Topvex SR 09, 11, TR Ventilationsaggregat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Ventilationsaggregat"

Transkript

1 Ventilationsaggregat Dokument oversat fra engelsk DK A001

2 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring Advarsler Produktoplysninger Generelt Tekniske data Mål og vægt Topvex SR 09, Mål og vægt Topvex TR Elektriske data Topvex SR 09, 11, Topvex TR Transport og opbevaring Installation Udpakning Installationssted og -metode Opdeling af Topvex ventilationsaggregater Sådan opdeles Topvex SR aggregatet Sådan opdeles Topvex TR aggregatet Installation af aggregatet Installationsprocedure Rotorens lodrette position (Topvex SR 09, 11) Føler for tilluft (Topvex SR 09, 11) Tilslutninger Kanaler Elektriske forbindelser Installation af betjeningspanelet Mål Generelle oplysninger Installation Ekstraudstyr...21

3 1 Overensstemmelseserklæring Producent Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SWEDEN Office: Fax: erklærer hermed, at følgende produkter: Ventilationsaggregater Topvex SR09 EL Topvex SR09 EL M0 Topvex TR09 EL Topvex TR09 EL M0 Topvex SR09 Topvex SR09 M0 Topvex TR09 Topvex TR09 M0 Topvex SR09 HWL/HWH Topvex SR09 HWH M0 Topvex TR09 HWL/HWH Topvex TR09 HWH M0 Topvex SR11 EL Topvex SR11 EL M0 Topvex TR12 EL Topvex TR12 EL M0 Topvex SR11 Topvex SR11 M0 Topvex TR12 Topvex TR12 M0 Topvex SR11 HWL/HWH Topvex SR11 HWH M0 Topvex TR12 HWL/HWH Topvex TR12 HWH M0 Topvex TR15 EL Topvex TR15 Topvex TR15 HWL/HWH Topvex TR15 EL M0 Topvex TR15 M0 Topvex TR15 HWH M0 (Erklæringen gælder kun for produktet i den stand, det blev leveret og installeret i anlægget iht. den medfølgende installationsvejledning. Forsikringen dækker ikke eftermonterede dele eller efterfølgende indgreb i produktet) Alle gældende krav i følgende direktiver skal overholdes Maskindirektivet 2006/42/EC Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC EMC-direktivet 2004/108/EC EN ISO 12100:2010 EN EN EN EN EN 50106:2007 EN EN EN EN Maskinsikkerhed generelle principper for udformning risikovurdering og risikoreduktion Maskinsikkerhed Sikkerhedsafstande, der forebygger, at brugerens arme eller ben bevæges ind i farezoner Maskinsikkerhed Elektrisk udstyr på maskiner Del 1: Generelle krav Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater Sikkerhed Del 1: Generelle krav Sikkerhed for elektriske husholdningsapparater og lignende Del 2-40: Særlige krav til elektriske varmepumper, airconditionanlæg og affugtere Sikkerhed for husholdningsapparater og lignende Særlige regler for rutinetest vedrørende apparater, der er omfattet af EN og EN Kapslingsklasser for kabinetter (IP-klasse) Metoder til måling af elektromagnetiske felter i husholdningsapparater og lignende med hensyn til eksponering af mennesker Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 6-2: Generiske standarder Immunitetsstandard for industrielle miljøer Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Del 6-3: Generiske standarder Emissionsstandarder for bolig-, erhvervs- og lette industrimiljøer Den komplette tekniske dokumentation er tilgængelig. Skinnskatteberg, Mats Sándor Teknisk direktør Systemair AB

4 2 Advarsler Følgende advarsler vises i de forskellige afsnit i dokumentet. Fare Sørg for, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller el-arbejde! Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende regulativer. Advarsel Dørhåndtagene skal kun bruges i forbindelse med installationen. Fjern dørhåndtagene, før aggregatet tages i drift for at sikre det nødvendige sikkerhedsniveau for aggregatet. Kanalerne til aggregatet skal frakobles eller afskærmes, så det ikke er muligt at komme i kontakt med ventilatorerne via kanalsystemet. Aggregatet er tungt. Vær forsigtig i forbindelse med transport og montering. Risiko for fastklemning. Anvend beskyttelsesudstyr. Pas på skarpe kanter i forbindelse med montering og vedligeholdelse. Brug en egnet løfteenhed. Anvend beskyttelsesudstyr. Hovedforsyningskablet skal være forsynet med en serviceafbryder, som afbryder alle kabler, og kontaktafstanden skal være mindst 3 mm. Forsigtig Hvis aggregatet er installeret, hvor det ikke er opvarmet, skal det kontrolleres, at alle samlinger er isolerede og tætte. Kanaltilslutninger/kanalender skal tildækkes under opbevaring og installation. Slut ikke tørretumblere til ventilationssystemet Vær forsigtig ved tilslutning af vandrørene, så vandvarmebatteriet ikke beskadiges. Hold kontra, når rørene strammes. 3 Produktoplysninger 3.1 Generelt Denne installationsvejledning vedrører ventilationsaggregater af typen Topvex SR 09, 11 og Topvex TR 09-15, som produceres af Systemair AB. Aggregaterne omfatter følgende modeller: Model: SR09, SR11, TR09, TR12, TR15 Varmeflade: EL (elektrisk), HWL (vandvarmeflade, lav effekt), HWH (vandvarmeflade, høj effekt) eller Ingen. Højre eller venstre modeller: R (højre) L (venstre). Når man følger tilluften gennem aggregatet, er en højre model med inspektionsside til højre og en venstre model med inspektionsside til venstre. Regulering af luftydelse: CAV (konstant luftmængde i m3/h), VAV (variabel luftmængde = konstant kanaltryk - målt i Pa) M0: Ventilatorhjul i aluminium Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger og anbefalinger vedrørende design og installation, så der efterfølgende bliver mulighed for sikker og fejlfri opstart og benyttelse af aggregatet. For at opnå korrekt og sikker drift af aggregatet er det vigtigt at læse denne vejledning grundigt, at anvende aggregatet som beskrevet i retningslinjerne samt at overholde alle sikkerhedskrav Systemair AB

5 3.2 Tekniske data Mål og vægt Topvex SR 09, 11 F A B A D C E C D 100 G N N M L K 15R½" 810 Fig. 1 Mål (mm) Topvex SR 09, 11 (vist som venstre model) Model A B C D E F SR SR Model G K L M N Vægt, kg SR SR Systemair AB

6 3.2.2 Mål og vægt Topvex TR Fig. 2 Mål (mm) Topvex TR (vist som venstre model) Model A B C D E F G H I TR TR TR Model J K L M N O P Vægt, kg TR TR TR Systemair AB

7 3.2.3 Elektriske data Topvex SR 09, 11, Topvex TR Model Ventilatorer (samlet watt) 400 V 3N~ El-varmeflade (samlet kw) Sikring (net) (A) for 400 V 3N~ SR09 EL x32 3x50 SR09 (Ingen, HWL/HWH) x10 3x16 SR09 EL M x35 3x50 SR09 (Ingen, HWH) M x10 3x16 SR11 EL x35 3x63 SR11 (Ingen, HWL/HWH) x10 3x16 SR11 EL M x35 3x63 SR11 (Ingen, HWH) M x16 3x20 Sikring (net) (A) for 230 V 3~ Model Ventilatorer (samlet watt) 400 V 3N~ El-varmeflade (samlet kw) Sikring (net) (A) for 400 V 3N~ TR09 EL x25 3x40 TR09 (Ingen, HWL/HWH) x10 3x16 TR09 EL M x25 3x40 TR09 (Ingen, HWH) M x10 3x10 TR12 EL x32 3x50 TR12 (Ingen, HWL/HWH) x10 3x16 TR12 EL M x35 3x50 TR12 (Ingen, HWH) M x10 3x16 TR15 EL x35 3x63 TR15 (Ingen, HWL/HWH) x10 3x16 TR15 EL M x35 3x63 TR15 (Ingen, HWH) M x16 3x20 Sikring (net) (A) for 230 V 3~ 3.3 Transport og opbevaring Opbevar og transporter Topvex SR/TR forsigtigt, så aggregatets paneler, håndtag, display osv. ikke beskadiges. Tildæk aggregatet så støv, regn og sne ikke trænger ind i aggregatet og beskadiger aggregatet og komponenterne i aggregatet. Enheden leveres sammenbygget i ét stykke med alle komponenter inde i aggregatet, og aggregatet er pakket ind i plastfolie. Det står på en palle for at lette transporten. Transporter Topvex SR/TR-aggregaterne med en gaffeltruck placeret ved gavlen af aggregatet. Advarsel Aggregatet er tung. Vær forsigtig i forbindelse med transport og montering. Risiko for fastklemning. Anvend beskyttelsesudstyr. 4 Installation 4.1 Udpakning Kontrollér, at alt bestilt udstyr er blevet leveret, før installationen påbegyndes. Informer Systemair-leverandøren om eventuelle uoverensstemmelser i forhold til det bestilte udstyr Systemair AB

8 4.2 Installationssted og -metode Topvex SR/TR er beregnet til installation indendørs. Topvex SR 09, 11 kan installeres udendørs, hvis det beskyttes mod vejret. Anbring aggregatet på en vandret, jævn overflade. Det er vigtigt, at aggregatet er i vater, før det tages i drift. Anbring aggregatet i et separat rum, hvis muligt (f.eks. i et lagerrum, vaskerum eller loftsrum). Udsæt ikke de elektroniske komponenter for temperaturer under 0 C eller over +50 C. Hvis aggregatet installeres på et koldt sted, er det vigtigt, at det ikke slukkes på hovedkontakten. Så længe der er strøm på, holdes det elektriske kabinet varmt - også i koldt vejr. Ved valg af placering er det vigtigt at huske, at aggregatet skal vedligeholdes løbende, og at inspektionsdørene skal være let tilgængelige. Kontrollér, at der er tilstrækkelig fri plads til at åbne dørene og til at hovedkomponenterne kan tages ud (figur 1 og figur 2). Undgå at anbringe aggregatet op ad en væg, da lavfrekvent støj kan medføre vibrationer i væggen, selvom støjniveauet for ventilatoren er acceptabelt. Hvis dette ikke er muligt, anbefales det at isolere væggen. Aggregatets udeluftindtag skal så vidt muligt placeres i den nordlige eller østlige side af bygningen og væk fra andre udtag, f.eks. udsugninger fra køkkener eller vaskerum Systemair AB

9 4.3 Opdeling af Topvex ventilationsaggregater Ved levering samles Topvex aggregatets to halvdele. Om nødvendigt kan aggregaterne opdeles for at lette transporten til installationsstedet figur 3 og figur Sådan opdeles Topvex SR aggregatet Afmonter varmeveksleren, tilluftventilatoren og fraluftfilteret A. Løsn kabelstikkene i væggen B. Aggregatets to halvdele samles med 4 stk. M10-skruer, én i hvert hjørne C. Det er muligt at afmontere gavlene ved at skrue 6 stk. 6 MRX M6-skruer ud med en PH2-bit Samling sker i omvendt rækkefølge. Fig. 3 Venstremodel Bemærk: Når delene samles igen, er det vigtigt, at de samles korrekt se kabelnumrene på siden af kablerne Systemair AB

10 4.3.2 Sådan opdeles Topvex TR aggregatet Afmonter varmeveksleren, fraluftventilatoren og fraluftfilteret A Fjern pladen B. Løsn kabelstikkene C. Fjern de 7 stk. M10-skruer, som holder aggregatets to halvdele sammen A Fig. 4 Venstremodel Systemair AB

11 4.4 Installation af aggregatet Aggregatet skal installeres i følgende position (figur 5 og figur 6). Fig. 5 Installationsposition (venstre aggregat) Fig. 6 Installationsposition (højre aggregat) Tabel 1: Beskrivelse af symboler Symbol Beskrivelse Tilluft Afkastluft Udeluft Fraluft Systemair AB

12 4.4.1 Installationsprocedure 1 Klargør den overflade, hvor aggregatet skal monteres. Kontrollér, at overfladen er plan og vandret og kan bære aggregatets vægt. Udfør installationen i henhold til lokale regler og bestemmelser. 2 Løft aggregatet på plads. Advarsel Pas på skarpe kanter i forbindelse med montering og vedligeholdelse. Brug en egnet løfteenhed. Anvend beskyttelsesudstyr. 3 Anbring aggregatet i vater ved at montere de medleverede fødder på aggregatets ben og efterfølgende justere på fødderne. 4 Slut aggregatet til strømforsyningen gennem serviceafbryder (sikkerhedsafbryder), som ligger i aggregatet ved levering. Forsyningskablet føres gennem kabelindføringen i gavlen på Topvex SR 09, 11 og gennem kabelindføringen i oversiden af Topvex TR til klemmerne inde i aggregaternes tavle. Se det medleverede el-diagram og kapitel , tabellen (tabel 2) for at få yderligere information. Advarsel Hovedforsyningskablet skal være forsynet med en serviceafbryder, som afbryder alle kabler, og kontaktafstanden skal være mindst 3 mm. Fare Sørg for, at strømforsyningen til aggregatet er afbrudt, før der udføres vedligeholdelse eller el-arbejde! Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende regulativer Systemair AB

13 4.4.2 Rotorens lodrette position (Topvex SR 09, 11) For at opnå en optimal tætning mellem rotorens børsterække og chassisrammen, skal du kontrollere og om nødvendigt justere rotorens lodrette position, når aggregatet installeres. Fjern filtret for at lette adgangen. Fig. 7 Rotorposition (venstre aggregat) Justeringt: 1. Løsn de to skruer 2. Fjern dækslet 3. Juster rotorhøjden ved at løsne låseskruen på rotorens aksel 4. Juster rotorens lodrette position ved at justere de to skruer på rotorbeslaget 5. Efter justering skal låseskruen på rotorakslen (3) spændes, dækslet (2) monteres, og skruerne (1) spændes Systemair AB

14 4.5 Føler for tilluft (Topvex SR 09, 11) Tilluftsføleren monteres i kanalen ca. 3 m fra aggregatet i tilluftkanalen (figur 8). tabel 2 viser, hvilke klemmer sensoren skal forbindes til i aggregatets tavle. Andre temperaturfølere indbygges i aggregatet fra fabrikken. Tilluftføleren er leveret i papæske, som er inde i aggregatet. Fig. 8 Monteret føler for tilluft (monteringen er vist i et venstre aggregat) Systemair AB

15 4.6 Tilslutninger Kanaler Placering af kanaler Fig. 9 Tilslutninger og hovedkomponenter i venstre aggregater Position Beskrivelse Symbol A B C D Tilslutning af tilluft Tilslutning af afkastluft Tilslutning af udeluft Tilslutning, fraluft 1 Ventilator, tilluft 2 Ventilator, fraluft 3 Filter, tilluft 4 Filter, fraluft 5 Varmegenvinding 6 Rotormotor 7 Klemkassen 8 Varmeflade Kondenserings- og varmeisolering Udeluftkanaler og afkastluftkanaler skal altid isoleres mod kondens. Det er særligt vigtigt, at kanaler, som er forbundet til aggregatet, er korrekt isolerede. Alle kanaler i kolde rum eller områder skal være godt isolerede. Benyt mineraluld til isoleringen - mindst 100 mm tykt og med dampspærre. I områder med meget lave udetemperaturer om vinteren er det nødvendigt med yderligere isolering. Her skal der benyttes mindst 150 mm isolering Systemair AB

16 Forsigtig Hvis aggregatet er installeret, hvor det ikke er opvarmet, skal det kontrolleres, at alle samlinger er isolerede og tætte. Kanaltilslutninger/kanalender skal tildækkes under opbevaring og installation. Slut ikke tørretumblere til ventilationssystemet Lyddæmpere For at undgå at støj fra ventilatorerne overføres via kanalsystemet, skal der monteres lyddæmpere i både tilluft og fraluft. For at undgå overførsel af støj mellem rum og også fra selve kanalsystemet anbefales det, at der installeres lyddæmpere før alle tilluftarmaturer Systemair AB

17 4.6.2 Elektriske forbindelser Alle elektriske forbindelser skal etableres i klemkassen, som findes på forsiden af aggregatet (figur 10). Dækslet fjernes ved at løsne de fire skruer (figur 10). Aggregatet må ikke sættes i drift, før alle elektriske sikkerhedsforskrifter er læst og forstået. Se det vedlagte el-diagram for at få flere oplysninger om ekstern og intern ledningsføring. Alle eksterne forbindelser til eventuelt tilbehør skal etableres via terminaler i klemkassen (tabel 2). Fig. 10 Åbning af klemkassen Fare Sørg for, at strømforsyningen til enheden er frakoblet, før der udføres vedligeholdelse eller el-arbejde! Alle elektriske forbindelser skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til lokale love og regler Klemkassen, komponenter Topvex SR/TR har indbygget regulator og indvendig ledningsføring (figur 11). Figuren viser el-tavlen på Topvex TR aggregaterne. Tavlen til Topvex SR 09, 11 har et tilsvarende layout og de samme komponenter, men den elektriske varmeflade er placeret i et separat rum Systemair AB

18 Fig. 11 Elektriske komponenter Position 1 Regulator E-28 beskrivelse 2 Transformer 230/24 V AC 3 Klemmer til interne og eksterne komponenter 4 Klemmer til intern ledningsføring 5 Klemmer ekstern hovedforsyning 6 Kontaktor (K2) til pumperegulering af vand (kun ved vandvarmeflader, ikke ved el-varmeflader) 7 Automatsikring 8 Automatsikring for El-varmeflade 9 Kontaktor (K3), El-varmeflade Automatisk overophedningsbeskyttelse (ved El-varme) Manuel reset af overophedningsbeskyttelse (ved El-varme) TTC styring til El-varmeflade (ved El-varme) Systemair AB

19 External Connections Tabel 2: Forbindelser til eksterne funktioner Klemrække Beskrivelse Bemærkning PE Jord N N Nul (indgangsspænding) Anvendes til fase 230 V 1~ og 400 V 3~ L1 L1 Fase (forsyningsspænding) Anvendes til fase 230 V 1~, hvis aggregatet anvender denne strømtype 400 V 3~/230 V 3~ L2 L2 Fase (forsyningsspænding) 400 V 3~/230 V 3~ L3 L3 Fase (forsyningsspænding) 400 V 3~/230 V 3~ 1 G Hjælpespænding (tryktransmitter, ventilmotorer) 2 G0 Reference (Water valve actuator mains supply) 24 V AC 24V AC 10 DO ref DO-reference G (24 V AC) 12 1 DO 2 Udeluft/afkastspjæld 24 V AC WP L1 Cirkulationspumpe varmvandssystem 230 V AC 14 1 DO 4 Kølepumpe 24 V AC 15 1 DO 5 DX-køling trin 1 24 V AC 16 1 DO 6 DX-køling trin 2 24 V AC 17 1 DO 7 Alarmoutput for DO-signaler 24 V AC 30 AI Ref Reference for tillufttemperaturføler neutral 31 AI 1 Temperaturføler, tilluft 40 Agnd UI-reference neutral 41 2 UAI 1/(UDI 1) Tryktransmitter, fraluft 42 2 UAI 2/(UDI 2) Tryktransmitter, tilluft Maks. Maks. 2,0 A fast belastning 44 UAI 3/(UDI 3) Frostføler, vandvarmer Brug klemme 40 som reference 4 3 DI ref Forlænget drift/brandalarm-reference + 24 V DC P1:50/P2:60 B Exo-line B Modbus, Exo-line-forbindelse P:151/P2:61 A Exo-line A Modbus, Exo-line-forbindelse P1:52/P2:62 N Exo-line N Modbus, Exo-line-forbindelse P1:53/P2:63 E Exo-line E Exo-line-forbindelse 74 3 DI 4 Forlænget drift Normalt åben kontakt Brug klemme 4 som reference Systemair AB

20 Forbindelser til eksterne funktioner forts. Klemrække Beskrivelse Bemærkning 75 3 DI 5 Brandalarm Normalt åben kontakt Brug klemme 4 som reference 76 3 DI 6 Eksternt stop Normalt åben kontakt 90 Agnd AO-reference neutral Brug klemme 4 som reference 93 AO 3 Kontrolsignal ventilmotor, vandvarmer 0-10 V DC 94 AO 4 Kontrolsignal ventilmotor, køling 0-10 V DC 1. Største strømstyrke for alle DO kombineret: 8A 2. Tilslutning til ekstern trykføler til trykstyrede aggregater (VAV) 3. Disse input må kun forbindes til spændingsfri kontakt med 0-spænding Systemair AB

21 BMS-forbindelse BMS-forbindelse Kommunikationsmuligheder for controller E283 WEB. RS485(Modbus): eller RS485(Exoline): eller TCP/IP Exoline TCP/IP Modbus TCP/IP WEB BACnet/IP Fig. 12 BMS-forbindelse på regulatoren Systemair AB

22 4.7 Installation af betjeningspanelet Mål Fig. 13 Betjeningspanelets mål Position Mål (mm) A B 94.0 C 26.0 D c/c 60,0 E Generelle oplysninger Betjeningspanelet er ved levering sluttet til Corrigo-styreenheden, som findes i klemkassen. Kabellængden er 10 m. Hvis betjeningspanelet skal kobles fra signalkablet, er det muligt at løsne ledningerne på bagsiden af betjeningspanelet (figur 14). Der medfølger selvklæbende magnetiske strip i pakken til montering på metaloverflader Systemair AB

23 4.7.3 Installation 1 Find et passende sted til installation af betjeningspanelet. Betjeningspanelet må maksimalt være 100 meter fra aggregatet. 2 Bor om nødvendigt to huller i væggen, så du kan hænge betjeningspanelet op (midte til midte: 60 mm) (pos.1 figur 14). Fig. 14 Betjeningspanelets ledningsforbindelser Position Beskrivelse 1 Monteringshuller 2 Klemmerække 3 Klemme til brunt kabel 4 Klemme til gult kabel 5 Klemme til hvidt kabel 6 Klemme til sort kabel 4.8 Ekstraudstyr Oplysninger om ekstra eksternt udstyr, f.eks. ventilmotorer til ventiler, motordrevne spjæld, E-tool, loftenheder og væggitre, findes i det tekniske katalog og de tilhørende instruktioner. Se eldiagrammet for yderligere information om tilslutning af eksterne komponenter Systemair AB

24 lastpage Systemair AB forbeholder sig retten til at lave ændringer og forbedringer af indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel. SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Transport og installationsmanual Version 1.02 1 2 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Transport 2. Installation

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Swegon CASA W100, version B

Swegon CASA W100, version B Swegon CASA W100, version B Vejledninger til montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør, installatør og servicepersonale W100B_c_DK-t Indhold Montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør,

Læs mere

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-3 211-1 FLEXIT SPIRIT UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

KOMPAKT REGO. DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning

KOMPAKT REGO. DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning KOMPAKT REGO DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning DK Indholdsfortegnelse 1. TRANSPORT... 3 2. ANVENDELSE... 4 3. MONTAGE... 5 3.1. Service område... 5 3.2. Sektionssamling... 7 3.3. Rørtilslutning

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK-08 2011-10 På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94235DK-6 29-1 Flexit L12 X L3 X L18 X L5 X L2 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version.08.0 INSTALLATIONSVEJLEDNING GE Energy // GES Energy Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GE Energy - montage... GE Energy - montage...5 GE Energy -

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTALLATIONSVEJLEDNING AMP 900. 00 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden installation af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning sikrer Dem

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side 1 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Pro 2 2 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Vent 24 3 Garantibestemmelser 32 4 Guide til Montering 33 5 Monteringsvejledning

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere