Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse"

Transkript

1 Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Af Per Bach, formand for sociale entreprenører, Danmark og Anne Mette Hilker, bestyrelsesmedlem Haverefugiet Haverefugiet var oprindelig en stor projektide om en erhvervsdrivende fond og et større havekompleks til 24 millioner. Ideen kunne ikke realiseres, da det ikke lykkedes at skaffe midlerne. To af folkene bag ideen Ella Hilker og Jakob Bruus Ørtoft valgte i 2011 at gå i gang med det, de umiddelbart havde, nemlig en privat have, ledige erhvervslokaler og en kontrakt med Danmarks Lærerforening om at starte haveterapi for stressramte lærere.

2 2 Haverefugiet i Sorø består af en 3500 m 2 stor terapihave, som indeholder 8 forskellige oplevelseskarakterer (artsrigt, åbent, rumligt, kulturhistorisk, fredfyldt, folkeligt, trygt og vildt). Herudover har Haverefugiet adgang til et større skovområde samt engområder og grusgrav lige ved siden af haven. Desuden stiller en nabo grund til rådighed til parkering og et lille havelod. I Haven er der dyr. Hund, katte og høns indgår naturligt i hverdagen og som en del af haveterapien. Refugiets primære mål er at rehabilitere sygemeldte stressramte, så de kommer tilbage i arbejde. Herudover tilbyder Haverefugiet gennem den frivillige forening ophold i naturen og inspiration til mennesker med en kronisk lidelse eks. smerter, migræne, gigt eller PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder). Endelig har Haverefugiet åbent hus for studerende, virksomheder og andre foreninger til gensidig inspiration omkring at benytte naturen som et stressreducerende element. Flere lokale behandlere er interesserede og arbejder for at udbrede kendskabet til haveterapi sammen med deres egen tilgang til helbredelse, hvilket var grundlaget for at danne en frivillig forening, som i dag har 48 medlemmer. Daglige tilbud Haverefugiet har mandag og torsdag tilbud om haveterapi og individuel terapi i naturen. Sidste fredag i hver måned er der åbent for studiebesøg eller efter aftale. Om onsdagen har haven åbent tre timer for

3 3 mennesker med kroniske lidelser, hvor besøgende bl.a. kan benytte haven, og hvor der via oplæg er inspiration til, hvordan man kan bruge naturen som ramme for et bedre helbred. Haverefugiet fik i august 2011 en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening, så de kunne henvise stressramte lærere til et rehabiliteringsforløb. Et forløb der var gratis for medlemmer af DLF. Dette blev ledet af psykoterapeut Jakob Bruus Ørtoft med psykiatrisk sygeplejerske Ella Hilker som støtte og frivillig hjælper. I 2014 afløstes aftalen med Lærerforeningen af en aftale med Sorø Kommunes Jobcenter om rehabilitering af kommunes egne sygemeldte, stressramte borgere. Hvordan arbejder vi? Naturen har en gunstig indflydelse på helbredet, det er en årtusinde gammel erfaring og viden. Efter 1. verdenskrig kom mange soldater hjem med det, man dengang kaldte granatchok. En del af disse fik havelodder, som de kunne passe. Her erfarede man, at det havde en helbredende effekt i forhold til deres krigstraumer. Siden er der forsket meget i haveterapiens metoder og effekten må i dag siges at være veldokumenteret bl.a. gennem forskning på Landbrugs Universitetet i Malmø (Alnarp) i Sverige. I løbet af årene har Haverefugiet udviklet sin egen metode på baggrund af dokumenteret viden og Haverefugiets egne erfaringer med gæsterne.

4 4 Haveterapi er en metode, der i sit indhold og virke er helhedsorienteret. Det vil sige, at vi arbejder med det mentale, det sansemæssige og det kropslige. Når der arbejdes med det mentale, arbejdes der med at skabe en bevidsthed om, at stress er alvorligt og at det kræver en omlægning af ens måde at håndtere sit liv og arbejde på. Når der arbejdes med det sansemæssige, trænes den enkelte i at registrere og tolke de signaler, hun/han modtager via sanserne. Målet er, at opnå større sensitivitet over for disse signaler, så man bliver bedre til at reagere tidligere på stresssymptomer. Når der arbejdes med det kropslige, arbejdes der med at lære at finde eller genfinde sin personlige viden om, hvad ens krop gør opmærksom på. Når man har stress, har man ofte mistet eller i bedste fald fået nedsat evnen til at hæfte sig ved, hvad ens krop prøver at fortælle en. Haveterapien tager hensyn til deltagernes overbelastning og afstemmer tempoet. Alt gøres langsomt, alt skal have sin tid, således at deltageren genfinder og katalyserer egne selvhealende kræfter. Haveterapien i Haverefugiet er bygget op om tre elementer. Første element er, at arbejde med deltagerens tilstedeværelse. Dette gøres ved hjælp af mindfulnessøvelser, kropøvelser hentet fra chok/traumeterapi og afspændingsøvelser. Andet element er naturen, som at se ud over åbne vider, at lugte til jorden og planterne, at mærke vinden og solen, blæsten og regnen, at ligge i en hængekøje under trækronerne, at nyde og sanse naturen. Desuden arbejdes der med strukturerede meningsskabende aktiviteter i haven, som er med til at skabe en form for selvforglemmelse. Tredje element er refleksion, hvor der åbnes op for feedback fra gruppen.

5 5 Derudover tager Haverefugiet udgangspunkt i en basal omsorg for den enkelte gæst. Her er det sygeplejens grundlæggende principper, der ligger til grund. Hvad er de største succeser? Haverefugiet har masser af positive erfaringer med at bringe mennesker med stress til en ny meningsfuld tilværelse. Det er en dyb tilfredsstillelse for folkene bag, at se mennesker, som har været hårdt ramt af stress blive raske. Det er bl.a. mennesker, som har været så hårdt ramte, at de har været sygemeldte uden håb om at komme tilbage til arbejdsmarkedet. De har bl.a. haft svært ved at huske, ved at sove og midlertidigt mistet evnen til at sanse egen krop og dermed evnen til at mærke, hvad der godt for den enkelte lige nu. Disse mennesker har efter haveterapien igen fået en meningsfuld tilværelse og er i de fleste tilfælde kommet tilbage på arbejdsmarkedet igen. Haverefugiet har samme gode erfaringer som i Sverige, hvor 80 % af de mennesker, der har været sygemeldt med stress, kommer tilbage på arbejdsmarkedet igen. I løbet af de tre år Haverefugiet har eksisteret, har omkring et halvt hundrede været gennem terapiforløb enten individuelt eller i gruppe. Haverefugiet har endvidere haft succes med at opbygge et stort netværk af professionelt interesserede i haveterapi både i Danmark og udlandet, som er til værdifuld gensidig inspiration for løbende udviklingsarbejde. Især har studiebesøgende været givende for Haverefugiet og forhåbentlig også for de besøgende.

6 6 Sociale medier som Facebook og Linkedin skaber muligheden for erfaringsudveksling med netværket i Danmark og i udlandet. (American Horticultural Therapy Association linkedin.com og Therapeutic Landscapes Network linkedin.com). Her offentliggøres ny forskning. Lokalt netværk og samarbejdspartnere Haverefugiet lægger vægt på at være en aktiv del af lokalmiljøet og samarbejder gerne med mennesker, der på forskellige måder har interesse i Haverefugiet. Der har været samarbejde med arbejdsløse, som efter personlig henvendelse og interesse er kommet i jobtræning i Haverefugiet. Dette er sket i samarbejde med kommunernes jobcentre. Der er frivillige medlemmer af foreningen, som arbejder med en aktivitet f.eks. leder onsdagene eller hjælper til i haven. Studerende på de videregående uddannelser har besøgt Haverefugiet og skrevet opgaver og specialer som led i deres forskellige studier. Der samarbejdes desuden med Frivilligcentret i Sorø, andre lokale terapeuter, foreninger og firmaer, som Haverefugiet deler et fælles værdigrundlag med.

7 7 Hvad er de største udfordringer? En af de store udfordringer for Haverefugiet er at få spredt kendskabet om haveterapi, som en metode til at behandle stress. Der er i Danmark ca , som dagligt er sygemeldte pga. stress. Men trods den store målgruppe, er det alligevel svært at få fyldt holdene op. Det kan måske skyldes, at de stressramte qua deres lidelse selv har svært ved at finde tilbuddet, og i mange tilfælde er afhængige af pårørendes hjælp og jobcentrenes villighed til at give mulighed for at deltage i haveterapiforløb. Der ligger et stort arbejde i at få kommunikeret de veldokumenterede muligheder for rehabilitering, der ligger i haveterapi til målgruppen og blive et kendt stresstilbud. Haverefugiet Adresse: Smedevej 66; 4180 Sorø mail: Tlf.: Hjemmeside: Find os på Facebook: Personerne bag Ella Hilker har været sygeplejerske og selvstændig konsulent, og er nu efter 38 år på arbejdsmarkedet pensioneret. Hun har i 2010 taget en master i socialt entreprenørskab på RUC og har siden 2011 arbejdet frivilligt som social iværksætter for at drive Haverefugiet i Sorø. Ellas frivillige arbejde tager udgangspunkt i civilsamfundet med bestyrelsesarbejde og innovation og socialt arbejde i relation til det lokale erhvervsliv. Det faglige udgangspunkt er sygeplejen med et helhedssyn på mennesket og med relations-arbejde mellem mennesker og forskellige grupper som udviklende for menneskers sundhed. Hun er desuden optaget af nødvendigheden af at kombinere det sociale med den miljømæssige bæredygtighed. Jakob Bruus Ørtoft er uddannet biologisk traumeterapeut, psykoterapeut, socialrådgiver og landmand. Han har en grunduddannelse i konfliktløsning ved Center for Konfliktløsning og har i øvrigt taget mindfulness kurser ved Cektos og Stilhedsrevolutionen. Jakob har siden 2002 været fuldtidspraktiserende psykoterapeut, konsulent og supervisor. Han har afholdt kurser om psykisk arbejdsmiljø, stress, kommunikation og konfliktløsning for skoler, institutioner og på konferencer i Danmark, på Færørene og i Grønland og har i øvrigt arbejdet i Danmarks Lærerforenings rådgivning om psykisk arbejdsmiljø. Siden 2012 har han været tilknyttet som haveterapeut i Nacadia (http://ign.ku.dk/terapihaven-nacadia/omterapihaven-nacadia/) i det første rehabiliteringsforløb for krigsveteraner, hvor haveterapi har været en del af rehabiliteringen. Mere om Jakob på:

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG. Frivilligcenter og Selvhjælp Fredensborg. TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER OG ANDRE FRIVILLIGE I FREDENSBORG KOMMUNE

KURSER OG FOREDRAG. Frivilligcenter og Selvhjælp Fredensborg. TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER OG ANDRE FRIVILLIGE I FREDENSBORG KOMMUNE KURSER OG FOREDRAG Frivilligcenter og Selvhjælp Fredensborg. TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER OG ANDRE FRIVILLIGE I FREDENSBORG KOMMUNE Efteråret 2012 Velkommen til foredrag og kurser i Frivilligcenter

Læs mere

Konceptmodel Terapihaven Nacadia

Konceptmodel Terapihaven Nacadia Konceptmodel Terapihaven Nacadia En model for terapihaver og haveterapi for stressramte i Danmark Udarbejdet i 2008 af Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet, med samarbejdspartnere fra Stresscentret

Læs mere

Behandling af PTSD-ramte soldater i Terapihaven Nacadia

Behandling af PTSD-ramte soldater i Terapihaven Nacadia Erfaringer fra projektet Behandling af PTSD-ramte soldater i Terapihaven Nacadia Sammenfattet af Bettina Damsbo, Stresscentret Kalmia a/s Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Baggrund 4 Formål

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE AKTIVITETER PROJEKTLEDERNE. Design by ALMA studio

PROJEKTBESKRIVELSE AKTIVITETER PROJEKTLEDERNE. Design by ALMA studio PROJEKTBESKRIVELSE AKTIVITETER PROJEKTLEDERNE Design by ALMA studio ii PROJEKTBESKRIVELSE Principperne bag projektet bygger på Howard Gardners Teori om de mange intelligenser og Rita Dunns teorier om læringsstile,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere