Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring."

Transkript

1 Det nye fundament

2 Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig at fokusere på flere af de mindre betydende ting i byggeriet. Specielt fundering og sokler har længe været et punkt, der trængte til et eftersyn, når det drejer sig om varmetab og radon. Når der snakkes om varmetab, skelnes der mellem bygninger, der opvarmes til - 1 C og over 1 C. Desuden skelnes der mellem nybyggeri, tilbygninger, ombygning og sommerhuse (fritidshuse). For nybygninger skal der altid udføres en varmetabsramme, der skal overholde visse regler. Ved tilbygning og sommerhuse, kan man finde u-værdier og linjetab i bygningsreglementet så længe, at vindues arealet holdes under 22% af gulvarealet. For boliger, kollegier, hoteller m.m. må bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal højst... Uddrag fra BR. U-værdistabel fra bygningsreglementet 20 Tilbygning Ombyg. Sommerhus T>1 C <T>1 T>1 C T>1 C Ydervægge og kældervægge mod jord 0,1 0,2 0,20 0,2 Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er 0,0 0,0 0,0 0,0 uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end K lavere end temperaturen i det aktuelle rum. Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser 0, 0,1 0, 0,1 over det fri eller ventileret kryberum. Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, 0, 0,1 0,1 0,1 flade tage og skråvægge direkte mod tag. Vinduer herunder glasvægge, yderdøre, porte 1,0 1,0 1, 1,0 og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end... Ovenlysvinduer og ovenlyskupler. 1,0 1,0 1, Skema med linjetab: W/mK W/mK W/mK W/mK Fundamenter. 0, 0,20 0, 0,1 Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, 0,0 0,0 0,0 0,0 porte og lemme. Samling mellem ovenlysvinduer og ovenlyskupler. 0, 0, 0, 0,

3 Ligeledes har der manglet fokus på en ordentlig radon sikring. I mange tilfælde har radon sikringen været udført med en dårlig forståelse for, hvordan den skal udføres. Radon i hjemmet udgør langt den største kilde til radioaktiv bestråling og det anslås, at % af lungekræft tilfælde i danmark skyldes radon. Den største radon indtrængning i boliger sker gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulve, betondæk og kældergulve samt gennem utætheder ved rørgennemføringer mv., fordi luftrykket i boligen ofte er lavere end udenfor. Der skal derfor sættes en effektiv stopper for indtrængning af radon. Når det gælder nybyggeriet, er kravet om, at alt nybyggeri skal være radon sikret stadig gældende. Det er i bygningsreglementet præciseret, at kravet om radon sikring skal sikre et radonniveau under 0 Bq/m i nybyggede boliger, og det er bygherren, der har ansvaret for, at reglerne i bygningsreglementet overholdes. De skærpede krav til radon indholdet i indeluften medfører, at bygherre, projekterende og udførende, skal fokusere mere på klimaskærmens opbygning mod jord og sikring/tæthed mod indtrængning af radon jordluft Du kan finde hele bygningsreglementet, og de til hørende vejledninger på Med dette hæfte vil vi prøve at vise nogle af de vigtigste løsninger ved fundering af fremtidenshuse. Vi tager forbeholde for fejl i konstruktions tegningerne, og konstruktionerne skal derfor altid tilpasses til projektet af fagmand. Beregningsforudsætninger: Der er ved beregning af linjetab taget udgangspunkt i DS1:20, Anneks D Læs mere om Jackons produkter på Beregning af U-værdier for vægge er udført jvf. DS 1,. udgave. U-værdierne er korrigeret for luftspalter, luftstrømme og murbindere med: DU=0 for ydervægge med isolering fastholdt mod en plan bagmur af beton eller letbeton. DU=0,01 W/m2K for ydervægge med isolering fastholdt mod en plan bagmur af tegl med netop fyldte fuger.

4 Hvem er vi RC Betonvarer A/S, er grundlagt i 1 under navnet Rødkærsbro Cementvarefabrik A/S. Med afdeling i Aars, samt hovedkontor i Rødkærsbro er vi godt rustet til at kunne levere betonvarer over hele landet. Vore maskiner udskiftes løbende, så vi hele tiden er på højde med både kvalitets- og miljøkrav ligesom vi naturligvis er certificerede. Vi lægger vægt på en løbende dialog med vore kunder. Se mere på JACKON AS er Skandinaviens førende producent af polystyren baserede isoleringsmaterialer. Firmaet blev grundlagt i 1 i Fredrikstad i Norge og har i dag en omsætning på ca. kr. 2 mia. p.a. JACKON har været på det danske marked i år, og har kontor i Odense. Yderligere information om firmaet og vores mange spændende produkter indenfor isolering findes på hjemmesiden ISOLA bygger på en lang tradition og produktudvikling. Vi udvikler konstant vore produkter, så de til stadighed kan opfylde vores målsætning: At beskytte bygninger mod fugt og bevare deres værdi. Vi har over 0 års erfaring fra norsk byggeri og med det skandinaviske klima. Se mere på

5 20 mm sokkel + letfacade med udv. bæring Facadebeklædning (Klimaskærm) 2 Min. 20 mm ventileret hulrum Isola vægpap 00 2 mm træskelet med isolering λ Dampspære mm påforingslægte m/ iso. λ Indvendig beklædning Isola Radonspærre 00 Forskydningsanker mm Isola Murfolie mm sokkelpuds 10 mm SCAN Blok 20 mm beton fundament Afretningssand 20 mm Jackon Super EPS0 λ mm Jackopor 0 λ 0 mm beton mm mørtelfuge Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 0B 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0, W/(m K)

6 0 mm sokkel + træ bagvæg mm teglsten 100kg/m³ 2 Min. 0 mm hulrum mm vindgips 220 mm træskelt med isolering λ Dampspære mm træskelt med isolering λ indvendig beklædning Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 0 mm Jackopor 0 λ 0 mm RC Mammutblok 0 mm Beton fundament Afretningssand 0 mm Jackopor 0 λ1 0 mm beton mm sokkelpuds Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 1B 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

7 0 mm sokkel + tegl bagmur mm teglsten 100kg/m³ 2 10 mm murbatts λ mm teglsten 100kg/m³ Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm SCAN Isoblok mm beton fundament 0 mm Jackopor 0 λ1 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton mm mørtelfuge Afretningssand Ø mm rustfri murbinder 1 stk./blok Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 20B2 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,02 W/(m K)

8 0 mm sokkel + teglestens bagvæg mm teglsten 100kg/m³ 2 10 mm murbatts λ mm teglsten 100kg/m³ Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm SCAN Klimablok 1 0 mm beton fundament 20 mm Jackon Super EPS0 λ 20 mm Jackon 0 λ 0 mm beton mm mørtelfuge Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab B2 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

9 0 mm sokkel + teglstens bagvæg mm teglsten 100kg/m³ 2 10 mm murbatts λ mm teglsten 100kg/m³ Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm Scan klimablok H2 1 0 mm Beton fundament 0 mm Jackopor 0 λ1 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton RC Blok lim Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab B2 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

10 0 mm sokkel + SCAN Klimablok mur mm SCAN Klimablok mm mørtel fuge Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkel-/facade puds 0 mm beton fundament 20 mm Jackon Super EPS0 λ 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab B1 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

11 0 mm sokkel + Letklinke bagvæg mm teglsten 100kg/m³ 2 22 mm murbatts λ 0 mm SCAN Blokke 00kg/m³ Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm SCAN Klimablok 0 mm beton fundament 20 mm Jackon Super EPS0 λ 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab B1 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

12 0 mm sokkel + teglstens bagvæg mm teglsten 100kg/m 2 20 mm murbatts λ mm teglsten 100kg/m³ Isola Murpap Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm RC Mammutblok 0 mm beton fundament 0 mm Jackopor 0 λ1 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 1B2 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,00 W/(m K)

13 0 mm skillerumssokkel mm teglsten 100kg/m³ 2 Mørtel puds 0 mm beton 0 mm Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 0 mm SCAN Blok 0 mm beton fundament 20 mm Jackon Super EPS0 λ 20 mm Jackopor 0 λ Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 200B--2 N/A 0,1 W/(m²K) (< 0,01 W/(m K)

14 RC Betonvarer - Produkter SCAN Blokke SCAN Klimablok SCAN Blokke er traditionelle letklinkeblokke i densitet 00 og 00. I serien findes både alm. firkantede blokke, rilleblokke og plader. Størrelse: 1x Tykkelse:,.,,, 1, 1, 21, 2, Anvendelse: Fundamenter, facader, vægge. SCAN Klimablok er en høj isolerende version af SCAN Isoblok. Størrelse (HxB): 1x cm Tykkelser:, og cm Anvendelse: Fundamenter og facader, med lim eller mørtel fuger Tilbehør: SCAN Klimablok hjørne SCAN Klimablok H2 SCAN Isoblok SCAN Isoblok er den traditionelle sandwich blok, med hvid EPS isolering og xx1 cm letklinke vanger med densitet 00. Størrelse (HxB): 1x cm Tykkelser: og cm. Anvendelse: Fundamenter og facader med mørtelfuger. Tilbehør: SCAN Isoblok hjørne H2 varianten af SCAN Klimablok, har den samme høj isolerende kerne, men isoleringsværdien er forøget ved at anvende cm vanger i stedet for cm. Desuden er blokken cm højere end de normale blokke. Størrelse (HxB): 2x0 cm Tykkelser: og Anvendelse: Fundamenter og facader, med lim fuge. Tilbehør: SCAN Klimablok H2 hjørne

15 RC Kælderblok RC Mammutblok RC Kælderblok kombinerer de termiske egenskaber fra SCAN Klimablokkene med styrken fra fundablokkene. Størrelse: 20x0x0 cm Anvendelse: Høje sokler, kældervægge, sokler til elementbyggeri. Tilbehør: Hjørneblok, RC Bloklim Fundablokke RC Mammutblok er udviklet med montagetid, ergonomi og resurse udnyttelse i tankerne. Blokkens størrelse gør, at det kun er nødvendig at sætte en række blokke. Størrelse (HxB): 0x0 cm Tykkelser:, og cm Anvendelse: Fundamenter med lim fuger Du kan finde hele bygningsreglementet, og de til hørende vejledninger på RC Blok lim RC Blok lim anvendes til sammenlimning af letklinkeblokke Læs mere om Jackons produkter på Fundablokke er betonblokke til udstøbning. Størrelse: 20x0 Tykkelse: 1, 1, 2, 2, og Anvendelse: Fundamenter, stærke mure Bemærk Letklinke blokke skal altid overfladebehandles. Se for vejledning.

16 Jackon - Produkter Jackopor Super EPS Jackopor er Jackons varemærke for ekspanderet polystyren (EPS). Med isolering af Jackopor bliver konstruktionen godt isoleret og fugtsikker. Jackopor er kapillarbrydende, og vil forhindre fugtvandring fra underlaget. Jackopor bruges som ved almindelig terrændækisolering og lægges på et drænet areal, som f.eks. en sandpude, med efterfølgende betonudstøbning. Jackopor har en meget lav vægt, og er derfor let at arbejde med. Jackopor håndteres uden ubehag og gener for øjne, luftveje og hud. Produktfordele: - kapillarbrydende - fugtbestandig - lav vægt Jackopor 0 Anvendelsesområde: Isolering af terrændæk med efterfølgende betonudstøbning Jackopor 0 Anvendelsesområde: Isolering af terrændæk med efterfølgende betonudstøbning, vægge og tag Jackopor 10 Anvendelsesområde: Isolering af terrændæk for gulve med efterfølgende betonudstøbning ved let erhverv, isolering af flydende gulve med og uden betonudstøbning, vægge og tag Jackopor 20 Anvendelsesområde: Isolering af terrændæk for industrigulve, som skal kunne klare store belastninger Jackon Super EPS isolerer 20% bedre end traditionelle isoleringsmaterialer. Det betyder enten bedre isolering med normal isoleringsmængde eller samme isoleringsevne som før med 20% mindre materiale. Brug Jackon Super EPS og opnå en række fordele: Jackopor 0 tykkelse 00mm = Jackon Super EPS 0 20 mm Jackopor 0 tykkelse 0mm = Jackon Super EPS 0 20 mm Reduceret gravearbejde Èt lag færre letklinkerblokke Kortere tidsforbrug til sætning af blokke Sammenlignelig pris per m2 Ingen sneblindhed = et bedre arbejdsmiljø Det er ikke tilfældigt, at Jackon Super EPS er gråt. Hemmeligheden ligger i EPS råstof. Det tilsættes nemlig det strålereducerende grafit. Dermed reduceres varmeoverføringen og isoleringsevnen øges. Jackon Super EPS fås i styrke 0 og 0 i flere tykkelser og formater.

17 Jackofoam Jackopor / Jackofoam drænplade Jackofoam er Jackons varemærke for ekstruderet polystyren (XPS). Jackofoam XPS har en høj trykfasthed, et meget lavt fugtoptag og er kapillarbrydende. Den benyttes under stærkt belastede konstruktioner og som terrændæk isolering. Produktfordele: Høj trykfasthed Fugtbestandigt Kapillarbrydende Jackofoam XPS leveres i forskellige kvaliteter: Jackofoam 00 Anvendelsesområde: Frostsikring og isolering af fundamenter, tag, idrætsanlæg, industrigulve, køle- og fryserum. Jackofoam 00 Anvendelsesområde: Frostsikring og isolering af fundamenter, tag, veje, jernbaner og lufthavne. Du kan finde hele bygningsreglementet, Jackofoam 00 og de til hørende vejledninger på Anvendelsesområde: Frostsikring og isolering af fundamenter, tag, veje, jernbaner og lufthavne. Jackofoam 00 Anvendelsesområde: Frostsikring og isolering af fundamenter, tag, veje, jernbaner og lufthavne. Jackopor /Jackofoam drænplader varmeisolerer og dræner kældreydervægge i én og samme funktion. Når en kældervæg skal isoleres, er udvendig isolering den bedste løsning. Det anbefales, at mindst en tredjedel af varmeisoleringen under terrænniveau er placeret udvendigt. Jackon Drænplade drænerer og er kapillarbrydende. Drænladen har vertikale drænspor med pålimet filt, som forhindrer tilstopning af drænspor. Isolerende drænplader Brugsområde: Udvendig isolering og dræning af kælderydervægge. Renovering af fugtskadede kældre. Læs mere om Jackons produkter på

18 ISOLA PRODUKTER Isola Radonspærre 00 Radon- og fugtspærre til gulv og undergrund. Isola Radon Samlebånd Materiale: Isola Radonspærre 00 er en uarmeret polyetylenfolie med stor styrke og smidighed. Folien leveres i m bredde og monteres med overlap, som forsegles med isola butyl samlebånd. Som en del af systemet leveres et komplet tilbehørsprogram med sikre og effektive detaljer til tætning omkring gennemføringer og forstærkning af hjørner. Dim: x2 og x m Anvendelse: Isola Radonspærre 00 hindrer luftlækager fra undergrunden og giver således en sikker og effektiv beskyttelse, mod at sundhedsfarlige koncentrationer af radongas trænger ind i bygningen. Radonspærren vil samtidig fungere som en robust og solid fugtspærre Matriale: Forstærket butyl klæbebånd til forsegling af overlæg og andre detaljer som skal tilsluttes membranen Dim: 0 mm x 2 m Anvendelse: Kan benyttes ned til C. Dette forudsætter at båndet er opbevarert varmt og holder + C eller mere ved montering. Isola Radon Flexibånd Platon Fugemasse Matriale: Butylklæbemasse til klæbning /limning af overlap og andre detaljer, som skal forbindes med membranen. Patron: à ml, som ved normal anvendelse rækker til ca. - lm klæbestreng. Anvendelse: Platon Fugemasse kan anvendes ned til + C. Patronerne bør opbevares ved rumtemperatur. Matriale: Fleksibelt butylklæbebånd til forsegling og forstærkning af indvendige og udvendige hjørner ved overgangen til fundament eller sokkel og detaljer Dim: 2 mm x 0 mm x m Anvendelse: Kan benyttes ned til + C. Ved lavere temp. skal der tilføres varme. Båndet bør opbevares ved rumtemperatur.

19 Isola Radon Tætningsmasse Isola Radonbrønd 0/00 Materiale: 0, mm rustfri stål med perforeret felt i den ene ende. I den anden ende er der monteret en pakning af EPDMgummi for tilslutning til ventilationskanal eller PVC-rør. Du kan finde hele Isola bygningsreglementet, Radonbrønd 0 og de til hørende Dim: vejledninger x 0 mm på Kapacitet: Ventilere ca. 0 m² Isola Radonbrønd 00 Dim: 200 x 00 mm Kapacitet: Ventilere ca. 00 m² Materiale: Færdigblandet selvnivellerende membran til tætning af Bruges: Specialperforeret rør til ventilation og trykudligning produkter påaf byggegrunden/ Læs gennemføringer i gulvet. mere om Jackons kapillarbrydende lag. Benyttes både i Hæfter mod stål, aluminium, cement, nye og eksisterende boliger. træ, plast m.m. Fjern løst materiale, snavs og fedt før påføring. Isola Radon Manchet Påføres med minimumstykkelse på mm. Brug Radon Flexibånd som kant forskalling under montering. Brugstemperatur: - C til 0 C Holdbarhed: måneder. BemærkLangtidslag- ring ikke over 2 C. Tåler -0 C Letklinke blokke skal altid til overfladebehandles. 10 C i kortere perioder. Se for vejledning. Anvendelse: Bruges i et godt ventileret rum. Undgå hud og øjenkontakt. Opbevares utilgængeligt rørgennemføringer. Materiale: Prefabrikeret manchetter til Dim: 2, 0,, 1 og mm Anvendelse: Kan anvendes ned til + C. Ved lavere temperaturer skal der tilføres varme. Manchetterne bør opbevares ved rumtemperatur Radon spærre skal samles med overlæg se mere på

20 Det nye fundament

JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON DE LETTE LØSNINGER JACKON DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED TIL 0,06W/M 2 K 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC 280mm 60 350mm

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Jackon Bygningsreglement Løsninger ved U-værdier ned til 0,06W/m 2 K. De lette løsninger. Terrændæk - nu også med radonsikring!

Jackon Bygningsreglement Løsninger ved U-værdier ned til 0,06W/m 2 K. De lette løsninger. Terrændæk - nu også med radonsikring! Jackon Bygningsreglement 2015 Løsninger ved U-værdier ned til 0,06W/ De lette løsninger Terrændæk - nu også med radonsikring! www.jackon.dk Kuldebro Vi tillader os at minde om de gældende krav til kuldebroisolering.

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Jackon. Bygningsreglement 2010. De lette løsninger. Gode råd skaber tillid

Jackon. Bygningsreglement 2010. De lette løsninger. Gode råd skaber tillid Jackon Bygningsreglement 2010 De lette løsninger Nybyggeri Opvarmet til over 15ºC Bygningsreglement 2010 100mm 100mm Beton Beton 280mm 280mm Jackon Jackon Super EPS Super 60EPS 60 100mm 100mm Beton Beton

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Pas godt på miljøet med den nye generation af isoleringsmateriale! Jackon. Super EPS Jackon Super EPS BEDRE ISOLERING. www.jackon.

Pas godt på miljøet med den nye generation af isoleringsmateriale! Jackon. Super EPS Jackon Super EPS BEDRE ISOLERING. www.jackon. Jackon Super EPS Jackon Super EPS 20% BEDRE ISOLERING Pas godt på miljøet med den nye generation af isoleringsmateriale! 09-2010 erstatter 02-2010 Jackon Super EPS En investering i bedre miljø Bedre isolering

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Isola Radonsikring Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Generelt om radon og sundhedsfare Hvad er radon? Radon er en radioaktiv usynlig og lugtfri luftart. Radon dannes når det radioaktive

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

afsnit 14 Lovgivning og bygningsreglement

afsnit 14 Lovgivning og bygningsreglement 236 afsnit 14 Lovgivning og bygningsreglement Indhold: 14.1 Lovgivning og produktsikkerhed.............. 238-239 14.2 Bygningsreglementet... 240-243 237 13 14.1 Lovgivning og produktsikkerhed Produktansvar

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT.  Lette løsninger for et bedre klima! JACKON SOKKELELEMENT Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI 02-2015 (1. revidering 06-2016) www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Terrændæk på en enkel måde Jackon

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Jackon Bygningsreglement 2015. Løsninger ved U-værdier ned til 0,06W/m 2 K. De lette løsninger. Gode råd skaber tillid

Jackon Bygningsreglement 2015. Løsninger ved U-værdier ned til 0,06W/m 2 K. De lette løsninger. Gode råd skaber tillid Jackon Bygningsreglement 2015 Løsninger ved U-værdier ned til 0,06W/ De lette løsninger Kuldebro Vi tillader os at minde om de gældende krav til kuldebroisolering. 30 mm 30 mm I overgangen mellem døre/vinduer

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen.

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Isola Radonsikring Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse 1 Generelt om radon og sundhedsfare Radon en usynlig fjende! Sundhedsfare i forbindelse med radon har i de senere år fået stadig

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Energirapport. Jonas Bradt Madsen. Mikkel Busk

Energirapport. Jonas Bradt Madsen. Mikkel Busk Energirapport Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Gruppe nr.: 11 Martin Skydstrup, Mikkel Busk, Thomas Hagelquist, Jonas Madsen Klasse: 13BK1B

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Indhold Version 4, december 2015 Energikravene i Bygningsreglementet... 3 Hvilke energikrav stiller BR15?... 4 Tænk altid i energi og indeklima...

Læs mere

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI NYBYGGERI Skal du bygge nyt? Så vær opmærksom på, at nye regler er trådt i kraft fra 1. april 2006. Det kan varmt anbefales, at du allierer dig med en professionel såsom en rådgiver, arkitekt, energikonsulent

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre

Rørcenterdagene 14. juni Radonsikring af bygninger for kloakmestre Rørcenterdagene 14. juni 2017 Radonsikring af bygninger for kloakmestre Ulla Byrlund Konsulent Bygninger & Miljø Program Hvad er radon? Radon i danske boliger? Måling Sundhedsaspekter Regler om radon Indtrængningsveje

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Tilbygning Mørke Renseanlæg. Varmetabsramme

Tilbygning Mørke Renseanlæg. Varmetabsramme Tilbygning Mørke Renseanlæg Udført af: Mads Køhler Pedersen VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 vm@vming.dk Udført af: MKP Side 1 af 6 er tilbygning Terrændæk Terrændæk, omklædningsrum

Læs mere

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Energikravene i BR15 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Energikravene i BR15 Indhold Version 4, december 2015 Energikravene i Bygningsreglementet... 3 Hvilke energikrav stiller BR15?...

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

RADON: FORURENING OG LØSNINGER

RADON: FORURENING OG LØSNINGER RADON: FORURENING OG LØSNINGER TORBEN VALDBJØRN RASMUSSEN, VALBY KULTURHUS 25. JUNI KL. 19:00 21:00 Forurening Radon er et indeklimaproblem Hvad er radon, Hvor kommer radon fra Hvad gør radon ved mennesker

Læs mere

Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013

Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013 Energirapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 04.12.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Energibestemmelser i bygningsreglementet. Fyraftensmøde Ærø Energi- og Miljøkontor d. 18. marts 2010

Energibestemmelser i bygningsreglementet. Fyraftensmøde Ærø Energi- og Miljøkontor d. 18. marts 2010 Energibestemmelser i bygningsreglementet Fyraftensmøde Ærø Energi- og Miljøkontor d. 18. marts 2010 Program Energibestemmelserne i BR08 (BR10) Ansvar for overholdelse af energikrav i bygningsreglementet

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Termografi inspektion af bygning. Af www.termo-service.dk

Termografi inspektion af bygning. Af www.termo-service.dk Termografi inspektion af bygning Af www.termo-service.dk Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 172 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 24 C Ude temperatur: Målt til ca. -2 C Temperatur differences

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering

Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Blad: 9-7/7.4 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Terrændæk med skillevægsfundamenter. Linietab - Merisolering Der skal i henhold til myndighedskrav tages hensyn til varmetabet gennem kuldebroer. Skillevægsfundamenter

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: 1960- Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes

Læs mere

...fokus på isolering. Styrolit gulv- og drænplader

...fokus på isolering. Styrolit gulv- og drænplader Styrolit gulv- og drænplader Styrolit gulvisolering - et godt grundlag at bygge på Styrolit gulvisolering består af en række basisprodukter, der er udviklet med henblik på at gøre varmeisoleringen så effektiv

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Dato: 18-4-2012, side 1 af 14 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Michelle - Horstved Skov 2 Projektnummer 001 Projekttype Tilbygning Vej Horstved Skov 2 By 8560 Kolind Bygherre Firma

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere