Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august"

Transkript

1 Tillæg til Ugebladet Weekend uge 50 Det handler om dig Hørsholm Kommunes budget Stort it-løft i skolerne Hørsholm Kommunes skoler ligger i top, og det skal de fortsat gøre. Derfor satser kommunen på digital dannelse og it som en vigtig brik til at realisere ambitionerne i skolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm. I 2015 får alle elever på mellemtrinnet en pc, og i 2016 får indskolingen en tablet. It skal være en naturlig del af elevernes læring og skoledag i Hørsholm Kommune, og med de nye værktøjer ved hånden kan eleverne, både i skolen og derhjemme, bruge de digitale læringsportaler og læringsapps, som kommunen har investeret i. It-investeringer Investering over 3 år: Der er samlet afsat kr. til hele it-løftet af folkeskolerne i Hørsholm Tablets til indskolingen (0.-3. klasse) kr. Pc til mellemtrinnet (4.-6. klasse) kr. Pulje til ansøgning om pc til udskolingen kr. Udskiftning af projektorer i alle klasser kr. Budget 2015 Budget 2015 har været et vanskeligt budget, hvor kommunalbestyrelsen har fundet driftsreduktioner på 87 mio. kr. netto over den kommende 4-årige budgetperiode. I 2015 er der tale om besparelser på 15 mio. kr. ud af et driftsbudget på 1,3 mia. kr., hvilket svarer til ca. 1 % af kommunens drift. Det har krævet hårde prioriteringer, hvor alle områder har måttet bidrage. På de kommende sider kan du læse om nogle af besparelserne, om de kommende års fokus på effektiviseringer og om de nye tiltag, som dog alligevel er blevet prioriteret. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august Kulturdagen, der i 2013 og 2014 blev besluttet fra år til år, bliver nu en fast begivenhed. Tidspunktet er sidste lørdag i august og stedet er Ridebanen midt i idylliske og maleriske omgivelser. Det bliver fortsat en festdag for alle fyldt med sjove, spændende og underholdende arrangementer med bl.a. koncerter, artister, stand-up og foreningsaktiviteter. Få mere at vide på horsholm.dk/ budget. Her kan du læse budgetaftalen og se budgettet i tal. Nyt børnehus i stedet for generel nednormering Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et nyt børnehus i det tidligere Ådalsparkens Fritidscenter, bestående af Gyngehesten, Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave, Dagplejen og Sproghuset. Baggrunden for beslutningen er, at kommunen ikke har villet skære generelt i åbningstiden og i normeringen (ansatte pr. barn) på daginstitutionsområdet. Derudover har der også været ønske om at udnytte bygningen og det attraktive udeareal. Børnehuset kommer til at huse 113 børn og Dagplejen ca. 30 børn. Hertil kommer de børn, der visiteres til sprogundervisning i Sproghuset. Den gode proces vil blive prioriteret højt Det er endnu ikke besluttet, hvornår det nye børnehus åbner, men det sker senest efteråret I forbindelse med flytningen fra de nuværende institutioner og tilrettelæggelsen af hverdagen i det nye børnehus, er udgangspunktet, at alle børn, forældre og medarbejdere skal opleve en god proces og føle sig velinformerede undervejs.

2 Kære borger i Hørsholm Kommune Det har sandsynligvis været de vanskeligste budgetforhandlinger i mine knap 5 år som borgmester. Det er et sparebudget, hvor stort set alle områder har bidraget, og hvor såvel unge som ældre vil mærke de vedtagne servicereduktioner. Vores politiske ansvar Jeg ser det som vores politiske ansvar at sætte navn på de hårde, men nødvendige beslutninger, frem for at gemme os bag rammebesparelser og grønthøstermetoder. Mere ud af det vi har På linje med andre af landets kommuner står Hørsholm Kommune overfor en række samfundsøkonomiske udfordringer. Det kræver, at vi hele tiden overvejer, hvordan vi får mere ud af det, vi har. I dette og de kommende års budgetlægning bliver nytænkning og intelligente løsninger en hjørnesten i forhold til at levere god service til borgerne for færre eller samme penge. Derfor har vi igangsat et program, der hedder Effektivisering via nytænkning. Målet er en fortsat stærk økonomi og mulighed for at videreudvikle kommunen og tilbuddene til borgerne. Friske øjne på Hørsholm Kommune har i foråret 2014 haft et eksternt konsulentfirma med solid erfaring fra private og offentlige virksomheder til at vurdere, hvordan der kan findes effektiviseringspotentiale i alle kommunens centre. Kommunen åbnede dørene for firmaet og oplægget var, at der Ideer, der skal analyseres og vurderes i 2015 for at afdække det reelle potentiale Bedre brug af bygninger Hørsholm Kommune skal analysere ejendomsporteføljen og bl.a. undersøge, om der er overskydende bygningskapacitet blandt kommunens bygninger, og om bygningerne kan bruges mere hensigtsmæssigt. Dagtilbudsstruktur Hørsholm Kommune skal også undersøge, om der kan være god økonomi i at samle flere institutioner, enten fysisk eller ved at drive dem sammen. Aktuelt er en sammenlægning ved at ske for Gyngehesten og Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave, men undersøgelsen skal afdække, om det giver mening at gøre det samme med andre institutioner. ikke var nogen hellige køer, og at alle ideer kunne bringes i spil. Nu skal ideerne analyseres Resultatet blev et idekatalog med 22 forslag til effektive løsninger. Forslagene kræver dybdegående analyser, for at Hørsholm Kommune kan vurdere det reelle effektiviseringspotentiale. Status er, at Hørsholm Kommunalbestyrelse netop har besluttet hvilke ideer, der skal analyseres og vurderes nærmere for at afdække det reelle potentiale i ideen. Skolestruktur Med udgangspunkt i at alle 4 skoler bevares, skal strukturen i skolerne undersøges. Analysen kan eksempelvis undersøge, hvordan man kan arbejde med fælles udnyttelse af kapacitet og kompetencer i forbindelse med udskolingslinjerne. 6 af kommunalbestyrelsens 7 partier står bag budgettet, og vi har også i år fået konstruktive indspark fra engagerede borgere og interessenter, der har kvalificeret budgetaftalen. Der er fortsat styr på kommunens husholdningsbudget Kommunalbestyrelsen har siden forrige kommunalvalg opereret med en stram udgiftsstyring. Når vi i 2015 alligevel står og skal spænde livremmen ind, skyldes det alene, at regeringen i sommer nedjusterede de vækstskøn, som danner grundlag for de statsgaranterede indtægter, vi som kommune modtager fra staten. Det er en virkelighed, vi er nødt til at forholde os til og handle på. Andet vil ikke være rettidig omhu. Hver en krone skal vendes Så langt øjet rækker, bliver det nødvendigt at vende hver en krone. Både fordi vi skylder at forvalte skatteborgernes penge på ordentlig vis, men også fordi vi ikke kan forvente, at et økonomisk opsving tilfører os flere penge tværtimod. Derfor har vi også søsat et ambitiøst effektiviseringsprogram. I Hørsholm holder vi os på sporet med et budget, som tager hånd om nutiden og ruster os til fremtiden. Konkurrenceudsættelse: God kvalitet og mest for pengene Hørsholm Kommune arbejder hele tiden på, at borgerne får god kvalitet og mest for pengene. Derfor skal kommunens materielgård og plejecenteret Margrethelund i konkurrence med private aktører. Tanken er at få flere spillere på banen, så man fordomsfrit samlet set finder den bedste løsning for borgerne. Hørsholm Kommune byder også selv ind på begge opgaver. Besparelser på tilbud til ældre Ældre borgere kommer også til at mærke et lavere serviceniveau som følge af de kommende års stramme budget. Besparelserne rammer bredt på plejecentrene, hjemmeplejen og dagcentrene, og nogle af disse er: Kommunens tre plejecentre, Louiselund, Sophielund og Breelteparken skal tilsammen spare 2,8 mio. kr. Det betyder, at der gennemsnitligt bliver 2 timers mindre hjælp pr. beboer om ugen. Hjemmeplejen skal spare i alt 0,5 mio. kr., hvilket betyder reduceret bistand til brugere af hjemmepleje i hverdagen. For den enkelte modtager af hjemmepleje, vil der dog altid ske en individuel faglig vurdering. Reduceret budget og færre aktiviteter på både dagcentrene Sophielund Aktivitetscenter og Kammerhuset samt ændret kontingent for selvtræning. På linje med hospitalernes praksis skal man fra 1. januar 2015 selv afhente små udlånshjælpemidler på kommunens hjælpemiddeldepot. 2

3 Hørsholm vil have unge ledige i uddannelse Mange ledige unge har udfordringer med læsning og matematik, og det er en situation, der præger uddannelses- og jobmulighederne resten af livet. Mere iværksætteri blandt unge Hørsholm Kommune ønsker i de kommende år at fremme projektkultur og iværksætteri blandt unge. Der skal være mere ungdomskultur i kommunen især den slags som udspringer af unges egne idéer. Derfor er Ungepuljen kommet til. Formålet er at give unge med en ide adgang til hurtigt at prøve den af og komme et skridt videre mod realiseringen af den. Derfor søsætter Jobcenter Hørsholm i samarbejde med firmaet True North et 4-ugers læringsakademi, der skal være med til at give unge ledige over 18 år lyst og kompetence til at tage en uddannelse. På akademiet bliver de unges kompetencer opkvalificeret i fagene læsning, dansk, matematik og engelsk, samtidig med at der er fokus på personlige og sociale kompetencer. Drivkraften gennem hele forløbet, er de unges tro på egne kompetencer. Som en del af forløbet aktiverer True North også sit netværk på erhvervsskolerne, der skal være med til at åbne dørene ind i uddannelsessystemet for deltagerne. Jobcenterets og ungdomsskolens medarbejdere deltager også for at kunne arbejde anderledes og koordineret omkring lige netop den gruppe unge, der ikke er helt klar til uddannelse. Den samlede pulje er på kr. årligt og maxbeløb er kr. pr projekt. Billede viser ungeprojektet Fra Skrald til Gourmet. Er du ung og har du en ide, som bare må realiseres? Så kan du søge via ungihørsholm.dk og horsholm.dk fra 1. januar For information om puljemidler og projektrådgivning, kontakt Jonas Rygaard på eller Gitte Søby på Bedre vilkår for bløde trafikanter Som led i udviklingen af Hørsholm Cykelby øges antallet af fejninger på kommunens cykelstinet fra 2 til 3 gange pr. år fra Også vintervedligeholdelsen forbedres, idet kommunen investerer i nyt udstyr til snerydning på de mest cykelbefærdede veje. Under paraplyprojektet Hørsholm Cykelby er der gennemført mange store og små projekter, som alle støtter op om mere og bedre cykling i Hørsholm Kommune. Ønsket om et højere serviceniveau på cykelstierne er kommet frem i den borgerundersøgelse, der blandt andet har dannet grundlag for Cykel- & Trafiksikkerhedsplan Det er også et ønske fra det frivillige korps af cykelobservatører. Tiltagene skal tilbyde en højere grad af komfort for cyklisterne og forhåbentlig få endnu flere til at vælge cyklen frem for bilen også i efterårs- og vintermånederne. De allermest sårbare borgere berøres mindst muligt Selvom der også er blevet taget hårde beslutninger på dette område, har det været en rød tråd gennem budgetforhandlingerne og højt prioriteret på tværs af partier, at de allermest sårbare borgere i videst muligt omfang skulle friholdes for besparelser. Mange besparelsesforslag med social slagside er taget af bordet igen og på trods af økonomisk smalhals, er der i et enkelt tilfælde alligevel blevet afsat midler til en ekstra indsats. Det drejer sig om værestedet Åstedet, der er et unikt tilbud for sindslidende voksne i Hørsholm og Fredensborg, som har brug for et frirum og pusterum i hverdagen. Fra 2015 er det besluttet at hæve Hørsholms bidrag, så der er sikret penge til at drive værestedet videre i sin nuværende form. Så også fremover vil sindslidende borgere kunne komme ind fra gaden, få en snak med personalet og i fælleskab med andre sindslidende deltage i idrætsaktiviteter, undervisning, udflugter eller benytte internetcafeen. 3

4 Budgettet i tal I resultatopgørelsen kan du se, hvordan Hørsholm Kommune forventer at bruge pengene i 2015 og de tre efterfølgende år. Hørsholm Kommune forventer et samlet driftsbudget på mio. kr. i Der forventes indtægter på netto mio. kr. fordelt med skatteindtægter på mio. kr. fratrukket udgiften til tilskud og udligning på 455 mio. kr. samt en renteindtægt på ca. 4,6 mio. kr. Budgettet på anlægsområdet udgør for mio. kr. Hørsholm Kommune kalkulerer fortsat ikke med jordsalg som finansieringsmulighed. Resultatopgørelse kr. for indtægter 2013 * 2014 ** Resultat af det skattefinansierede område Skat Tilskud og udligning Renter Skat, tilskud og udligning og renter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Takster 2015 Renovationsafgift kr. Alle husstande skal betale fast gebyr. Gebyret skal tillægges prisen på sække og container. Det faste gebyr dækker grundgebyr for husholdninger, farligt affald og containerplads Dagrenovation 110 l sæk, ekskl. fast gebyr Sommerrenovation 50 % af 110 l sæk, ekskl. fast gebyr 664 Børn og Unge Dagpleje Vuggestue, heltid Børnehave, heltid Skovbørnehaven Koglerne: Madordninger er 100% forældrebetalte. Taksterne bliver udmeldt særskilt. SFO 1: Kl SFO 2: fra 4. klasse, max. pr. måned. 376 Mini SFO For SFO 1 og 2 er taksten beregnet over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Madordning for pensionister: Hovedret med eller uden udbringning, pr. portion 50 Hovedret + biret med udbringning pr. portion 56 Madpakke, 2 halve 18 Madpakke, 3 halve 23 Driftsudgifter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport- Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Anlægsudgifter i alt Køb og salg af jord og ejendomme Pris- og lønfremskrivning Køb og salg af jord og ejendomme i alt Resultat af det brugerfinansierede område Drift Pris- og lønfremskrivning Resultat af finansiering Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) Gns. kassebeholdning (ultimo) Skattefinansieret A *) Regnskab 2013 **) Vedtaget budget 2014 A ) Aktuel prognose 2014 Billet til svømme- og skøjtehal: Børn og pensionister: Enkeltbillet 20 Rabatkort, 10 besøg 165 Årskort 990 Voksne: Enkeltbillet 40 Rabatkort, 5 besøg 165 Årskort Kassebeholdning Hørsholm Kommune forventer at bruge 92 mio. kr. af kassebeholdningen i perioden Det vil give kommunen en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 109 mio. kr. ved udgangen af Den er solid, men der vil stadig være behov for at holde fokus på en stram økonomistyring. Taksterne gælder fra 1. januar Du kan se alle kommunens takster på horsholm.dk Udgiver Hørsholm Kommune Oplag Redaktion Center for Økonomi og Personale Ansvarshavende Thomas Rafn Design og produktion OPENING Ådalsparkvej Hørsholm Tlf horsholm.dk

kommuners erfaringer som frikommune

kommuners erfaringer som frikommune 9 kommuners erfaringer som frikommune 2 Redaktør: Johannes Engers Gregersen, Vejle Kommune Foto: Christian Klindt Sølbeck - Ole Olsen, Fredericia Kommune - Rasmus Jørgensen, Vejle Kommune m.fl. Design:

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Kommunaløkonomisk Forum 2015 8. og 9. januar 2015 Forord For at sikre en effektiv styring af kommunen, kræver det, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere