REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl"

Transkript

1 REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

2

3

4

5

6 Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning og høst Brug ren udsæd Alsidigt sædskifte (én- og flerårige afgrøder, efterårs- og forårssåede afgrøder, mellem bredsåede og rækkesåede afgrøder og mellem afgrøder med forskelligt høsttidspunkt, som f.eks. afhænger af om afgrøden skal stå til modenhed eller tages som helsæd). Falsk såbed såning i mørke (kan sinke eller forhindre fremspiring af visse småfrøede ukrudtsarter)

7 Vårsæd <> Vintersæd

8

9 Styrk afgrødens konkurrenceevne mest muligt jordbundens tilstand (Jordens reaktionstal, struktur og gødningsforhold af afgørende betydning.) Veltilberedt såbed Rettidig såning. Placering af gylle Sortsvalg Udsæd med en høj vitalitet/ spireevne

10 Gødningsplacering

11 Gør frøpuljen mindre Forhindre, at fremspiret ukrudt kaster frø. (Bortlugning eller afslåning af afgrøden, inden ukrudtets frøudvikling er så langt fremme, at det er spiredygtigt. Helsæd, Ribbehøst, Skårlægning Lad frøende være sårbare. (Når frøukrudtet først har kastet frø, ligger de i første omgang direkte på jorden. Her kan ske en væsentlig reduktion af det antal, der senere indgår i jordens frøpulje. Frøene kan ædes af vildt, smådyr, insekter eller mikroorganismer, og de kan spire og dermed senere blive ødelagt uden mulighed for frøkastning. Denne periode bør være så lang som mulig.)

12 Bekæmp ukrudtet direkte Ved brænding (Flammebehandling med gasbrænder. Metoden kan udføres efter såning, men skal udføres før fremspiring. Dog er der undtagelser som i løg, majs og måske korn, hvor metoden også kan anvendes i starten efter afgrødens fremspiring). Ukrudtsarter med beskyttet vækstpunkt er f.eks. græsser, lugtløs kamille og hyrdetaske. Fysisk bekæmpelse (frøukrudt) 1. tildækker ukrudtsplanter med jord, 2. løsriver planterne under tørre forhold, så de ikke finder rodfæste igen, 3. overskærer eller overriver ukrudtsplanter 4. fjernelse af frøukrudtet fra marken. 1) og 2) kendes ved ukrudtsharvning, radrensning og dyseluft. 3) kendes ved radrensning og afpudsning, mens 4) kendes ved bortlugning af f.eks. flyvehavre. I rækkeafgrøder er der også tale om hakning og håndlugning i rækken.

13 Tokimbladet Enkimbladet

14 Store kimblade

15 Mellemstore kimblade

16 Små kimblade

17 Bekæmp ukrudtet direkte Ved brænding (Flammebehandling med gasbrænder. Metoden kan udføres efter såning, men skal udføres før fremspiring. Dog er der undtagelser som i løg, majs og måske korn, hvor metoden også kan anvendes i starten efter afgrødens fremspiring). Ukrudtsarter med beskyttet vækstpunkt er f.eks. græsser, lugtløs kamille og hyrdetaske. Fysisk bekæmpelse (frøukrudt) 1. tildækker ukrudtsplanter med jord, 2. løsriver planterne under tørre forhold, så de ikke finder rodfæste igen, 3. overskærer eller overriver ukrudtsplanter 4. fjernelse af frøukrudtet fra marken. 1) og 2) kendes ved ukrudtsharvning, radrensning og dyseluft. 3) kendes ved radrensning og afpudsning, mens 4) kendes ved bortlugning af f.eks. flyvehavre. I rækkeafgrøder er der også tale om hakning og håndlugning i rækken.

18 Ukrudtsharvning

19 Radrensning

20 Agersennep i rækker

21 Lugerobot (Robocrop)

22 Radrenser robot

23 Rodukrudt Udtørring. Skrælpløjning+ overharvning med vibrerende harvetænder, der trækker rodudløberne op på overfladen. Metoden skal efterfølges af dyb tildækning/ pløjning af det svækkede ukrudt eller såning af en meget konkurrencedygtig afgrøde, som f.eks. en hurtig voksende grøngødningsafgrøde som olieræddike eller gul sennep. Udsultning Ved gentagne sønderdelinger (fræsning) og forstyrrelser tømmes ukrudtets rodstykkers oplagringsnæring mest muligt.

24 Ved en massiv og blandet bestand af rodukrudt Minisommerbrak Om foråret sås en vårsæd. Slæt eller afpudsning omkring 1. juni. Jorden holdes sort med gentagne harvninger med fuld gennemskæring juni og juli måned. I slutningen af juli måned laves en god pløjning og der sås gul sennep eller olieræddike. Der pløjes igen til foråret og sås en konkurrencestærk vårsæd.

25 Agertidsel Uden konkurrence 1. år: fra ét rodstykke på 30 cm kan tidselrødderne brede sig 4-5 m ud i marken => 80 m 2 2. år: fra en veletableret plante eller koloni kan tidslen på et år brede sig op til 12 m => m 2 Med konkurrence (f.eks. i en afgræsningsmark) brede sig 1-1,5 m på et år

26

27 Agertidsler 2 x pløjning: Straks efter høst og inden 15. august pløjes der og sås gul sennep. Der pløjes igen til foråret og sås en konkurrencestærk afgrøde Både strategier med minisommerbrak og slæt har vist sig effektive overfor tidsler, men også vingeskærsharvninger har effekt, hvis der sættes ind tidligt efter høst.

28 Kvik

29 Kvik Vingeskærsharvninger og udtørring: Straks efter høst laves der en jordbearbejdning med fuld gennemskæring. Der laves gentagne jordbehandlinger for at få kvikrødderne op på jordoverfladen til udtørring Efterafgrøden skal sås inden 15. august for at være effektiv.

30 Følfod

31 Følfod Strategien skal konsekvent følges op året efter Jordbehandlingen med fuld gennemskæring skal startes tidligst muligt efter høst Stop væksten i foråret, lige når blomsterknoppen bryder jordoverfladen. Udsult planten ved bekæmpelse, når der er 6 blade. Dyrk konkurrencestærke hurtigtvoksende afgrøder følfod tåler ikke konkurrence.

32

33 Agersvinemælk Jordbehandlingen med fuld gennemskæring Skal startes tidligst muligt efter høst. (Jordbehandlinger efter den 1. september er i bedste fald spildte kræfter og risikoen for en opformering er stor.) Minisommerbrak er effektiv over for agersvinemælk

34 Kruset Skræppe

35 Kruset Skræppe Frøproduktionsevne: frø/pl., typisk 4000 frø/pl. Frøenes levedygtighed: I jord mange år, eksempler på levedygtighed efter 80 års opbevaring i 50 cm's jorddybe Frøenes fremspiringsdybde: Typisk 0-2,5 cm, maks. 7 cm's dybde

36 Kruset Skræppe Vegetativ formering: Ved opdeling af pælerodens øverste 4-5 cm Fremspiringsdybde fra pælerodstykker: Det skal forventes, at fremspring kan foregå fra mere end 20 cm's dybde for større pælerødder. Pælerodens livsvarighed i jord: mere end 3 år er konstateret Pælerodens følsomhed: Udsultning, tørke og frost

37 Kruset Skræppe I afgrøden Skræppejern (manuel fjernelse af hele pæleroden) NL-forskere: førerløs detektion og oprykning af skræpper i græsmarker. Afhugning af skræppekolonier => udsultning af pælerødder, afhugning skal foregå ret hyppigt - gerne med 2-3 ugers intervaller gennem hele vækstsæsonen. Geder og bestemte fåreracer vil gerne fortære skræpperne. Radrensning i rækkeafgrøder (med strigle monteret).

38 Kruset Skræppe Efter høst Bekæmpelsen startes bedst med en fuldstændig gennemskæring i 5-10 cm's jorddybde, hvorved pælerødderne skæres igennem 5-10 cm fra toppen. Brede vingeskær. Det underliggende stykke pælerod efter gennemskæringen vil være uskadeligt, da det ikke kan regenerere. Det øverlige pælerodsstykke bringes helt op på jordoverfladen, hvor kan det blive udsat for udtørring og udsultning ved gentagne afbrydelser af genvæksten efter jordbearbejdning. Hele strategien afsluttes med en dyb pløjning.

39 RotoWeed (den nye KvikKiller/ kvikup harve?)

40 Rodukrudt - resumé Anbefalinger Foretag altid en gennemskærende jordbearbejdning lige efter høst af afgrøden, hvor der ikke er udlæg. Prioriter, hvor det overhovedet er muligt, at pløje og så gul sennep eller olieræddike, helst inden den 15. august og pløj igen til foråret. Derved få du en god bekæmpelse af agertidsel, følfod og agersvinemælk. Jo tidligere du sætter ind jo større effekt får du.

41 Win win situationen Lige efter høst af afgrøden skal der altid ske en afbrydelse af rodukrudtets vækst med fuld gennemskæring i de marker, hvor det er muligt. Krigen mod rodukrudtet i september og oktober med gentagne harvninger. er ofte mere hævn end reel bekæmpelse. Gentagne harvninger i september og oktober har desuden vist sig at kunne opformere bestanden af agersvinemælk. Reelt er det kun kvik, der kan bekæmpes effektivt i slutningen af august eller senere. Med den rigtige brug af efterafgrøder kan rodukrudtet bekæmpes og samtidig holdes på næringstofferne. Forsøg med forskellige strategier til bekæmpelse af rodukrudt i viste, at pløjning og såning af gul sennep inden midten af august og pløjning igen om foråret havde rigtig gode effekter på både rodukrudt og opsamlingen af kvælstof. Denne strategi med 2 gange pløjning og efterafgrøder viste over to år at kunne reducere bestanden af tidsler og følfod med cirka 90 pct.

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav 1 af 5 03-04-2008 09:18 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 3. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3. 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4. 1.2 Forveksling med andre planter... 5 Indholdsfortegnelse 1. Kæmpe-Bjørneklos økologi... 3 1.1 Kæmpe-Bjørneklos udseende... 4 1.2 Forveksling med andre planter... 5 2. Forholdsregler i forhold til plantesaften... 5 3. Vejledning i bekæmpelse

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER.

TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. TITUS WSB etiket DuPont Danmark ApS 07122010 efp/hs TITUS WSB UKRUDTSMIDDEL MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER. ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED Det økologiske areal stagnerer Kunderne slagtede kyllinger Ørbæk tapper nyt overskud Mens salget af økologiske produkter bare vokser og vokser, stagnerer omlægningen til økologi - både når det handler

Læs mere

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø

Kæmpe-Bjørneklo. Guide til bekæmpelse. Center for Plan og Miljø Kæmpe-Bjørneklo Guide til bekæmpelse Center for Plan og Miljø Indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo Fredensborg Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo. Det betyder, at kommunens

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllingerne kommer Ny postkasse med fradrag Opbygning af planterne Giv græsmarken et forårseftersyn Udlæg af græs Kapitelstakster Slutudbetaling

Læs mere

Fortolkning af NDICEA resultater.

Fortolkning af NDICEA resultater. af NDICEA resultater. 1. Forord Af hensyn til organisk stofs egenskaber og dynamik i jorden, udfyldes data for min. 3 år: det aktuelle år og de 2 forudgående år. Procent organisk stof i jorden udfyldes,

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i. Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Indsatsområdet Lindenborg ådal & Østerådalen Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) i indsatsområde Lindenborg ådal & Østerådalen,

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato

Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato 10034038 801246 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/14 07.58 Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil?

Mikroflis. - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis - et oplæg til diskussion - Skal Skive Kommune dyrke/anvende energipil? Mikroflis Overordnet problemstilling Hvordan anvendes mikroflis mest hensigtsmæssigt mhp. at løse CO2-reduktionsopgaven

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning...

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

,1<'11 dominerende sort. Den er nu praktisk talt afløst af andre sorter. :,1 iv:;1ri'll" Ol', villkri'asl.

,1<'11 dominerende sort. Den er nu praktisk talt afløst af andre sorter. :,1 iv:;1ri'll Ol', villkri'asl. _-\G E R D ''t- R K -:; l ~- G S L ~-ER E BI::\D III Kl~LTURPLANTERNE P'antedyrkning - Landbrugets kulturplanter - Ensilering _? hobjergning - Frøavl - Frugt- og køkkenhaven - Markplanen FOR LÆREBOG LANDBRUGSSKOLEN

Læs mere