VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj / Charlotte Sejr VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej Skanderborg EAN Postboks 529 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj / Charlotte Sejr INDHOLD 1 GENERELT VINDLAST Formfaktorer Dynamisk vindtryk fra passerende køretøjer Udmattelse Bærende elementer, udbøjning Kassetteelementer, udbøjning Fastgørelse af kassetteelementer STATISK LAST SNELAST FRA SNERYDNING BELASTNINGSTABELLER TIL DIMENSIONERING AF BÆRENDE SØJLER TIL LODRETSTÅENDE STØJSKÆRME Basisvindhastighed 24 m/s og søjleafstand 3,00 m Basisvindhastighed 24 m/s og søjleafstand 5,00 m Basisvindhastighed 27 m/s og søjleafstand 3,00 m Basisvindhastighed 27 m/s og søjleafstand 5,00 m BELASTNINGSTABELLER TIL DIMENSIONERING AF FUNDAMENTER TIL LODRETSTÅENDE STØJSKÆRME Basisvindhastighed 24 m/s og søjleafstand 3,00 m Basisvindhastighed 24 m/s og søjleafstand 5,00 m Basisvindhastighed 27 m/s og søjleafstand 3,00 m Basisvindhastighed 27 m/s og søjleafstand 5,00 m FUNDAMENTDIMENSIONER Beregningsforudsætninger Fundering i friktionsjord Fundering i lerjord DOKUMENTSTYRING Thomas Helsteds Vej Skanderborg EAN Postboks 529 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 3 af 38 1 GENERELT Støjskærme skal dimensioneres efter DS/EN I det følgende er beskrevet de væsentligste punkter i standarden og de specifikke danske krav til beregning af de dimensionsgivende belastninger. Fundering af støjskærme er ikke medtaget i DS/EN VINDLAST Vindlasten skal beregnes i henhold til DS/EN med en basisvind på v b,0 = 24 m/s, C dir = 1 og C season = 1 samt terrænkategori 2, med mindre at andet er nævnt i udbudsmaterialet. Designperioden er 50 år. Terrænkategorier i henhold til DS/EN :2005 Annex A. Ved fladt terræn og terrænkategori 2 kan værdierne for q p i Tabel 1 anvendes som den dimensionerende vindlast. q p er angivet ekskl. formfaktorer og sikkerhedskoefficienter. Højde af støjskærm Dimensionsgivende vindlast q p m N/m 2 1, , , , , , , , , Tabel 1. Dimensionsgivende vindlast i terrænkategori 2 ekskl. formfaktorer og sikkerhedskoefficienter. Ved fladt terræn og terrænkategori 1 kan værdierne for q p i Tabel 2 anvendes som den dimensionerende vindlast. q p er angivet ekskl. formfaktorer og sikkerhedskoefficienter. Højde af støjskærm Dimensionsgivende vindlast q p m N/m 2 1, , ,50 717

4 4 af 38 3, , , , , , Tabel 2. Dimensionsgivende vindlast i terrænkategori 1 ekskl. formfaktorer og sikkerhedskoefficienter. Sikkerhedsfaktoren S v for vindlast sættes til 1,35 (1,5 x 0,9), da støjskærme regnes tilhørende konsekvensklasse CC1. Hvis støjskærmen er placeret på et højdedrag, skal det tages højde herfor ved beregningen af den dimensionsgivende vindlast, se Figur 1. Anvisning for dette er givet i DS/EN Figur 1. Vindhastigheden forøges ved passage af et højdedrag. 2.1 Formfaktorer Figur 2 viser opdelingen af støjskærmen i zoner med forskellige formfaktorer jf. DS/EN Figur 2. Zoner med forskellige formfaktorer for støjskærme med ens højde. Zone A er den frie ende af støjskærmen og zone D er midtersektionen. Formfaktorerne for de enkelte zoner fremgår af Figur 4.

5 5 af 38 Figur 3. Zoner med forskellige formfaktorer for støjskærme med variabel højde. Zone A er den frie ende af støjskærmen. Formfaktorerne for de enkelte zoner fremgår af Figur 4. Figur 4. Formfaktorer (C index) for de forskellige zoner, se Figur 2 og Figur 3, af støjskærmen. For vinkler mellem 10 og 20 kan der interpoleres mellem værdierne 0,1 og 0,2. For støjskærme med en T-formet top skal de angivne værdier i Figur 4 forøges med 0, Dynamisk vindtryk fra passerende køretøjer a) passerende køretøjer inden for 1 m afstand fra støjskærm ved en maksimum hastighedsgrænse på 100 km/h: q(v) = 650 N/m 2 b) passerende køretøjer inden for 3 m afstand fra støjskærm ved en maksimum hastighedsgrænse på 120 km/h: q(v) = 800 N/m 2 Vindlast og last fra dynamisk vindtryk fra passerende køretøjer skal ikke regnes samvirkende. 2.3 Udmattelse Der stilles normalt ikke krav til udførelse af en udmattelsesberegning. Hvis materialerne er udnyttet mere end 80% af den regningsmæssige kapacitet, kan udførelse af en udmattelsesberegning være påkræver for at sikre den nødvendige levetid af konstruktionen.

6 6 af 38 Der henvises til DS/EN for udførelse af udmattelsesberegning for stålkonstruktioner. 2.4 Bærende elementer, udbøjning Den horisontale elastiske deformation d hmax i mm af vertikale støjskærme skal være mindre end d hmax = L S 100 for H nrd 3 m d hmax =30 mm for 3m H nrd 4,5 m d hmax = L S 150 for H nrd 4,5 m, hvor L S er den største længde af støjskærmselementet i mm og H nrd er den totale højde af støjskærmselementet i m. For ikke vertikale støjskærme er kravene til d hmax det samme som for vertikale støjskærme, dog skal udbøjningen fra tillægslaste som fx sne og egenvægt være mindre end d hmax = L S Kassetteelementer, udbøjning Den horisontale elastiske deformation d hmax i mm af vertikale kassetteelementer skal være mindre end d hmax = ( L A 40, 50 mm) for L A 5 m d hmax = L A 100 for L A 5 m, hvor L A er er den største frie længde af kassetteelementet (mellem de bærende elementer) i m. For ikke vertikale kassetteelementer er kravene til d hmax det samme som for vertikale kassetteelementer, dog skal udbøjningen fra tillægslaste som fx sne og egenvægt være mindre end d hmax = L A Fastgørelse af kassetteelementer For vertikale kassetteelementer skal fastgørelseselementer såsom bolte, svejsninger, lim etc. dimensioners for designlasten multipliceret med faktoren S = 1,5 uden at vise tegn på svigt såsom revner eller plastisk deformation. For ikke vertikale kassetteelementer skal fastgørelseselementer såsom bolte, svejsninger, lim etc. dimensioners for designlasten multipliceret med sikkerhedsfaktoren S = 1,75 uden at vise tegn på svigt såsom revner eller plastisk deformation. 3 STATISK LAST Støjskærmen skal dimensioneres for statisk last (egenvægt) i henhold til DS/EN i henholdsvis tør og våd tilstand. De bærende elementer skal dimensioners til at kunne bære vægten af våde kassetteelementer eller halvvåde kassetteelementer med sikkerhedsfaktoren S = 1,5.

7 7 af 38 Kassetteelementerne skal kunne bære deres egen vægt i våd eller halvvåd tilstand. For at sikre lokal vridningsstabilitet må den horisontale udbøjning d hmax ikke være større end d hmax = h 50, hvor h ae er højden af det kassetteelementet i mm. Den vertikale udbøjning af et monteret kassetteelementet må overstige d vmax = L SNELAST FRA SNERYDNING Der dimensioners ikke for snelast fra snerydning med mindre andet er nævnt i udbudsmaterialet. 5 BELASTNINGSTABELLER TIL DIMENSIONERING AF BÆRENDE SØJLER TIL LODRETSTÅENDE STØJSKÆRME For at lette dimensionering af de bærende søjler til lodretstående støjskærme, er der i det følgende opstillet belastningstabeller for vindlast med den regningsmæssige forskydningskraft og momentpåvirkning ved fundamenttop, som støjskærmens bærende søjler skal dimensioners for. Søjlerne er nummereret fra den yderste søjle i begge ender af støjskærmen og ind mod støjskærmens midte. 5.1 Basisvindhastighed 24 m/s og søjleafstand 3,00 m Søjlehøjde: 2,50 m 1 13,19 16,49 11,82 14,78 8,96 11, ,83 29,79 21,36 26,69 16,18 20, ,03 20,03 14,36 17,96 10,89 13, ,76 17,20 12,33 15,41 9,34 11,68 5 osv. 10,22 12,76 9,15 11,44 6,94 8,67 Tabel 3. Søjlehøjde: 2,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 3,00 m

8 8 af ,66 24,99 15,01 22,52 11,50 17, ,53 44,29 26,60 39,90 20,39 30, ,72 35,60 21,38 32,07 16,38 24, ,93 26,89 16,15 24,23 12,38 18, ,29 22,94 13,78 20,66 10,56 15,83 6 osv. 12,65 18,98 11,40 17,10 8,74 13,10 Tabel 4. Søjlehøjde: 3,00 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 3,50 m 1 20,35 35,61 18,41 32,23 14,25 24, ,40 61,95 32,03 56,05 24,78 43, ,08 57,89 29,93 52,38 23,15 40, ,49 37,61 19,45 34,03 15,04 26, ,49 37,61 19,45 34,03 15,04 26, ,23 28,40 14,68 25,70 11,36 19,87 7 osv. 15,17 26,55 13,73 24,02 10,62 18,59 Tabel 5. Søjlehøjde: 3,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 4,00 m

9 9 af ,26 48,51 22,03 44,07 17,18 34, ,42 82,83 37,62 75,24 29,33 58, ,42 82,83 37,62 75,24 29,33 58, ,86 55,71 25,31 50,61 19,73 39, ,15 50,29 22,84 45,68 17,81 35, ,91 47,83 21,73 43,44 16,94 33,88 7 osv. 17,75 35,50 16,13 32,25 12,57 25,15 Tabel 6. Søjlehøjde: 4,00 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 4,50 m 1 28,37 63,84 25,86 58,19 20,30 45, ,57 107,03 43,36 97,56 34,05 76, ,57 107,03 43,36 97,56 34,05 76, ,22 86,00 34,84 78,40 27,36 61, ,88 64,98 26,33 59,23 20,67 46, ,88 64,98 26,33 59,23 20,67 46, ,63 55,42 22,46 50,52 17,63 39,67 8 osv. 20,39 45,87 18,59 41,81 14,59 32,83 Tabel 7. Søjlehøjde: 4,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 5,00 m Søjleafstand: 0 1 2

10 10 af 38 3,00 m 1 32,69 81,72 29,89 74,72 23,62 59, ,84 134,60 49,23 123,08 38,90 97, ,84 134,60 49,23 123,08 38,90 97, ,32 125,79 46,01 115,01 36,35 90, ,67 81,72 29,88 74,72 23,58 59, ,67 81,72 29,88 74,72 23,58 59, ,67 81,72 29,88 74,72 23,58 59, ,68 61,70 22,56 56,41 17,83 44,58 9 osv. 23,08 57,69 21,10 52,75 16,67 41,68 Tabel 8. Søjlehøjde: 5,00 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 5,50 m 1 36,57 100,56 33,53 92,20 26,64 73, ,88 167,40 55,81 153,49 44,35 121, ,23 165,63 55,22 151,86 43,88 120, ,23 165,63 55,22 151,86 43,88 120, ,50 111,40 37,17 102,14 29,52 81, ,54 100,56 33,57 92,20 26,64 73, ,54 100,56 33,57 92,20 26,64 73,27

11 11 af ,78 95,63 31,89 87,68 25,34 69,68 9 osv. 25,81 70,98 23,67 65,08 18,81 51,72 Tabel 9. Søjlehøjde: 5,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s.

12 12 af Basisvindhastighed 24 m/s og søjleafstand 5,00 m Søjlehøjde: 2,50 m 1 21,13 26,42 18,94 23,67 14,36 17, ,91 39,90 28,60 35,75 21,68 27, ,57 25,71 18,43 23,04 13,97 17,46 4 osv. 17,02 21,28 15,26 19,07 11,57 14,45 Tabel 10. Søjlehøjde: 2,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 3,00 m 1 26,51 39,75 23,88 35,82 18,30 27, ,42 65,12 39,11 58,66 29,97 44, ,00 43,50 26,13 39,19 20,03 30,03 4 osv. 21,10 31,64 19,00 28,50 14,56 21,84 Tabel 11. Søjlehøjde: 3,00 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 3,50 m 1 32,15 56,27 29,10 50,91 22,50 39, ,67 99,18 51,29 89,75 39,67 69,42

13 13 af ,82 62,69 32,41 56,72 25,07 43, ,44 49,78 25,74 45,05 19,91 34,84 5 osv. 25,28 44,24 22,88 40,04 17,69 30,97 Tabel 12. Søjlehøjde: 3,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 4,00 m 1 38,06 76,12 34,58 69,16 26,96 53, ,02 138,05 62,70 125,41 48,89 97, ,62 89,24 40,54 81,06 31,60 63, ,21 76,42 34,71 69,43 27,06 54,13 5 osv. 29,58 59,17 26,87 53,75 20,95 41,90 Tabel 13. Søjlehøjde: 4,00 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 4,50 m 1 44,23 99,51 40,31 90,70 31,65 71, ,28 178,38 72,27 162,59 56,75 127, ,47 129,32 52,39 117,88 41,14 92, ,13 108,30 43,88 98,72 34,45 77, ,40 79,63 32,27 72,59 25,34 57,00 6 osv. 33,98 76,45 30,97 69,69 24,32 54,72 Tabel 14. Søjlehøjde: 4,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s.

14 14 af 38 Søjlehøjde: 5,00 m 1 50,63 126,59 46,30 115,75 36,59 91, ,74 224,34 82,04 205,12 64,84 162, ,11 180,28 65,93 164,83 52,10 130, ,49 136,21 49,82 124,54 39,37 98, ,47 116,18 42,49 106,23 33,58 83,93 6 osv. 38,46 96,15 35,16 87,91 27,78 69,46 Tabel 15. Søjlehøjde: 5,00 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 5,50 m 1 57,29 157,55 52,52 144,44 41,74 114, ,38 276,05 92,03 253,09 73,14 201, ,55 243,51 81,19 223,26 64,52 177, ,95 167,60 55,88 153,67 44,41 122, ,16 162,67 54,23 149,15 43,10 118,53 6 osv. 43,02 118,31 39,45 108,47 31,35 86,20 Tabel 16. Søjlehøjde: 5,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s.

15 15 af Basisvindhastighed 27 m/s og søjleafstand 3,00 m Søjlehøjde: 2,50 m 1 16,70 20,87 14,96 18,70 11,34 14, ,16 37,70 27,03 33,79 20,48 25, ,29 25,35 18,18 22,73 13,78 17, ,42 21,77 15,61 19,50 11,83 14,79 5 osv. 12,92 16,16 11,58 14,48 8,78 10,97 Tabel 17. Søjlehøjde: 2,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 3,00 m 1 21,09 31,64 19,00 28,49 14,56 21, ,37 56,06 33,67 50,50 25,80 38, ,03 45,05 27,05 40,59 20,74 31, ,69 34,04 20,44 30,66 15,67 23, ,35 29,03 17,43 26,15 13,37 20,04 6 osv. 16,02 24,02 14,43 21,65 11,06 16,59 Tabel 18. Søjlehøjde: 3,00 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s.

16 16 af 38 Søjlehøjde: 3,50 m 1 25,76 45,08 23,31 40,79 18,03 31, ,80 78,40 40,54 70,94 31,36 54, ,87 73,26 37,88 66,29 29,30 51, ,20 47,60 24,62 43,07 19,04 33, ,20 47,60 24,62 43,07 19,04 33, ,53 35,93 18,59 32,52 14,37 25,15 7 osv. 19,20 33,60 17,37 30,40 13,44 23,52 Tabel 19. Søjlehøjde: 3,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 4,00 m 1 30,70 61,40 27,89 55,78 21,74 43, ,42 104,83 47,62 95,23 37,13 74, ,42 104,83 47,62 95,23 37,13 74, ,25 70,52 32,03 64,05 24,98 49, ,82 63,65 28,91 57,82 22,54 45, ,27 60,53 27,50 54,98 21,44 42,87 7 osv. 22,46 44,93 20,40 40,82 15,91 31,82 Tabel 20. Søjlehøjde: 4,00 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s.

17 17 af 38 Søjlehøjde: 4,50 m Søjleafstand: 3.00 m ,91 80,79 32,73 73,65 25,70 57, ,20 135,46 54,87 123,47 43,09 96, ,20 135,46 54,87 123,47 43,09 96, ,38 108,85 44,10 99,22 34,62 77, ,55 82,24 33,32 74,97 26,16 58, ,55 82,24 33,32 74,97 26,16 58, ,18 70,15 28,42 63,95 22,31 50,21 8 osv. 25,80 58,05 23,52 52,92 18,47 41,55 Tabel 21. Søjlehøjde: 4,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 5,00 m 1 41,37 103,44 37,83 94,57 29,89 74, ,15 170,36 62,31 155,76 49,23 123, ,15 170,36 62,31 155,76 49,23 123, ,68 159,20 58,23 145,57 46,01 115, ,37 103,44 37,83 94,57 29,89 74, ,37 103,44 37,83 94,57 29,89 74, ,37 103,44 37,83 94,57 29,89 74,73

18 18 af ,23 78,08 28,56 71,39 22,56 56,41 9 osv. 29,21 73,01 26,70 66,75 21,10 52,75 Tabel 22. Søjlehøjde: 5,00 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 5,50 m 1 46,28 127,27 42,44 116,69 33,72 92, ,04 211,87 70,64 194,26 56,13 154, ,23 209,62 69,89 192,20 55,54 152, ,23 209,62 69,89 192,20 55,54 152, ,27 140,99 47,01 129,28 37,36 102, ,28 127,27 42,44 116,69 33,72 92, ,28 127,27 42,44 116,69 33,72 92, ,01 121,03 40,36 110,97 32,07 88,19 9 osv. 32,67 89,84 29,95 82,37 23,81 65,46 Tabel 23. Søjlehøjde: 5,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. 5.4 Basisvindhastighed 27 m/s og søjleafstand 5,00 m Søjlehøjde: 2,50 m 1 26,75 33,44 23,97 29,96 18,17 22, ,39 50,49 36,20 45,24 27,44 34,30

19 19 af ,03 32,54 23,33 29,16 17,69 22,10 4 osv. 21,55 26,93 19,31 24,13 14,63 18,29 Tabel 24. Søjlehøjde: 2,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 3,00 m 1 33,54 50,32 30,22 45,33 23,16 34, ,95 82,41 49,50 74,25 37,94 56, ,70 55,05 33,07 49,60 25,34 38,01 4 osv. 26,69 40,04 24,05 36,07 18,43 27,64 Tabel 25. Søjlehøjde: 3,00 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 3,50 m 1 40,69 71,21 36,82 64,44 28,49 49, ,73 125,53 64,91 113,59 50,20 87, ,33 79,34 41,02 71,78 31,73 55, ,00 63,00 32,58 57,01 25,20 44,10 5 osv. 32,00 56,00 28,95 50,67 22,40 39,20 Tabel 26. Søjlehøjde: 3,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s.

20 20 af 38 Søjlehøjde: 4,00 m 1 48,18 96,35 43,76 87,53 34,12 68, ,36 174,72 79,36 158,72 61,88 123, ,48 112,94 51,30 102,60 40,00 79, ,36 96,75 43,93 87,86 34,25 68,51 5 osv. 37,44 74,88 34,01 68,02 26,51 53,04 Tabel 27. Søjlehøjde: 4,00 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 4,50 m 1 55,97 125,95 51,02 114,80 40,06 90, ,34 225,76 91,46 205,79 71,82 161, ,75 163,67 66,31 149,19 52,07 117, ,92 137,07 55,53 124,95 43,61 98, ,79 100,78 40,83 91,87 32,06 72,14 6 osv. 43,00 96,75 39,20 88,19 30,78 69,26 Tabel 28. Søjlehøjde: 4,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s.

21 21 af 38 Søjlehøjde: 5,00 m 1 64,09 160,22 58,60 146,49 46,31 115, ,57 283,93 103,84 259,61 82,05 205, ,26 228,16 83,45 208,61 65,93 164, ,96 172,39 63,05 157,62 49,82 124, ,82 147,03 53,78 134,44 42,49 106,24 6 osv. 48,67 121,69 44,51 111,26 35,16 87,91 Tabel 29. Søjlehøjde: 5,00 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 5,50 m 1 72,50 199,40 66,47 182,81 52,83 145, ,04 349,37 116,48 320,32 92,57 254, ,07 308,20 102,75 282,56 81,66 224, ,13 212,12 70,72 194,48 56,21 154, ,86 205,88 68,64 188,76 54,55 150,01 6 osv. 54,45 149,73 49,92 137,28 39,67 109,10 Tabel 30. Søjlehøjde: 5,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. 6 BELASTNINGSTABELLER TIL DIMENSIONERING AF FUNDAMENTER TIL LODRETSTÅENDE STØJSKÆRME For at lette dimensionering af fundamenter til de bærende søjler til lodretstående støjskærme, er der i det følgende opstillet belastningstabeller for vindlast med den regningsmæssige forskydningskraft og momentpåvirkning ved fundamenttop, som fundamenterne til støjskærmens bærende søjler skal

22 22 af 38 dimensioners for. Søjlerne er nummereret fra den yderste søjle i begge ender af støjskærmen og ind mod støjskærmens midte. 6.1 Basisvindhastighed 24 m/s og søjleafstand 3,00 m Søjlehøjde: 2,50 m 1 14,66 18,32 13,13 16,42 9,96 12, ,48 33,10 23,73 29,66 17,98 22, ,81 22,26 15,96 19,95 12,10 15, ,29 19,11 13,70 17,12 10,38 12,98 5 osv. 11,35 14,18 10,17 12,71 7,71 9,63 Tabel 31. Søjlehøjde: 2,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 3,00 m 1 18,51 27,77 16,68 25,02 12,78 19, ,81 49,21 29,56 44,33 22,65 33, ,36 39,55 23,75 35,63 18,2 27,3 4 19,92 29,88 17,94 26,92 13,75 20, ,99 25,49 15,31 22,96 11,73 17,59 6 osv. 14,06 21,09 12,67 19,00 9,710 14,56 Tabel 32. Søjlehøjde: 3,00 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s.

23 23 af 38 Søjlehøjde: 3,50 m 1 22,61 39,57 20,46 35,81 15,83 27,7 2 39,33 68,83 35,59 62,28 27,53 48, ,75 64,32 33,26 58,2 25,72 45, ,88 41,79 21,61 37,81 16,71 29, ,88 41,79 21,61 37,81 16,71 29, ,03 31,55 16,31 28,55 12,62 22,08 7 osv. 16,86 29,5 15,25 26,69 11,80 20,65 Tabel 33. Søjlehøjde: 3,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 4,00 m 1 26,95 53,90 24,48 48,97 19,09 38, ,02 92,03 41,80 83,60 32,59 65, ,02 92,03 41,80 83,60 32,59 65, ,95 61,90 28,12 56,23 21,92 43, ,94 55,88 25,38 50,76 19,79 39, ,57 53,14 24,14 48,27 18,82 37,64 7 osv. 19,72 39,44 17,92 35,83 13,97 27,94 Tabel 34. Søjlehøjde: 4,00 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s.

24 24 af 38 Søjlehøjde: 4,50 m 1 31,52 70,93 28,73 64,65 22,56 50, ,85 118,92 48,18 108,4 37,83 85, ,85 118,92 48,18 108,4 37,83 85, ,47 95,56 38,71 87,11 30,40 68, ,09 72,20 29,25 65,81 22,97 51, ,09 72,20 29,25 65,81 22,97 51, ,37 61,58 24,95 56,13 19,59 44,08 8 osv. 22,65 50,97 20,65 46,46 16,21 36,48 Tabel 35. Søjlehøjde: 4,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 5,00 m 1 36,32 90,80 33,21 83,02 26,24 65, ,82 149,56 54,70 136,75 43,22 108, ,82 149,56 54,70 136,75 43,22 108, ,91 139,77 51,12 127,79 40,39 100, ,30 90,80 33,20 83,02 26,20 65, ,30 90,80 33,20 83,02 26,20 65, ,30 90,80 33,20 83,02 26,20 65,60

25 25 af ,42 68,55 25,07 62,68 19,81 49,53 9 osv. 25,64 64,10 23,44 58,61 18,52 46,31 Tabel 36. Søjlehøjde: 5,00 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 5,50 m 1 40,63 111,73 37,25 102,44 29,6 81, ,64 186,00 62,01 170,54 49,28 135, ,92 184,03 61,36 168,73 48,76 134, ,92 184,03 61,36 168,73 48,76 134, ,00 123,78 41,30 113,49 32,80 90, ,60 111,73 37,30 102,44 29,60 81, ,60 111,73 37,30 102,44 29,60 81, ,64 106,26 35,43 97,42 28,15 77,42 9 osv. 28,68 78,87 26,30 72,31 20,90 57,47 Tabel 37. Søjlehøjde: 5,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. 6.2 Basisvindhastighed 24 m/s og søjleafstand 5,00 m Søjlehøjde: 2,50 m 1 23,48 29,35 21,04 26,30 15,95 19, ,46 44,33 31,78 39,72 24,09 30,11

26 26 af ,85 28,57 20,48 25,6 15,52 19, ,91 23,64 16,95 21,19 12,85 16, ,91 23,64 16,95 21,19 12,85 16,06 6 osv. 18,91 23,64 16,95 21,19 12,85 16,06 Tabel 38. Søjlehøjde: 2,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 3,00 m 1 29,45 44,17 26,53 39,8 20,33 30,5 2 48,24 72,35 43,46 65,18 33,3 49, ,22 48,33 29,03 43,54 22,25 33,37 4 osv. 23,44 35,15 21,11 31,67 16,18 24,27 Tabel 39. Søjlehøjde: 3,00 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 3,50 m 1 35,72 62,52 32,33 56,57 25,00 43, ,97 110,20 56,99 99,72 44,08 77, ,80 69,65 36,01 63,02 27,85 48, ,60 55,31 28,60 50,05 22,12 38,71 5 osv. 28,09 49,16 25,42 44,49 19,66 34,41 Tabel 40. Søjlehøjde: 3,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s.

27 27 af 38 Søjlehøjde: 4,00 m 1 42,29 84,58 38,42 76,84 29,95 59, ,69 153,39 69,67 139,34 54,32 108, ,58 99,15 45,04 90,07 35,11 70, ,46 84,91 38,57 77,14 30,07 60, ,87 65,74 29,86 59,72 23,28 46,56 6 osv. 32,87 65,74 29,86 59,72 23,28 46,56 Tabel 41. Søjlehøjde: 4,00 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 4,50 m 1 49,14 110,57 44,79 100,78 35,17 79, ,09 198,20 80,30 180,66 63,05 141, ,86 143,69 58,21 130,98 45,71 102, ,48 120,33 48,75 109,69 38,28 86, ,33 88,48 35,85 80,65 28,15 63,33 6 osv. 37,75 84,94 34,41 77,43 27,02 60,80 Tabel 42. Søjlehøjde: 4,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s.

28 28 af 38 Søjlehøjde: 5,00 m 1 56,26 140,66 51,44 128,61 40,65 101, ,71 249,27 91,16 227,91 72,04 180, ,12 200,31 73,26 183,14 57,89 144, ,54 151,34 55,35 138,38 43,74 109, ,63 129,09 47,21 118,03 37,31 93,26 6 osv. 42,73 106,83 39,07 97,68 30,87 77,18 Tabel 43. Søjlehøjde: 5,00 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s. Søjlehøjde: 5,50 m 1 63,65 175,05 58,36 160,49 46,38 127, ,53 306,72 102,26 281,21 81,27 223, ,39 270,57 90,21 248,07 71,69 197, ,72 186,22 62,09 170,74 49,34 135, ,73 180,74 60,26 165,72 47,89 131,70 6 osv. 47,8 131,45 43,83 120,52 34,83 95,78 Tabel 44. Søjlehøjde: 5,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 24 m/s.

29 29 af Basisvindhastighed 27 m/s og søjleafstand 3,00 m Søjlehøjde: 2,50 m 1 18,55 23,19 16,62 20,78 12,60 15, ,51 41,89 30,03 37,54 22,76 28, ,54 28,17 20,2 25,25 15,31 19, ,35 24,19 17,34 21,67 13,14 16,43 5 osv. 14,36 17,95 12,87 16,09 9,76 12,19 Tabel 45. Søjlehøjde: 2,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 3,00 m 1 23,43 35,15 21,11 31,66 16,18 24, ,52 62,29 37,41 56,11 28,67 43, ,37 50,05 30,06 45,10 23,04 34, ,21 37,82 22,71 34,07 17,41 26, ,50 32,26 19,37 29,06 14,85 22,27 6 osv. 17,80 26,69 16,03 24,05 12,29 18,43 Tabel 46. Søjlehøjde: 3,00 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s.

30 30 af 38 Søjlehøjde: 3,50 m Terrænkategori / 27 m/s 1 28,62 50,09 25,90 45,32 20,03 35, ,78 87,11 45,04 78,82 34,84 60, ,52 81,40 42,09 73,66 32,56 56, ,22 52,89 27,35 47,86 21,15 37, ,22 52,89 27,35 47,86 21,15 37, ,81 39,92 20,65 36,13 15,97 27,94 7 osv. 21,33 37,33 19,30 33,78 14,93 26,13 Tabel 47. Søjlehøjde: 3,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 4,00 m 1 34,11 68,22 30,99 61,98 24,16 48, ,24 116,48 52,91 105,81 41,25 82,5 3 58,24 116,48 52,91 105,81 41,25 82,5 4 39,17 78,35 35,59 71,17 27,75 55, ,36 70,72 32,12 64,24 25,04 50, ,63 67,25 30,55 61,09 23,82 47,63 7 osv. 24,96 49,92 22,67 45,35 17,68 35,36 Tabel 48. Søjlehøjde: 4,00 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s.

31 31 af 38 Søjlehøjde: 4,50 m 1 39,90 89,77 36,37 81,83 28,56 64, ,89 150,51 60,97 137,19 47,88 107, ,89 150,51 60,97 137,19 47,88 107, ,75 120,94 49,00 110,24 38,47 86, ,61 91,38 37,02 83,30 29,07 65, ,61 91,38 37,02 83,30 29,07 65, ,64 77,94 31,58 71,05 24,79 55,79 8 osv. 28,67 64,50 26,13 58,80 20,52 46,17 Tabel 49. Søjlehøjde: 4,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 5,00 m 1 45,97 114,93 42,03 105,08 33,21 83, ,72 189,29 69,23 173,07 54,70 136, ,72 189,29 69,23 173,07 54,70 136, ,76 176,89 64,7 161,74 51,12 127, ,97 114,93 42,03 105,08 33,21 83, ,97 114,93 42,03 105,08 33,21 83, ,97 114,93 42,03 105,08 33,21 83,03

32 32 af ,70 86,76 31,73 79,32 25,07 62,68 9 osv. 32,45 81,12 29,67 74,17 23,44 58,61 Tabel 50. Søjlehøjde: 5,00 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 5,50 m 1 51,42 141,41 47,15 129,65 37,47 103, ,60 235,41 78,49 215,84 62,37 171, ,70 232,91 77,65 213,55 61,71 169, ,70 232,91 77,65 213,55 61,71 169, ,97 156,66 52,23 143,64 41,51 114, ,42 141,41 47,15 129,65 37,47 103, ,42 141,41 47,15 129,65 37,47 103, ,90 134,48 44,84 123,30 35,63 97,99 9 osv. 36,30 99,82 33,28 91,52 26,45 72,73 Tabel 51. Søjlehøjde: 5,50 m og søjleafstand 3,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. 6.4 Basisvindhastighed 27 m/s og søjleafstand 5,00 m Søjlehøjde: 2,50 m 1 29,72 37,15 26,63 33,29 20,19 25, ,88 56,1 40,22 50,27 30,49 38,11

33 33 af ,92 36,15 25,92 32,4 19,65 24,56 4 osv. 23,94 29,92 21,45 26,81 16,26 20,32 Tabel 52. Søjlehøjde: 2,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 3,00 m 1 37,27 55,91 33,58 50,37 25,73 38,6 2 61,05 91,57 55,00 82,50 42,15 63, ,78 61,17 36,74 55,11 28,15 42,23 4 osv. 29,66 44,49 26,72 40,08 20,48 30,71 Tabel 53. Søjlehøjde: 3,00 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 3,50 m 1 45,21 79,12 40,91 71,60 31,65 55, ,70 139,48 72,12 126,21 55,78 97, ,37 88,15 45,58 79,76 35,25 61, ,00 70,00 36,20 63,34 28,00 49,00 5 osv. 35,55 62,22 32,17 56,3 24,89 43,55 Tabel 54. Søjlehøjde: 3,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s.

34 34 af 38 Søjlehøjde: 4,00 m 1 53,53 107,05 48,62 97,25 37,91 75, ,07 194,13 88,18 176,35 68,75 137, ,75 125,49 57,00 114,00 44,44 88, ,73 107,50 48,81 97,62 38,06 76,12 5 osv. 41,60 83,20 37,79 75,58 29,46 58,93 Tabel 55. Søjlehøjde: 4,00 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 4,50 m 1 62,19 139,94 56,69 127,56 44,51 100, ,49 250,84 101,62 228,65 79,8 179, ,83 181,86 73,68 165,77 57,85 130, ,69 152,3 61,70 138,83 48,45 109, ,77 111,98 45,37 102,08 35,62 80,15 6 osv. 47,78 107,50 43,55 97,99 34,2 76,95 Tabel 56. Søjlehøjde: 4,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s.

35 35 af 38 Søjlehøjde: 5,00 m 1 71,21 178,02 65,11 162,77 51,45 128, ,19 315,48 115,38 288,45 91,17 227, ,40 253,51 92,72 231,79 73,26 183, ,62 191,54 70,05 175,13 55,35 138, ,35 163,37 59,75 149,38 47,21 118,04 6 osv. 54,08 135,21 49,45 123,62 39,07 97,68 Tabel 57. Søjlehøjde: 5,00 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. Søjlehøjde: 5,50 m 1 80,56 221,55 73,86 203,12 58,70 161, ,16 388,19 129,42 355,91 102,85 282, ,52 342,44 114,17 313,96 90,73 249, ,70 235,69 78,58 216,09 62,45 171, ,18 228,75 76,27 209,73 60,61 166,68 6 osv. 60,50 166,37 55,47 152,53 44,08 121,22 Tabel 58. Søjlehøjde: 5,50 m og søjleafstand 5,00 m. Basisvindhastighed 27 m/s. 7 FUNDAMENTDIMENSIONER Ud fra belastningstabeller for vindlast med den regningsmæssige forskydningskraft og momentpåvirkning ved fundamenttop, som fundamenterne til støjskærmens bærende søjler skal dimensioners for, kan fundamentdimensionen bestemmes ud fra momentpåvirkningen ved fundamenttop.

36 36 af 38 Der er som eksempel udarbejdet tabeller for følgende typer af fundering: Jordanker af stålprofil med påsvejste vinger Jordankre af stålrør med påsvejste vinger Præfabrikerede betonfundamenter Der findes andre typer af fundamenter end de viste, fx 2 vingede. Disse kan også anvendes og skal blot følge kravene til beregninger i henhold til afsnit Beregningsforudsætninger Jordtyper: Sandholdigt jord med en 32 friktionsvinkel og en sikkerhedsfaktor på 1,2 Lerholdig jord og sikkerhedsfaktor på 1,8 7.2 Fundering i friktionsjord Type HE..A Bredde inkl. påsvejste finner (mm) Momentkapacitet af fundament (knm) Momentpåvirkning ved fundamenttop (knm) Maksimal momentpåvirkning af fundament (knm) Funderingsdybde (m) HE260A ,50 HE240A ,10 HE220A ,80 HE200A ,40 HE180A ,10 HE160A ,80 HE140A ,50 HE120A ,20 Tabel 59. Funderingsdybde i jord med en friktionsvinkel 32 for jordanker af stålprofil med påsvejste vinger. Rør (mm) 4 x vinger (mm) Bredde inkl. påsvejste vinger [mm] Momentkapacitet af fundament (knm) Momentpåvirkning ved mentpåvirkning Maksimal mo- fundamentt af fundament op (knm)] (knm) Funderingsdybde (m) 177,8 x x , ,50 168,3 x x , ,30 139,7 x x ,20 88,9 x x ,00 88,9 x x ,70 76,1 x 5 10 x ,60 76,1 x 5 8 x ,20 76,1 x 5 6 x ,90 Tabel 60. Funderingsdybde i jord med en friktionsvinkel 32 for jordankre af stålrør med påsvejste vinger.

37 37 af 38 Cirkulære betonfundamenter [mm] Armering n x diameter (mm) Bredde (mm) Momentkapacitet af fundament (knm) Momentpåvirkning ved fundamenttop (knm) Maksimal momentpåvirkning af fundament (knm) Funderingsdybde (m) x , x , x , x , x , x , x , x ,90 Tabel 61. Funderingsdybde i jord med en friktionsvinkel 32 for præfabrikerede betonfundamenter. 7.3 Fundering i lerjord Type HE..A Bredde inkl. påsvejste finner (mm) Momentkapacitet af fundament (knm) Forskydningsstyrke c (kpa) Momentpåvirkning ved fundamenttop (knm) Maksimal momentpåvirkning af fundament (knm) Funderingsdybde (m) HE260A ,50 HE240A ,10 HE220A ,80 HE200A ,40 HE180A ,10 HE160A ,80 HE140A ,50 HE120A ,20 Tabel 62. Funderingsdybde i ler for jordanker af stålprofil med påsvejste vinger. Rør (mm) 4 x vinger (mm) Bredde inkl. påsvejste vinger [mm] Momentkapacitet af fundament (knm) Forskydningsstyrke c (kpa) Momentpåvirkning ved fundamenttop (knm) Maksimal momentpåvirkning af fundament (knm) Funderingsdybde (m) 177,8 x x , ,3 x x , ,7 x x ,9 x x

38 38 af 38 88,9 x x ,1 x 5 10 x ,1 x 5 8 x ,1 x 5 6 x Tabel 63. Funderingsdybde i ler for jordankre af stålrør med påsvejste vinger. Cirkulære betonfundamenter [mm] Armering n x diameter (mm) Bredde (mm) Momentkapacitet af fundament (knm) Forskydningsstyrke c (kpa) Momentpåvirkning ved fundamentt op (knm) Maksimal momentpåvirkni ng af fundament (knm) Funderingsdybde (m) x x x x x x x x Tabel 59. Funderingsdybde i ler for cirkulære betonfundamenter. 8 DOKUMENTSTYRING Godkendt Enhed/netværk Tema Planlagt revision Dokument nr. Adgang MIAN, 9. februar 2015 AD-PV / Vejudstyr Projektering og teknik November / [ ] Intern [ x ] Ekstern

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

* * *!"#$%&"'()&*("(+ * *!,-.,/ /13,04150, :-4;<63,+ 3509,6,9+=>+?65, * * * * + !"#$%&'%(()'%&* +,-(.

* * *!#$%&'()&*((+ * *!,-.,/ /13,04150, :-4;<63,+ 3509,6,9+=>+?65, * * * * + !#$%&'%(()'%&* +,-(. !"#$%&"'()&("(+!,-.,/0102+1+/13,04150,6102+78+49:-4;+?65,6+ + + + + + + + + + + +!"#$%&'%(()'%& +,-(./()0123 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Anvendte standarder... 3 3 Vindlast...

Læs mere

CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations

CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations Dato 2. juni 2014 Sagsbehandler Charlotte Sejr Mail cslp@vd.dk Telefon +45 7244 2340 Dokument 14/10726-2 Side 1/13 1

Læs mere

CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations

CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations Dato 8. september 2017 Sagsbehandler Charlotte Sejr Mail cslp@vd.dk Telefon +45 7244 2340 Dokument 14/10726-2 Side 1/9

Læs mere

MORAMASTER til færdselstavler

MORAMASTER til færdselstavler MORAMASTER til færdselstavler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Anvendelsesmuligheder for... 4 Moramast: 66 mm, 110 mm, 140 mm og 166 mm... 5 Moramast: 110 mm, 140 mm og 166 mm... 6 Fundamentdimensioner

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax Skiltemaster Håndbog Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej DK-5 Odense Telefon +45 665 89 Telefax +45 665 44 www.seriqsign.dk Indholdsfortegnelse......4...5...6...7...8...9...... -...4-7...8...9 -...4...5-8...9...............4...5...6...7...8...9...4...4...4...4-45

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

INSTRUKTION: ANVENDELSE AF STÅLFUNDAMENTER

INSTRUKTION: ANVENDELSE AF STÅLFUNDAMENTER DOKUMENTNR. UDARBEJDET GODKENDT ENHED [ESDH-dok.nummer] [Initialer] [Dato] [Initialer] [Dato] [ANL-xxx] GYLDIGHEDSOMRÅDE [Hvor gælder dokumentet] MÅLGRUPPE [For hvem gælder dokumentet] INSTRUKTION: ANVENDELSE

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

Fundamentsvælger Rette produkt Til rette opgave

Fundamentsvælger Rette produkt Til rette opgave Fundamentsvælger Rette produkt Til rette opgave 14/05/2018 Vejledning Danintra Fundamentsvælgeren er et simpelt redskab, som giver overblik over Danintras prefabrikerede beton og stål fundamenters hold

Læs mere

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau:

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau: Teknisk Meddelelse Nr. 84 udgave 1 /Dato 18.10.2018 Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage) Denne meddelelse indeholder generelle regler for opsætning af vandrette spærringer på nye og eksisterende

Læs mere

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Vertigo i Tivoli 3D Finit Element Modellering af Fundament Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Lindita Kellezi Vertigo - svimmelhed Dynamisk højde 40 m Max hastighed 100 km/t Platform

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Mønbroen, Entreprise E2, Hovedistandsættelse

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

GITTERMASTESERIE AP 200

GITTERMASTESERIE AP 200 GITTERMASTESERIE AP 200 AP 200-6 meter og 3 meter sektioner 55020001 BESKRIVELSE/MATERIALE Masteserie AP 200 kan anvendes til forskellige formål, såsom belysningsmast til pladsbelysning og mindre sportsanlæg,

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

VEJLEDNING: AFVANDING VED STØJSKÆRME

VEJLEDNING: AFVANDING VED STØJSKÆRME DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. november 2014 14/10726-2 Jørgen Nielsen jn@vd.dk 7244 2372 VEJLEDNING: AFVANDING VED STØJSKÆRME OVERVEJELSER OG ANBEFALINGER VEDRØRENDE AFVANDING I FORBINDELSE

Læs mere

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold Kapitel 4 Teknik Teknik / Indhold Kapitel 4 Teknik Indhold 4.1 Dimensioneringstabeller... 395 4.2 Brandisolering... 419 4.3 Bygningsakustik... 433 4.4 Rumakustik... 451 4.5 Fugt... 461 4 394 Gyproc Håndbog

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Kibæk Presenning Lyager 11, 6933 Kibæk Udgivelsesdato : Juli 2009 Projekt : 14.7414.07 Rev. : A Udarbejdet

Læs mere

GITTERMASTESERIE AP 200

GITTERMASTESERIE AP 200 GITTERMASTESERIE AP 200 AP 200-6 meter og 3 meter sektioner 55020001 BESKRIVELSE/MATERIALE Masteserie AP 200 kan anvendes til forskellige formål, såsom belysningsmast til pladsbelysning og mindre sportsanlæg,

Læs mere

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel

Læs mere

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax Skiltemaster Håndbog Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon +45 6615 8039 Telefax +45 6615 4043 www.seriqsign.dk Test og klassificering Testrapporter Der er udført følgende påkørselstest

Læs mere

GITTERMASTESERIE AP 200

GITTERMASTESERIE AP 200 GITTERMASTESERIE AP 200 AP 200-6 meter og 3 meter sektioner 55020001 BESKRIVELSE/MATERIALE Masteserie AP 200 kan anvendes til forskellige formål, såsom belysningsmast til pladsbelysning og mindre sportsanlæg,

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

EKSEMPEL 1: DÆMNING OVER BLØD BUND - VANDRET TERRÆN

EKSEMPEL 1: DÆMNING OVER BLØD BUND - VANDRET TERRÆN 18/06/2019 KONSTRUKTIONSEKSEMPEL EKSEMPEL 1: DÆMNING OVER BLØD BUND - VANDRET TERRÆN En dæmning skal bygges over en blød bund, og følgende to løsninger skal undersøges: 1. Dæmning med grus som fyldmateriale

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli / Lone Hansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli / Lone Hansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli 213 13/16639-23 Lone Hansen loha@vd.dk 7244 2533 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H26.13.2 H26 Svendborg Spodsbjerg H26.13 Stikrydsning

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet CONE Musikkens Hus - Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige

Læs mere

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR Grædstrup Stål A/S HAMBORGVEJ 6 DK8740 BRÆDSTRUP TLF: +45 75 76 01 00 FAX +45 75 76 02 03 info@graedstrupstaal.dk www.graedstrupstaal.dk CVR/SE DK 15577738 BANK: REG.NR 7240, KONTO NR. 1064935 SWIFT Code

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 Dokument: SASAK-RAP-DE-AKS-FI-0003-01 Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 SASAK Projekt 1 - Designregler Lars Tofte Johansen FORCE Instituttet, september 2001 Dimensionering

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 15. januar 2019 Sagsbehandler Elisabeth Helms Mail EH3@VD.DK Telefon 7244 2420 Dokument 18/08853-6 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 1 Entreprise 6620.323 Supplerende

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad nr. 4, som består af rettelser/tilføjelser til:

Hermed fremsendes rettelsesblad nr. 4, som består af rettelser/tilføjelser til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. august 2011 11/05827-7 Rasmus Bang rba@vd.dk 7244 2447 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentreprise 6620.100 Dalbro Gudenåen ETAPE 6620,

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen Appendiksmappen Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt Appendiksmappen Side: 2 af 32 Titelblad Titel:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

RAYCHEM A/5. og 7 as, Herstedøster. Udvidelse, godshal STATISK BEREGNING AF OVERBYGNING

RAYCHEM A/5. og 7 as, Herstedøster. Udvidelse, godshal STATISK BEREGNING AF OVERBYGNING .***' R-K BETONELEMENTER K/S. 2670 Greve Strand Telf. {02)90 15 66 Postgiro: 5 5417 00 Bank: Kbh. Handelsbank DenneiIhenhører til byggetilladelse af Pt«BÆRENTZEN 2? III,, IQ* ALBERTSLUND KOMMUNE UULI '**?

Læs mere

Vejledning: Dokumentation af visuelt (fag-)tilsyn på bygværker i totalentreprise

Vejledning: Dokumentation af visuelt (fag-)tilsyn på bygværker i totalentreprise Dato 22. maj 2017 Sagsbehandler Dorthe H. Hansen Mail dhh@vd.dk Telefon +45 7244 2461 Dokument 13/19297-15 Side 1/6 Vejledning: Dokumentation af visuelt (fag-)tilsyn på bygværker i totalentreprise Denne

Læs mere

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014 1.1 FORORD Denne rapport omhandler dimensionering af bjælker og søjler i stål, hvor metoderne bliver gennemgået, derudover bliver der også regnet på en case. På konstruktøruddannelsen bliver studerende

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Snekollaps Danske erfaringer Erhvervs- og Byggestyrelsen Chefkonsulent Charlotte Micheelsen Vinterens tagkollaps Rigtigt godt Godt Rigtigt skidt! Hvad var situationen i Danmark 5000 skadede bygninger 740

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

Underkonstruktion til atrium rytterlys

Underkonstruktion til atrium rytterlys ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium rytterlys Ny Ny Underkonstruktion til atrium rytterlys med 25-45 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium rytterlys, kan fastgøres på en underkonstruktion

Læs mere

DGF - Dimensioneringshåndbog

DGF - Dimensioneringshåndbog DGF - Dimensioneringshåndbog Jordtryk Spunsvægge og støttemure Torben Thorsen, GEO trt@geo.dk DGF - Dimensioneringshåndbog Dimensioneringshåndbog bliver en håndbog for dimensionering af geotekniske konstruktioner

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar Bygherren bedes lade pos CE-mærkning af M11-typen udgår af 1 (CE-mærkning af M11-typen) udgå af entreprisen.

Nr. Spørgsmål Svar Bygherren bedes lade pos CE-mærkning af M11-typen udgår af 1 (CE-mærkning af M11-typen) udgå af entreprisen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02. juni 2013 13/23837-4 Mette Menne Vikjær mmv@vd.dk 7244 2381 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6620.320 6620 Støjskærme (Funder - Hårup)

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 8. maj 2017 Sagsbehandler Heine Christensen Mail SWE_hech@vd.dk Telefon 7244 2605 Dokument 17/02356-7 Side 1/8 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 3 Holstebromotorvejen, Aulum

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere