Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling"

Transkript

1 Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

2 Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering... 3 Uddannelsen til pædagogisk assistent som voksenforløb (GVU)... 4 Korte kurser for pædagogmedhjælpere (AMU)... 6 Din økonomi under opkvalificering Sådan kommer du i gang som medarbejder Til dig, som er leder Erfarne pædagogmedhjælpere kender glæden ved at arbejde med børn og unge. På et tidspunkt kan der dog opstå et behov for eller en lyst til at styrke eksisterende kompetencer eller lære nyt. Efter at have været igennem et kompetenceudviklingsforløb oplever mange, at hverdagen bliver mere spændende og tilfredsstillende, fordi de bliver bedre til at arbejde med børnene og snakke fagligt med deres kolleger. For nogle handler opkvalificeringen om at dyrke én bestemt interesse fx arbejdet med inklusion, sprogstimulering eller konflikthåndtering. Andre vil gerne løfte deres faglige kompetencer på mange områder på én gang. Pjecen beskriver mulighederne i AMU-kurser og i voksen uddannelsen til pædagogisk assistent. Herunder praktiske oplysninger om økonomi under uddannelse, uddannelsessteder og optagelse. Sidst i hæftet er der information om og inspiration til, hvad arbejdspladsen kan få ud af at tænke i opkvalificering, og hvad det kræver. Dette afsnit er særligt henvendt til institutionslederen. Det, man lærer, er aldrig spildt. Jeg synes, man bør tage imod tilbuddet med kyshånd. Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagogmedhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling. (August 2014) Projektledelse: Margrethe Grevy, KL, Gitte Vind, FOA Kontakt: FOA: Gitte Vind, KL: Margrethe Grevy, Ligeledes kan der opstå et behov på den enkelte institution for at opkvalificere en eller flere medarbejdere. Enten som en del af en større kompetence udviklingsstrategi i kommunen eller som et ønske fra institutionens ledelse om et løft af særlige kompetencer. I denne pjece kan pædagogmedhjælpere og ledere læse om nogle af de muligheder, der er for kompetence udvikling af erfarne pædagogmedhjælpere. Bag pjecen står KL og FOA, der med initiativet ønsker at oplyse om nogle af de formelle muligheder, der er for opkvalificering af erfarne pædagogmedhjælpere, som er fyldt 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring. OBS: Pr. 1/ vil der gælde andre regler end de beskrevne for uddannelsen til pædagogisk assistent som voksenforløb (GVU). Dette skyldes aftalen om en reform af erhvervsuddannelserne d. 24/ Tekst: Ola Jørgensen, Klartekst, Grafisk design: Grizzly Tryk: FOAs trykkeri, august

3 Uddannelsen til pædagogisk assistent som voksenforløb (GVU) Teoretisk viden om dit fag Når du allerede har erfaring fra arbejdet som pædagogmedhjælper, kan du tage uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU) på ca. et år. Med den pædagogiske assistentuddannelse kan du supplere din praktiske erfaring med mere teoretisk viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Uddannelsen omfatter blandt andet områder som: Pædagogik Kulturelle og musiske aktiviteter Bevægelse og idræt Sundhed Sprog, kommunikation og psykologi Gode grunde Du har jo allerede et arbejde som pædagog medhjælper, så hvorfor tage en uddannelse til pædagogisk assistent? Det er der flere gode grunde til: Du bliver bedre til at kommunikere fagligt med både dine kolleger og forældrene Du får ny viden og inspiration til dit arbejde med børnene fx om inklusion eller konflikthåndtering Du får en dybere forståelse for og glæde ved dit arbejde og ofte større anerkendelse fra andre Du får bedre muligheder for senere at videreuddanne dig, fx til pædagog Tag familien i ed Vivian Martensen Pædagogmedhjælper i Børnehaven Skovbrynet, Aabenraa Kommune Opkvalificering: I gang med uddannelsen til pædagogisk assistent som GVU I et stykke tid havde jeg gået og tænkt, at jeg havde appetit på mere viden inden for det pædagogiske område. Men selv om jeg var hurtig til at takke ja, da jeg fik tilbuddet om en assistentuddannelse, var det ikke helt uden betænkeligheder for det var alligevel mange år siden, jeg sidst sad på skolebænken. Indtil videre har uddannelsen fagligt været en kæmpe gevinst. Det har blandt andet været personligt givende at møde og samarbejde med mange forskellige mennesker. Jeg kan godt lide, at undervisningen tager udgangspunkt i, at vi er voksne mennesker med erfaringer. Jeg vil klart opfordre andre pædagogmedhjælpere til at tage udfordringen op. Men husk at tage familien i ed, for uddannelsen svarer reelt til et fuldtidsjob. Og når der så kommer eventuel transporttid og lidt opgaveskrivning oveni, er det rart at have sikret sig opbakning og forståelse hjemmefra. Du skal også have grundfag som dansk, samfundsfag og engelsk. Jeg er ikke helt den samme Carina Callesen Pædagogisk assistent i den integrerede institution Klatretræet, Ringkøbing-Skjern Kommune. Opkvalificering: Afsluttet pædagogisk assistent som GVU. Nu hvor jeg er tilbage efter endt uddannelse, er jeg meget mere med i den faglige dialog. Både på personalemøder og omkring det enkelte barn. Pædagogerne kommer oftere end før og spørger mig til råds, og jeg kan meget bedre byde ind med mine synspunkter, fordi jeg nu kender de faglige begreber. Og fordi jeg tør. Vidste du? At du som uddannet pædagogisk assistent bliver placeret mindst seks løntrin højere end en ikke-uddannet Mit allerstørste udbytte af uddannelsen til pædagogisk assistent er nok den personlige udvikling. Jeg er blevet klogere på mig selv og på mine værdier. Jeg er ikke den samme som inden uddannelsen hverken på jobbet eller derhjemme. Jeg er blevet bedre til at stå ved mine holdninger og har fået mere faglig selvtillid og selvværd. Min leder har været en god støtte hele vejen. Dels ved at opmuntre mig til at springe ud i det. Dels ved at formulere klare forventninger om, at jeg kom tilbage og havde noget mere at byde ind med. Sådan er uddannelsen bygget op Hvis du har to års relevant erfaring og er fyldt 25 år, kan du gennemføre uddannelsen som et voksenforløb. Det betyder, at uddannelsen mest foregår på skole, fordi du ikke skal i praktik undervejs. Forløbets længde kan variere og afhænger af den plan, som uddannelsesstedet udarbejder for dig. Når du tager uddannelsen som voksenforløb, har du de samme fag som på den ordinære pædagogiske assistentuddannelse, men undervisningen bliver tilrettelagt ud fra, at du allerede har erfaring med pædagogisk arbejde. Undervisningen består af oplæg, gruppearbejde, diskussioner, temaundervisning, projekter, rollespil og praktiske fag. Det er et fuldtidsstudium, og du skal derfor have orlov (med løn) fra dit arbejde for at gennemføre uddannelsen. Foruden undervisningen på skolen skal du afsætte hjemmetid til forberedelse og opgaver, da uddannelsesforløbet tidsmæssigt svarer til et fuldtidsjob. Skoler og optagelse Hvis du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent, skal du starte med at aftale det med din leder. Dernæst kan du kontakte den nærmeste skole for at høre nærmere om uddannelsen og få vurderet, om du i kraft af dine kompetencer vil kunne tage uddannelsen på kortere tid. Du afslutter med de samme prøver som på den ordinære uddannelse. Der er løbende optagelse på uddannelsen. Ud fra dine erfaringer udarbejder skolen en uddannelses plan, hvor der står, hvornår du kan starte. Den pædagogiske assistentuddannelse udbydes på mange erhvervsskoler rundt om i landet. Se hvilke på: passinfo.dk/pau-uddannelsen/pau-skoler. 4 5

4 Korte kurser for pædagog medhjælpere (AMU) Jeg er ikke bare pædagogmedhjælper Lær hvordan du giver børn mod på at opleve verden Nicolaj Steensgaard Pædagogmedhjælper i Helgesvej Børnehave, Vejle Kommune Opkvalificering: En måneds AMU-forløb om inklusion Forløbet har givet mig en masse teori at knytte hverdagens erfaringer til. Jeg er også blevet bekræftet i vigtigheden i det arbejde, jeg udfører som pædagogmedhjælper. Før var jeg tilbøjelig til at tænke: Jeg er bare pædagogmedhjælper. Nu ved jeg, at mit arbejde er vigtigt og hvorfor. Kvaliteten af undervisningen og underviserne har virkelig imponeret mig, og kurserne har givet mange aha-oplevelser. Eksempelvis om, hvorfor børn kan reagere mærkeligt i bestemte situationer. At arbejde med inklusion handler meget om ens indstilling og tilgang til børnene, og den er jeg blevet langt mere bevidst om. En meget vigtig sidegevinst ved uddannelsen har været den personlige kontakt med kursister fra andre institutioner. Det har både givet masser af sparring og gode ideer, som jeg har kunne prøve af hos os. Og så har jeg oven i købet fået flere gode venner ud af det. Ingen kender fremtiden Hverdagsnære kurser Hvis du er interesseret i opkvalificering på ét bestemt område, kan et korterevarende AMU-kursus være en god mulighed. Du kan også bruge AMU-systemet til selv at stykke dit eget opkvalificeringsforløb sammen af flere kortere kurser. AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse. Det er kortere kurser, der typisk varer fra et par dage til en uge. Arbejdsmarkedsuddannelser er udviklet som faglige, hverdagsnære kurser med fokus på færdigheder, du kan bruge direkte i jobbet. Gode grunde Der er flere gode grunde til at bruge arbejds markedsuddannelserne (AMU) til at opkvalificere dig: Du kan vælge meget målrettet, hvad du interesserer dig for og gerne vil være dygtigere til Du får mulighed for at styrke din faglige selvtillid og udvikle dig personligt Du kan hurtigt tilegne dig de ønskede kompetencer og afprøve dem i dit daglige arbejde Du kan via et AMU-forløb få appetit på en længere uddannelse fx til pædagogisk assistent Dorthe Wolfram Pædagogmedhjælper SFO Krummeluren, Ringkøbing-Skjern Kommune. Opkvalificering: 10 dages AMU-forløb med fokus på inklusion. Alle fem pædagogmedhjælpere i SFO en har været på samme forløb. Inden forløbet snakkede vi meget om, hvad vi skulle have ud af det både uformelt indbyrdes og med vores leder. Det skal vi snart igen for sammen at vurdere, hvordan vi bedst kan bruge vores nye viden og inspiration i hverdagen. Pædagogerne er næsten lidt misundelige over, at vi medhjælpere har været af sted. Og faktisk ville det have været en fordel, hvis hele personalet havde fået den samme viden. Men så må vi jo bare prøve at lære lidt fra os. Selv som erfaren pædagogmedhjælper er man nødt til at uddanne sig. Rigtig mange af os har stor livserfaring, men dét er ikke altid nok. Vi har også brug for ny viden og for at få en dybere forståelse for nogle af de ting, vi allerede gør. Det stiller os også stærkere i en situation, hvor ingen kan sige med sikkerhed, hvordan vores arbejdsopgaver ser ud om bare nogle få år. 6 7

5 Eksempler på kurser Kurserne udbydes typisk på social- og sundhedsskoler og professionshøjskoler over hele landet. På denne side kan du finde en samlet oversigt over alle AMU-kurser inden for det pædagogiske område: Lær at motivere børn til fysisk aktivitet Mange kurser at vælge imellem AMU-kurser om pædagogisk arbejde med børn og unge findes blandt andet inden for følgende hovedtemaer: Aktiviteter for børn og unge Kommunikation og samarbejde Børn og unges udvikling Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse I boblerne til højre kan du se nogle af de AMUkurser, der henvender sig til pædagogmedhjælpere. Mange begynder et AMU-forløb med det tre uger lange grundkursus for pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, men dét er ingen forudsætning for at deltage i de øvrige kurser. Hvis du kunne tænke dig at deltage i et AMU-kursus, skal det aftales med din leder. Dernæst kan uddannelsesstedet hjælpe dig med det praktiske ift. at sammensætte et hensigtsmæssigt kursusforløb. For hvert kursus du gennemfører, får du et uddannelsesbevis, der følger dig resten af livet. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Pædagogisk grundkursus (3 uger) Børn og natur Børns leg Leg og Børns motorik, læring med sansning og digitale medier bevægelse i dagtilbud Børns udtryksformer Måltidet i pædagogisk arbejde Forældresamarbejde i Børns Konflikthåndtering i pædagogiske kompetenceudvikling 0-5 år pædagogisk arbejde dagtilbud 8 9

6 Din økonomi under uddannelsen Der er ikke deltagergebyr på uddannelsen til pædagogisk assistent og på AMU-forløbene. Når det gælder den løn, du får under uddannelsen, er der dog forskel på de to: Pædagogisk assistent som voksenforløb (GVU) Når du følger voksen uddannelsen til pædagogisk assistent, betaler din arbejds giver din løn under uddan nelsen. Alle får samme løn uanset om de fx kommer fra et deltidsarbejde, og uanset hvilket løntrin de er på. Lønnen er på mellem og kr. om ugen før skat. med erfaringer. Undervisningen tager udgangspunkt i, at vi er voksne mennesker om en lille ind tægtsnedgang, fordi de typisk er på et højere løntrin og mister eventuelle tillæg, mens de er på skolebænken. Mens du er på uddannelse, kan din arbejdsplads få refunderet en del af udgiften. Løn efter uddannelse Når du er uddannet som pædagogisk assistent, ind placeres du i et nyt grundlønsforløb for pæda gogiske assistenter og får i den forbindelse en højere grundløn. AMU-kursus Lær hvordan du får alle ind i legen For nogle kan lønnen under uddannelse blive højere end deres nuværende løn hvis de fx er på nedsat tid. Men for mange erfarne pæda gog medhjælpere vil der være tale Når du følger et AMU-kursus, får du som oftest din normale løn, og din arbejdsplads kan søge om såkaldt VEU-godtgørelse. VEU-godtgørelsen udgør 80 pct. af højeste dagpengesats

7 Sådan kommer du i gang som medarbejder Hvis du er blevet interesseret i at opkvalificere dig, er der tre naturlige skridt frem mod den endelige beslutning: 1. Søg mere information Dette hæfte giver kun en smagsprøve på de muligheder, du har for at opkvalificere dig. For at få mere at vide kan du enten: Spørge din leder eller tage kontakt til andre pædagogmedhjælpere, der har prøvet det Læse mere på nettet om de enkelte uddannelser (Se boks) Kontakte den nærmeste skole, der udbyder uddannelsen Kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening/a-kasse Det handler om at turde. Har du mod på nye udfordringer og lidt faglig bjergbestigning, så er det bare om at komme af sted. 2. Tænk dine muligheder igennem Inden du beslutter dig for et bestemt forløb, kan det være godt at overveje en række spørgsmål: Hvad er mine vigtigste formål med opkvalificeringen? fx personlig udvikling, konkrete behov i hverdagen eller langsigtede planer om videre uddannelse. Hvilke tilbud opfylder bedst disse formål? Er jeg klar til at skifte hverdagens arbejde ud med en periode på skole? Er jeg klar til, at der udover skoledagen også er hjemmearbejde? Er min familie? Hvornår vil uddannelsen tidsmæssigt passe bedst ind i både min og arbejdspladsens situation? Hvad vil en længere uddannelsesperiode betyde for mig økonomisk? 3. Tal med din leder Al opkvalificering skal du aftale med din leder. Du kan altid tage emnet op, men et helt naturligt tids punkt at tale med din leder om din opkvalificering er til den årlige MUS eller i forbindelse med status-samtaler. Her vil det blandt andet være oplagt at afklare: Hvordan dine ønsker til opkvalificering matcher institutionens behov Hvordan I sammen bedst kan forberede et godt forløb og udnytte din nye viden, når du er tilbage Hvornår det vil passe bedst at placere opkvalificeringen Det er en rigtig god idé at skrive jeres aftaler om uddannelse og opfølgning ind i din uddannelsesplan, så både du og din leder ved, hvad der er aftalt. Det er vigtigt for, at både du og institutionen får det bedste ud af dine nye kompetencer. Tilmelding Til uddannelsen som pædagogisk assistent skal du udfylde et ansøgningsskema, der ligger på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider og sende det til den pågældende skole. Inden du bliver optaget, vurderer skolen på baggrund af dine tidligere erfaringer og kompetencer, hvor langt dit uddannelsesforløb skal være. Hvis du skal deltage i et eller flere AMU-kurser, skal du gå ind på den enkelte skoles hjemmeside. Her finder du alle de AMU-kurser, skolen udbyder, og ved at klikke på titlen får du en beskrivelse af kurset og mulighed for direkte elektronisk tilmelding. Hvis du har problemer med at tilmelde dig, kan du altid spørge en kollega eller din leder til råds

8 Til dig, som er leder Hvad får institutionen ud af opkvalificering? Et kursus eller en længere efteruddannelse bør ikke blot komme den enkelte pædagogmedhjælper til gode, men også hele arbejdspladsen. Blandt de samlede fordele kan nævnes: Et generelt højere fagligt niveau i løsningen af kerneopgaven Et bedre fagligt og kollegialt samspil mellem medarbejdergrupperne, der ofte giver alle parter større arbejdsglæde En styrkelse af institutionens kompetencer på særligt prioriterede områder Forberedelse og opfølgning Undersøgelser viser, at især tre forhold afgør, hvor gode resultater opkvalificeringen giver: At medarbejderen er motiveret for at lære noget nyt og bruge det i hverdagen At uddannelsen eller kurserne har en høj kvalitet At arbejdspladsen/ledelsen aktivt understøtter, at medarbejderen efter følgende kan anvende det lærte Faktisk er det ofte det første og det sidste punkt, der er mest afgørende for succes, og her kan du som leder spille en vigtig rolle. Dels ved at snakke opkvalificeringen igennem med medarbejderen på forhånd: Hvorfor vil vedkommende deltage? Hvad vil vedkommende gerne lære? Hvad kan det bruges til mv.? Dels ved bagefter at give plads til, at den nye viden og de nye færdigheder kan bringes i spil i hverdagen. Det er oplagt, at den slags spørgsmål indgår i med arbejderens MUS både før og efter opkvalifi ceringen. Samtidigt er det en god idé at skrive jeres aftaler om kompetenceudvikling ind i medarbejderens udviklingsplan. Hvad betyder medarbejderens fravær for økonomi og vikarer? Hvis medarbejderen deltager på et AMU-kursus eller tager uddannelsen til pædagogisk assistent som voksenforløb (GVU), kan institutionen modtage VEU-godtgørelse, mens medarbejderen er afsted på uddannelse. VEU-godtgørelsen svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats og anvendes oftest til i et vist omfang at sikre vikardækning i medarbejderens fravær. Hvis I laver en såkaldt rotationsordning (se nedenfor), kan I få fuld vikardækning. Institutionen skal søge VEU-godtgørelse digitalt via [http://virkguiden.virk.dk/kurser/digitalveu-ansoegning-paa-efteruddannelsedk]. Rotationsordning Hvis medarbejdere på institutionen (eller i kommunen) skal afsted i længere tid, kan I overveje et såkaldt rotationsforløb. Det indebærer, at ledige (der ofte selv har gennemgået et kort opkvalificeringsforløb) fungerer som vikarer, mens medarbejderne er væk. En rotationsordning vil som regel blive tilrettelagt i samarbejde med jobcenteret eller den lokale fagforening/a-kasse. Hvordan kan opkvalificering bruges strategisk? Initiativet til opkvalificering kan komme fra flere sider. Nogle medarbejdere kommer selv og beder om det. I andre tilfælde kommer opkvalificeringen oppefra fx som led i en større satsning, der gælder alle pædagogmedhjælpere i hele kommunen. Du kan som leder også selv sætte opkvalificering på dagsordenen ud fra behovene på netop jeres institution. Og da AMU-uddannelserne er rettet mod både ufaglærte og faglærte, kan de bruges til at give hele institutionen et samlet kompetenceløft. Ofte vil den enkelte skole være klar til at skræddersy et forløb, der matcher jeres behov. Uformel kompetenceudvikling og videndeling Dette hæfte beskriver nogle af de formelle opkvalificeringsmuligheder, der findes. Men som Leder: Det handler om kvaliteten Mogens Dahl Søndergaard Leder i Børnehaven Vinkelvej, Hobro, Mariagerfjord Kommune Opkvalificering: Alle pædagogmedhjælpere er på skift af sted på et ca. fire måneder langt AMU-forløb om bl.a.: forældresamarbejde, kommunikation, aktiviteter, personalesamarbejde og inklusion. Ledige fungerer i mellemtiden som vikarer (rotation). I mine øjne hænger opkvalificering tæt sammen med kvaliteten i kerneydelsen. Alle ledere og pædagoger i kommunen har været af sted på uddannelse inden for den pædagogiske tilgang, vi arbejder med. Men hvis vi for alvor skal sikre kvaliteten, skal vi også have pædagogmedhjælperne med. leder bør man også overveje mulighederne i uformel kompetenceudvikling, da læring mellem kolleger er med til at styrke medarbejdernes kompetencer. Særligt er det en god idé at over veje, hvordan du kan skabe rammer for, at medarbejderne deler deres viden med hinanden på en systematisk måde. Gør det f.eks. til en vane, at en medarbejder, der har været på uddannelse, deler de tre vigtigste pointer fra uddannelsen/kurset med sine kolleger på det først kommende personalemøde. Eller få medarbejderen til at fortælle de andre om, hvordan han/hun vil bruge nogle af de nye kompetencer i praksis. På den måde bringer man de nye kompetencer i spil og spreder den nye viden ud i institutionen. Måske får de andre medarbejdere endda også blod på tanden ift. kompetenceudvikling. De skal klædes bedre på til arbejdet med og sam arbejdet om børnene. Når hele personalegruppen kommer af sted, bliver den indbyrdes faglige sparring mere kvalificeret, fordi alle, der er meget sammen med børnene, får et løft. Når vi fx taler om at udvikle børnenes sociale kompetencer, er det vigtigt, at alle forstår det samme og har en fælles viden at trække på. Det nytter ikke noget, hvis kun halvdelen er med. På områder, der er helt afgørende for den kvalitet, vi skal levere, skal alle have de grundlæggende forudsætninger på plads

9 Læs mere Om den pædagogiske assistentuddannelse på Uddannelsesguiden og Om AMU-kurser for pædagogmedhjælpere på Fra alle tre hjemmesider kan du finde links til de skoler i nærheden, der udbyder den uddannelse, du er interesseret i.

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Jeg : (sæt krydser) Er fyldt 25 år d. 29. februar 2016 Har mindst 2 års erhvervserfaring,

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1

> KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 > KLOGERE I SLAGELSE < KLOGERE I SLAGELSE side 1 Side 2 KLOGERE I SLAGELSE KLOGERE I SLAGELSE Denne folder er henvendt til dig, som ønsker at vide mere om jobrotationsprojektet Klogere i Slagelse. Klogere

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen

Det rummelige arbejdsmarked. værktøj2002. Med i bagagen Det rummelige arbejdsmarked værktøj2002 Med i bagagen Med i bagagen er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte som et supplement til FOA-værktøjet Med på vognen. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Udsatte børn og brydning af negativ social arv Et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og CVUalpha Efteruddannelses Koncept

Udsatte børn og brydning af negativ social arv Et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og CVUalpha Efteruddannelses Koncept Efteruddannelses Koncept Udsatte børn og brydning af negativ social arv 1 Udsatte børn og brydning af negativ social arv Norddjurs kommune modtager 1,2 millioner fra Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson,

Afbud fra: Lars Thaarbøl, Helle Rommedahl, Pia Scheuer, Kirsten Ettrup, Dorte Madsen, Sussi Sandager, Hanne Nielsen, Pia Rønn og Bo Jonsson, Til LUU AMU 9. marts 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 26. februar 2015 Tilstede: Ea Kristensen, Mie Andersen, Ulla Mikkelsen, Elin Bundgaard, Rikke Hansen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Susanne

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet

Rengøringskurser for professionelle. Rengørings- og hygiejneområdet Rengøringskurser for professionelle Rengørings- og hygiejneområdet 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere