 m² Isola Radonbrønd 00 Dim: 200 x 00 mm Kapacitet: Ventilere ca. 00 m² Materiale: Færdigblandet selvnivellerende membran til tætning af Bruges: Specialperforeret rør til ventilation og trykudligning produkter påaf byggegrunden/ Læs gennemføringer i gulvet. mere om Jackons kapillarbrydende lag. Benyttes både i Hæfter mod stål, aluminium, cement, nye og eksisterende boliger. træ, plast m.m. Fjern løst materiale, snavs og fedt før påføring. Isola Radon Manchet Påføres med minimumstykkelse på mm. Brug Radon Flexibånd som kant forskalling under montering. Brugstemperatur: - C til 0 C Holdbarhed: måneder. BemærkLangtidslag- ring ikke over 2 C. Tåler -0 C Letklinke blokke skal altid til overfladebehandles. 10 C i kortere perioder. Se for vejledning. Anvendelse: Bruges i et godt ventileret rum. Undgå hud og øjenkontakt. Opbevares utilgængeligt rørgennemføringer. Materiale: Prefabrikeret manchetter til Dim: 2, 0,, 1 og mm Anvendelse: Kan anvendes ned til + C. Ved lavere temperaturer skal der tilføres varme. Manchetterne bør opbevares ved rumtemperatur Radon spærre skal samles med overlæg se mere på

20 Det nye fundament

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1960-1976 Opført i perioden: ca. 1960-1976 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1970-1977 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere