Haveterapi. Haveterapi. et behandlingstilbud til mennesker med alvorlig stress og udbrændthed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haveterapi. Haveterapi. et behandlingstilbud til mennesker med alvorlig stress og udbrændthed."

Transkript

1 Haveterapi et behandlingstilbud til mennesker med alvorlig stress og udbrændthed. Haveterapi et behandlingstilbud til mennesker med alvorlig stress og udbrændthed 1

2 FAKTA OM STRESS Det er et kendt faktum at mange mennesker bliver sygemeldt af stress og udbrændheds syndrom i Danmark. Der er omkring personer (1,25% af arbejdsstyrken) sygemeldt hver dag på grund af stress personer lider af alvorlig stress og % af arbejdsstyrken = personer har symptomer på alvorlig stress. Stress er et stigende folkesundhedsproblem, og det er vurderet til at stress og depression vil være den vigtigste årsag til sygdom i 2020 (WHO, 2014). 2

3 Dette materiale er et oplysende skrift om haveterapi i Grönska terapihave. Materialet beskriver såvel teoretisk som praktisk terapihaven og den haveterapi der tilrettelægges til de mennesker som deltager i et forløb i terapihaven, og som forudgående ofte er blevet sygemeldt på grund af stress og udbrændthed. Hensigten er at fortælle, at haveterapi som medvirkende behandlingstilbud støtter udvikling af bedre fysisk og psykisk sundhed og velbefindende, betyder at man oftest efterfølgende igen kan fungere på en arbejds- eller uddannelsesplads og i det private liv igen med ny indsigt og værktøjer. I Sverige hvor man gennem 10 år har opfundet og gjort brug af Alnarpsmetoden, hvor haveterapi er værktøjet, er 75% af deltagerne efterfølgende kommet tilbage i arbejde eller uddannelse. Det er således set fra et økonomisk perspektiv en god idé både personligt og fra samfundet side. Materialet tager udgangspunkt i en vel bestået og gennemarbejdet eksamensopgave, et Diplom i Social and Therapeutic Horticulture ved Coventry University i England i Det var et såkaldt gennemførlighed studie, med mål at etablere en terapihave og planlægge og udføre haveterapi for mennesker med alvorlig stress og udbrændtheds syndrom. Grönska terapihave er således en socialøkonomisk virksomhed, med det formål at støtte sårbare mennesker til udvikling af et bedre helbred og øget velvære. 3

4 HAVETERAPI OG TERAPIHAVE I naturen findes der mange symboler, hvor vi som mennesker kan genkende os selv, hvilket benyttes i haveterapi. Haveterapi er en proces hvor man anvender planter og havedyrkning til at opnå fysisk og psykisk sundhed rehabilitering. Haveterapi består af aktiviteter som er baseret på naturen og tilrettelagt så det virker stimulerende, beroligende og støttende på personens behov. Da haveterapi ofte foregår udendørs virker dette desuden meget styrkende på det fysiske såvel som på det mentale plan. Det kan være lige fra ømme muskler, smerter, balance problemer, manglende lyst til mad, depression, træthed og uoverkommelighedfølelse, stress og udbrændthed, knogleskørhed og meget mere. Haveterapi foregår i alle årets måneder, også i vintermånederne. Havedyrkning er et virkningsfuldt og flexibelt medium der kan transformere liv uanset alder eller handicaps. HISTORISK TILBAGEBLIK 2000 år tilbage blev ægyptiske konger ordineret havevandring ved tristhed rapporterede Dr. Trezvant i The American Journal of Insanity, at motion og sjælelig afledning var vigtigt for en fremgangsrig behandling af mennesker med mentale problemer. Haveterapi som vi kender til i dag har sit udspring i de anglosaxiske lande. Da soldaterne vendte skadede hjem fra 1. og 2. verdenskrig, tog frivillige imod dem. Fandt at havebrug var meningsfuld og rehabiliterende beskæftigelse både fysisk og psykisk. I 1936 blev haveterapi koblet til en universitetsuddannelse i USA, (Hortikultur) og derved godkendtes havebrug som en specifik behandlingsmetode til fysiske og psykiske sygdomme. I 1978 i England startede Thrive, som er førende velgørenheds organisation for haveterapi. Her tilbydes mennesker med forskellige behov social and therapeutic horticulture, altså haveterapi. Haveterapien støtter den enkelte i dels at lære om dyrkningens praktiske færdigheder, at træne kroppen fysisk, såvel som det sociale element, at lære sig at kommunikere bedre socialt med andre mennesker, der kan hjælpe til at man bliver mere uafhængig. Først i 2000-tallet er uddannelser i haveterapi opstået på universiteter i Europa. Hos Thrive har de indgået samarbejde med Coventry University og Pershore College (del af Warwickshire college) om Diplomuddannelsen i Social and Therapeutic Horticulture. I England er udøvere af haveterapi organiseret i ASTHP Association of Social and Therapeutic Horticulture Practitioners. I USA er Horticultural Therapists oraniseret i AHTA.org. 4

5 Haveterapi består af aktiviteter som er baseret på naturen og tilrettelagt så det virker stimulerende, beroligende og støttende på personens behov. 5

6 MEDICINSK EVIDENS Grønne områder og sundhed Flere og flere forskningsstudier, både danske og internationale, viser at ophold i grønne områder er signifikant koblet til lavere stressniveauer og højere velbefindende uanset køn, alder eller socioøkonomi. Forskning viser at jo nærmere vi lever på naturen, desto bedre har vi det. Jo tættere vi bor på det grønne - jo mere bruger vi det, og - jo mere opsøger vi flere andre grønne områder. Også på vores arbejdspladser og i skolen er grønne omgivelser vigtige for vores sundhed og velbefindende. Jo mere vegetation, jo bedre sundhedstilstand. Her er tilgængeligheden vigtig. Har man udsigt til et behageligt miljø mindskes irritation mens koncentration og trivsel øges. Forskning indenfor sammenhænge mellem mennesker og menneskers mentale sundhed og ude arealers fysiske formgivning har foregået intensivt igennem de seneste 30 år. I starten var det primært USA med rod i miljøpsykologien, men i årenes løb har forskningen udviklet sig til at blive tværvidenskabelig og sker nu i store dele af verden. AA - Aesthetic Affective - Theory Teorien tager udgangspunkt i at mennesket er et biologisk væsen og skabt til et liv i naturen. Idag bor størstedelen af verdens befolkning i urbane miljøer, mens menneskets genetiske opsætning i stor udstrækning er den samme som i stenalderen. Der levede man helt på naturens betingelser og måtte stole på sine affekter. Affekter er kropslige reaktioner som sker ubevidst og instinktivt. Mennesket har ni grund affekter: 2 positive (glæde og interesse), 1 neutral (forbavselse), samt 6 negative (frygt, bedrøvelse, væmmelse, skamfølelse, afsky og vrede). De negative har især været vigtige for menneskets overlevelse. Ifølge miljøpsykolog Roger Ulrich besidder og bruger mennesket stadig evnen til at bedømme et miljø ud fra et overlevelsesmæssigt perspektiv på under en brøkdel af et sekund. Er miljøet trygt kan vi koble af. Det betyder at vores positive følelser øges, når vi opholder os i et natur- eller havemiljø som vores affekter bedømmer trygt. I et bymiljø med meget lidt natur er det svært for mennesket at stole på sine affekter og må i stedet være logisk tænkende, hvilket Ulrich mener leder til træthed og stress. ART - Attentive Restorative Theory Forskerparret Stephen og Rachel Kaplan mener at perceptionsprocesserne sker på et højere kognitivt niveau. Attentive Restorative Theory handler om hvordan vi opfatter vores miljø og bearbejder informationen. Ifølge Kaplans har mennesket to typer af opmærksomhed: Den målrettede opmærksomhed (Directed Attention System) anvender vi i unaturlige bymiljøer som når vi f.eks. udfører kontorarbejde eller kører bil. Omkring 11 mio. informationsstykker når i sådanne situationer den del af hjernen som kaldes hippocampus pr sekund, men kun omkring informationsstykker når videre til pandelappen og bliver kognitivt bearbejdet. Resten, det uvæsentlige, har vi måtte sortere fra. Dette system er begrænset og kræver energi. Har man ikke mulighed for at hvile sig, bliver man mentalt udmattet. Hvis dette sker og man stadig har brug for at fokusere, slår det sympatiske nervesystem til, og mængden af vågenhedshormoner højnes og pulsen øges. 6

7 Kaplan og Kaplan mener at natur- og havemiljøer får informationerne om omgivelserne til at gå en anden og kortere vej i hjernen via amygdala, og da sorterer vi ikke i indtrykkene, men scanner snarer konstant omgivelserne. Dette opmærksomhedsystem kalder Kaplans for Spontan opmærksomhed (Soft Fascination) Det er ubegrænset og kræver ingen energi, hvilket betyder at den rettede opmærksomhed kan hvile. Rachel Kaplan beskev i 1993 at kontorarbejdende med vindueudsigt til natur følte sig mindre frustrerede og havde en større livstilfredshed og sundhed end kollegaer uden naturudsigten. SMERTELINDRING - NATUREN SOM SMERTELINDRENDE Det klassiske eksempel: Galdestensopererede var indlagte i identiske rum bortset fra udsigten fra vinduet. Se skema med sammenligninger af doser pr. patient med hhv. udsigt til 1) træer 2) murstensvæg. Figure 2-12 Hospital window view of brick wall (from Ulrich, 1984) Figure 2-13 Hospital view of trees (from Ulrich, 1984) Comparison of Analgesic Doses per Patient for Wall-View and Tree-View Groups Number of Doses of Pain Drugs Days 0-1 Days 2-5 Days 6-7 Analgesic Wall Tree Wall Tree Wall Tree Stregth Group Group Group Group Group Group Strong Moderate Weak Marcus, C. C.. Healing Garden - Therapeutic benefits and design recommendations, side 59. 7

8 STRESS OG UDBRÆNDTHED Byen er blevet flere og flere menneskers hverdagslandskab. Det er først i løbet af de seneste hundrede år, at vi for alvor har fjernet os fra et liv nær naturen og på dens betingelser. I dag tilbringer vi omkring 90% af vores tid inden døre og størstedelen stillesiddende. Denne levevis har kun eksisteret en brøkdel af den tid mennesket har eksisteret på jorden. Nye store krav stilles konstant til byens indbyggere; højere tempo, tættere trafik, konstant larm, fortættede kvarterer og mindre og mindre grønt. Det er ikke længere en selvfølge at alle i deres hverdag har tilgang til grønne omgivelser. Stress og udbrændthed er nogle af forandringens konsekvenser. Stress Mennesker oplever stress, når de opfatter, at der er en ubalance mellem de krav, der stilles til dem, og de ressourcer de har til rådighed til at leve op til disse krav. Selv om oplevelsen af stress er psykisk, påvirker stress også menneskers fysiske sundhed ved den øgede produktion af hormonerne cortison og adrenalin (flugthormoner): Hjertekarsystemet stimuleres. Reference: Videnscenter for Arbejdsmiljø, 2014 Udbrændthed Den ekstreme grad af længerevarende kronisk stress, beskrives som en særlig tilbagetræknings-reaktion. En langsomt fremadskridende tilstand/proces, der ofte er flere år om at udvikle sig. Udbrændthed er en alvorlig tilstand, for er man først brændt ud, så kan det tage lang tid at komme på ret køl igen. Tilstanden kan være invaliderende med risiko for permanent uarbejdsdygtighed. Udbrændthed er ikke en officiel diagnose, og tilstanden er ikke entydigt defineret. 8

9 TERAPIHAVEN ER DE OMGIVELSER SOM VI GØR HAVETERAPI I DEFINITION AF EN TERAPIHAVE er en bevidst formgivet have med et indhold der har til hensigt at stimulere til positiv udvikling af helbred og velvære. For stress og udbrændte mennesker opbygges terapihaven indeholdende de 8 karakterer. Patrik Grahn som er professor ved landbrugsuniversitetet i Alnarp i Sverige og landskabsarkitekt, forsker i naturens betydning for menneskets sundhed. Han har udviklet teorien om de otte karakterer, hvor disse kvaliteter medvirker til øget sundhed og helbredelse. ARTSRIG: oplevelsen af liv i form af stor variation af både dyr og planter. Nøgleord: varierende populationer af planter og dyr. Rigeligt med liv i form af planter og dyr. ÅBENT: oplevelsen af robusthed og åbenhed, der inviterer til mange forskellige aktiviteter. Nøgleord: tydeligt afgrænset, mulighed for pladskrævende aktiviteter, tilgængeligt, udsigt. RUMLIGT: oplevelsen af at komme ind i en anden verden, som er rumlig, fri og giver indtryk af en sammenholdende helhed. Nøgleord: kontrast til byen, beroligende, samhørighed, helhed, tydeligt afgrænset, evt skovfølelse, få eller ingen veje eller stier. KULTURHISTORISK: oplevelsen af kulturhistorie, der fascinerer og giver følelsen af en svunden tid. Nøgleord: kulturhistoriske spor, menneskelig påvirkning, ikke behov for andre brugere, underholdning eller aktiviteter. FREDFYLDT: oplevelsen af stilhed, ro, uforstyrrethed, velhold og af at være èt med naturen. Nøgleord: visuel og auditiv ro, intet affald, ingen forstyrrende personer. FOLKELIGT: oplevelsen af en festlig atmosfære, hvor men møder andre mennesker og service findes tilgængeligt i forskellige former. Nøgleord: Folkeliv, underholdning, let tilgængelighed, handicaphensyn, mange faciliteter og meget inventar til stede. TRYGT: oplevelsen af at være omgærdet og tryg, hvor man tør lade børn lege frit og man selv kan slappe af og bare være sig selv. Nøgleord: Robust, afskærmet, sikkert, mange buske og trær, inviterer til leg, lokkende for børn og voksne. VILDT: oplevelsen af livskraftig og frit voksende vegetation. Nøgleord: Få andre brugere; ingen tegn på urbanitet. Visuel og auditiv ro. Naturens præmisser utilgængelighed. I Rehabiliteringshaven i Alnarp ved Sveriges Landbrugsuniversitet, som startede i med at modtage personer der var sygemeldte pga. alvorlig stress og udbrændthed, nogle med angst og depression, kom 75 % efter et 12 ugers forløb med Alnarpsmetoden som behandling tilbage i arbejde eller uddannelse. 9

10 GRÖNSKA TERAPIHAVE I Grönska terapihave arbejder vi efter samme metode og haven er indrettet efter de anbefalede otte karakterer. Fra efteråret 2014 tilbydes haveterapeutiske forløb over 12 uger i dagtimerne, hvor haveterapi udgør den primære aktivitet i rehabiliteringen af mennesker med stress og udbrændthed. Målet er at man som person med stress og udbrændtheds syndrom, opnår et bedre helbred og større velvære gennem forløbet, foruden at man med 75 % sandsynlighed, bliver i stand til at komme tilbage i et arbejde eller i uddannelse. I dette forløb indgår som en del af tilbuddet Kunstterapi, Mindfulness, samtaler med psykolog og Rosenmetoden. Den samlede metode kaldes for Alnarpsmetoden. Metoden grunder i det faktum at mennesker kommer sig hurtigere ved at være i natur- og grønne områder. bokus.com nyhedsbrev Desuden følges Nacadias anbefalinger til rumlig opbygning. Nacadia er Danmarks forskningsbaserede terapihave under Københavns universitet, beliggende ved Aboretet i Hørsholm. Grönskas haveterapeut sammensætter et program af aktiviteter for hver enkelt gæst i terapihaven, der forbedrer vedkommendes særlige behov for sundhed, og hvor der arbejdes for de bestemte mål man gerne vil opnå. Personerne i Grönska terapihave er: Haveterapeut Mia Ebsen Kunstterapeut Lis Brødsted Mindfulnessinstruktør og Psykolog Silke Rowlin Rosenterapeut Anette Vinston Ritz Høns og terapihunden Kalle indgår i livet i haven som en naturlig del af dagen. Der er behandlingsplads til fire mennesker med stress og udbrændthed ad gangen. Stemningen er positiv og let, der findes intet pres og alt det vi gør giver mening. Deltagerne bor hjemme ved sig selv og rejser til og fra terapihaven. Haven ligger i skønne omgivelser af lille skov, lille sø og marker omkranser området. Der er to frivillige personer tilknyttet haven. Strukturen over et forløb i terapihaven: Antal dage i terapihaven gennem tolv uger: Uge Dage i haven I alt 36 dage. 10

11 Dagens struktur: Ankomst og velkommen i drivhuset eller ved bålet med en kop the Haveterapi aktivitet Pause Haveterapi aktivitet Let frokost Pause / hvile Haveterapi aktivitet Afslutning af dagen i drivhuset eller bålet Individuelle tilpassede og evt. kortere forløb kan aftales. DEFINITION AF HAVETERAPI Haveterapi er naturbaserede aktiviteter i terapihavens særlig støttende omgivelser. I naturen findes mange symboler hvori vi kan genkende os selv, fra det væltede træ hvor rødderne ligger ovenfor jorden, og kronen som ligger på jorden, til det bløde dunede græsstrå der evt. minder om barndommen. Da målet er at personen med stress og udbrændthed opnår en både fysisk og mental lindring og forbedring af sit daglige arbejds- og privatliv, er haveterapiaktiviteterne tilpasset og tager hensyn til personens behov. Haveterapi hjælper mennesker yderligere på flere måder: 4 det kan være som en del af processen i et menneskes rehabilitering til at hjælpe at komme sig og finde sine fødder igen efter sygdom eller en svær periode i livet, 4 hjælper mennesker komme sig fra et bredt område af betingelser, 4 kan hjælpe mennesker med at lære sig nye færdigheder, 4 kan hjælpe med at bremse forværring af degenerativ sygdom. Haveterapi gavner også folk som har mange forskellige handicap, herunder slagtilfælde og hjertesygdomme, blinde og svagtseende, i de tidlige stadier af demens, og folk med fysiske handicap og indlæringsproblemer. Udover at opnå et bedre helbred og at begynde at komme sig ovenpå en belastende periode er der flere fordele ved en vedvarende og aktiv interesse i havedyrkning: 4 bedre fysisk sundhed gennem øvelser og læring i hvordan man opøver muskler, for at øge mobilitet, 4 forbedret psykisk sundhed gennem en følelse af et formål og hensigt, 4 muligheden for at opnå kontakt med andre reducerer følelse af isolation og eksklusion, 4 erhverve nye færdigheder der kan øge chancen til at finde nyt arbejde, 4 at føle sig bedre tilpas ved at være udendørs i kontakt med naturen. Diagrammet viser de mange fordele ved haveterapi med overordnet sundhed og velbefindende som centrum. Thrive,

12 Form: Foto: Mia Ebsen Mia Ebsen er uddannet 4 Sygeplejerske ved Odense Sygeplejeskole, Terapihavens indhold og design ved Sveriges Lantbrugsuniversitet i Alnarp, Haveterapeut, Professional Development Diploma in Social and Therapeutic Horticulture, Coventry University, England, Vi har desuden tilknyttet to frivillige personer i haven. Kontakt os for nærmere information, vi kan aftale at du kommer på et besøg for at se om det er noget for dig. Kontaktinformationer: Adresse: Hedebovej 29 C, 5750 Ringe Telefon: Busforbindelser: Bus nr. 141 mod Faaborg fra Odense til stoppestedet: Gartnervænget i Nr. Søby. Stå af ved Heden hvis du kommer fra Faaborg. Tog til Ringe station: Vi henter dig ved bus eller tog. 12

Konceptmodel Terapihaven Nacadia

Konceptmodel Terapihaven Nacadia Konceptmodel Terapihaven Nacadia En model for terapihaver og haveterapi for stressramte i Danmark Udarbejdet i 2008 af Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet, med samarbejdspartnere fra Stresscentret

Læs mere

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Udarbejdet foråret 2010 af Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet for Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Realdania Indholdsfortegnelse

Læs mere

Natur og sundhed. Sammenhæng mellem grønne områders udtryk og brug set i forhold til befolkningens sundhed

Natur og sundhed. Sammenhæng mellem grønne områders udtryk og brug set i forhold til befolkningens sundhed Natur og sundhed PARK- OG LANDSKABSSERIEN 40 / 2008 Sammenhæng mellem grønne områders udtryk og brug set i forhold til befolkningens sundhed Af Thomas B. Randrup, Jasper Schipperijn, Berit Ipsen Hansen,

Læs mere

Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver

Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver Terapihave og Haveterapi for stressramte - Mariendals Haver Model 4C: Health Design Juni 2010 Teknisk Diplomuddannelse I Parkvirksomhed Skov

Læs mere

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen!

Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Når lynet slår ned i et træ og flækker det, så vokser det sig stærkt igen! Ergoterapeuters arbejde med stressramtes rehabilitering via haveterapi Privatfoto Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning

Læs mere

Haveterapi til stressramte personer - hvori består den helende virkning?

Haveterapi til stressramte personer - hvori består den helende virkning? Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet, Odense Haveterapi til stressramte personer - hvori består den helende virkning? Garden-therapy for stress

Læs mere

Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Arbejdsmarkedscenter Syd

Mariendals Haver. Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte. Arbejdsmarkedscenter Syd Mariendals Haver Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering af alvorligt stressramte Arbejdsmarkedscenter Syd MARIENDALS HAVER Projekt gennemført i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik med støtte fra Forebyggelsesfonden.

Læs mere

CENTER FOR MENTAL VELVÆRE Forbyggelse og behandling af stressudløste psykiske sygdomme. Michael Enghoff Hansen

CENTER FOR MENTAL VELVÆRE Forbyggelse og behandling af stressudløste psykiske sygdomme. Michael Enghoff Hansen CENTER FOR MENTAL VELVÆRE Forbyggelse og behandling af stressudløste psykiske sygdomme Michael Enghoff Hansen 2 Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiets Arkitektskole 2014 Michael Enghoff Hansen

Læs mere

Tema: Hypnose og haveterapi

Tema: Hypnose og haveterapi Nr. 26 OKTOBER 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Hypnose og haveterapi Angst og hypnose Naturens puls Metagkognitiv terapi PTSD Foreningen 4 8 10 17 Redaktion: Marie Särs Andersen (ansv. red.) Claus Sersar

Læs mere

Nærværende friluftsliv

Nærværende friluftsliv Nærværende friluftsliv - En observationsbaseret undersøgelse af nærværende friluftsliv som didaktisk metode og dens effekt på stressramte og hjertepatienter Skrevet af Mathilde Nygaard Blom Friluftsvejlederuddannelsen

Læs mere

sundhed og livskvalitet i naturen - et idekatalog

sundhed og livskvalitet i naturen - et idekatalog sundhed og livskvalitet i naturen - et idekatalog sundhed og livskvalitet i naturen - et idekatalog Hæftet er udgivet af Sundhedsnetværket under Naturvejlederordningen i 2013. Forfatter: Eva Skytte, Dansk

Læs mere

Behandling af PTSD-ramte soldater i Terapihaven Nacadia

Behandling af PTSD-ramte soldater i Terapihaven Nacadia Erfaringer fra projektet Behandling af PTSD-ramte soldater i Terapihaven Nacadia Sammenfattet af Bettina Damsbo, Stresscentret Kalmia a/s Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Baggrund 4 Formål

Læs mere

Specialerække nr. 631

Specialerække nr. 631 SpecialerækkeSpecialerække nr. 631 Specialerække nr. 631 HAVEN HELBREDER En antropologisk analyse af relationerne mellem mennesker og natur i nordisk haveterapi Loa Kristine Teglgaard Christensen Kandidatspeciale

Læs mere

Rågsveds Hälsoträdgård

Rågsveds Hälsoträdgård Sveriges lantbruksuniversitet Faktulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område: Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Rågsveds Hälsoträdgård Et restorativt miljø for de

Læs mere

Natur & Sundhed En undersøgelse af stresshåndtering og sundhedsfremme i naturen

Natur & Sundhed En undersøgelse af stresshåndtering og sundhedsfremme i naturen Natur & Sundhed En undersøgelse af stresshåndtering og sundhedsfremme i naturen Specialeafhandling Af: Mie Skads Jeppson Roskilde Universitet Institut for psykologi, Sundhedsfremme & sundhedsstrategier

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr.

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr. Nyhedsbrev Nr. 16 August 2006 kreative udtryksformer som terapi TEMA: Indlæg i dette nummer: Kunstterapi 6 Kunstterapi: Discovery 10 Psykodrama 13 Musikterapi 15 SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning

Læs mere

FAKTIS s Terapihave. Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed

FAKTIS s Terapihave. Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed FAKTIS s Terapihave Tekst og fotos af Marie Leer Jørgensen Haver & Sundhed Indholdsfortegnelse Kontekst - Beliggenhed, areal- og jordbeskrivelse - Terapihavens brugere og deres behov - Terapihavens formål

Læs mere

I Alnarp har de fantastisk gode resultater med at helbrede mennesker, der er udbrændte

I Alnarp har de fantastisk gode resultater med at helbrede mennesker, der er udbrændte Gå en tur i skoven. Sådan lød det gennemgående svar, da landskabsarkitekt Ph.d. Ulrika Stigsdotter for et par år siden spurgte ca. 1000 testpersoner, hvilket råd de ville give til en ven, der følte sig

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

VENDEPUNKTER. Recoveryforløb i et brugerperspektiv. Evaluering. Merete Dobusz Marts 2011

VENDEPUNKTER. Recoveryforløb i et brugerperspektiv. Evaluering. Merete Dobusz Marts 2011 VENDEPUNKTER Recoveryforløb i et brugerperspektiv Evaluering GRIBDITLIVNYCHANCEFINDGLÆDENVERDENERFULD VERDENVENTERPÅDIGTAGMEDSKABDITLIV ED LIV MGRIBDITLIVNYCHANCEFINDGLÆDENVERDENERFYLDT LIVETERDITTAGKONTROLLENSKABDIGSELVOPLEVLIVETFINDSTYRKEN

Læs mere

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivninger i det 21. århundrede - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Arkitema K/S 2008 Trykkeri Damgaard-Jensen A/S Sat med Foundry Sans ISBN 978-87-7064-035-0 1. udgave,

Læs mere

Et særligt terapirum

Et særligt terapirum Et særligt terapirum muligheder for deltagelse og forandring i gruppeorienteret haveterapi Indholdsfortegnelse Del 1 INDLEDNING...7 Indledning...7 Problemfelt...8 Problemformulering...9 Metode...9 Metodologi...

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør Nr. 25 juli 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Generaliseret angst Generaliseret angst og bekymring Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Offentligt behandlingstilbud i Helsingør Mindfulness- DVD 4 10

Læs mere

Benyttelse af virksomhedernes grønne områder Delrapport 1 - spørgeskemaundersøgelse og interview

Benyttelse af virksomhedernes grønne områder Delrapport 1 - spørgeskemaundersøgelse og interview Benyttelse af virksomhedernes grønne områder Delrapport 1 - spørgeskemaundersøgelse og interview Landskabsværkstedet i samarbejde med DFIF og DGI Søren Præstholm og Jørgen Nimb Lassen Rapport: juni, 2008

Læs mere

Balancekunst. - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement

Balancekunst. - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement Balancekunst - Trivselspolitik for Kulturministeriets departement Kunsten at fremme trivsel og forebygge stress i departementet Departementet skal være en arbejdsplads, hvor vi trives med at gå på arbejde,

Læs mere

LIVSKVALITET OG KAPITAL I FORHOLD TIL EKSKLUSION LINE MØLLER & BIRGITTE MIKKELSEN

LIVSKVALITET OG KAPITAL I FORHOLD TIL EKSKLUSION LINE MØLLER & BIRGITTE MIKKELSEN D. 16. JUNI 2014 LINE MØLLER & BIRGITTE MIKKELSEN LIVSKVALITET OG Elsebeth Kjær Olesen University College Syddanmark, Pædagoguddannelsen Aabenraa KAPITAL I FORHOLD TIL EKSKLUSION Tegn: 64.417 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere