HUSK: Roll Back Malaria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: Roll Back Malaria"

Transkript

1 HUSK: Roll Back Malaria De fleste klubber har sikkert allerede planlagt forårsprogrammet Men husk alligevel at markere World Malaria Day den 25. april 2014 ved arrangementer, der støtter Y s Men s internationale projekt Roll Back Malaria. Overskuddet ved arrangementerne kan indbetales til regionsskatmesteren på reg. nr konto nr mrk. RBM. Idé: Arrangér GALLA-aften med spisning, god musik, underholdning, kontakt lokale sponsorer* og send overskuddet til støtte for kampen mod malaria. Sælg kunstkort til gæsterne. Jeg kommer gerne og bringer et kort og præcist indlæg omkring Roll Back Malaria. * Sponsorer har ret til at anvende logoet på deres tryksager/hjemmeside. Hent logoet og få yderligere oplysninger på: Nov Jens Nielsen, RSD for Roll Back Malaria

2 Ideer til oprettelse af Y s - Men Youth (30 60 år) Formål: At skabe et Y s men fællesskab for nuværende og nye medlemmer mellem 30 og 60 år. Udfordringerne for den nuværende Y s men organisation: Et af problemerne for Y s men organisationen er, at der ikke kommer så mange nye medlemmer til. I nogle af afdelingerne ændrer medlemstallet sig således kun, og i negativ retning, når ældre medlemmer falder fra. Der er brug for at tiltrække nye og også gerne yngre medlemmer for at organisationen kan være overlevelsesdygtig på sigt. Et andet problem er, at der måske kan være en interesseforskel mellem yngre og lidt ældre medlemmer i de enkelte Y s men afdelingerne. Der er således stor forskel mellem at være i 30 erne eller 40 erne, hvor man jo har børn, karriere mm og så at være i 70 erne eller 80 erne, hvor det måske er helt andre ting der har ens interesse. Dette forhold kan føre til, at de temaer og emner man mødes omkring i de enkelte afdelinger, ikke har alles interesse i tilstrækkelig høj grad. Med et overtal af lidt ældre medlemmer i de forskellige afdelinger, kommer man måske til i højere grad at mødes omkring temaer, foredrag og andre aktiviteter, der måske ikke tiltrække de lidt yngre, og mulige nye medlemmer. Et tredje problem er, at Y s men organisationen kun er synlig inden for nogle snævre rammer. Mange, og også i kristne sammenhænge, er ikke i tilstrækkelig høj grad bevidste om Y s mens virke, værdier og alle de gode ting vi kan tilbyde. Hvis vi ikke er synlige nok, og også i en bredere sammenhæng, kan det blive vanskeligt at udvikle og tiltrække tilstrækkelig med nye medlemmer. Et fjerde problem, som det kom til udtryk under præsidentmødet i Lunderskov, er måske et behov for at prøve at udvikle aktiviteterne i afdelingerne på en anden måde end man plejer. Der var blandt mange medlemmer et ønske om nytænkning og et behov for at mødes omkring kristne værdier på mere innovative måder både internt, men også eksternt i forhold til verden udenfor. Styrker: Y s men organisationen er en stor og overordentlig velfungerende organisation med en ledelse der er stærk, tilstedeværende og åben. Den er præget af en mangfoldighed med mange medlemmer over hele landet. Y s men kan tilbyde noget som ikke mange andre kan i dag; at samles omkring stærke fællesskaber med gode kristne værdier og på en måde der skaber sammenhæng og kammeratskab medlemmerne imellem. Y s men skaber stolthed hos medlemmerne over at være med i netop dette fællesskab. Det giver mening og identitet til rigtig, mange medlemmer. Y s men organisationen har et unikt fokus på verden omkring og et værdigrundlag der har fællesskab, social forståelse og åbenhed over for det ukendte i centrum. Dette er ret unikt. Løsninger: At gøre Y s men mere synlig i offentligheden. At forsøge på at skabe et forum for nye og yngre medlemmer i Y s men. At tilbyde nogle redskaber i den enkelte afdelinger hvormed en eventuel udvikling gøres mulig. At oprette nogle afdelinger af Y s men for lidt yngre medlemmer (30 60 år) for at styrke en sammenhæng inden for forskellige aldersgrupper. Konkret forslag: Jeg kunne godt tænke mig enten at oprette en underafdeling i Birkerød sognegård for lidt yngre medlemmer eller at starte en ny op omkring Gl. Holte kirke, hvis det er muligt. Gl. Holte kirke har gode faciliteter og en rigtig god yngre præst, der sandsynligvis ville være interesseret i at hjælpe til. Grundlaget skal, Som i resten af Y s men, være at mødes omkring et fællesskab i kristne værdier. Et sted hvor vi sammen kan forholde os til de sociale, kristne og andre aktuelle udfordringer der er fremtrædende i vores samfund i dag. Afdelingen skal fundres i det helt særlige Y s-men fællesskab, men også et sted hvor det gamle kan møde det nye.

3 Week4you 19. januar 26. januar 2014 Af Steen Christiansen, tovholder på Week4you 2014 Der er klubber, som har spurgt mig om, hvor Idé kataloget findes på regionens hjemmeside. Jeg skrev i Nyhedsbrevet i oktober, at det findes i intranettet under Week4You. Klik på følgende link og nå frem til det: Som tidligere nævnt er der mange klubber, som bruger den internationale kirkedag til at promovere Y s Men s bevægelsen eller bruge den internationale kirkedag som startskud på Week4You. Hvis der, som tidligere foreslået, er kirkeindsamling i de enkelte kirker på den internationale kirkedag til Y s Men Region Danmark, vil jeg minde om, at kirkeindsamlingen i 2014 går til Time og Fast (TOF), som RLM Henning Andersen beskrev i sidste Nyhedsbrev. Dette er blevet oplyst til menighedsrådene via nedenstående hjemmeside. Klik på linket: D=2565&cHash=b356d2823f43956d4fa298e8471bc632 for at se, hvad der står på denne hjemmeside. Jeg står selvfølgelig gerne til rådighed, hvis der skulle være nogle kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med arrangementer i forhold til Week4You. Jeg håber at din klub er godt i gang med at planlægge W4Y- Af Bjarne Sønderskov, RD Fra mandag den 20. til søndag den 26. januar 2014 opfordres klubberne til at markere W4Y. Formålet er at gøre Y s Mens klubben og det arbejde I som Y s Men udfører, mere og bedre kendt i jeres nærområde. Vi er i gang med, at skrive nogle artikler, som kan bruges i de lokale aviser. Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at komme i de landsdækkende medier; men vi vil forsøge. Artiklerne er færdige lige først i det nye år. Vi arbejder også med en ny roll up, med forskellige billeder fra projekter og klubarbejdet. Med deltagelse i W4Y er alle med i et internationalt samarbejde. I år er W4Y gjort til en international begivenhed. Klubber over hele verden arbejder med det samme mål. Jeg håber, at endnu flere klubber vil tage udfordringen med W4Y op. Sidste år deltog mere end halvdelen af de danske klubber i det nye initiativ W4Y. Klubbernes erfaringerne blev samlet til inspiration for andre klubber til de kommende år. Gå ind på hjemmesiden og find ideer.

4 TOF Nyhedsbrev TOF har nyheder. Nu har DG erne været rundt ved rigtig mange klubber, vist deres talenter, og fortalt om deres projekter, så nu er TOF klar til at modtage bestillinger fra klubber på talentpunge. Send en mail med bestilling, levering sker i bestillingsrækkefølge. Disse punge koster 20 kr. som går ubeskåret til regionens "Time of Fast", da vi har fået en donation på de talenter, der ligger i pungene. Klubberne er også velkomne til selv at fremstille punge, til det samme formål. ½ l punge er velegnede til opbevaring af tandstikkere eller hårnåle i en taske. Endvidere er Time Of Kalenderne for 2014 klar. Den vanlige er opdateret, men der er også en ny, der fokuserer på, hvordan vi i Danmark opfordres til at fokusere på Faste. Den har en meget fin relation til trekanten i vores Logo, men støtter også de mange signaler, der sendes til os gennem radio og TV kanalerne. Vi håber nogle klubber vil prøve dem af, TOF modtager gerne forslag til forbedringer. Vi har gang i noget her i Distrikt Himmerland, for at se resultater, men det hører i om senere. Alle er også meget velkomne til at besøge vor internationale Time OF Fast side, som jo kommer med flere forskellige tiltag ligesom der er retningslinjer for at komme i betragtning med ansøgning til fremtidige projekter. Vigtigst er at få fortalt om jeres gode planer i Gongongen, så klubben kan komme i betragtning, når der skal vælges vinderprojekt. TOF og jeg glæder os til at kunne vise Aalborg Musikhus frem efter en god middag - eller hvad nu hvis AAB bliver danske mestre, ja det finder vi ud af i og vi forhåbentlig samtidig kan sige, at vi har gjort vort bedste for at støtte det Internationale Time of fast.

5 , Gunnar L. Hansen, regionskatmester Status over indsamling Indsamling til ofrene for tyfonen Haiyan på Filippinerne Indgået fra 36 klubber Regionen overført fra Hjælpefonden Indgået fra 71 personer med CPR-nr. X) Ovf.til Folkekirkens Nødhjælp til Filippinerne Saldo til fortsat støtte-indsamling x) Gaver med skattefradragsret Med CPR-nr. til Tadsjikistan stk Fra klubber m.fl Indgået i alt i perioden Omk.annoncer m.m Netto til Tadsjikistan De skattefradragsberettigede indbetalinger for de 148 stk med CPR-nr. til Tadsjikistan kan ikke umiddelbart antalsmæssigt lægges sammen med de 71 stk. med CPR-nr umiddelbart til Filippinerne, da nogle af CPR-nr. er gengangere men de indbetalte beløb er alligevel fradragsberettigede for de enkelte personer. Indsamlede midler pr. 1. december 2013 Mål Resultat Beløb i tkr Regionsprojekter TOF ASF BF EF YES Extensionfond Gaver med fradragsret x) Total mål

6 Y s Men International Region Danmark Årets SKATTEFRADRAGSPROJEKT i TADSJIKISTAN Intensiv og regelmæssig behandling giver resultater Nu er de fleste skjulte børn fundet men forældrene har ikke råd til at transportere deres handicappede børn til træningscentret i Panjakent, så børnene ude i landsbyerne lider stadig med deres handicap. De udgør ca. 1 % af befolkningen i området, og det er rigtig mange! Y s Men Region Danmark og Mission Øst samarbejder om projektet Giv børn med handicap et bedre liv ved at sikre indretning/køb af terapeutisk udstyr, legetøj, varmeapparater m.v. til 5 ud af 8 børnehjørner i landsbyer i Panjakentområdet i det nordvestlige Tadsjikistan. Behovet er enormt stort og vil være det i mange år fremover. RDE Knud Hougaard Klausen og RSD Jens Nielsen har været på besøg i landsbyerne og konstaterede, at lokalerne til indretning af børnehjørnerne allerede er fundet og nødtørftigt taget ibrug. Vi er ca Y s Men og hvis vi alle bidrager, vil det GIVE GENLYD og medføre en meget stor og tiltrængt hjælp til de mange handicappede børn i Panjakent-området. Overfør et støttebeløb via netbank - reg. nr konto nr kortart 73< og kreditornr eller brug det vedlagte indbetalingskort senest den 31. december Husk beløb er skattefradragsberettiget og derfor skal navn og CPR-nr. anføres, så betalingen kan angives til SKAT. Knud og Jens sammen med lille Asilbek på to år og hans mor. Asilbek er født med spastiske lammelser, og indtil Mission Øst fandt ham for seks måneder siden, kunne han ikke bevæge sin venstre arm. I dag bliver han behandlet og armen fungerer næsten lige så godt som den højre. privatfoto Nogle er dog for små til de planlagte aktiviteter, så der søges efter nye og større/tilstødende lokale for derved at optimere behandlingen. Lokalerne stilles til rådighed af de lokale myndigheder. Behandlingen af børnene vil i alle 8 børnehjørner kunne igangsættes/udvides, hvis Y s Men via SKATTEFRADRAGSPROJEKTET vil være rundhåndet med at give væsentlige beløb. LAD OS SIKRE DETTE! Svært handicappet pige på 15 år er fundet alt for sent, og der venter hende en meget lang optræning m.v. privatfoto Dit bidrag nytter - tak for ethvert beløb!

7 Nød- og genbrugshjælp til Kosovo Medio oktober var det muligt at sende de første 12 paller med nødhjælps- og genbrugsvarer til den under opstart KFUM organisation i Gjakokova. Dette projekt, der går under navnet Hjælp til selvhjælp i KFUM og Y s Men s regi i Gjakova i Kosovo, skal ses som en opfølgning af Y s Men Region Danmarks regionsprojekt i klubåret 2012/2013, og gennemføres i første omgang af Y s Men s klubberne i Holstebro området. Der er blevet pakket på livet løs fra lagrene i Holstebro Nødhjælp og af indsamlede varer i Y s Men s regi til formålet. Fra første sending vil der op under jul blive uddelt varmt tøj, fodtøj, legetøj og meget mere til nødlidende familie i Gjakova, hvor der er ca. 50 % arbejdsløshed og mangel på alt. - Når man ingenting ejer er næsten alt af værdi. Klubberne i Holstebro området er i fuldt sving med at pakke næste forsendelse, hvoraf hovedparten skal sælges i den genbrugsbutik, der forventes indviet først i det nye år. - Om det skal lykkes fortsat at sende nødhjælpsvarer og varer til den påtænkte genbrugsbutik, afhænger helt af, om vi kan skaffe penge til den dyre transport. - Men vi kan jo håbe, at julemanden kommer forbi og taber en sæk penge. Men der er ingen tvivl om, at der er stort behov for den hjælp, vi kan yde dem som Y s Men. Men primo dec. Afholde de 6-7 klubber i Holstebro området et evalueringsmøde, hvor der skal vise sig, om vi kan rejse de ca kr., der er nødvendig for at sikre minimum 5 forsendelser de næste 2,5 år. Det er et stort beløb oveni de normale støtteopgaver for klubberne, og de mange frivillige timer, Der skal bruges til pakkearbejde. Men vi er optimister, og det er glædeligt, at vi på den måde kan følge op på regionsprojektet 2012/2013. Noget vi måske forsømmer lidt i vores bevægelse.

8 Hvad forpligtiger vi os til Af Rejsekoordinator Ib Møller Jensen Et ofte stillet spørgsmål er. Hvad forpligtiger vi os til, ved at sige ja til at få en B.F. delegat på besøg? Man skal sørge for hans/hendes ophold i en periode, hvilken typisk er 2-3 dage. Et sted at sove, mad og deltagelse i klubaktiviteterne. Evt. vise typiske steder eller andet fra pågældende egn. Eller noget man bare har lyst til at vise frem. Det er helt op til den enkelte klub, hvordan besøget skal forløbe En Full grant B.F. delegat er på et gratis ophold i landet. Så ophold og forplejning påhviler klubben. Videre transport til næste opholdssted påhviler også klubben, men regionen afholder transportudgifter. Det er rigtig spændende at få besøg af Y`s Men fra andre lande De vil gerne fortælle om hvad de gør i deres hjemland, hvordan møderne foregår, hvad de har af fundraisings projekter, og hvad de støtter. En Full grant B.F. delegat skal være i stand til at kommunikere på engelsk, det er en betingelse for at få legatet. Det kan godt være at delegater fra Asien og Syd Amerika har noget accent. men som regel ikke mere, end at de kan gøre sig forståeligt. Hvad får klubben så til gengæld? En spændende oplevelse, og fornemmelsen af at man er en del af et større fællesskab. For at kunne søge et BF legat skal klubben have en Alf Reyold Award på 5 US $ Dvs. klippe frimærker og have fået point svarende til 2000 point pr medlem Jeg kan kun opfordre jer til at tage imod en sådan BF delegat, men også til selv at søge, og få muligheden for at besøge Y`s Men i andre lande.

9 , Gunnar Hansen, Regionskatmester Netbankforsikring Y s Men s klubber betragtes som virksomheder, og banken dækker ikke, hvis der begås indbrud i virksomhedens netbank. Ledelsen for Y s Men International Region Danmark drøftede problemerne omkring netbankforsikring på ledelsesmødet november Med hensyn til eventuel netbankforsikring af Regionens egne pengeanbringelser i pengeinstitutter enedes Regionsledelsen om at se tiden an. Ledelsen overlader det til klubberne selv at tage stilling til, om de ønsker at tegne en netbankforsikring.

10 Har din klub opfordret til kirkeindsamling? Af Henning Andersen, RLM ØST Mange klubber har benyttet uddelingen af DVD en fra Danmarks kirkelige mediecenter til også at opfordre menighedsrådene til at tænke på Y s Men Region Dannark, når menighedsrådene beslutter, hvem der skal støttes i de kirkelige indsamlinger i den kommende periode. Andre klubber har måske endnu ikke opfordret de lokale menighedsråd til at samle ind. Som bekendt går Indsamlingen i vore kirker til Y s Men Region Danmark i den kommende periode til Time of Fast. Da der ikke længere eksisterer en landsdækkende plan for kirkernes indsamling, er det yderst vigtigt, at vi opfordrer alle de menighedsråd, som vi i klubberne har kontakt med, til at støtte Y s Men Region Danmark. Klubben bestemmer naturligvis selv hvordan henvendelsen til menighedsrådene skal ske. Nogle klubber klarer det ved en telefonopringning til menighedsrådsformænd eller præster, mens andre klubber hellere vil gøre det pr. mail eller brev. Her følger et forslag til, hvad der f.eks. kan stå i en skriftliglig henvendelse til sognene i klubbens nærområde: XXXX sogn Fra xxx Y s Men s Club har vi tidligere haft fornøjelsen at overbringe jubilæumsgaven i form af en DVD med Sigurd og Snapper fra Danmarks Kirkelige Mediecenter. Nu tillader vi os at opfordre sognet til at tænke på Y s Men Region Danmark, når sognet skal udarbejde sin liste over indsamlingsformål i kirken i den kommende periode. Y s Men Region Danmark er udpeget til at indgå i indsamlingsperioden VINTER, der går fra Hellig 3 Konger til Fastelavn. På verdensplan er der tradition for, at Y s Men over hele verden går i kirke den 3. søndag i januar d.v.s. d. 19. januar Derfor tillader vi os at foreslå, at sognets indsamling til Y s Men Region Danmark netop sker på denne søndag, hvis det er muligt. Det, der indsamles i vore kirker til Y s Men Region Danmark, går videre til en række vigtige hjælpeprojekter rundt om i verden under betegnelsen TIME OF FAST, idet klubbernes medlemmer giver et beløb svarende til et måltid mad. Læs eventuelt mere på under menupunktet: Organisationer. Venlig hilsen Xxx Y s Men s Club Tlf.nr Mail www

11 , Evan Johansen Frivillige søges Fra april 2014 afholder KFUM og KFUK i Danmark Børnefestival i Randers. Her forventes det at 1500 børn og deres ledere mødes til tre forrygende dage. Mange Y s Men s klubber har allerede vist deres støtte til festivalen via et kontant beløb hvilket muliggør at der kan skabes gode rammer og oplevelser for deltagerne. Udvalget bag festivalen er meget taknemmelig for denne støtte. Lige nu er godt 45 frivillige i fuld gang med at planlægge festivalen, og der bliver arbejdet ihærdigt på at skabe en festival, der sætter sig spor og er med til at vise børn at de kan tro på Gud. For at gennemføre festivalen kræves der mange frivillige hænder. Det forventes, at der skal bruges flere hundrede frivillige for at tingene kan lykkes. Derfor denne hilsen. Har du tid og lyst til at være med til at give deltagerne en god oplevelse så er der brug for din hjælp som vagt, maduddeler og til mange andre praktiske ting. Vil du give en hånd nogle timer en af dagene eller være i Randers en hel dag så send en mail til eller ring til Ivan Pedersen på tlf for flere oplysninger.

12 Facebook statistik de sidste 28 dage. Kvinder 54%Nåede personer 37%Dine fans Mænd 44%Nåede personer 62%Dine fans Personer og land vi er nået ud til Danmark Indien 20 Palæstina 1 Holland 1 Australien 1 Sydafrika 1 Sprog Ukrainsk 2 Spansk 1 Japansk 1 Amerikas Forenede Stater (USA) 18 Slovenien 1 Hollandsk 1 Norge 13 Polen 1 Polsk Rumænien 13 Filippinerne 1 Tyskland 11 Finland 1 Storbritannien 9 Honduras 1 Ukraine 8 Japan 1 Rusland 8 Østrig 1 Sverige 7 Canada 7 Frankrig 4 Tanzania 4 Grønland 2 Indonesien 2 Bangladesh 2 Spanien 2 Peru 2 Tunesien 2 Kina 1 Myanmar 1 Sprog Dansk Engelsk (US) 105 Engelsk (UK) 47 Russisk 13 Tysk 9 Norsk (bokmål) 8 Rumænsk 6 Svensk 5 Fransk (Frankrig) 2 Indonesisk 2

13 , Bjarne Sønderskov Digital postkasse Med hensyn til digital postkasse. Det er ikke noget Y s Men Region Danmark har indflydelse på, eller kan påvirke. Beslutningen om, at alle virksomheder med et et CVR. Nr skal have en digital postkasse følger af LOV nr 528 af 11/06/2012, som er vedtaget af Folketinget. Af Cvr. DK fremgår Foreninger med pligt til at lade sig registrere Foreninger med pligt til at lade sig registrere betegnes ikke-erhvervsdrivende foreninger. Pligten til registrering gælder f.eks. andelsboligforeninger, der pr. automatik er selskabsskattepligtige, og foreninger, som skal afregne A-skat for medarbejdere, eksempelvis idrætsforeninger med ansatte. De såkaldte NGO er (nonegovernmental organization) skal ligeledes registreres, hvis de skal afregne moms eller afregne a-skat for medarbejdere. Foreninger som har et non-profit formål, almennyttigt formål eller som ikke opfylder kravet om at fremme deltagernes økonomiske interesser, skal således registreres som en ikke-erhvervsdrivende forening. Registrering sker på Virk.dk via Start Virksomhed Frivillige foreninger Frivillige foreninger omfatter blandt andet grundejerforeninger, idrætsforeninger, almennyttige boligforeninger, ejerforeninger, kulturelle foreninger mv.

14 Frivillige foreninger er imidlertid kendetegnet ved at være foreninger, der ikke har nogen afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige. Oplysningspligt kan f.eks. være i form af A-skat i de tilfælde, hvor der er ansat en vicevært, træner eller lign. Frivillige foreninger er derfor ikke som udgangspunkt forpligtet til at have et CVRnummer, men hvis din frivillige forening f.eks. skal have tilskud fra en offentlig myndighed, kræves det, at din forening har et CVR-nummer for at få en såkaldt Nemkonto. Frivillige foreninger, der derfor får brug for at oprette, ændre, forny eller lukke et CVR- nummer, skal selv registrere det online med Digital Signatur eller NemID på Virk.dk. Alle frivillige foreninger er registeret under branchekoden: " Andre organisationer og foreninger". Region Danmark har ingen indflydelse på det. At myndighederne har besluttet, at al kommunikation mellem myndighederne og borgere/virksomheder skal foregår digitalt har Region Danmark ingen indflydelse på. Den enkelte klub må afgøre, om den har behov for en digital postkasse. Region Danmark kan ikke påtage sig at være postkasse for samtlige klubber. Det er muligt, at det er administrativt bøvl; men det er det sikkert også for mange mindre virksomheder. Ikke desto mindre kan vi jo ikke melde os ud af samfundet. Skal jeg være lidt polemisk, tror jeg ikke kravet om digital postkasse for danske Y s Men s klubber, kan måle sig med de myndighedskrav vore klubber i Østeuropa er stillet over for, for slet ikke at tale om klubberne i Rusland. Vi skal være glade for, at vi, som klub, arbejder i Danmark.

Adressebogen - vi har brug for jeres hjælp

Adressebogen - vi har brug for jeres hjælp Adressebogen - vi har brug for jeres hjælp Kære Y's Men. Vi kunne godt tænke os, at få et overblik over alderen af Danske Y's Men og Y's Menetter. Jeg vil derfor beder jer om, at gå ind på intranettet

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

»På grund af sygdom vil Juridiske spørgsmål besvares ved

»På grund af sygdom vil Juridiske spørgsmål besvares ved MAIL ADRESSER Kære Y s Men og Y s Menetter. Hvis I har mulighed for det, ville jeg meget gerne, at I tjekkede jeres mail adresser i adressebogen. Jeg får ca. 70 mail tilbage, når jeg sender mail ud til

Læs mere

Distriktsrådsmøde Distrikt Himmerland 14. september 2016

Distriktsrådsmøde Distrikt Himmerland 14. september 2016 Distriktsrådsmøde Distrikt Himmerland 14. september 2016 Klubbens økonomiske forhold Jørgen Kallesen regionssekretær Fodbold Fodbold - Skat Lidt kongelig Klubbens økonomiske forhold Klubben En fodboldklub

Læs mere

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer

1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer Y s Men International Fremtidsplan 2008/2011 Aktiviteter på klubniveau 2010/2011. 1. Relationerne til KFUM og KFUK og andre kirkelige organisationer 1.1 Med udgangspunkt i regionstemaet 2010 2011, at udvikle

Læs mere

Y's Men International Region Danmark

Y's Men International Region Danmark Y's Men International Region Danmark Y s Men International Region Danmark CVR. Nr. 91 63 15 55 Årsregnskab for 2014 1. april 2013 til 31. marts 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne Book en R... vi hjælper gerne vi er altid til tjeneste y s men international region Danmark regionen... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret RT1516103 KÆRE PRÆSIDENTER OG PROGRAMUDVALG Lidt

Læs mere

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning.

Y`s Men International. Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Y`s Men International Region Danmark DG Henning Jensen Distrikt Storå DS Kjeld Bækgaard Referat af distriktsrådsmøde 19.februar 2015 i Hedeagerkirken, Herning. Dagsorden: 1. Velkomst og indledning. 2.

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Y s MEN. Glædelig jul og et velsignet nytår INTERNATIONAL. Region Danmark. Kære Y s Men, Menetter og Y s Menetter

Y s MEN. Glædelig jul og et velsignet nytår INTERNATIONAL. Region Danmark. Kære Y s Men, Menetter og Y s Menetter Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark December 2015 Glædelig jul og et velsignet nytår Kære Y s Men, Menetter og Y s Menetter Jeg har mødtes med jer i mange forskellige sammenhænge bl.a. på klubbesøg. Det

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Solidaritet for alle pengene

Solidaritet for alle pengene Solidaritet for alle pengene - information om KFUM og KFUKs solidaritets-tier Flere foldere kan fåes ved henvendelse til: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19, 2500 Valby tlf. 36 16 60 33 mail: national@kfum-kfuk.dk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

" Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER

 Vær med til at gøre en forskel VÆRDIER Mere om Y s Men... VÆRDIER I Y s Men Region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse, og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale

Læs mere

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk

BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk BetterNow - Kristen Bernikowsgade 6-1105 København K. orgsupport@betternow.dk - Tel. +45 7734 0686 www.betternow.dk Indholdsfortegnelse Side 3 // Kort om os Side 4 // Sådan virker det Side 5 // Indsamlings

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Bevillinger til KFUM og KFUK. Personlige Y's Men Visitkort. Info. Af RD Arne Nielsen

Bevillinger til KFUM og KFUK. Personlige Y's Men Visitkort. Info. Af RD Arne Nielsen Bevillinger til KFUM og KFUK Af RD Arne Nielsen Der har igen været lettet på låget til ASF kassen, så det har været muligt at støtte en fremtidsagent fra Slovakiet med 335 euro til rejse- og kursusudgifter

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hjørring Y s Men s Club

Hjørring Y s Men s Club Hjørring Y s Men s Club I denne velkomstmappe finder du Klubbens motto Klubbens formål Klubbens love Klubbens vedtægter Klubbens seneste godkendte regnskab (bilag) Klubbens seneste godkendte budget (bilag)

Læs mere

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Nyhedsblad nr. 60 August 2012 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Aktiv nødhjælp til selvhjælp Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Stor uddeling i Estland SIDE 5 Mennesker i NØD har brug for din hjælpende hånd!

Læs mere

RSD for BF Erik Sangild Ternevej Frederiksværk BROTHERHOOD FUND-UDVALGET 2015 / 2016 August 2015

RSD for BF Erik Sangild Ternevej Frederiksværk BROTHERHOOD FUND-UDVALGET 2015 / 2016 August 2015 RSD for BF Erik Sangild Ternevej 9 3300 Frederiksværk 4777 2190-4095 6909 sangild@vip.cybercity.dk BROTHERHOOD FUND-UDVALGET 2015 / 2016 August 2015 Lige som KFUM-bevægelsen er international udtrykker

Læs mere

Spørgeskema: Gæstemåling, dansk (engelsk) Forfatter: Mette Vestergård. Publiceret: 16-05-2011 22:46:54. Påbegyndt: 2830.

Spørgeskema: Gæstemåling, dansk (engelsk) Forfatter: Mette Vestergård. Publiceret: 16-05-2011 22:46:54. Påbegyndt: 2830. Spørgeskema: Gæstemåling, dansk (engelsk) Forfatter: Mette Vestergård Publiceret: 16-05-2011 22:46:54 Påbegyndt: 2830 Afsluttede: 2287 Forespørgselsfiltre Mellem 01/08/2011 og 31/08/2011 1 TEKST / BILLEDE

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt

ENGAGEMENT. Y s MEN INTERNATIONAL. og gør det nu! ÅRSTEMA. Region Danmark. -gør det frivilligt,medmenneskeligt ÅRSTEMA ENGAGEMENT -gør det frivilligt,medmenneskeligt og gør det nu! Engagement kan udleves på mange måder: 1) Nogle yder en stor indsats med at lægge et alsidigt og spændende program for klubmøderne

Læs mere

Spørgeskema: Gæstemåling, dansk (engelsk) Forfatter: Mette Vestergård. Publiceret: 16-05-2011 22:46:54. Påbegyndt: 3257.

Spørgeskema: Gæstemåling, dansk (engelsk) Forfatter: Mette Vestergård. Publiceret: 16-05-2011 22:46:54. Påbegyndt: 3257. Spørgeskema: Gæstemåling, dansk (engelsk) Forfatter: Mette Vestergård Publiceret: 16-05-2011 22:46:54 Påbegyndt: 3257 Afsluttede: 2666 Forespørgselsfiltre Between: 01/07/2011 Og 31/07/2011 1 TEKST / BILLEDE

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Spørgeskema: Gæstemåling, dansk (engelsk) Forfatter: Mette Vestergård. Publiceret: 16-05-2011 22:46:54. Påbegyndt: 28.

Spørgeskema: Gæstemåling, dansk (engelsk) Forfatter: Mette Vestergård. Publiceret: 16-05-2011 22:46:54. Påbegyndt: 28. Spørgeskema: Gæstemåling, dansk (engelsk) Forfatter: Mette Vestergård Publiceret: 16-05-2011 22:46:54 Påbegyndt: 28 Afsluttede: 10 Forespørgselsfiltre Between: 01/06/2011 Og 30/06/2011 1 TEKST / BILLEDE

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 69 November 2014 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Hallen er fyldt med gaver SIDE 4 Årets juletransport SIDE 5 Ny dreng på børnehjemmet SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr.

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Internationale valg Forhåndsmeddelelse: Forslag til kommende RDEE for 2013-2014 Der afholdes valg til RLME for 2013-2015 i følgende sektioner:

Internationale valg Forhåndsmeddelelse: Forslag til kommende RDEE for 2013-2014 Der afholdes valg til RLME for 2013-2015 i følgende sektioner: Informationer fra RD Internationale valg Når disse linjer læses har alle stemmeberettigede klubber i Region Danmark modtaget stemmeseddel vedr. de Internationale valg m.m. Husk at indsende stemmesedlen

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

Globalisering/regionalisering og Dansk Landbrug. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Globalisering/regionalisering og Dansk Landbrug. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Globalisering/regionalisering og Dansk Landbrug Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug 1846-2004 i Danmark Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission Hvis man ikke allerede har gjort det, er det nu tid til indbetaling af kontingent

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook.

Formands Nyt. Nr OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: * ok-klubberne.dk * facebook. Formands Nyt Nr. 4-2013 Formands Nyt nr.4, december 2013 Kære formænd. Julen er glædens og traditionernes tid, som oftest tilbringes i familiens skød. Det er tidspunktet hvor vi alle bør tænke på dem,

Læs mere

Afstemning om Y's Men's bevægelsens navn:

Afstemning om Y's Men's bevægelsens navn: Afstemning om Y's Men's bevægelsens navn: Af RD Arne Nielsen Den internetionale afstemning om at ændre navn fra Y's Men International til Y's International krævede 2/3 flertal af de afgivne stemmer for

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Børnehjem for babyer

Børnehjem for babyer Nyhedsblad nr. 58 Februar 2012 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nødhjælp der når frem til de rette hænder FAMILIER SULTER OG FRYSER IHJEL SIDE 4 Hjælp! Vi mangler tøj! Børnehjem for babyer SIDE 6 SIDE 3

Læs mere

Gæstemåling, dansk (engelsk)

Gæstemåling, dansk (engelsk) Danhostel gæsteevaluering. Kopi af online-spørgeskema. Maj 2011 Tak for dit besøg på Danhostel. I forbindelse dit ophold på Danhostel vil vi bede dig om at hjælpe os at give dig og andre gæster en endnu

Læs mere

Y`s MEN INTERNATIONAL. Thisted.

Y`s MEN INTERNATIONAL. Thisted. Y`s MEN INTERNATIONAL Thisted. Klubbrev nr. 2 2015/2016. Afholdte arrangementer: * tirsdag d. 6. oktober: TM: P. Bjarne Andersen. 3 min. v/ Kjeld Bisgaard: Kjeld en artikel om de finurlige regler, der

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 70 Februar 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Uddeling i Estland SIDE 4 Tak for friskbagt brød SIDE 6 Hjælp til hjemløse unge SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr. Bork

Læs mere

REGIONS KONFERENCE 2015

REGIONS KONFERENCE 2015 REGIONS KONFERENCE 2015 Brædstrup, Hatting, Hedensted og Horsens Y s Men s klubber byder velkommen til regionskonferencen 2015 BRUG VORES ONLINE ADRESSEBOG WWW.FIND.YSMEN.DK NÅLE OG EMBLEMER. Der kommer

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Kære Y s Mens kammerat i Region Danmark

Kære Y s Mens kammerat i Region Danmark 1 Kære Y s Mens kammerat i Region Danmark Et nyt, spændende og berigende klubår står for døren, og vores motto er fortsat at vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Som Y s Man er du medlem

Læs mere

TAK TIL ALLE KLUBBER OG ENKELTPERSONER...som har støttet katastrofeindsamlingen til ofrene for orkanen på Filippinerne.

TAK TIL ALLE KLUBBER OG ENKELTPERSONER...som har støttet katastrofeindsamlingen til ofrene for orkanen på Filippinerne. TAK TIL ALLE KLUBBER OG ENKELTPERSONER....som har støttet katastrofeindsamlingen til ofrene for orkanen på Filippinerne. af Bjarne Sønderskov Vi har allerede sendt 350.000 kr., og der kommer stadig indbetalinger.

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

WWW.HJAELPERYTTERNE.DK. Hjælperytterne støtter børn og voksne med gigtsygdomme via donationer til Gigtforeningen.

WWW.HJAELPERYTTERNE.DK. Hjælperytterne støtter børn og voksne med gigtsygdomme via donationer til Gigtforeningen. Hjælperytterne støtter børn og voksne med gigtsygdomme via donationer til Gigtforeningen. WWW.HJAELPERYTTERNE.DK» Gigt omfatter mere end 200 forskellige sygdomme og ca. 700.000 danske børn, unge og ældre

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

En fælles skitur for hele skolen lyder det vildt?

En fælles skitur for hele skolen lyder det vildt? En fælles skitur for hele skolen lyder det vildt? Hvis du tænker Ja, det er vildt på den gode måde!, kan du godt springe Historie på side 2 over og gå ned til Facts på side 4. Hvis du tænker Ja, det lyder

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes.

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes. Brugerråd: Formand: Ib Jensen Bo Marcher Jonna Kobbelgaard SFO leder: Conny Andersen Samuelsgårdens venner: Formand: Leif Erichsen Næstforman: Jesper Nielsen Asta Nørregaard Kasser: Jette S. Lauridsen

Læs mere

Y S MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK GONGONGEN

Y S MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK GONGONGEN Y S MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK GONGONGEN En kunstners værk. Verden er et lærred, siger de. Du maler det selv, siger de, men for mig er det anderledes. Mit lærred maler sig selv, og det er ikke de

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

De Studerendes Idræt Odense

De Studerendes Idræt Odense Vejledning til Danske spil. DSIO Håndbold har gennem FHF og DHF et samarbejde med Danske spil, dette går ud på følgende: Danske spil støtter klubben med et kontant beløb til klubben for hver oprettet konto,

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere