Topvex SR 09, 11, TR Ventilationsaggregat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat"

Transkript

1 Ventilationsaggregat Dokument oversat fra engelsk DK A001

2 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring Advarsler Produktoplysninger Generelt Tekniske data Mål og vægt Topvex SR 09, Mål og vægt Topvex TR Elektriske data Topvex SR 09, 11, Topvex TR Transport og opbevaring Installation Udpakning Installationssted og -metode Opdeling af Topvex ventilationsaggregater Sådan opdeles Topvex SR aggregatet Sådan opdeles Topvex TR aggregatet Installation af aggregatet Installationsprocedure Rotorens lodrette position (Topvex SR 09, 11) Føler for tilluft (Topvex SR 09, 11) Tilslutninger Kanaler Elektriske forbindelser Installation af betjeningspanelet Mål Generelle oplysninger Installation Ekstraudstyr...21

3 1 Overensstemmelseserklæring Producent Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SWEDEN Office: Fax: erklærer hermed, at følgende produkter: Ventilationsaggregater Topvex SR09 EL Topvex SR09 EL M0 Topvex TR09 EL Topvex TR09 EL M0 Topvex SR09 Topvex SR09 M0 Topvex TR09 Topvex TR09 M0 Topvex SR09 HWL/HWH Topvex SR09 HWH M0 Topvex TR09 HWL/HWH Topvex TR09 HWH M0 Topvex SR11 EL Topvex SR11 EL M0 Topvex TR12 EL Topvex TR12 EL M0 Topvex SR11 Topvex SR11 M0 Topvex TR12 Topvex TR12 M0 Topvex SR11 HWL/HWH Topvex SR11 HWH M0 Topvex TR12 HWL/HWH Topvex TR12 HWH M0 Topvex TR15 EL Topvex TR15 Topvex TR15 HWL/HWH Topvex TR15 EL M0 Topvex TR15 M0 Topvex TR15 HWH M0 (Erklæringen gælder kun for produktet i den stand, det blev leveret og installeret i anlægget iht. den medfølgende installationsvejledning. Forsikringen dækker ikke eftermonterede dele eller efterfølgende indgreb i produktet) Alle gældende krav i følgende direktiver skal overholdes Maskindirektivet 2006/42/EC Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC EMC-direktivet 2004/108/EC EN ISO 12100:2010 EN EN EN EN EN 50106:2007 EN EN EN EN Maskinsikkerhed generelle principper for udformning risikovurdering og risikoreduktion Maskinsikkerhed Sikkerhedsafstande, der forebygger, at brugerens arme eller ben bevæges ind i farezoner Maskinsikkerhed Elektrisk udstyr på maskiner Del 1: Generelle krav Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater Sikkerhed Del 1: Generelle krav Sikkerhed for elektriske husholdningsapparater og lignende Del 2-40: Særlige krav til elektriske varmepumper, airconditionanlæg og affugtere Sikkerhed for husholdningsapparater og lignende Særlige regler for rutinetest vedrørende apparater, der er omfattet af EN og EN Kapslingsklasser for kabinetter (IP-klasse) Metoder til måling af elektromagnetiske felter i husholdningsapparater og lignende med hensyn til eksponering af mennesker Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-2: Generiske standarder Immunitetsstandard for industrielle miljøer Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Del 6-3: Generiske standarder Emissionsstandarder for bolig-, erhvervs- og lette industrimiljøer Den komplette tekniske dokumentation er tilgængelig. Skinnskatteberg, Mats Sándor Teknisk direktør Systemair AB

4 2 Advarsler Følgende advarsler vises i de forskellige afsnit i dokumentet. Fare Sørg for, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller el-arbejde! Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende regulativer. Advarsel Dørhåndtagene skal kun bruges i forbindelse med installationen. Fjern dørhåndtagene, før aggregatet tages i drift for at sikre det nødvendige sikkerhedsniveau for aggregatet. Kanalerne til aggregatet skal frakobles eller afskærmes, så det ikke er muligt at komme i kontakt med ventilatorerne via kanalsystemet. Aggregatet er tungt. Vær forsigtig i forbindelse med transport og montering. Risiko for fastklemning. Anvend beskyttelsesudstyr. Pas på skarpe kanter i forbindelse med montering og vedligeholdelse. Brug en egnet løfteenhed. Anvend beskyttelsesudstyr. Hovedforsyningskablet skal være forsynet med en serviceafbryder, som afbryder alle kabler, og kontaktafstanden skal være mindst 3 mm. Forsigtig Hvis aggregatet er installeret, hvor det ikke er opvarmet, skal det kontrolleres, at alle samlinger er isolerede og tætte. Kanaltilslutninger/kanalender skal tildækkes under opbevaring og installation. Slut ikke tørretumblere til ventilationssystemet Vær forsigtig ved tilslutning af vandrørene, så vandvarmebatteriet ikke beskadiges. Hold kontra, når rørene strammes. 3 Produktoplysninger 3.1 Generelt Denne installationsvejledning vedrører ventilationsaggregater af typen Topvex SR 09, 11 og Topvex TR 09-15, som produceres af Systemair AB. Aggregaterne omfatter følgende modeller: Model: SR09, SR11, TR09, TR12, TR15 Varmeflade: EL (elektrisk), HWL (vandvarmeflade, lav effekt), HWH (vandvarmeflade, høj effekt) eller Ingen. Højre eller venstre modeller: R (højre) L (venstre). Når man følger tilluften gennem aggregatet, er en højre model med inspektionsside til højre og en venstre model med inspektionsside til venstre. Regulering af luftydelse: CAV (konstant luftmængde i m3/h), VAV (variabel luftmængde = konstant kanaltryk - målt i Pa) M0: Ventilatorhjul i aluminium Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger og anbefalinger vedrørende design og installation, så der efterfølgende bliver mulighed for sikker og fejlfri opstart og benyttelse af aggregatet. For at opnå korrekt og sikker drift af aggregatet er det vigtigt at læse denne vejledning grundigt, at anvende aggregatet som beskrevet i retningslinjerne samt at overholde alle sikkerhedskrav Systemair AB

5 3.2 Tekniske data Mål og vægt Topvex SR 09, 11 F A B A D C E C D 100 G N N M L K 15R½" 810 Fig. 1 Mål (mm) Topvex SR 09, 11 (vist som venstre model) Model A B C D E F SR SR Model G K L M N Vægt, kg SR SR Systemair AB

6 3.2.2 Mål og vægt Topvex TR Fig. 2 Mål (mm) Topvex TR (vist som venstre model) Model A B C D E F G H I TR TR TR Model J K L M N O P Vægt, kg TR TR TR Systemair AB

7 3.2.3 Elektriske data Topvex SR 09, 11, Topvex TR Model Ventilatorer (samlet watt) 400 V 3N~ El-varmeflade (samlet kw) Sikring (net) (A) for 400 V 3N~ SR09 EL x32 3x50 SR09 (Ingen, HWL/HWH) x10 3x16 SR09 EL M x35 3x50 SR09 (Ingen, HWH) M x10 3x16 SR11 EL x35 3x63 SR11 (Ingen, HWL/HWH) x10 3x16 SR11 EL M x35 3x63 SR11 (Ingen, HWH) M x16 3x20 Sikring (net) (A) for 230 V 3~ Model Ventilatorer (samlet watt) 400 V 3N~ El-varmeflade (samlet kw) Sikring (net) (A) for 400 V 3N~ TR09 EL x25 3x40 TR09 (Ingen, HWL/HWH) x10 3x16 TR09 EL M x25 3x40 TR09 (Ingen, HWH) M x10 3x10 TR12 EL x32 3x50 TR12 (Ingen, HWL/HWH) x10 3x16 TR12 EL M x35 3x50 TR12 (Ingen, HWH) M x10 3x16 TR15 EL x35 3x63 TR15 (Ingen, HWL/HWH) x10 3x16 TR15 EL M x35 3x63 TR15 (Ingen, HWH) M x16 3x20 Sikring (net) (A) for 230 V 3~ 3.3 Transport og opbevaring Opbevar og transporter Topvex SR/TR forsigtigt, så aggregatets paneler, håndtag, display osv. ikke beskadiges. Tildæk aggregatet så støv, regn og sne ikke trænger ind i aggregatet og beskadiger aggregatet og komponenterne i aggregatet. Enheden leveres sammenbygget i ét stykke med alle komponenter inde i aggregatet, og aggregatet er pakket ind i plastfolie. Det står på en palle for at lette transporten. Transporter Topvex SR/TR-aggregaterne med en gaffeltruck placeret ved gavlen af aggregatet. Advarsel Aggregatet er tung. Vær forsigtig i forbindelse med transport og montering. Risiko for fastklemning. Anvend beskyttelsesudstyr. 4 Installation 4.1 Udpakning Kontrollér, at alt bestilt udstyr er blevet leveret, før installationen påbegyndes. Informer Systemair-leverandøren om eventuelle uoverensstemmelser i forhold til det bestilte udstyr Systemair AB

8 4.2 Installationssted og -metode Topvex SR/TR er beregnet til installation indendørs. Topvex SR 09, 11 kan installeres udendørs, hvis det beskyttes mod vejret. Anbring aggregatet på en vandret, jævn overflade. Det er vigtigt, at aggregatet er i vater, før det tages i drift. Anbring aggregatet i et separat rum, hvis muligt (f.eks. i et lagerrum, vaskerum eller loftsrum). Udsæt ikke de elektroniske komponenter for temperaturer under 0 C eller over +50 C. Hvis aggregatet installeres på et koldt sted, er det vigtigt, at det ikke slukkes på hovedkontakten. Så længe der er strøm på, holdes det elektriske kabinet varmt - også i koldt vejr. Ved valg af placering er det vigtigt at huske, at aggregatet skal vedligeholdes løbende, og at inspektionsdørene skal være let tilgængelige. Kontrollér, at der er tilstrækkelig fri plads til at åbne dørene og til at hovedkomponenterne kan tages ud (figur 1 og figur 2). Undgå at anbringe aggregatet op ad en væg, da lavfrekvent støj kan medføre vibrationer i væggen, selvom støjniveauet for ventilatoren er acceptabelt. Hvis dette ikke er muligt, anbefales det at isolere væggen. Aggregatets udeluftindtag skal så vidt muligt placeres i den nordlige eller østlige side af bygningen og væk fra andre udtag, f.eks. udsugninger fra køkkener eller vaskerum Systemair AB

9 4.3 Opdeling af Topvex ventilationsaggregater Ved levering samles Topvex aggregatets to halvdele. Om nødvendigt kan aggregaterne opdeles for at lette transporten til installationsstedet figur 3 og figur Sådan opdeles Topvex SR aggregatet Afmonter varmeveksleren, tilluftventilatoren og fraluftfilteret A. Løsn kabelstikkene i væggen B. Aggregatets to halvdele samles med 4 stk. M10-skruer, én i hvert hjørne C. Det er muligt at afmontere gavlene ved at skrue 6 stk. 6 MRX M6-skruer ud med en PH2-bit Samling sker i omvendt rækkefølge. Fig. 3 Venstremodel Bemærk: Når delene samles igen, er det vigtigt, at de samles korrekt se kabelnumrene på siden af kablerne Systemair AB

10 4.3.2 Sådan opdeles Topvex TR aggregatet Afmonter varmeveksleren, fraluftventilatoren og fraluftfilteret A Fjern pladen B. Løsn kabelstikkene C. Fjern de 7 stk. M10-skruer, som holder aggregatets to halvdele sammen A Fig. 4 Venstremodel Systemair AB

11 4.4 Installation af aggregatet Aggregatet skal installeres i følgende position (figur 5 og figur 6). Fig. 5 Installationsposition (venstre aggregat) Fig. 6 Installationsposition (højre aggregat) Tabel 1: Beskrivelse af symboler Symbol Beskrivelse Tilluft Afkastluft Udeluft Fraluft Systemair AB

12 4.4.1 Installationsprocedure 1 Klargør den overflade, hvor aggregatet skal monteres. Kontrollér, at overfladen er plan og vandret og kan bære aggregatets vægt. Udfør installationen i henhold til lokale regler og bestemmelser. 2 Løft aggregatet på plads. Advarsel Pas på skarpe kanter i forbindelse med montering og vedligeholdelse. Brug en egnet løfteenhed. Anvend beskyttelsesudstyr. 3 Anbring aggregatet i vater ved at montere de medleverede fødder på aggregatets ben og efterfølgende justere på fødderne. 4 Slut aggregatet til strømforsyningen gennem serviceafbryder (sikkerhedsafbryder), som ligger i aggregatet ved levering. Forsyningskablet føres gennem kabelindføringen i gavlen på Topvex SR 09, 11 og gennem kabelindføringen i oversiden af Topvex TR til klemmerne inde i aggregaternes tavle. Se det medleverede el-diagram og kapitel , tabellen (tabel 2) for at få yderligere information. Advarsel Hovedforsyningskablet skal være forsynet med en serviceafbryder, som afbryder alle kabler, og kontaktafstanden skal være mindst 3 mm. Fare Sørg for, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller el-arbejde! Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende regulativer Systemair AB

13 4.4.2 Rotorens lodrette position (Topvex SR 09, 11) For at opnå en optimal tætning mellem rotorens børsterække og chassisrammen, skal du kontrollere og om nødvendigt justere rotorens lodrette position, når aggregatet installeres. Fjern filtret for at lette adgangen. Fig. 7 Rotorposition (venstre aggregat) Justeringt: 1. Løsn de to skruer 2. Fjern dækslet 3. Juster rotorhøjden ved at løsne låseskruen på rotorens aksel 4. Juster rotorens lodrette position ved at justere de to skruer på rotorbeslaget 5. Efter justering skal låseskruen på rotorakslen (3) spændes, dækslet (2) monteres, og skruerne (1) spændes Systemair AB

14 4.5 Føler for tilluft (Topvex SR 09, 11) Tilluftsføleren monteres i kanalen ca. 3 m fra aggregatet i tilluftkanalen (figur 8). tabel 2 viser, hvilke klemmer sensoren skal forbindes til i aggregatets tavle. Andre temperaturfølere indbygges i aggregatet fra fabrikken. Tilluftføleren er leveret i papæske, som er inde i aggregatet. Fig. 8 Monteret føler for tilluft (monteringen er vist i et venstre aggregat) Systemair AB

15 4.6 Tilslutninger Kanaler Placering af kanaler Fig. 9 Tilslutninger og hovedkomponenter i venstre aggregater Position Beskrivelse Symbol A B C D Tilslutning af tilluft Tilslutning af afkastluft Tilslutning af udeluft Tilslutning, fraluft 1 Ventilator, tilluft 2 Ventilator, fraluft 3 Filter, tilluft 4 Filter, fraluft 5 Varmegenvinding 6 Rotormotor 7 Klemkassen 8 Varmeflade Kondenserings- og varmeisolering Udeluftkanaler og afkastluftkanaler skal altid isoleres mod kondens. Det er særligt vigtigt, at kanaler, som er forbundet til aggregatet, er korrekt isolerede. Alle kanaler i kolde rum eller områder skal være godt isolerede. Benyt mineraluld til isoleringen - mindst 100 mm tykt og med dampspærre. I områder med meget lave udetemperaturer om vinteren er det nødvendigt med yderligere isolering. Her skal der benyttes mindst 150 mm isolering Systemair AB

16 Forsigtig Hvis aggregatet er installeret, hvor det ikke er opvarmet, skal det kontrolleres, at alle samlinger er isolerede og tætte. Kanaltilslutninger/kanalender skal tildækkes under opbevaring og installation. Slut ikke tørretumblere til ventilationssystemet Lyddæmpere For at undgå at støj fra ventilatorerne overføres via kanalsystemet, skal der monteres lyddæmpere i både tilluft og fraluft. For at undgå overførsel af støj mellem rum og også fra selve kanalsystemet anbefales det, at der installeres lyddæmpere før alle tilluftarmaturer Systemair AB

17 4.6.2 Elektriske forbindelser Alle elektriske forbindelser skal etableres i klemkassen, som findes på forsiden af aggregatet (figur 10). Dækslet fjernes ved at løsne de fire skruer (figur 10). Aggregatet må ikke sættes i drift, før alle elektriske sikkerhedsforskrifter er læst og forstået. Se det vedlagte el-diagram for at få flere oplysninger om ekstern og intern ledningsføring. Alle eksterne forbindelser til eventuelt tilbehør skal etableres via terminaler i klemkassen (tabel 2). Fig. 10 Åbning af klemkassen Fare Sørg for, at strømforsyningen til enheden er frakoblet, før der udføres vedligeholdelse eller el-arbejde! Alle elektriske forbindelser skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til lokale love og regler Klemkassen, komponenter Topvex SR/TR har indbygget regulator og indvendig ledningsføring (figur 11). Figuren viser el-tavlen på Topvex TR aggregaterne. Tavlen til Topvex SR 09, 11 har et tilsvarende layout og de samme komponenter, men den elektriske varmeflade er placeret i et separat rum Systemair AB

18 Fig. 11 Elektriske komponenter Position 1 Regulator E-28 beskrivelse 2 Transformer 230/24 V AC 3 Klemmer til interne og eksterne komponenter 4 Klemmer til intern ledningsføring 5 Klemmer ekstern hovedforsyning 6 Kontaktor (K2) til pumperegulering af vand (kun ved vandvarmeflader, ikke ved el-varmeflader) 7 Automatsikring 8 Automatsikring for El-varmeflade 9 Kontaktor (K3), El-varmeflade Automatisk overophedningsbeskyttelse (ved El-varme) Manuel reset af overophedningsbeskyttelse (ved El-varme) TTC styring til El-varmeflade (ved El-varme) Systemair AB

19 External Connections Tabel 2: Forbindelser til eksterne funktioner Klemrække Beskrivelse Bemærkning PE Jord N N Nul (indgangsspænding) Anvendes til fase 230 V 1~ og 400 V 3~ L1 L1 Fase (forsyningsspænding) Anvendes til fase 230 V 1~, hvis aggregatet anvender denne strømtype 400 V 3~/230 V 3~ L2 L2 Fase (forsyningsspænding) 400 V 3~/230 V 3~ L3 L3 Fase (forsyningsspænding) 400 V 3~/230 V 3~ 1 G Hjælpespænding (tryktransmitter, ventilmotorer) 2 G0 Reference (Water valve actuator mains supply) 24 V AC 24V AC 10 DO ref DO-reference G (24 V AC) 12 1 DO 2 Udeluft/afkastspjæld 24 V AC WP L1 Cirkulationspumpe varmvandssystem 230 V AC 14 1 DO 4 Kølepumpe 24 V AC 15 1 DO 5 DX-køling trin 1 24 V AC 16 1 DO 6 DX-køling trin 2 24 V AC 17 1 DO 7 Alarmoutput for DO-signaler 24 V AC 30 AI Ref Reference for tillufttemperaturføler neutral 31 AI 1 Temperaturføler, tilluft 40 Agnd UI-reference neutral 41 2 UAI 1/(UDI 1) Tryktransmitter, fraluft 42 2 UAI 2/(UDI 2) Tryktransmitter, tilluft Maks. Maks. 2,0 A fast belastning 44 UAI 3/(UDI 3) Frostføler, vandvarmer Brug klemme 40 som reference 4 3 DI ref Forlænget drift/brandalarm-reference + 24 V DC P1:50/P2:60 B Exo-line B Modbus, Exo-line-forbindelse P:151/P2:61 A Exo-line A Modbus, Exo-line-forbindelse P1:52/P2:62 N Exo-line N Modbus, Exo-line-forbindelse P1:53/P2:63 E Exo-line E Exo-line-forbindelse 74 3 DI 4 Forlænget drift Normalt åben kontakt Brug klemme 4 som reference Systemair AB

20 Forbindelser til eksterne funktioner forts. Klemrække Beskrivelse Bemærkning 75 3 DI 5 Brandalarm Normalt åben kontakt Brug klemme 4 som reference 76 3 DI 6 Eksternt stop Normalt åben kontakt 90 Agnd AO-reference neutral Brug klemme 4 som reference 93 AO 3 Kontrolsignal ventilmotor, vandvarmer 0-10 V DC 94 AO 4 Kontrolsignal ventilmotor, køling 0-10 V DC 1. Største strømstyrke for alle DO kombineret: 8A 2. Tilslutning til ekstern trykføler til trykstyrede aggregater (VAV) 3. Disse input må kun forbindes til spændingsfri kontakt med 0-spænding Systemair AB

21 BMS-forbindelse BMS-forbindelse Kommunikationsmuligheder for controller E283 WEB. RS485(Modbus): eller RS485(Exoline): eller TCP/IP Exoline TCP/IP Modbus TCP/IP WEB BACnet/IP Fig. 12 BMS-forbindelse på regulatoren Systemair AB

22 4.7 Installation af betjeningspanelet Mål Fig. 13 Betjeningspanelets mål Position Mål (mm) A B 94.0 C 26.0 D c/c 60,0 E Generelle oplysninger Betjeningspanelet er ved levering sluttet til Corrigo-styreenheden, som findes i klemkassen. Kabellængden er 10 m. Hvis betjeningspanelet skal kobles fra signalkablet, er det muligt at løsne ledningerne på bagsiden af betjeningspanelet (figur 14). Der medfølger selvklæbende magnetiske strip i pakken til montering på metaloverflader Systemair AB

23 4.7.3 Installation 1 Find et passende sted til installation af betjeningspanelet. Betjeningspanelet må maksimalt være 100 meter fra aggregatet. 2 Bor om nødvendigt to huller i væggen, så du kan hænge betjeningspanelet op (midte til midte: 60 mm) (pos.1 figur 14). Fig. 14 Betjeningspanelets ledningsforbindelser Position Beskrivelse 1 Monteringshuller 2 Klemmerække 3 Klemme til brunt kabel 4 Klemme til gult kabel 5 Klemme til hvidt kabel 6 Klemme til sort kabel 4.8 Ekstraudstyr Oplysninger om ekstra eksternt udstyr, f.eks. ventilmotorer til ventiler, motordrevne spjæld, E-tool, loftenheder og væggitre, findes i det tekniske katalog og de tilhørende instruktioner. Se eldiagrammet for yderligere information om tilslutning af eksterne komponenter Systemair AB

24 lastpage Systemair AB forbeholder sig retten til at lave ændringer og forbedringer af indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel. SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Dokument oversat fra engelsk 2075778-DK 2014-06-25 A004 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data...

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

Topvex VAV-konvertering

Topvex VAV-konvertering Dokument oversat fra engelsk 1255958-DA 2015-05-04 A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Montering af tryktransmittere... 2 3 Kabling... 3 4 Konfiguration (Corrigo)... 5 5 Topvex Eksterne forbindelser... 7 1

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding Installation og service 207232-DK 14-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Tekniske

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

ERP-2N / ERP-3N. ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering

ERP-2N / ERP-3N. ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering ERP-2N / ERP-3N ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering Generelt I disse anvisninger refererer udtrykkene VAV-enhed eller VAV-spjæld til ERP-2N og ERP-3N. I vejledningen beskrives

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Ventilationsaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 206902-DK 27-09-2010V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1 Advarsler... 1 2 Beskrivelse af produktet... 2 2.1 Interne komponenter Topvex SR 03 06... 2 2.2 Interne komponenter Topvex TR 03

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

CCXL isoleret tagventilator Montageanvisning

CCXL isoleret tagventilator Montageanvisning CCXL isoleret tagventilator Indhold 1. Sikkerhedsinstruktion... 3 2. Anvendelse... 3 3. Beskrivelse... 3 4. Transport og installation... 3 5. Vedligehold... 4 6. El-tilslutning... 5 2 Beskrivelse 1. Sikkerhedsinstruktion

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Monteringsvejledning. Q-Safe. Version 201502 Dokument 841684

Monteringsvejledning. Q-Safe. Version 201502 Dokument 841684 Monteringsvejledning Q-Safe Version 201502 Dokument 841684 INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 6 1.1. Generelt 6 1.2. Tjekliste for sikkerhed 6 1.3. Nomenklatur 6 2. Kontrol af leveringens indhold 7 2.1.

Læs mere

TIMEec styresystem. Fabrikant: leverandør: SystemAir A/S, Systemair A/S, Danmark Ved Milepælen 7 8361 Hasselager. Dokumentet er inddelt som følgende:

TIMEec styresystem. Fabrikant: leverandør: SystemAir A/S, Systemair A/S, Danmark Ved Milepælen 7 8361 Hasselager. Dokumentet er inddelt som følgende: TIMEec styresystem Dokumentet er inddelt som følgende: Generel beskrivelse - 9 Dokument liste 0-4 Indkapslingen er bag tilluftsventilatorens inspektionsdør Anlægs data oversigt. Varme veksler Kredsskema

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05 Installation KVU-O-500 110-00062 Version 01.05 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning... 4 Placering af anlægget... 4 Tilslutninger... 4 Tilslutning af kanalsystem... 5 Generelt om kanaler... 5 Isolering

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruktion Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37EG, EMC Direktiv

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere