HUSK: Roll Back Malaria

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: Roll Back Malaria"

Transkript

1 HUSK: Roll Back Malaria De fleste klubber har sikkert allerede planlagt forårsprogrammet Men husk alligevel at markere World Malaria Day den 25. april 2014 ved arrangementer, der støtter Y s Men s internationale projekt Roll Back Malaria. Overskuddet ved arrangementerne kan indbetales til regionsskatmesteren på reg. nr konto nr mrk. RBM. Idé: Arrangér GALLA-aften med spisning, god musik, underholdning, kontakt lokale sponsorer* og send overskuddet til støtte for kampen mod malaria. Sælg kunstkort til gæsterne. Jeg kommer gerne og bringer et kort og præcist indlæg omkring Roll Back Malaria. * Sponsorer har ret til at anvende logoet på deres tryksager/hjemmeside. Hent logoet og få yderligere oplysninger på: Nov Jens Nielsen, RSD for Roll Back Malaria

2 Ideer til oprettelse af Y s - Men Youth (30 60 år) Formål: At skabe et Y s men fællesskab for nuværende og nye medlemmer mellem 30 og 60 år. Udfordringerne for den nuværende Y s men organisation: Et af problemerne for Y s men organisationen er, at der ikke kommer så mange nye medlemmer til. I nogle af afdelingerne ændrer medlemstallet sig således kun, og i negativ retning, når ældre medlemmer falder fra. Der er brug for at tiltrække nye og også gerne yngre medlemmer for at organisationen kan være overlevelsesdygtig på sigt. Et andet problem er, at der måske kan være en interesseforskel mellem yngre og lidt ældre medlemmer i de enkelte Y s men afdelingerne. Der er således stor forskel mellem at være i 30 erne eller 40 erne, hvor man jo har børn, karriere mm og så at være i 70 erne eller 80 erne, hvor det måske er helt andre ting der har ens interesse. Dette forhold kan føre til, at de temaer og emner man mødes omkring i de enkelte afdelinger, ikke har alles interesse i tilstrækkelig høj grad. Med et overtal af lidt ældre medlemmer i de forskellige afdelinger, kommer man måske til i højere grad at mødes omkring temaer, foredrag og andre aktiviteter, der måske ikke tiltrække de lidt yngre, og mulige nye medlemmer. Et tredje problem er, at Y s men organisationen kun er synlig inden for nogle snævre rammer. Mange, og også i kristne sammenhænge, er ikke i tilstrækkelig høj grad bevidste om Y s mens virke, værdier og alle de gode ting vi kan tilbyde. Hvis vi ikke er synlige nok, og også i en bredere sammenhæng, kan det blive vanskeligt at udvikle og tiltrække tilstrækkelig med nye medlemmer. Et fjerde problem, som det kom til udtryk under præsidentmødet i Lunderskov, er måske et behov for at prøve at udvikle aktiviteterne i afdelingerne på en anden måde end man plejer. Der var blandt mange medlemmer et ønske om nytænkning og et behov for at mødes omkring kristne værdier på mere innovative måder både internt, men også eksternt i forhold til verden udenfor. Styrker: Y s men organisationen er en stor og overordentlig velfungerende organisation med en ledelse der er stærk, tilstedeværende og åben. Den er præget af en mangfoldighed med mange medlemmer over hele landet. Y s men kan tilbyde noget som ikke mange andre kan i dag; at samles omkring stærke fællesskaber med gode kristne værdier og på en måde der skaber sammenhæng og kammeratskab medlemmerne imellem. Y s men skaber stolthed hos medlemmerne over at være med i netop dette fællesskab. Det giver mening og identitet til rigtig, mange medlemmer. Y s men organisationen har et unikt fokus på verden omkring og et værdigrundlag der har fællesskab, social forståelse og åbenhed over for det ukendte i centrum. Dette er ret unikt. Løsninger: At gøre Y s men mere synlig i offentligheden. At forsøge på at skabe et forum for nye og yngre medlemmer i Y s men. At tilbyde nogle redskaber i den enkelte afdelinger hvormed en eventuel udvikling gøres mulig. At oprette nogle afdelinger af Y s men for lidt yngre medlemmer (30 60 år) for at styrke en sammenhæng inden for forskellige aldersgrupper. Konkret forslag: Jeg kunne godt tænke mig enten at oprette en underafdeling i Birkerød sognegård for lidt yngre medlemmer eller at starte en ny op omkring Gl. Holte kirke, hvis det er muligt. Gl. Holte kirke har gode faciliteter og en rigtig god yngre præst, der sandsynligvis ville være interesseret i at hjælpe til. Grundlaget skal, Som i resten af Y s men, være at mødes omkring et fællesskab i kristne værdier. Et sted hvor vi sammen kan forholde os til de sociale, kristne og andre aktuelle udfordringer der er fremtrædende i vores samfund i dag. Afdelingen skal fundres i det helt særlige Y s-men fællesskab, men også et sted hvor det gamle kan møde det nye.

3 Week4you 19. januar 26. januar 2014 Af Steen Christiansen, tovholder på Week4you 2014 Der er klubber, som har spurgt mig om, hvor Idé kataloget findes på regionens hjemmeside. Jeg skrev i Nyhedsbrevet i oktober, at det findes i intranettet under Week4You. Klik på følgende link og nå frem til det: Som tidligere nævnt er der mange klubber, som bruger den internationale kirkedag til at promovere Y s Men s bevægelsen eller bruge den internationale kirkedag som startskud på Week4You. Hvis der, som tidligere foreslået, er kirkeindsamling i de enkelte kirker på den internationale kirkedag til Y s Men Region Danmark, vil jeg minde om, at kirkeindsamlingen i 2014 går til Time og Fast (TOF), som RLM Henning Andersen beskrev i sidste Nyhedsbrev. Dette er blevet oplyst til menighedsrådene via nedenstående hjemmeside. Klik på linket: D=2565&cHash=b356d2823f43956d4fa298e8471bc632 for at se, hvad der står på denne hjemmeside. Jeg står selvfølgelig gerne til rådighed, hvis der skulle være nogle kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med arrangementer i forhold til Week4You. Jeg håber at din klub er godt i gang med at planlægge W4Y- Af Bjarne Sønderskov, RD Fra mandag den 20. til søndag den 26. januar 2014 opfordres klubberne til at markere W4Y. Formålet er at gøre Y s Mens klubben og det arbejde I som Y s Men udfører, mere og bedre kendt i jeres nærområde. Vi er i gang med, at skrive nogle artikler, som kan bruges i de lokale aviser. Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at komme i de landsdækkende medier; men vi vil forsøge. Artiklerne er færdige lige først i det nye år. Vi arbejder også med en ny roll up, med forskellige billeder fra projekter og klubarbejdet. Med deltagelse i W4Y er alle med i et internationalt samarbejde. I år er W4Y gjort til en international begivenhed. Klubber over hele verden arbejder med det samme mål. Jeg håber, at endnu flere klubber vil tage udfordringen med W4Y op. Sidste år deltog mere end halvdelen af de danske klubber i det nye initiativ W4Y. Klubbernes erfaringerne blev samlet til inspiration for andre klubber til de kommende år. Gå ind på hjemmesiden og find ideer.

4 TOF Nyhedsbrev TOF har nyheder. Nu har DG erne været rundt ved rigtig mange klubber, vist deres talenter, og fortalt om deres projekter, så nu er TOF klar til at modtage bestillinger fra klubber på talentpunge. Send en mail med bestilling, levering sker i bestillingsrækkefølge. Disse punge koster 20 kr. som går ubeskåret til regionens "Time of Fast", da vi har fået en donation på de talenter, der ligger i pungene. Klubberne er også velkomne til selv at fremstille punge, til det samme formål. ½ l punge er velegnede til opbevaring af tandstikkere eller hårnåle i en taske. Endvidere er Time Of Kalenderne for 2014 klar. Den vanlige er opdateret, men der er også en ny, der fokuserer på, hvordan vi i Danmark opfordres til at fokusere på Faste. Den har en meget fin relation til trekanten i vores Logo, men støtter også de mange signaler, der sendes til os gennem radio og TV kanalerne. Vi håber nogle klubber vil prøve dem af, TOF modtager gerne forslag til forbedringer. Vi har gang i noget her i Distrikt Himmerland, for at se resultater, men det hører i om senere. Alle er også meget velkomne til at besøge vor internationale Time OF Fast side, som jo kommer med flere forskellige tiltag ligesom der er retningslinjer for at komme i betragtning med ansøgning til fremtidige projekter. Vigtigst er at få fortalt om jeres gode planer i Gongongen, så klubben kan komme i betragtning, når der skal vælges vinderprojekt. TOF og jeg glæder os til at kunne vise Aalborg Musikhus frem efter en god middag - eller hvad nu hvis AAB bliver danske mestre, ja det finder vi ud af i og vi forhåbentlig samtidig kan sige, at vi har gjort vort bedste for at støtte det Internationale Time of fast.

5 , Gunnar L. Hansen, regionskatmester Status over indsamling Indsamling til ofrene for tyfonen Haiyan på Filippinerne Indgået fra 36 klubber Regionen overført fra Hjælpefonden Indgået fra 71 personer med CPR-nr. X) Ovf.til Folkekirkens Nødhjælp til Filippinerne Saldo til fortsat støtte-indsamling x) Gaver med skattefradragsret Med CPR-nr. til Tadsjikistan stk Fra klubber m.fl Indgået i alt i perioden Omk.annoncer m.m Netto til Tadsjikistan De skattefradragsberettigede indbetalinger for de 148 stk med CPR-nr. til Tadsjikistan kan ikke umiddelbart antalsmæssigt lægges sammen med de 71 stk. med CPR-nr umiddelbart til Filippinerne, da nogle af CPR-nr. er gengangere men de indbetalte beløb er alligevel fradragsberettigede for de enkelte personer. Indsamlede midler pr. 1. december 2013 Mål Resultat Beløb i tkr Regionsprojekter TOF ASF BF EF YES Extensionfond Gaver med fradragsret x) Total mål

6 Y s Men International Region Danmark Årets SKATTEFRADRAGSPROJEKT i TADSJIKISTAN Intensiv og regelmæssig behandling giver resultater Nu er de fleste skjulte børn fundet men forældrene har ikke råd til at transportere deres handicappede børn til træningscentret i Panjakent, så børnene ude i landsbyerne lider stadig med deres handicap. De udgør ca. 1 % af befolkningen i området, og det er rigtig mange! Y s Men Region Danmark og Mission Øst samarbejder om projektet Giv børn med handicap et bedre liv ved at sikre indretning/køb af terapeutisk udstyr, legetøj, varmeapparater m.v. til 5 ud af 8 børnehjørner i landsbyer i Panjakentområdet i det nordvestlige Tadsjikistan. Behovet er enormt stort og vil være det i mange år fremover. RDE Knud Hougaard Klausen og RSD Jens Nielsen har været på besøg i landsbyerne og konstaterede, at lokalerne til indretning af børnehjørnerne allerede er fundet og nødtørftigt taget ibrug. Vi er ca Y s Men og hvis vi alle bidrager, vil det GIVE GENLYD og medføre en meget stor og tiltrængt hjælp til de mange handicappede børn i Panjakent-området. Overfør et støttebeløb via netbank - reg. nr konto nr kortart 73< og kreditornr eller brug det vedlagte indbetalingskort senest den 31. december Husk beløb er skattefradragsberettiget og derfor skal navn og CPR-nr. anføres, så betalingen kan angives til SKAT. Knud og Jens sammen med lille Asilbek på to år og hans mor. Asilbek er født med spastiske lammelser, og indtil Mission Øst fandt ham for seks måneder siden, kunne han ikke bevæge sin venstre arm. I dag bliver han behandlet og armen fungerer næsten lige så godt som den højre. privatfoto Nogle er dog for små til de planlagte aktiviteter, så der søges efter nye og større/tilstødende lokale for derved at optimere behandlingen. Lokalerne stilles til rådighed af de lokale myndigheder. Behandlingen af børnene vil i alle 8 børnehjørner kunne igangsættes/udvides, hvis Y s Men via SKATTEFRADRAGSPROJEKTET vil være rundhåndet med at give væsentlige beløb. LAD OS SIKRE DETTE! Svært handicappet pige på 15 år er fundet alt for sent, og der venter hende en meget lang optræning m.v. privatfoto Dit bidrag nytter - tak for ethvert beløb!

7 Nød- og genbrugshjælp til Kosovo Medio oktober var det muligt at sende de første 12 paller med nødhjælps- og genbrugsvarer til den under opstart KFUM organisation i Gjakokova. Dette projekt, der går under navnet Hjælp til selvhjælp i KFUM og Y s Men s regi i Gjakova i Kosovo, skal ses som en opfølgning af Y s Men Region Danmarks regionsprojekt i klubåret 2012/2013, og gennemføres i første omgang af Y s Men s klubberne i Holstebro området. Der er blevet pakket på livet løs fra lagrene i Holstebro Nødhjælp og af indsamlede varer i Y s Men s regi til formålet. Fra første sending vil der op under jul blive uddelt varmt tøj, fodtøj, legetøj og meget mere til nødlidende familie i Gjakova, hvor der er ca. 50 % arbejdsløshed og mangel på alt. - Når man ingenting ejer er næsten alt af værdi. Klubberne i Holstebro området er i fuldt sving med at pakke næste forsendelse, hvoraf hovedparten skal sælges i den genbrugsbutik, der forventes indviet først i det nye år. - Om det skal lykkes fortsat at sende nødhjælpsvarer og varer til den påtænkte genbrugsbutik, afhænger helt af, om vi kan skaffe penge til den dyre transport. - Men vi kan jo håbe, at julemanden kommer forbi og taber en sæk penge. Men der er ingen tvivl om, at der er stort behov for den hjælp, vi kan yde dem som Y s Men. Men primo dec. Afholde de 6-7 klubber i Holstebro området et evalueringsmøde, hvor der skal vise sig, om vi kan rejse de ca kr., der er nødvendig for at sikre minimum 5 forsendelser de næste 2,5 år. Det er et stort beløb oveni de normale støtteopgaver for klubberne, og de mange frivillige timer, Der skal bruges til pakkearbejde. Men vi er optimister, og det er glædeligt, at vi på den måde kan følge op på regionsprojektet 2012/2013. Noget vi måske forsømmer lidt i vores bevægelse.

8 Hvad forpligtiger vi os til Af Rejsekoordinator Ib Møller Jensen Et ofte stillet spørgsmål er. Hvad forpligtiger vi os til, ved at sige ja til at få en B.F. delegat på besøg? Man skal sørge for hans/hendes ophold i en periode, hvilken typisk er 2-3 dage. Et sted at sove, mad og deltagelse i klubaktiviteterne. Evt. vise typiske steder eller andet fra pågældende egn. Eller noget man bare har lyst til at vise frem. Det er helt op til den enkelte klub, hvordan besøget skal forløbe En Full grant B.F. delegat er på et gratis ophold i landet. Så ophold og forplejning påhviler klubben. Videre transport til næste opholdssted påhviler også klubben, men regionen afholder transportudgifter. Det er rigtig spændende at få besøg af Y`s Men fra andre lande De vil gerne fortælle om hvad de gør i deres hjemland, hvordan møderne foregår, hvad de har af fundraisings projekter, og hvad de støtter. En Full grant B.F. delegat skal være i stand til at kommunikere på engelsk, det er en betingelse for at få legatet. Det kan godt være at delegater fra Asien og Syd Amerika har noget accent. men som regel ikke mere, end at de kan gøre sig forståeligt. Hvad får klubben så til gengæld? En spændende oplevelse, og fornemmelsen af at man er en del af et større fællesskab. For at kunne søge et BF legat skal klubben have en Alf Reyold Award på 5 US $ Dvs. klippe frimærker og have fået point svarende til 2000 point pr medlem Jeg kan kun opfordre jer til at tage imod en sådan BF delegat, men også til selv at søge, og få muligheden for at besøge Y`s Men i andre lande.

9 , Gunnar Hansen, Regionskatmester Netbankforsikring Y s Men s klubber betragtes som virksomheder, og banken dækker ikke, hvis der begås indbrud i virksomhedens netbank. Ledelsen for Y s Men International Region Danmark drøftede problemerne omkring netbankforsikring på ledelsesmødet november Med hensyn til eventuel netbankforsikring af Regionens egne pengeanbringelser i pengeinstitutter enedes Regionsledelsen om at se tiden an. Ledelsen overlader det til klubberne selv at tage stilling til, om de ønsker at tegne en netbankforsikring.

10 Har din klub opfordret til kirkeindsamling? Af Henning Andersen, RLM ØST Mange klubber har benyttet uddelingen af DVD en fra Danmarks kirkelige mediecenter til også at opfordre menighedsrådene til at tænke på Y s Men Region Dannark, når menighedsrådene beslutter, hvem der skal støttes i de kirkelige indsamlinger i den kommende periode. Andre klubber har måske endnu ikke opfordret de lokale menighedsråd til at samle ind. Som bekendt går Indsamlingen i vore kirker til Y s Men Region Danmark i den kommende periode til Time of Fast. Da der ikke længere eksisterer en landsdækkende plan for kirkernes indsamling, er det yderst vigtigt, at vi opfordrer alle de menighedsråd, som vi i klubberne har kontakt med, til at støtte Y s Men Region Danmark. Klubben bestemmer naturligvis selv hvordan henvendelsen til menighedsrådene skal ske. Nogle klubber klarer det ved en telefonopringning til menighedsrådsformænd eller præster, mens andre klubber hellere vil gøre det pr. mail eller brev. Her følger et forslag til, hvad der f.eks. kan stå i en skriftliglig henvendelse til sognene i klubbens nærområde: XXXX sogn Fra xxx Y s Men s Club har vi tidligere haft fornøjelsen at overbringe jubilæumsgaven i form af en DVD med Sigurd og Snapper fra Danmarks Kirkelige Mediecenter. Nu tillader vi os at opfordre sognet til at tænke på Y s Men Region Danmark, når sognet skal udarbejde sin liste over indsamlingsformål i kirken i den kommende periode. Y s Men Region Danmark er udpeget til at indgå i indsamlingsperioden VINTER, der går fra Hellig 3 Konger til Fastelavn. På verdensplan er der tradition for, at Y s Men over hele verden går i kirke den 3. søndag i januar d.v.s. d. 19. januar Derfor tillader vi os at foreslå, at sognets indsamling til Y s Men Region Danmark netop sker på denne søndag, hvis det er muligt. Det, der indsamles i vore kirker til Y s Men Region Danmark, går videre til en række vigtige hjælpeprojekter rundt om i verden under betegnelsen TIME OF FAST, idet klubbernes medlemmer giver et beløb svarende til et måltid mad. Læs eventuelt mere på under menupunktet: Organisationer. Venlig hilsen Xxx Y s Men s Club Tlf.nr Mail www

11 , Evan Johansen Frivillige søges Fra april 2014 afholder KFUM og KFUK i Danmark Børnefestival i Randers. Her forventes det at 1500 børn og deres ledere mødes til tre forrygende dage. Mange Y s Men s klubber har allerede vist deres støtte til festivalen via et kontant beløb hvilket muliggør at der kan skabes gode rammer og oplevelser for deltagerne. Udvalget bag festivalen er meget taknemmelig for denne støtte. Lige nu er godt 45 frivillige i fuld gang med at planlægge festivalen, og der bliver arbejdet ihærdigt på at skabe en festival, der sætter sig spor og er med til at vise børn at de kan tro på Gud. For at gennemføre festivalen kræves der mange frivillige hænder. Det forventes, at der skal bruges flere hundrede frivillige for at tingene kan lykkes. Derfor denne hilsen. Har du tid og lyst til at være med til at give deltagerne en god oplevelse så er der brug for din hjælp som vagt, maduddeler og til mange andre praktiske ting. Vil du give en hånd nogle timer en af dagene eller være i Randers en hel dag så send en mail til eller ring til Ivan Pedersen på tlf for flere oplysninger.

12 Facebook statistik de sidste 28 dage. Kvinder 54%Nåede personer 37%Dine fans Mænd 44%Nåede personer 62%Dine fans Personer og land vi er nået ud til Danmark Indien 20 Palæstina 1 Holland 1 Australien 1 Sydafrika 1 Sprog Ukrainsk 2 Spansk 1 Japansk 1 Amerikas Forenede Stater (USA) 18 Slovenien 1 Hollandsk 1 Norge 13 Polen 1 Polsk Rumænien 13 Filippinerne 1 Tyskland 11 Finland 1 Storbritannien 9 Honduras 1 Ukraine 8 Japan 1 Rusland 8 Østrig 1 Sverige 7 Canada 7 Frankrig 4 Tanzania 4 Grønland 2 Indonesien 2 Bangladesh 2 Spanien 2 Peru 2 Tunesien 2 Kina 1 Myanmar 1 Sprog Dansk Engelsk (US) 105 Engelsk (UK) 47 Russisk 13 Tysk 9 Norsk (bokmål) 8 Rumænsk 6 Svensk 5 Fransk (Frankrig) 2 Indonesisk 2

13 , Bjarne Sønderskov Digital postkasse Med hensyn til digital postkasse. Det er ikke noget Y s Men Region Danmark har indflydelse på, eller kan påvirke. Beslutningen om, at alle virksomheder med et et CVR. Nr skal have en digital postkasse følger af LOV nr 528 af 11/06/2012, som er vedtaget af Folketinget. Af Cvr. DK fremgår Foreninger med pligt til at lade sig registrere Foreninger med pligt til at lade sig registrere betegnes ikke-erhvervsdrivende foreninger. Pligten til registrering gælder f.eks. andelsboligforeninger, der pr. automatik er selskabsskattepligtige, og foreninger, som skal afregne A-skat for medarbejdere, eksempelvis idrætsforeninger med ansatte. De såkaldte NGO er (nonegovernmental organization) skal ligeledes registreres, hvis de skal afregne moms eller afregne a-skat for medarbejdere. Foreninger som har et non-profit formål, almennyttigt formål eller som ikke opfylder kravet om at fremme deltagernes økonomiske interesser, skal således registreres som en ikke-erhvervsdrivende forening. Registrering sker på Virk.dk via Start Virksomhed Frivillige foreninger Frivillige foreninger omfatter blandt andet grundejerforeninger, idrætsforeninger, almennyttige boligforeninger, ejerforeninger, kulturelle foreninger mv.

14 Frivillige foreninger er imidlertid kendetegnet ved at være foreninger, der ikke har nogen afgifts- eller oplysningspligt over for det offentlige. Oplysningspligt kan f.eks. være i form af A-skat i de tilfælde, hvor der er ansat en vicevært, træner eller lign. Frivillige foreninger er derfor ikke som udgangspunkt forpligtet til at have et CVRnummer, men hvis din frivillige forening f.eks. skal have tilskud fra en offentlig myndighed, kræves det, at din forening har et CVR-nummer for at få en såkaldt Nemkonto. Frivillige foreninger, der derfor får brug for at oprette, ændre, forny eller lukke et CVR- nummer, skal selv registrere det online med Digital Signatur eller NemID på Virk.dk. Alle frivillige foreninger er registeret under branchekoden: " Andre organisationer og foreninger". Region Danmark har ingen indflydelse på det. At myndighederne har besluttet, at al kommunikation mellem myndighederne og borgere/virksomheder skal foregår digitalt har Region Danmark ingen indflydelse på. Den enkelte klub må afgøre, om den har behov for en digital postkasse. Region Danmark kan ikke påtage sig at være postkasse for samtlige klubber. Det er muligt, at det er administrativt bøvl; men det er det sikkert også for mange mindre virksomheder. Ikke desto mindre kan vi jo ikke melde os ud af samfundet. Skal jeg være lidt polemisk, tror jeg ikke kravet om digital postkasse for danske Y s Men s klubber, kan måle sig med de myndighedskrav vore klubber i Østeuropa er stillet over for, for slet ikke at tale om klubberne i Rusland. Vi skal være glade for, at vi, som klub, arbejder i Danmark.

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen.

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

Y s Men i Danmark Nr 2 // 2014. Henrik Stubkjær. passion for Y s Men. Genbrug i Silkeborg Dicte sætter lyd på Bibelen

Y s Men i Danmark Nr 2 // 2014. Henrik Stubkjær. passion for Y s Men. Genbrug i Silkeborg Dicte sætter lyd på Bibelen WAI Y s Men i Danmark Nr 2 // 2014 Henrik Stubkjær passion for Y s Men Genbrug i Silkeborg Dicte sætter lyd på Bibelen WAI Y s Men i Danmark Nr 2 // 2014 Henrik Stubkjær passion for Y s Men Genbrug i Silkeborg

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang INDHOLD 04 06 08 10 Håb forude for danske medarbejdere Danske præstationer sendt til tælling Arbejdsglæde & Præstationskultur Tag Pink med på arbejde

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet OI-Magasinet Indhold Udkommer: 3 gange årligt Oplag: 400 eksemplarer pr. nummer Layout: Microsoft ME & Office 2000 OI-Magasinet er officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI).

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

HEDENSTED Y S MEN S CLUB

HEDENSTED Y S MEN S CLUB HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 109 maj. 2015 KFUM s SOLDATERMISSION 1889 KFUMs Centralforening åbnede det første soldaterhjem den 1.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011 Informationsaften for nye frivillige Tirsdag 15. november 2011 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus 43% af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde,

Læs mere

Flere indsamlere SLØJFEN 30 90%90 90% 90% 90 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Vellykket 90% 90. eller særdeles vellykket.

Flere indsamlere SLØJFEN 30 90%90 90% 90% 90 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Vellykket 90% 90. eller særdeles vellykket. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 30 januar 2008 Arkivfoto: Morten Lykkeberg. Flere indsamlere På landsplan er målet 2500 flere indsamlere i forhold til 2007. Stigningen skal bl.a. sikres

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere