Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013"

Transkript

1 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

2 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel på de tilbud der er omfattet af Rammeaftalen. (Kan-institutioner på det sociale område, det almene boligområde og kommunikationscentrene på Specialundervisningsområdet). Forventninger og afvigelser i udbud og efterspørgsel vedrører den totale aktivitet inden for det samlede målgruppeområde. Afvigelserne omhandler såvel opgaver kommunen forventer at løse internt i kommunen som opgaver, kommunen forventer løst af andre kommuner i regionen og/eller Region Sjælland. Spørgeskemaet er delt op i 3 områder: A. Den kommunale del indenfor dag- og døgntilbudsområdet. B. Den kommunale del indenfor Herberg/Forsorgs-hjem og Krisecentre. C. Den regionale del kommunikationscentrene på specialundervisningsområdet. Vi ønsker kun besvarelser i forhold til de områder hvor der er ændringer. D.v.s. kommunen skriver selv hvilken der svares på (oversigt over er vedlagt se næste side). Afvigelse angives i tal og karakteriseres ved indhold af de pladser, afvigelsen vedrører. Afvigelserne skal have baggrund i pladser kommunen faktisk vil efterspørge og udbyde. Den kommunale indberetning på efterspørgselssiden skal have baggrund i en faglig vurdering i udvikling af sagsantal/sagsindhold. Vurderingen skal forholde sig til det serviceniveau, kommunen har på området. Den kommunale indberetning på udbudssiden skal have baggrund i det kommunale budget. En plads defineres som efterspørgsel eller udbud svarende til 365 dage pr år. I forhold til 105, 107 og 108 svarer en plads til en bolig. I den fremsendte mail fra sekretariatet for Rammeaftalestyring er der vedhæftet det udtræk fra Tilbudsportalen som blev indberettet vedr. Rammeaftalen for Kommunen bedes gennemgå udtrækket fra tilbudsportalen og forholde sig: det antal pladser som tilbuddet fremstår med i udtrækket fra Tilbudsportalen er der tale om et tilbud til ældre er det et privat tilbud er tilbuddet omfattet af rammeaftalen Selv om kommunen ikke forventer ændringer i forhold til udbud/efterspørgsel eller har ændringer til udtrækket fra Tilbudsportalen, bedes begge skemaer returneres til sekretariatet, Povl Skov

3 Sekretariatet for Rammeaftalestyring - Region Sjælland

4 A. Den kommunale del dag- og døgntilbud Der er på forhånd i dokumentet indarbejdet mulighed for at svare på 10 områder (2 i hoveddokument og 8 i bilag 1), hvor kommunen selv skal skrive hvilken der svares på. Der skal kun svares på områder, hvor der forventes ændringer i behov eller udbud. 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud SEL Dagtilbud SEL Klubtilbud SEL Klubtilbud SEL Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier SEL 66, nr. 1 og Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier SEL 66, nr. 1 og Opholdssteder for børn og unge efter SEL 66 nr Opholdssteder for børn og unge efter SEL 66 nr Døgninstitutioner efter SEL 66 nr Døgninstitutioner efter SEL 66 nr Aflastningstilbud SEL 67 stk Aflastningstilbud SEL 67 stk Døgntilbud SEL 67 stk Døgntilbud SEL 67 stk Stofmisbrug 2.1 Behandlingstilbud SEL Behandlingstilbud SEL Dagtilbud SEL Dagtilbud SEL Dagtilbud SEL Dagtilbud SEL Døgntilbud SEL 107 & 108 samt almenboligloven Døgntilbud SEL 107 & 108 samt almenboligloven Voksne handicappede 3.1 Dagtilbud SEL Dagtilbud SEL Dagtilbud SEL Dagtilbud SEL Døgntilbud SEL 107 & 108 samt almenboligloven Døgntilbud SEL 107 & 108 samt almenboligloven Aflastningstilbud SEL Aflastningstilbud SEL Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap

5 4. Voksne sindslidende 4.1 Dagtilbud SEL Dagtilbud SEL Dagtilbud SEL Dagtilbud SEL Døgntilbud SEL 107 & 108 samt almenboligloven Døgntilbud SEL 107 & 108 samt almenboligloven 105

6 4.7 OBS, OBS, OBS - ANGIV 108 Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området Bo og Beskæftigelse Vest, Kongstedvej 8, 4683 Rønnede 6 pladser Bo og Beskæftigelse Vest Møllevænget 3, 4690 Haslev 6 pladser Bo og Beskæftigelse Vest Hovedgaden 40, 4654 Faxe Ladeplads 9 pladser JA x NEJ Den 1. april 2012 vil ovennævnte pladser nedlægges i henhold til servicelovens 108 Som en del af Faxe Kommunes moderniseringsstrategi vil ovennævnte utidssvarende boliger erstattes af boliger som er blevet etableret efter Lov om almene boliger 105 OBS, OBS, OBS ANGIV 105 Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området JA x NEJ Den1.april 2012 ibrugtagning af 21 handicapboliger som er etableret efter Lov om almene boliger 105. De 21 handicapboliger er placeret i Haslev

7 De 21 boliger indgår i Faxe Kommunes forsyningsforpligtelse, da de nye boliger er en erstatning for de pladser som Faxe Kommune har nedlagt.

8 OBS, OBS, OBS - ANGIV 107 Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området JA NEJ X Kildebo, Center for neurorehabilitering er på nuværende tidspunkt tilmeldt rammeaftalen med 14 pladser. På grund af manglende efterspørgsel er pladsantal den1.januar 2012 efter aftale med Styregruppen for rammeaftale reduceret med 6 pladser. Kildebo er med virkning fra den 1. januar 2012 tilmeldt rammeaftalen med 8 pladser. Som det fremgår af ovenstående vil Kildebo efter justeringen af pladsantal til den faktiske efterspørgsel have en ledig kapacitet på 6 tomme pladser. Desuden oplever Faxe Kommune en faldende efterspørgsel til boligerne for mennesker med psykiske handicap. I denne forbindelse kan det oplyses at Faxe Kommune har en enkelt ledig plads på vores Botilbud for psykiske handicap I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2012 har Faxe Kommune s Byråd besluttet, at der i 2012 skal udarbejdes en strategi for at tilpasse kommunens boligtilbud til den faktiske og fremtidige efterspørgsel. Faxe Kommunes umiddelbare analyse peger på et stigende lokalt behov for 107 pladser til unge med en psykiatrisk lidelse som har et behov for afklaring og rehabilitering. Da de ledige pladser ikke er samlet på en enkelt bygning vil det kræve en større omlægning af vores botilbud at samle de ledige pladser på en enkelt bygning, således at de kan anvendes til en ny målgruppe. Denne omlægning kan muligvis først foretages, når anden etape af Faxe Kommunes nybyggeri i Haslev er klart til ibrugtagning i 2013.

9 OBS, OBS, OBS - ANGIV 108 Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området Bo og Beskæftigelse Stevns, Bovangen 17, 4660 Store Heddinge 6 pladser Bo og Beskæftigelse Stevns Bovangen Store Heddinge 5 pladser JA x NEJ Den 1. januar 2013 vil ovennævnte pladser nedlægges i henhold til servicelovens 108 Som en del af Faxe Kommunes moderniseringsstrategi vil ovennævnte utidssvarende boliger erstattes af boliger som vil blive etableret i Haslev efter Lov om almene boliger 105 OBS, OBS, OBS - ANGIV 105 Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området JA x NEJ

10 Den 1. januar 2013 ibrugtagning af yderligere 20 handicapboliger som er etableret efter Lov om almene boliger 105. De 20 handicapboliger er placeret i Haslev 11 af de 20 boliger vil være en erstatning for de pladser i Store Heddinge som nedlægges i forbindelse med Faxe Kommunes moderniseringsstrategi.

11 OBS, OBS, OBS - ANGIV 104 Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området Aktivitetshus Bo og Beskæftigelse Vest 18 pladser nedlægges den 1.maj 2012 JA x NEJ Som en del af Faxe Kommunes moderniseringsstrategi vil ovennævnte aktivitetshus erstattes af et nyt aktivitetshus i Haslev. Det nye aktivitetshus bygges i tilknytning til de nye boliger, som er under opførelse. Pladsantallet på det nye aktivitetshus er endnu ikke fastsat idet Faxe Kommune oplever en stigende behov for deltidspladser. Da målgruppen er blevet ældre og mere svækket kan de ofte ikke magte en fuldtidsplads 5 dage om ugen. OBS, OBS, OBS - ANGIV Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området JA NEJ

12

13

14 B. Den kommunale del indenfor Herberg/Forsorgs-hjem og Krisecentre 1. Herberg og Forsorgshjem 1.1 Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer SEL Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer SEL 110 Kommunens bemærkninger til kapaciteten på området. Kommunens bemærkninger til indholdet af tilbud. 2. Kvindekrisecentre 2.1 Midlertidigt ophold til voldsramte kvinder SEL Midlertidigt ophold til voldsramte kvinder SEL 109 Kommunens bemærkninger til kapaciteten på området.

15 Kommunens bemærkninger til indholdet af tilbud.

16 C. Den regionale del - kommunikationscentre på specialundervisningsområdet Institutioner på området: CSU, Roskilde (inkl. evt. satelittilbud) CSU Slagelse (inkl. evt. satelittilbud) VISP i Næstved og Nykøbing F. (inkl. evt. satelittilbud) Synscentralen i Vordingborg (inkl. evt. satelittilbud) CSU Holbæk (inkl. evt. satelittilbud) Taleinstituttet i Guldborgsund (inkl. evt. satelittilbud) Specialundervisning for voksne og børn Lov om specialundervisning 1 stk. 3 (voksne) Folkeskoleloven 20 stk. 2 (børn) Forventer kommunen at efterspørge flere eller færre af de tilbud, der stilles til JA NEJ rådighed i kommunikationscentrene? Hvis Ja: Hvori består ændringen, for så vidt angår indhold, omfang og efterspørgsel til konkret kommunikationscenter? (skal kun besvares af kommunikationscentrenes driftsherrer) Forventer kommunen at ændre omfanget af de tilbud, der stilles til rådighed i kommunikationscentrene? Hvis Ja: Hvori består ændringen? JA NEJ

17 BILAG 1 Yderligere skemaer til indberetning

18 OBS, OBS, OBS - ANGIV Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området JA NEJ OBS, OBS, OBS - ANGIV Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området JA NEJ

19

20 OBS, OBS, OBS - ANGIV Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området JA NEJ OBS, OBS, OBS - ANGIV Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området JA NEJ

21

22 OBS, OBS, OBS - ANGIV Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området JA NEJ OBS, OBS, OBS ANGIV Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området JA NEJ

23

24 OBS, OBS, OBS - ANGIV Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området JA NEJ OBS, OBS, OBS - ANGIV Forventer kommunen at ændre i sine tilbud indenfor området JA NEJ

25

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem

Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen. mellem Rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem regionsrådet i og kommunalbestyrelserne i regionen BIND II DEL 3 6. Rammeaftalens konkrete omfang 6.1 Socialområdet

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008)

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 19. august 2008 Sag nr. 3 Emne: Rammeaftale 2009 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/4235 Orientering om legater og legatregnskaber...1. 3. 14/20818 Drøftelse af tildelingsudvalg for 18 midler... Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. september 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4235 Orientering om legater

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND

RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND 2012 KKR NORDJYLLAND Forord... 1 Indledning... 2 2. Rammeaftalens parter... 4 2.3 Bruger- og interesseorganisationer... 5 3. Rammeaftalens proces

Læs mere

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder

Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Tilbagemeldinger på de åbne svarmuligheder Voksne med sindslidelser 1. Voksne med sindslidelser Esbjerg Kommune Behov for 85 er stigende. 1. Voksne med sindslidelser Faaborg- Midtfyn Kommune Forebyggende:

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere