NYHEDSBREV 3, Det skal nok gå men hvordan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV 3, 2014. Det skal nok gå men hvordan?"

Transkript

1 16. årgang september 2014 NYHEDSBREV 3, 2014 Det skal nok gå men hvordan? Jeg tror, det kommer til at gå godt! Det er mit indtryk efter at have ledet tre formands- og næstformandsmøder i Jylland og på Fyn. Stort set alle ældre- og seniorråd har været repræsenteret adskillige med nye folk på posten som formand og næstformand. Det er dejligt med den store opbakning og spændende at høre, om de udfordringer og opgaver I tumler med. Ældremilliarden har givet gode drøftelser om vores kommunes ældrepolitik og prioriteringer. Der er der gang i budgetdrøftelser, og hovedparten af jer melder om besparelsesdagsordner på ældreområdet. Selvom det er svært, må vi som ældre- og seniorråd gå ind og rådgive konstruktivt. Jeg glæder mig til møderne på Sjælland. Møderne er et godt input til mig til mine drøftelser med Socialminister Manu Sareen d. 3. november og til møder med folketingets socialpolitiske ordførere. Ny sundhedspakke Regeringen har op til finanslovsforhandlingerne spillet ud med en langsigte sundhedsstrategi og vil i perioden investere i et ekstraordinært løft af det offentlige sundhedsvæsen. Fokus i pressen har især været på, at alle borgere skal have lige muligheder for et langt liv, på et løft af kræft- og kronikerområdet samt på en reduktion af antallet af akutte indlæggelser. Interessant er det dog også, at der i forbindelse med styrkelse af den almene praksis lægges op til fast læge for beboere på plejecentre. Evalueringen af et forsøgsprojekt på syv plejehjem har været så gode, at regeringen vil udbrede ordningen med faste læger til alle plejehjem. DANSKE ÆLDRERÅD har gennem flere år været fortalere for, at alle borgere på plejecentre skal have mulighed for at skifte til en læge, der har sin faste gang på plejecentret. Med en fast læge er der større sandsynlighed for at blive tilset jævnligt, for en bedre medicinhåndtering, samt for færre akutte indlæggelser. Kort sagt for en større sammenhæng i indsatsen for den enkelte. Men vi skal ikke tilbage til en tvungen plejehjemslæge - den enkelte beboer skal kunne vælge mellem sin hidtidige praktiserende læge og den faste læge. Hvor meget kan man forlange af os som familie? Pressen har hen over sommeren haft fokus på, at pårørende skal hjælpe ældre også med pleje. FOA mener, at normeringer spiller ind på, hvor mange opgaver man lægger over på pårørende og råber vagt i gevær overfor udviklingen, mens andre finder det naturligt, at man som familie hjælper med praktiske opgaver som indkøb og at blive fulgt til undersøgelser m.m. Vi skal som ældre-/seniorråd være opmærksomme på kommunens kvalitetsstandard for omsorg og pleje. Sniges der yderligere krav ind af bagdøren på dette område? Bestyrelsen har netop fået det lovforslag, der følger op på Ældrekommissionens arbejde, i høring. Stort set et godt udspil ikke mindst i forhold til rehabilitering. Vi mangler dog en afklaring af, hvem der skal betale for den velfærdsteknologi, som skal kunne lette borgere og personale. Vores høringssvar vil kunne læses på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside, når det er afgivet. Behov for sundhedsfaglig og -politisk oprustning i sekretariatet Regeringen har afsat en reserve til forhandlingerne på 1.5 milliarder. Som formand for DANSKE ÆLDRERÅD vil jeg gerne lægge billet ind på et mindre beløb fra denne reserve. F.eks kroner. Vi har et stort behov for at opruste sekretariatet på det sundhedsfaglige og -politiske område. Såvel bestyrelse som sekretariat oplever et stigende behov for viden på netop dette område, men vi har ikke kapaciteten. Flere og flere opgaver omkring borgernes sundhed skal løses i kommunerne og dermed med ældrerådene som høringsparter. DANSKE ÆLDRERÅDs finanslovsbevilling er på 1 million kr. årligt, hvilket er kr. mindre end DANSKE ÆLDRERÅD fik over Satspuljen. Det er på tide, at bevillingen opnormeres. Bent Aa. Rasmussen, formand INDHOLD: Ensomme Gamles Værn bekæmper ensomhed med viden og opmærksomhed Om digital selvbetjening Nyt fra ministerier og styrelser Projekter og publikationer Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD Temadage og konferencer Aktivitetskalender Side 2 Side 5 Side 8 Side 10 Side 11 Side 15 Side 15

2 Ensomme Gamles Værn bekæmper ensomhed med viden og opmærksomhed Ensomme Gamles Værn blev etableret i 1910 så vi har i 104 år kæmpet vores kamp mod ensomhed blandt ældre. Det er samme alder som 48 personer i Danmark har lige nu, 46 kvinder og kun to mænd! I den sidste ende af livet er risikoen for at føle sig ensom størst. Ensomhed i alderdommen hænger nemlig for det første sammen med tab af ægtefælle. Da kvinder typisk er gift med mænd, der er et par år ældre og da mænd gennemsnitligt dør knap fire år før kvinder, er der flest ensomme gamle kvinder. For det andet hænger ensomheden sammen med sygdom og svækkelse, der ofte berøver de ældste evnen til at komme omkring og klare sig selv, som de før kunne. Antal og risikofaktorer siger dog ikke noget om, hvordan ensomheden opleves, og hvor svær den er. Ensomhed er en subjektiv følelse hos det enkelte menneske, og her spiller alder ingen rolle. Ensomheden kan være lige tung at bære for mænd som for kvinder. Artiklen er skrevet af Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., Direktør i Ensomme Gamles Værn, egv.dk Årsager til og grader af ensomhed Ensomhed er ikke en fast definerbar størrelse. Ensomhed er en følelsesmæssig tilstand, der kan variere i omfang og dybde. I den lettere ende kan ensomhed være en forbigående følelse af ubehag og ked-af-det-hed, f.eks. hvis man er alene en aften, hvor alle andre synes at være optaget. En aften, hvor man måske endda har takket nej til en invitation, fordi man ikke havde energi og humør til det, men alligevel kunne have ønsket sig at være sammen med nogen. Sådanne erfaringer med ensomhed kender de fleste voksne fra perioder i livet, hvor ikke alt har kørt på skinner, og hvor man har følt sig sårbar. Ensomheden kan også skyldes sorg og det konkrete savn af et andet menneske. Vi er heller ikke lige robuste i forhold til at klare de tab og den modgang, livet byder os. Vores nyeste forskning drejer sig om ensomhed midt i livet. Her er nyt at lære fra mennesker i års-alderen, der er udvalgt, fordi de har langvarig og tilbagevendende erfaring med ensomhed. Helt fra barnsben og ungdom, fortæller de interviewede, har mobning, social isolation, svære forhold i familien og manglende forældrestøtte præget deres evne til og mod på at knytte sig til andre mennesker. De har svært ved at indgå i nære relationer, selv om det er det, de længes allermest efter. En eller flere nære venner er således en mangel hos de fleste i denne gruppe, også hos dem der har en ægtefælle, kæreste eller børn. Alle børn og voksne har brug for venner, der rækker ud over den nærmeste familie, et venskab der giver følelsen af at blive valgt til, at være noget værd og have betydning i andre menneskers liv. Ikke kun i vore forældre eller børns liv selv om familierelationer kan lindre ensomheden men også i ligebyrdige, andre menneskers liv. Hvis man ikke i løbet af voksenlivet kan etablere disse relationer, er man ilde stedt senere i livet, når forældrene dør, børnene flytter hjemmefra, og hvor risikoen for at miste ægtefælle, søskende og venner er stor. 2 Nyhedsbrev september 14

3 En fond med viden Nu til dags er Ensomme Gamles Værn en fond, hvor vi skaber ny viden gennem forskning i ensomhed, relationer og fællesskaber i alderdommen. Vi høster også erfaringer fra praksis, gennem vore egne ferier som vi organiserer i samarbejde med organisationer og institutioner, og gennem støtte til projekter, hvor organisationer og ildsjæle forsøger at komme ensomhed blandt ældre til livs. F.eks. gennem læsegrupper, sociale caféer eller involverende aktiviteter på plejehjem. I stigende grad fungerer vi som en vidensbank for bl.a. fagfolk, studerende, forskere, journalister og for ældreråd og kommuner, der i disse år bl.a. holder temamøder og iværksætter nye aktiviteter for at forebygge og mindske ensomhed samt styrke fællesskaber. At være med til at bryde tabuet om ensomhed, at skabe opmærksomhed om ensomhedens invaliderende konsekvenser, er noget, vi længe har været optaget af. For deling af viden og erfaringer er afgørende i kampen mod ensomhed. Flest ensomme blandt de ældste Skønt ensomheden kan have mange ansigter, har vi indtil for nylig kun kendt omfanget af ensomhed baseret på spørgsmålet om, hvor ofte man er alene, hvor man hellere ville være sammen med andre som vi ser det repræsenteret i Den Nationale Sundhedsprofil fra Blandt voksne i alderen år er 4,2 % ofte alene, hvor de hellere ville være sammen med andre, og for personer på 75 år og derover er det 9,2 %. Baseret på disse fund og på Danmarks Statistiks befolkningstal, har jeg netop beregnet, at der er årige i Danmark, der ofte føler sig ensomme. I en undersøgelse, jeg har været involveret i, gennemført af Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden i 2012, har vi været interesserede i at undersøge, om der er ældre, der oplever ensomhed, selv om de er sammen med andre mennesker. Undersøgelsen er gennemført i 25 kommuner og repræsentativ for hele landet. Den viser, at hver fjerde voksen på 65+ år ofte eller af og til oplever ensomhed enten fordi de føler sig alene, hvor de hellere ville være sammen med andre, og/eller selvom de er sammen med andre. Udregnet på denne måde er der tale om voksne på 65 år og derover, som oplever ensomhed. Hvordan bruger vi tal? Tal er taknemmelige og siger aldrig noget i sig selv. De skal forstås i en sammenhæng. Der er stor forskel på, om der er eller ældre, som føler sig ensomme. Det skyldes ikke kun forskel i de spørgsmål, der er stillet, men også om vi i resultaterne kun medregner dem, der svarer at de ofte føler sig ensomme, eller om vi dertil lægger dem, der svarer af og til. Det er der nemlig mange flere, som gør. Mit ærinde her er at gøre det begribeligt, hvorfor der kan være så stor forskel på tal, vi møder i disse år. Hvilket tal man vælger at læne sig op af, beror bl.a. på, hvilket grundlag man bygger på, og hvad ens ærinde er som f.eks. forsker, journalist eller organisation. Ensomhed er ikke frivillig I Ensomme Gamles Værn opfatter vi det som væsentligt i kampen mod ensomhed, at vi forsøger ikke at gøre ensomhed til et personligt ansvar. Ensomhed er for mange en skamfuld følelse, man nødig udtrykker over for andre, fordi man føler sig util- Alt om ensomhed Ensomme Gamles Værns hjemmeside er en vidensbank om ensomhed i alderdommen. Her er samlet viden og forskning om ensomhed bl.a. i relation til etnicitet, fattigdom og socialt udsatte. Her er også en database med beskrivelser og materiale om alle de projekter, Ensomme Gamles Værn har støttet. Find hjemmesiden ved at klikke her. 3 Nyhedsbrev september 14

4 strækkelig og fordi det er svært at tale om, og man er urolig for, hvad andre mennesker tænker om dem, der er ensomme. Det er synd, fordi det netop kan hjælpe at lette sit hjerte og tale med nogen, og det at dele sine følelser kan måske være en vej til at skabe relationer og deltage i sammenhænge, hvor man kan bevæge sig ud af sin ensomhed. Derfor er det også vigtigt, at vi holder op med at tale om frivillig versus ufrivillig ensomhed - ord der i en periode har betegnet området. Ensomhed gør ondt, og det er ikke en følelsesmæssig tilstand, man vælger, hvis man kan undgå det. Ensomhed ligger i sin værste form tæt op af depression. Tabuet om ensomhed er stærkt. Vi kan være med til at opløse det ved at gøre det mere almindeligt at dele erfaringer med ensomhed med hinanden. Undgå kategorisering Jeg kvier mig derfor også selv ved at bruge kategorien de ensomme ældre. For når vi gør det, kommer vi let til at skabe en kategori, til at sætte et prædikat på mennesker, som om de tilhører en bestemt gruppe; de ensomme. I stedet taler og skriver jeg hellere om mennesker, der har erfaringer med ensomhed, føler sig ensomme osv. For man kan godt føle sig ensom og samtidig have ressourcer og meget at byde på i forhold til andre mennesker. Ensomheden er heller ikke statisk. Selv om man ofte føler sig ensom, betyder det ikke, at man er det hele tiden, eller at man ikke kan bevæge sig ud af ensomheden igen. For eksempel er der 40% af de ældre, der mister deres ægtefælle, som føler sig ensomme i en årrække, men spørger man 10 år senere, føler de fleste sig ikke længere ensomme. Man kan altså bevæge sig ind i og ud af ensomheden. Og det er her andre menneskers hjælp, omsorg og støtte i svære perioder af livet kommer ind i billedet som en vigtig faktor. Vores budskab har i en årrække været at række hånden ud til ældre mennesker, der oplever ensomhed. Det arbejdsgrundlag deler vi efterhånden med mange organisationer, der har fokus på, at sundhed også har en social dimension. Vore relationer er afgørende for kvaliteten af det liv, vi lever. 4 Nyhedsbrev september 14

5 Det koster samfundet 100 kroner, når I henvender jer hos borgerservice. Hvis I bruger digital selvbetjening, koster det kun 3 kroner Regeringen, kommuner og regioner har - med hvad de kalder for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi - besluttet, at personlig service hos kommunen i høj grad skal erstattes af digitale selvbetjeningssystemer direkte fra borgerens computer. Hos Digitaliseringsstyrelsen mener man, at strategien både vil gøre hverdagen lettere for danskerne og frigøre millioner til velfærd. Men er argumenter om frigivne velfærdsmillioner nok, for at få dette til at lykkes? Artiklen er skrevet af Nanna S. Petersen (øverst), stud.cand.it, IT-Universitetet København, Og Line N. Stützer (nederst), stud.cand.it, IT-Universitetet København, Den dårlige nyhed er kort og godt - nej, det er ikke nok. For en stor del af Danmarks befolkning, særligt den ældre generation, er digital selvbetjening forbundet med usikkerhed, måske endda frygt. I en rundspørge foretaget blandt 16 kursister til kurser i digitale selvbetjeningsløsninger, tegnede der sig et tydeligt billede af utryghed, da de blev spurgt om, hvor trygge de følte sig ved at det offentlige digitaliseres. 38 % føler sig nogenlunde trygge, mens hele 50 % føler sig mindre eller meget utrygge. Ej mormor, kan du ikke finde ud af det? Usikkerhed hænger ofte sammen med det ukendte, eller noget man ikke har prøvet før, og der er særlig forskel mellem generationerne, der skal leve side om side. Mange ældre oplever, at børnebørnene så let som ingenting bruger computer og internet, mens de selv kæmper med at kunne følge med i, hvad der foregår på skærmen. En kursist fra kurset i digital selvbetjening fortæller om denne generationsforskel: Så kigger de på én og siger Ej mormor kan du ikke finde ud af det? Nej det kan jeg ikke! Så siger de, du skal da bare gøre sådan her, det er da ikke så svært. Eller som Abelone Løgstrup fra ÆldreForum forklarer det: Det er noget med, at dét, som for én generation er mega naturligt, overhovedet ikke falder en anden generation naturligt. Derfor bør det offentlige genoverveje en række af sine argumenter. Så længe dét med computer og internet er svært, er det ikke motiverende at vide, at man sparer samfundet penge og ressourcer ved at benytte det. Tid er ikke en universel værdi En anden af de fordele, man har fremhævet ved digitalisering af det offentlige, er, at man som borger kan spare tid ved at betjene sig selv. I præsentationen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi argumenteres der med følgende: For den enkelte borger bliver det lettere og mere fleksibelt at kunne ordne sine mellemværender med det offentlige digitalt, når det passer borgeren, frem for indenfor almindelig kontortid. Digitaliseringsstyrelsen fremhæver her nogle fordele, hvis formål er at ramme bredt. Argumenter om at undgå turen til borgerservice og sidde i kø, og i stedet håndtere tingene fra sofaen, når alt er lukket, er ikke værdifuldt for alle. Dét at kunne betjene sig selv er rart for nogen. Men for andre, særligt ældre, er den direkte kommunikation, menneske til menneske, meget mere værd end dét at spare tid. Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder og presseansvarlig for DANSKE ÆLD- RERÅD, uddyber: Mange ældre sætter rigtig stor pris på den direkte kommunikation menneske til menneske. Og det er dén, der ryger. Det er jo også derfor, de gerne sidder i telefonkøen og venter, selvom det er irriterende. Men så får de da et rigtigt 5 Nyhedsbrev september 14

6 menneske i røret. Så nogle af de her argumenter, som gælder rigtig godt for nogen, gælder faktisk ikke for de ældre borgere i deres liv. Den brede kommunikationsstrategi begrundes fra Digitaliseringsstyrelsen med, at den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vedrører alle i Kongeriget Danmark. Men man er hos Digitaliseringsstyrelsen bekendt med, at der er en række borgere, særligt de ældre, der udfordres ved strategien. Med denne indsigt i baghovedet bør man målrette sine budskaber til specifikke målgrupper. For helt elementær kommunikationsstrategi er, at hvis man henvender sig til alle, henvender man sig i virkeligheden ikke til nogen. Selvom alle rammes af digitaliseringen af det offentlige, rammes nogen med andre ord mere end andre. De andre er ligeså dumme Der er heldigvis også gode nyheder. Det offentlige erkender, at nogen har brug for hjælp for at lykkes med de digitale selvbetjeningsløsninger. Der er derfor allerede nu søsat en række gode initiativer. På biblioteker over hele landet tilbydes kurser i digital selvbetjening, herunder digital post og NemID. Kurserne kan ifølge nogle kursister noget ganske særligt; kurserne er nemlig ikke blot hyggelige - de kan bekræfte en i, at man ikke er alene med at synes, at det er svært. Om fordelene ved kurserne fortæller en kursist: Man finder ud af, at det ikke kun er én, der er helt tabt, og en anden supplerer: Ja, finde ud af at det ikke kun er én, der er dum i hovedet - de andre er ligeså dumme. Digitaliseringsstyrelsen har desuden startet en årlig tradition, der under navnet Senior Surf Dag, har til formål at få alt med IT helt ned på jorden. Noget man kan lære, noget man kan grine ad. Tidligere har revydronningen Lisbeth Dahl været ambassadør for denne dag, og det har iflg. Digitaliseringsstyrelsen haft stor effekt. Desværre er ressourcerne til kurser og lignende få. En kursusledende bibliotekar fortæller, at kurserne rent faktisk finansieres af bibliotekerne selv. Det offentlige bør frigive flere midler til kurser, hvor der er tid til at være sammen om at lære i omgivelser, der er hyggelige og inkluderende. For kurserne har i den grad den ønskede effekt. En kursist fortæller: Jeg kom med ingen erfaring og har aldrig trykket på en knap. Og det må jeg indrømme, at efter det, så kunne jeg det. Jeg kunne gå hjem og vise min mand, hvad jeg havde lært. For mange ældre kan brugen af computer og internet altså være en stor udfordring, fordi man ikke har stiftet bekendtskab med det før. At høre ord som internetbrowser, harddisk og indbakke i hverdagen, minder for mange ældre om at være på ferie i udlandet, hvor alle andre taler et fremmed sprog. Og et skrivebord har da altid været noget, man havde på sit kontor, men plud- 6 Nyhedsbrev september 14 Foto: Henrik Stützer

7 selig er det en betegnelse for en forside på computeren. Fra ældrebyrde til ældrestyrke En måde at sikre sig, at de digitale selvbetjeningsløsninger giver mening, er ved løbende at teste dem. Hos Digitaliseringsstyrelsen har man valgt at brugerteste på, hvad dé definerer, som et repræsentativt udsnit af befolkningen. Dette begrundes, ligesom tidligere, med, at digitaliseringen rammer alle. Men forskning peger imidlertid i en anden retning. Undersøgelser viser, at brugen af specifikke målgrupper kan have stor effekt på kvaliteten af systemer, der er tiltænkt en bred målgruppe. Det behøver altså ikke være noget dårligt, at man ikke er født og opvokset med computer og internet. Faktisk kan en mindre erfaren eller måske direkte uerfaren bruger få øje på andre ting, end en erfaren computerbruger kan. Denne type indsigter styrker forbedringen af hele systemet og er derfor værdifulde for alle brugere. Det offentlige bør altså inkludere ældre, udfordrede borgere som styrker i at forbedre systemerne, i stedet for udelukkende at se dem som byrder, der skal afhjælpes med kurser på det lokale bibliotek. Mod bedre digitalisering for alle Vi har i denne artikel defineret nogle udfordringer, potentialer og tiltag, som det offentlige bør have in mente i det fremtidige digitaliseringsarbejde af det danske samfund. Vi ser, at det offentlige, måske ganske velmenende, motiverer ældre borgere, med, hvad der viser sig at være uhensigtsmæssige argumenter; det er svært at bekymre sig om det fælles gode, når en digital selvbetjeningsløsning ikke giver mening. Det betyder dog ikke, at man som ældre ikke vil tage del i fællesskabet. Hygge, tryghed og inklusion fremmer motivationen hos målgruppen, hvorfor kurserne i digital selvbetjening er er et godt tiltag. Kurserne har nemlig ikke blot en hyggelig og inkluderende karakter - de er også med til at fremme målgruppens kompetencer. Kompetencefølelsen er derfor en vigtig faktor for, hvordan man som bruger opfatter og anvender systemet i fremtiden. Kompetencer er således helt afgørende for systemets succes. Hvis det offentlige ikke formår at udruste borgerne med de fornødne kompetencer, kan en konsekvens af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi være, at der opstår en kløft mellem borger og det offentlige. Dertil kommer, at det offentlige bør inkludere de ældre og deres umiddelbare tilgang til digitale selvbetjeningssystemer, der sagtens kan blive bedre for alle. Hvis man ikke tager højde for disse elementer, vil den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kunne skabe en kløft mellem de ældre borgere og det offentlige. Det er stik mod den ellers velmenende intention; at effektivisere og lette kommunikationen mellem borger og det offentlige. Demografimodeller på ældreområdet På et temamøde i Aarhus bliver der sat fokus på, om nogle demografimodeller er bedre end andre. KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har arrangeret mødet. Når kommunerne vil finde ud af, hvor meget de ældre kommer til at koste i fremtiden, bruger de en demografimodel. Men KORAs erfaringer viser, at kommuner arbejder med mange forskellige slags modeller. På mødet præsenteres forskellige perspektiver på, hvad demografimodellen på ældreområdet kan indeholde, og hvilke overvejelser kommunerne skal gøre sig i forbindelse med konstruktionen af deres model. Det er gratis at deltage i temamødet, som finder sted i Aarhus d. 24. september. Tilmelding påkrævet. Flere oplysninger og tilmelding kan findes ved at klikke her. 7 Nyhedsbrev september 14

8 Foto: Gitte Lauritsen og Nyt fra ministerier og styrelser Om fritvalgs-bevis for hjemmehjælpsmodtagere Ankestyrelsen vil foretage en opfølgning på kommunalbestyrelsens implementering af reglerne om tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis, og de organisatoriske og kvalitetsmæssige forhold på ældreområdet, som relaterer sig til regelsættet. I den forbindelse er bl.a. DANSKE ÆLDRERÅD indkaldt til et inspirationsmøde i september i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Mødet er ligeledes et opfølgningsmøde på det vejledende materiale om tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis, som er udarbejdet bl.a. med inddragelse af DANSKE ÆLDRERÅD i samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk Industri, FOA, KL og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hvis kommunen tilbyder et fritvalgsbevis, kan den visiterede borger selv finde en privat leverandør af hjemmehjælp, og indgå aftale om at få udført den hjælp, vedkommende er visiteret til af kommunen. Man skal bare vælge et privat firma, der er momsregistreret og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. skal i stedet tilbyde kommunal hjemmehjælp. Kommunen skal give en skriftlig begrundet afgørelse herom. Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere er tilgængelig på udbudsportalen.dk. Den gældende lovgivning findes i Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens 83 (BEK nr 344 af 26/03/2013). Hvis man bliver tilbudt et fritvalgsbevis, skal kommunen vejlede om ordningen, herunder at det er hjemmehjælpsmodtageren selv, der skal informere firmaet om, hvor meget hjælp kommunen har udmålt og hvilken pris hjælpen efter fritvalgsbeviset er fastsat til. I særlige tilfælde kan kommunen beslutte, at man ikke kan få tilbudt et fritvalgsbevis. Måske vurderer kommunen, at man ikke er i stand til at håndtere fritvalgsbeviset, som følge af f.eks. demens eller anden svækkelse. Kommunen Ældremilliarden - ny ansøgningsrunde Nu kan kommunerne søge om en bid af ældremilliarden 2015 (pulje til løft af ældreområdet). Flere ældre-/seniorråd kom med forslag og idéer i sidste ansøgningsrunde og er forhåbentligt på banen igen. Ansøgningsfristen er d. 26. september. Læs mere om puljen på Socialministeriets hjemmeside ved at klikke her. 8 Nyhedsbrev september 14

9 Foto: Jørgen Wolek og Aftale om fremtidens hjemmehjælp Hjemmehjælpen skal følge med tiden og udviklingen i borgernes behov. Det er udgangspunktet for den aftale om fremtidens hjemmehjælp, som regeringen i juni indgik med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Med aftalen skabes klarere lovgivningsmæssige rammer for hjælp til selvhjælp på ældreområdet. Formålet er at sikre, at hjælp til selvhjælp gør en positiv forskel for den enkelte ældre og skaber reelle forbedringer i den ældres hverdag. Aftalen slår fast, at hjemmehjælp også fremover vil være en kerneydelse på ældreområdet. Hjælp til selvhjælp ikke giver mening for alle. De ældre, der er så svage, at de har brug for massiv pleje og støtte, skal opleve større tryghed og mere værdighed i plejen. Hjælpen skal fremover være mere koordineret og sammenhængende. Samtidig skal det være forudsigeligt for den ældre, hvem der kommer og hvornår. Mange af de svageste ældre borgere kæmper med ensomhed og social isolation, hvilket spiller ind på både deres helbred og livslyst. Der er afsat 38 mio. kr. til en styrket indsats mod ensomhed. Læs hele aftalen om Fremtidens Hjemmehjælp ved at klikke her. Debat om fremtidens hjemmehjælp KL (Kommunernes Landsforening) holder sin årlige ældrepolitiske konference d. 30. september i Kolding. Fokus er aftalen om fremtidens hjemmehjælp. På konferencen bliver de store og markante ændringer på ældreområdet, som aftalen medfører, taget op til debat. Konferencen henvender sig til kommunale ledere, specialister, nøglepersoner, politikere og andre med interesse for det kommunale ældreområde. Blandt mange spændende oplægsholdere er bl.a. to medlemmer af ældreråd: Erik Stagsted, formand for ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune og bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd, som skal deltage i en debat om ret og pligt i hverdagsrehabiliteringen med borgmester Thomas Kastrup Larsen, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg, Anders Fogh Jensen, Filosof, forfatter og debattør, Kræn Blume Jensen, cand.oecon., ph.d., afdelingschef, socialpolitik & velfærdsydelser, SFI Det nationale forskningscenter for velfærd. Merete Helgens, formand for Odense Kommunes Ældreråd er med i en session, der handler om bedre brug af hjælpemidler. Her medvirker også Kirsten Rud Bentholm, Leder af Teknologi i Praksis, Annette Krath Poulsen, cand. Arch, Industriel Design og ejer af AKPdesign, Jens L. Petersen, Dansk Handicap Forbund og fra Silkeborg Kommune: Inger Randrup og Tina Laursen, mestringsteamet, Jannie Lindskov Langmach, sagsbehandlende terapeut. Læs mere om konferencen her. 9 Nyhedsbrev september 14

10 Projekter og publikationer Et broget billede af ældregenerationen En ny undersøgelse fra SFI viser, at ældre borgere i Danmark opfatter sig som mere raske og rørige end tidligere. De fleste ældre over 67 år synes, at de har et godt helbred og får den hjælp, de har brug for. Undersøgelsen bygger på de nyeste data fra Ældredatabasen, som siden 1997 har indsamlet viden om ældres levevilkår. Undersøgelsen tegner et billede af en ældre generation, der trives, har overskud og i stadig stigende grad har det fysisk godt langt op i årene. SFI pointerer, at ældres gode helbred blandt andet kan aflæses i tallene for hjemmehjælp, der er faldet markant i de seneste år, så færre ældre i dag modtager hjælp: De, der får hjælp, har nogenlunde de samme helbredsproblemer som hjemmehjælpsmodtagere for 15 år siden. Resultaterne i rapporten peger således ikke på, at faldet i hjemmehjælp skyldes en ændret praksis i kommunerne, som har hævet barren for, hvornår man kan få hjælp. Derimod tyder meget på, at danske ældre simpelthen er blevet mere raske og rørige, i hvert fald i deres egen vurdering". Men alt er ikke rosenrødt. I takt med, at vi lever stadig længere, bliver ensomhed mere udbredt blandt de ældste danskere. Blandt de 87 til 92-årige fortæller godt hver femte, at de undertiden føler sig alene og ville ønske, de havde selskab. Det er også i denne aldersgruppe, at flest op mod hver tredje oplever, at de har brug for mere hjemmehjælp, end de får. Ældre er parate til Digital Post Ældre ved i højere grad end den øvrige befolkning, at danskerne fra 1. november vil modtage post fra det offentlige digitalt. Det viser en undersøgelse, Megafon foretog for Digitaliseringsstyrelsen i juli måned. Ifølge undersøgelsen er 83 %. af danskerne klar over, at de snart vil modtage deres post fra det offentlige via borger.dk eller e-boks. Det samme gælder for 96 % af de årige og hele 98 % af borgerne over 70 år. Samtidig ved 72 % af danskerne, at der i forbindelse med overgangen til Digital Post er mulighed for fritagelse. Det samme gælder for 92 % af danskerne mellem 60 og 69 år og hele 95 % af danskerne over 70 år. Tendenserne i undersøgelsen bekræftes af, at andelen af borgere mellem 65 og 89 år, som aldrig har været på nettet, har været støt faldende de seneste fire år. Således viser tal fra Danmarks Statistik, at der i 2013 var under ældre, som aldrig har brugt internettet, hvilket er et fald på 36 pct. siden I samme periode er andelen af ældre borgere, som har brugt nettet inden for de seneste tre måneder, steget fra til Ældre borgere er også godt klar over, at der er hjælp at hente: Undersøgelsen viser, at 75 % af danskerne ved, at det er muligt at få hjælp til Digital Post på kommunernes borgerservicecentre og biblioteker. Det samme gælder for 86 % af de årige og 90 % af borgerne over 70 år. 80 % af den skriftlige kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt ved udgangen af Digitaliseringsstyrelsen forventer, at op imod 20 % af danskerne bliver fritaget fra Digital Post. Læs mere om undersøgelsen her. Find hele rapporten ved at trykke på dette link. 10 Nyhedsbrev september 14

11 Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD Var det en succes, at DANSKE ÆLDRERÅD var til Folkemødet? Ja, det var en succes, og jeg ser gerne, at vi også i de kommende år synliggør ældrerådene og DANSKE ÆLDRERÅD ved Folkemødet siger formand for DANSKE ÆLDRERÅD Bent Aa. Rasmussen og fortsætter: Strategien med at skrive til forskellige organisationer og tilbyde os som debattører virkede. Vi havde sat det mål, at vi skulle medvirke i mindst to debatter og DAN- SKE ÆLDRERÅD var programsat i fem debatter og tillige på Folkets Talerstol. Som en lille organisation har vi ikke ressourcer menneskelige og økonomiske - til at have en stand og leve op til de krav, der stilles fra Folkemødet til en stand i forhold til bemanding og aktiviteter. At medvirke i debatter arrangeret af andre organisationer er derimod væsentligt for, at vi kan komme ud med vores synspunkter. DANSKE ÆLDRERÅD deltog for første gang på Folkemødet på Bornholm. Formand, næstformand og sekretariatsleder var tilstede, de fire dage Folkemødet varede, og fik mange gode kontakter og inspiration til at arbejde videre med. DANSKE ÆLDRERÅD var programsat til nedenstående fem debatter, men deltog selvfølgelig som tilhørere i mange flere. Formand Bent Aa. Rasmussen spiste morgenmad med finansminister Bjarne Corydon og deltog i en debat arrangeret af Sundhedsstyrelsen med temaet: Sund aldring. Næstformand Hanne Vedersø var på Folkets Talerstol og tillige i debat med bl.a. borgmester Winni Grosbøl i LO-Faglige Seniorers telt. Temaet var ældrerådenes rammer og virke. Derudover deltog Hanne Vedersø i en debat om ældres muligheder for at leve et aktivt liv som ældre, selvom man har mistet synet. En debat arrangeret af Dansk Blindesamfund. Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard debatterede Værdighedsgaranti til ældre i Dansk Sygeplejeråds telt, sammen med bl.a. ÆldreSagen, Center for Menneskerettigheder, FOA m.fl. Bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRERÅD Jørgen Larsen deltog i debat arrangeret af Fonden Teknologirådet om omsorg og sygepleje med fokus på velfærdsteknologi. DANSKE ÆLDRERÅD var så heldige, at kunne leje et sommerhus i Allinge ad private kanaler, så bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsleder kunne gå til alle arrangementer og være friske, når de skulle på. DANSKE ÆLDRERÅD har evalueret sin deltagelse, dels i forhold til økonomi og dels i forhold til synlighed og kontakter. Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRE- RÅD har netop besluttet, at DANSKE ÆLDRERÅD er på Bornholm til Folkemøde 2015 på samme måde som i år. Sekretariatet skriver i vinterens løb til relevante organisationer og tilbyder formandskab og sekretariatsleder som debattører. Hvis ældre-/seniorråd har ideer til organisationer, som vil være på Folkemødet 2015, og som DANSKE ÆLDRERÅD bør rette henvendelse til, er de velkomne til at skrive til Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder i DANSKE ÆLDRERÅD på På næste side er der billeder fra fire debatter. 11 Nyhedsbrev september 14

12 Øverst t.v.: Næstformand Hanne Vedersø i debat med bl.a. borgmester Winni Grosbøl i LO-Faglige Seniorers telt. Øverst t.h.: Formand Bent Aa. Rasmussen i debat arrangeret af Sundhedsstyrelsen med temaet: Sund aldring. Nederst t.v.: Bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRERÅD Jørgen Larsen i debat arrangeret 12 Nyhedsbrev september 14 af Fonden Teknologirådet om omsorg og sygepleje med fokus på velfærdsteknologi. Nederst t.h.: Hanne Vedersø i en debat arrangeret af Dansk Blindesamfund. om ældres muligheder for at leve et aktivt liv som ældre, selvom man har mistet synet.

13 Ny landsdækkende undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere Bestyrelse og repræsentantskab i DANSKE ÆLDRERÅD har gennem flere år drøftet om det offentliges kommunikation med borgerne er god nok. De har peget på huller og kommet med forslag ikke mindst på nationalt niveau. Men hvordan ser det ud i kommunerne? Kan ældre borgere finde, hvad de søger på kommunens hjemmeside? Er hjemmesiden overskuelig og let at finde rundt på? Er det nemt at forstå selvbetjeningsløsninger på internettet? DANSKE ÆLDRERÅD og ÆldreForum har drøftet disse spørgsmål og konstateret, at de faktisk ikke kender svaret, og at der måske er 98 forskellige svar. Stikprøver viser, at nogle ting kan gøres bedre. DANSKE ÆLDRERÅD og ÆldreForum har derfor besluttet at samarbejde om en landsdækkende undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere. Det kræver hjælp fra ældre-/seniorrådene. Helt konkret fra formanden og mindst fem af medlemmerne. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, og bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har testet den og peget på, at det er naturligt, at netop ældre-/og seniorråd deltager i undersøgelsen. Ved at besvare spørgeskemaerne vil ældre-/seniorråd få værdifuld information om egen kommunes hjemmeside. Information som de kan bruge til at rådgive deres forvaltning og politikere. Spørgeskemaet udfyldes samtidig med, at ældre-/seniorrådsmedlemmerne tjekker informationer på egen kommunes hjemmeside. Den viden de hermed får, kan bruges til at drøfte hjemmesidens udformning, indhold og tilgængelighed m.m. med de ansvarlige i forvaltningen. F. eks. med den kommunikationsansvarlige for hjemmesiden og/eller med den ansvarlige for ældrestoffet. Eller med borgerservice, som skal hjælpe borgere, der har vanskeligheder med selvbetjeningsløsninger på internettet. Der kan være såvel roser som tidsler på kommunens hjemmeside, og det er selvfølgelig vigtigt at videregive såvel ros som konstruktiv kritik. Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD håber, at denne undersøgelse kan være med til at forbedre de kommunale hjemmesider og dermed gøre det lettere for borgerne at få svar på spørgsmål som: Hvem kan få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, og hvordan kommer en aftale i stand? Hvilken hjemmehjælp kan jeg få, og hvordan søger jeg om hjemmehjælp? Har kommunen en medarbejder med viden om demens, og hvem skal jeg kontakte? Hvilke plejehjem er der i kommunen, og hvad koster det at bo på plejehjem? Hvor hjælpsomme er vejledninger og hjælpetekster, når du skal beregne boligstøtte, søge om indefrysning af ejendomsskat, anmelde flytning? Af praktiske hensyn sendes materiale og information til formanden for ældre-/ seniorrådet. Formanden skal finde fem ældre-/seniorrådsmedlemmer, der vil påtage sig opgaven. DANSKE ÆLDRERÅD håber, ældre-/seniorrådene er parate til at bakke op selv med en kort tidsfrist. Alle svar fra spørgeskemaerne samles først på kommuneniveau, efterfølgende på landsniveau, og ældre-/seniorrådene får dem tilsendt. Af Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder, DANSKE ÆLDRERÅD 13 Nyhedsbrev september 14

14 Ældrerådene spørger I hvilken rækkefølge indtræder stedfortrædere i ældrerådet? Et ældreråd spørger, om det altid er stedfortræderen med det højeste stemmetal, der indtræder, hvis et medlem har forfald? Svaret er, at det kommer an på, hvad der står i ældrerådets vedtægt. Tre typiske eksempler I vedtægten kan det for eksempel fremgå, at medlemmer af ældreråd har personlige stedfortrædere. Hvis det er tilfældet, vil det dermed ikke være stedfortræderen med det højeste stemmetal, der indtræder. I andre vedtægter fremgår det, at der vælges medlemmer og stedfortrædere i forskellige geografiske distrikter. Hér vil stedfortræderen indtræde, hvis den valgte i det pågældende distrikt får forfald. Stedfortræderen med det højeste stemmetal i pågældende distrikt indtræder i rådet. Nævner vedtægten intet om spørgsmålet, vil det være naturligt, at stedfortræderen med det højeste stemmetal er første-stedfortræder. Ikke længere krav om personlig stedfortræder Efter lovændringen i 2010 er der ikke længere krav om, at der vælges en stedfortræder for hvert medlem. Det vil sige, at et ældreråd på ni medlemmer fremover kan nøjes med at have for eksempel fem stedfortrædere, og dermed vælges ikke længere personlige stedfortrædere. Hvis der fortsat vælges lige så mange stedfortrædere som medlemmer til ældrerådet, er det ikke et krav, at den enkelte stedfortræder knyttes personligt til et bestemt ældrerådsmedlem. I vedtægten for ældrerådet fastsættes antallet af medlemmer og stedfortrædere. Af Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD Tema for 1. oktober 2014 FN s Internationale Ældredag: ET SAMFUND FOR ALLE - ingen skal være udenfor FN s Internationale Ældredag markeres hvert år d. 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, civilsamfundets, FNorganisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den internationale udviklings dagsorden. Hvert år har sit særlige tema. DANSKE ÆLDRERÅD vedtog på repræsentantskabsmøde d. 2. maj 2007 at markere FN s internationale ældredag og glæder sig over, at ældreråd fortsat er med til at markere dagen ved at sætte fokus på forskellige aspekter ved at blive ældre i Danmark. Det sker ved debatarrangementer, foredrag eller andre tiltag, der sætter fokus på emnet. Mange ældreråd markerer dagen som Ældrerådenes dag. Ældre-/seniorråd, som afholder et arrangement i forbindelse med FN s Internationale Ældredag, opfordres til at sende program for dagen til Lise Sørensen, Så bliver det lagt på hjemmesiden til orientering og inspiration for andre. Læs mere om dagen på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside 14 Nyhedsbrev september 14

15 Temadage og konferencer Knæk koden om den kommunale økonomi Invitation til fem temadage om kommunal økonomi er udsendt, og tilmeldinger ligger på hjemmesiden. Temadagene finder sted: D. 22. september i Aabybro D. 24. september i Skanderborg D. 25. september i Fredericia/ Kolding D. 7. oktober i Ringsted D. 8. oktober i Allerød Tilmeldingsfrist for temadage i jylland er d. 7. september. Tilmeldingsfrist på sjælland er d. 22. september. Find invitation og tilmeldinger på hjemmesiden ved at klikke her. Vingstedkonference DANSKE ÆLDRERÅD holder ældrepolitisk konference i Vingstedcentret ved Vejle d. 12. november. Foreløbig arbejdstitel er Rammer for ældrelivet - om boligformer og fællesskaber for ældre borgere. Program udsendes medio september. DANSKE ÆLDRERÅDs Aktivitetskalender 2014 Bestyrelsesmøder 22. oktober Odense Formandskabsmøder 9. oktober - sekretariatet 11. december - sekretariatet Møder for formænd og næstformænd i senior-/ældreråd 3. september valgkreds , Allerød 4. september valgkreds 6+7, Sorø Temadage om kommunal økonomi og ældre-/seniorråds økonomi 22. september - Aabybro 24. september - Skanderborg 25. september - Fredericia/ Kolding 7. oktober - Ringsted 8. oktober - Allerød FN s Internationale ældredag - Ældrerådenes Dag 1. oktober - markeres af flere kommunale ældre-/seniorråd i hele landet Vingstedkonference 12. november program udsendes medio september Jernbane Allé 54, 3. th Vanløse Tlf Nyhedsbrevet er udgivet af DANSKE ÆLDRERÅD ISSN: (online) Næste nummer:december 2014 DANSKE ÆLDRERÅD Formand Bent Aa. Rasmussen Tlf Ansvarshavende: Bent Aa. Rasmussen Redaktion: Marianne Lundsgaard Lise Sørensen Sekretariatet: Marianne Lundsgaard Sekretariatsleder Tlf Lise Sørensen Ældrepolitisk konsulent Tlf Dorthe Neergaard Ældrepolitisk konsulent Tlf Maj-Britt Lempel Kursussekretær og bogholder Tlf Nyhedsbrev september 14

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 Formand i 377 dage ingen kedelige. Første periode med mindre bestyrelse valgt for to år fungeret godt og giver arbejdsro. Fantastisk at skue ud over denne sal

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 Formænd/næstformænd fra i alt 91 ældre- og seniorråd deltog i et af de 5 møder, der blev afholdt i perioden 27. august til

Læs mere

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år DANSKE ÆLDREÅD Synlighed udadtil og indadtil: 1) Prisen givet genlyd nationalt og internationalt.

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. d august 2014 i Nyborg Godkendt

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. d august 2014 i Nyborg Godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Afbud: Carsten Wittus Referent: Dorthe Neergaard d. 20.- 21. august 2014 i Nyborg Godkendt Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsorden godkendt

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål

1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta. 2 Redskaber og handlemuligheder. 3 Spørgsmål 1 Ensomhed blandt ældre myter og fakta 2 Redskaber og handlemuligheder 3 Spørgsmål Projekt Ensomt eller aktivt ældreliv 25 kommuner med i projektet fra start Følgegruppe: Ensomme Gamles Værn Frivilligcentre

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013 PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013 Velkommen - Temaer A B C D Om undersøgelsen Hvad er omfanget af oplevet ensomhed? Hvad karakteriserer

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Palle alene i verden Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles Værn 1 Kvalitativt studie 20 personer 30

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Tirsdag d. 31. maj 2011, Vejle Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Formand Kirsten Feld bød såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer velkommen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - Godkendt Dato: onsdag d. 21. maj 2014 Tid: 10.00 15.00 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Vi skal være i Mødelokale nr. 1. Afbud: Poul Ancher

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan. Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk

Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan. Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk Social Policy in Denmark Alle har lige ret til hjælp uanset indkomst eller forsikringer Det offentlige er forpligtet

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. okt. 2017

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. okt. 2017 Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. okt. 2017 Tid: Torsdag 12. okt. 2017 kl. 10.00 15.00 Sted: Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart Afbud: Jørgen Linnemann Referent: Charlotte Broe,

Læs mere

KL s Ældrekonference 2014

KL s Ældrekonference 2014 Program KL s Ældrekonference 2014 Når ældre ikke længere er ældre. Hvornår giver hverdagsrehabilitering mening? Den 30. september 2014 på Hotel Comwell Kolding 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Dato: torsdag d. 28. Maj 2015 Tid: 10.00 15.00 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Lokale 1. Afbud fra: Ingen Mødet startede med velkomst

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017

Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017 Information om valg til Ældrerådet i Ringsted Kommune, den 21. november 2017 Ældrerådsvalg 2017 [Skriv tekst] Information om Ældrerådet i Ringsted Kommune Hvad er et Ældreråd? Alle kommuner skal nedsætte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013.

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 10. oktober Det lokale demokrati og ældrerådenes rolle i det, er årets tema for konferencen,

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 8. september 2014 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 8. september 2014 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis X Mariann Mehder X Erik Strand X Marie Jørgensen X Eva Hansen X Michael Dyre Ousted X Fritz Voss X Ole

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Dato: Torsdag d. 31. oktober 2013 Tid: 10.00 15.00 Sted: Socialstyrelsen, Edisonsvej 18, 1 sal, 5000 Odense C. Mødelokale B Marianne Skov Iversen,

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem

Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem 2017/1 BSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. oktober 2017 af Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høring

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 641 Offentligt Sex & Samfunds foretræde i Sundhedsudvalget v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Tirsdag

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 Der er valg til november Få indflydelse Tænker du af og til: Hvis bare jeg havde indflydelse på de beslutninger, som træffes om forhold, der vedrører 60+ årige i Odense? Så har

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere