Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO"

Transkript

1 Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: side 1

2 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne pr. 1. august 2010 skal fastsætte og offentliggøre mål og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne. Udgangspunktet her er visionerne i Odder Kommunes børn- og ungepolitik: at børn og unge udvikler positivt selvværd og udfordres i de miljøer, de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være en del af fællesskabet. Visionerne er konkretiseret i 5 pejlemærker: trivsel, rummelighed, udfordrende læringsmiljø, forældresamarbejde og sammenhæng. Mål og indholdsbeskrivelsen skal medvirke til at sikre synliggørelse, kvalitet og udvikling i forhold til det pædagogiske arbejde i SFO. Endvidere skal den bidrage til at skabe sammenhæng og ligeværdighed mellem undervisningsdelen og fritidsdelen, da SFO er en meget aktiv del af skolen. Den skal skabe kontinuitet og helhed i overgangen mellem daginstitution og skole. Læring har intet starttidspunkt, eller for den sags skyld sluttidspunkt. Det foregår her og nu alene eller i samvær med andre. Saksild SFO kendes bl.a. på følgende Udeliv, ture i lokalområdet Musik og drama Værkstedsaktiviteter ude og inde Leg og fællesskab Samarbejde m. børnehaven før skolestart Helhed omkring børnenes hverdag i skolen Tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere Lærere og pædagoger er fælles om at afholde skole/hjem samtaler og klasseforældremøder Dokumentnr.: side 2

3 Temaer Indholdsbeskrivelsen skal medvirke til at skabe helhed i børnelivet. De 7 temaer, som, ifølge Odder kommune, skal udfoldes i indholdsbeskrivelsen har derfor mange lighedspunkter med daginstitutionernes læreplaner og Fælles mål for børnehaveklassen. De 7 temaer er: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Kost og bevægelse Natur og naturfaglige fænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Sprog Sammenhæng mellem skole og fritid Dokumentnr.: side 3

4 1. personlige kompetencer Det er vores mål at videreudvikle Nysgerrighed Empati Selvbevidsthed Selvtillid Fantasi Og højne evner og færdigheder I hverdagen støtter og vejleder vi børnenes initiativer, f. eks når de leger i skoven snitter, bygger hule mm. Vi skaber et åbent og trygt miljø med nærværende synlige voksne, tydelige regler og en fast dagsrytme med en blanding af fri leg og voksenstyrede aktiviteter. Vi øver færdigheder som at give plads til hinanden, lytte og vise respekt, vise omsorg og nærvær. Vi træner børnene i kommunikation og konflikthåndtering de øver i selv at prøve først, vi støtter dem i deres valg og roser, når det går godt. Vi støtter og vejleder i anerkendende tilgang til forskellighed. 2. Sociale kompetencer Vores mål er at videreudvikle det sociale barn ved at styrke respekt for de andre kendskab til normer og regler social dømmekraft værdien af og forståelsen for forskellighed værdien af at opbygge venskaber Vi etablerer fællesskaber gennem leg, aktiviteter, fælles holdninger og medansvar. Vi viser vejen ved hjælp af anerkendelse, positiv adfærdsreguleringer, f.eks. ved at være gode rollemodeller, der ved hjælp af faste rutiner skaber overskuelighed for børnene.. Vi skaber rum for leg i store og små grupper på tværs af alder og køn, f.eks. når vi er i skoven, leger fælleslege og er i gymnastiksalen. I eftermiddagspausen prioriterer vi fælles snak i klasserne om trivsel og tryghed, og vi dyrker vores traditioner som fastelavn, månedens fødselsdagsfester, ture til ødemarken m.m. Dokumentnr.: side 4

5 3. Kost og bevægelse Vores mål er at skabe bevidsthed om kroppen for at imødegå livsstilssygdomme at styrke barnets fysiske sundhed med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse at have fokus på børnenes motoriske udvikling Vi giver mulighed for og skaber glæde ved fysisk aktivitet ude og inde. Vi er f.eks. ude hver dag uanset vejret, vi går ture og cykler til vandet, spiller fodbold m.m. Vi benytter ligeledes dagligt gymnastiksalen til fælleslege som høvdingebold m.m, ligesom vi udvikler lege for børn, som ikke umiddelbart interesserer sig for sport, f.eks. forhindringsbaner, rollelege, sanglege og drama. Vi deler viden om sund og nærende kost. Kage og slik ved f.eks. månedens fødselsdag er til dels skiftet ud med brød, frugt og grøntsager. Vi har en nul-sukkerpolitik med få undtagelser. Vi sætter forskellige udfordrer udvikling, og klistre. gang i aktiviteter der den finmotoriske så som klippe Dokumentnr.: side 5

6 4. Natur og naturfaglige fænomener Vores mål er at skabe glæde, indsigt og tryghed ved at færdes i naturen at skærpe nysgerrighed og lyst til at eksperimentere med natur og naturfænomener at udvikle respekt og forståelse for natur, ressourcer og miljø Vi skaber gode betingelser for dagligt udeliv på skolen, tager på ture i nærmiljøet (skov, strand og marker). Vi udforsker naturen på legepladsen (finder dyr og planter) eksperimenterer med ild, luft, vand og jord og inspirerer til nysgerrighed og lyst til viden om natur gennem litteratur, forsøg og oplevelser. 5. Kulturelle udtryksformer og værdier Vores mål er at undersøge og forstå egen kultur at få indblik i andres kultur at barnet får mulighed for at møde, lære og afprøve forskellige kulturelle udtryksformer. Vi støtter nysgerrighed, fantasi og eksperimenter gennem børnenes leg og voksenstyrede aktiviteter. Dette skaber indsigt og mulighed for at udfordre og afprøve sig selv, f.eks. gennem musik og drama, håndværk og andre værkstedsaktiviteter. Vi opbygger traditioner og dyrker skolens og den danske kultur: månedens fødselsdage, cykelture, højtiderne, årstidsbestemte fester og begivenheder. Vi benytter computer, spilkonsol, mobiltelefoner m.m. så børnene lærer at anvende disse efter fastsatte regler og god etik. Vi taler om børn og voksnes oplevelser, f.eks. i forbindelse med ferierejser m.m. Dokumentnr.: side 6

7 6. Sprog Vores mål er at udvikle barnets evne til at skabe kontakt og kommunikere forstå og udvikle kropssproget skabe en god omgangstone forstå at sproget har mange nuancer samt at opbygge barnets viden og færdigheder som kan støtte det i at indgå i samtale og dialog lytte, genfortælle og fabulere indgå aktivt i demokratiske processer Vi støtter børnene i at udvikle deres dialog og samtale gennem leg med sproget, ved at eksperimentere med f.eks. musik, rim og remser. Vi øver os i at lytte og argumentere for holdninger, støtter i at læse, skrive og anvende bøger, f.eks. om dyr, rekorder og andre særlige interesser og spørgsmål. Vi øver os i at sætte ord på følelser og behov gennem f.eks. pigesnakke, enkeltsamtaler, eftermiddagspause. Vi synger og optræder, f.eks. til Børn og Unge rocker Gylling. Personalet arbejder på at være tydelige rollemodeller, f.eks. ved at fremme en god omgangstone. Dokumentnr.: side 7

8 7. Sammenhæng mellem uv. og fritid Vores mål er at der er tæt dialog mellem skole og hjem at dialogen er præget af åbenhed og tillid at forældre støtter og interesserer sig for fællesskab og skolens daglige virke. at lærere og pædagoger har indsigt i og respekt for barnets hele skole, såvel undervisningsdel som SFO del at sætte udvikling og trivsel i centrum i børnenes hverdag gennem tæt dialog mellem pædagoger, lærere og forældre Vi tilstræber en åben og god kommunikation mellem skole og hjem. Vi synliggør børnenes daglige aktiviteter ved god information intranet, opslag og dialog. Vi samarbejder med Saksild børnehus omkring overgangen fra børnehave til skole således at børnene har godt kendskab til SFO inden skolestart. De kommende skolebørn kommer på ugentligt besøg fra påske til sommerferie, der er overleveringssamtaler m.m. Vi har ligeledes overleveringssamtaler ved overgang fra 0. til 1. kl. og fra 3. til 4. kl. Vi deltager i forældremøder og skole/hjemsamtaler og deltager i udarbejdelse af elevplaner. Klassepædagogerne deltager i undervisning nogle timer om ugen og der er daglig overlevering fra undervisning SFO, så pædagogen og klasselæreren har på den måde et tæt samarbejde om det enkelte barn, og klassepædagogen er på den måde godt orienteret om, hvad der er foregået i undervisningstiden. Pædagoger og lærere planlægger og gennemfører fagdage, fester på skolen, emneuger, mærkedage og klassearrangementer. Vi benytter tværfaglige samarbejdspartnere som psykolog, tale/hørepædagog, fysioterapeut, tandpleje og sundhedspleje. Dokumentation og Evaluering Vi ønsker at beskrive vores daglige pædagogiske praksis i forhold til mål og indholdsbeskrivelser for de 7 områder: personlige kompetencer, sociale kompetencer, sprog, kost og bevægelse, kulturelle udtryksformer, natur og naturfænomener og sammenhæng mellem skole og fritid. Vi udveksler iagttagelser med kolleger og forældre, nedskriver disse til brug ved skole/hjemsamtaler. Vi udstiller børnenes produkter samt fotos, dels på opslagstavler m.m. på skolen, og dels via skolens intranet hvor vi også laver nyhedsbreve, der beskriver vores dagligdag. Dokumentnr.: side 8

9 Vi evaluerer på personalemøder, teammøder, forældremøder og ved skole/hjemsamtaler. Mål og indholdsbeskrivelserne evalueres 1 gang om året i starten af skoleåret.. Skolebestyrelsen inddrages i evalueringen, og mål og indholdsbeskrivelserne afstemmes med Odder kommunes målsætninger. Børn med særlige behov Det er vores mål at rumme og støtte børnene ud fra deres aktuelle udviklingsniveau at bevidstgøre barnet og de øvrige børn om mulighederne for at kompensere for de særlige behov at styrke selvværd og tryghed i hverdagen Vi guider børnene ved nye og svære ting, laver særlige aftaler i sociale relationer/aktiviteter når der er behov for det. Vi visualiserer og strukturerer barnets hverdag, orienterer om forløb og forhånd og anvender f.eks. piktogrammer. Vi laver aktiviteter hvor børn med særlige behov indgår i relationer med andre børn (ture i små grupper, evt. alene med 1 voksen eller få andre børn) Vi lægger op til åbenhed i forældregruppen og blandt børnene Lektiestøtte i SFO Det er vores mål at tilbyde børnene mulighed for at arbejde med/bearbejde temaer fra undervisningen. Hvordan når vi dette mål? Vi etablerer et egnet sted (rum, hjørne, bord), som kan anvendes efter behov. Pædagogerne inddrager aktiviteter i planlægningen, så der er en tovholder på opgaven, og vi styrer aktiviteten så bredt som muligt træningsopgaver, motivere til skoleliv, have styr på taske, materialer m.m. Der er etableret lektiestøtte hvor børnene 2 gange om ugen, på fast tidspunkt, kan få hjælp af personalet. Dette tilrettelægges i samarbejde mellem barn, lærer, pædagog og forældre. Dokumentnr.: side 9

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Email:annje@vejle.dk

Email:annje@vejle.dk Solsikkens børnehave Grønlandsvej 188 76-818 722 Hjemmeside: www. Solsikken.vejle.dk Email:annje@vejle.dk Pædagogiske lærerplaner. Det blev politisk besluttet i 2005, at alle daginstitutioner i Danmark,

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Beskrivelse af praktikstedet... side 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af praktikstedet... side 3 Uddannelsesplan: Særlige forhold... side 26 Forbesøg... side 27 Praktikvejledning... side 27 Organisering af kontakten til uddannelsesinstitutionen...

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere