Referat for artsrådsmøde den 29. Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for artsrådsmøde den 29. Marts"

Transkript

1 Referat for artsrådsmøde den 29. Marts 1. Formalia Godkendelse af dagsorden Godkendt uden ændringer Godkendelse af referat fra rådsmødet 14. februar Godkendt uden ændringer Valg af ordstyrer Andreas valgt som ordstyrer Valg af referent Sune valgt som referent 2. Navne- og fagudvalgsrunde Navnerunde Lasse Kvist (religionsvidenskab), Kathrine Rosendal (religionsvidenskab), Dorte Effersøe (religionsvidenskab), Mathilde Lilkær (religionsvidenskab), Lieve Vermeulen (religionsvidenskab) Marie Kjersted Sørensen fra (religionsvidenskab), Sara Blicker Jensen (antropologi), Ciara Caitlin Coogan (antropologi), Jeanette Hamer (spansk), Lív Sandré Barkholt (fransk), Søren Jessen Holmgaard (uddannelsesvidenskab), Asger Emborg (uddannelsesvidenskab), Lea Rosa Kvist, Laura Munk Petersen fra historie, Mathias Møller (historie), Anders Agersnap (historie), Rasmus Markussen (idehistorie), Simon Jylov (teologi), Benjamin Bilde Boelsman (historie), Jakob Lidell Rugaard (idehistorie), Andreas Birch Olsen (filosofi), Sune Koch Rønnow (Klassisk arkæologi), Fagudvalgsrunde Engelsk fagråd: Endnu en flytning til sommer - sidste flytning efteråret. Mangler fagudvalgslokaler. Er i gang med at vælge tutorer. Laver arrangementer for international studerende og laver fest på engelsk. Religionsvidenskabelige fagråd: Kigger på valgfag på kandidaten fordi der har været en del utilfredshed med den. Antropologisk fagråd: Ved intet om flytningen, men er blevet lovet en flytning om 10 år. Ingen vil være med i Moesgaard ombygningsudvalg Spansk fagudvalg: Endnu en flytning til sommer. Mangler et fagudvalgslokale DSR: Prøver at lave en kandidat i uddannelsesvidenskab. Prøver at få bygget en studentercafe over sommeren. Der har været en del rod med tutorerne, blandet andet valg af tutorer Historisk fagudvalg: Laver et tilvalgsarrangement. Har ingen gymnasiedag. Har faglig dag i aulaen 27. April. Man planlægger påskefrokost Idehistorie: Har haft faglig weekend sammen med filosofi, skal til at afholde fagkritisk dag,

2 Teolrådet: Prøver at omlægge sig til de nye tutorregler, og prøver at forbedre det nye miljø i nobel. Der har været stor succes med morgensang om torsdagen. Planlægger fagudvalgspåskefrokost og arrangerer teologisk døgn den April. Filosofi: Har afholdt gaglig weekend med idehistorie. Har ændret eksamensformen på et fag. Prøver at implementerer en ny tutorordning Klassisk fagudvalg: Mentorordninger skal til at implementeres. Prøver at modvirke 2 gange flytning 3. Oplæg om fagudvalgsdrevne kampagner ved Dorte Effersøe På religionsvidenskab er man begyndt at forberede en kampagne for at få flere aktive i fagrådet. Kampagnen skal fortælle, at fagudvalgsarbejde kan være spændende og udfordrende. Kampagnen kommer til at består af boder, besøg på forelæsninger og plakatophængning. De har allerede holdt et temamøde om kandidaten, hvilket var en stor succes. Historie har lavet lignende ting og foreslår, at religionsvidenskab starter kickstarter fagudvalget med et spændende temamøde. Det blev foreslået, at man kan søge Studenterrådets aktivitetspulje, som i forvejen ikke bliver brugt nok. 4. Principbeslutning vedrørende økonomisk hjælp til fagudvalg og andre studenterpolitiske aktiviteter Fremlagt af ordstyreren (jf. bilag 4,1) og diskuteret. Det stod ikke om principbeslutningen inkluderede driftsindskud, forretningsudvalget indskærpede, at det var meningen at det skulle dække hvad aktivitetspuljen ikke kunne dække og små udgifter driftsudgifter, som det ikke giver meningen at søge større beløb til. Der stillet spørgsmål ved, om der var nogen studenterpolitiske organisationer, som forretningsudvalget ikke kunne godkende. Forretningsudvalget indskærpede hertil, at de ikke kunne støtte studenterpolitiske organisationer som gik i mod artsråds formål. Principbeslutningen blev vedtaget, enstemmigt. 5. Fremlæggelse og beslutning af handlingsplan og budget for forårskampagne Handlingsplan fremlagt af Rasmus og Lieve (jf. bilag 5,1), og blev vedtaget enstemmigt med følgende ændringer og kommentarer: - Fredagsbar vil have gerne yderligere kontakt, hvilket kampagnegruppe og forretnignsudvalget vil bestræbe sig på - Der blev opfordret til, at udbrede kampagnen på Moesgaard og Emdrup. Kampagnegruppen ville følge denne opfordring. - Fredagssammenlægninger er meget problematisk og såfremt det bliver relevant vil de blive omdrejningspunktet for kampagnen. - Kampagnen skal også spille videre på den store utilfredshed med ledelsen på ARTS, som har vist sig i årets første måneder. - Det kommenteres, at det ville være en god idé at holde et stormøde for alle fredagsbare. - Det kommenteres, at det er en god idé at få sat ansigter og ansvar på. Budget fremlagt af Rasmus og blev vedtaget, enstemmigt, med følgende ændringer og kommentarer: - Det kommenteres, at det vil være muligt for kampagne gruppe at spare penge ved at bruge studenterrådets plakatprinter. Pause med mad

3 6. Principbeslutning om Artsrådets mandatbærere Generel debat Pointer vedrørende retninglinjer for hvordan mandatbærerne stemmer til fællesrådsmøderne (jg. Bilag 6,1) - Fællesrådet tager sig af store linjer og derfor har de enkelte fag ikke egen interesse. - Artsrådet hjælper den daglige ledelse med at gennemfører god politik og mindre service - At stemme i blok sender et kort og klart signal, i modsætning til den praksis nogle andre fagråd fører - At holde formøde før end på selve dagen for fællesrådsmødet tillader artsrådet at lave alliancer i fællesrådet og derved styrke deres rolle og sikre sig, at ændringsforslag kommer igennem - Formødet kan tvinge nogen til at stemme direkte i mod deres overbevisning og deres faglige interesser - Det er stadig muligt at Artsrådet kan binde mandatet selvom formøderne ikke kan i forslag 1 - Mandatbærere repræsentere stadig artsrådet selvom det ikke har været op på et artsrådsmøde - Der er fælles interesser på hele arts Pointer vedrørende retningslinjer for hvordan vi udarbejder ændringsforslag til beslutninger der skal bages på fællesrådsmøder (jf. bilag 6,1). - Det er fornuftigt forslag til retningslinjer - Det er lavt sat med 3 dages varsel. Det kommenteres, at de 3 dage er sat for at gøre ordningen fleksibel og realistisk at overholde for FU, samtidig med at artsrådsmedlemmerne har en chance for at kunne komme til møderne. Afstemning om principbeslutninger Ændringsforslag 1 til principbeslutning frafalder 7 for, 12 imod og ingen blanke Principbeslutning med 2 for principbeslutning 1, 14 for principbeslutning 2 og 3 blanke. Principbeslutning 2 er således vedtaget om mandatbærer er vedtaget uden ændringer Principbeslutning 1 om retningslinjer for hvordan vi udarbejder ændringsforslag til beslutninger, der tages på fællesrådsmødet er vedtaget, enstemmigt, uden ændringsforslag 7. Workshops Afholdt med en lille forkortelse pga. tidspres Opsamlinger: Artsbladet: Man har diskuteret rammerne og mulighederne for et artsblad. Det er vigtigt at alle skal kunne skrive i bladet. Der blev snakket omkring finansiering, og der blev lagt op til,at det var et studenterpolitisk blad og derfor er der en grænse for, hvilke reklamer der kan komme deri. Der skal en masse frivillige kræfter deri. Der skal lægges kræfter i, at dekanatet skal finansierer mere. Eksamensproblemer: Der blev udtrykt ønske for, at Artsrådet skal arbejde for en tidligere udlevering af eksamensdatoer, eventuelt indenfor bredere rammere. Humfag skal have stærkere profil, og der skal værre større krav til de tværlige fag. Humfags eksamen skal ligge tidligt. Det blev forslået, at eksamenslisterne skal være anonyme kun med årskortnummer. Det blev foreslået, at forretningsudvalget burde lave en informationsbank til ufu er og studienævn. Passiv tilmeldelse af fag garanteret af administrationen.

4 Arts strategi: Forholdet mellem tværfaglighed og kernefaglighed blev diskuteret. Hovedpointen var, at tværfaglighed ødelægger kernefagligheden ved at tage store mængder ECTS ud af uddannelserne. Tværfaglighed skal komme ud fra kernefaglighed og skal basere sig på frivillighed. Der skal arbejdes på at alle fag kan opbygge en kernefaglighed og har selvbestemmelse. Minimumstimetal vil muliggøre at man kunne få de fag som har lidt undervisning kunne trækkes op på de andres niveau. Det er problematisk, at ASB sprogfag og HUM sprog deler fag. Studiemiljø spiller en kritisk rolle i det nye arts og arts studerende skal prøve at synliggøre deres faglighed og kompetencer. Tavshedskultur på Arts: Der findes en tavshedskultur på arts. Dekanen er en dårlig retoriker. Studenterbevægelserne skal være konstruktive. Dekanen skal være mere inddragende og imødekommende. Ledelsen skal give være og indtrykket af at være retfærdig og kompetent. 8. Nedsættelse af Arts- politisk udvalg Orientering (jf. bilag 8,1) og enstemmigt vedtaget. Simon, Benjamin, Dorte, Mathias, Lea, Jeanette, Rasmus, Sune, Andreas og Asger har meldt interesse for at være med i udvalget. 9. Meddelser Forretningsudvalg 23. april: Næste artsrådsmødemøde. Anti- DDL demonstration på lørdag, den 31. April med Århus for mangfoldighed. Studenterrådet besluttet at tage med for at kæmpe for de akademiske værdier og for at kæmpe for, at alle studerende, uanset hudfarve, religion osv. ikke skal udsættes for diskrimination. Der er fælles morgenmad på styrelsen klokken 11. Rasmus og Sune har tænkt sig at tage artsrådsbanneret med, medmindre der er protest. Forretningsudvalget opfodrer til at så mange som muligt deltager. Rusugen: Forretningsudvalget er gået i debat med dekanen omkring rusugerne både med henblik på at forbedre det i år og en generel forbedring af rusugen. Nobel arbejdsgruppe: Er ved at afslutte og en skrivelse er ved at blive lavet. Dette er ikke en blåstempling, og forretningsudvalget arbejder på at lave en permanent biblioteksgruppe Fredagsbar gruppe: Er ved at blive dannet UFU og SN Seminar: den 26. april. IKS institutfora: er ved at blive dannet. FU holder sig opdateret på hvad der sker på de andre institutter Kontakt til Forretningsudvalget: Forretningsudvalget ville opfordrer fagudvalg med spørgsmål til at kontakte Forretningsudvalget. Aktion Arts Opdatering: Forretningsudvalget opfordrer arts studerende til at være aktive i bevægelsen. Der er nogle datoer og sker nogle ting. Studenterrådet

5 Politikkonference i Dansk Studerendes Fællesråd: den April på Københavns Universitet. Studenterrådet opfodrer så mange som muligt til at deltage Evt. Akademisk råd:. Simon Jylov inviteret til formødet i akademisk råd den 10. April. 10. Eventuelt Ingen punkter til eventuelt

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder Arbejdsplan 2015 Indledning Året der er gået har været rigtig vildt for Studenterrådet. Det gælder både vores organisation, der er blevet større med flere aktive såvel som aktiviteter. Vi har reageret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 14. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 1. Efterårets SU-kampagne Opfølgning på sidste mødes punkt om SU-kampagnen. Johanne Skriver fra DSF (og RUC) holder oplæg. Efterfølgende

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde

OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde Fredag d. 19.07.13 09.00 Formalia (B) Valgt til dirrigenter: Olivia Boesen, Puk Rasmussen og Jonathan Tümler referat fra fælles bm og telefon bm referat

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

5 ugers post: Landsmøde 2015. d. 24-26 april På Roskilde Gymnasium

5 ugers post: Landsmøde 2015. d. 24-26 april På Roskilde Gymnasium Landsmøde 2015 Danske Gymnasieelevers Sammenslutning d. 24-26 april På Roskilde Gymnasium 5 ugers post: Praktiske informationer, bestyrelsens forslag til arbejdsplanen, bestyrelsens halvårsberetning og

Læs mere

EMNER DER BERØRER UNGE

EMNER DER BERØRER UNGE REFERATSAMLING AF EMNER DER BERØRER UNGE I AALBORG KOMMUNE 2015 Opsamlet under Ungekongressen september 2014 Til kongressen deltog 430 unge i alderen 13-20 år fra Aalborg Kommune, hvor kommunens folkeskoler

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening Årsberetning 2009 Polyteknisk Forening 15. april 2010 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formanden......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Opsamling fra sidste møde 4. Godkendelse af referater 5. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER I FOKUS 6/ PROGRAM FOR 1/ BESTYRELSENS KONGRESSEN BERETNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 4 PRAKTISK INFO 5 KÆRE ELEV 7 WORKSHOPS 8 ORDBOG 10

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik

Læs mere