Bestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2013-2014"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning Året der er gået har budt på mange spændende udfordringer, og desværre også store skuffelser i GVD Antenneforening. Tidligere på året fik bestyrelsen på to ekstraordinære generalforsamlinger mandat til at gennemføre en fusion med ANTV og NTA for sammen at skabe Danmarks største antenneforening under navnet Aalborg ByNet. Vi må beklageligvis meddele at fusionen ej blev en realitet, eftersom ANTV i den sidste ende ikke ønskede at opfylde aftalen som beskrevet i den fælles fusionsplan. Dette til trods for at vi i bestyrelsen og administrationen har brugt både aftener og weekender sammen med vores advokat og revisor for at realisere drømmen. I vil få en særskilt redegørelse om dette forhold under punktet Fusion og fremtidsproces. Personale, butik og administration På vores kontor og i vores administration har der også været spændende udfordringer. Vi er heldige at have nogle dygtige og kompetente medarbejdere, som forsøger at løse de opgaver vores medlemmer efterspørger. Det kom dog lidt som en overraskelse for os, da vores administrationschef Kristian E. Lundgreen, i forbindelse med indgåelse af aftalen om fusion, valgte at søge nye udfordringer i foråret. Kristian har de sidste 9 år været den primære drivkraft og primusmotor bag udviklingen af vores netværk og bredbåndsforretning. For bare at nævne nogle af de største projekter han har medvirket i, har det været udbygning af vores netværk fra 450 til 862 Mhz (UHF), udrulning af DOCSIS 3.0 og total renovering af vores hovedstation og etablering af ny administration i Skalborg. Den sidste udbygning med node neddeling til 250 husstande pr. fibernode, samt den sidste opgradering og idriftsættelse af ny serverplatform er netop gennemført. Vi kan takke Kristian for, at vi i dag står med et af landets mest moderne antenneanlæg og en rigtig fornuftig økonomi. Det er uden tvivl en stor del af hans fortjeneste. Vi har i bestyrelsen respekt for hans beslutning, og ønsker ham alt mulig held og lykke fremover. Vi ved at GVD har været en stor del af hans historie og forsat vil være i hans tanker. Ligeledes vil vi gerne takke vores resterende medarbejdere, for at fortsætte deres arbejde i samme gode og positive ånd, som tydelig mærkes, når man møder op på vores kontor på Thorndahlsvej. Et af de nye tiltag som vores personale arbejder på, sammen med bestyrelsen, er at udvide vores åbningstider. Vi forventer i det nye år at kunne holde butikken åben, mindst én gang om ugen til kl Dette gør vi for at give flere medlemmer mulighed for at få råd og vejledning når de har fri.

2 Desuden arbejdes der på en ny løsning, efter Kristian er stoppet, men da vores medarbejdere arbejder meget selvstændigt, har der ikke været et presserende behov for en hurtig løsning. Vi vil derfor anvende den tid der er nødvendig for at finde den rigtige, og lidt længerevarende løsning også set i forhold til den fremtidsproces vi endnu ikke har afsluttet endeligt. Forsyningssikkerhed er vigtig Efter ombygningen af vores serverløsninger sidste år, og for at sikre maksimal oppetid på signalet ud til medlemmerne, har vi valgt at installere et nødstrømsanlæg på vores hovedstation. Nødstrømsanlægget vil automatisk starte op, i tilfælde af at forsyningen svigter. Ligeledes har vi i år udbygget hovedstationen med øget redundans, og ringstrukturer der gør at de enkelte fibernoder altid kan forsynes med signal ad to veje. På den måde sikre vi at et overgravet fiberkabel på de primære strækninger ikke kan lægge en hel bydel ned. En lørdag nat i starten af november i år skete det der absolut ikke måtte ske, når man har med elektronik at gøre. Et kraftigt lyn slog ned i foreningens mast på Kongshøj, og bredte sig til en del af hovedstationens komponenter via signalkablerne. Vi slap dog utroligt billigt og havde de fleste tjenester oppe at køre igen inden for få timer. Vi er i skrivende stund ved at få opgjort skaderne der estimeres at være i omegnen af en halv million. Vi er dog rigtigt fornuftigt forsikret mod netop denne type skader, så det vil ikke komme til at belaste vores økonomi noget særligt. Vi vil i den kommende tid vurdere om vi skal gennemføre flere tiltag for at sikre hovedstationen mod udefrakommende påvirkninger. Internet uden TV, WebTV og StartForfra+ Vi valgte for et par år siden at åbne op for muligheden, for at købe bredbånd uden at købe tv fra antenneforeningen, det vi i daglig tale kalder Pakke 0. Det har vist sig at være en succes, til trods for den lidt sløve start. På nuværende tidspunkt har ca. 2% af medlemmerne gjort brug af det og flere kommer til. Ligeledes begynder de store operatør Stofa og Yousee/TDC at overveje lignende løsninger. Langt om længe lykkedes det os, at få etableret både WebTV og StartForfra+ i samarbejde med vores partner Stofa. Vi kan se på trafikstatistikkerne at flere og flere medlemmer gør brug af disse tjenester, til trods for at de kun kan anvendes hvis man også har bredbånd hos GVD. Vi kan i den forbindelse nævne at kortafgiften på 26 kr. om måneden, for de medlemmer der benytter FritValg blev fjernet med virkning fra oktober i år. Det har været et afgørende punkt for bestyrelsen, da vi ikke har fundet afgiften rimelig når ikke man har haft adgang til plus-tjenesterne.

3 Nye bredbåndshastigheder fra årsskiftet Udviklingen i streaming er i markant vækst og trafikken udgør i dag ca. 50% af al den downstream trafik medlemmerne anvender. Alene Netflix udgør 25% af den samlede trafik. Vi forventer derfor i det kommende år at der bliver behov for at udbygge vores hastigheder på internettet yderligere, så vores medlemmer ikke oplever problemer eller flaskehalse. Det er derfor blevet besluttet at udbygge vores CMTS på hovedstationen, dette bevirker det bliver muligt at tilbyde hastigheder på 200 Mbit/s ned og 40 Mbit/s op. Som konsekvens heraf, har det været nødvendigt at reducere kraftigt i antallet af analoge tv-kanaler på anlægget allerede fra januar. Dette fordi vi har brug for kapaciteten til internettrafik. Vi forventer helt at slukke for det analoge signal med virkning fra 1. januar Vi vil derfor opfordre medlemmerne til at bruge 2015 til at digitalisere deres analoge tv-apparater. Vores sidste medlemsundersøgelse viste at under 5% af medlemmerne kun anvender det analoge signal. Vi er forsat i et meget konkurrencepræget marked, hvor primært Bredbånd Nord i nogle områder har succes med at hverve vores medlemmer. Dette sker blandt andet fra deres nyåbnede butik i vores tidligere lokaler i Gug. Vi begynder dog også at mærke konkurrencen fra TDC, der kan levere både TV og bredbånd gennem de gamle telefonledninger. I den forbindelse lancerede vi som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling en fastholdelses kampagne, der nedsætter prisen med 50% på samtlige bredbåndsprodukter, i en begrænset periode mens Bredbånd Nord sender breve ud i Gug. Vi har valgt at kalde kampagnen for Det hele, til det halve og giver udover den lave pris også højere hastigheder frem til 1. april Vi håber med disse tiltag at kunne bibeholde vores medlemmer på bredbånd og tv i vores forening. Vi er fuldt ud klar over Bredbånd Nord graver sig ind i vores område, men vi håber vores medlemmer kan gennemskue hvor man får den bedste lokale og hurtig service uden skjulte gebyrer til regninger o.lign. Fremtiden i GVD Fremtiden i vores antenneforening tegner stadig lyst. Hvis vi stadig kan konkurrere på pris og muligheder, håber og tror vi på at kunne fastholde vores nuværende ca medlemmer. Nu hvor fusionen ikke blev en realitet, er det bestyrelsens overbevisning, vi skal arbejde på at finde og afdække nye muligheder for at fastholde vores antenneforening, også i fremtiden. Vi skal måske turde tænke nye og alternative tanker for at opfylde dette mål. Det vigtigste er at kunne levere et stærkt og konkurrencedygtigt produkt til medlemmerne.

4 Det næste år vil bestyrelsen arbejde på at undersøge mulighederne og forskellige løsningsmodeller. En af mulighederne kunne være, at finde en mulig samarbejdspartner, der er villig til at investere i vores net, mod at have forsyningsrettigheder i en årrække. Det vil dog være et ønske, at vi altid i sidste ende, vil eje vores net og føringsveje. Husk på, vi altid i denne forening har været utrolig antuastiske og vedholdende for at bevare vores position, om at være den foretrukne leverandør af TV og Bredbånd i vores sendeområde. Det skal vi blive ved med! På bestyrelsens vegne John Kronborg Larsen Formand

5 Fusionen til Aalborg ByNet blev desværre ikke en realitet Tidligere på året fik bestyrelsen mandat af jer, til at indgå en fusion med ANTV og NTA for at skabe Danmarks største antenneforening. Visionen var sammen at skabe en slagkraftig forhandlingsenhed, i et marked præget af konkurrence. Vi havde selv, sammen med vores advokat brugt meget tid og energi, på at udfærdige det dokument der blev underskrevet af de øvrige bestyrelser. Et par af de vigtige betingelser var bl.a. at GVD skulle have en bedre aftale på TV og bredbåndspriser end vi har i dag. Vi skulle sammen være en selvstændig antenneforening, som kunne varetage medlemmernes ønsker og tilbyde det nyeste, inden for disse verdener. Det havde vi en reel forventning om at kunne opfylde efter den indledende dialog imellem foreningerne. Vi havde gjort et kæmpe forarbejde op til forhandlingen - for at sikre at alt gik rigtigt til. Derfor var det med stor antutiasme, vi mødte op til det første forhandlings møde om den nye fælles forsyningsaftale, men vi blev præsenteret for den aftale der var indgået med Stofa i 2004, som ifølge ANTV blot skulle fornyes til trods for det slet ikke var det de havde skrevet under på. Vi efterlyste, gentagne gange, sammenhæng med den nyligt underskrevet fusionsaftale og ved de efterfølgende møder frem til juni, var der altid taget udgangspunkt i den gamle aftale. Vi forsøgte flere gange, sammen med NTA at få ANTV til at forholde sig til det fusionsgrundlag de selv havde underskrevet. Desværre uden held, og efterlod os og vores hold af økonomiske og juridiske rådgivere mere og mere frustrerede. På mødet sidst i juni blev det aftalt, vi skulle få en professionel advokat til at sammenflette det bedste fra 2004 aftalen og fusionsaftalen. Dette arbejde skulle være afsluttet i starten af august måned. For at imødekomme ANTV, havde vi accepteret at det var deres advokat der skulle komme med første udspil. Vi holdt sommerferie med en tro på, at nu var vi på vej i den rigtige retning. På første møde i august var det intet sket, ANTV ville beholde deres 2004 aftale som udgangspunkt. Vi bad dem om at finde ud af, om de ville med i Danmarks største antenneforening eller ej og understregede at vilkårene forsat var uændret. Der skulle opnås en ny fælles forsyningsaftale, som alle parter kunne tiltræde og en aftale der stillede GVDs medlemmer bedre end det nuværende udbud. Det havde vi lovet generalforsamlingen, og havde også en forventning om at vi med husstande i ryggen kunne indfri dette ønske. Vi hørte intet og sidst i september indkaldte NTA og os til endnu et møde med vores advokater. Til dette møde havde NTA og GVD sammen udfærdiget en skrivelse, der skulle få fusionen på skinner igen og der skulle udpeges en styrmand, som kunne lede alle på rette vej.

6 Desværre meddelte Ole Davidsen, formand for ANTV, sammen med deres advokat at de ikke ønskede at videreføre forhandlingerne og indfri fusionsplanens ord. Det blev derfor på dette møde besluttet at gå hver til sit. Drømmen og visionen om Danmarks største antenneforening i Aalborg bristede. Det er selvfølgelig med en vis skuffelse og frustration, at vi ikke kunne indfri ønsket om at skabe et fælles Aalborg ByNet. Det er sikkert også sidste gang GVD og NTA forsøger at hive ANTV op på det niveau, som en moderne antenneforening skal være nu og i fremtiden. Vi vil her gerne bringe en stor tak til de mange medlemmer, der brugte to forårsaftener på at bakke projektet op, ved at møde op og give deres mening til kende på de ekstraordinære generalforsamlinger. Det har ikke været spild af tid. Selvom skuffelsen endnu ikke helt har lagt sig har vi har ikke smidt antutiasmen til side, men har siden 1. oktober haft travlt med at forhandle nye priser på tv-pakker og bredbånd, som I kan finde i materialet der er udleveret. Vi er forsat i bestyrelsen enige om at visionen, strategien og timingen i Aalborg ByNet var helt rigtig. Men når det så er sagt er foreningen forsat økonomisk velfunderet her og nu men det vil blive nødvendigt at afklare mulige alternative fremtidsscenarier på den lidt længere bane. Konkurrencen med nye aktører i markedet, ændrede forbrugsvaner og øgede trafikmængder er nogle af de faktorer der skal tages højde for. Vi sætter os derfor ikke på hænderne, men er allerede trukket i arbejdstøjet igen- for at udvikle en ny alternativ fremtidsvision for vores forening. Vi er ikke truet på en korte bane, og vi vil ikke drage forhastede konklusioner på et usikkert grundlag. Vi vil derfor tage os tid til at træffe de beslutninger vi mener er de rigtige. Ligeledes kan man sige, at selv om en fusion havde skabt en større mulighed, så skal der ikke herske tvivl om, at vi kæmper med alt, for at bevare vores antenneforening. For at give vores medlemmer den service og tilbud på TV og bredbånd, så de fortsat ønsker at være medlemmer hos os. Alt i alt, ingen grund til frygt fusionen var en mulighed; nu finder vi et alternativ der er lige så godt eller måske endnu bedre! På bestyrelsens vegne John Kronborg Larsen Formand

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 23. marts 2015 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-20-23-40, Bohrparken, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken, Ringkøbingvej, Tornhøjparken,

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

Tune Kabelnet 2013 beretning til generalforsamlingen 2014.

Tune Kabelnet 2013 beretning til generalforsamlingen 2014. Tune Kabelnet 2013 beretning til generalforsamlingen 2014. Velkommen til jer, der i dag er mødt frem til generalforsamling i Tune Kabelnet. Det er mit håb at vi får en udbytterig generalforsamling med

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning

Årets beretning. Velkomst. Opsummering. Konstituering. Årets gang. Økonomi. Programudbud. Fremtid. Afslutning Årets beretning Velkomst Opsummering Konstituering Årets gang Økonomi Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Endnu engang står jeg her, og kan byde Jer velkommen til en Generalforsamling. Det sidste

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Kære antenneforeninger

Kære antenneforeninger ContentCo skal være dem, der sætter agendaen. Det vil være tv, der både nu og senere, er skabt af antenneforeningerne til antenneforeningerne. ContentCo vil være dem, som får det gamle BoxDanmark til at

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Konto adresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210 Aalborg SØ Telefon: Telefon: 98 31 53 33 Telefax: 98 32 30 47 Åbningstider support/servicetelefon:

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Danske Banks generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Planche 1: Bestyrelsens beretning Planche 2: Generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014

EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 EBELTOFT ANTENNEFORENING 2014 Et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest til bestyrelsen for antenneforeningen i det forløbne år er: Eksisterer foreningen stadig og er der overhovedet nogen mening

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANTENNEFORENINGEN FRUGTVANGEN Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum antenne@frugtvangen.dk REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2002, den 2. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Antenneforeningen

Læs mere

HD-signal YouSee følger ny fælles standard. Tv på alt YouSee kan snart ses på alle mobile enheder også uden for hjemmet. Interview Uffe Elbæk

HD-signal YouSee følger ny fælles standard. Tv på alt YouSee kan snart ses på alle mobile enheder også uden for hjemmet. Interview Uffe Elbæk Foreningsmagasin fra YouSee om Tv Bredbånd Telefoni Nummer 01 2012 HD-signal YouSee følger ny fælles standard Tv på alt YouSee kan snart ses på alle mobile enheder også uden for hjemmet Interview Uffe

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere