EU-støttemuligheder for maritim transport. Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt Internationalt kontor, Transportministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-støttemuligheder for maritim transport. Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt Internationalt kontor, Transportministeriet"

Transkript

1 EU-støttemuligheder for maritim transport Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt Internationalt kontor, Transportministeriet

2 Dagsorden TEN-T s maritime dimension: Motorways of the Sea vs. det årlige program Den nuværende ansøgningsrunde Muligheder under Connecting Europe Facility ( ) Policy (keywords) hvad lægges der vægt på? Praktiske pointer Links Page 2

3 TEN-T s maritime dimension: Motorways of the Sea vs. det årlige program TEN-T etableret i 1996 for at sikre det indre markeds fri bevægelighed for varer og arbejdskraft i praksis. MoS: aims to promote green, viable, attractive and efficient sea-based transport links integrated in the entire transport chain. MoS Årligt program Mindst to EU-lande (Mindst to ansøgere) Studies + works ok Støttesats, works: 20 pct. Flest midler (80-85 pct.) Store projekter Kun maritime projekter Et EU-land ok En ansøger ok Enten studies eller works Støttesats, works: 10 pct. Færrest midler (15-20 pct.) Mindre projekter Alle transportformer Page 3

4 TEN-T s maritime dimension: Motorways of the Sea vs. det årlige program Fra eksisterende MoS-definition (art. 13 EU/2010/661): 1. Det transeuropæiske net af motorveje til søs har til formål at samle godstransportstrømme på logistiske søtransportruter på en sådan måde, at det vil forbedre eksisterende søtransportforbindelser eller etablere nye rentable, regelmæssige og hyppige søtransportforbindelser til godstransport mellem medlemsstaterne med henblik på at mindske den trafikale overbelastning af vejnettet og/eller forbedre forbindelserne til periferiområder og -stater samt øområder og østater. Motorveje til søs bør ikke udelukke kombineret transport af personer og varer, når der overvejende er tale om godstransport. 2. Det transeuropæiske net af motorveje til søs består af faciliteter og infrastrukturer, der berører mindst to havne beliggende i to forskellige medlemsstater Page 4

5 TEN-T s maritime dimension: Motorways of the Sea vs. det årlige program Maritime link based projects (at least two EU ports): to establish or improve MoS services along main freight transport corridors, based on new maritime links or improvement of existing ones. The projects should involve at least two ports from two different Member States, one maritime operator and ideally hinterland transport operators. The investments in infrastructure should be targeted towards overcoming or preventing transport bottlenecks. Involvement of shipping companies and other transport operators should be demonstrated through their direct participation in the project as beneficiaries or through letters of support/intent. Fx: Esbjerg-Zeebrügge og Gedser-Rostock. Wider benefits projects (not linked to specific ports): for example: deployment of LNG bunkering infrastructure for ships at a wider regional scale, system of using shore-side electricity, icebreaking, dredging operations, setting up common IT systems, traffic monitoring and management or electronic reporting systems that are not linked to specific ports, but rather cover defined larger geographical areas relevant for the Motorways of the Sea. Fx Mona Lisa. Studies taking the form of pilot actions : to introduce new and innovative concepts and technologies (no R&D) in the pre-implementation phase. They can include for example actions aiming at reducing the administrative burden by setting up single windows for MoS services, cargo tracking and tracing systems within the entire MoS chain, validation of the operational benefits of new ro-ro ship prototypes or of innovative, environmentally friendly ship propulsions/engines for MoS services, innovative logistics concepts accelerating intermodal operations in terminals. Fx Sustainable Traffic Machines Page 5

6 TEN-T s maritime dimension: Motorways of the Sea vs. det årlige program MoS i : - 38 projekter tildelt støtte - heraf 8 danske (21 pct.). - DK-Støttemodtagere: Esbjerg Havn, Vejdirektoratet (2), Søfartsstyrelsen (3), Fjord Line Danmark A/S, Scandlines Gedser Havn A/S, Aarhus Kommune, DMI, Gatehouse A/S, Navicon, Aarhus Havn, CMP, Scandlines Danmark A/S - Esbjerg-Zeebrügge udvalgt som succes story ; ro-ro-forbindelsen forbedret via flydende ro-ro rampe (Esbjerg), ro-ro jetty (Zeebrügge) og forlængelse af E20 til Esbjerg Havn. Et billigere og grønnere alternativ til landtransport. - Totalt tildelt støtte under MoS: 370 mio. EUR + 80 mio. EUR i indeværende ansøgningsrunde = 450 mio. EUR. - MoS-budget udgør 5,6 pct. af TEN-T-budgettet. Page 6

7 Den nuværende ansøgningsrunde Frist 11. marts 2014! Men frist til TRM 24. februar 2014! MoS Årligt program Budget 80 mio. EUR 70 mio. EUR Støtteperiode Støttesats, works 20 pct. Kun studies Key issues SECA-areas ( ), deployment of alternative fuels, elektricitetsforsyning til skibe i havne, intermodality, hinterland, Single Window 1) 50 mio. EUR til Innovation and new technologies : LNG, også LNG bunker vessels, elektricitetsforsyning til skibe i havne, biofuels. Helst studies med pilot deployment. 2) 20 mio. EUR til en bred vifte af prioriteter. Kun rene studies. Kun A- havne kan søge. Page 7

8 Muligheder under Connecting Europe Facility CEF anvendes fra 1. januar CEF dækker transport, energi og IKT (inkl. synergiprojekter) 14,9 mia. EUR til transport i mod 8,0 mia. EUR i ,5 mia. EUR indikativt afsat til MoS mod 0,3 mia. EUR i Men beløbet kommer an på hvor mange gode ansøgninger, der kommer. Støtteprocentsats for works under MoS stiger fra 20 til 30 pct. Støtteprocentsats for works under årligt program stiger fra 10 til 20 pct. Sondringen imellem MoS og årligt program bevares for det maritime. Første call forventes i april 2014 med både MoS og årligt program. I så fald ansøgningsfrist i sommeren Page 8

9 Muligheder under Connecting Europe Facility Der indføres et system med et TEN-T samlet net (comprehensive network), hvor 22 DK-havne figurerer fra starten. Den prioriterede del af dette net er hovednet (core network), som Aarhus Havn og CMP er på. Det bliver fremover et krav, at der deltager mindst én hovednethavn i et MoS-projekt. Der er mange hovednethavne i Østersøen og Nordsøen. Ny definition af MoS bygger på den gamle: at opnå et europæisk søtransportområde uden barrierer. LNG og elektricitetsforsyning fra land nævnes eksplicit. Gennemførelse af VTMIS og elektroniske søfartstjenester er også prioriteter. De endelige prioriteter fastlægges først i de enkelte ansøgningsrunder. Overvej også andre programmer: Horizon 2020 og EU s Østersøstrategi. Page 9

10 Policy (keywords) hvad lægges der vægt på? European added value hvad får andre ud af dit projekt? Maturity (financially, legally, technically) og implementation The environment / decarbonisation / new technologies Demonstrate freight flows justifying the link Connections to rail transport Cost-benefit-analyses Corridors Synergies Letters of support Page 10

11 Praktiske pointer Indeværende runde: To frister! 24. februar 2014 (TRM) marts 2014 (KOM). Læs ansøgningsmaterialet (works programmes + call texts) Tidskrævende arbejde konsulent nødvendig? Kontakt (miljø)myndigheder (fx Naturstyrelsen, kommunen) i god tid se i B1, hvad der kræves. TRM skal validere ansøgningen kontakt os i god tid, gerne per mail og Ansøger(e) sender selv ind elektronisk og i fem papirudgaver! Oprettelse i TEN-tec-systemet nødvendig. Guide for Applicants har svar på meget. TEN-tec Helpdesken kan svare på spørgsmål. Page 11

12 Links og oversigt over MoS-projekter: ples_of_mos_projects/mos_projects.htm Slides fra Info Day: events/events/2013_tent_info_day.htm Ansøgningsrunde, MoS: 13_map_motorways_of_the_sea_call.htm Ansøgningsrunde, årligt program: 13_annual_programme_call.htm Transportministeriet: Page 12