Christian Lund: A/S Dampskibsselskabet Vendila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christian Lund: A/S Dampskibsselskabet Vendila"

Transkript

1 Christian Lund: A/S Dampskibsselskabet Vendila grundlagdes i København afj. T. Svendsen og H. Christensen rederiet D/S Vendila. De samme personer stiftede yderligere to rederier D/S Cimbria ogd/sfionia, ligesom firmaet blev korresl) onder ende reder for Helsinpørrederiet D/SAjax. I den efterfølgende artikel gennemgår Christian Lund disse rederier og følger dem fra fusioneringen under D/S Vendila gennem to verdenskrige og skiftende ejere, indtil D/S Vendila i 1972 fusionerede med rederiet Dannebrog og med sidstnævnte som fortsættende selskab. For 100 år siden i år - i december 1897*) - gik tæppet op for et nyt dansk rederi, som fik navnet Aktieselskabet Dampskibsselskabet Vendila. Det blev stiftet af skibsfører Jens Thomas Svendsen (14. september januar 1919) og befragter Hans Christensen (11. november november 1943) med en aktiekapital på kr , og et partial-obligationslån på kr Der kontraheredes straks en tons dw damper ved et skotsk værft. De to initiativtagere var den ideelle kombination af sø og land. De kendte hinan- *) Vedtægterne blev faktisk først anmeldt 8. januar 1898 til Aktieselskabsregistret, hvor rederiet blev registreret som Aktieselskab Nr den fra deres fælles arbejdsgiver, rederiet Alfr. Christensen & Co., København, hvor J.T. Svendsen var kaptajn og H. Christensen befragter, efter uddannelse hos H.C.Grube i Marstal, n? efterfølgende videre uddannelse i Hamburg. I begyndelsen af september 1897 havde de - begge under betegnelsen»grosserer«- stiftet firmaet Svendsen & Christensen, og kort tid herefter september - stiftet Aktieselskabet Dampskibsselskabet Cimbria, med en aktiekapital på kr , og et partial-obligationslån på kr Dette selskab havde også straks efter stiftelsen kontraheret ikke mindre end tre nybygninger ved skotske værfter. De fire nye skibe blev alle leveret i løbet af det følgende år, 1898, og kunne således nyde frugterne af et godt fragtmarked, der tilmed blev pustet godt i vejret ved Boerkrigen i Sydafrika Svendsen & Christensen kaldte sig fortrinsvis»forretningsfører«, og benyttede kun sjældent den mere almindeligt benyttede betegnelse»korresponderende reder«, for de to rederier, som blev drevet fra kontorlokaler i Frederiksgade 1, København, i en stor mezzaninlejlighed, hvis ene side vendte ud mod Store Kongensgade og den anden mod Marmorkirken. 36

2 I S/S AJAX: tdw. Bygget 1889 hos Wm. Dobson & Co., Low Walker on Tyne, til rederiet Gibson & Co., Leith. Solgt 1901 til D/S Ajax, Helsingør, hvis forretningsførelse i 1906 blev overtaget af Svendsen & Christensen (D/S Vendila, København). 25. december 1917 torpederet eller minesprængt i Biscayabugten på rejse mellem Bilbao og Cardiff. 11 mand omkom. Her havde de til huse indtil 1953, hvor Svendsen & Christensen afgav forretningsførelsen til et andet firma. Den 4. april 1902 havde Svendsen 8c Christensen mod på at stifte endnu et tredje nyt dansk rederi, Aktieselskabet Dampskibsselskabet Fiona, med en aktiekapital på kr og et partial-obligationslån på kr Her kontraheredes dog ikke nybygninger; man nøjedes med at købe fire S/S AJAX: 1,465 dwt. Built in 1889 at Wm. Dobson & Co., Low Walker on Tyne, for the shipping company Gibson & Co., Leith. Sold in 1901 to D/S Ajax, Elsinore, whose business activities were taken over by Svendsen & Christensen (D/S Vendila, Copenhagen) in On December 25th 1917 the ship was torpedoed or blown up by mines in the Bay of Biscay en route between Bilbao and Cardiff. Eleven crew members died. ældre engelske dampskibe - og flere skibe blev det ikke til for dette rederis vedkommende, som likvideredes i 1918 efter salg af det sidste skib til Aktieselskabet Dampskibsselskabet Jutlandia (grosserer Jens Toft), der som korresponderende reder benyttede skibsreder T.C. Christensen - ikke familie med skibsreder Hans Christensen. Samtidig med stiftelsen af Fiona trak kaptajn J.T. Svendsen sig ud af forretnings- 37

3 førelsen for at hellige sig andre, og mere private, interesser, men hans navn forblev stadig forbundet med firmaet Svendsen & Christensen, der derefter havde skibsreder Hans Christensen som eneindehaver, indtil han døde på sin 74-års fødselsdag 11. november 1943, men han blev i ledelsen bistået af broderen, prokurist E. Christensen og svogeren, ligeledes prokurist, Andreas Frederik Møller (23. maj maj 1964), der efter Hans Christensens død overtog eneledelsen og fortsatte hermed, indtil Svendsen 8c Christensen afgav forretningsførelsen i Endelig, i 1906, overtog Svendsen & Christensen forretningsførelsen af Aktieselskabet Dampskibsselskabet Ajax, der siden 1893 var hjemmehørende i Helsingør, men hvor der ønskedes en ny ledelse, i stedet for den hidtidige under Dampskibsselskabet Torm. Svendsen & Christensen var et firma, der ikke ønskede større opmærksomhed omkring sig. Det levede efter devisen:»den, der lever i ubemærkethed, lever godt«, og det var yderst sjældent, at der var omtale af virksomheden, ud over den årlige beretning i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger i rederierne. Vendilas 25- års jubilæum i 1922, og 50-året i 1947, blev således forbigået i stilhed, og det var først ved ledelsesskiftet i 1953, og et yderligere skift i 1963, at der var større offentlig omtale af rederiet. Navnesystem. Vendilas, Cimbrias og Fionas skibe benyttede et fælles navnesystem. Skibene blev fortrinsvis navngivet efter personer, der enten var formand for, eller medlem af, bestyrelsen, men ind imellem fik et skib også navn efter en kendt dansk personlighed. Det var først ved ledelsesskiftet i 1953, at et nyt system indførtes, hvor nye skibe fik tilnavnet Vendila. Efter det yderligere skift i 1963 fik Vendilas skibe navne i»-borg«- systemet, der som bekendt benyttedes, og stadig benyttes, i skibe tilhørende Aktieselskabet Dannebrog. Rederiflag og skorstensmærke Sorn rederiflag benyttedes et blåt splitflag med et rødt skjold, hvori indgår en hvid, malteserkorslignende figur. Korsarmene når ud til skjoldets rande. På hver side af en sort skorsten et rødt skjold med en hvid, malteserkors lignende figur. Korsarmene når ud til skjoldets rande. Således blev rederiflag og skorstensmærke registreret (som nr. 44) efter lov nr. 358 af 26. august 1941, samt efterfølgende bekendtgørelse af 23. december Vendila overtager Cimbria Den 14. marts 1914 afholdtes en generalforsamling i Vendila, hvor det vedtoges at købe Cimbrias fire skibe for kr , og senere samme dag afholdtes så en generalforsamling i Cimbria, hvor salget af skibene blev godkendt, hvorefter det besluttedes at likvidere selskabet. Det skete med en udlodning til aktionærerne på 160%. Den 1. Verdenskrig De Svendsen & Christensen'ske rederier var i 1914 det 8. største danske rederi med 14 dampskibe på i alt tons dw - således større end J. Lauritzens 24 skibe på 38

4 Si /ii /Sif ;/ // I/! f / / '< A / I -i é/ i S/S LARS KRUSE: tdw. Bygget 1898 hos Carmichael, MacLean & Co., Greenock til D/S Cimbria A/S, København, der var grundlagt året før. Marts 1914 blev skibet, sammen med D/S Cimbrias øvrige tre. skibe overtaget af D/S Vendila. 2. februar 1919 blev S/S LARS KRUSE torpederet (minesprængt?) af tysk u-båd i den Engelske Kanal. 17 mand omkom, en mand blev taget op af en tysk u-båd, formentlig den u-båd, der havde torpederet skibet. S/S LARS KRUSE: 2,456 dwt. Built in 1898 at Carmichael, MacLean & Co., Greenock, for the shipping company D/S Cimbria A/S, Copenhagen, which had been founded the year before. In March 1914 the ship, together with D/S Cimbria's other three ships was taken over by D/S Vendila. On February 2 nd 1919 the ship was torpedoed (or blown up by mines?) by a German U-boat in the English Channel. 17 crew members were killed and one man was picked up by a German U-boat, probably the one which had torpedoed the ship tons dw og A.P. Møllers 10 skibe på tons dw! Fem skibe gik tabt ved krigsforlis, et strandede og et blev solgt. Fionas flåde var blevet reduceret til et skib, og det besluttedes da i 1918 at likvidere selskabet ved salg af skibet. Den økonomiske udvikling i Fiona giver et godt billede af skibsfartens vældige konjunkturudsving. I de ti år, rederiet havde eksisteret siden stiftelsen i 1902, var der ikke udbetalt 39

5 dividende til aktionærerne kunne en Fiona-aktie derfor købes til omkring kurs 10. Under krigen steg aktierne til 7-800, og ved likvidationen fik aktionærerne udbetalt 1075%! Aktiekapital Vendilas aktiekapital, som fra stiftelsen i 1897 var på kr , blev allerede i 1903 forhøjet til kr forårsaget af kontraheringen af yderligere tre nybygninger i Helsingør. Senere blev den udvidet m p-a, Ifr 9 9 f. 00(1 r\cr i 1 Ql A \rar Af>r\ rla r-»å \rr I 1916 fordobledes aktiekapitalen til kr , og i 1918 en ny fordobling til kr ved udstedelse af fondsaktier. I de magre år, der fulgte efter freden i 1918, stod det dog klart, at denne aktiekapital var for stor. På generalforsamlingen 22. maj 1922 fremsatte bestyrelsen derfor et forslag om at nedsætte kapitalen til det halve, til kr , mod at betale aktionærerne 50%, svarende til kr En aktionærgruppe, der blev ledet af den da kendte vekselerer A. Petersen-Hinrichsen, stillede et modforslag om betaling af 90%, eller kr med en ny aktiekapital på kun kr men det endte med, at det var bestyrelsens forslag, som blev godkendt. Der gik så mange år, før aktiekapitalen igen blev forhøjet - til trods for nykontraheringer i 1923 på seks skibe og i 1929 på yderligere tre, endnu større, skibe. Det var først under den ny ledelse, at aktiekapitalen i 1957 blev forhøjet fra de kr til kr Mellemkrigsårene Vendila var altså kommet ud af Den 1. Verdenskrig med halvdelen af skibene i behold. I 1922 indledtes et nybygningsprogram ved kontrahering af tre søsterskibe i Aalborg, fulgt op af endnu tre (to i København og et i Nakskov) lidt større enheder, og i 1929 af yderligere tre endnu større søsterskibe i Helsingør, som skulle blive rederiets sidste nybygninger under Svendsen & Christensens ledelse. Flere af de ældre dampere solgtes i forbindelse med Ae*x\ cirlcfa lv\r>tranprin(t TRl^t xrqr Y\p.te±crri<=»n_ U ^ l l UiVAkJLV l W l l U U l l V. i l I l. -S-J/ V* K- V CXX L l t t V U V l l de for Vendila, at der blev foretrukket nybygninger fremfor køb af ældre tonnage, og at der blev kontraheret serier af søsterskibe; derved blev der skabt større mulighed for billigere anskaffelsespris, samt mere ensartethed i driften, som også derved kunne gøres billigere. Og mulighed for at kunne tilbyde befragtere ensartet tonnage. Altsammen kloge dispositioner. Set i bakspejlet er det vel derfor et spørgsmål, om det var en fornuftig disposition i 1929 at kontrahere dampskibe. Det havde måske været klogere at efterligne skibsreder A.N.Petersen (Dansk-Fransk), som havde bestilt motorskibe, i hans eget design, i kun lidt større udgave og til en merpris på kun et par hundrede tusinde kroner. Vendilas S/S OTTO PETERSEN (4.965 tons dw) kostede kr , medens Dansk- Fransk's M/S BORNHOLM (5.500 tons dw) kostede kr de leveredes næsten samtidigt i En anden disposition, som måske heller ikke var så kløgtig, var i maj 1939 at sælge en af damperne. På det tidspunkt stod det 40

6 .'rfr^i '' S 1 * f M -. ' H' I Pli i S/S CHRJ. KAMPMANN: tdw. Bygget 1924 på Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft til D/S Vendila, København. S/S CHR. J. KAMPMANN var et af de to skibe fra D/S Vendila, der i april 1940 kom under canadisk kontrol. Den 2. november 1942 blev skibet på rejse fra Trinidad til New York kort efter afsejlingen torpederet af tysk ubåd (U-160). Ved forliset omkom 19 mand, heraf 5 danske. vist klart for de fleste, at en storkrig var forestående, og så måtte skibspriserne nødvendigvis stige kraftigt. Skibenes beskæftigelse Under Svendsen & Christensens ledelse 5/5 CHRJ KAMPMANN: 4,000 dwt. Built in 1924 at Kjøbenhavns Flydedok S? Skibsværft for D/S Vendila, Copenhagen. S/S CHRJ KAMPMANN was one oftwo ships from D/S Vendila which came under Canadian control in April On November 2 nd 1942 while on a voyage from Trinidad to New York the ship was torpedoed by a German U-boat (U-160) shortly after its departure. 19 crew members died in the wreck including 5 Dånes. blev Vendilas skibe fortrinsvis beskæftiget i trampfart eller på timecharter. Rederiet fik indpas i trafikken med jordnødder fra Vestafrika til Europa, hvor der oparbejdedes et ry for ekspertise. Der blev skaffet gode og langvarige kontrakter i 1930'erne, 41

7 men efter 1945 gled forbindelserne med jordnød-købmændene ud. Den 2. Verdenskrig Ved krigens udbrud i september 1939 rådede Vendila over en flåde på otte dampskibe på i alt tons dw. Rederiet var da Danmarks 12. største (ud af 60 rederier med skibe over 500 tons dw^. Besættelsen 9. april 1940 medførte, at kun to af skibene kom i»hjemmeflåden«. De forliste begge, men kunne hæves og rapq KpaiCii-ia, y-pv/^c ijm At r\ uv. to*, OV^JXO o^y-iro oxxxl/c cvikp i X " wiin L^VAV^Llct'LAV.xx^ o.f- o,ri an kom to under engelsk og to under canadisk kontrol. De forliste alle. De sidste to skibe lå i nordamerikansk havn, hvor de blev lagt op, for så i juli 1941 at blive rekvisitionerede af den amerikanske regering og sat i fart under Panamaflag; en bizar situation, at et land (USA) beslaglægger et andet lands (Danmark) skibe for at sætte dem i fart under et tredje lands (Panama) flag! Det skyldtes, at på det tidspunkt var USA endnu neutral, og skibe under amerikansk flag kunne ikke sættes ind i transporter til de allierede. De to»amerikanere«overlevede, men blev først tilbageleveret i juli og den endelige erstatning for brugen af dem kom først i juli år senere, hvorimod erstatning fra England og Canada for brug og tab af de af dem beslaglagte skibe fandt sted allerede i marts og i oktober 1946! Situationen efter 5. maj 1945 Vendila havde altså mistet halvdelen af sin flåde, men af de tilbageværende fire skibe var de tre de nyeste og de største. Noget tegn på, som andre rederier, at ville købe erstatningstonnage fra USA, eller at kontrahere nye skibe, var der ikke hos forretningsførelsen hos Svendsen & Christensen. Var gnisten blegnet, eller lysten til at fortsætte i skibsfart gået tabt? Ikke helt, for i 1952 besluttedes det af bestyrelsen (nye medlemmer) at lade de tre store kulfyrede dampskibe (bygget 1930) bygge om til oliefyrede dampere, og rederiets første motorskibe blev kontraheret - et trampskib og et tankskib. En ny æra 1953/1963 Som en af Danmarks største importører af kul og koks var Aktieselskabet Kampmann 8c Herskind selv sagt også interesseret i skibsfart, for det var ad søvejen, at importen fandt sted. Kampmann & Herskind havde da også haft en fortid som rederi*). *) A/S Kampmann & Herskind havde i maj 1905 stiftet Aktieselskabet Dampskibet Cyrus ved køb af en tons dw damper, bygget i 1876 hos B & W (Nr. 93) fra A/S Dampskibsselskabet Carl, et af de L. H. Carl'ske rederier. Skibet hed VOLMER, men blev omdøbt til CYRUS. I juni 1911 blev skibet solgt til»zentralverein Deutscher Reeder«, Hamburg, som under navnet GISELTHOR lod det bygge om til logiskib for strejkebrydere i Hamburg havn. D/S Cyrus blev derefter likvideret. A/S Kampmann, Møller & Herskind, med hjemsted i Aarhus, havde i februar 1906 stiftet Aktieselskabet Dampskibet SCOT, ved Køb af en 2420 tons dw engelsk damper, bygget i 1895 i Newcastle-upon-Tyne. Skibets oprindelige navn var BANGARTH. 23. april 1917 blev det sænket ved kanonild fra en tysk ubåd ca. 12 sømil fra St. Abb's Head på rejse fra København til Burntisland i ballast. Besætningen blev reddet af den engelske fiskedamper SCOPIO. Herefter likvideredes D/S Scot. 42

8 >:? nr7\ mama M/S ABELONE VENDILA: tdw. fragtskib bygget 1954 på Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri til D/S Vendila. Skibet, der blev bygget efter at D/S Vendila i 1952 var blevet overtaget af firmaet Kampmann & Herskind, var det første i rederiets flåde, der bar tilnavnet Vendila. I 1962 blev M/S ABELONE VENDILA solgt til Deutsche Seeredere i Rostock, og i årene efter fulgte flere ejerskift, indtil skibet i 1985 blev solgt til ophugning. M/S ABELONE VENDILA: 4,047 dwt. A cargo ship built in 1954 at the Helsingør Skibsværft Sf Maskinbyggeri for D/S Vendila. The ship, which was built after D/S Vendila had been taken over by the firm of Kampmann & Herskind in 1952, was the first in the company's fleet to bear the side name»vendila«. In 1962 the M/S ABELONE VENDILA was sold, to Deutsche Seeredere in Rostock, and in the following years the ship changed ownership several times until it was sold to the breaker's yard in Nu opstod der en ny interesse for atter at komme tilbage i dansk skibsfart. Civilingeniør Per Kampmann (31. maj april 1959) havde i 1951 fratrådt stillingen som direktør for Det Danske Luftfartsselskab (DDL), og han var begyndt at interessere sig for Vendila, hvor hans far, grosserer Chr. J. Kampmann (1. juni maj 1937) i mange år havde været formand for bestyrelsen og endog haft et skib opkaldt efter sig. Per Kampmann blev indvalgt i Vendilas bestyrelse i maj 1951, sammen 43

9 med fætteren, grosserer Chr. Kampmann (19. marts november 1965), og han blev formand allerede året efter. Andre medlemmer af Kampmann-familien havde været eller blev ligeledes medlem af bestyrelsen, senest direktør Niels Kampmann (1914-). Igennem længere tid havde Kampmannfamilien investeret i aktier i V^n^il 0 S i,7 ' r i et råd fra en ven af familien:»hvorfor have besværet med at stifte et nyt rederi, hvis der i stedet kunne købes et eksisterende«- og u.et Kunne u.er veu. yu.er±igere opkøu ar a±ctier i Vendila, som handledes på Københavns Fondsbørs, og en majoritetsandel var inden for rækkevidde. Aktionen lykkedes. En venskabelig, og således ikke fjendtlig overtagelse blev resultatet. Men der var jo også tale om gode venner, der kendte hinanden, og som havde tillid til hinanden. Der blev i december 1952 truffet en aftale om, at Kampmann & Herskind fra 1. januar 1953 overtog ledelsen fra Svendsen & Christensen. Forandringen betød også et farvel til de gamle og ret så triste lokaler i Frederiksgade og et goddag til nye og moderne, lyse lokaler i Dagmarhus på Rådhuspladsen. Fra den gamle ledelse fulgte tre funktionærer og den nu 75-årige skibsreder A. F. Møller med, han havde da været knyttet til Vendila i 55 år! Nu skulle Vendila aktiveres. Den gamle ledelse havde ganske vist truffet to beslutninger: At de tre søsterskibe, bygget i Helsingør i 1930, skulle ombygges fra at være kulfyrede dampere til oliefyrede, og at der skulle kontraheres et tons dw trampmotorskib og et tons dw tankskib, rederiets første med motor som drivkraft. Den ny ledelse må have fået»et godt tilbud, man ikke kan afslå«, for kun få måneder efter, at ombygningen fra kul til olie havde fundet sted, blev de tre skibe solgt en bloc til et chilensk rederi. Vendila's kendte personnavnesystem blev droppet til fordel for et nyt, med tilnavnet VENDILA. Først kom det lille motorskib, som fik navnet ABELONE VENDILA. Og den ny ledelse så en fremtid i tankfart, for samtidig med kontraheringen af motortankeren blev der indgået et gunstigt idiig uuslci icudi u \D <xi ). IVXCJU u.c nye icucre måtte også snart sande, at tankfart hører til skibsfartens mest volatile. Højt at flyve, dybt af falde. Suez-krisen i 1956 fik alvorlige efterdønninger; fragtraterne faldt drastisk. Der var kontraheret endnu et tankskib. Der blev truffet beslutning om at sælge det første tankskib efter certepartiets udløb, og det andet skib blev solgt få år efter overtagelsen, ligesom det mindre motorskib blev solgt. I maj 1963 var Vendila så et rederi uden skibe. Kampmann & Herskind var nu også blevet omdannet i 1962 ved udskillelse af Kampmann-familiens»interesser«i selskabet. De havde dannet Familieaktieselskabet C. Kampmann & Co., der overtog ledelsen af Vendila, men der var ikke rigtigt mod på at gældsætte sig i forbindelse med nykontrahering eller ved køb af anden tonnage, til trods for den ret pæne pengekasse, som rederiet lå inde med efter salget af de tre skibe. De gamle herrer var kørt trætte; direktør Niels Kampmann havde sin fuldtidsbeskæftigelse som administrerende direktør for A/S Det Danske Trælast-kompagni, og Per Kampmann's søn var ikke 44

10 M/S TOVE VENDILA: tdw. Tankskib bygget i 1954 hos Burmeister & Wain, København, til D/S Vendila. Skibet var sammen med ABELONE VENDILA rederiet Vendilas første motorskib blev M/S TOVE VENDILA solgt til et rederi i Tyrkiet, og i 1979 på rejse mellem Le Havre og Middelhavet sprang skibet læk og blev forladt af besætningen. Skibet blev senere bjerget, men året efter blev det solgt til ophugning i Izmir. M/S TOVE VENDILA: 18,100 dwt. A tanker built in 1954 at Burmeister & Wain, Copenhagen for D/S Vendila. This ship and ABELONE VENDILA were the very first motor vessels from the Vendila shipping company. In 1959 the M/S TOVE VENDILA was sold to a shipping company in Turkey, and in 1979 while en route between Le Havre and the Mediterranean the ship sprang a teak and was abandoned by the crew. The ship was later salvaged but the following year it was sold to the breaker's yard in Izmir. rederiinteresseret; han havde overtaget godset Palstrup. Ledelsen overvejede derfor alvorligt af likvidere Vendila En tredje - og den måske sidste - æra for Vendila indtraf, da Københavns Fondsbørs 10. september 1963 modtog en meddelelse fra Aktieselskabet Dampskibsselskabet Dannebrog:»Familieaktieselskabet C. Kampmann & Co. har truffet aftale om at overdrage aktie- 45

11 majoriteten i A/S Dampskibsselskabet Vendila til A/S Dampskibsselskabet Dannebrog, en af de C.K. Hansen'ske virksomheder. Overtagelsen finder sted, når en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes den 20. ds. har indvalgt repræsentanter for de nye aktionærer i bestyrelsen, samtidig mpdl af avti'^t-nfi'^i'it^tpne h i ri ti ri i ore rer.r3p- 111V/U. XXL U.lvUvlllU vil Itv. LViiU xxxx-x xx._x.xfet v_. X v_-»_. x x~_- sentanter nedlægger deres hverv. I forbindelse med aktieoverdragelsen fratræder A/S C. Kampmann & Co. som lader med tryghed vore pladser i selskabets ledelse til den ny hovedaktionærs repræsentanter i tillid til, at de med deres bedst tænkelige kvalifikationer og forbindelser inden for shipping-verdenen vil kunne føre»vendila«videre gennem de nuværende vanskelige tider, hvor så mange andre har måttet give op, til en lys og lønnende fremtid for samtlige selskabets aktionærer. Ved de kommende generalforsamlinger vil vi være at finde på minoritets-aktionærernes stolerækker. Vi glæder os til fra disse UIICKLØI IKJI Vx_,ixU.xx<x vjg dliyj^^s d.x nnnav.l UV-JKUUIH, _/xci.vxav_.x o.l XJCJ'X^^. >xv. sj_x.xxxxw wx_x C.K. Hansen.«Det var C.K. Hansen-familien, som havde været opmærksomme på, at der lå en mulighed for at overtage et rederi uden skibe. En henvendelse til Vendilas bestyrelse og ledelse om at overtage aktiemajoriteten blev modtaget som et lykkeligt alternativ til en likvidation, så der opnåedes hurtigt enighed om overdragelsen. Det var forholdsvis enkelt at fastsætte værdien af aktierne, for selskabets egenkapital androg på det tidspunkt kr Den ekstraordinære generalforsamling vedtog enstemmigt at lade Dannebrog overtage Vendila. Den gamle bestyrelse, med den 49-årige direktør Niels Kampmann som formand, trådte tilbage med undtagelse af havariekspert, kaptajn J.Fabricius, som fulgte med over i den ny bestyrelse, der ellers kom til at bestå af medlemmer af C.K Hansen-familien. Direktør Niels Kampmann udtrykte det således:»vi, der hidtil har siddet i bestyrelsen som repræsentanter for aktiemajoriteten, træder nu ganske naturligt tilbage. Vi over- 46 skab, og vi ønsker den fremtidige bestyrelse held og lykke med deres arbejde.«dannebrogs ledelse gav udtryk for, at overtagelsen af aktiemajoriteten skulle ses på baggrund af et ønske om at videreføre det gamle rederi. Det havde haft et godt ry mange steder, også i udlandet, og Dannebrogs ledelse var af den opfattelse, at der skulle være gode muligheder for atter at gøre Vendila til en levende dansk rederivirksomhed. Administrationen - og efter salget af skibene var det nu hovedsageligt arkivmateriale - blev så flyttet fra Dagmarhus til C. K. Hansens bygning i Amaliegade 35. Der blev hurtigt taget initiativ til at få Vendila til at blive et aktivt rederi igen. Allerede i November 1963 solgtes 2 skibe fra Dannebrog-flåden til Vendila, og en nybygningskontrakt, kontraheret i Dannebrog-regi blev ligeledes dverført til Vendila, som en forløber for andre overdragelser senere. Dannebrogs kendte navnesystem, «-BORG«, blev nu benyttet af Vendila, som dog bevarede sit eget rederiflag og skor-

12 mm M M/S SKANDERBORG: tdw. Bygget 1964 hos A.M. Liaaen Skibsverft & Mek. Verksted, Ålesund, til D/S Dannebrog, København. Inden færdiggørelsen blev skibet sammen med to færdigbyggede skibe overdraget til D/S Vendila. Efter fusionen mellem Dannebrog og Vendila i 1972 blev M/S SKANDERBORG i 1973 tilbageført til D/S Dannebrog, hvorfra det samme år blev solgt til Repulse Bay Comp., Monrovia. M/S SKANDERBORG: 2,550 dwt. Built in 1964 at the A.AI. Liaaen Skibsverft & Mekanisk Verksted, Ålesund for D/S Dannebrog, Copenhagen. Before the ship was completed it was transferred to D/S Vendila together with two completed ships. After the fusion of the Dannebrog and Vendila shipping companies the M/S SIOiNDERBORG was in 1973 returned to D/S Dannebrog, from luhere it was sold the same year to the Repulse Bay Company, Monrovia. stensmærke, men som fra 1969 også fik Dannebrogs rederiflag og skorstensmærke registreret som et alternativ - et alternativ, som derefter blev benyttet. I maj 1967 ændrede firmaet C.K. Hansen sin struktur. Mægler- og agenturforretningen C.K. Hansen og dampskibsselskabet Dannebrog blev adskilt, idet C. K. Hansen fratrådte som korresponderende reder for Dannebrog (og også Vendila). I Dannebrog's ledelse forblev kun skibsreder Chr. Kjellerup Hansen(21. december 1930-), og 47

13 ind trådte skibsreder Ebbe Baron Wedell- Wedellsborg (19. februar 1932-), som havde stiftet Weco-Shipping I/S i 1965, og som nu overtog en aktiepost i Dannebrog. Administrationen flyttedes derfor fra Amaliegade 35 til Weco's adresse i Frederiksgade 17 (Dansk-Fransk's ejendom), men allerede i 1969 flyttedes til ejendommen»st7.hr.1nr.«nå Rnncrsted Strandvei x-~~ ~ ; I 0 _., hvor Wedell-Wedellsborg-selskaberne siden har haft til huse i den smukke gule ejendom, med udsigt til Øresund. IPo rc^r\ Arol r\ re rx rtr\ li r\ fr^n i YY\ QI 1 G 79 JL OL KV.ll'Ui OLJLJL.VJ'JL OC4.AiijLiJLX& ^11 i JLJLJLCAJ JL ^J 8 A besluttedes det at fusionere Vendila med Dannebrog og med Dannebrog som det fortsættende selskab, og med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Dermed var tæppet gået ned for endnu et dansk rederi, kun et halvt år før, der havde kunnet fejres 75-års jubilæum. Som en ny Fugl Phønix er Vendila dog genopstået. Vendila blev nemlig aldrig likvideret, for Dannebrog beholdt navnet som et binavn, således at det kunne, og kan, bruges igen. Rent faktisk har det været brugt ved en enkelt lejlighed, i oktober 1988, hvor Wedell-Wedellsborg-gruppen måtte overtage to ro-ro skibe fra (kaffe- & chokolade-) grosserer Ole Frellsen. De blev da overtaget af Partrederiet Vendila A/S, ved Hol diner-aktieselskabet Dannebrog. Skattemæssige årsager bevirkede, at Ole Frellsen måtte fortsætte som mindretalsaktionær, indtil hans rederi kunne overtages i QQQv) året efter. Den 31. december 1988 ændredes ejerforholdet til Vendila Rederi-aktieselskab, som 17. juli 1991 fusioneredes med Dannebrog som det fortsættende selskab. Kommer tæppet måske så til at gå op endnu engang for det gamle rederi Vendila? Hvem véd! Kildemateriale: Frederik Frederichsen: Register over danske dampog motorskibe (Handels- og Søfartsmuseefs arkiv) Kurt Koch: Danske Dampskibsselskabers Historie, side F.Holm-Petersen & A. Rosendahl: Fra sejl til diesel - Bind 3, side H. C. Røder: Dansk Skibsfarts Renæssance - Bind 2, side 41 & Bering-Liisberg: Danmarks Søfart & Handel fra Bind 2, side (Johannes Hoeck) Bo Bramsen: Hundrede år under Dannebrog Søren Thorsøe: The Dannebrog Fleet Det Kgl. Bibliotek: Green's danske Fonds & Aktier 1902 og 1908 Rigsarkivet: Skibsregistret - Bind 14, side 26 (S/S N.G. PETERSEN) Dansk Søfarts Tidende: Nr. 11 af 16. marts 1899 Nr. 12 af 23. marts 1899 Nr. 13 af 26. marts 1914 Nr. 18 af 30. april 1914 Nr. 15 af 16. april 1948 Nr. 15 af 17. april

14 Berlingske Tidende af 11. og 21. september samt 22. november 1963 Danmarks Skibsliste, Danmarks Rederiforenings årbøger m.v. Korrespondance med: Skibsreder Chr. Kjellerup Hansen, Lugano Direktør Niels Kampmann Skibsreder Ebbe Baron Wedell-Wedellsborg Direktør Aage Wonsild D/S VENDILA Ltd. Summary When they founded D/S Vendila in December 1897 Jens T. Svendsen, a ship's master and Hans Christensen, a charterer already knew each other because they had been employed in the same firm, the shipping company Alfr. Christensen & Co. A few months previously they had founded the firm of Svendsen & Christensen, and shortly after that another shipping company D/S Cimbria. Vendila ordered one new ship and Cimbria three from Scottish shipyards. A third shipping company called D/S Fiona was founded in 1902 without new ships, but after purchasing three older ships. Svendsen resigned as executive in 1902, and after this Hans Christensen continued as sole head of Svendsen & Christensen, which preferred to call itself»managing Owners«ofthe three companies. He was assisted by his brother E. Christensen and his brother-in-law A.F. Møller, who, after Hans Christensen's death in 1943, continued to run the strongly family-based firm until In March 1914 the Cimbria shipping company was put into liquidation after Vendila had purchased the company's ships. Thus at the outbreak of World War I Vendila was Denmark's eighth largest shipping company - larger than J. Lauritzen and A.P. Møller. During the war five ships were lost as a result of war, one stranded and one was sold. In 1922 a building programme for new ships was commenced with two series of sister ships with three ships in each, and in 1929 orders were placed for a third group of three ships, each of them measuring 4,965 dwt. They were also steamships, though it would probably have been wiser to rely on motor vessels. Four months before the outbreak of World War II one of the older steamships was sold. It would probably have been wiser to keep it. Vendila now had eight ships totalling 33,450 dwt. Only two of the ships entered the»home fleet«; four were taken over by England and Canada and were all wrecked; two came under American administration in June 1941 and were returned in July In 1952 Vendila was taken over by the coal firm of Kampmann & Herskind who decided to rebuild the three steamers from 1929 as oil-driven steamers and to order two new ships. The steamers were sold very soon after being rebuilt, and the two new ships were also sold after a few years, so that by 1963 Vendila was a shipping company without any ships. Then the shipping company D/S Dannebrog (C.K.Hansen) took over the majority of the shares and breathed new life into the company by transferring two»-borg«ships to Vendila as well as an order for one new ship. However, in 1972 Vendila merged with Dannebrog, keeping the name Vendila as a side name. The name was used for a short period from 1988 after which a new merger with Dannebrog took place in Thus it is 100 years since the curtain was raised for Vendila and 95 years since it fell. Will the curtain perhaps be raised again? 49

15 A/S Dampskibsselskabet VENDILA's Flåde skilt tottméw Srøsf, Vmitt Slettete hlatorla co. "ti. G. PETERSEN" Carmichael, MacLean & Co., Greenock Nr leveret som nybygning; byggepris kr påsejlet af norsk».«. "SIRI" på Falmouth Red, på rejse fra Spanien til Bristol-kanalen med erts; assurancesum kr co. "N. F. HØFFDING" Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri Nr leveret som nybygning; byggepris kr solgt til Rederi-A/B Signe (Aug. Anderson), Helsingborg og omdøbt "EDITH" co. "CHR. CHRISTENSEN Flensburger Schiffbau Ges. Nr leveret som nybygning; byggepris kr strandet ved Longstone (Skotland) pa rejse Aarhus/New York via Tyne for bunkers og totalforlist assurancesum kr CO. "I.D.S. ADOLPH" Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri Nr leveret som nybygning; byggepris kr solgt til Rederi-A/B Carlos (Bror Carlstrom), Helsingborg for sv.kr og omdøbt "LOKE" es. "ALFRED HAGE" Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri Nr leveret som nybygning; byggepris kr solgt til A/B Wallonia, (Morgan Wedlin), Helsingborg for kr og omdøbt "MIRA" 1 co. "T. M. WERNER" Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri Nr leveret som nybygning; byggepris kr solgt til Henning Edling, Helsingborg, for kr og omdøbt "SUNDSBORG" es. "E. M. DALGAS" Grangemouth Dockyard Co. Nr leveret som nybygning SI D/S Cimbria; byggepris kr overtaget af D/S Vendila solgt til Rederi-A/B Brantevik, Brantevik for kr og omdøbt "BRAVO" c«. "LARS KRUSE" Carmichael, MacLean S Co., Greenock Nr leveret som nybygning til D/S Cimbria; byggepris kr overtaget af D/S Vendik; krigsforlist (torpedo eller mine) i Den engelske Kanal på rejse Buenos Aires/Rotterdam med majs; assurancesum kr es "ST. ST. BLICHER S8 Grangemouth Dockyard Co. Nr leveret som nybygning til D/S Cimbria; byggepris kr overtaget af D/S Vendila påsejlet på Humber-floden af engelsk torpedobåd "CH1EFTAIN" og totalforlist; assurancesum kr CO. "H. PONTOPPIDAN" ex"olympic" irvine's Shipbuilding Co., Wsst Hartlepool Nr leveret som nybygning til N. H. Cockeriine & Co., Hull, som "OLYIIPIC" købt af D/S Cimbria for :<r og omdøbt "H. PONTOPPIDAN" overtaget af D/S Vendila solgt til Rederi-A/B Britannia, Helsingfors, for kr og omdøbt "SCANDINAVIC" co. "SVEND Pil Aalborg Skibsværft Nr leveret som nybygning; oyggepris kr sænket i Bremen under luftangreb under losning af jernmalm fra Oxelosund; hævet og repareret solgt til Rederi-A/B Dyrtis, Håmosand, for kr og omdøbt "SVANO" es. "LARS KRUSE" Aalborg Skibsværft Nr leveret som nybygning; byggepris kr i Methil for at laste kul til Danmark beslaglagt af England; bestyrer Lambert Bros. Ltd., London sænket fra luften af tyske fly i Bari i.0. "ERIK BOYE" Nakskov Skibsværft Nr leveret som nybygning; byggepris kr på rejse Danmark/U.S.A. i ballast; opbragt og ført til Halifax ank. Halrfax; beslaglagt af Canada; bestyrer Canadian National Steamships (Montreal & London) torpederet af tysk u-38 på rejse Halifax/Milford Haven med korn 1.0. "P. MADSEN" Aalborg Skibsværft Nr leveret som nybygning; byggepris kr solgt til Kåsmu Laeva Omanikud (O. Tiedemann), Tallinn, for og omdøbt "SIGNE" 1.0. "P. N. DAMM" Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft Nr leveret som nybygning; byggepris kr kollideret i Biscaya-bugten med fransk "ELIHA" på rejse Sousse/Aberdeen med jordnødder og espartogræs; totalforlist co. "CHR. J. KAMPMAPiN Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft Nr leveret som nybygning; byggepris kr ud for Halrfax; opbragt og ført i havn beslaglagt af Canada; bestyrer Canadian National Steamships (Montreal & London) torpederet af tysk U-180 i Det karaibiske Hav på rejse Trinidad/New York med sukker ce. "EDV. NISSEN" ex "THORSDAHL" P. Ph. Stuhr's Maskin- & Skibsbyggeri, Aalborg Nr leveret som nybygning til A/S Thorsdal, Larvik som "THORSDAHL" købt for kr og omdøbt "EDV. NISSEN" i Nordsøen; opbragt og ført til Firth of Forth beslaglagt af England; bestyrer Vvitherington & Everett, Newcastle sænket i Dunkerque som havnespæmng; assurancesum kr "P. N. DAHM" Helsingar Jernskibs- og Maskinbyggeri Nr leveret som nybygning; byggepris kr i Philadelphia, Pa., hvor oplagt rekvisitioneret af U.S.A.; bestyrer Isbrandtsen Steamship Co., New York; omdøbt "SPOKANE" (Panama-flag) 1944 befragtet til The Foundation for the Organization of Red Cross Transports (Elwiss Shipping Co.); omdøbt "CARITAS II" tilbageleveret til ameritansk administration og gendøbt "SPOKANE", bestyret af Danish Ship Operating Corp., New York tilbageleveret og tilbagedøbt "P. N. DAMP" solgttjl Cia. Nav. Haverbeck & Skalweit S.A., Valdivia (Chile) for og omdøbt "CARLOS HAVERBECK"

16 mååmåmimmiiåmiåiåtmm..':^\ '» i >"".'"!", t.".;' t^*-.^..!.".'.. T 11 ;- A/S Dampskibsselskabet VENDILA's Flåde i kr minesprængt på Drammen Fjord på rejse Drammen/Horten; hævet og repareret solgt til Cia. Nav. Haverbeck & Skalweit S.A., Valdivia (Chile) for og omdøbt "TORNAGALEONES". "E. M. DALGAS" "ABELONE VENDILA" leveret som nybygning; byggepris kr i Norfolk, Va., hvor oplagt rekvisitioneret af U.S.A., bestyrer Isbrandtsen Steamship Co., New York; omdøbt "WAR ADBIRAL" (Panama-flag) 1944 bestyrer Danish Ship Operating Corp., New York tilbageleveret og tilbagedøbt "E. M. DALGAS" solgt til Cia. Nav. HaverbeckS. Skalweit S.A., Valdivia (Chile) og omdøbt "RODOLFO SKALWEIT' m.t "TOVE VENDILA" leveret som nybygning; byggepris kr solgt til Denizcilik Sirkiti, Istanbul, for kr og omdøbt "TURGUT REIS" kr solgt til Hvalfanger-A/S Pelagos (Sven Foyn Bruun), Tånsberg, for kr og omdøbt "PELAGOS" til O/S Co. Ltd. (A. I. byggepris kr Monrovia, for kr og omdøbt "OROUTSA" Wm. Gray S Co. Ltd., West Nr leveret som nybygning til 0/S Dannebrog solgt til D/S Vendila solgt til Laiva O/Y Selbi (Antti Lempiainen), Helsingfors, for og omdøbt "RAUNI" arresteret i Helsingborg på foranledning af D/S Vendila genkøbt af D/S Vendila vod tvangssalg i Helsingborg for , men ikke t solgt til Conzaro Cia. Nav. S.A. (G. Kindinis, Pinsus) og omdøbt "ARION" & mek. V Nr leveret som nybygning; byggepris kr ; oprindeligt kontraheret af D/S Dannebrog, men kontrakten overført til D/S Vendila overtaget af D/S Dannebrog ved fusion ( solgt til Repulse Bay Company Inc. (Wallem ShIpmanagement Co.), Hong Kong, forkr og omdebt "REPULSE B4V). "FLYNDERBORG" E. J. Smit & Zoon's Scheepswerven, \Afesterbroek leveret som nybygning; byggepris kr s N.V., V/illemstad (Curacao) - P. A. van Es & Co., Rotterdam, og omdøbt "BREEVOORT" ( som nybygning; byggepris kr ; oprindeligt kontraheret til D/S Dannebrog, men kontrakten overført til D/S Ve af D/S Dannebrog ved fusion 'S Haustiam (Anders Ulkliens Rederi), Bergen, torkr og omdøbt "HAVSTRAUM") Gebr. Nr t af Otto Danielsen) i Es & Co., Rotterdam, for kr og omdøbt "BREEVLIET" ( ret som nybygning; byggepris kr ; oprindeligt ti D/S Dannebrog, men kontrakten overført til D/S Ve taget af D/S Dannebrog ved fusion I UI Archipelago Shipping Co. Ud. (J. H. (Cayman Islands), forkr og omdøbt "ISLAND Værft & Tø: Nr leveret som nybygning; byggepris kr ; oprindeligt kontraheret til D/S Dannebrog, men kontra! overtaget af D/S Dannebrog ved fusion ( solgt til Emprasa Maritimt Portuaria de Importaciån, Havana, fer kr og omdøbt "JUAN DE DIOS FRAGÅ MORENO") ( t som nybygning; byggepris kr ; oprindeligt kontraheret til i overført til D/S Ve get af D/S Dannebrog ved fusion // Empresa MarfUma Portuaria da Importaciån, Havana, for kr og omdebt "ELPIDIO. "NÆSBORG" (ro-ro) ex "KAPRIFOL" illa Eder Virkes AB (O. T. Rederierna), Skarhamn som "KAPRIFOL"; byggepris sv.kr. 80 mill. an & Co. KB, Sltarhamn i overtaget af O. T. Shipping AB, Skartsolgt til Kaprifol S.A., Panama (O. Frellsen, med Kni solgt til Partrederi Vendila A/S (Holding-A/S Dannebrog) for kr. 40 mill. solgt tje Vendila Rederi-A/S ( på timecharter Sil D.F.D.S. unde -DANA CORONA") (O. Frellsen, med Knud I. Larsen som bestyrer) og med Weco-Shipping l/s som bestyrer) for kr. 55 mill.

17 værftets overtagelse af skibet A/S Dampskibsselskabet CIMBRIA's Flåde TS35C &'/ i Bygget SSri&cte Materie «.«. "E. M. DALGAS" Grangemouth Dockyard Co. Nr leveret som nybygning; byggepris kr overtaget af D/S Vendila «.». "LARS KRUSE" Carmichael, MacLean & Co., Greenock Nr leveret som nybygning; byggepris kr overtaget af D/S Vendila s.«. "ST. ST. BLICHER" Grangemouth Dockyard Co. Nr leveret som nybygning; byggepris kr overtaget af D/S Vendila s.s. "H. PONTOPPIDAN" Jan Smit & Co., Ablasserdam Nr leveret som nybygning; byggepris kr strandet ved Grundkallen Fyr på rejse Brahestad/Rouen med trælast og totalforlist; assurancesum kr "H. PONTOPPIDAN" ex."olympic" Irvine's Shipbuilding Co., West Hartlepool Nr leveret som nybygning til N. H. Cockeriine & Co., Hull, som "OLYMPIC" købtfor kr og omdøbt "H. PONTOPPIDAN" overtaget af D/S Vendila A/S Dampskibsselskabet FIONA's Flåde. "G. KOCH" ex "EXCELSIOR" Thomas Tumbull & Son, Whitby Nr leveret som nybygning til H. H. Baxter & Co., Whitby, som "EXCELSIOR" købtfor kr og omdøbt "G. KOCH" strandetved Girdleness (Skotland) på rejse Krisb'ania (Oslo)/Firth of Forth».«. "H. C. ANDERSEN" ex "DUNKORE" ex "PROPEL" S. MacKnight & Co., Ayr Nr leveret som nybygning til Dunedin Steamship Co., Leith, som "DUNRåORE" købt for kr fra Tyne Pontoon & Drydock Co., hvor skibet var ti! reparation, med solgt til Broms & Dam, Stockholm, forkr og omdøbt "G. E. BROIJS". "HANS TAVSEN" R. Thompson & Sons, Sunderland 8.8. "PETER WILLEMOES" r ex "LUNDBY" Nr. 157 Richardson, Duck & Co., Stockton-on-Tei Nr leveret som nybygning bl lona Steamship Co., Sunderiand, som "IONA" købt for kr og omdøbt "HANS TAVSEN" solgt til D/S Jutlandia (A/S Jens Toft, ved T. C. Christensen) for kr ; navnet bibeholdt leveret som nybygning til Farrar, Grover & Co., London, som "LUNDBY" købt for kr og omdøbt "PETER WILLEMOES" sænket i Nordsøen på rejse København/Sunderland i ballast, efter beskydning af tysk krigsskib; A/S Dampskibsselskabet AJAX's Flåde mmmmmmmmwmmåmmmmmm^smmmmummmm ex "ANTIQUARY" Wm. Dobson & Co., Newcastle-on-Tyne Nr leveret som nybygning til Geo. Gibson & Co., Leith, som "ANTIQUARY" købt for kr og omdøbt "AJAX" krigsforlist i Biscaya-bugten på rejse Bilbao/Cardiff med jernmalm;

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Christian Lund: Et Helsingør-skibs historie M/S SLESVIG, nybygning nr. 253, fra 1938

Christian Lund: Et Helsingør-skibs historie M/S SLESVIG, nybygning nr. 253, fra 1938 Christian Lund: Et Helsingør-skibs historie M/S SLESVIG, nybygning nr. 253, fra 1938 Det var på generalforsamlingen i A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab i maj 1937, at den da 74-årige skibsreder A

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Christian Lund: Aktieselskabet Dampskibsselskabet»DANIA«1900-1966

Christian Lund: Aktieselskabet Dampskibsselskabet»DANIA«1900-1966 Christian Lund: Aktieselskabet Dampskibsselskabet»DANIA«1900-1966 Forfatteren har lige siden 1992 manifesteret sig i museets årbøger med en lang række særdeles vidende artikler om såvel rederi- som personalhistorie.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m.

k o m skibet i engelsk tjeneste, og 2 1. s e p t e m b e r 1941 i konvoj mellem E n g l a n d og USA blev det torpederet. 16 danske søfolk o m k o m. B e s æ t n i n g s m e d l e m m e r o m b o r d i S/S ERNA af Esbjerg, bygget p å Helsingør Væft 1930 til D / S Vesterhavet (J. Lauritzen). Efter besættelsen april 1940 k o m skibet i engelsk tjeneste,

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922

Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922 51233 H & S s43-52 13/11/06 12:17 Side 43 Erik Dannesboe : Rederiaktieselskabet Volante 1916-1922 I 1916 etableredes en række sejlskibsrederier, der søgte at udnytte de gunstige konjunkturer under 1. Verdenskrig.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Erik en dansk sømand omkommet i engelsk tjeneste

Erik en dansk sømand omkommet i engelsk tjeneste Erik en dansk sømand omkommet i engelsk tjeneste a En skildring af historien omkring en dansk sømand i forbindelse Danmarks besættelse, engelsk overtagelse af danske skibe og besætninger og et krigsforlis

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Tvistløsning i internationalt regi

Tvistløsning i internationalt regi Tvistløsning i internationalt regi København, den 26. maj 2016 2 Tvistløsningsmuligheder Retssagsførelse ved de almindelige domstole Voldgift Mediation 1 3 Forskellige typer af voldgift Ad hoc (baseret

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer 2takts bygning Tidslinje 1883: Produktionen af skibsmotorer i Frederikshavn starter med, at brødrene Jens og Lauritz Peter grundligger motorfabrikken Brdr. Houmøllers Jernstøberi i Søndergade. o Køber

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

tederiet Hafnia - Skibsreder T. G. Christensen og hans mange re< Lener

tederiet Hafnia - Skibsreder T. G. Christensen og hans mange re< Lener 7 Mk Dannesboe: tederiet Hafnia - Skibsreder T. G. Christensen og hans mange re< Lener / artiklen berettes om skibsreder T. C. Christensen, der i sin karriere havde ledende poster i en halv snes rederier.

Læs mere

Christian Lund: Søgangen blev for stærk, A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 19.december J902-21.november 1979

Christian Lund: Søgangen blev for stærk, A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 19.december J902-21.november 1979 Christian Lund: Søgangen blev for stærk, A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 19.december J902-21.november 1979 (Nr. 105 i Aktieselskabsregistret) Forfatteren, der tidligere har bidraget med artikler

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. februar 1999 11. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS 4/99 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 21 95(INT1451), 60,61 Skallingen S Tilføj

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

Afl. okt. 1891 til Myren. (Bilbrev = bygningsattest 13.10.1891). 333 gt; 448 dw; 141 3. 1 dæk. Damp. 3 cyl. 250 ihk.

Afl. okt. 1891 til Myren. (Bilbrev = bygningsattest 13.10.1891). 333 gt; 448 dw; 141 3. 1 dæk. Damp. 3 cyl. 250 ihk. ANNA. (I) Bygget af Fredrikstads (Myrens) Mek. Verksted. Afl. okt. 1891 til Myren. (Bilbrev = bygningsattest 13.10.1891). 333 gt; 448 dw; 141 3. 1 dæk. Damp. 3 cyl. 250 ihk. Solgt 30.4.1898 til A/S Anna,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 294-298. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Rettelse nr. / Correction no. 294-298. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 5. august 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 294-298 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 110 294,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Kulturudvalg. KulturUDVALG AARHUS PROGRAM OG INFORMATION OM TUREN TIL ISTANBUL MAJ 2016

Kulturudvalg. KulturUDVALG AARHUS PROGRAM OG INFORMATION OM TUREN TIL ISTANBUL MAJ 2016 Kulturudvalg KulturUDVALG AARHUS PROGRAM OG INFORMATION OM TUREN TIL ISTANBUL MAJ 2016 REJSETIDER, SE DETALJERET REJSEPLAN PÅ PROGRAM Udrejse: 30. maj 2016: Aalborg til Atatürk lufthavn Hjemkomst 3. Juni

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from The below extracts of church records primarily from Skaeve parish are covering the family of Hans Nielsen and Johanne Larsdatter at Tubakken, from their marriage to their death. I ve also followed their

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes mandag den 20. juli 2015, kl. 14.00 på

Læs mere

SELANDIA 1972. I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free

SELANDIA 1972. I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free SELANDIA 1972 I am sailing, I am sailing, Home again cross the sea. I am sailing, stormy waters, To be near you, to be free Sådan sang Rod Steward i 1972, i det samme år som Østasiatisk Kompagnis store

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B.

B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Den 20. december 2010 blev i sag nr. 6/2010 A mod Statsautoriseret revisor B truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 22. januar 2010 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs-

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Retrofitmarkedet Strukturer og muligheder

Retrofitmarkedet Strukturer og muligheder Skibsteknisk Selskab, 8. Oktober 212 Retrofitmarkedet Strukturer og muligheder Erik Bastiansen MSR-Consult Maritime Systems Research Retrofitmarkedet 8-1-212 : 1 Indhold Præsentation af MSR-Consult Indledning

Læs mere

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN.

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. Udgave 20160204 LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. 07-04-1949 anm & 21-04-1949 reg Skibet er optaget i Dansk

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

M/S INDIEN var en tro kopi af de 3-mastede ØK-skibe og som disse bygget uden skorsten. Her fotograferet i Buenos Aires 1926.

M/S INDIEN var en tro kopi af de 3-mastede ØK-skibe og som disse bygget uden skorsten. Her fotograferet i Buenos Aires 1926. M/S INDIEN var en tro kopi af de 3-mastede ØK-skibe og som disse bygget uden skorsten. Her fotograferet i Buenos Aires 1926. The M/S INDIA was a true copy of the three-masted EAC ships and like these it

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

fs10 1 Skibsfart i Danmark 2 Containerskib 3 Containerkode 4 Aarhus Havn 5 GPS MATEMATIK 10.-klasseprøven December 2011

fs10 1 Skibsfart i Danmark 2 Containerskib 3 Containerkode 4 Aarhus Havn 5 GPS MATEMATIK 10.-klasseprøven December 2011 fs10 10.-klasseprøven MATEMATIK December 2011 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Skibsfart i Danmark 2 Containerskib 3 Containerkode 4 Aarhus Havn 5 GPS 1 Skibsfart i Danmark Ifølge

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1. Trafikken før 1953

1. Trafikken før 1953 1. Trafikken før 1953 Rutebiler fra I/S Møens Omnibusser i Damsholte omkring 1925. (Postkort) Fra Møn til omverdenen Fra gammel tid kom man til og fra Møn med postforbindelser, der havde diligencelignende

Læs mere