Energibesparelser med keramik. til sanering og renovering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energibesparelser med keramik. til sanering og renovering"

Transkript

1 Energibesparelser med keramik til sanering og renovering

2 Juulsbjergparken Juulsbjergparken er en boligbebyggelse beliggende i det naturskønne og kuperede landskab i Bredballe ved Vejle. RAVN ARKITEKTUR har skabt en bebyggelsen der fremstår i en høj arkitektonisk kvalitet, hvor den nyeste viden indenfor energirigtigt byggeri, er en integreret del af designet. Totalentreprenør HANSSON & KNUDSEN VEST A/S har i tæt samarbejde med Bygherre, Ingeniør og Arkitekt fundet de mest optimale løsninger for at opfylde og hæve byggeriget til lavenergiklasse 1. Termoblokken, solceller og naturligvis det effektive gulvvarme system. En af de mange fordele ved at benytte BEKOTEC-THERM er den hurtige reaktionstid, som er på under en time dette gør det muligt at benytte natsænkning og spare yderligere omkostninger. Hurtig indbygningstid, trinlydsdæmpning m.v. Juulsbjergparken Bygherre: Boligforeningen ØsterBo Arkitekt: RAVN ARKITEKTUR Ingeniør: COWI Entreprenør: HANSSON & KNUDSEN VEST. By: Vejle, Bredballe Boligtyper: Rækkehuse og Terrassehuse Antal boliger: 88 stk. M 2 : m m 2 Udført: Hansson & Knudsen Vest A/S: gulvvarmesystem blev valgt af fl ere årsager på Jullsbjergparken. Hovedårsagen var den hurtige indbygningstid sammenlignet med et traditionelt opstrøget gulv, som kan give store udfordringer i løbet af et byggeri, og så var det tilmed også prisneutralt. Vi kunne også lægge varmeslangerne tættere langs de store vinduespartier, hvor der altid er et stort kuldenedfald, og dermed indbygge et slags varmetæppe. Med løsningen blev det også muligt, at opnå en bedre trinlydsdæmpning end ved det opstrøget gulv. Alt i alt en super god omkonvertering af gulvet, som i sidste ende gav slutbrugerne større komfort i form af jævn varmefordeling på ikke eftergivelige gulve. Direktør Søren Ahle Hansen fra ØsterBo: Boligforeningen ØsterBO i Vejle har gennem de sidste 3 4 år benyttet Schlüter gulvsystem med stor succes i både vores nybyggeri Juulsbjergparken i Bredballe med 88 boliger og HavneBO med 120 boliger på Lystbådehavnen i Vejle, samt ikke mindst i en prøverenovering af vores fl otte boligmasse fra 50 erne. Gulvsystemet fra Schlüter har ud over en rigtig god komfort, også givet vores lejere en varmebesparelse og reduceret lydgennemgangen i etageadskillelsen. 2

3 Havnebo Havnebo, som er beliggende på Vejle Havn, er et lejlighedskompleks på 120 enheder - det blev færdigbygget 2013, og er i dag fuldt udlejet. blev i dette tilfælde genvalgt af bygherren Østerbo grundet den problemfrie gulvopbygning på Juulsbjergparken, og de efterfølgende positive og gode tilbagemeldinger fra beboerne og de udførende entreprenører. Under Schlüter -BEKOTEC- THERM på Havnebo er udlagt ca. 70 mm Thermotec, der er en blanding af polystyren kugler og bindemiddel, som blev blandet på stedet og efterfølgende pumpet ind i lejlighederne. Ovenpå Thermotec laget ligger som på Juulsbjergparken, og efterfølgende parket og fl iser. På Havnebo projektet har det været muligt, at optimere indbygningshøjden pga. forbedret trinlyd og fl adelast, som er anderledes fra et opstrøget gulv, som var påtænkt til projektet inden oplevelsen med Juulsbjergparken, med punktlast. Etagehøjden kunne reduceres med ca. 130 mm pr. etage, hvilket vil sige mindre materialeforbrug udvendigt og indvendigt. Prøvelejlighed på Valløgade Valløgade hører til den gamle boligmasse fra 50 erne i ØsterBo, og her havde Schlüter- Systems fået grønt lys fra ØsterBos ledelse til i samarbejde med en håndfuld engagerede entreprenører at udføre en prøvelejlighed. To vigtige faktorer havde høj prioritet inden opstarten nemlig tidsfaktoren/tidsplan og det rigtige materialevalg, som skulle gå hånd i hånd for at kunne udføre projektet på den korte tid, der var afsat. Der var aftalt og afsat 2 uger som vil sige, at der kun var 10 arbejdsdage til rådighed for entreprenørerne og Schlüter-Systems, hvilket i sig selv var en stor udfordring, som ikke overraskende blev løst til stor tilfredshed for ØsterBo og beboeren Karin pga. godt samarbejde entreprenørerne imellem og det rigtige materialevalg. Karin har efter endt renovering givet udtryk for, at hun har oplevet bedre varmekomfort, samt en ikke uvæsentlig varmebesparelse. Arbejdsdagene: Dag 1: Eksisterende opstrøget gulve, fodlister mv. blev fjernet. Dag 2: Installationer, som radiatorer og føderør, blev demonteret. Dag 3: EPS-betonen blev udlagt i ca. 70 mm lagtykkelse. Dag 4: knoppeplader inkl. varmerør blev udlagt og monteret. Dag 5: Slidlag i samtlige rum. Dag 6: Udlægning af DITRA 25 afkoblingsmåtte, vådrumssikring af badeværelse og klargøring af fl isearbejde. Dag 7: Udlægning af fl iser i køkken, entre og badeværelse. Dag 8: Fugning af fl iser, samt udlægning af svømmende trægulv i stue og værelser. Dag 9: Trægulve færdiggjort inkl. fodpaneler og lister. Dag 10: Vvs og EL montering, samt diverse fi nish arbejde. Malerarbejde, og nedtagning og opsætning køkken er ikke indeholdt i ovenstående tidsplan. Havnebo Bygherre: Boligforeningen ØsterBo Arkitekt: RAVN ARKITEKTUR Ingeniør: Rambøll Entreprenør: HANSSON & KNUDSEN VEST. By: Vejle Boligtyper: Lejligheder Antal boliger: 120 stk. M 2 : m 2 Udført:

4 På de følgende sider viser vi 3 eksempler på opbygning med gulvvarme, samt eksempler på unikke løsninger til hurtige og sikker indbygning i badeværelser. Model 1 med Schlüter -Systems Model 1 illustrerer et eksempel på renovering og energioptimering af et badeværelse i en ældre etageejendom, hvor der f.eks. er et gammelt og nedslidt terrazzo- eller fl isegulv med badekar i hjørnet, og fl isebeklædte vægge. De eksisterende fl isevægge er blevet beklædt med Schlüter-Systems vådrumsplader KERDI-BOARD, som med KERDI serien opfylder ETA-Danmarks vådrumskrav. Opbygningen i den nedsænket bruseniche, hvor der før f.eks. var placeret et badekar, er udført med Schlüter- Systems præfabrikeret 2 % faldelement med kuvertfald, hvori systemtilhørende afl øbssæt er monteret. Resterende gulv, som også er nedsænket i forhold til tilstødende gulv, er opbygget med min. 40 mm Kingspan Kooltherm K3 og Schlüter-Systems EN12 FK, som udstøbt bliver min. 20 mm med 10 mm varmerør. Ved denne opbygningsløsning, som overholder gældende krav til isolering mod etageadskillelse ved gulvvarme, kan opbygningshøjden inkl. fl iser komme helt ned på 80 mm. Afkoblingsmåtten DITRA 25, som har funktionerne afkobling til underlaget, varmefordeling og vådrumssikring, er fastklæbet på pudslaget under fl iserne, og er i kombination med KERDI serien en ETA-Danmark godkendt vådrumssikring. 4

5 Model 2 med Schlüter -Systems Model 2 illustrerer Schlüter -BEKOTEC- THERM EN/P udlagt på Thermotec, hvori installationer og frem-/returløbsrør til øvrige rum kan trækkes, og med efterfølgende fl iser inkl. DITRA 25 afkoblingsmåtten og trægulv udlagt niveaufrit. Thermotec består af polystyren kugler tilsat et bindemidddel, og produktet kan udlægges i forskellige lagtykkelser og blandes efter leverandørens anvisninger til den ønskede trykstyrke, alt efter evt. krav. Denne model er et eksempel på en renovering og energioptimering af f.eks. et lejligheds køkken-/stuegulv i en etageejendom med eksisterende støbt dæk. Thermotec materialet er udlagt i lagtykkelsen min. 65 mm, og med Schlüter -BEKOTEC- THERM EN2520P, som udstøbt bliver min. 52 mm med 16 mm varmerør, så overholdes de gældende krav til isolering mod etageadskillelse ved gulvvarme, og en min. højde på ca. 135 mm inkl. fl ise/trægulv kan opnåes. Model 3 med Schlüter -Systems Model 3 illustrerer et nedsænket badeværelse, som støder op til en gang/entre med fl iser, og som har fået renoveret både vægge og gulv med Schlüter-Systems innovative produkter. Væggene er beklædt med Schlüter-Systems komplette vådrumssystem KERDI serien. Gulvet i den nedsænket bruseniche er opbygget med et præfabrikeret ensidet 2 % faldelement med tilhørende vådrumssikring, som støder op til et systemtilhørende linjedræns sæt gulvvarmen er fravalgt pga. tvangsudtørringen af overfl adevandet, som giver store kalkafl ejringer på fl iserne og fugerne, og dermed forringer levetiden af materialet. Resterende gulvfl ader i badeværelset og gangen/entreen er opbygget med Thermotec, og med -EN/P med 16 mm varmerør. Mellem pudslaget og fl iserne er fastklæbet DITRA 25 afkoblingsmåtten, som i badeværelset også fungere som ETA-Danmark godkendt membran. Ligeledes i dette eksempel efterlever opbygningen af gulvet, som bliver min. 135 mm, de gældende krav til isolering mod etageadskillelse ved gulvvarme. 5

6 Uanset om fliser, natursten eller andre gulvbelægninger, med Schlüter - BEKOTEC-THERM har du truffet det rigtige valg. Keramisk klimagulv Gennem den patenterede, tynde konstruktion af systemet er det nok at opvarme en lille del af pudslagsmassen. Således kan gulvvarmen anvendes energibesparende med en lav fremløbstemperatur. Den jævne varmefordeling gennem Schlüter -DITRA 25 under keramiske belægninger sørger for en hurtig varmeafgivelse på et stort areal og skaber et behageligt klima i rummet. Husstøvmider eller skimmelspor har ingen chance på hygiejniske overfl ader såsom keramiske og naturstensgulve. Spar energi, nedsæt udgifterne som perfekt element til anvendelse i moderne lavenergihuse. Den hurtige reaktionstid muliggør et hyggeligt klima til enhver årstid: Om vinteren gennem en rar varme ved hvert et skridt, om sommeren som passiv kølefl ade med en behagelig friskhed for bare tæer. Som fremløbstemperatur betegner man den temperatur af det varmeoverførende medium, som bliver tilført til det keramiske klimagulv (f.eks. vand). Hvor høj fremløbstemperaturen er, er afhængig af de varmeafgivende fl ader og rummenes varmebehov. Ved almindelige radiatorsystemer lå den tidligere på C. Den lave fremløbstemperatur på ca. 30 C gør Schlüter - BEKOTEC-THERM som perfekt partner til kombinationen af varmepumpe og solteknologi hvis energi samtidig er tilstrækkelig til også at opvarme brugsvand til badet og køkkenet. Men også med almindelige varmekilder skåner den lave fremløbstemperatur miljøet og din pengepung. Almindelig Besparelse på op til 10 %

7 >400 i 6 mm Bei der Ausführung des Schlüter -BEKOTEC Systems werden gegenüber einem Heizestrich 45 Durch die spezielle Konstruktion des Keramik- Klimabodens können die Fliesen direkt nach Begehbarkeit des Estrichs auf die zum System gehörende Schlüter -DITRA-Matte verlegt werden. Lange Wartezeiten auf die Trocknung des Estrichs und das zeitaufwändige Funktions- oder Belegreifheizen entfallen. Und da für den dünnen Estrich viel weniger Material gebraucht wird, werden Gewicht sowie Konstruktionshöhe eingespart und der Einbau benötigt deutlich weniger Zeit. mit Schlüte und Schlüter -DITRA Wenn in Sanierungsobjekten eine besonders geringe gem. DIN bis zu 37 mm Höhe eingespart. mit nur 31 mm Konstruktionshöhe aus. Aufbauhöhe gefragt ist, kommt Schlüter -BEKOTEC-F i mm Geringe Konstruktionshöhe Material- und Kurze Bauzeit mit Schlüter -BEKOTEC-F und Schlüter -DITRA Wenn in Sanierungsobjekten eine besonders geringe Aufbauhöhe gefragt ist, kommt Schlüter -BEKOTEC-F mit nur 31 mm Konstruktionshöhe aus mm Der Keramik-Klimaboden bringt Behaglichkeit und Ambiente in Ihre Wohnräume. Durch den patentierten Aufbau des Schlüter - BEKOTEC-THERM Systems werden Spannungen innerhalb der Bodenkonstruktion Fugenloser Estrich Beste Referenzen neutralisiert. So entsteht ein dauerhaft schadensfreier, beheizter Bodenaufbau, an dem Sie lange Freude haben werden. Im Sommer wie im Winter: Dämmung und Fußbodenheizung sorgen für ein angenehmes Raumklima. 7 På grund af dens tynde konstruktion reagerer gulvet som varmelegeme meget hurtigere på temperaturforandringer. Med er det endda muligt at opnå en energibesparende natsænkning, som hjælper dig med at reducere dine varmeudgifter betydeligt. Hurtigere indflytning takket være kort byggetid Gennem den særlige konstruktion af det keramiske klimagulv kan fl iserne lægges på Schlüter -DITRA 25 måtten, som hører til systemet, direkte efter at pudslaget kan betrædes. Lange ventetider på tørringen af pudslaget og tidskrævende opvarmning af hensyn til funktion eller størkning bortfalder. Og da der skal bruges meget mindre materiale til pudslaget, sparer man både vægt og konstruktionshøjde, og monteringen tager betydelig mindre tid. Effektiv varmefordeling Garanteret sikkerhed Uafhængige rapporter bekræfter systemets praktiske egenskaber. Talrige referencer og vores garanti ikke kun som almindeligvis på systemkomponenter, men også på en skadefri gulvkonstruktion giver dette innovative system sikkerhed og forspring. Energiesparen mit Keramik Der Keramik-Klimaboden made by Schlüter-Systems JETZT ENERGIE SPAREN Bauen Sie nach EnEV 2009* * Energieeinsparverordnung Schnell. Früher einziehen dank kurzer Bauzeit! In Neubau und Modernisierung Aufbau nach DIN mit ca ca Gewichtseinsparung Sicherheit mit System. Qualität auf lange Sicht! Belastbar und schadensfrei Spannungsarme Konstruktion Rissfreier Keramik- oder Natursteinbelag i Den patenterede konstruktion af klimagulvet gør det muligt: Via luftkanaler i Schlüter - DITRA 25 måtten umiddelbart under belægningen, som er forbundet med hinanden, fordeler varmen sig særlig hurtigt og jævnt og varmer på kort tid hele gulvet op til den ønskede temperatur. Spar Energi! Yderligere informationer fi nder du i vores aktuelle brochure Med Schlüter - BEKOTEC-THERM Varmetekniske fordele ingen dilatationsfuger i pudslaget jævn varmefordeling behagelighed hygiejnisk og sund komfortabel regulering passiv køling mulig Økologiske fordele natsænkning mulig lav fremløbstemperatur, lave varmeudgifter effektiv til anvendelse af regenerative energikilder hurtigt reagerende gulvvarme lavt energibehov Konstruktive fordele lav konstruktionshøjde materiale- og vægt-besparelse pudslagskonstruktion med få spændinger keramisk eller naturstensbelægning uden revner pudslag uden fuger friere udformnings-muligheder kort byggetid høj belastningsevne dokumenteret Energiesparend. Komfortabel. Zuverlässig. 7

8 Informativ. Til alle, som gerne vil vide mere! Er du blevet interesseret i Schlüter-Systems produkter? Så vil du sikkert vide mere nu. Den hurtigste måde er internettet. På finder du med ét klik yderligere oplysninger. i Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 D Iserlohn Tel.: Fax: Vest: Johnny Nielsen Tel.: og Øst: Mads Mogensen Tel.: Varenr edition 08/14

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere.

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Devidry - Click & Plug Det unikke kliksystem Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Click & Plug Systemet Click & Plug Systemet Elektrisk gulvvarme på den smarte

Læs mere

Professionel isolering. Langsigtet fordel. Aldrig mere kolde føder Livskvalitet lader sig projektere

Professionel isolering. Langsigtet fordel. Aldrig mere kolde føder Livskvalitet lader sig projektere Professionel isolering. Langsigtet fordel. DK Aldrig mere kolde føder Livskvalitet lader sig projektere 1 2 DE VARMESTE STUNDER OPLEVER DU MED thermotec Aldrig mere kolde fødder det er ikke kun tomme ord

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Spar på energien med beton hver dag

Spar på energien med beton hver dag # 7:2013 Spar på energien med beton hver dag Beton er fremtidens byggemateriale og kan bidrage til at spare 15 % af det daglige energiforbrug i nybyggerier. Beton er som skræddersyet til kravene i bygningsreglementet

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

August 2010. Wavin Tempower. Gennemtænkt design driftssikre løsninger. Gulvvarmeløsninger 1

August 2010. Wavin Tempower. Gennemtænkt design driftssikre løsninger. Gulvvarmeløsninger 1 August 2010 Wavin Tempower Gennemtænkt design driftssikre løsninger Gulvvarmeløsninger 1 Indledning Skab trivsel med den rigtige gulvvarmeløsning Konstante behagelige temperaturer, et godt indeklima og

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

:: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: DESIGNJOB. Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK. Arkitekttegnet og økonomisk

:: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: DESIGNJOB. Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK. Arkitekttegnet og økonomisk BYG ROUST med :: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: Energi Nytænkning Koncept Løsning DESIGNJOB Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK Arkitekttegnet og økonomisk FRA A TIL

Læs mere

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper God varme bedre for miljøet og bedst for økonomien Luft/luft varmepumper er til dig, der har elopvarmning i huset eller

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse En vigtig del af projektet er at få energirenoveret længehusene fra 1977. En meget høj varmeregning og gener af træk, opvarmningsbesvær og kuldenedfald motiverer til et

Læs mere

gasfyret lukker sædet der automatisk varmepumpe og gulvvarme gir lavenergi forbrug, fordele, facts

gasfyret lukker sædet der automatisk varmepumpe og gulvvarme gir lavenergi forbrug, fordele, facts 2 inspirationsbutikker, nogle af markedets bedste produkter og 25 VVS-installatører står bag oktober 2010 sædet der lukker automatisk side 27 varmepumpe og gulvvarme gir lavenergi side 6 17.000 kr. vind

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 09 2006 5014 Indholdsfortegnelse Forord samt 10 gode råd...3 Kapitel 1 Gulvkonstruktioner Gulvvarme i beton...4 Gulvvarme i flydende

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

viegajournal Håkan har nået overfladen 1/08 Det svære materialevalg Indbygningsteknik og velvære Side 8-11 Side 12-13

viegajournal Håkan har nået overfladen 1/08 Det svære materialevalg Indbygningsteknik og velvære Side 8-11 Side 12-13 Håkan Kronlund startede hos Viega i Sverige for tre år siden. Siden har han hver eneste dag glædet sig til at gå på arbejde. I fritiden kører han i Corvette og rygtet siger, han løber marathon, når familien

Læs mere

dit grønne sommerhus 1

dit grønne sommerhus 1 dit grønne sommerhus 1 hold Velkommen Forord af borgmesteren.... 3 Klima, miljø, natur og arkitektur.... 4 Vigtige valg ved renovering... 6 Energi, isolering og vedligehold:.... 8 - Vinduer og døre....

Læs mere