RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010"

Transkript

1 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer: Det er vigtigt at referee/referee assistenten cirkulerer omkring banerne så meget som muligt. Dels således at referee nemmere holder sig opdateret med hvad der foregår på banerne, dels så spillerne nemmere har mulighed for at komme i kontakt med en official hvis de måtte have problemer eller spørgsmål. Det er vigtigt at referee/referee assistenten til alle tider bevarer en objektiv og distanceret indstilling til de problemer der måtte opstå på banen. Dels i forhold til spillerne indbyrdes, men ligeledes i forhold til forældre, trænere samt andre der måtte have en interesse i den pågældende situation. Refereen/referee assistenten skal have et indgående kendskab til de til enhver tid gældende regelsæt for turneringen samt fungere som mægler i de konfliktsituationer der måtte opstå på og omkring banerne. Skulle der opstå en situation på eller omkring en bane der kræver refereens tilstedeværelse, er det vigtigt at refeeren aflæser situationen omkring hele banen og bliver/overværer kampen også efter at situationen er løst. Således at situationen ikke udvikler sig. Følgende basale principper og procedurer er gældende når en kamp spilles uden dommer: Hver enkelt spiller er ansvarlig for at dømme alle bolde på sin banehalvdel Alle out eller fejl kendelser skal foretages straks efter at bolden træffer jorden, og skal være høje nok til at modstanderen kan høre det. Hvis en spiller er i tvivl om en kendelse skal spilleren lade tvivlen komme modstanderen til gode. Hvis en spiller ukorrekt kalder en bold ude og efterfølgende erkender at bolden er god skal pointet spilles om (hvis det er første gang i kampen at dette sker). Se dog specialregel for kampe spillet på grus nedenfor. Dog gælder dette ikke hvis bolden var en vinder fra modstanderens side eller hvis det ikke er første gang at dette sker. I så fald taber spilleren pointet. Spilleren der server skal kalde scoren i partiet før hver 1ste serv. Dette skal være højt nok til at hans/hendes modstander kan høre det. Hvis en spiller er utilfreds med hans/hendes modstanders handlinger eller afgørelser bør spilleren tilkalde referee/referee assistenten. I kampe der spilles på grus er der nogle yderligere procedurer som alle spillere skal følge når kampe uden dommer spilles på grus: Et boldmærke kan blive inspiceret efter et vinderslag eller når spillet er stoppet (en returnering er tilladt før spilleren skal stoppe og bede om en boldmærke inspektion) Hvis en spiller er usikker på modstanderens kald, kan han/hun bede modstanderen om at vise mærket. Spilleren kan derefter gå ned på modstanderens banehalvdel for at se på mærket. Hvis en spiller sletter et mærke på grus/visker det ud, afgiver spilleren automatisk pointet og modstanderen vinder som følge heraf pointet. Hvis 2 spillere er uenige om et boldmærke (placering eller hvordan dette skal læses), skal refereen/referee assistenten træffe den endelige afgørelse. Hvis en spiller kalder en bold ude og efterfølgende erkender at bolden var god mister spilleren pointet (Proceduren er således på grus grundet det fysiske bevis som mærket efterlader på banen). De følgende procedurer skal benyttes når referee/referee assistenten håndterer forskellige situationer i forbindelse med afviklingen af kampe uden dommer: 70

2 1. Diskussioner om liniedomme (for kampe, der ikke spilles på grus) Hvis referee kaldes til banen i forbindelse med en diskussion om en liniedom og denne ikke havde overværet matchen, skal han/hun spørge den spiller, der dømte bolden (på hans/hendes side af nettet), om han/hun er sikker på sin dom. Hvis spilleren fastholder den oprindelige dom, er denne dom den endelige afgørelse. Hvis det vurderes, at det ville være gavnligt at have en dommer på kampen, bør referee prøve at finde en sådan. Er dette ikke muligt, er en anden mulighed for referee at blive på banen og overvære resten af kampen. I så fald skal spillerne fortsætte med selv at dømme bolde på deres respektive banehalvdele. Referee skal fortælle spillerne, at han/hun vil korrigere alle klare fejldomme på linierne foretaget af spillerne. (Referee vil i sådanne tilfælde skulle positionere sig inde på banen ved nettet, eventuelt sætte sig i dommerstolen hvis en sådan er på banen). Hvis referee der er placeret udenfor banen overværer en kamp, hvor en spiller klart fejlagtigt dømmer en bold på sin egen banehalvdel (inde eller ude), kan han/hun gå på banen og fortælle pågældende spiller, at den ukorrekte dom var en uforsætlig hindring af modstanderen og at bolden derfor skal spilles om. Referee skal ligeledes fortælle spilleren, at enhver efterfølgende klar fejldom vil blive betragtet som en forsætlig hindring af modstanderen og at spilleren derved vil tabe pointet. Herudover kan referee ved en sådan efterfølgende fejldom ligeledes give spilleren en advarsel for usportslig optræden, såfremt han/hun er sikker på, at spilleren bevidst dømmer ukorrekt. I praksis må en referee der er placeret uden for banen før benyttelse af reglen om hindring, først og fremmest have et særdeles godt udsyn til den pågældende linje på den bane hvor fejlkendelsen begås. Ligeledes skal referee være særdeles sikker på, at der er foretaget en meget forkert linjedom. Det skal derfor være hævet over enhver tvivl at en spiller har dømt forkert, før at Referee fra en placering uden for banen kan reagere og ændre en spillers kendelse. Referees skal til alle tider opretholde en objektiv indstilling og passe på ikke at blive for involveret i kampe, når dette ikke er decideret påkrævet eller nødvendigt, eller at benytte reglen om hindring ved liniedomme, hvor bolden er tæt på linien. 2. Diskussioner om boldmærke (kun for kampe der spilles på grus) Såfremt referee kaldes til banen for at afgøre en diskussion om et boldmærke, skal han/hun finde ud af, om begge spillere er enige om, hvilket boldmærke det handler om. Hvis spillerne er enige om, hvilket boldmærke diskussionen handler om, men er uenige om, hvordan mærket læses, skal referee afgøre om mærket viser, at bolden er inde eller ude. Hvis spillerne er uenige om, hvilket boldmærke det handler om, skal referee sammen med spillerne finde ud af, hvilket slag der blev udført og i hvilken retning bolden blev slået. Dette kan hjælpe i forsøget på at finde det korrekte boldmærke. Hvis denne information ikke kan afgøre, hvilket boldmærke det handler om, gælder den dom, der blev foretaget af spilleren, da bolden landede. Hvis referee der er placeret udenfor banen overværer en kamp, hvor en spiller klart fejlagtigt dømmer en bold på sin egen banehalvdel (bolden dømmes ude selvom den er god), kan han/hun gå på banen og fortælle pågældende spiller, at den ukorrekte dom var en uforsætlig hindring af modstanderen og at bolden derfor spilles om. Referee skal ligeledes fortælle spilleren, at enhver efterfølgende klar fejldom vil blive betragtet som en forsætlig hindring af modstanderen og at spilleren derved vil tabe pointet. Herudover kan referee ved en sådan efterfølgende fejldom ligeledes give spilleren en advarsel for usportslig optræden, såfremt han/hun er sikker på, at spilleren bevidst dømmer ukorrekt. Referees skal til alle tider opretholde en objektiv indstilling og passe på ikke at blive for involveret i kampe, når dette ikke er decideret påkrævet eller nødvendigt, eller at benytte reglen om hindring ved linjedomme, hvor bolden er tæt på linien. 71

3 I praksis må en referee der er placeret uden for banen før benyttelse af reglen om hindring, først og fremmest have et særdeles godt udsyn til den pågældende linje på den bane hvor fejlkendelsen begås. Ligeledes skal referee være særdeles sikker på, at der er foretaget en meget forkert linjedom. Det skal derfor være hævet over enhver tvivl at en spiller har dømt forkert, før at Referee fra en placering uden for banen kan reagere og ændre en spillers kendelse. 3. Diskussioner om stillingen Hvis referee kaldes til banen for at afgøre en diskussion om stillingen, skal han/hun gennemgå de relevante point eller partier med henblik på at finde ud af, hvilke point eller partier spillerne er enige om. Alle point eller partier, som spillerne er enige om, er fortsat gældende, mens point eller partier, som spillerne er uenige om, må spilles om. For eksempel mener en spiller, at stillingen er 40-30, mens modstanderen mener, at stillingen er Referee gennemgår alle point i partiet sammen med spilleren og finder ud af, at de kun er uenige om, hvem der vandt det første point i partiet. Den korrekte beslutning er herefter at fortsætte fra 30-30, da begge spillere er enige om, at de hver har vundet 2 point i partiet. Hvis der er diskussion om et parti, gælder det samme princip. For eksempel mener en spiller, at han/hun fører 6-5, mens modstanderen mener, at stillingen er 5-6. Efter gennemgang af de spillede partier i det pågældende sæt, finder referee ud af, at spillerne kun er uenige om, hvem der har vundet det første parti i sættet. Den korrekte beslutning er herefter at fortsætte fra stillingen 5-5, da begge spillere er enige om, at de hver har vundet 5 partier. Den spiller, der var modtager i de sidst spillede parti, skal serve i det næste parti. Efter at have løst et sådan problem vedrørende uenighed om stillingen, er det vigtigt at referee minder spillerne om, at serveren forud for hver 1. serv skal annoncere stillingen højt nok til at modstanderen kan høre det. 4. Andre situationer Let og Not-up : Der er flere andre situationer, der er svære at håndtere, når der ikke er en dommer på kampen. Når diskussionen handler om Lets (både i serven og under spil), Not-ups (når bolden er gammel /har ramt jorden to gange) og fejlslag, skal referee sammen med spillerne forsøge at finde ud af, hvad der skete og enten bekræfte en given dom eller lade pointet spille om i det omfang han/hun finder det passende. Fodfejl: Fodfejl kan alene dømmes af referee og ikke af modtageren. Referee skal imidlertid være på banen, for at kunne dømme fodfejl. Officials, der er placeret udenfor banen, kan aldrig dømme fodfejl uanset hvor godt udsyn de har til banen. Som nævnt kan referee til alle tider dømme fodfejl hvis han/hun er placeret på banen. Derudover har en referee der overværer en begået fodfejl fra en placering udenfor banen, mulighed for at dømme en let og beordre pointet spillet om, selvom refereen overværer den begåede fodfejl fra en placering udenfor banen. Det kræves dog til enhver tid at referee har et særdeles godt udsyn til den linje hvor fodfejlen begås samt at det er hævet over enhver tvivl at spilleren har begået fodfejl. Point- og Tidstrafsystemet: Rådgivning eller andre forseelser i henhold til tids- eller pointstrafsystemet kan kun håndteres af referee/ referee assistenten, hvorfor det er særdeles vigtigt, at officials ser efter spilleres, forældres og træneres opførsel såvel på som udenfor banen. Når der skal gives en advarsel, skal referee gå på banen hurtigst muligt efter forseelsen og kort informere spilleren om, at der er givet en advarsel og hvad den er givet for. Spillere, der ikke på fair vis følger gældende regler, kan gives en advarsel for usportslig optræden, men dette skal kun ske i særdeles oplagte tilfælde. 72

4 Spørgsmål i forbindelse med ovennævnte procedurer kan rettes til DTF. Tvivlstilfælde og afgørelser: Kampe med dommer Under en match råber en spiller højt på et fremmed sprog som hoveddommeren eller Refeeree (hvis kampen spilles uden dommer) ikke forstår. Kan dommeren eller Referee give spilleren en advarsel? Hvis en spiller som råber, forstyrrer spillet på en nærliggende bane, bør dommeren fortælle spilleren at han/hun skal dæmpe sig. Hvis dette ikke sker, kan dommeren/referee give en advarsel for usportslig optræden. Dommer/referee kan ikke automatisk gå ud fra at en spiller der råber på et fremmed sprog bruger bandeord. Man kan heller ikke bede en spiller om kun at kommunikere på engelsk på banen. Hvis en spiller der råber under spillet ikke forstyrrer spillet på de nærliggende baner eller dommer/referee ikke forstår det pågældende sprog, bør et uskyldig indtil det modsatte er bevist princip anvendes, før en advarsel for usportslig optræden uddeles. Er det tilladt en spiller at læse en bog eller andre noter ved sidebytte under en kamp? Ja, medmindre spilleren har modtaget bogen eller noterne efter at kampen er begyndt (og at bogen/noterne derfor kunne indeholde rådgivende beskeder fra træner eller andre) Er det tilladt en spiller at ringe eller SMS e fra sin mobil telefon i et sidebytte. Nej. Mobiltelefoner må ikke benyttes under kampen og skal være slukkede. Kampe uden dommer: Jeg er referee/den assisterende referee og ser på en kamp der spilles uden dommer. Jeg ser en spiller lave en klar fejl på en linekendelse mod hans modstander der har slået et vindende slag. Kan jeg fra min position uden fra banen, overrule/rette denne forkerte kendelse og give modstanderen pointet? Nej: når referee overværer en kamp uden dommer fra en placering uden for banen har referee ikke myndighed til at rette klare fejl der er hævet over enhver tvivl som en dommer ville have haft. Derimod kan referee/den assisterende referee hvis han/hun er særdeles sikker på, at der er foretaget en meget forkert liniekendelse, første gang en sådan fejlkendelse begås af en spiller, gå ind på banen og informere spilleren om at han/hun med sin fejldom har hindret sin modstander samt at pointet skal spilles om (uanset om det var et vindende slag eller ej). Spilleren som lavede den klare fejlkendelse skal ligeledes oplyses om at efterfølgende fejldomme der er hævet over enhver tvivl, vil blive betragtet som en forsætlig hindring af modstanderen og medføre at spilleren vil miste pointet. Det ovenstående er gældende for begge spillere. Dvs. begge spillere har muligheden for en gang hver at lave en fejlkendelse der er hævet over enhver tvivl, hvorefter det betragtes som en hindring af modstanderen og pointet derefter spilles om. Efterfølgende fejlkendelser vil som førnævnt medføre at spillerne vil miste pointet. Det skal igen fremhæves at det skal være tale om en meget forkert fejlkendelse og det skal være hævet over enhver tvivl at en spiller har dømt forkert, før en referee fra en placering uden for banen kan reagere og ændre en spillers kendelse. I en kamp uden dommer der spilles på grus, kan en spiller forventes at kunne vise modstanderen det boldmærke som spilleren mener, er gældende ved hans/hendes Outkendelse? 73

5 Ja: Under normale omstændigheder skal en spiller være i stand til at vise det boldmærke, som ligger til grund for spillerens outkendelse af modstanderens bold. Har modstanderen i denne situation ligeledes ret til at krydse nettet for at inspicere mærket? Ja. Hvis en spiller er usikker på modstanderens kald, kan han/hun bede modstanderen om at vise mærket. Spilleren kan derefter gå ned på modstanderens banehalvdel for at se på mærket. (Hvis spilleren herefter ikke er tilfreds med det viste mærke og modstanderens kald, og ikke accepterer dette, skal han/hun tilkalde referee som i så fald kan inspicere mærket og træffe en endelig afgørelse.) hvad er konsekvensen hvis spilleren ikke er i stand til at fremvise et mærke efter at have kaldt en bold ude? Som udgangspunkt vil det oprindelige kald være gældende. dvs. at hvis bolden er kaldt ude så er det det kald der gælder også selv om det ikke er muligt for spilleren at fremvise et mærke. Som ovenfor anført ovenfor er begge spillere som udgangspunkt ansvarlige for at kalde boldene på deres egen banehalvdel Dog har refereen, hvis denne er fuldstændig sikker på (hævet over enhver tvivl) at spilleren undlader at kalde bolde på sin banehalvdel korrekt mulighed for at kalde en let og spille pointet om første gang at det sker. Efterfølgende har referee som ovenfor nævnt mulighed for at dømme et fejlkald som en hindring af modstanderen med tab af point til følge. I en kamp uden dommer der spilles på grus, når spillerne er uenige om hvilket boldmærke der er det korrekte, har referee/assisterende referee bemyndigelse til at afgøre at det mærke som en spiller henviser til ikke er det korrekte og derfor dømme en let eller give pointet til spillerens modstander? Ja En spiller X laver en cirkel omkring et boldmærke uden for banen efter en outkendelse, men ændrer mening og cirkler et andet boldmærke efter at modstanderen Y protesterer. Begge boldmærker er uden for banen og det første boldmærke kan ikke aflæses. Hvad dømmes? I dette tilfælde bør referee gå på banen og bekendtgøre at det første mærke ikke er det rigtige. Dernæst skal referee forsøge at afgøre om det andet boldmærke kan være det rigtige. Hvis dette er tilfældet så er vinder spiller X pointet. Hvis referee er sikker på (hævet over enhver tvivl) at det andet boldmærke heller ikke er det rigtige skal han kalde en let og pointet spilles om (hvis dette er første gang at dette sker). Hvis det ikke er første gang så skal refereen tildele pointet til spiller Y, da spiller X bevidst hindrer sin modstander. I en kamp uden dommer der spilles på grus lander en bold tæt på linjen på spiller x s banehalvdel. Spiller X kalder bolden ude men da modstanderen spørger om hun må se mærket visker spiller X mærket ud. Hvad er kendelsen? Spiller X afgiver med sin handling pointet. Når spilleren visker mærket ud anerkender hun automatisk at bolden er god. I forbindelse med situationen som ovenfor beskrevet, hvem har vundet pointet? 74

6 Spiller X taber pointet. Hun kaldte modstanderens bold ude men anerkendte senere (da hun viskede mærket ud) at bolden i var god. Hun forstyrrede derfor (bevidst) spillet jf. 21 i DTF s spilleregler. Hvis en assisterende referee (roving supervisor) træffer en afgørelse i forbindelse med et boldmærke i en kamp uden dommer der spilles på grus. Kan spilleren appellere den assisterende referees afgørelse til refereen? Nej Hvis en spiller ikke vil spille videre eller genoptage en kamp efter at referee har beordret spilleren hertil, hvordan skal en sådan situation håndteres i forhold til pointstraf og/eller diskvalifikation? Efter at referee siger lad os spille har spilleren 20 sekunder til at begynde næste point. Hvis dette ikke sker skal refereen tildele spilleren en advarsel efter point straf systemet. Herefter har spilleren 20 sekunder til at genoptage spillet. Hvis dette stadig ikke sker skal referee tildele spilleren en pointstraf etter pointstrafsystemet (Skulle situationen mod forventning fortsætte, så er de næste skridt partistraf og derefter diskvalifikation) Hvis spillet er afbrudt grundet en diskussion mellem referee og spillerne, er det så tilladt for andre personer (trænere/holdledere/rådgivere) at gå ind på banen? Nej. Ikke under en individuel turnering. Under en holdkamp vil en rådgiver allerede kunne være til stede, hvilket er tilladt jr. 23 stk. 3. Det er dog kun referee og spillerne der kan have en diskussion grundet spørgsmål om fakta (dvs. boldmærker, outkendelser, osv..). Rådgiveren kan ikke blande sig i denne. Sanktionen hvis dette skulle ske er at tildele den spiller som træneren/holdlederen/rådgiveren repræsenterer en advarsel efter pointstraf systemet. Flere under forberedelse 75

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33 INDLEDNING...7 Indledning...8 Problemstilling...9 Afgrænsning...9 METODE...11 Opbygning af projektet...12 Projektets videnskabsteoretiske ramme...13 Hvilken status har den videnskab, vi bedriver?...14

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere