FC 60 BRANDGARDIN MANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FC 60 BRANDGARDIN MANUAL"

Transkript

1 FC 60 BRANDGARDIN MANUAL

2 Indhold 1 - Systemoversigt 1.0 Beskrivelse Drift Produktion Tekstil Certificering Egenskaber Kontrolelementer og indikatorer Elektriske krav Komponenter Tilvalg Størrelsesdiagram til inddækningskasse Nedsænkning i to faser Montering 2.0 Inddækningskasse Styreskinner Valser Motorens kontrolkredsløb Motorens lukkede forsyningskredsløb Gruppekontrolpanel Sammenkædning af gruppekontrolpaneler Brandalarmkontakt Idriftsættelse 3.0 Montering af bundbjælken Strømforsyning Gruppekontrolpanel Ekstern nøglekontakt Vedligeholdelse 4.0 Ugentlig rutinetest Årlig test Fejlfinding 5.0 Almindelige fejltilstande Kontrolsekvens Tegningsregister Side 2 af 15

3 Kapitel 1: Systemoversigt Beskrivelse Når et brandgardin skal anvendes i en nødsituation, er det sandsynligt, at strømforsyningen til kontrolpanelet allerede er svigtet, og at kablerne mellem røggardinerne og kontrolpanelet kan blive beskadigede. I sådanne tilfælde, hvor der ikke er noget strøm, skal røggardinet sætte ind ved hjælp af tyngdekraft. Derfor sætter BLE FC60-systemet altid ind ved hjælp af tyngdekraft, og hver gang systemet testes, er det en 100 % bekræftelse på, at systemet fungerer fejlfrit. En test under normale testforhold, hvor gardinet nedsænkes ved hjælp af strøm, beviser kun, at det kan sætte ind, når det får tilført strøm. Dette bekræfter ikke en fejlfri funktion. FC60 er et automatisk fejlfrit brandgardin, som fungerer ved tyngdekraft og bruger det nyeste inden for elektronisk teknologi. Systemet er blevet testet til BS 476: del 22 og opnåede en klassifikation på 1 time. Alle BLE-brandgardinsystemer er fremstillet i overensstemmelse med vores BS EN ISO 9001-certificering Drift Under normale forhold er gardinet trukket tilbage i inddækningskassen og holdes på plads af den elektronik, der er i en ekstern afskærmning, der er monteret på kassens motorende. Bundbjælken hviler mod undersiden af kassen eller under kassen, hvis der er monteret en stopbjælke. I dette tilfælde hviler stopbjælken på kassen. Skulle der opstå brand, eller hvis testnøglekontakten betjenes, fjerner gruppekontrolpanelet strømtilførslen til gardinets motorer. Gardinet nedsænkes på kontrolleret vis ved hjælp af tyngdekraften og stopper i den nederste position, når alt tekstil er rullet ud af valsen. Når signalet nulstilles, genopretter gruppekontrolpanelet strømmen til motorerne, hvilket trækker gardinerne op til den øverste position. Skulle strømforsyningen til gruppekontrolpanelet svigte, skiftes forsyningen automatisk til det integrerede standbybatteri. Gardinet opretholdes i den tilbagetrukne position i 1 time. Gardinet vil være fuldt funktionsdygtigt, indtil batteriets lavspændingsafbrydelse når en spænding på 21 V. Gardinet vil derefter nedsænkes ved hjælp af tyngdekraften til driftspositionen. FC60-systemet giver mulighed for nedsænkning i to faser, idet det i nogle tilfælde kræves, at røggardiner stoppes under nedsænkningen for at give mulighed for evakuering fra bygningen. Der er monteret et kredsløb med timer og relæ inden i gruppekontrolpanelet, som er sluttet til en bremse på 24 V. Bremsen aktiveres på et forudbestemt tidspunkt efter nedsænkningen for at stoppe gardinet. Når den ønskede tidsperiode er gået, fjernes energien fra bremsen, og gardinet nedsænkes til den fulde funktionsposition ved hjælp af tyngdekraften Produktion Alle vores produktionsprocesser og kvalitetskontrolprocedurer opfylder de alle krav i BS EN ISO 9001:1994, og alle brandgardinprodukter er udviklet og produceret i fuld overensstemmelse med de behørige reguleringer i BS, Storbritannien og Europa. Side 3 af 15

4 1.3 - Tekstil Det tekstil, der er anvendt i fremstillingen af vores FC60-gardiner, er en polymerbelagt glasdug med en nominel vægt på 540 g/m². Dette tekstil er testet til at modstå 1000 ºC efter 1 time. Alle vores gardiner er syet sammen med tråd i rustfrit stål Certificering BS 7346: del 3: 1990 WFRC nr. C82984 Til test af et automatisk røggardin i henhold til de testmetoder, der er beskrevet i afsnit og 4.3 Reliability of automatic smoke curtain (Pålidelighed af automatiske røggardiner) i BS 7346: del 3: 1990, Components for smoke and heat control systems, specification for smoke curtains" (Komponenter til systemer til røg- og varmekontrol, specifikation for røggardiner). BS 7346: del 3: 1990 WFRC nr Generel brand-/varmetest i overensstemmelse med BS 7346: del 3: 1990, afsnit 4.1 om røggardiner af tekstil. BS 7346: del 3: 1990 WFRC nr Til test af et automatisk røggardin i henhold til de testmetoder, der er beskrevet i afsnit 4.2 Deflection (Afledning) og afsnit i BS 7346: del 3: 1990, Components for smoke and heat control systems, specification for smoke curtains" (Komponenter til systemer til røg- og varmekontrol, specifikation for røggardiner). BS 7346: del 3: 1990 WFRC nr Evaluering af ydeevnen af automatiske røggardiner i forskellige størrelser, hvad angår deres evne til at opfylde kravene for Rate of Fall (Nedsænkningstempo), afsnit 3.2.3, og Deflection (Afledning), afsnit 4.2, i BS 7346: del 3: BS 7346: del 3: 1990 WFRC nr Til test af et automatisk røggardin i henhold til de metoder, der er beskrevet i afsnit 4.2 Deflection (Afledning) i BS 7346: del 3: 1990, Components for smoke and heat control systems, specification for smoke curtains" (Komponenter til systemer til røg- og varmekontrol, specifikation for røggardiner). BS 476: del 6: 1989 WFRC nr Til bestemmelse af brandudbredelsesindekset for produktprøver, når de testes i overensstemmelse med BS 476: del 6: 1989 Fire tests on building materials and structures, method of test for fire propagation for products" (Brandtests på bygningsmaterialer og -strukturer, testmetode for produkters brandudbredelse). Side 4 af 15

5 BS 476: del 22: 1987 WFRC nr Test af brandbestandighed i overensstemmelse med afsnit 8 i BS 476: del 22: 1987 på et asymmetrisk, uisoleret faldgardin. BS 476: del 22: 1987 BRE nr Test af brandbestandighed i overensstemmelse med BS 476: del 22: 1987 på et uisoleret faldgardin med to tromler. UL 10C og UL 555 Underwriters Laboratories Ltd. Niende udgave af Standard for Fire Tests of Door Assemblies, 10C og sjette udgave af Standard for Fire Dampers, UL 555. Side 5 af 15

6 1.5 - Egenskaber Fejlfri drift med tyngdekraft. Indbygget strømbegrænsningsenhed; kontakter til motorbegrænsning er ikke påkrævet. Synkroniseret kontrolkredsløb til motor; variabel hastighedskontrol er ikke påkrævet. Nedsænkningshastighed kontrolleret med modelektromotorisk kraft; separate bremseenheder er ikke påkrævet. Drift med 24 V Kontrolpaneler kan kontrollere op til seks motorer. Lavspændingsafbrydelse; gardinerne nedsænkes på kontrolleret vis. Tekstilfastholdende system indbygget i styreskinnerne Gruppekontrolpanel: Kontrolelementer og indikatorer LED-indikation: Korrekt vekselstrøm Grøn Batterifejl Gul Sikring gået Rød Normal brandalarmstatus Grøn Nøglekontakt Nøglekontakten på panelets front har to positioner: 1. Normal: Gardinerne trækkes tilbage til normal driftsposition. Nøglen kan fjernes fra kontakten. 2. Test: De gardiner, der er sluttet til gruppekontrolpanelet, og alle efterfølgende gardiner nedsænkes. Nøglen kan ikke fjernes. Batteritest Der er monteret en manuel batteritestfunktion på den indvendige printplade. Outputkontakter Relæ til strømsvigt Elektriske krav Gruppekontrolpanel Strømforsyning: Strømforsyning på 230 V, 50 Hz, er påkrævet ved hvert panel. Grænseflade for brandalarm: Et par rene kontakter pr. brandzone. Gruppekontrolpanelerne kan sammenkædes. Skulle det være nødvendigt, at en gardinzone aktiveres af mere end 1 røgzone, kan brandalarmkontakterne forbindes serielt. Motorer: 24 V vekselstrøms-/jævnstrømsforsyning fra gruppekontrolpanel. Et lukket kredsløb på 2,5 mm² med to kerner og jordkabel med en maksimal længde på 100 m bør installeres. Hvis der er brug for en større længde, skal montøren sikre, at forsyningsspændingen ikke falder under de påkrævede 24 V. Side 6 af 15

7 1.8 - Komponenter Gruppekontrolpanel: Lagerkode: SD3/GCP Tegning nr. 2313/020/A Tegning nr. 2313/802/A Batteri: Lagerkode: CE033 Tegning nr. 2313/802/A Motor: Lagerkode: SD3/Motor Tegning nr. 2313/000/A Motorens kontrolkredsløb: Lagerkode: SD3/Motor Relay Tegning nr. 2313/802/A Inddækningskasse: Tegning nr. FD3/HBox/3M/398 Valse: Tegning nr. 2313/000/A Akse: Lagerkode: SD3/Shaft Tegning nr. 2313/000A Beslag: Lagerkode: DBRPEB Tegning nr. 2313/000A Tekstil: Lagerkode: X32K Bundbjælke: Lagerkode: DBRPEB Tegning nr. FD3/HBox/3M/398 Styreskinner: Tegning nr. 2313/034 Tegning nr. 2313/035 Gruppekontrolpanelet kan understøtte op til seks motorer. Under normal drift forsyner gruppekontrolpanelet de valser, der er under dets kontrol, med en konstant vekselstrøm på 24 V. Skulle der opstå brand, eller hvis testnøglen betjenes, fjerner gruppekontrolpanelet de 24 V, og gardinerne nedsænkes ved hjælp af tyngdekraften. Hvert gruppekontrolpanel er forsynet med to batterier på 12 V, 7 A. Batteriet giver mulighed for fuld drift af systemet i tilfælde af strømsvigt. Motoren er ansvarlig for fremføring og stop af gardinet i den normale driftsposition via et strømbegrænsende kredsløb og ved at levere en kontrolleret nedsænkningshastighed via generering af modelektromotorisk kraft. Motorens kontrolkredsløb er indbygget i en ekstern afskærmning. Afskærmningen bør monteres på motorenden af gardinets inddækningskasse. Inddækningskassen er fremstillet af 1,2 mm galvaniseret stål. Den 76 mm 2 4 mm tykke valse er indbygget i gardinets inddækningskasse og holder gardinets tekstil og bundbjælke. Aksen yder støtte i den modsatte ende af valsen end motoren. Beslagene er fastgjort til inddækningskassens endeplader/valsestøtteplader og sikrer ved hjælp af en split, at valserne sidder fast. Klassificeret til 1 time ved 1000 C. Glasdug med polymerbelægning på begge sider. Testet til BS 476, del 6, 7, 20 og 22. Gardinernes nederste kant har en dobbelt, omvendt, pulverbelagt, mild stålvinkel, der fungerer som vægtbarre, så gardinet kan rulles ud, når der modtages signal fra brandalarmpanelet. Den medvirker også til at stabilisere gardinet og yder stop mod undersiden af inddækningskassen. Styreskinner i galvaniseret stål på 100 mm D x 50 mm B. Har et indbygget tekstilfastholdende system, der forhindrer at tekstilet trækkes ud af styreskinnerne under tryk fra brandkilden. Pulverbelægning er valgfrit. Side 7 af 15

8 1.9 - Tilvalg Pulverbelægning: Nedsænkning i to faser: Stemmealarm: Der kan påføres et finish af pulverbelægning i en RALstandardfarve til inddækningskassen og styreskinnerne til FC60. Der kan leveres en 24 V bremse og timer, hvis gardinet skal kunne stoppe på et forudbestemt niveau for at give mulighed for evakuering, inden nedsænkningen fortsættes. De synkroniserede elektroniske højttalere, der aktiveres af gruppekontrolpanelet, kan udsende en forudoptaget meddelelse, der advarer om, at gardinerne nedsænkes Størrelsesdiagram til inddækningskasse (mm) Gardinets faldlængde Enkelte valser Flere valser H x B Op til x x 180 Op til x x 210 Op til x x 250 Op til x x Nedsænkning i to faser Panelerne ovenfor indeholder to timere, som kan indstilles til at stoppe røg- /brandgardinet under nedsænkningen. Gardinet nedsænkes i den forudbestemte kørselstid og stoppes derefter ved betjening af den integrerede bremseenhed på valsemekanismen. Når den valgte forsinkelsesperiode er udløbet, fjernes energien fra bremseenheden, og gardinet fortsætter nedsænkningen. Begge timere begynder driften samtidig, enten når der modtages et brandsignal, eller hvis gruppekontrolpanelet anbringes i testtilstand. Kørselstimeren skal indstilles til den tid, der kræves for at gardinet nedsænkes til sin forsinkelsesposition. Forsinkelsestimeren skal indstilles til forsinkelsesperioden plus kørselstiden. Eksempel: Gardinet nedsænkes i løbet af 10 sekunder og holdes derefter på positionen i 15 sekunder. Indstil kørselstimeren til 10 sekunder. 2) Indstil forsinkelsestimeren til 10 sekunder + 15 sekunder = 25 sekunder. Gardinet trækkes tilbage som normalt. Bemærk: Den øverste timer i gruppekontrolpanelet er til indstilling af den ønskede forsinkelse. Den nederste timer i gruppekontrolpanelet er til indstilling af den ønskede kørselstid. Ovenstående skal læses sammen med tegning nr. 2313/908. Side 8 af 15

9 Kapitel 2: Montering Inddækningskasse Inddækningskassen til FC60 er fremstillet af galvaniseret stål og boltes normalt til undersiden eller mod åbningen. Det er essentielt, at inddækningskassen monteres vandret. I modsat fald kan det medføre, at gardinet flyttes, når det trækkes tilbage. Inddækningskassen kan monteres direkte på bygningsstrukturen ved hjælp af fikseringer øverst eller på siden af kassen. Fikseringerne skal være 1,2 m fra midten. Montøren skal sikre, at fikseringerne ikke rager frem, så de går ind i inddækningskassen, hvor gardinets tekstil kan rives i stykker Styreskinner Styreskinner i galvaniseret stål monteres på brandgardinsystemerne for at danne en forsegling mellem gardinets tekstil og bygningsstrukturen. Midten af skinneåbningen skal monteres på linje med gardinets fald, idet den fastholdende mekaniske på gardinets tekstil skal kunne bevæge sig frit. Forkert montering af styreskinnerne kan medføre, at gardinet sidder fast. Sørg for, at styreskinnerne ikke drejes, når de monteres på ujævne overflader. Det kan være nødvendigt med en udfyldning bag styreskinnen for at forhindre dette Valse Valsen leveres med gardinets tekstil fastgjort og inden i en beskyttende polyætylenemballage. Fjern forsigtigt polyætylenen, og anbring valsen inden i den tilhørende inddækningskasse. Valsen understøttes af et beslag i hver ende. Valsen fastgøres i begge ender med de medfølgende splitter, når den er på den rette placering. Se tegning nr. 2313/000B. Når valsen er fastgjort, kan afdækningspladen monteres. For at lette idriftsættelsen anbefales det, at ca. 60 mm tekstil trækkes af valsen og efterlades hængende fra inddækningskassen. Kontrollér, at kernerne i det fleksible motorkabel ikke er i kontakt, mens valsen drejes. Elektrisk kontakt mellem kabelkernerne vil skabe rotationsmodstand og kan medføre en mekanisk beskadigelse, hvis de belastes Motorens kontrolkredsløb Motorens kontrolkredsløb er indbygget i en metalafskærmning, som bør monteres på motorenden af inddækningskassen. Kredsløbets forbindelse kan ses på tegning nr. 2313/810. Forsyningsforbindelser: Brun = Positiv Blå = Negativ Gul/Grøn = Jord Grænser Fuldt automatisk ved hjælp af strømkontrollerende elektronik. Side 9 af 15

10 2.4 - Motorens lukkede forsyningskredsløb KUN 24 V! 24 V forsyningen til valsemotorerne kommer fra gruppekontrolpanelet. Det lukkede forsyningskredsløb skal installeres med to kerner og jordkabel på 2,5 mm². Brandbestandig kabelføring er valgfri, da systemet er totalt fejlfrit. Det lukkede kabelkredsløb må ikke overstige 100 m. Hvis dette ikke er muligt, skal montøren udføre beregninger på spændingsfald for at sikre, at hver motorplacering forsynes med de påkrævede 24 V. INDEN kontrolpanelet forbindes til valsemotorerne skal kabelføringen testes for isolering, korrekt polaritet og sammenhæng Gruppekontrolpanel Gruppekontrolpanelets strømforsyning beror på naturlig konvektion gennem kassens lameller til afkøling af elektronikken. For at sikre korrekt drift SKAL gruppekontrolpanelet monteres lodret, så der er et frit luftområde på 50 mm rundt om kassen. Kontrollér, at alle kabler føres ind i kontrolpanelet via de medfølgende udkastere på 20 mm. OBS! Gruppekontrolpanelets printplader indeholder statisk følsomme komponenter. Tag de fornødne forholdsregler ved håndtering af printplader. Brug IKKE højspændingstestudstyr ved forbindelse af nogen komponenter på kredsløbet. 1. Monter gruppekontrolpanelet så tæt som muligt på den første gardinmotor i det lukkede forsyningskredsløb. 2. Fjern indgangssikringen, og forbind derefter vekselstrømforsyningen på 230 V til strømforsyningens indgangspol ved siden af transformeren. 3. Fjern udgangssikringen på 20 A. Forbind ikke det lukkede forsyningskredsløb på 24 V. 4. Hvis der er en brandalarmkontakt skal den være frakoblet i panelet. Frakobl forbindelsen Fire Alarm" (Brandalarm). 5. Forbind de to batterier ved hjælp af den medfølgende kobling. Kontrollér, at polariteten er korrekt. Batteriforbindelserne er vist på tegning nr. 2313/ Sammenkædning af gruppekontrolpaneler Gruppekontrolpanelet kan understøtte seks motorer. Hvis en røgzone har mere en seks motorer monteret, kan gruppekontrolpanelerne sammenkædes som følger: 1. Brandalarmsignalet kables til det første gruppekontrolpanel på brandzonen og forbindes til klemrækken i øverste højre hjørne af det panel, der er markeret Fire Alarm (Brandalarm). 2. Et par kabler skal derefter føres fra de forbindelser, der er markeret GCP 2 (Gruppekontrolpanel 2), og forbindes til kontakten Fire Alarm (Brandalarm) i det næste panel i zonen. 3. Gentag processen for hvert gruppekontrolpanel i kredsløbet. Forbindelserne til sammenkædning af gruppekontrolpanelerne kan ses på tegning nr. 2313/ Brandalarmkontakt Systemet FC60 betjenes normalt af en brandalarmkontakt, som normalt skal være åben og konfigureret for at være fejlfri. Kontakten kan enten være integreret i brandalarmpanelet eller være en eksternt betjent kontakt. Brandalarmkontakten skal kables serielt med kontakten Fire Alarm (Brandalarm) i gruppekontrolpanelet. Se tegning nr. 2313/801 Rev: D. Side 10 af 15

11 Kapitel 3: Idriftsættelse Montering af bundbjælken 1. Træk det overskydende tekstil ud af inddækningskassen. 2. Fastgør T -bjælken til bunden af tekstilet, så den yder stabilitet. 3. Bestem gardinets faldhøjde, og markér ved hver ende. 4. Brug en kridtlinje til at markere gardinets fulde bredde. 5. Hold T -bjælken fladt mod kridtlinjen, og fikser tekstilet ved hjælp af skruer. Sørg for, at T -bjælken griber tæt fast om tekstilet. Et løst greb kan medføre, at tekstilet rives i stykker. 6. Skær alt overskydende materiale under T -bjælken af. Hvis der bruges flere valser til at skabe et kontinuerligt gardin, skal gardintekstilet overlappe med 600 mm. Bundbjælken skal fastgøres til begge tekstiler. Det anbefales, at gardiner med langt fald udføres på denne måde eller monteres med to motorer og motorkontrolkredsløb for at forhindre nedsænkning ved for høj hastighed i tilfælde af motor- eller komponentfejl. Tillad ikke, at valsen sætter ind ved hjælp af tyngdekraft, hvis motorkontrolpanelet ikke er tilsluttet. Dette kan medføre, at motoren roterer ved for høj hastighed og beskadiges Strømforsyning En permanent forsyning på 230 V vekselstrøm, 50 Hz, er påkrævet inden idriftsættelse. Det anbefales, at strømforsyningen til røggardinet tildeles en ESSENTIEL forsyning Gruppekontrolpanel 1. Drej nøglekontakten til positionen Normal. 2. Isæt sikringen på 20 A, og tilslut batteriet. Den gule LED Battery Fault (Batterifejl) og den grønne KED Fire Alarm Status Normal (Normal brandalarmstatus) tændes. Kontrollér, at der findes et jævnstrømsoutput på 24 V. 3. Isæt strømforsyningssikringen. Den grønne LED AC Power (Vekselstrøm) tændes. Outputtet bør nu være skiftet til 24 V vekselstrøm. 4. Drej nøglekontakten til positionen Test. Forsyningen på 24 V bør være fjernet og LED en Fire Alarm Status Normal (Normal brandalarmstatus) slukkes. 5. Mens nøglekontakten stadig er i positionen Test, skal sikringen på 20 A fjernes og forsyningskablerne på 24 V skal sluttes til forbindelserne 24 V Ring Output (24 V ringoutput). 6. Isæt sikringen på 20 A, og drej nøglekontakten til positionen Normal. De gardiner, der er forbundet til gruppekontrolpanelet, trækkes tilbage. 7. Kontrollér, at alle de gardiner, der er forbundet til gruppekontrolpanelet, trækkes helt tilbage. 8. Tilslut brandalarmkontakterne. Aktivér brandalarmen. Alle gardiner bør nedsænkes til deres nederste grænseposition. I tilfælde af at et gardin ikke nedsænkes, henvises der til fejlfindingsvejledningen i kapitel 5 i denne vejledning. 9. Nulstil brandalarmen. Alle gardiner trækkes tilbage til deres øverste grænse. Luk og fastgør alle gruppekontrolpaneler. Systemet er nu fuldt funktionsdygtigt Side 11 af 15

12 3.3 - Ekstern nøglekontakt som tilvalg Som tilvalg findes en ekstern nøglekontakt som hjælp til test/idriftsættelse. Testnøglekontakten bør placeres, så den zone, der kontrolleres, kan ses. Det anbefales at montere en nøglekontakt pr. brandzone. Nøglen, som kun kan fjernes i positionen Normal, monteres på en IP65-klassificeret afskærmning og er egnet til ekstern brug. Kapitel 4: Vedligeholdelse Ugentlig rutinetest Det er essentielt, at gardinerne testes en gang om ugen ved hjælp af nedenstående fremgangsmåde: Undersøg installationen visuelt. Se efter genstande på væggene i det område, hvor gardinet skal bevæge sig, samt efter hindringer under gardinet og ændringer i loftsåbningen, hvorigennem gardinet skal nedsænkes. Aktivér brandalarmsignalet, og kontrollér at gardinet nedsænkes til det korrekte niveau. Bemærk! Der kan være flere gardiner, som styres af zonen, og alle eller nogle af dem er måske ikke synlige fra panelpositionen. Nulstil brandalarmsignalet, og kontrollér at alle gardinerne trækkes tilbage. Undersøg gardinerne igen for at sikre, at tekstilet er rullet korrekt op, og at bundbjælken ikke har sat sig fast i en hindring under tilbagetrækningen. Enhver fejl under tilbagetrækningen kan forhindre en korrekt drift af gardinerne, når det er nødvendigt Årlig test (må kun udføres af uddannet personale) Udfør en fuld ugentlig test som beskrevet i det forrige afsnit i denne vejledning. Åbn gruppekontrolpanelet, og kontrollér batteriets spænding. Der skal være 27,5 V jævnstrøm, når strømforsyningen er tilsluttet. Fjern strømforsyningen fra gruppekontrolpanelet, og kontrollér at gardinerne holdes i den øverste grænseposition i 1 time. Hvis de ikke gør det, skal batteribackupsystemet kontrolleres, og eventuelle fejl rettes. Aktivér brandalarmen, og kontrollér at gardinerne nedsænkes på kontrolleret vis. Undersøg gardinets fikseringer for tegn på beskadigelse. Dette kan involvere fjernelse af inddækningskassens afdækningsplader. Genopret strømforsyningen, og nulstil brandalarmen. Kontrollér, at gardinet trækkes korrekt tilbage. Enhver fejl under tilbagetrækningen kan forhindre en korrekt drift af gardinet, når det er nødvendigt. I tilfælde af at gardinet ikke trækkes korrekt tilbage, skal der udføres yderligere undersøgelser for at sikre, at gardinet ikke hindres eller afledes på nogen måde. Hvis gardinet stadig ikke trækkes korrekt tilbage, skal montøren eller den godkendte tekniker kontaktes. Side 12 af 15

13 Kapitel 5: Fejlfinding Almindelige fejltilstande Fejl: Automatiske brandgardiner falder til den nederste grænseposition uden varsel og forbliver nede. Mulig årsag: Fejl i alarminputtet i et gruppekontrolpanel. Kontrollér, at brandalarmkontakten ikke er i åbent kredsløb. Omfattende strømforsyningsfejl. Genopret systemets strømforsyning. Dette er en almindelig fejl, når andre fagfolk arbejder på stedet. Batteribackupfejl. Kontrollér batteriets tilstand, og mål spændingen. Under installationen kan strømforsyningen frakobles i længere perioder. Længerevarende brug af batteribackuppen kan medføre tidligt batterisvigt. Fejl i kabelføringen fra kontrolpanelet. Kontrollér kabelføringens sammenhæng. Skyldes ofte, at andre fagfolk arbejder i hulrum på loftet. Et kabel, der er i stykker, vil få gardinet til at nedsænkes. Testnøglen er blevet betjent. Fejl: Gardinet sænkes ikke ned til den nederste position i en test eller ved modtagelse af et alarm- eller testsignal. Mulig årsag: Kontrollér, at bundbjælken eller gardintekstilet ikke støder på hindringer. Det kan være nødvendigt med ekstra vægt. Denne skal indsættes i polycarbonatekstruderingen. Fejl: Gardinet hæves ikke eller stopper under hævelsen. Mulig årsag: Kontrollér, at gardinet ikke er stødt på en hindring. Fejl: Gardinet nedsænkes øjeblikkeligt, når strømforsyningen svigter. Mulig årsag: Fejl på batteriet eller opladerenheden i gruppekontrolpanelet. Udskift om nødvendigt batteriet. Denne fejl er normalt symptom på for mange strømsvigt. Side 13 af 15

14 5.1 - Kontrolsekvens ALARM KONTROLPANEL BRANDGARDIN Normal alarm Aktiveret alarm Nulstilling Normal Alarm aktiveret Nulstilling af alarm Strøm tilsluttet Strøm tilsluttet Ingen strøm Strøm tilsluttet Ingen strøm Strøm tilsluttet Tilbagetrukket Nedsænkes Trækkes automatisk Forbliver tilbagetrukket, indtil batteriet når en lavspændingsafbrydelse. Nedsænkes efterfølgende på kontrolleret vis Nedsænkes på kontrolleret vis Trækkes automatisk tilbage Side 14 af 15

15 Kapitel 6: Tegningsregister Tegningsbeskrivelse Ref.nr. Gruppekontrolpanel kasse, detaljer 2313/020 System, skematisk 2313/801/E Gruppekontrolpanel, diagram over kabelføring 2313/808 Gruppekontrolpanel, sammenkædede 2313/809A gruppekontrolpaneler Gruppekontrolpanel fuldendt med nedsænkning i to 2313/908 faser Motorens kontrolkredsløb 2313/810 FD3-gardinvalse, montering, tegning 2313/000AFD3 FD3-gardinvalse, monteret, tegning /000BFD3 Detaljer af berøringsfladen styreskinner/bundbjælke 2313/034 plus fastgørelsesmetode FD3-standardinddækningskasse, detaljer FD3/HBox/3M/398 Typisk montering af 2 timers brandgardinsystem GEN/FD3/01 FD3-gribebeslag ISO/FC240/CATCHBRKT DAN-doors a-s forbeholder sig ret til at ændre farve, pris eller specifikation uden varsel Side 15 af 15

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

OPERATØRENS. 1500 Autowrap 1500-serien (1510/1520/1530/1540) håndbog. Model, der vises: 1540 EH 1500/V.02-13-ENG

OPERATØRENS. 1500 Autowrap 1500-serien (1510/1520/1530/1540) håndbog. Model, der vises: 1540 EH 1500/V.02-13-ENG 1500 Autowrap 1500-serien (1510/1520/1530/1540) Innovation inden for landbrugsmaskiner Model, der vises: 1540 EH 1500/V.02-13-ENG OPERATØRENS håndbog Tanco Autowrap 1500 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 946-059-0 / IOM- V_07-0 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 StyleView Strømforsyningssystems referencevejledning www.ergotron.com USA 1-800-888-8458 Europa +31 (0)33-45 45 600 til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning

ZLX 40. Brand- / Varslingscentral. Vejledning ZLX 40 Brand / Varslingscentral Vejledning Side 2 ZLX 40 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1 Om denne vejledning...3 2. Kort beskrivelse af ZLX 40...4 2.1 Godkendelser...4 2.2 Egenskaber...5 3. Installation

Læs mere

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere