Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC Vejle HF Engelsk (B) Jørgen Laursen encbr12j Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Setting Out/Growing Up (Jørgen Laursen) Violence US (Jørgen Laursen) Multiculturalism in the UK Integration, Segregation, Confrontation? (Jørgen Laursen) Horror Fiction (Jørgen Laursen) Different Worlds (Jørgen Laursen) Male Identity (Jørgen Laursen) Side 1 af 10

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 Setting Out / Growing Up Fra Texting, 1st Year Fiction, Kirsten Egebjerg al., systime 2005: Paul Auster/Marc Mitchel: The New Girl Edwidge Dandicat: Aline s Journey Charles Bukowski: Son of Satan Fra Contexts, Jonna Engberg-Pedersen, Gyldendal 2005 Ernest Hemmingway: Indian Camp Alison Fell: The Shining Mountain Michael Richards: Just like that Lucy Cross: The Sin Bin or Lucy s Heart Grammatik og Litteraturanalyse: Grammatik i Down-To-Earth om nutid og kongruens, ordstilling, regelmæssig og uregelmæssig datid, førnutid og førdatid samt regelmæssig flertalsdannelse Litteraturanalyse: Narrator, point-of-view, characterization, time, setting, theme, symbolism Skriftlighed: Indledende øvelser i skriftlighed (grammatiske øvelser fra Down-To-Earth samt tematisk relevante småoversoversættelser) Faglige mål I henhold til bekendtgørelsen Screening-test Litteraturanalyse: Anthropomorphism and poetic fallacy Introduktion til informationssøgning på internettet Materiale om puns Materiale om idioms og proverbs Omfang 24 lektioner à 45 min. Side 2 af 10

3 identitetsdannelse øge ordforrådet og glosekendskabet indledende øvelser i analysefærdigheder (referat, personkarakteristik, time & setting, fortællersynsvinkel, tema, perspektivering - intertekstuelt såvel som samfundsmæssigt/kulturhistorisk) Væsentligste arbejdsformer Gruppearbejde, læreroplæg, informationssøgning på nettet Titel 2 Violence US Fra Contexts, Jonna Engberg-Pedersen et al., Gyldendal 2003: Terry McCarthy: Warning Daniel Ransom: Rendezvous Fra Columbine and Beyond. Liv Stilling et al.: (Gyldendal 2008) Film: A. O. Scott: Seeking a Smoking Gun in U.S. Violence Kate Battan: The Second Amendment The Declaration of Independence Charlton Heston: Speech at the National NRA Meeting Michael Moore: Don t Buy a Handgun The Brady Campain: The Second Amendment Myth and Meaning Tiffany Hyatt: Why I picked up a Gun Michael Moore: Bowling for Columbine Grammatik og Litteraturanalyse: Grammatik fra Down-To-Earth om uregelmæssig flertalsdannelse, genitiv (ejefald), den ubestemte artikel (ubestemte kendeord), possessive pronominer (ejestedord), do-omskrivninger i spørgende og nægtende sætninger, tegnsætning (primært kommatering) og relative pronominer (henførende stedord) Rhetorical address forms Rhetorical tools How to analyze a speech Side 3 af 10

4 Historie og kultur: The American Constitution (tripartition of power) The Bill of Rights The Second Amendment Skriftlighed: Oversættelser fra Down-To-Earth om de grammatiske problemstillinger beskrevet ovenfor under punktet Grammatik og litteraturanalyse Diverse småoversættelser forfattet af underviser Første hele HF-eksamensopgave med karaktergivning Film: A History of Violence Flere øvelser i idiomer Ordforrådsøvelser Vigtige nedslag i den Amerikanske historie, herunder The Declaration of Independence, The American Revolution, The Bill of Rights, The Oklahoma City Bombing, The National Rifle Association, The Brady Campaign Informationssøgning på internettet i forbindelse med gruppefremlæggelser om school shootings og andre massedrab på civile Omfang 24 lektioner à 45 min. videreudvikle samtalelyst og mundtlig sprogfærdighed glosetræning, opbygning af emnerelateret ordforråd netsøgning - gruppearbejde med fremlæggelser træne tekstanalyse og fortsat fortrolighed med analysetermer analyse af retoriske virkemidler grammatik: fastholdelse af forskellene på dansk og engelsk mht. ordstilling og dannelse af førnutid og førdatid Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde og gruppediskussioner, gruppefremlæggelser, individuelle fremlæggelser, læreroplæg, rollespil Side 4 af 10

5 Titel 3 Multiculturalism in the UK - Integration, Segregation, Confrontation? Fra London: Migrant City. Sten Pultz Moslund, Systime, 2005: Robin Cook: Chicken Tikka Masala Speech Fra Londonistan: Encounter Books. New York, 2006: Melanie Phillips: "The Multicultural Paralysis." Fra The Independent, 28. juli 2006: Kenan Malik: "The Enemy in the Mirror." Fra Politics in a Global World. Birgitte Prytz Clausen. København: Systime, 2008: Samuel P. Huntington: The Clash of Civilizations (extract) 2003 Fra Contexts. Jonna Engberg-Pedersen et al. Gylling: Gyldendal, 2005 Film: Hanif Kureishi: My Son the Fanatic My Son the Fanatic. Written by Hanif Kureishi. Directed by Udayan Prasad. London, 1997 Grammatik og literaturanalyse: Grammatik fra Down-To-Earth om simpel og udvidet tid, forholdsord + that-sætninger, repetition af kongruens Fastholdelse og fortsat arbejde med rhetorical tools Skriftlighed: Oversættelser fra Down-To-Earth. Introduktion til genrekravene til skriftlig HF engelsk B-eksamen Side 5 af 10

6 Oversættelse i forbindelse med Robin Cooks Chicken Tikka Masala-tale Terminsprøve Omfang Dokumentarfilm: "Rivers of Blood." BBC 2, søndag d. 8. marts, 2008 Eget materiale: Avanceret personkarakteristik (types of character, internal vs. external conflicts in characters) Eget materiale om fordelene og ulemperne ved forskellige integrationsstrategier, herunder assimilation strategies og mono-culturalism; laissezfaire multiculturalism vs. active multiculturalism; omniculturalism mm. 18 lektioner à 45 min. At få et nuanceret syn på multikulturalisme med dens fordele og ulemper samt andre integrationsstrategier Forståelse og anvendelse af begreberne assimilation, segregation, integration, multiculturalism, og omniculturalism. Forskellen på multiculturalism som en lived experience og som politisk ideologi (Malik) Samuel Huntingtons clash of civilizations -tese vs. Francis Fukuyamas end of history -tese. Anvendelse af ovenstående begreber til at forstå og diskutere de læste tekster. Forståelse af de forskellige genrebegreber ifbm. udarbejdelse af HF-eksamensopgaver Væsentligste arbejdsformer Titel 4 Klasseundervisning/skriftligt arbejde/gruppefremlæggelser. Multiple choice-tests (ifbm. supplerende grammatikøvelser) Gruppearbejde m. tekstdiskussion og mundtligt ordforrådsøvelser. Klassediskussion, lærerspørgsmål, aflevering af stile. Individuelle fremlæggelser. Kursisttilfredshedsundersøgelse. Horror Fiction Roda and the Wolf. Richard Corben. New York: Heavy Metal n. 83, 1984 The Rats in the Walls. H. P. Lovecraft, Illustrated by Richard Corben. San Francisco: Skull Comix n. 5, 1972 The Psychopath as an Archetype of Gothic Fiction. Fra Side 6 af 10

7 The Gothic Universe. Marianne Mortensen og Rolf D. Erbst, red. København: Gyldendal, The Tell-Tale Heart. Edgar Allan Poe. Fra The Gothic Universe. Marianne Mortensen og Rolf D. Erbst, red. København: Gyldendal, The Scientist as an Archetype of Gothic Fiction. Ibid. Frankenstein (excerpt). Ibid. Death and the Vampire. Ibid. Dracula (excerpt). Ibid. The Terrapin. Patricia Highsmith, Ibid. Fat Farm. Orson Scott Card, New Haven: Tor Books, Grammatik og litteraturanalyse: Grammatik fra Down-To-Earth om passiv, utællelige navnord, kongruens igen-igen, gradbøjning af tillægsord og biord, brug af støtteord ved substantiverede adjektiver, brug og dannelse af biord. Genrekendskab, herunder forskellen på horror og terror Kort intro til litterære perioder og deres karakteristika set primært i et horror-perspektiv (Gothicism Romanticism Victorianism Modern Age) Repetition af fortællersynsvinkler i forbindelse med The Tell-Tale Heart Skriftlighed: Flere oversættelser fra Down-To-Earth Creative writing-opgave om Roda and the Wolf (se listen med kernestof) Filmklip: El Laberinto del Fauno. Directed by Guillermo del Toro, (Til illustration af horror-genrens rødder i folkeeventyrene) Filmklip: Dracula. Directed by Francis Ford Coppola, (Om vampyren som sexsymbol) The Path of Needles or Pins: Little Red Riding Hood. Terri Windling. Elements of the Gothic Novel. Robert Harris. Excerpt from Genesis: The Fall of Man in The Gothic Universe. Marianne Mortensen og Rolf D. Erbst, red. København: Gyldendal, Indarbejdning af genrekravene til skriftlig eksamen. Ekstra øvelser i personkarakteristik. Side 7 af 10

8 Omfang 18 lektioner á 45 minutter Kendskab til litterære perioder (gotikken, romantikken, den victorianske periode, horror i det 20. og 21. århundrede) Horror-genrens historiske udvikling fra folkeeventyrenes tematisering af eksistentielle, ydre trusler (kannibalisme; den store, mørke skov og naturen; tab af liv, forældre og fysisk sikkerhed m.m.) til gotikken og romantikkens fokus på menneskets indre dæmoner (Frankenstein, The Tell-Tale Heart, Dr Jekyll & Mr Hyde, Dracula) og menneskets potentielle psykopati til moderne fobier, såsom frygten for verdens undergang forårsaget af mennesket, angsten for kroppens forfald (Fat Farm), vampyrismens fascination (True Blood, Twilight, Buffy etc) til psykopatens stadige fascinationskraft i populærkulturen (The Terrapin, Psycho, Dexter, Dr Hannibal Lecter, etc). Argumentation for egne synspunkter Interaktive grammatikøvelser på nettet Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/teoretiske læreroplæg/gruppearbejde/individuel fremlæggelse/gruppefremlæggelse/skriftligt arbejde/pararbejde. Crossword puzzles til indarbejdelse af ordforråd Titel 5 Different Worlds Film: Going Home. Archie Weller. Fra Contexts. Jonna Engberg- Pedersen et al. Gylling: Gyldendal, 2005 The Guilt. Ibid. The Weeping Fig. Judith Wright. Fra A Look Down Under. Barbara Dunn og Lene Thorborg, red. Nykøbing Mors: Futurum, The Ultimate Safari. Nadine Gordimer. Fra The Big Picture. Lene Lundsgaard et al. Gylling: Systime, Rabbit-Proof Fence. Directed by Phillip Noyce. Mirramax Films, Grammatik og Litteraturanalyse: Grammatik i Down-To-Earth: Mere om biord; udsagnsord og udtryk der styrer ing-form; fremtid; brugen af den bestemte artikel Side 8 af 10

9 Skriftlighed: HF-eksamensopgave med karaktergivning Grammatiske delprøver fra HF engelsk B-eksamenssæt til indøvning af eksamensrelevante problemstillinger Løbende småoversættelser fra Down-To-Earth Omfang The Moment Before the Gun Went Off. Nadine Gordimer. Fra The Big Picture. Lene Lundsgaard et al. Gylling: Systime, Kevin Rudd: Apology to the stolen generations. Transcript of Apology to the stolen generations speech The Stolen Generation. Terry McCarthy. Time Magazine: 2 October lektioner à 45 min. Væsentlige samfundsforhold i andre engelsktalende lande: Australien og Syd Afrika Ikke-litterære tekster og engelsksproget litteratur og mediestof, herunder film. Kultur Historie Skriftlighed Mundtlighed Analyse Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/pararbejde/gruppearbejde/læreroplæg Titel 6 Male Identity Kapitel 6 fra Fight Club. Chuck Palhaniuk. W. W. Norton, 1996 Beverly Gets a Whuppin. Excerpt from It by Stephen King. Bungay, Suffolk: The Chaucer Press, Metrosexuals Come Out. Warren St. John. New York Times: June 22, The Short Happy Life of Francis Macomber. Ernest Hemingway, 1936 The Umbrella. Hanif Kureishi. Fra British Pre-Millenium Literature, 1996 Side 9 af 10

10 Grammatik og Litteraturanalyse: Grammatik i Down-To-Earth: as vs. like; det bestemte kendeord. Desuden: målrettet repetition af grammatiske problemstillinger med relevans for grammatikdelen af den skriftlige HF Engelsk B-prøve. Forskellige former for analyse, herunder berettermodellen og repetition af tekstanalytiske grundbegreber. Skriftlighed: HF-eksamensopgave med karaktergivning Grammatiske delprøver fra HF engelsk B-eksamenssæt til indøvning af eksamensrelevante problemstillinger Løbende småoversættelser fra Down-To-Earth Film: Fight Club. Directed by David Fincher, Omfang 18 lektioner á 45 minutter Mundtlige fremlæggelser, kønsidentitet og kønsroller Arbejdet med grammatik har i helt overvejende grad været baseret på elevernes individuelle, skriftlige afleveringer samt fokuseret på de grammatiske kategorier, der lægges op til ved den skriftlige prøve, del 1. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/skriftligt arbejde/fremlæggelser/teoretiske læreroplæg/gruppearbejde/pararbejde m.m. Side 10 af 10

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2o en

Undervisningsbeskrivelse for: 2o en Undervisningsbeskrivelse for: 2o en Fag: Engelsk B, 2hf Niveau: B Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: 1o Termin: Juni2015 Uddannelse: HF Lærer(e): Dorthe Lind (DL) Forløbsoversigt (6): 1 15.08.13

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014/2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk niveau A Annette Munch 3A Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Jeppe Bo Christensen/BC jeppe.bo.christensen@skolekom.dk 2685 0201 (mobil)

Jeppe Bo Christensen/BC jeppe.bo.christensen@skolekom.dk 2685 0201 (mobil) Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2015 endelig undervisningsbeskrivelse Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Engelsk A-niveau Jeppe Bo Christensen/BC jeppe.bo.christensen@skolekom.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC

Læs mere

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløb august-december 2010/Studieretningsforløb 2010-maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december, 2014 VUC

Læs mere

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S

Keplersgade 24, 4.th. 2300 København S Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser: Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vestegnen HF & VUC HF Engelsk C Thomas Wulff 1hfOBU_engelsk

Læs mere

DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU

DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU DELMÅL FOR ENGELSK A-NIVEAU 1. SEMESTER Studieplansrum Studieplansrum KOMPETENCER SKRIFTLIG DIMENSION GRAMMATIK EVALUERING Grundforløb (2,5 t.) Sammenhængende skr. fremstilling af et kendt emne Redegøre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Engelsk B Eva Rosenvold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Vest (Esbjerg) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Engelsk B Peter Toft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommereksamen 2015 Institution Vestegnen HF & VUC - Albertslund Uddannelse HFe Fag og niveau Engelsk B Lærer(e) Anne Sofie Borg (ASB@vucv.dk): Emne 1 3 Hold 1en B50 13-14

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 VUC Vest Hf Engelsk B Inger Thorup Lauridsen 12 Z (Kursisterne gik på 1. år i 2 forskellige klasser, som blev lagt sammen. Her opgives

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution TRADIUM Uddannelse Fag og niveau HHX Engelsk A Lærer(e) Lise Kierkegaard Tinnerman (2010-2012),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Vibenhus Htx Engelsk B Ole Erdmann

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnen HF VUC Hf2 Engelsk B Nete Thillemann

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Engelsk B Åse Christensen Professions-klassen Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Engelsk B Connie Güntelberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Jane

Læs mere