Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling"

Transkript

1 Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

2 Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering... 3 Uddannelsen til pædagogisk assistent som voksenforløb (GVU)... 4 Korte kurser for pædagogmedhjælpere (AMU)... 6 Din økonomi under opkvalificering Sådan kommer du i gang som medarbejder Til dig, som er leder Erfarne pædagogmedhjælpere kender glæden ved at arbejde med børn og unge. På et tidspunkt kan der dog opstå et behov for eller en lyst til at styrke eksisterende kompetencer eller lære nyt. Efter at have været igennem et kompetenceudviklingsforløb oplever mange, at hverdagen bliver mere spændende og tilfredsstillende, fordi de bliver bedre til at arbejde med børnene og snakke fagligt med deres kolleger. For nogle handler opkvalificeringen om at dyrke én bestemt interesse fx arbejdet med inklusion, sprogstimulering eller konflikthåndtering. Andre vil gerne løfte deres faglige kompetencer på mange områder på én gang. Pjecen beskriver mulighederne i AMU-kurser og i voksen uddannelsen til pædagogisk assistent. Herunder praktiske oplysninger om økonomi under uddannelse, uddannelsessteder og optagelse. Sidst i hæftet er der information om og inspiration til, hvad arbejdspladsen kan få ud af at tænke i opkvalificering, og hvad det kræver. Dette afsnit er særligt henvendt til institutionslederen. Det, man lærer, er aldrig spildt. Jeg synes, man bør tage imod tilbuddet med kyshånd. Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagogmedhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling. (August 2014) Projektledelse: Margrethe Grevy, KL, Gitte Vind, FOA Kontakt: FOA: Gitte Vind, KL: Margrethe Grevy, Ligeledes kan der opstå et behov på den enkelte institution for at opkvalificere en eller flere medarbejdere. Enten som en del af en større kompetence udviklingsstrategi i kommunen eller som et ønske fra institutionens ledelse om et løft af særlige kompetencer. I denne pjece kan pædagogmedhjælpere og ledere læse om nogle af de muligheder, der er for kompetence udvikling af erfarne pædagogmedhjælpere. Bag pjecen står KL og FOA, der med initiativet ønsker at oplyse om nogle af de formelle muligheder, der er for opkvalificering af erfarne pædagogmedhjælpere, som er fyldt 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring. OBS: Pr. 1/ vil der gælde andre regler end de beskrevne for uddannelsen til pædagogisk assistent som voksenforløb (GVU). Dette skyldes aftalen om en reform af erhvervsuddannelserne d. 24/ Tekst: Ola Jørgensen, Klartekst, Grafisk design: Grizzly Tryk: FOAs trykkeri, august

3 Uddannelsen til pædagogisk assistent som voksenforløb (GVU) Teoretisk viden om dit fag Når du allerede har erfaring fra arbejdet som pædagogmedhjælper, kan du tage uddannelsen til pædagogisk assistent (PAU) på ca. et år. Med den pædagogiske assistentuddannelse kan du supplere din praktiske erfaring med mere teoretisk viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Uddannelsen omfatter blandt andet områder som: Pædagogik Kulturelle og musiske aktiviteter Bevægelse og idræt Sundhed Sprog, kommunikation og psykologi Gode grunde Du har jo allerede et arbejde som pædagog medhjælper, så hvorfor tage en uddannelse til pædagogisk assistent? Det er der flere gode grunde til: Du bliver bedre til at kommunikere fagligt med både dine kolleger og forældrene Du får ny viden og inspiration til dit arbejde med børnene fx om inklusion eller konflikthåndtering Du får en dybere forståelse for og glæde ved dit arbejde og ofte større anerkendelse fra andre Du får bedre muligheder for senere at videreuddanne dig, fx til pædagog Tag familien i ed Vivian Martensen Pædagogmedhjælper i Børnehaven Skovbrynet, Aabenraa Kommune Opkvalificering: I gang med uddannelsen til pædagogisk assistent som GVU I et stykke tid havde jeg gået og tænkt, at jeg havde appetit på mere viden inden for det pædagogiske område. Men selv om jeg var hurtig til at takke ja, da jeg fik tilbuddet om en assistentuddannelse, var det ikke helt uden betænkeligheder for det var alligevel mange år siden, jeg sidst sad på skolebænken. Indtil videre har uddannelsen fagligt været en kæmpe gevinst. Det har blandt andet været personligt givende at møde og samarbejde med mange forskellige mennesker. Jeg kan godt lide, at undervisningen tager udgangspunkt i, at vi er voksne mennesker med erfaringer. Jeg vil klart opfordre andre pædagogmedhjælpere til at tage udfordringen op. Men husk at tage familien i ed, for uddannelsen svarer reelt til et fuldtidsjob. Og når der så kommer eventuel transporttid og lidt opgaveskrivning oveni, er det rart at have sikret sig opbakning og forståelse hjemmefra. Du skal også have grundfag som dansk, samfundsfag og engelsk. Jeg er ikke helt den samme Carina Callesen Pædagogisk assistent i den integrerede institution Klatretræet, Ringkøbing-Skjern Kommune. Opkvalificering: Afsluttet pædagogisk assistent som GVU. Nu hvor jeg er tilbage efter endt uddannelse, er jeg meget mere med i den faglige dialog. Både på personalemøder og omkring det enkelte barn. Pædagogerne kommer oftere end før og spørger mig til råds, og jeg kan meget bedre byde ind med mine synspunkter, fordi jeg nu kender de faglige begreber. Og fordi jeg tør. Vidste du? At du som uddannet pædagogisk assistent bliver placeret mindst seks løntrin højere end en ikke-uddannet Mit allerstørste udbytte af uddannelsen til pædagogisk assistent er nok den personlige udvikling. Jeg er blevet klogere på mig selv og på mine værdier. Jeg er ikke den samme som inden uddannelsen hverken på jobbet eller derhjemme. Jeg er blevet bedre til at stå ved mine holdninger og har fået mere faglig selvtillid og selvværd. Min leder har været en god støtte hele vejen. Dels ved at opmuntre mig til at springe ud i det. Dels ved at formulere klare forventninger om, at jeg kom tilbage og havde noget mere at byde ind med. Sådan er uddannelsen bygget op Hvis du har to års relevant erfaring og er fyldt 25 år, kan du gennemføre uddannelsen som et voksenforløb. Det betyder, at uddannelsen mest foregår på skole, fordi du ikke skal i praktik undervejs. Forløbets længde kan variere og afhænger af den plan, som uddannelsesstedet udarbejder for dig. Når du tager uddannelsen som voksenforløb, har du de samme fag som på den ordinære pædagogiske assistentuddannelse, men undervisningen bliver tilrettelagt ud fra, at du allerede har erfaring med pædagogisk arbejde. Undervisningen består af oplæg, gruppearbejde, diskussioner, temaundervisning, projekter, rollespil og praktiske fag. Det er et fuldtidsstudium, og du skal derfor have orlov (med løn) fra dit arbejde for at gennemføre uddannelsen. Foruden undervisningen på skolen skal du afsætte hjemmetid til forberedelse og opgaver, da uddannelsesforløbet tidsmæssigt svarer til et fuldtidsjob. Skoler og optagelse Hvis du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent, skal du starte med at aftale det med din leder. Dernæst kan du kontakte den nærmeste skole for at høre nærmere om uddannelsen og få vurderet, om du i kraft af dine kompetencer vil kunne tage uddannelsen på kortere tid. Du afslutter med de samme prøver som på den ordinære uddannelse. Der er løbende optagelse på uddannelsen. Ud fra dine erfaringer udarbejder skolen en uddannelses plan, hvor der står, hvornår du kan starte. Den pædagogiske assistentuddannelse udbydes på mange erhvervsskoler rundt om i landet. Se hvilke på: passinfo.dk/pau-uddannelsen/pau-skoler. 4 5

4 Korte kurser for pædagog medhjælpere (AMU) Jeg er ikke bare pædagogmedhjælper Lær hvordan du giver børn mod på at opleve verden Nicolaj Steensgaard Pædagogmedhjælper i Helgesvej Børnehave, Vejle Kommune Opkvalificering: En måneds AMU-forløb om inklusion Forløbet har givet mig en masse teori at knytte hverdagens erfaringer til. Jeg er også blevet bekræftet i vigtigheden i det arbejde, jeg udfører som pædagogmedhjælper. Før var jeg tilbøjelig til at tænke: Jeg er bare pædagogmedhjælper. Nu ved jeg, at mit arbejde er vigtigt og hvorfor. Kvaliteten af undervisningen og underviserne har virkelig imponeret mig, og kurserne har givet mange aha-oplevelser. Eksempelvis om, hvorfor børn kan reagere mærkeligt i bestemte situationer. At arbejde med inklusion handler meget om ens indstilling og tilgang til børnene, og den er jeg blevet langt mere bevidst om. En meget vigtig sidegevinst ved uddannelsen har været den personlige kontakt med kursister fra andre institutioner. Det har både givet masser af sparring og gode ideer, som jeg har kunne prøve af hos os. Og så har jeg oven i købet fået flere gode venner ud af det. Ingen kender fremtiden Hverdagsnære kurser Hvis du er interesseret i opkvalificering på ét bestemt område, kan et korterevarende AMU-kursus være en god mulighed. Du kan også bruge AMU-systemet til selv at stykke dit eget opkvalificeringsforløb sammen af flere kortere kurser. AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse. Det er kortere kurser, der typisk varer fra et par dage til en uge. Arbejdsmarkedsuddannelser er udviklet som faglige, hverdagsnære kurser med fokus på færdigheder, du kan bruge direkte i jobbet. Gode grunde Der er flere gode grunde til at bruge arbejds markedsuddannelserne (AMU) til at opkvalificere dig: Du kan vælge meget målrettet, hvad du interesserer dig for og gerne vil være dygtigere til Du får mulighed for at styrke din faglige selvtillid og udvikle dig personligt Du kan hurtigt tilegne dig de ønskede kompetencer og afprøve dem i dit daglige arbejde Du kan via et AMU-forløb få appetit på en længere uddannelse fx til pædagogisk assistent Dorthe Wolfram Pædagogmedhjælper SFO Krummeluren, Ringkøbing-Skjern Kommune. Opkvalificering: 10 dages AMU-forløb med fokus på inklusion. Alle fem pædagogmedhjælpere i SFO en har været på samme forløb. Inden forløbet snakkede vi meget om, hvad vi skulle have ud af det både uformelt indbyrdes og med vores leder. Det skal vi snart igen for sammen at vurdere, hvordan vi bedst kan bruge vores nye viden og inspiration i hverdagen. Pædagogerne er næsten lidt misundelige over, at vi medhjælpere har været af sted. Og faktisk ville det have været en fordel, hvis hele personalet havde fået den samme viden. Men så må vi jo bare prøve at lære lidt fra os. Selv som erfaren pædagogmedhjælper er man nødt til at uddanne sig. Rigtig mange af os har stor livserfaring, men dét er ikke altid nok. Vi har også brug for ny viden og for at få en dybere forståelse for nogle af de ting, vi allerede gør. Det stiller os også stærkere i en situation, hvor ingen kan sige med sikkerhed, hvordan vores arbejdsopgaver ser ud om bare nogle få år. 6 7

5 Eksempler på kurser Kurserne udbydes typisk på social- og sundhedsskoler og professionshøjskoler over hele landet. På denne side kan du finde en samlet oversigt over alle AMU-kurser inden for det pædagogiske område: Lær at motivere børn til fysisk aktivitet Mange kurser at vælge imellem AMU-kurser om pædagogisk arbejde med børn og unge findes blandt andet inden for følgende hovedtemaer: Aktiviteter for børn og unge Kommunikation og samarbejde Børn og unges udvikling Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse I boblerne til højre kan du se nogle af de AMUkurser, der henvender sig til pædagogmedhjælpere. Mange begynder et AMU-forløb med det tre uger lange grundkursus for pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, men dét er ingen forudsætning for at deltage i de øvrige kurser. Hvis du kunne tænke dig at deltage i et AMU-kursus, skal det aftales med din leder. Dernæst kan uddannelsesstedet hjælpe dig med det praktiske ift. at sammensætte et hensigtsmæssigt kursusforløb. For hvert kursus du gennemfører, får du et uddannelsesbevis, der følger dig resten af livet. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Pædagogisk grundkursus (3 uger) Børn og natur Børns leg Leg og Børns motorik, læring med sansning og digitale medier bevægelse i dagtilbud Børns udtryksformer Måltidet i pædagogisk arbejde Forældresamarbejde i Børns Konflikthåndtering i pædagogiske kompetenceudvikling 0-5 år pædagogisk arbejde dagtilbud 8 9

6 Din økonomi under uddannelsen Der er ikke deltagergebyr på uddannelsen til pædagogisk assistent og på AMU-forløbene. Når det gælder den løn, du får under uddannelsen, er der dog forskel på de to: Pædagogisk assistent som voksenforløb (GVU) Når du følger voksen uddannelsen til pædagogisk assistent, betaler din arbejds giver din løn under uddan nelsen. Alle får samme løn uanset om de fx kommer fra et deltidsarbejde, og uanset hvilket løntrin de er på. Lønnen er på mellem og kr. om ugen før skat. med erfaringer. Undervisningen tager udgangspunkt i, at vi er voksne mennesker om en lille ind tægtsnedgang, fordi de typisk er på et højere løntrin og mister eventuelle tillæg, mens de er på skolebænken. Mens du er på uddannelse, kan din arbejdsplads få refunderet en del af udgiften. Løn efter uddannelse Når du er uddannet som pædagogisk assistent, ind placeres du i et nyt grundlønsforløb for pæda gogiske assistenter og får i den forbindelse en højere grundløn. AMU-kursus Lær hvordan du får alle ind i legen For nogle kan lønnen under uddannelse blive højere end deres nuværende løn hvis de fx er på nedsat tid. Men for mange erfarne pæda gog medhjælpere vil der være tale Når du følger et AMU-kursus, får du som oftest din normale løn, og din arbejdsplads kan søge om såkaldt VEU-godtgørelse. VEU-godtgørelsen udgør 80 pct. af højeste dagpengesats

7 Sådan kommer du i gang som medarbejder Hvis du er blevet interesseret i at opkvalificere dig, er der tre naturlige skridt frem mod den endelige beslutning: 1. Søg mere information Dette hæfte giver kun en smagsprøve på de muligheder, du har for at opkvalificere dig. For at få mere at vide kan du enten: Spørge din leder eller tage kontakt til andre pædagogmedhjælpere, der har prøvet det Læse mere på nettet om de enkelte uddannelser (Se boks) Kontakte den nærmeste skole, der udbyder uddannelsen Kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening/a-kasse Det handler om at turde. Har du mod på nye udfordringer og lidt faglig bjergbestigning, så er det bare om at komme af sted. 2. Tænk dine muligheder igennem Inden du beslutter dig for et bestemt forløb, kan det være godt at overveje en række spørgsmål: Hvad er mine vigtigste formål med opkvalificeringen? fx personlig udvikling, konkrete behov i hverdagen eller langsigtede planer om videre uddannelse. Hvilke tilbud opfylder bedst disse formål? Er jeg klar til at skifte hverdagens arbejde ud med en periode på skole? Er jeg klar til, at der udover skoledagen også er hjemmearbejde? Er min familie? Hvornår vil uddannelsen tidsmæssigt passe bedst ind i både min og arbejdspladsens situation? Hvad vil en længere uddannelsesperiode betyde for mig økonomisk? 3. Tal med din leder Al opkvalificering skal du aftale med din leder. Du kan altid tage emnet op, men et helt naturligt tids punkt at tale med din leder om din opkvalificering er til den årlige MUS eller i forbindelse med status-samtaler. Her vil det blandt andet være oplagt at afklare: Hvordan dine ønsker til opkvalificering matcher institutionens behov Hvordan I sammen bedst kan forberede et godt forløb og udnytte din nye viden, når du er tilbage Hvornår det vil passe bedst at placere opkvalificeringen Det er en rigtig god idé at skrive jeres aftaler om uddannelse og opfølgning ind i din uddannelsesplan, så både du og din leder ved, hvad der er aftalt. Det er vigtigt for, at både du og institutionen får det bedste ud af dine nye kompetencer. Tilmelding Til uddannelsen som pædagogisk assistent skal du udfylde et ansøgningsskema, der ligger på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider og sende det til den pågældende skole. Inden du bliver optaget, vurderer skolen på baggrund af dine tidligere erfaringer og kompetencer, hvor langt dit uddannelsesforløb skal være. Hvis du skal deltage i et eller flere AMU-kurser, skal du gå ind på den enkelte skoles hjemmeside. Her finder du alle de AMU-kurser, skolen udbyder, og ved at klikke på titlen får du en beskrivelse af kurset og mulighed for direkte elektronisk tilmelding. Hvis du har problemer med at tilmelde dig, kan du altid spørge en kollega eller din leder til råds

8 Til dig, som er leder Hvad får institutionen ud af opkvalificering? Et kursus eller en længere efteruddannelse bør ikke blot komme den enkelte pædagogmedhjælper til gode, men også hele arbejdspladsen. Blandt de samlede fordele kan nævnes: Et generelt højere fagligt niveau i løsningen af kerneopgaven Et bedre fagligt og kollegialt samspil mellem medarbejdergrupperne, der ofte giver alle parter større arbejdsglæde En styrkelse af institutionens kompetencer på særligt prioriterede områder Forberedelse og opfølgning Undersøgelser viser, at især tre forhold afgør, hvor gode resultater opkvalificeringen giver: At medarbejderen er motiveret for at lære noget nyt og bruge det i hverdagen At uddannelsen eller kurserne har en høj kvalitet At arbejdspladsen/ledelsen aktivt understøtter, at medarbejderen efter følgende kan anvende det lærte Faktisk er det ofte det første og det sidste punkt, der er mest afgørende for succes, og her kan du som leder spille en vigtig rolle. Dels ved at snakke opkvalificeringen igennem med medarbejderen på forhånd: Hvorfor vil vedkommende deltage? Hvad vil vedkommende gerne lære? Hvad kan det bruges til mv.? Dels ved bagefter at give plads til, at den nye viden og de nye færdigheder kan bringes i spil i hverdagen. Det er oplagt, at den slags spørgsmål indgår i med arbejderens MUS både før og efter opkvalifi ceringen. Samtidigt er det en god idé at skrive jeres aftaler om kompetenceudvikling ind i medarbejderens udviklingsplan. Hvad betyder medarbejderens fravær for økonomi og vikarer? Hvis medarbejderen deltager på et AMU-kursus eller tager uddannelsen til pædagogisk assistent som voksenforløb (GVU), kan institutionen modtage VEU-godtgørelse, mens medarbejderen er afsted på uddannelse. VEU-godtgørelsen svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats og anvendes oftest til i et vist omfang at sikre vikardækning i medarbejderens fravær. Hvis I laver en såkaldt rotationsordning (se nedenfor), kan I få fuld vikardækning. Institutionen skal søge VEU-godtgørelse digitalt via [http://virkguiden.virk.dk/kurser/digitalveu-ansoegning-paa-efteruddannelsedk]. Rotationsordning Hvis medarbejdere på institutionen (eller i kommunen) skal afsted i længere tid, kan I overveje et såkaldt rotationsforløb. Det indebærer, at ledige (der ofte selv har gennemgået et kort opkvalificeringsforløb) fungerer som vikarer, mens medarbejderne er væk. En rotationsordning vil som regel blive tilrettelagt i samarbejde med jobcenteret eller den lokale fagforening/a-kasse. Hvordan kan opkvalificering bruges strategisk? Initiativet til opkvalificering kan komme fra flere sider. Nogle medarbejdere kommer selv og beder om det. I andre tilfælde kommer opkvalificeringen oppefra fx som led i en større satsning, der gælder alle pædagogmedhjælpere i hele kommunen. Du kan som leder også selv sætte opkvalificering på dagsordenen ud fra behovene på netop jeres institution. Og da AMU-uddannelserne er rettet mod både ufaglærte og faglærte, kan de bruges til at give hele institutionen et samlet kompetenceløft. Ofte vil den enkelte skole være klar til at skræddersy et forløb, der matcher jeres behov. Uformel kompetenceudvikling og videndeling Dette hæfte beskriver nogle af de formelle opkvalificeringsmuligheder, der findes. Men som Leder: Det handler om kvaliteten Mogens Dahl Søndergaard Leder i Børnehaven Vinkelvej, Hobro, Mariagerfjord Kommune Opkvalificering: Alle pædagogmedhjælpere er på skift af sted på et ca. fire måneder langt AMU-forløb om bl.a.: forældresamarbejde, kommunikation, aktiviteter, personalesamarbejde og inklusion. Ledige fungerer i mellemtiden som vikarer (rotation). I mine øjne hænger opkvalificering tæt sammen med kvaliteten i kerneydelsen. Alle ledere og pædagoger i kommunen har været af sted på uddannelse inden for den pædagogiske tilgang, vi arbejder med. Men hvis vi for alvor skal sikre kvaliteten, skal vi også have pædagogmedhjælperne med. leder bør man også overveje mulighederne i uformel kompetenceudvikling, da læring mellem kolleger er med til at styrke medarbejdernes kompetencer. Særligt er det en god idé at over veje, hvordan du kan skabe rammer for, at medarbejderne deler deres viden med hinanden på en systematisk måde. Gør det f.eks. til en vane, at en medarbejder, der har været på uddannelse, deler de tre vigtigste pointer fra uddannelsen/kurset med sine kolleger på det først kommende personalemøde. Eller få medarbejderen til at fortælle de andre om, hvordan han/hun vil bruge nogle af de nye kompetencer i praksis. På den måde bringer man de nye kompetencer i spil og spreder den nye viden ud i institutionen. Måske får de andre medarbejdere endda også blod på tanden ift. kompetenceudvikling. De skal klædes bedre på til arbejdet med og sam arbejdet om børnene. Når hele personalegruppen kommer af sted, bliver den indbyrdes faglige sparring mere kvalificeret, fordi alle, der er meget sammen med børnene, får et løft. Når vi fx taler om at udvikle børnenes sociale kompetencer, er det vigtigt, at alle forstår det samme og har en fælles viden at trække på. Det nytter ikke noget, hvis kun halvdelen er med. På områder, der er helt afgørende for den kvalitet, vi skal levere, skal alle have de grundlæggende forudsætninger på plads

9 Læs mere Om den pædagogiske assistentuddannelse på Uddannelsesguiden og Om AMU-kurser for pædagogmedhjælpere på Fra alle tre hjemmesider kan du finde links til de skoler i nærheden, der udbyder den uddannelse, du er interesseret i.

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere