Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner"

Transkript

1 Brandmaling til bærende stålkonstruktioner Nullifire brandmaling til utendørs konstruktioner Type S605 Xylenbasert MK-godkendelse 6.10/1025 Teknisk information: Scandi Supply a/s Brovadvej 64, 7000 Fredericia tlf Indhold: Side 2 Forord og vejledning til dimensionering. 1. Udgave Revideret Tabeller Side 3 Bestemmelse af kritisk ståltemperatur uden beregning. Side 4 Dimensionering af brandmalings lagtykkelse. Profiltype Sikringsklasse Brandbelastet. Side 5 H, I, U, T og fladjern BS30 4 sider Side 6 H, I, U, T og fladjern BS60 4 sider Side 7 H, I, U, T og fladjern BS90 4 sider Side 8 H, I, U, T og fladjern BS120 4 sider Side 9 Hule rør BS30 4 sider Side 10 Hule rør BS60 4 sider Side 11 Hule rør BS90 4 sider Side 12 Bestemmelse af F/A - værdi. Profiltype brandbelastet. Side 13 HE..A, HE..B og HE..M 4 sider Side 14 HE..A, HE..B og HE..M 3 sider Side 15 INP, IPE, UPE og UNP 4 sider Side 16 INP, IPE, UPE og UNP 3 sider Side 17 Lige- og uligefligede, rundkantede vinkelprofiler 4 sider Side 18 Lige- og uligefligede, rundkantede vinkelprofiler 3 sider Side 19 Hule profiler 4 sider Dimensioneringskurver Side 20 Omregningstabel Side 21 H, I, U, T-profiler og fladjern, BS30 4-sidet brandbelastet Side 22 H, I, U, T-profiler og fladjern, BS60 4-sidet brandbelastet Side 23 H, I, U, T-profiler og fladjern, BS90 4-sidet brandbelastet Side 24 H, I, U, T-profiler og fladjern, BS120 4-sidet brandbelastet Side 25 RHS- og rørprofiler, BS30 4-sidet brandbelastet Side 26 RHS- og rørprofiler, BS60 4-sidet brandbelastet Side 27 RHS- og rørprofiler BS90 4-sidet brandbelastet

2 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner side 2 Forord Denne 3. udgave er grundlæggende revideret på baggrund af den nye stålnorm DS412 (3.1) Med dette reviderede hæfte er det tilstræbt at udarbejde et dimensioneringsmateriale, som gør det rimeligt enkelt at dimensionere brandmalings lagtykkelser for brandsikring af bærende stålkonstruktioner med Nullifire Brandmaling. Hæftet indeholder beregninger af: stålets kritiske temperatur i forhold til udnyttelsesgrad. brandmalings lagtykkelser for BS30 til BS120 konstruktioner ved kritiske ståltemperaturer fra 350 o C til 600 o C. F/A - værdier for de mest anvendte stålprofiler. Ved andre kritiske ståltemperaturer og ved andre profiltyper kan diagrammerne bagest i hæftet anvendes. Vejledning til dimensionering. 1. Stålets kritiske temperatur fastslås enten ved en beregning eller ved hjælp af tabellen på side Stålets tværsnitsforhold, F/A- værdien, bestemmes. For standardprofiler kan tabellerne på side 14 til side 20 anvendes. 3. Med den kritiske temperatur og F/A - værdien som indgangsværdier bestemmes brandmalingens lagtykkelse. Ved kritiske ståltemperaturer fra 350 o C til 600 o C anvendes tabellerne side 6 til side 12. Ved andre kritiske temperaturer anvendes kurvematerialet bagerst i hæftet. Bemærk: Afsnittet brandteknisk dimensionering, som danner grundlaget for NEMCO lisensen kan altid anvendes til bestemmelse af den nødvendige brandmalings lagtykkelse. Kontakt Scandi Supply's tekniske konsulent for yderligere bistand.

3 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Bestemmelse af kritisk ståltemperatur Side 3 For konstruktionselementer i tværsnitsklasse 1, 2 og 3 kan på den sikre side regnes med kritiske ståltemperaturer som angivet i tabellen nedenfor. De kritiske temperaturer i tabellen gælder ikke for konstruktionssamlinger, idet bæreevnereduktionen ved forhøjet temperatur kan være større for samlingerne end for konstruktionselementerne. Kritisk ståltemperatur [ o C ] Stålets udnyttelsesgrad [ % ] a) trækpåvirkning b) bøjningspåvirkning, hvor deformationer er uden betydning c) bøjningspåvirkning, hvor deformations kriterier er afgørende d) central trykpåvirkning incl. imperfektioner Stålets udnyttelsesgrad [ % ] a) trækpåvirkning b) bøjningspåvirkning, hvor deformationer er uden betydning c) bøjningspåvirkning, hvor deformations kriterier er afgørende d) central trykpåvirkning incl. imperfektioner Partialsikkerhedsfaktoren på styrkerne er 1,17. Udnyttelsesgraden som defineret i DS 412 side 96. Vejledning til bestemmelse af konstruktionstype: a) trækpåvirkning: trækstænger b) bøjningspåvirkning, hvor deformationer er uden betydning: bjælker c) bøjningspåvirkning, hvor deformationskriteriet er afgørende: bjælker d) central trykpåvirkning: søjler Note 1: Deformationskriteriet skal anvendes, når det er afgørende, at isoleringssystemer og rumadskillende bygningsdele forbliver funktionsdygtige under brandforløbet. Note 2: Brandmaling vil, som isoleringssystem, i en vis udstrækning følge konstrutionens deformationer under brand.

4 Side 4 Dimensionering af brandmalings lagtykkelse. NULLIFIRE BRANDMALING TYPE S605 FOR UDENDØRS OG INDENDØRS KONSTRUKTIONER Tabellerne side 6 til side 12 angiver brandmalingens nødvendige lagtykkelse i mym for sikring af stålkonstruktioner. Sikringsklasse: BS30 til BS120 F/A - værdier: m -1 Kritiske ståltemperaturer: 350 o C til 600 o C. Ved andre kritiske temperaturer anvendes kurvematerialet bagest i hæftet.

5 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Side 5 Udendørs og indendørs konstruktioner Brandmalingstype: S605 Dimensionering af lagtykkelse Sikringsklasse BS 30 Tørrfilm lagtykkelse i mym Brandbelastning: 4 sider Profiltyper: Dimensioneringstabellen er omfattet af H, I, U, T og fladjern. MK-godkendelse 6.10/1025 F/A værdi Kritiske temperaturer [ o C] m

6 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Side 6 Udendørs og indendørs konstruktioner Brandmalingstype: S605 Dimensionering af lagtykkelse Sikringsklasse BS 60 Tørfilm lagtykkelse i mym Brandbelastning: 4 sider Profiltyper: Dimensioneringstabellen er omfattet af H, I, U, T og fladjern. MK-godkendelse 6.10/1025 F/A værdi Kritiske temperaturer [ o C ] m

7 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Side 7 Udendørs og indendørs konstruktioner Brandmalingstype: S605 Dimensionering af lagtykkelse Sikringsklasse BS 90 Tørfilm lagtykkelse i mym Brandbelastning: 4 sider Profiltyper: Dimensioneringstabellen er omfattet af H, I, U, T og fladjern. MK-godkendelse 6.10/1025 F/A værdi Kritiske temperaturer [ o C ] m

8 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstrukioner Side 8 Udendørs og indendørs konstruksioner Brandmalingstype: S605 Dimensionering af lagtykkelse Sikringsklasse BS 120 Tørfilm lagtykkelse i mym Brandbelastning: 4 sider Profiltyper: Dimensioneringstabellen er omfattet af H, I, U, T og fladjern. MK-godkendelse 6.10/1025 F/A værdi Kritiske temperaturer [ o C ] m

9 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Side 9 Udendørs og indendørs konstruktioner Brandmalingstype: S605 Dimensionering av lagtykkelse Sikringsklasse BS 30 Tørfilm lagtykkelse i mym Brandbelastning: 4 sider Profiltyper: Dimensioneringstabellen er omfattet af RHS og CHS MK-godkendelse 6.10/1025 F/A værdi Kritiske temperaturer [ o C ] m

10 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Side 10 Udendørs og indendørs konstruktioner Brandmalingstype: S605 Dimensionering af lagtykkelse Sikringsklasse BS 60 Tørfilm lagtykkelse i mym Brandbelastning: 4 sider Profiltyper: Dimensioneringstabellen er omfattet af RHS og CHS MK-godkendelse 6.10/1025 F/A værdi Kritiske temperaturer [ o C ] m

11 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Side 11 Udendørs og indendørs konstruktioner Brandmalingstype: S605 Dimensionering af lagtykkelse Sikringsklasse BS 90 Tørfilm lagtykkelse i mym Brandbelastning: 4 sider Profiltyper: Dimensioneringstabellen er omfattet af RHS og CHS MK-godkendelse 6.10/1025 F/A værdi Kritiske temperaturer [ o C ] m

12 Side 12 Bestemmelse af F/A - værdi. Tabellerne side 14 til side 20 indeholder beregninger af tværsnitsforhold for de hyppigst anvendte standardprofiler. Beregningerne er foretaget for 3 og 4 siders brandbelastning. Ved andre profiltyper eller brandbelastningsmåder end medtaget i tabellene foretages en manuel beregning. Kontakt evt. Scandi Supply's konsulent for vejledning.

13 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Bestemmelse af F/A - værdi. Side 13 Brandbelastning: 4 sider Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi m -1 m -1 m -1 HE100A 291 HE100B 218 HE100M 116 HE120A 268 HE120B 202 HE120M 111 HE140A 253 HE140B 187 HE140M 106 HE160A 234 HE160B 169 HE160M 100 HE180A 225 HE180B 159 HE180M 96 HE200A 212 HE200B 147 HE200M 92 HE220A 196 HE220B 140 HE220M 89 HE240A 178 HE240B 130 HE240M 73 HE260A 171 HE260B 127 HE260M 71 HE280A 164 HE280B 124 HE280M 70 HE300A 154 HE300B 116 HE300M 60 HE320A 142 HE320B 110 HE320M 60 HE340A 135 HE340B 106 HE340M 60 HE360A 128 HE360B 102 HE360M 61 HE400A 120 HE400B 97 HE400M 61 HE450A 113 HE450B 93 HE450M 63 HE500A 107 HE500B 89 HE500M 63 HE550A 104 HE550B 87 HE550M 64 HE600A 102 HE600B 86 HE600M 65 HE650A 100 HE650B 85 HE650M 66 HE700A 96 HE700B 82 HE700M 67 HE800A 94 HE800B 81 HE800M 68 HE900A 91 HE900B 78 HE900M 69 HE1000A 89 HE1000B 78 HE1000M 70

14 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Bestemmelse af F/A - værdi. Side 14 Brandbelastning: 3 sider Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi m -1 m -1 m -1 HE100A 241 HE100B 180 HE100M 96 HE120A 220 HE120B 166 HE120M 92 HE140A 208 HE140B 155 HE140M 88 HE160A 192 HE160B 140 HE160M 83 HE180A 185 HE180B 132 HE180M 80 HE200A 175 HE200B 122 HE200M 76 HE220A 162 HE220B 115 HE220M 73 HE240A 147 HE240B 108 HE240M 61 HE260A 141 HE260B 105 HE260M 59 HE280A 136 HE280B 102 HE280M 58 HE300A 127 HE300B 96 HE300M 50 HE320A 118 HE320B 91 HE320M 50 HE340A 112 HE340B 88 HE340M 50 HE360A 107 HE360B 86 HE360M 51 HE400A 101 HE400B 82 HE400M 52 HE450A 96 HE450B 79 HE450M 54 HE500A 91 HE500B 76 HE500M 54 HE550A 90 HE550B 76 HE550M 56 HE600A 89 HE600B 75 HE600M 57 HE650A 87 HE650B 74 HE650M 58 HE700A 85 HE700B 73 HE700M 59 HE800A 84 HE800B 72 HE800M 61 HE900A 81 HE900B 70 HE900M 62 HE1000A 81 HE1000B 70 HE1000M 64

15 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Bestemmelse af F/A - værdi. Side 15 Brandbelastning: 4 sider Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi m -1 m -1 m -1 m -1 INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP UPE UNP INP UPE UNP INP UNP INP UNP INP UNP INP INP INP600 76

16 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Bestemmelse af F/A - værdi. Side 16 Brandbelastning: 3 sider Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi m -1 m -1 m -1 m -1 INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UPE UNP INP IPE UNP INP UNP INP UNP INP UNP INP UNP INP INP INP600 67

17 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Bestemmelse af F/A - værdi. Side 17 Brandbelastning: Lige- og uligefligede, rundkantede vinkelprofiler. 4 sider Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi m -2 m -2 m -2 m x 40 x x 100 x x 30 x x 65 x x 45 x x 50 x x 75 x x 50 x x 50 x x 110 x x 90 x x 55 x x 75 x x 55 x x 120 x x 65 x x 90 x x 60 x x 40 x x 130 x x 100 x x 65 x x 65 x x 65 x x 140 x x 80 x x 60 x x 70 x x 150 x x 75 x x 90 x x 75 x x 50 x x 75 x x 100 x x 160 x x 65 x x 80 x x 90 x x 180 x x 75 x x 80 x x 90 x x 200 x

18 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Bestemmelse af F/A - værdi. Side 18 Brandbelastning: Lige- og uligefligede, rundkantede vinkelprofiler. 3 sider Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi m -2 m -2 m -2 m x 40 x x 90 x x 30 x x 75 x x 40 x x 30 x x 80 x x 45 x x 100 x x 40 x x 65 x x 50 x x 50 x x 110 x x 75 x x 55 x x 120 x x 50 x x 90 x x 60 x x 130 x x 55 x x 75 x x 90 x x 140 x x 65 x x 65 x x 100 x x 150 x x 40 x x 65 x x 80 x x 70 x x 160 x x 60 x x 90 x x 75 x x 75 x x 180 x x 100 x x 50 x x 80 x x 200 x x 90 x x 65 x

19 Nullifire Brandmaling for bærende stålkonstruktioner Bestemmelse af F/A - værdi. Side 19 Brandbelastning: 4 sider Hule profiler: Ved valg af standardprofiler er godstykkelsen dimensionsgivende for profiler større end 5mm. Gods- F/A værdi Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi Profiltype F/A værdi tykkelse m -1 Cirkulært m -1 Kvadratisk m -1 Rektangulær m -1 6, ,00 mm x 40 x x 30 x gods 6, x 50 x x 40 x , ,50 mm x 60 x x 50 x gods 8, Større 4 mm x 40 x profiler 8, ,00 mm 204 Større 4 mm 260 gods profiler 10, x 40 x , x 50 x x 50 x , x 60 x x 40 x , x 70 x x 50 x ,00 66 Større 5 mm x 50 x profiler 20, x 60 x x 80 x x 60 x x 80 x Større 5 mm 205 profiler

20 Side 20 Dimensioneringskurver Følgende kurveblade kan anvendes til dimensjonering af brandmalingens lagtykkelse ved andre kritiske ståltemperaturer eller ved andre profiltyper end omfattet af de foregående sider. OMREGNINGSTABEL S605 Tørfilmtykkelse Vådfilmtykkelse Gram pr. m 2 Liter pr. m 2 1,00 mm 1,50 mm ,50 Det teoretiske malingsforbrug skal tillægges spild fra 5% - 50 % afhængig afv påføringsmetode og profiltype.

21 Brandmaling af bærende stålkonstruktioner Dimensionering af lagtykkelse. Side 21 NULLIFIRE brandmaling type S605, xylenbaseret Uden 800 S605 - Tørfilmtykkelser - BS 30 H-, I-, U, T-profiler og fladjern ,25 mm ,50 mm 625 Kritisk ståltemperatur [ o C ] ,75 mm 1,00 mm 1,25 mm 1,50 mm F/A Værdi [ m -1 ]

22 Brandmaling af bærende stålkonstruktioner Dimensionering af lagtykkelse. Side 22 NULLIFIRE brandmaling type S605, xylenbaseret Udend S605 - Tørfilmtykkelser - BS 60 H-, I-, U, T-profiler og fladjern Kritisk ståltemperatur [ o C ] ,75 mm 1,00 mm 1,25 mm 1,50 mm 1,75 mm 2,00 mm 2,25 mm 2,50 mm 2,75 mm F/A Værdi [ m -1 ]

23 Brandmaling af bærende stålkonstruksioner Dimensionering af lagtykkelse. Side 23 NULLIFIRE brandmaling type S605, xylenbaseret Udend S605 - Tørfilmtykkelser - BS 90 H-, I-, U, T-profiler og fladjern ,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 2,50 mm 3,00 mm Kritisk ståltemperatur [ o C ] F/A Værdi [ m -1 ]

24 Brandmaling af bærende stålkonstruktioner Dimensionering af lagtykkelse. Side 24 NULLIFIRE brandmaling type S605, xylenbaseret Udend 800 S605 - Tørfilmtykkelser - BS 120 H-, I-, U, T-profiler og fladjern ,25 mm 1,50 mm 2,00 mm 2,50 mm 3,00 mm ,00 mm Kritisk ståltemperatur [ o C ] F/A Værdi [ m -1 ]

25 Brandmaling af bærende stålkonstruktioner Dimensionering af lagtykkelse. Side 25 NULLIFIRE brandmaling type S605, xylenbaseret Udend 800 S605 - Tørfilmtykkelser - BS 30 RHS- og CHS-profiler Kritisk ståltemperatur [ o C ] ,75 mm 1,00 mm 1,25 mm 1,50 mm 1,75 mm 2,00 mm 2,25 mm 2,50 mm 2,75 mm 3,00 mm F/A Værdi [ m -1 ]

26 Brandmaling af bærende stålkonstruktioner Dimensionering af lagtykkelse. Side 26 NULLIFIRE brandmaling type S605, xylenbaseret Udend S605 - Tørfilmtykkelser - BS 60 RHS- og CHS-profiler ,75 mm 1,00 mm 1,50 mm 2,00 mm 2,50 mm 2,75 mm 3,00 mm ,00 mm 625 Kritisk ståltemperatur [ o C ] F/A Værdi [ m -1 ]

27 S605 - Tørfilmtykkelser - BS 90 RHS- og CHS-profiler Kritisk ståltemperatur [ o C ] ,75 mm 3,25 mm 775 3,75 mm ,25 mm 4,25 mm F/A Værdi [ m -1 ]

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Nullifire SC902 Brandmaling

Nullifire SC902 Brandmaling Nullifire SC902 Brandmaling Vare nr. Navn Salgsenhed EAN Stk. pr. palle 30025 Nullifire SC902 Brandmaling A+B 25 kg 25 kg 5060211925863 24 x 25 kg 30031 Nullifire Repair Kit SC900 4,7 kg 5060211925900

Læs mere

PROTEGA STÅLHÅNDBOGEN. NOVATHERM 4FRe

PROTEGA STÅLHÅNDBOGEN. NOVATHERM 4FRe PROTEGA STÅLHÅNDBOGEN BEREGN NOVATHERM 4FRe At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling,

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S Nullifire S

Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S Nullifire S Ny brandmaling giver større frihed til at vise de smukkeste former... Nullifire S707-60 Nullifire S707-120 Maler man stålkonstruktioner før montage i stedet for indklædning på byggepladsen, reduceres antallet

Læs mere

ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: August 2006. Erstatter: Blad 890 s.1-12, August 2003 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Hvad sker der ved en

Læs mere

Passiv brandsikring. Vejledning for kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner. December 2017

Passiv brandsikring. Vejledning for kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner. December 2017 Passiv brandsikring Vejledning for kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner December 2017 SikkerhedsBranchen, udvalget for Passiv Brandsikring. Side 2 af 5 Få mere at vide SikkerhedsBranchens

Læs mere

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect TM Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: April 2012. Erstatter: Blad 890, August 2006 Uden isolering af flangekanten side 14 Med isolering af flangekanten side

Læs mere

Nullifire Brandmaling S707-60

Nullifire Brandmaling S707-60 Nullifire Brandmaling S707-60 www.scandisupply.dk Datablad Data S707-60 2012-01-05 Nullifire Brandmaling S707-60 PRODUKT NULLIFIRE brandmaling S707-60 er en nyudviklet højeffektiv vandbaseret brandmaling

Læs mere

PROMATECT -L Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -L Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -L er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af alle typer af stålkonstruktioner. Pladen er lavet af uorganisk kalciumsilikat og

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret maj 2015 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

Nullifire Brandmaling S707-120

Nullifire Brandmaling S707-120 Nullifire Brandmaling S707-120 www.scandisupply.dk Datablad Data S707-120 2011-12-13 Nullifire Brandmaling S707-120 PRODUKT NULLIFIRE brandmaling S707-120 er en nyudviklet højeffektiv vandbaseret brandmaling

Læs mere

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -H Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT -H er en ubrændbar plade, der bruges til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø, og i områder hvor der

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret juni 2016 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

Nullifire Brandmaling S

Nullifire Brandmaling S Nullifire Brandmaling S707-120 Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 30009 5060211 925863 Brandmaling S707-120 25 kg 25 kg 24 x 25 kg 30030 - System S-Filler S600, reperations kit 1 kg 1 kg www.scandisupply.dk

Læs mere

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER

PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER PRÉGYFEU-A1 BRANDBESKYTTELSE AF STÅL KONSTRUKTIONER Den brandfaste gipsplade 2 PRÉGYFEU-A1 PRÉGYFEU-A1: BRANDFAST GIPSPLADE BEKLÆDNING Prégyfeu-A1-pladen er en fuldstændig brandfast gipsplade i brandklasse

Læs mere

Nullifire Brandmaling S708-60

Nullifire Brandmaling S708-60 Nullifire Brandmaling S708-60 www.scandisupply.dk Datablad Data S708-60 2012-10-19 Nullifire Brandmaling S708-60 PRODUKT NULLIFIRE brandmaling S708-60 er en nyudviklet højeffektiv vandbaseret brandmaling

Læs mere

Nullifire Brandmaling S707-90

Nullifire Brandmaling S707-90 Nullifire Brandmaling S707-90 www.scandisupply.dk Datablad Data S707-90 2013-04-05 Nullifire Brandmaling S707-90 PRODUKT NULLIFIRE brandmaling S707-90 er en nyudviklet højeffektiv vandbaseret brandmaling

Læs mere

FireFree ScandiBoard 850

FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 Brandsikring af stålkonstruktioner R30 - R180 Vare nr. DB nr. Tykkelse Bredde Længde Areal m² Plader pr. palle Areal pr. palle m² 40001 5214456 22 mm 1220 mm 1000 mm 1,22 90 109,80

Læs mere

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner BETEGNELSE: CE MK EN Godkendelse MK 5./5 MK 6.0/66 EN 50- Udstedt: 0-0-8 Gyldig til: 0-0-0 Udstedt i medfør af byggelovens 8 stk. Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vaffelplader type VBSL 0/80 BESKRIVELSE:

Læs mere

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -00 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -00 PROMATECT -00 er en ubrændbar plade til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø. PROMATECT -00 er en kalciumsilikatplade

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus

TEKNISK DATABLAD Protecta Hårdplade Plus TEKNISK DATABLAD - 1 - Hårde plader til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Hårdplade Plus er en plade som kan bruges til blandt andet brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Pladerne består

Læs mere

Vesterport VP-K-F Konstruktioner - Tagetage - blå opgange. Rev. dato. Side nr. Titel 1.udgave NOTE:

Vesterport VP-K-F Konstruktioner - Tagetage - blå opgange. Rev. dato. Side nr. Titel 1.udgave NOTE: Papersize: 420 X 297 07-04-2016 16:02:34 VP-K-F00-362 Side nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F00-362_(01) Opgang nr. 2 VP-K-F00-362_(02) Opgang nr. 6 VP-K-F00-362_(03) Opgang nr. 10 VP-K-F00-362_(04) Opgang

Læs mere

PROMAPAINT -SC4 Brandmaling Produktdatablad B 81.0

PROMAPAINT -SC4 Brandmaling Produktdatablad B 81.0 Dato: 290714 Re:271016 PROMAPAINT -SC4 Brandmaling Produktdatablad B 810 PROMAPAINT -SC4 er en opskummende brandhæmmende maling baseret på vand Malingen er fiberfri og giver et mat hvidt udseende med en

Læs mere

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri ~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 HVORFOR ISOLERE STÅL 4 STÅLETS

Læs mere

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plade 1 (10)

TEKNISK DATABLAD Protecta A-Plade 1 (10) Protecta 1 (10) 12 16 Indholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 1 Generel montageanvisning; brandisolering af stål Side 2 Brandisolering af stål i facade og gipsvægge Side Brandisolering af stålpladetage

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

PROMAPAINT -SC3 Brandmaling Produktdatablad B 80.0

PROMAPAINT -SC3 Brandmaling Produktdatablad B 80.0 Dato: 29.07.14. Re.:27.10.16. PROMAPAINT -SC3 Brandmaling Produktdatablad B 80.0 PROMAPAINT -SC3 er en opskummende brandhæmmende maling baseret på vand. Malingen er fiberfri og giver et mat hvidt udseende

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner SikkerhedsBranchen, udvalget for Passiv Brandsikring. Side 1 af 13 Passiv brandsikring Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner December 2017 SikkerhedsBranchen, udvalget for Passiv Brandsikring.

Læs mere

Vesterport VP-K-F Detaljer - Tagetage. Side nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F GINNERUP ARKITEKTER A/S ARKITEKT:

Vesterport VP-K-F Detaljer - Tagetage. Side nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F GINNERUP ARKITEKTER A/S ARKITEKT: 07-04-2016 16:49:12 VP-K-F00-363 Side nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F00-363_(01) Detalje K301 VP-K-F00-363_(02) Princip for placering af bjælker VP-K-F00-363_(03) Princip for vederlag på teglmur VP-K-F00-363_(04)

Læs mere

Vesterport VP-K-F Konstruktioner - etager - blå opgange. Rev. dato. Side nr. Titel 1.udgave NOTE:

Vesterport VP-K-F Konstruktioner - etager - blå opgange. Rev. dato. Side nr. Titel 1.udgave NOTE: 07-04-206 6:43:6 VP-K-F00-372 Side nr. Titel.udgave Rev. dato VP-K-F00-372_(0) Opgang nr. 2. (-3. sal) 206-03-8 206-04-07 VP-K-F00-372_(02) Opgang nr. 6. Gælder også opgang nr. 48 206-03-8 206-04-07 VP-K-F00-372_(03)

Læs mere

Nullifire Brandmaling S707-60

Nullifire Brandmaling S707-60 Nullifire Brandmaling S707-60 www.scandisupply.dk Datablad Data S707-60 2010-04-10 Nullifire Brandmaling S707-60 PRODUKT NULLIFIRE brandmaling S707-60 er en nyudviklet højeffektiv vandbaseret brandmaling

Læs mere

Underkonstruktion til lysbånd

Underkonstruktion til lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til lysbånd Underkonstruktion til lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler installeret i en lysbåndsløsning monteres på en underkonstruktion af træ, stål eller beton. Underkonstruktionen

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning ovenlysmoduler Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 ovenlysmoduler installeret i en rytterlysløsning med spær med 5 hældning monteres på

Læs mere

Underkonstruktion til atrium rytterlys

Underkonstruktion til atrium rytterlys ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium rytterlys Ny Ny Underkonstruktion til atrium rytterlys med 25-45 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium rytterlys, kan fastgøres på en underkonstruktion

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

NYHED Brandsikring af kompositbjælker CONLIT BRANDSIKRING. Kompositbjælker stål/beton R120

NYHED Brandsikring af kompositbjælker CONLIT BRANDSIKRING. Kompositbjælker stål/beton R120 OKTOBER 2016 ROCKWOOL DANMARK NYHED Brandsikring af kompositbjælker CONLIT BRANDSIKRING Kompositbjælker stål/beton R120 Brandsikring af kompositbjælker stål/beton Tekniske data, CONLIT 150 Myndigedskrav

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Anvendelse af parametrisk brandpåvirkning

Anvendelse af parametrisk brandpåvirkning DS-information DS/INF 1991-1-2 1. udgave 2013-04-16 Anvendelse af parametrisk brandpåvirkning ved dimensionering af bærende konstruktioner Application of parametric fire exposure methods for the design

Læs mere

DBI PHA10332b. R 120 HSQ-bjelker

DBI PHA10332b. R 120 HSQ-bjelker R 120 Brannsikring av kompositt HSQ-bjelker Med 20 mm Conlit 150 8.54 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon R 120 HSQ-bjelker 1. Uførelse som beskrevet dekker alle typer HSQ-bjelker hvor følgende forutsetninger

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Underkonstruktion til nordlys

Underkonstruktion til nordlys ovenlysmoduler Underkonstruktion til nordlys Underkonstruktion til nordlys med 40-90 hældning ovenlysmoduler monteres i en nordlysløsning på en underkonstruktion udført i stål, træ eller beton, som afsluttes

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Underkonstruktion til atrium lysbånd

Underkonstruktion til atrium lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium lysbånd Ny Ny Underkonstruktion til atrium lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Medlemsmøde d. 1. november Rockwool. Velkommen til Medlemsmøde i

Medlemsmøde d. 1. november Rockwool. Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 1. november 2012. Rockwool. Velkommen til Medlemsmøde i 1 (15:00) Velkomst og nyt fra Fagudvalgets Arbejdsplan Bent Jensen, Scandi Supply a/s, Formand for Fagudvalget (15.20-15:40) DGNB

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

YTONG/SIPOREX U-Skaller Bæreevnetabeller

YTONG/SIPOREX U-Skaller Bæreevnetabeller Dato: Maj 8 - Blad: 2 - Side: 1/9 Forudsætninger og beregninger Generelt: Understøtningslængde: 2 mm Nedbøjning: maks. mm eller lysningsvidden/3 Dimensionering i henh. til gældende normsæt pr...7 Jernbeton:

Læs mere

Svær rørfastgørelse Information svær rørfastgørelse Mærkningssystem for rørslæder Eksempel på betegnelse: Varenr Typebetegnelse: ID-koder:

Svær rørfastgørelse Information svær rørfastgørelse Mærkningssystem for rørslæder Eksempel på betegnelse: Varenr Typebetegnelse: ID-koder: Svær rørfastgørelse MÜPRO Information svær rørfastgørelse Rørslæder, rørbøjler samt tilbehør kan leveres i forskellige udførelser. Varenumre, forskellige materialekombinationer, overflade samt nødvendige

Læs mere

Nullifire Brandmaling S HF

Nullifire Brandmaling S HF Nullifire Brandmaling S707-60 HF www.scandisupply.dk Datablad Data S707-60 HF 15-10-14 Nullifire Brandmaling S707-60 HF PRODUKT NULLIFIRE brandmaling S707-60 HF er en nyudviklet højeffektiv vand- baseret

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling, har du en afgørende

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Bygningsdelsanalyse Altan

Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdelsanalyse Altan Bygningsdel: Bygningsdelens funktioner: Krav: Opfyldelse: Altan Beton/ Fiberbeton/ Højstyrkebeton Varmetab Monteringen til bagvæggen vil danne en kuldebro. Linjetabet skal reduceres,

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1488

Godkendelse MK 6.10/1488 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Bærende og ikke-bærende BS-ydervægge 30 og 60. GODKENDELSESINDEHAVER: Gyproc A/S Hareskovvej 12 4400 Kalundborg Telefon 59 57 03 30 Telefax 59 57 03 01. MÆRKNING: Hver enkelt

Læs mere

Eksempler på bygningsdele og beklædninger m.v., der tilfredsstiller de brandtekniske krav

Eksempler på bygningsdele og beklædninger m.v., der tilfredsstiller de brandtekniske krav Bilag 3 103 Brandtekniske eksempler Eksempler på bygningsdele og beklædninger m.v., der tilfredsstiller de brandtekniske krav De efterfølgende eksempler på bygningsdele og beklædninger m.v. tilfredsstiller

Læs mere

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte

Medlemsmøde d. 14.oktober Velkommen til Medlemsmøde i. om Teknisk bytte Medlemsmøde d. 14.oktober 2010. Velkommen til Medlemsmøde i om Teknisk bytte 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Teknisk bytte Vi sætter fokus på funktionsbaseret brandsikring: Hvad kan der handles om

Læs mere

Medlemsmøde d. 19. marts 2014. Sikkerhedens Hus. Velkommen til Medlemsmøde i

Medlemsmøde d. 19. marts 2014. Sikkerhedens Hus. Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 19. marts 2014. Sikkerhedens Hus Velkommen til Medlemsmøde i 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program 19. marts 2014 14:00 Kaffe 14:10 Velkomst og introduktion til Passiv Brandsikring

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet CQ Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions-

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 1/ Ytong U-skaller Xella Danmark A/S Helge Nielsens Allé 7, 3 DK-8723 Løsning Telefon.: 7 89 66 Fax: 7 89 6 3 www.xella.dk Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 2/ Forudsætninger

Læs mere

Medlemsmøde d. 19. marts 2013. Sikkerhedens Hus. Velkommen til Medlemsmøde i

Medlemsmøde d. 19. marts 2013. Sikkerhedens Hus. Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 19. marts 2013. Sikkerhedens Hus Velkommen til Medlemsmøde i 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program 19. marts 2013 14:45 Velkomst Velkomst og Resume fra Arbejdsplan for Passiv Brandsikring

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

Velkommen til Medlemsmøde

Velkommen til Medlemsmøde Medlemsmøde d. 27. oktober 2017. Sikkerhedens Hus Velkommen til Medlemsmøde Fagudvalgets arbejde Rådgivers rolle Forebyggelse hos Redningsberedskabet Tagbrande projekt EuroCode og brandlast 1 14:00 Kaffe

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Læs mere

Vesterport VP-K-F Nedbrydnings- og afstivningsprincipper. Rev. dato. 1.udgave NOTE:

Vesterport VP-K-F Nedbrydnings- og afstivningsprincipper. Rev. dato. 1.udgave NOTE: 07-04-2016 16:09:32 VP-K-F00-374 Side. nr. Titel 1.udgave Rev. dato VP-K-F00-374_(01) Plan type 1 VP-K-F00-374_(02) Plan type 2 Principsnit K800 VP-K-F00-374_(04) Principsnit K801 - Princip for lodret

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet DIMENSION Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

KOLDFORMEDE PROFILER. Produktprogram

KOLDFORMEDE PROFILER. Produktprogram HELÉNS RØR /S PRODUKTPROGRM KOLDFORMEDE PROFILER Produktprogram KOLDFORMEDE PROFILER Profilerne er fremstillet i henhold til EN 10162 i kvalitet S235J2C+N for det udekaperet bånd. Yderligere dimensioner

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF

REVISION BESKRIVELSE DATO UDFØRT AF K(BHA).520 Forside - Konstruktionsdetaljer Konstruktionsdetalje KX.01 Konstruktionsdetalje KX.02 Konstruktionsdetalje KX.03 Konstruktionsdetalje KX.04 Konstruktionsdetalje KX.05 Konstruktionsdetalje KX.06

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

SVERO løbekatte -20, -21, ,5-5 ton

SVERO løbekatte -20, -21, ,5-5 ton SVERO løbekatte -20, -21, -24 0,5-5 ton Brugsanvisning SVERO LIFTING AB, Alfavägen 4, SE-556 52 Jönköping Telefon: +46 (0)36-31 65 70, telefax: +46 (0)36-31 65 79 www.svero.com, e-mail: info@svero.com

Læs mere

Vejledning. Klasse 2 beklædninger af sammenpløjede profilbrædder. Træbranchens Oplysningsråd

Vejledning. Klasse 2 beklædninger af sammenpløjede profilbrædder. Træbranchens Oplysningsråd Vejledning Klasse 2 beklædninger af sammenpløjede profilbrædder Det er producentens og leverandørens ansvar at sikre, at byggevarer og bygningsdele, der bringes på markedet, kan anvendes således, at gældende

Læs mere

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner DANSK STANDARD 2009 Projektnummer M236168 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard Omslag: Dansk Standard

Læs mere

Conlit brandbeskyttelse -en effektiv og godkendt metode

Conlit brandbeskyttelse -en effektiv og godkendt metode Brandbeskyttelse af Stålsøjler, dragere m. klæbet Conlit system 1.1.1 m. Conlit Sømsystem 1.1.10 Træk- og trykstænger 1.2 Stålpladetag BS 60 1.4 Lukning af gennemføringer 1.5 Gasbeholdere 1.8 Gasrør 1.9

Læs mere

Prøvetryk 6. PROFILER ALUMINIUM NATURELOKSERET FORKROMET LAKERET

Prøvetryk 6. PROFILER ALUMINIUM NATURELOKSERET FORKROMET LAKERET Forside ALUMINIUM NATURELOKSERET FORKROMET LAKERET MESSING U-profiler s. M-profiler s. 6 H-profiler s. 7 h-profiler s. 8 T-profiler s. 8 J-profiler s. 8 Sprosseprofiler s. 9 Z-profiler s. 9 Vinkelprofiler

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere