PARAGON ε. Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARAGON ε. Brugermanual"

Transkript

1 PARAGON ε Brugermanual

2 Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Faciliteter Funktionsbeskrivelse Operationstilstande Ind- og udgangstilstande Zoner Teknikers programmérbare zoner timers zoner Funktioner Bruger-faciliteter Fuld tilkobling af centralen Deltilkobling af centralen Frakobling af centralen Aktivering af PA (overfald) Aktivering af brandalarm Dørklokke til og fra Frakobling af én eller flere zoner Nulstilling af display'et efter en aktivering Ændring af bruger kode Test af system Gangtest tilstand LED (lysdiode) funktioner Fejlfinding Centralen tilkoblet Centralen frakoblet Centralen frakoblet. Zone 1-4's lysdioder er tændt Overfald (PA) aktiveret Sabotage alarm aktiveret Strømsvigt - Centralen er frakoblet (dagstilling) Centralen venter på yderligere information Hurtig brugervejledning...18 Dato: Rev.:

3 Brugermanual Paragon ε Side 3 1 Indledning Paragon ε er en fuldt programmérbar tyverialarm central. Centralen er baseret på en mikroprocessor, med fire fuldt programmérbare zoner, samt to "24-timers" zoner, der er anvendt som overfalds alarm (PA), og system sabotage. Centralen betjenes via et indbygget tastatur, med 16 taster, og har indbygget 8 LED'er (lysdioder) til at vise systemets tilstand. Alle faciliteter er fuldt programmérbare, og der er adgang til systemet via to niveauer. Disse er: Bruger & Tekniker. Bruger-niveauet giver adgang til alle til- og frakoblings faciliteter, og tillader også ændring af kodenumre og test af systemet. Tekniker-niveauet giver total adgang til systemet, incl. evnen til at rekonfigurere systemet. Teknikeren kan dog ikke frakoble systemet.

4 Side 4 Pyronix Paragon ε 2 Faciliteter 2 kode-niveauer, begge programmérbare. Facilitet for hurtig tilkobling. 4 programmérbare zoner. 3 tilkoblings/deltilkoblings tilstande. Programmérbar brandzone, med unik alarm lyd. Overfalds-alarm zone (PA). System-sabotage zone. 16 tasters oplyst tastatur. Overfaldsalarm tast (PA) på tastatur. Brandalarm tast på tastatur. 8 LED'er (lysdioder), til umiddelbar visning af systemets tilstand. Gangtest facilitet. Systemtest funktion. Indbygget højtaler, med volumen kontrol og mulighed for tilsidesættelse af software indstillinger. Separate klokke- og blitzlampe-udgange. Zoneudkoblings facilitet ved udgang. Lydløs deltilkobling. NB. Deres tekniker har programmeret alle system faciliteter, for at sikre let og behagelig daglig brug af systemet (jvfr. 4.1 Teknikers programmérbare zoner).

5 Brugermanual Paragon ε Side 5 3 Funktionsbeskrivelse 3.1 Operationstilstande Dagstilling: Tilkoblingstilstande: Dette er centralens tilstand, når den er frakoblet. Brand, overfald (PA) og system-sabotage zoner forbliver dog aktive 24 timer i døgnet (jvfr. "24-timers" zoner i 1 Indledning). Dagstilling identificeres ved, at den grønne LED lampe (lysdiode) på centralens forside lyser - DAG. Når centralen er tilkoblet, vil enhver åbning af zonerne, adgangszonen dog undtaget, forårsage en alarmtilstand. Når en alarm er genereret, vil de interne og eksterne lydgivere være aktiverede i den programmerede klokketid, og den interne lydgivers tone vil være 2 "bip" hurtigt gentaget. Blitzlyset vil ligeledes aktiveres, og bliver ved med at blinke, indtil centralen er nulstillet. Fuld tilkobling/deltilkobling: Når centralen skal tilkobles, kan der vælges enhver af de 3 tilkoblingstilstande: Fuld tilkobling Delvis tilkobl. 1 Delvis tilkobl. 2 : Hele systemet er tilkoblet - der er ingen indenfor området. : Overetage frakoblet - underetage tilkoblet. : Overetage tilkoblet - underetage frakoblet. Ovenstående er kun eksempler. Teknikeren har mulighed for, ved programmeringen, at konfigurere alle kredsløb, så de er tilpasset kundens præcise behov.

6 Side 6 Pyronix Paragon ε 3.2 Ind- og udgangstilstande Indgang: Udgang: Når centralen er tilkoblet, og en ind- og udgangszone åbnes, vil ind- og udgangs timeren begynde at tælle ned. I denne periode vil den interne lydgiver udsende en ind- og udgangstone (enkelt "bip" gentaget), og enhver zone, der er programmeret som indgangsrute, vil blive undertrykt. Hvis brugerkoden indtastes før slutningen på indgangstiden, vil centralen skifte til dagstilling. Udløber indgangstiden, før brugerkoden er indtastet, vil centralen skifte til alarmtilstand. I dette tilfælde er det nødvendigt, at frakoble systemet. Hvis, når centralen er i dagstilling, enten brugerkoden indtastes, eller en straks-tilkoblingssekvens fra tastaturet tastes, vil ind- og udgangstimeren påbegynde nedtællingen. Hvis alle zoner er forladte, vil ind- og udgangstonen lyde. Forlad de beskyttede zoner ad den forudbestemte udgangsrute. Mens adgangszoner paseres, vil tonen skifte til en gentaget lav tone. Når alle zoner er forladte, vil ind- og udgangstonen begynde igen, indtil udgangstiden er udløbet. Centralen vil så blive tilkoblet.

7 Brugermanual Paragon ε Side 7 4 Zoner 4.1 Teknikers programmérbare zoner Ind- og udgangszone: Adgangszone: Tilkoblet zone: Udkoblet zone: Dette er en zone, hvori der tillades tidsbegrænset adgang, for at til- eller frakoble systemet. Dette er en zone hvor der, når man til- eller frakobler systemet, tillades adgang. Dette er en zone, hvor der vil blive genereret en alarm, hvis der trænges ind i zonen - dvs. zonen åbnes. Hvis en zone, af teknikeren, er programmeret som en udkoblet zone, vil zonen blive ignoreret af centralen. Denne funktion bliver primært brugt i forbindelse med deltilkobling. Funktionen tillader brugeren, fortsat at bruge systemet, selvom en fejl er opstået i én eller flere zoner timers zoner PA (overfald): Udløsning af overfaldsalarmen (PA), vil altid generere en fuld alarm, uanset om centralen er til- eller frakoblet.

8 Side 8 Pyronix Paragon ε Sabotage: Sabotage i en zone vil, når centralen er frakoblet (dagstilling), kun generere en intern alarm. Hvis der er opstået en sabotagealarm, og centralen så tilkobles, vil systemet generere en anden intern alarm. Sabotage i en zone, mens centralen er tilkoblet, vil altid generere både en ekstern og en intern alarm. Brand: Åbning af en brandzone vil kun forårsage aktivering af den interne lydgiver. En brandalarm er bestemt ved et lydsignal med 3 "bip", som stiger i tone, og som let kan skelnes fra alle andre lydsignaler. Zone 4 kan programmeres som en brandzone. Bemærk: Brandzonen er tænkt som en ekstra facilitet til tyverialarmsystemet, og må ikke betragtes som et totalt brandsikrings system.

9 Brugermanual Paragon ε Side 9 5 Funktioner Volumen-kontrol: Dørklokke: Latch: Auto gentilkobling: Volumen-kontrollen er kun tilgængelig, når frontdækslet er afmonteret. Den vil kun have indflydelse på den interne lydgivers styrke, sammen med eventuelle ekstra højtalere. Volumenkontrollen tilsidesættes dog, når centralen er i alarmtilstand, samt hvis centralen er blevet tilkoblet med en brugerkode. Dørklokke-funktionen refererer kun til dagstilling. Hvis funktionen er valgt, vil den få centralen til at generere en 3 tonet lyd, når indeller udgangszonen åbnes. Funktionen bruges primært til at informere brugeren om indtrængen i f.eks. en bygning. Latch funktionen er beregnet til detektorer med latch hukommelse. Denne funktion er særdeles velegnet, når flere detektorer er tilsluttet den samme zone, idet den vil vise hvilken detektor, der har genereret en alarm. Hvis der har været en alarm, og latch hukommelsen benyttes, vil centralen, når det er frakoblet igen, vise hvilken detektor der først har været udløst. Dette sker ved at detektorens lysdiode (LED) lyser. Gentilkobles systemet, og frakobles igen efter mindst 5 sekunder, vil latchen nulstilles igen. Efter en alarm, vil centralen automatisk nulstilles, når klokketiden er udløbet. Enhver zone der stadig er åben, når centralen er gentilkoblet, vil automatisk overgå til at være udkoblede zoner.

10 Side 10 Pyronix Paragon ε Gangtest: Gangtest funktionen bekræfter, at alle indbruds detektorer i alarm systemet fungerer korrekt. Når gangtest funktionen er sat til, vil enhver tilkoblet zone generere en dørklokkelyd og dens lysdiode (LED) vil lyse, når zonen åbnes. 6 Bruger-faciliteter SHIFT HURTIG TILKOBL. BRAND PA(OVERFALD) PIL OP PIL NED 6.1 Fuld tilkobling af centralen Indtast enten: eller Bruger kode Bruges denne metode, vil ind- og udgangtonen lyde med fuld styrke. 0 Bruges denne metode, vil der ikke høres noget, bortset fra en varslingstone i starten og i slutningen af ind- og udgangstiden. 6.2 Deltilkobling af centralen Deltilkobling 1 (f.eks hvis kun underetagen skal tilkobles) Indtast: 1 eller begge vil medføre lydløs tilkobling.

11 Brugermanual Paragon ε Side 11 Deltilkobling 2 (f.eks hvis kun overetagen skal tilkobles) Indtast: 2 eller begge vil medføre lydløs tilkobling. 6.3 Frakobling af centralen Centralen kan frakobles, ved at benytte ind- og udgangsruten til centralen, og indtaste bruger koden før indgangstidens udløb. 6.4 Aktivering af PA (overfald) For at aktivere overfaldsalarmen - tast 6.5 Aktivering af brandalarm For at aktivere brandalarmen - tast 6.6 Dørklokke til og fra (centralen skal være i dagstilling) For at aktivere dørklokke-funktionen - tast 1 Når dørklokke-funktionen er sat til, vil der lyde et 3-tonet signal fra den interne lydgiver, samt fra eventuelle ekstra indendørs lydgivere, når ind- og udgangszonen åbnes. Den samme tastekombination bruges til at slå dørklokke funktionen fra igen. 6.7 Frakobling af én eller flere zoner Hvis én eller flere tilkoblede zoner åbnes, mens centralen er i udgangstilstand, vil der afgives en lav fejltone. Hvis der er zoner der forbliver åbne, når udgangstiden udløber, vil centralen forblive i dagstilling, fejltonen vil fortsætte og de åbne zoner vil blive vist på displayet. Notér alle åbne zoner og indtast brugerkoden: Displayet og fejltonen vil nulstilles.

12 Side 12 Pyronix Paragon ε Eksempel: Centralen tilkobles (fejltonen lyder) Åbne zoner vil blive vist på displayet, og fejltonen lyder. Notér åbne zoner. Indtast brugerkoden for at nulstille display og fejltone. Undersøg og ret derefter eventuelle fejl, hvis det er muligt. Kontrollér alle indlysende grunde, til at disse zoner er åbne. Det kan være en dør eller et vindue i et beskyttet område, der ikke er blevet lukket. Hvis fejlen ikke kan findes, er det muligt at frakoble de åbne zoner, men dette skal kun bruges som sidste udvej, hvis bygningen skal forlades. Centralen tilkobles igen. Hvis ingen fejltone høres, forlades bygningen ad den normale udgangsrute. Hvis fejltonen stadig høres, indtast 0 Indtast nu nummeret på zonen, der skal frakobles (1 til 4). Herefter tastes - ind- og udgangstimeren vil nu starte igen. Forlad nu bygningen ad den normale rute. Hvis én eller flere zoner er blevet frakoblet på grund af en fejl, tilkaldes teknikeren hurtigst muligt. 6.8 Nulstilling af display'et efter en aktivering Efter en alarmtilstand, indtastes bruger koden Dette frakobler centralen. Lysdioderne (LED) vil vise eventuelle åbne zoner. Indtast bruger koden igen. Dette nulstiller displayet.

13 Brugermanual Paragon ε Side Ændring af bruger kode Tast 5 Herefter Herefter Herefter bruger kode - 3 "bip" lyder. ny bruger kode - 3 "bip" lyder. ny bruger kode igen - 3 "bip" lyder. Lysdioden (LED) for dagstilling vil blinke, mens funktionen udføres, og en varslingstone vil lyde, hver gang bruger koden indtastes. Hvis der laves et fejltast, vil der lyde en fejltone, og funktionen afsluttes Test af system Tast 6 Denne funktion udfører en række tests, som er anført herunder. Den næste test vælges, ved at trykke på en nummertast. For at komme ud af systemtesten, trykkes igen. Tests: 1. Alle LED'er (lysdioder) tændes. 2. Blitzen aktiveres. 3. Klokken aktiveres. 4. Den interne lydgiver aktiveres Gangtest tilstand Tast 7 Når gangtest tilstanden er slået til, vil enhver åben zone generere et lydsignal, og zonens LED (lysdiode) vil lyse. For at forlade gangtest tilstanden, tastes igen.

14 Side 14 Pyronix Paragon ε 7 LED (lysdiode) funktioner Spændingslampe tændt : Viser, at spændingsforsyningen er normal (230 V AC). Daglampe tændt : Viser, systemet er frakoblet (dagstilling). Zonelampe tændt : Viser, at en alarm er blevet genereret. Sabotagelampe tændt : Viser, at der har været en sabotage alarm. Overfaldslampen tændt : Viser, at PA'en er blevet aktiveret. Sabotagelampen blinker : Viser, at systemet er i tekniker tilstand. 8 Fejlfinding Tast: = lysdiode (LED) slukket. = lysdiode (LED) tændt. = lysdiode (LED) blinker. 8.1 Centralen tilkoblet PARAGON E SPÆNDING DAG ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 SABOTAGE OVERFALD TM

15 Brugermanual Paragon ε Side Centralen frakoblet PARAGON E TM SPÆNDING DAG ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 SABOTAGE OVERFALD 8.3 Centralen frakoblet. Zone 1-4's lysdioder er tændt. PARAGON E TM SPÆNDING DAG ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 SABOTAGE OVERFALD Dette viser, at en alarm er blevet genereret i zone 1 til 4. For at slukke lysdioderne (LED), indtastes bruger-koden. Slukker lysdioderne (LED) ikke, tilkald da en tekniker.

16 Side 16 Pyronix Paragon ε 8.4 Overfald (PA) aktiveret PARAGON E TM SPÆNDING DAG ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 SABOTAGE OVERFALD Indtast bruger-koden for at slukke lysdioden (LED) igen. Nulstil, om nødvendigt, knappen på overfaldstrykket. Slukker lysdioden (LED) ikke, tilkald da en tekniker. 8.5 Sabotage alarm aktiveret Intern lydgiver aktiveret Centralen er frakoblet (dagstilling). PARAGON E TM SPÆNDING DAG ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 SABOTAGE OVERFALD Indtast brugerkoden, for at stoppe den interne lydgiver. Indtast igen bruger koden, for at slukke lysdioden (LED) for sabotage. Prøv nu at tilkoble systemet. Hvis systemet går direkte i alarmtilstand, kontakt da en tekniker.

17 Brugermanual Paragon ε Side Strømsvigt - Centralen er frakoblet (dagstilling) PARAGON E TM SPÆNDING DAG ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 SABOTAGE OVERFALD Spændings lysdioden (LED) er slukket, hvilket vil sige, at der ingen strøm er til centralen fra lysnettet. Kontrollér at der er strøm andre steder i bygningen. Hvis ikke, vent da til hovedstrømmen vender tilbage. Hvis der er strøm til centralen, kontakt da en tekniker. 8.7 Centralen venter på yderligere information PARAGON E TM SPÆNDING DAG ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 SABOTAGE OVERFALD Dag lysdioden (LED) vil blinke, hvis en operation er påbegyndt, men ikke gjort færdig. Indtast for at slukke lysdioden (LED).

18 Side 18 Pyronix Paragon ε 9 Hurtig brugervejledning 1. Frakobling Indtast: Genindtast: 2. Fuld tilkobling Bruger kode Bruger kode for at slukke lysdioderne. Indtast: 0 eller (lydløs ved udgang) Bruger kode (fuld lydstyrke) 3. Deltilkobling A. Deltilkobling 1 (f.eks underetage), tast: eller 1 B. Deltilkobling 2 (f.eks overetage), tast: eller 2 Bemærk: Deltilkobling medfører lydløs udgang. Der vil dog være lyd ved indgang. 4. For at aktivere overfaldsalarmen (PA), tast: 5. For at aktivere brandalarmen, tast: 6. Udkoble en zone i udgangstilstand, tast: 0 7. Dørklokke funktion, til og fra, tast: 1 8. Ændring af bruger kode, tast: 5 efterfulgt af: bruger kode, ny kode, ny kode.

19 Brugermanual Paragon ε Side Test tilstand: 6 - alle lysdioder (LED) er tændt. - blitzen er tændt. - klokken lyder. - den interne lydgiver lyder. Tast en vilkårlig nummertast, for at vælge næste test. Tast for at afslutte test tilstanden. 10. Gangtest, tast: 7 Alle zoner, der aktiveres, vil medføre afgivelse af varslingslyd. Lysdioden (LED) vil lyse, når zonen åbnes. Tast for at afslutte test tilstanden.

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Rev. 01, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM THE GOOD THE BAD AND THE UGLY 3 GEVINSTTAVLEN 4 2. GEVINSTBONUS 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. GUNSHOP

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere