Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske arbejde i SFO Skovbakkeskolen side 2 Pædagogens rolle og fritidspædagogikken i SFO Skovbakkeskolen side 2 Fritidspædagogikkens overordnede opgave side 3 Det som karakteriserer fritidspædagogikken side 3 Legens særlige betydning side 4 Samarbejde i indskolingen på Skovbakkeskolen - Sammenhæng mellem skole og fritid side 5 Barnets alsidige udvikling side 7 Sociale kompetencer side 8 Naturen og naturfaglige fænomener side 9 Kreative udtryksformer og kulturelle værdier side 10 Brugen af teknologiske midler side 11 Sprog og udtryksformer side 12 Krop, kost og bevægelse side 13 Støtte og udfordring til børn med særlige behov side 15 Lektiestøtte i SFO side 16 Dokumentation og evaluering side 18 Bilag 1 Børnehaver / SFO side 19 Bilag 2 Aftale om lektiestøtte side 20 1

2 Målsætning for Skovbakkeskolen. Skolens overordnede mål: en skole med livskvalitet, ansvarlighed, tryghed, fantasi, udfordringer og selvudfoldelse som bærende værdier for børn og voksne i skolens hverdag en skole med plads til alle, og hvor samværet bygger på gensidig tillid og respekt, tolerance og ligeværdighed en skole med arbejdsglæde, høj faglighed, samarbejde og plads til nytænkning en skole, hvor dagligdagen er præget af kontakt med det omgivende samfund Skovbakkeskolens værdigrundlag: På Skovbakkeskolen er der plads til mangfoldighed og forskellighed er trivsel et fælles ansvar samarbejdes på højt personligt, socialt og fagligt niveau i alle fællesskaber præges hverdagen af engagement, medbestemmelse og medansvar På den måde er Skovbakkeskolen et sted, hvor alle bidrager til at skabe et inspirerende, motiverende og lærende miljø. Skovbakkeskolen vil være et grosted, hvor tryghed, samarbejde, respekt og forskellighed hver dag giver næring til udvikling. Mål og indhold i det pædagogiske arbejde i SFO Skovbakkeskolen. Vi har taget afsæt i nedenstående: Folkeskolelovens 40 stk. 4 Odder Kommunes Børne- og Ungepolitik Skovbakkeskolen målsætning og værdigrundlag Pædagogens rolle og fritidspædagogikken i SFO Skovbakkeskolen. Alle børn har brug for voksne, der kan veksle mellem nedenstående positioner: 2

3 Voksne, der er foran dem og som vil lære dem forskellige færdigheder, og hjælpe dem med de ting, som de voksne ved er nødvendige at kunne for at mestre tilværelsen nu og senere i livet. Voksne, der er ved siden af dem og som kan tage afsæt i deres interesser og umiddelbare behov. Voksne, der er bag ved dem og som kan fungere som et trygt sikkerhedsnet. Skolefritidsordningen har medansvar for det enkelte barns dannelse. I de pædagogiske relationer er det vigtigt at være opmærksom på pædagogens rolle og ansvar som opdrager, igangsætter og inspirator i barnets dannelse. En stor del af fritidspædagogikken er at arbejde med fællesskabet, grupper og forskellige gruppeoplevelser. At kunne indgå i en gruppe styrker børns sociale og kommunikative kompetencer og deres kønsidentitet, samt giver dem mulighed for at lære fra andre børn. Fritidspædagogikkens overordnede opgave er at bidrage til barnets udvikling af kompetencer udvikling af øget opmærksomhed for hinanden som personer udvikling af selvbevidsthed forståelse for fællesskabets betydning og værdi Det, som karakteriserer fritidspædagogikken er at børn mødes på tværs af alder at der arbejdes med barnet i fællesskabet en børneperspektiveret pædagogisk praksis at der stræbes efter at give børn en meningsfuld fritid at der er rum og frihed til børns leg og udfoldelse 3

4 Legens særlige betydning. Legen, som er en spontan og frivillig aktivitet, er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken. Leg har værdi i sig selv, og er i SFO et mål i sig selv, men ikke det eneste mål for SFO. Legen kan anskues ud fra to hovedprincipper, som begge skal indgå i virksomheden for SFO. Legen skal have et læringsmæssigt eller socialiserende sigte eller en blanding heraf. Det ene princip drejer sig om at give plads for børnenes egne spontane og uplanlagte lege. Børnene sætter selv rammerne, laver reglerne, udfylder og besætter rollerne, løser konflikter og udvikler legen. Børnene har i legen mulighed for at afsøge, udfordre og bearbejde vanskeligheder. Pædagogens rolle i forhold til legen er at understøtte direkte eller indirekte samt videreudvikle børnenes legeevner, herunder evnerne til at give sig hen til fantasiverdenen. Det andet princip drejer sig om leg, der sættes i gang ud fra en didaktisk tilgang til hvilket mål, der er med en bestemt leg. Pædagogerne planlægger legen og sætter den i gang, mens børnene har medbestemmelse og medindflydelse indenfor nogle, på forhånd givne bestemte rammer. 4

5 Samarbejde i indskolingen på Skovbakkeskolen Det er Skovbakkeskolens mål -sammenhæng mellem skole og fritid (SFO). at der er en tæt dialog mellem skole, SFO og hjem at der er en tæt dialog mellem faggrupperne at dialogen er præget af åbenhed og tillid at forældre bakker op om og interesserer sig for klassefællesskabet og skolens daglige virke at faggrupperne har indsigt i og respekt for barnets hele skole, såvel undervisningsdel, som fritidsdel Børn, forældre og ansatte skal opleve sammenhæng mellem skole og SFO i et inspirerende og levende miljø, hvor vi sammen sætter børnenes dagligdag, trivsel og udvikling i centrum. Derfor vil vi medvirke til en åben dialog kommunikation mellem skole, SFO og forældre synliggøre børnenes dagligdag og aktiviteter ved at benytte info skærm, samt en aktivitetstavle Lærere og pædagoger samarbejder om: overlevering mellem børnehave og skole/sfo besøg i børnehaverne evaluering mellem børnehave og skole/sfo overlevering fra 0. Til 1. klasse overlevering fra 3. Til 4. klasse overlevering fra SFO til klub forældremøder og skole/hjemsamtaler udarbejdelse af elevplaner og portefølje hjemmebesøg for 1. klasserne brug af personaleintra (klasselog) daglig overlevering mellem skole og SFO klassepædagogen deltager i skoletimer lærerne deltager i SFO, bl.a. børnenes julefrokost, frittercup m.m. mødevirksomhed for lærere og pædagoger: klasseteam, storteam udviklingsprojekter fælles kursusvirksomhed: Eks. Hjælp, jeg skal have 1. klasse. 5

6 Lærere og pædagoger forbereder og gennemfører sammen: tværsuger, projektdage, fællesture, legedage, lejrtur / overnatning fælles arrangementer klassearrangementer, julefest, grillaften Tværfaglige samarbejdspartnere: psykolog, sprogkonsulent tale/hørepædagog tandpleje sundhedspleje 6

7 Barnets alsidige udvikling (personlige kompetencer). Barnet skal opleve at kunne begå sig i hverdagens mange sammenhænge selvværd og selvtillid at samarbejde accept af forskellighed at udvikle og højne evner og færdigheder Vi vil gerne, at fritidsordningen er et sted med mulighed for udvikling af den enkelte. Sikre børnene en hverdag i trygge rammer. Derfor vil vi sikre at alle bliver set, hørt og accepteret skabe succes for den enkelte i form af leg og aktiviteter arrangere lege og aktiviteter, der kræver samarbejde være åbne, informerende og imødekommende se barnet, hvor det udviklingsmæssigt befinder sig vejleder og guider i svære situationer lytter, udviser respekt, omsorg og nærvær tilbyder alsidige aktiviteter og udfordringer, ofte med udgangspunkt i hvad, der rører sig i børnegruppen øver færdigheder som at vente på, at det bliver ens tur, dele, argumentere, lytte til hinanden osv. tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og evner; - er bevidste om forskellige måder at tilegne sig viden på. 7

8 Sociale kompetencer. Barnet skal indgå i samspil og sociale relationer, der fremmer udviklingen af respekt og ansvarlighed for fællesskaber udviklingen af empati (indfølingsevne) evnen til at etablere og vedligeholde venskaber accepten af forskellighed Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør det i stand til at Derfor vil vi lege sammen med børn med andre normer og værdier end deres egne medvirke i udformningen af SFO s normer og regler kunne forstå og følge en instruktion kunne være en aktiv og ansvarlig del af en aldersintegreret gruppe udvise medmenneskelig opmærksomhed for andre børns behov og følelser arbejde hen imod, at alle har plads og føler sig trygge i gruppen lære børnene at tage hensyn løse og lære af de konflikter der opstår sørge for, at de voksne er rollemodeller arbejde hen imod, at børnene viser respekt overfor børn og voksne bruger klasserne som base arbejder hen imod, at børnene indgår i fællesskaber både med jævnaldrende og på tværs af alder og køn værner om lege og fællesskaber, der opstår i fritidsordningen hjælper børnene med at udvikle venskaber og støtter op i forhold til at bevare disse lærer børnene at samarbejde og være ansvarlig overfor hinanden giver plads til legen, da den er en væsentlig faktor i dagligdagen går ind i konflikter hvis det er nødvendigt og sørge for at hjælpe børnene med at forstå, hvad der sker arbejder med samværsregler 8

9 Naturen og naturfaglige fænomener. Gennem oplevelser i naturen, herunder skolens ude- og nærmiljø, vil vi fremme barnets lyst til at færdes og lege i naturen udforske og eksperimentere bruge alle sanser i naturen Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør det i stand til at Derfor vil vi lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen tage hensyn til og vise respekt for naturen og nærmiljøet bruge børnenes nysgerrighed og lyst til at eksperimentere bruge naturen på og omkring skolen (skoven, området omkring museet osv.) griber spontane situationer går på legepladsen hver dag bruger nærmiljøet: tager til stranden, bruger spejderhytten, tager på tur til bjørnegrotten, besøger den økologiske have og andre spændende steder laver bål, rollespil, huler, drager, eksperimenterer med vand, bliver klog på dyr, planter m.m. 9

10 Kreative udtryksformer og kulturelle værdier. Gennem mangeartede kulturelle og æstetiske oplevelser og inspiration i hverdagen, vil vi fremme barnets kreativitet og fantasi lysten til at afprøve forskellige redskaber og materialer muligheden for at eksperimentere med - øve sig i - og afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle/kreative udtryksformer og oplevelser lysten til at gå på oplevelse i litteratur, musik, teater og billeder Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør det i stand til at Derfor vil vi benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker tænke og handle kreativt opleve forskelligartede kulturindtryk og udtrykke sig på forskellige måder sørge for, at forskellige materialer er til rådighed tale/høre om fremmede lande, og det der sker ude i verden være bevidste om omgangstonen sørge for at alle kommer til orde/ at alle bliver hørt sikre omsorg for den enkelte og fællesskabet bruge de redskaber, vi har til at håndtere konflikter og problemer markere årets højtider og husets traditioner finder materialer frem henter ting fra naturen bruger biblioteket leger, synger og danser, nyt og gammelt taler pænt til hinanden samtaler i gruppen, og øver f.eks. demokrati arbejder med samværsregler tager børnene alvorligt - anerkendende samtaler holder grillaften, fastelavn, holder julefrokost og familiekaffe, tager til turneringer, ser teater, går på museum, markerer årets højtider 10

11 Brugen af teknologiske midler Gennem teknologiske midler (TM: computer, spillekonsoller, mobil tlf. m.m.) vil vi fremme Derfor vil vi koncentrationsevnen fortrolighed med TM som et dagligt redskab kendskab til informationsteknik samarbejdsevnen sociale relationer børnene imellem stille teknologiske midler til rådighed lære børnene om etik og moral ved brug af TM som kommunikationsform guide og vejlede opmuntre til fællesskab og samarbejde udstikker regler og rammer for brug af TM vi accepterer ikke voldeligt, pornografisk eller racistisk indhold i spil og internet, som børnene bruger i SFO sørger for at kommunikation i forhold til TM, foregår i en ordentlig tone, og mobning er absolut ikke tilladt regler og aldersgrænser bliver overholdt TM bruges i samarbejde med en voksen og i en tidsbegrænset periode 11

12 Sprog og udtryksformer. Gennem hverdagens aktiviteter vil vi udvikle barnets sprog og fremme evnen til at skabe kontakt og kommunikere evnen til at forstå og udvikle kropssprog udvikling af sprog og ordforråd barnets læse- og skrivefærdigheder ordentlig omgangstone forståelse af, at sproget har mange nuancer Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder, der gør det i stand til at indgå i samtale og dialog lytte, genfortælle og fabulere (finde på historier, fantasere digterisk) aktivt indgå i demokratiske processer tilbyder aktiviteter, der kræver dialog og samarbejde. Giver børnene mulighed for at sætte ord på følelser og behov lytter til musik, rim og remser; eksperimenterer med teater giver børnene mulighed for at lytte og argumentere gennem leg og aktiviteter opmuntrer børnene til at læse, skrive, kigge i bøger, lege med ord er sproglige rollemodeller og accepterer ikke uetisk sprogbrug vægter, at humor er en del af vores hverdag 12

13 Kost, krop og bevægelse. Sund kost og fysisk aktivitet er nogle af hjørnestenene i et godt børneliv. Vi følger Odder Kommunes Mad og Måltidspolitik. Kost. Barnet skal opleve at det er en god start på dagen at spise morgenmad at det er en god og hyggelig oplevelse at spise sammen at det er hyggeligt at deltage i forberedelse af eftermiddagsmad sørger for at børnene vasker hænder før de spiser, og at de bliver siddende ved bordet til de er færdige med at spise tilstræber, at der er ro og en god stemning omkring bordet serverer maden på en indbydende måde inddrager børnene i indkøb, madlavning og oprydning I SFO serveres der morgenmad (uden sukker) hver dag mellem KL. 6:30 og 7:30 En gang om ugen serveres der eftermiddagsmad mellem kl. 14:00 og 15:00. Krop og bevægelse. Gennem daglig fysisk aktivitet vil vi fremme barnets glæde ved bevægelse barnets evner og lyst til at afprøve og udvikle sin fysiske formåen barnets motoriske færdigheder, både grov - og finmotorisk barnets udvikling af balance og koordination Derfor vil vi stimulere børnenes sanser iagttage børnene i dagligdagen og støtte dem bedst mulig, der hvor de er i deres fysiske udvikling skabe udviklingsmuligheder for børnene inde og ude 13

14 give børnene mulighed for at udfolde sig og afprøve sig selv i motoriske udfoldelser både med og uden voksen være åbne overfor samarbejde med den lokale idrætsforening skaber rum til leg og bevægelse går i svømmehal, tager på gåture, bruger gymnastiksal, aula, og daglig er vi på legepladsen sørger for at der er udfordringer, så der kan afprøves grænser vi trækker på forskellige lokalforeninger ved forskellige lejligheder takker ja ved henvendelser fra idrætsforeninger om aktiviteter for SFO børn 14

15 Støtte og udfordring til børn med særlige behov. Gennem hverdagens aktiviteter vil vi støtte og udfordre børn med særlige behov til at indgå i relationer med andre børn i SFO føle sig værdsatte og trygge øge deres selvværd begå sig i hverdagen blive bevidste om egen formåen tage udfordringer op opleve genkendelighed Barnet skal støttes i og opmuntres til at Derfor vil vi indgå i nye og ukendte aktiviteter/lege bryde uhensigtsmæssige vaner lære at kompensere for egne svagheder iagttage børnene og støtte dem bedst muligt, der hvor de er i deres udvikling give børnene mulighed for at afprøve sig selv med voksne på sidelinjen give dem muligheder for i nogle aktiviteter at være få børn/alene sammen med en voksen laver aktiviteter og støtter, hvor børn med særlige behov indgår i relationer med andre børn for at skabe forudsigelighed og tydelighed - visualiseres og struktureres barnets hverdag laver særaftaler i sociale relationer/aktiviteter, når der er brug for det guider børnene ved nye og svære ting har et udvidet forældresamarbejde 15

16 Lektiestøtte i SFO. I SFO på Skovbakkeskolen giver vi muligheder for at børnene kan få lektiestøtte på 2 niveauer. Lektiecaféen er for de børn, der er motiveret til selv at få klaret lektierne i SFO tiden. Ved tilbud om lektiecafé vil vi fremme Derfor vil vi at barnet får lyst til lektielæsning at barnet har fri, når det kommer hjem barnets evne til at hjælpe andre skabe opmærksomhed på caféens eksistens og muligheder skabe et miljø, hvor det bliver legende let at lave lektier indretter et centralt beliggende stillerum som lektiecafé holder åbent mandag torsdag kl. 13:30 15:30 lektiecaféen holder lukket, når SFO er på udflugt lader lektiecaféen være på frivillig basis klassepædagogen understøtter funktionen Lektiehjælp er en støtte til de børn, der har svært ved at få mulighed eller finde tid til lektielæsning, når de kommer hjem. Ved tilbud om lektiehjælp vil vi fremme Derfor vil vi at barnet får mere lyst til at gå i skole at barnet føler glæde og tilfredshed ved at være forberedt til undervisningen at barnets selvværd og selvtillid styrkes skabe opmærksomhed på lektiestøttens muligheder støtte barnet i arbejdet med læringsopgaver gøre brug af den kreative tilgang til lektielæsning indretter et centralt beliggende stillerum 16

17 holder åbent 2 eftermiddage om ugen mellem kl. 13:30 15:30 tilknytter en pædagog til funktionen, som tilbyder lektiestøtte på forældreniveau indgår aftaler mellem forældre /barn og skole/sfo - klasseteamene visiterer og udfylder kontrakt lektieplan udarbejdes af læreren klassepædagogen sender barnet/børnene til lektiestøtte lektiepædagogen registrerer fremmødet lektiestøtten er aflyst, når SFO er på udflugt ved sygdom vurderes ressourcen lektiepædagogen vurderer behovet for brugen af kreative indlæringsmaterialer evaluerer hvert forår 17

18 Dokumentation & evaluering Vi vil fremme: kvaliteten og udviklingen i SFO synliggøre pædagogernes faglighed Derfor vil vi: synliggøre dagligdagen i SFO afprøve/benytte forskellige dokumentationværktøjer betragte vores mål- og indholdsbeskrivelse som et arbejdsværktøj, som danner ramme for planlægning og løbende evaluering i SFO gennem hele året Konkret vil vi gøre: SFO årsplan udarbejdes SFO ugeplaner for aktiviteter udarbejdes årsplanen og ugeplaner udsendes på forældreintra og på skoles hjemmeside tekst og billeder vises på informationskærmen ved indskolingens hovedindgang barnets bog (arbejdsportfolio) implementeres fuldt ud legeskabelonen benyttes til forberedelsen af en aktiviteterne (se bilag) Aktivitetsbeskrivelse benyttes i forberedelsen og løbende evaluering af alle aktiviteter (se bilag) Hvert forår sker en overordnet evaluering med henblik på forbedringer inden planlægning af følgende skoleår SMTTE modellen benyttes ved evalueringen i foråret 18

19 Mål og indholdsbeskrivelser i Odder kommune Børnehaverne 2010 Alsidige, personlige udvikling Kulturelle udtryksformer og værdier 2011 Sprog Krop og bevægelse 2012 Sociale kompetencer Naturen og naturfaglig fænomener 2013 Alsidige, personlige udvikling Kulturelle udtryksformer og værdier 2014 Sprog Krop og bevægelse 2015 Sociale kompetencer Natur- og naturfænomener SFO på Skovbakkeskolen 2010/11 Barnets alsidige udvikling (personlige kompetencer) Kreative udtryksformer og kulturelle værdier 2011/12 Sprog og udtryksformer Kost, krop og bevægelse 2012/13 Sociale kompetencer Naturen og naturfaglig fænomener 2013/14 Barnets alsidige udvikling (personlige kompetencer Kreative udtryksformer og kulturelle værdier 2014/15 Sprog og udtryksformer Kost, krop og bevægelse 2015/16 Sociale kompetencer Naturen og naturfaglig fænomener 19

20 AFTALE om lektiestøtte: Barnets navn: Klasse: Lektiestøtte i: Dansk : Matematik: Andet: Hvilken periode: Efter behov Løbende Ekstra indsats/fagligt løft Frivilligt Bemærkning: Lektieplan udarbejdes af lærer og afleveres til lektiestøttepersonen! Lektieplanen drøftes besluttes sammen med forældre. Ved aflysning skriver gruppepædagogen i kontaktbogen! Forældre underskrift: Klasseteamet: 20

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

1. Indledning. 2. Fritidspædagogikken. 3. Børnekultur

1. Indledning. 2. Fritidspædagogikken. 3. Børnekultur 1. Indledning På Veste Nebel Skole arbejder vi ud fra pædagogiske lærerplaner. Rammen for lærerplanerne er udstukket af Kolding Kommune. Gennem pædagogiske lærerplaner, beskriver, evaluere og dokumenter

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer.

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer. Pædagogiske lærerplaner For Kværs Multi Univers SFO Redigeret maj 2012 Legens særlige betydning Legen som en spontan og frivillig aktivitet er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken og de pædagogiske

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at:

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at: Mål og indholdsbeskrivelse skal give mulighed for at få indblik i den enkelte SFO`s fritidspædagogik. Sikre kvalitet og udvikling samt helhed i barnets hverdag. Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN Aalykkeskolens SFO

PÆDAGOGISK LÆREPLAN Aalykkeskolens SFO PÆDAGOGISK LÆREPLAN Aalykkeskolens SFO Fritidspædagogikkens væsen Fritidspædagogikken er mere end 100 år gammel og startede som en socialpædagogisk kompenserende foranstaltning i forhold til børn fra socialt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

De fysiske og indholdsmæssige rammer for SFO Ulkebøl.

De fysiske og indholdsmæssige rammer for SFO Ulkebøl. Forord Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFO er i Sønderborg på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen. Det nye er bl.a. kravet om skriftlighed og strukturering,

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Med handleplan for Broskolens SFO. Faaborg - Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 1 Forord I Faaborg-Midtfyn kommune ønsker vi, at skolens undervisningsdel

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Samarbejdet mellem skole og SFO.

Samarbejdet mellem skole og SFO. Samarbejdet mellem skole og SFO. Personalet henter børnene i klasserne ved skoletids ophør, hvor der bliver givet vigtige informationer om børns trivsel i løbet af skoledagen, for derved at skabe forståelse

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Under evaluering og nyskrivning Forventes afsluttet ultimo november

Under evaluering og nyskrivning Forventes afsluttet ultimo november Under evaluering og nyskrivning Forventes afsluttet ultimo november Mål- og indholdsbeskrivelser for Havdrup SFO Indholdsfortegnelse Forord... 3 Lovgrundlag... 4 Struktur... 4 Sammenhæng og proces... 4

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere