Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring."

Transkript

1 Det nye fundament

2 Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig at fokusere på flere af de mindre betydende ting i byggeriet. Specielt fundering og sokler har længe været et punkt, der trængte til et eftersyn, når det drejer sig om varmetab og radon. Når der snakkes om varmetab, skelnes der mellem bygninger, der opvarmes til - 1 C og over 1 C. Desuden skelnes der mellem nybyggeri, tilbygninger, ombygning og sommerhuse (fritidshuse). For nybygninger skal der altid udføres en varmetabsramme, der skal overholde visse regler. Ved tilbygning og sommerhuse, kan man finde u-værdier og linjetab i bygningsreglementet så længe, at vindues arealet holdes under 22% af gulvarealet. For boliger, kollegier, hoteller m.m. må bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal højst... Uddrag fra BR. U-værdistabel fra bygningsreglementet 20 Tilbygning Ombyg. Sommerhus T>1 C <T>1 T>1 C T>1 C Ydervægge og kældervægge mod jord 0,1 0,2 0,20 0,2 Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er 0,0 0,0 0,0 0,0 uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end K lavere end temperaturen i det aktuelle rum. Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser 0, 0,1 0, 0,1 over det fri eller ventileret kryberum. Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, 0, 0,1 0,1 0,1 flade tage og skråvægge direkte mod tag. Vinduer herunder glasvægge, yderdøre, porte 1,0 1,0 1, 1,0 og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er mere end... Ovenlysvinduer og ovenlyskupler. 1,0 1,0 1, Skema med linjetab: W/mK W/mK W/mK W/mK Fundamenter. 0, 0,20 0, 0,1 Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, 0,0 0,0 0,0 0,0 porte og lemme. Samling mellem ovenlysvinduer og ovenlyskupler. 0, 0, 0, 0,

3 Ligeledes har der manglet fokus på en ordentlig radon sikring. I mange tilfælde har radon sikringen været udført med en dårlig forståelse for, hvordan den skal udføres. Radon i hjemmet udgør langt den største kilde til radioaktiv bestråling og det anslås, at % af lungekræft tilfælde i danmark skyldes radon. Den største radon indtrængning i boliger sker gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulve, betondæk og kældergulve samt gennem utætheder ved rørgennemføringer mv., fordi luftrykket i boligen ofte er lavere end udenfor. Der skal derfor sættes en effektiv stopper for indtrængning af radon. Når det gælder nybyggeriet, er kravet om, at alt nybyggeri skal være radon sikret stadig gældende. Det er i bygningsreglementet præciseret, at kravet om radon sikring skal sikre et radonniveau under 0 Bq/m i nybyggede boliger, og det er bygherren, der har ansvaret for, at reglerne i bygningsreglementet overholdes. De skærpede krav til radon indholdet i indeluften medfører, at bygherre, projekterende og udførende, skal fokusere mere på klimaskærmens opbygning mod jord og sikring/tæthed mod indtrængning af radon jordluft Du kan finde hele bygningsreglementet, og de til hørende vejledninger på Med dette hæfte vil vi prøve at vise nogle af de vigtigste løsninger ved fundering af fremtidenshuse. Vi tager forbeholde for fejl i konstruktions tegningerne, og konstruktionerne skal derfor altid tilpasses til projektet af fagmand. Beregningsforudsætninger: Der er ved beregning af linjetab taget udgangspunkt i DS1:20, Anneks D Læs mere om Jackons produkter på Beregning af U-værdier for vægge er udført jvf. DS 1,. udgave. U-værdierne er korrigeret for luftspalter, luftstrømme og murbindere med: DU=0 for ydervægge med isolering fastholdt mod en plan bagmur af beton eller letbeton. DU=0,01 W/m2K for ydervægge med isolering fastholdt mod en plan bagmur af tegl med netop fyldte fuger.

4 Hvem er vi RC Betonvarer A/S, er grundlagt i 1 under navnet Rødkærsbro Cementvarefabrik A/S. Med afdeling i Aars, samt hovedkontor i Rødkærsbro er vi godt rustet til at kunne levere betonvarer over hele landet. Vore maskiner udskiftes løbende, så vi hele tiden er på højde med både kvalitets- og miljøkrav ligesom vi naturligvis er certificerede. Vi lægger vægt på en løbende dialog med vore kunder. Se mere på JACKON AS er Skandinaviens førende producent af polystyren baserede isoleringsmaterialer. Firmaet blev grundlagt i 1 i Fredrikstad i Norge og har i dag en omsætning på ca. kr. 2 mia. p.a. JACKON har været på det danske marked i år, og har kontor i Odense. Yderligere information om firmaet og vores mange spændende produkter indenfor isolering findes på hjemmesiden ISOLA bygger på en lang tradition og produktudvikling. Vi udvikler konstant vore produkter, så de til stadighed kan opfylde vores målsætning: At beskytte bygninger mod fugt og bevare deres værdi. Vi har over 0 års erfaring fra norsk byggeri og med det skandinaviske klima. Se mere på

5 20 mm sokkel + letfacade med udv. bæring Facadebeklædning (Klimaskærm) 2 Min. 20 mm ventileret hulrum Isola vægpap 00 2 mm træskelet med isolering λ Dampspære mm påforingslægte m/ iso. λ Indvendig beklædning Isola Radonspærre 00 Forskydningsanker mm Isola Murfolie mm sokkelpuds 10 mm SCAN Blok 20 mm beton fundament Afretningssand 20 mm Jackon Super EPS0 λ mm Jackopor 0 λ 0 mm beton mm mørtelfuge Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 0B 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0, W/(m K)

6 0 mm sokkel + træ bagvæg mm teglsten 100kg/m³ 2 Min. 0 mm hulrum mm vindgips 220 mm træskelt med isolering λ Dampspære mm træskelt med isolering λ indvendig beklædning Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 0 mm Jackopor 0 λ 0 mm RC Mammutblok 0 mm Beton fundament Afretningssand 0 mm Jackopor 0 λ1 0 mm beton mm sokkelpuds Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 1B 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

7 0 mm sokkel + tegl bagmur mm teglsten 100kg/m³ 2 10 mm murbatts λ mm teglsten 100kg/m³ Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm SCAN Isoblok mm beton fundament 0 mm Jackopor 0 λ1 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton mm mørtelfuge Afretningssand Ø mm rustfri murbinder 1 stk./blok Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 20B2 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,02 W/(m K)

8 0 mm sokkel + teglestens bagvæg mm teglsten 100kg/m³ 2 10 mm murbatts λ mm teglsten 100kg/m³ Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm SCAN Klimablok 1 0 mm beton fundament 20 mm Jackon Super EPS0 λ 20 mm Jackon 0 λ 0 mm beton mm mørtelfuge Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab B2 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

9 0 mm sokkel + teglstens bagvæg mm teglsten 100kg/m³ 2 10 mm murbatts λ mm teglsten 100kg/m³ Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm Scan klimablok H2 1 0 mm Beton fundament 0 mm Jackopor 0 λ1 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton RC Blok lim Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab B2 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

10 0 mm sokkel + SCAN Klimablok mur mm SCAN Klimablok mm mørtel fuge Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkel-/facade puds 0 mm beton fundament 20 mm Jackon Super EPS0 λ 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab B1 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

11 0 mm sokkel + Letklinke bagvæg mm teglsten 100kg/m³ 2 22 mm murbatts λ 0 mm SCAN Blokke 00kg/m³ Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm SCAN Klimablok 0 mm beton fundament 20 mm Jackon Super EPS0 λ 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab B1 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,0 W/(m K)

12 0 mm sokkel + teglstens bagvæg mm teglsten 100kg/m 2 20 mm murbatts λ mm teglsten 100kg/m³ Isola Murpap Isola Radonspærre 00 mm sokkelpuds 0 mm RC Mammutblok 0 mm beton fundament 0 mm Jackopor 0 λ1 20 mm Jackopor 0 λ 0 mm beton Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 1B2 0,1 W/(m²K) 0,1 W/(m²K) 0,00 W/(m K)

13 0 mm skillerumssokkel mm teglsten 100kg/m³ 2 Mørtel puds 0 mm beton 0 mm Isola Murpap P Isola Radonspærre 00 0 mm SCAN Blok 0 mm beton fundament 20 mm Jackon Super EPS0 λ 20 mm Jackopor 0 λ Afretningssand Detalje nr Væg Terrændæk Linjetab 200B--2 N/A 0,1 W/(m²K) (< 0,01 W/(m K)

14 RC Betonvarer - Produkter SCAN Blokke SCAN Klimablok SCAN Blokke er traditionelle letklinkeblokke i densitet 00 og 00. I serien findes både alm. firkantede blokke, rilleblokke og plader. Størrelse: 1x Tykkelse:,.,,, 1, 1, 21, 2, Anvendelse: Fundamenter, facader, vægge. SCAN Klimablok er en høj isolerende version af SCAN Isoblok. Størrelse (HxB): 1x cm Tykkelser:, og cm Anvendelse: Fundamenter og facader, med lim eller mørtel fuger Tilbehør: SCAN Klimablok hjørne SCAN Klimablok H2 SCAN Isoblok SCAN Isoblok er den traditionelle sandwich blok, med hvid EPS isolering og xx1 cm letklinke vanger med densitet 00. Størrelse (HxB): 1x cm Tykkelser: og cm. Anvendelse: Fundamenter og facader med mørtelfuger. Tilbehør: SCAN Isoblok hjørne H2 varianten af SCAN Klimablok, har den samme høj isolerende kerne, men isoleringsværdien er forøget ved at anvende cm vanger i stedet for cm. Desuden er blokken cm højere end de normale blokke. Størrelse (HxB): 2x0 cm Tykkelser: og Anvendelse: Fundamenter og facader, med lim fuge. Tilbehør: SCAN Klimablok H2 hjørne

15 RC Kælderblok RC Mammutblok RC Kælderblok kombinerer de termiske egenskaber fra SCAN Klimablokkene med styrken fra fundablokkene. Størrelse: 20x0x0 cm Anvendelse: Høje sokler, kældervægge, sokler til elementbyggeri. Tilbehør: Hjørneblok, RC Bloklim Fundablokke RC Mammutblok er udviklet med montagetid, ergonomi og resurse udnyttelse i tankerne. Blokkens størrelse gør, at det kun er nødvendig at sætte en række blokke. Størrelse (HxB): 0x0 cm Tykkelser:, og cm Anvendelse: Fundamenter med lim fuger Du kan finde hele bygningsreglementet, og de til hørende vejledninger på RC Blok lim RC Blok lim anvendes til sammenlimning af letklinkeblokke Læs mere om Jackons produkter på Fundablokke er betonblokke til udstøbning. Størrelse: 20x0 Tykkelse: 1, 1, 2, 2, og Anvendelse: Fundamenter, stærke mure Bemærk Letklinke blokke skal altid overfladebehandles. Se for vejledning.

16 Jackon - Produkter Jackopor Super EPS Jackopor er Jackons varemærke for ekspanderet polystyren (EPS). Med isolering af Jackopor bliver konstruktionen godt isoleret og fugtsikker. Jackopor er kapillarbrydende, og vil forhindre fugtvandring fra underlaget. Jackopor bruges som ved almindelig terrændækisolering og lægges på et drænet areal, som f.eks. en sandpude, med efterfølgende betonudstøbning. Jackopor har en meget lav vægt, og er derfor let at arbejde med. Jackopor håndteres uden ubehag og gener for øjne, luftveje og hud. Produktfordele: - kapillarbrydende - fugtbestandig - lav vægt Jackopor 0 Anvendelsesområde: Isolering af terrændæk med efterfølgende betonudstøbning Jackopor 0 Anvendelsesområde: Isolering af terrændæk med efterfølgende betonudstøbning, vægge og tag Jackopor 10 Anvendelsesområde: Isolering af terrændæk for gulve med efterfølgende betonudstøbning ved let erhverv, isolering af flydende gulve med og uden betonudstøbning, vægge og tag Jackopor 20 Anvendelsesområde: Isolering af terrændæk for industrigulve, som skal kunne klare store belastninger Jackon Super EPS isolerer 20% bedre end traditionelle isoleringsmaterialer. Det betyder enten bedre isolering med normal isoleringsmængde eller samme isoleringsevne som før med 20% mindre materiale. Brug Jackon Super EPS og opnå en række fordele: Jackopor 0 tykkelse 00mm = Jackon Super EPS 0 20 mm Jackopor 0 tykkelse 0mm = Jackon Super EPS 0 20 mm Reduceret gravearbejde Èt lag færre letklinkerblokke Kortere tidsforbrug til sætning af blokke Sammenlignelig pris per m2 Ingen sneblindhed = et bedre arbejdsmiljø Det er ikke tilfældigt, at Jackon Super EPS er gråt. Hemmeligheden ligger i EPS råstof. Det tilsættes nemlig det strålereducerende grafit. Dermed reduceres varmeoverføringen og isoleringsevnen øges. Jackon Super EPS fås i styrke 0 og 0 i flere tykkelser og formater.

17 Jackofoam Jackopor / Jackofoam drænplade Jackofoam er Jackons varemærke for ekstruderet polystyren (XPS). Jackofoam XPS har en høj trykfasthed, et meget lavt fugtoptag og er kapillarbrydende. Den benyttes under stærkt belastede konstruktioner og som terrændæk isolering. Produktfordele: Høj trykfasthed Fugtbestandigt Kapillarbrydende Jackofoam XPS leveres i forskellige kvaliteter: Jackofoam 00 Anvendelsesområde: Frostsikring og isolering af fundamenter, tag, idrætsanlæg, industrigulve, køle- og fryserum. Jackofoam 00 Anvendelsesområde: Frostsikring og isolering af fundamenter, tag, veje, jernbaner og lufthavne. Du kan finde hele bygningsreglementet, Jackofoam 00 og de til hørende vejledninger på Anvendelsesområde: Frostsikring og isolering af fundamenter, tag, veje, jernbaner og lufthavne. Jackofoam 00 Anvendelsesområde: Frostsikring og isolering af fundamenter, tag, veje, jernbaner og lufthavne. Jackopor /Jackofoam drænplader varmeisolerer og dræner kældreydervægge i én og samme funktion. Når en kældervæg skal isoleres, er udvendig isolering den bedste løsning. Det anbefales, at mindst en tredjedel af varmeisoleringen under terrænniveau er placeret udvendigt. Jackon Drænplade drænerer og er kapillarbrydende. Drænladen har vertikale drænspor med pålimet filt, som forhindrer tilstopning af drænspor. Isolerende drænplader Brugsområde: Udvendig isolering og dræning af kælderydervægge. Renovering af fugtskadede kældre. Læs mere om Jackons produkter på

18 ISOLA PRODUKTER Isola Radonspærre 00 Radon- og fugtspærre til gulv og undergrund. Isola Radon Samlebånd Materiale: Isola Radonspærre 00 er en uarmeret polyetylenfolie med stor styrke og smidighed. Folien leveres i m bredde og monteres med overlap, som forsegles med isola butyl samlebånd. Som en del af systemet leveres et komplet tilbehørsprogram med sikre og effektive detaljer til tætning omkring gennemføringer og forstærkning af hjørner. Dim: x2 og x m Anvendelse: Isola Radonspærre 00 hindrer luftlækager fra undergrunden og giver således en sikker og effektiv beskyttelse, mod at sundhedsfarlige koncentrationer af radongas trænger ind i bygningen. Radonspærren vil samtidig fungere som en robust og solid fugtspærre Matriale: Forstærket butyl klæbebånd til forsegling af overlæg og andre detaljer som skal tilsluttes membranen Dim: 0 mm x 2 m Anvendelse: Kan benyttes ned til C. Dette forudsætter at båndet er opbevarert varmt og holder + C eller mere ved montering. Isola Radon Flexibånd Platon Fugemasse Matriale: Butylklæbemasse til klæbning /limning af overlap og andre detaljer, som skal forbindes med membranen. Patron: à ml, som ved normal anvendelse rækker til ca. - lm klæbestreng. Anvendelse: Platon Fugemasse kan anvendes ned til + C. Patronerne bør opbevares ved rumtemperatur. Matriale: Fleksibelt butylklæbebånd til forsegling og forstærkning af indvendige og udvendige hjørner ved overgangen til fundament eller sokkel og detaljer Dim: 2 mm x 0 mm x m Anvendelse: Kan benyttes ned til + C. Ved lavere temp. skal der tilføres varme. Båndet bør opbevares ved rumtemperatur.

19 Isola Radon Tætningsmasse Isola Radonbrønd 0/00 Materiale: 0, mm rustfri stål med perforeret felt i den ene ende. I den anden ende er der monteret en pakning af EPDMgummi for tilslutning til ventilationskanal eller PVC-rør. Du kan finde hele Isola bygningsreglementet, Radonbrønd 0 og de til hørende Dim: vejledninger x 0 mm på Kapacitet: Ventilere ca. 0 m² Isola Radonbrønd 00 Dim: 200 x 00 mm Kapacitet: Ventilere ca. 00 m² Materiale: Færdigblandet selvnivellerende membran til tætning af Bruges: Specialperforeret rør til ventilation og trykudligning produkter påaf byggegrunden/ Læs gennemføringer i gulvet. mere om Jackons kapillarbrydende lag. Benyttes både i Hæfter mod stål, aluminium, cement, nye og eksisterende boliger. træ, plast m.m. Fjern løst materiale, snavs og fedt før påføring. Isola Radon Manchet Påføres med minimumstykkelse på mm. Brug Radon Flexibånd som kant forskalling under montering. Brugstemperatur: - C til 0 C Holdbarhed: måneder. BemærkLangtidslag- ring ikke over 2 C. Tåler -0 C Letklinke blokke skal altid til overfladebehandles. 10 C i kortere perioder. Se for vejledning. Anvendelse: Bruges i et godt ventileret rum. Undgå hud og øjenkontakt. Opbevares utilgængeligt rørgennemføringer. Materiale: Prefabrikeret manchetter til Dim: 2, 0,, 1 og mm Anvendelse: Kan anvendes ned til + C. Ved lavere temperaturer skal der tilføres varme. Manchetterne bør opbevares ved rumtemperatur Radon spærre skal samles med overlæg se mere på

20 Det nye fundament

JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON DE LETTE LØSNINGER JACKON DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED TIL 0,06W/M 2 K 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC 280mm 60 350mm

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Pas godt på miljøet med den nye generation af isoleringsmateriale! Jackon. Super EPS Jackon Super EPS BEDRE ISOLERING. www.jackon.

Pas godt på miljøet med den nye generation af isoleringsmateriale! Jackon. Super EPS Jackon Super EPS BEDRE ISOLERING. www.jackon. Jackon Super EPS Jackon Super EPS 20% BEDRE ISOLERING Pas godt på miljøet med den nye generation af isoleringsmateriale! 09-2010 erstatter 02-2010 Jackon Super EPS En investering i bedre miljø Bedre isolering

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Isola Radonsikring Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Generelt om radon og sundhedsfare Hvad er radon? Radon er en radioaktiv usynlig og lugtfri luftart. Radon dannes når det radioaktive

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse

Isola Radonsikring. Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse Isola Radonsikring Komplet og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunde huse 1 Generelt om radon og sundhedsfare Radon en usynlig fjende! Sundhedsfare i forbindelse med radon har i de senere år fået stadig

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri Lorem ipsum underoverskrift Leca Montagevejledning I denne montagevejledning vil du kunne finde oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Typehus 1998-2006. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1998-2006

Typehus 1998-2006. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1998-2006 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1998-2006 Opført i perioden: ca. 1998-2006 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Tilbygning med taghældning

Tilbygning med taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med taghældning Opført i perioden: ca. 1970- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010 Her gælder ombygningskravene Bestemmelserne omfatter ikke Ombygning kombineret med ændret anvendelse. Sagen hører til under tilbygningsreglerne. Udvidelse af arealet, herunder udnyttelse af loftrum og

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lettebækvænget 1 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tillæg 12 til Bygningsreglement

Tillæg 12 til Bygningsreglement 1 Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Byggestyrelsen Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 2 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995 med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

1950 er-villa/1½ plan

1950 er-villa/1½ plan Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN 1950 er-villa/1½ plan Opført i perioden: ca. 1945-1955 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Skriftligt tilbud udarbejdes, hvor følgende tekst fremgår: Energibesparelsen overdrages til og håndteres af Energibolig, der vil kontakte dig omkring dette

Læs mere