Produktive solceller DjH s blå solceller på Teknisk Akademi og ved hovedindgangen er ikke kun til pynt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktive solceller DjH s blå solceller på Teknisk Akademi og ved hovedindgangen er ikke kun til pynt"

Transkript

1 DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. oktober 2010 Siden sidst. Pioneruddannelsen og LC DjH til kontaktseminar i finland. Marselisløbet. To kolleger Administrationen til hest. Plastafdelingen samarbejder med virksomheder om maskinkøb. Skolehjemmet og Learning Center. Nyt fra personaleforeningen Navne nyt. solceller Produktive solceller DjH s blå solceller på Teknisk Akademi og ved hovedindgangen er ikke kun til pynt Den bedste placering af et solcelleanlæg er på taget i retning stik syd og med en hældning på 45 grader, men trods den lodrette placering er DjH s solceller produktive. Anlæggene har totalt ydet ca kwh siden de blev idriftsat. Anlægget ved hovedindgangen er størst og fra 2005 og yder derfor mest. De mindre anlæg på akademiet er fra 2003 og yder naturligvis også mindre. Sammenlagt yder anlæggene ca kwh pr. år eller svarende til en mindre husholdnings elforbrug. Her et det vigtigt at huske, at store dele af anlæggene vender mod øst og vest, og i forhold til elproduktion er det ikke optimalt men smukt ser det ud! Ellemosevej Hadsten Tlf: Fax: energi som fællesnævner det kildrer i maven... Teknologuddannelser på DjH Industrirobotternes fremmarch kræver efteruddannelse

2 Indhold 3 Siden sidst 5 Industrirobotternes fremmarch kræver efteruddannelse 7 Pioneruddannelsen og LC 9 DjH til kontaktseminar i Finland 10 Teknologuddannelser på DjH 11 Marselisløbet To kolleger 14 Administrationen til hest 14 Det kildrer i maven Energi som fællesnævner 18 Plastafdelingen samarbejder med virksomheder om maskinkøb 20 Skolehjemmet og Learning Center Siden sidst Finanslovsforslaget for 2011 er offentliggjort, der har været møde om erhvervsakademiernes fremtid og elevtilfredshedsundersøgelsen på DjH for første halvår er dannet. Og jo, der er en klar sammenhæng mellem de tre emner. Af Henrik Øelund Finansloven er en stor del af vores økonomiske markedsvilkår. Derfor er det altid spændende læsning, når finansministeriet offentliggør resultatet af de ofte mange og lange forhandlinger. Efter en første skimning af 2011 forslaget var reaktionen Ikke så god som håbet, men heller ikke så slem som frygtet. Efter få timer meldte Undervisningsministeren ud at Det har været afgørende for mig at friholde ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser, der bidrager til opfyldelse af 50- og 95-procentmålsætningerne, for selektive tiltag. Så måtte jeg lige tilbage igen, og se om der var nogle plusser, jeg havde overset. Det var der ikke. Når man politisk melder ud, at der ikke er besparelser er det ud fra en politisk logik. Puljer der ikke forlænges, er ikke besparelser, reduktioner begrundet i effektiviseringskrav, uanset hvor urealistiske, er ikke besparelser. Som det fremgår af skemaet, er den reelle besparelse på EUD godt kr. pr. årselev og på AMU/VEU ca kr. pr. årselev. I den sammenhæng virker det lidt ukoordineret, at vi samtidig har fået besked på at opprioritere indsatsen på AMU. Det er de økonomiske markedsvilkår for DjH i 2011, og dem takler vi selvfølgelig som vanligt. I regi af erhvervsskolernes bestyrelsesforening har der netop været afholdt møde om erhvervsakademiernes fremtid. Her kom undervisningsministeren med et indlæg, som i tonefald og retorik var ret aggressivt. Skolerne gjorde det ikke godt nok, og nu måtte vi tage os sammen ellers Eksempelvis blev salen spurgt, om der bare var én, der synes, status quo var godt nok nu skal man ikke være ret gammel for at vide, at status quo kun er godt nok, når man ønsker at afvikle, så ingen svarede selvfølgelig ja det blev taget til indtægt for, at det vi gør i dag, ikke er godt nok. Politisk har man nok glemt den historiske sammenhæng i 90erne blev vi bedt om at udvikle nye uddannelser. På DjH blev der lagt hjerte i eksporttekniker, plasttekniker, innovation og entrepreneurship. I år 2000 synes man, der var for mange vildskud af nye uddannelser, så man kvaste hele sektoren ved at nedlægge alle uddannelser og skabe helt nye. Dette på trods af advarsler fra både organisationer og skoler. Heldigvis for os var installatørområdet det eneste, der ikke blev lavet om. I 2007 ændrede man så systemet med virkning fra 2009, men nu hed det sig, at skolerne ikke havde løftet opgaven. Man lavede den nye akademilov, som alle på forhånd var enige om er håbløs, og gav os frem til 2013 til at få den til at fungere. Fortsættes side 3 22 Nyt fra personaleforeningen 23 Navne 24 Solceller Redaktion: Henrik Øelund (Ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Byro A/S Deadline for næste nummer: Forsidebillede: Solceller. 2 DjH punkt Besparelser i 2011 pr. elev 1% besparelsen FFL2011 hhx/htx eud veu ea i alt i 2011 DjH punkt 3

3 10-skala 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 Nu skriver vi 2010, og man er allerede begyndt evaluerings- og trusselsprocessen. Det er ikke rimeligt. I vores akademisamarbejde er vi eninge om, at vi godt kan nå målene med den organisering, vi har. Lægger man oveni, at man i 2007 også fjernede de fleste puljemidler fra KVU, reducerede i taksametrene, og finansierede de nye akademier via reduktion i erhvervsskolernes grundtilskud, svarer det til at nyplante samtidig med at man giver round up. På trods heraf har vi bygget nye fysiske rammer, gennemført akkreditering og opstart af 2 nye uddannelser og arbejdet med pædagogiks udvikling. Derfor er det drønirriterende at opleve et unuanceret sektorbillede dannet på baggrund af, hvad en skole i København gør eller ikke gør, ønsker eller ikke ønsker. Der blev også henvist til, at det jo går godt i professionshøjskolerne og dog er det kun kort tid siden, de studerende i VIA Århus nedlagde studierne i protest over kun at Evaluering - DjH totalt ,0 7,7 7,6 7,7 7,9 7,8 7,6 7,6 7,5 8,2 7,8 7,7 8,3 8,0 8,0 7,9 7,8 7,8 7,5 7,6 7,4 7,3 Evalueringsområder have 4-6 timers undervisning pr. uge - men det er måske, hvad der er tilbage til kerneydelsen, når alle øvrige målkrav er opfyldt. Det er ikke kvalitet. Da de sidste DjH-elever havde evalueret med udgangen af juni, kunne første halvårs resultat af ærligt talt dannes. Med et samlet gennemsnit på de 12 spørgetemaer på 8,0 på en 10 skala er resultatet ikke kun godt det er fremragende godt. Derfor vil jeg også godt overfor hvilken som helst minister vedgå, at medarbejderne på DjH og dermed DjH yder ikke kun en god indsats men den ypperste, der kan ydes i de rammer, politikerne stiller til rådighed via finansloven. Man burde måske lave en klub af skoler, der har dette resultat- og ambitionsniveau, for at påvirke det sektorbillede der både på politisk og embedsmandsniveau synes alt for unuanceret. På trods af besparelser, uanset begrundelser, vil vi fortsætte med at udvikle vore uddannelser, deres gennemførelse og rammer. Derfor arbejder vi med LC, Videncenter Energi og i efteråret opstart på ny mål og strategiplan og meget meget mere. 6,3 6,2 7,8 8,2 7,9 7,8 7,5 7,3 7,7 8,1 7,5 8,0 8,2 8,1 Gns 2010 Gns 2009 Gns ,0 7,6 7,5 Industrirobotternes fremmarch kræver efteruddannelse... Koncentrationen og spændte forventninger til resultatet af arbejdet fik næsten luften til at sitre, da DjH holdt kursus i grundlæggende robotteknik i maj med nye robotter. Kurset var populært og gentages til efteråret. Af Anne Hansen Aamand Dip, dip, lyden kommer fra it-lokalet på Teknisk Akademi, der i nogle dage er omdannet til robot-rum. Pennen stryger henover en touch screen på bordet og markerer viapunkter på skærmen. Der diskuteres, og pauser og drejning af led vurderes. Robotarmen kører. Programmet justeres. Pennen er igen aktiv og resultatet testes. Denne gang er det helt perfekt. Armen svinger, leddet drejer, og tuschen lander i plastikkruset som planlagt! DjH s kursus i grundlæggende robotteknik er populært, som en afspejling af at antallet af industrirobotter i virksomheder er stigende, og teknikken til at betjene dem skal mestres. På DjH lærer kursisterne grundlæggende robotteknik på skolens tre Universalrobotter. Principperne er stort set ens for alle robotter, og de er forholdsvis enkle: Robotarmen skal bevæge sig fra A til B, og undervejs skal den gøre forskellige ting, som lægges ind som viapunkter. Det er nemt og logisk. Ligesom en GPS, forklarer Niels Peter Tang. 4 DjH punkt undervisere på lærerseminar Vidste du at: Alle undervisere på Teknisk Akademi er hvert år på et to-dages lærerseminar for installatørakademierne i Danmark. På programmet er der en blanding af erfaringsudvikling, orientering fra diverse udvalg: censorformandskab, uddannelsesnetværk og undervisningsudvalg og foredrag. I år var der foredrag om Problembaseret læring. Robotterne kommer Niels Peter Tang og Jakob Willumsen fra virksomheden Wavin i Hammel, der producerer plastrør, er efter eget ønske på kursus. De arbejder til daglig i en intern vedligeholdelsesafdelingen, og er altid klar til at rykke ud, når der er fejl på virksomhedens anlæg. Fortsættes side 6 DjH punkt 5

4 Virksomheden har endnu ikke så mange robotter, men Niels Peter Tang og Jacob Willumsen har en klar forventning om, at allerede om fem år, ser det anderledes ud, og antallet af robotter er fordoblet. Indtil nu har vi bare ringet efter folk udefra, når der var brug for hjælp til en af virksomhedens robotter, uden helt at vide, hvad der var galt, og om det kunne laves. Det har vi mere kendskab til nu, siger Jakob Willumsen. Vigtige viapunkter Kurset har gjort det hele mere simpelt, og en vigtig erkendelse er, at en industrirobot kun arbejder, når den er programmeret. Den har tre handicaps, fortæller Niels Peter Tang, der har slået op på en vigtig side i lærebogen. Den er dum, den er blind og den er enarmet. Bliver den ikke programmeret med de rigtige viapunkter, kører den simpelthen ind i sig selv. Så afhængigheden robot og mand imellem er gensidig, når virksomhederne i fremtiden lægger flere og flere arbejdsopgaver ud til moderne robotteknologi. Og netop her føler Niels Peter Tang og Jakob Willumsen sig nu godt rustet til at være sparringspartnere, når virksomheden fremover køber nye anlæg ind. Vi kan komme med et forslag til, hvad vi tror, det vil være en god ide at anskaffe, og vi ved også fremover, hvad vi skal bestille hjem, hvis der er noget, der går i stykker, siger Niels Peter Tang. Robotteknik er sjov Kurset i robotteknik har været en leg. Sammenligningen med juleaften, hvor det er legomodellen under juletræet, der tager kegler, ligger lige til højrebenet. Det er tydeligvis to topmotiverede medarbejdere virksomheden Wavin får hjem til vedligeholdelsesteamet efter tre spændende dage med en enarmet, dum robot. DjH har fire robotter Skolen har nu fire robotter. Tre af dem er af typen Universal Robots, der er dansk designet, udviklet og produceret. Robotterne bruges i undervisningen i forbindelse med el- (styring og regulering), akademi- (automationsteknolog) og som noget nyt plastuddannelsen. Derfor deltog Heine R. Jensen fra plastafdelingen i kurset for at få lidt erfaring og samle gode ideer før han gik i gang med planlægning af robotundervisning i egen afdeling. 6 DjH punkt Populært kursus gentages Den jydske Haandværkerskoles kursus i grundlæggende robotteknik var så populært, at det gentages i efteråret. Derefter er det planen at det skal udbydes et par gange om året, afhængigt af interesse. Elev på kursus Jens Erik Gaba, H3, styring og regulering er sammen med sin gruppe ved at lave et projekt, hvor en robotarm indgår. En af eleverne blev tilbudt at deltage i kurset, og Jens Erik vandt den lodtrækning. Det må formodes, at de to andre gruppemedlemmer stiller nysgerrige spørgsmål, når han kommer tilbage. nyt logo og brevpapir på djh Vidste du at: Der er nu lavet skabeloner til brevpapir med det nye logo på, så det er godt på vej ud i verden. Afdelingerne på DjH er i gang med at bruge det på undervisningsmaterialet. Logoet og historien bag det er beskrevet på hvor du også kan læse den pressemeddelelse, der er sendt til lokalpressen og dermed var grundlag for eksponering i de lokale ugeblade. Pioneruddannelse og LC På en pædagogisk dag i elafdelingen blev pioneruddannelsens metode prøvet af på Learning Center (LC). Resultatet sendte LC og afdelingen i retning af en mere helstøbt campus. Af Rita Nissen. Pioneruddannelsen, som Pernille Stidsen og Per Guldmann netop har færdiggjort i foråret, handler om nytænkning. Uddannelsen bygger på en svensk forskers arbejde med at videreudvikle begreber om nybrud og ny læring i praksis. Han bruger ordene sidelæns tænkning til at forklare, hvad kreativitet er, og hvor det nye kommer fra. I praksis er arbejdet udmøntet i en undervisningsmodel, KIE-modellen, der har tre faser: en Kreativ, en Innovativ og en Entreprenant. Idéudvikling af LC Da spørgsmålet Hvordan kan DjHs Learning Center tiltrække endnu flere elever blev rejst på et storgruppemøde i elafdelingen, slog Per og Pernille til. De ville afprøve deres nye uddannelse og med det levere nogle bud på svar. En formiddag blev sat af, og Pernille og Per guidede faglærerstaben gennem en idéudviklingsproces. - Sidelæns tænkning afprøvet i praksis Med udgangspunkt i skostørrelser blev deltagerne placeret i grupper, hvor de ud fra én enkelt overskrift blev bedt om at finde på alle mulige og umulige idéer til aktiviteter i LC. Ideerne blev samlet, og hver gruppe udvalgte én idé, de ville arbejde videre med. Der var overvældende mange ideer og alle var med på at prøve, og sprang bare ud i det uden at vide, hvor det bar hen, siger Pernille bagefter, og er overrasket over, at det kunne lade sig gøre at få så mange ideer ud fra de sparsomme oplysninger, der blev givet. Obama og Bin Laden blander sig I den følgende fase, da hovederne var tømte for ideer, tog Pernille og Per såkaldte tools i brug. Grupperne fik udleveret kort med spørgsmål, der skulle tricke og tilte hjernerne: Hvad vil Præsident Obama sige til jeres idé? og Hvad vil Osama Bin Laden byde ind med?, lød det blandt andet. Fortsættes side 8 DjH punkt 7

5 På vej mod en helstøbt campus Da pionermetodens tre faser var arbejdet igennem, var skolehjemsleder Frank Gotfredsen særdeles tilfreds med udbyttet. Jeg synes, det var hammer godt. Det vigtigste var, at vi overordnet satte fokus på LC i en undervisningsafdeling. Dermed blev LC til et fælles skoleprojekt for både undervisning og fritid. Med Pernille og Pers oplæg blev der lagt medansvar for LC ud i afdelingen, og det er det, jeg ønsker, siger Frank. KIE-modellen Pioneruddannelsen arbejder med en helt ny undervisningsmodel KIE-modellen - hvor der er udvidet fokus på kreativiteten, fortæller Per Guldmann. Den deler den kreative proces op i faser. Den første fase er en brainstorm med fokus på at finde på. Derefter sorteres og analyseres ideerne i en innovativ fase, og til slut i den entreprenante fase betones det, at arbejdet skal vises for nogen, så eleverne oplever, at deres arbejde har værdi. Og de mennesker, der var med, var dybt engagerede. Så jeg vil egentlig håbe, at vi kan få lavet det sådan, så vi også kører en seance for de andre afdelinger på skolen, slutter Frank og peger på, at sidegevinsten var alle de konkrete ideer, der kom frem lige til at bruge. Creative mind capacity er Danmarks vigtigste konkurrenceparameter Hvis Danmark skal kunne begå sig i den nye globale økonomi også i fremtiden, er det væsentligt at udvikle en bred og kreativ innovationskultur. Den skal præge hele uddannelsessystemet og give eleverne en vanthed med at tænke nyskabende og se muligheder samt lyst til at sætte ideerne i værk! Sådan skriver uddannelsens ophavsmænd i bogen KIE-modellen. (Kilde: KIE-modellen af Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann-Andersen, Erhvervsskolernes Forlag) Grundforløb og pionermetode Pioneruddannelsen er et forsøg på at finde en vej eller en metode til at nå ned, hvor vi kan starte en proces med eleverne, forklarer Per Guldmann. Den almindelige tavleundervisning, som vi kender den, fanger ikke altid lige an. Der er et skel mellem den verden, vi selv står i, og den verden eleverne er i. Både pioneruddannelse og læringsstile er forsøg på at knytte an til elevernes verden. DjH til kontaktseminar i Finland Af Allan Rasmussen Et mål på DjH er, at vores afdelinger altid deltager i internationale projekter. Plastafdelingen afsluttede et Leonardoprojekt i foråret 2010, og vi er derfor nu på udkik efter et muligt nyt projekt. I juni var der arrangeret kontaktseminar i Finland med deltagelse af 21 forskellige europæiske lande. Fra DjH deltog Peter Kjærsgaard, Troels N. Pedersen og Allan B. Rasmussen. Formålet med seminaret var at finde mulige partnere med samme interesser især inden for kvalitetssikring af undervisning, som er den overordnede overskrift for kommende Leonardo EU-projekter. Resultatet af seminaret var umiddelbart givtigt, og vi arbejder videre på flere områder, hvor vi forventer at deltage. Et ønske er en videreførelse af vores tidligere projekt IVOL- VE, som vi deltog i sammen med partnere fra Sverige, Bulgarien, England og Spanien. IVOLVE handlede om planlægning og sammensætning af optimale undervisningsmetoder i forhold til bestemte målgrupper. Undervisningsinstitutioner fra blandt andet Island, Skotland, Belgien og Holland viste på seminaret i Finland stor interesse for at deltage i en videreførelse af projektet. Desuden arbejder vi nu videre, sammen med institutioner fra de øvrige skandinaviske lande, på at realisere en 24-timers camp for elever med det primære formål at højne interessen for innovation og entrepreneurship. Målet er at sende det første hold elever fra DjH til Finland i efteråret DjH punkt DjH punkt 9

6 Der er brug for medarbejdere med den viden en teknologuddannelse giver ude i virksomhederne, de er allerede efterspurgte, siger Agner Nielsen, inspektør el eud og Teknisk Akademi. 10 DjH punkt Teknologuddannelser Den 16. august lød startskuddet for to nye teknologuddannelser på DjH, og de første studerende trådte ind af døren. 14 studerende har valgt at læse til energiteknologer, og otte automationsteknologer er nu godt i gang. Af Anne Hansen Aamand Der er brug for medarbejdere med den viden en teknologuddannelse giver ude i virksomhederne, de er allerede efterspurgte, siger Agner Nielsen, inspektør el eud og Teknisk Akademi. På den anden side har vi også brug for nogle ambassadører, der kan brede kendskabet til uddannelserne ud, og på sigt styrke interessen for at læse til energi- eller automationsteknolog. Vi er startet med små hold, men hvis vi vil i gang skal det være nu og det vil vi, fastslår han. DjH er endnu det eneste sted i landet, der uddanner automationsteknologer. Teknisk Akademi tilbyder i kraft af mange erfarne KVU-undervisere på installatøruddannelserne et godt fundament for de nye teknologuddannelser. Automationsteknologen læner sig op ad elinstallatøruddannelsen, og indeholder specialer, der tidligere var en del af elinstallatørstudiet. Energiteknologen er en meget bred uddannelse, der læner sig op ad vvs-installatøruddannelsen. I begyndelsen af studiet er det derfor muligt at samlæse enkelte fag, som for eksempel jura og matematik, på tværs af alle fire uddannelser, men efterhånden som uddannelsesforløbet skrider frem, bliver skellene større og større, fortæller Agner. I alt er der 70 studerende på 1. semester på alle KVUuddannelser på DjH. Nye undervisere med nye profiler For at styrke energiteknologuddannelsen er der ansat to nye undervisere på Teknisk Akademi. Uddannelsen optager studerende med baggrund i en bred vifte af eud-uddannelser, så derfor har de nye undervisere en lidt utraditionel baggrund set i forhold til de øvrige undervisere på KVU. Trine Bindslev Tree, der er uddannet civilingeniør i Arkitektur & Design, kommer med viden om byggeri, og hun underviser i bygningsteknik og teknisk dokumentation. Leo Libak Hansen er uddannet maskinmester og har erfaring med kraftværker. Han underviser i geometri, matematik og teknisk beregning. Sammen med de andre undervisere, der er på akademiet, har de udarbejdet masterplanerne, der ligger til grund for undervisningen og er derfor allerede godt inde i stoffet. på DjH Marselisløbet Af Anne Hansen Aamand 2010 Det vanlig crew havde sørget for at teltet var på plads, og at de medbragte køleskabe bugnede af lækkerier, da vi mødte på pladsen til cykelløbet lørdag formiddag. Igen var der god opbakning til arrangementet fra medarbejdere og deres familie. 32 var klar til cykelturen på 28 km efterfulgt af hygge omkring grillen. Det lykkedes for de fleste at undgå bygerne, og komme tørskoede i mål. Søndag havde 79 tilmeldt sig walk eller løb. Teltet var udvidet med et halvtag, så arealet under tag blev fordoblet. En ganske god effekt, der holdt bygerne på afstand indtil om aftenen, da alt var pakket væk og alle hjemme igen. Flere af deltagerne var af sted både lørdag og søndag, og selvom kroppen måske værker lidt efter al den motion, er det med en god fornemmelse og behagelig form for træthed, man lægger sig om aftenen. Næste motionsevent er kampagnen arbejdspladsen motionerer i ugerne 38, 39 og 40. DjH punkt 11

7 To kolleger Hanne og Agner boede tilfældigvis samtidig i det samme område af USA i en periode af deres liv. De mødte dog aldrig hinanden derovre, men har opdaget at de har fælles bekendte. Af Anne Hansen Aamand Agner Nielsen, 51 år, er inspektør på EUD el og Tek-nisk Akademi. En stilling han tiltrådte den 1. juni i år. Agner er uddannet elektriker og elinstallatør i Århus, og dimitterede tre år før uddannelsen flyttede til DjH. Agner kommer fra en stilling i Suzlon Wind Energy en indisk virksomhed, der producerer vindmøller. Virksomhedens EU/internationale kontor ligger i Århus, hvor Agner som Head of training udviklede træningskoncepter til brug rundt omkring i verden. Træningsafdelingen havde han selv opbygget fra bunden ud fra tidligere erfaring med lignende arbejde i den svenske virksomhed Tetra Pak, hvor han i mange år var ansat som Agner kompetenceudviklingschef. Gennem hele sit arbejdsliv, der også inkluderer Danida projekter, har Agner haft stor berøringsflade med udlandet og har i lange perioder været udstationeret. Blandt andet ½ år i Tyskland, fire år i USA, fire år i Kina og et år i Brasilien. Han har i alt rejst i 66 lande i forbindelse med sit arbejde, så efter ansættelsen på DjH omtaler hans kone ham som sin hjemmegående mand. Lige siden Agner var elektrikerlærling, har han haft et mål om at arbejde med undervisning på en teknisk skole. Han føler nu, han har aftjent sin værnepligt ude i verden, og nyder at være hjemme i Danmark, hvor han for første gang i mange år har mulighed for at gå på aftenskole. Nu glæder han sig til det kursus i madlavning, som han har meldt sig til. Privat bor Agner i Krogsager sydøst for Randers, på et nedlagt landbrug indrettet til to familier, sammen med sin kone, deres søn og svigerdatter og to af i alt 11 børnebørn. Agner er gift med Anne, der er socialpædagogisk konsulent i Randers Kommune. I alt fem børn, der alle nu er voksne, hører til familien, der sammen med deres ægtefæller og børn er så stor, at familien for at være samlet til familieweekend en gang om året lejer tre huse i Skallerup Klit. At familien er glad for dyr kommer til udtryk gennem 10 emuer, en nandu, tre æsler, 20 skildpadder, tre marsvin, en surikat, fem chinchillaer, et antal katte, en hund og fem høns, der også har adresse i Krogsager. Det er ene og alene hobby og kæledyr, bedyrer Agner, men de trækker dog besøg af lokale skoleklasser til. I fritiden brygger Agner lidt øl, pusler med sit sommerhus og spiller i en kortklub, hvor spillerne sparer sammen til udlandsrejser i ferierne. Hans holdning er klar: Gør det du vil i dag for du kender ikke i morgen. Hanne Bisgaard Hansen, 39 år, har arbejdet på DjH siden 15. maj 2009, hvor hun begyndte som barselsvikar for direktionssekretær Anne Sørensen. Nu er Anne tilbage fra orlov, og Hanne er blevet ansat i en nyoprettet stilling som projektkoordinator og SPS-ansvarlig. Som projektkoordinator holder hun blandt andet styr på Videncenter Energi og LC. Hun har også redaktionelle opgaver på hjemmesiden og intranettet. Hanne er uddannet korrespondent i spansk og engelsk, og har tidligere arbejdet med sprog og markedsføring i en 10-årige periode på Kop og Kandes kædekontor. Hun har boet tre år i USA, i staten Wisconsin, hvor hun arbejdede med marketing og salg for Bodum. Det var ikke første gang Hanne slog sine folder i landet mod vest. Som 16-årig var hun udvekslingsstudent et år i Seattle, hvor hun mellem 1. og 2. g tog et senior year på highschool. Et år, hun selv betegner som et dannelsesår, der formede hende og gav hende selvtillid. Hanne er Hadstenbarn. Hun voksede op i Hadsten sammen med sin tvillingesøster Lene, men er nu bosat i Hinnerup. Sammen med sin mand Jacob, der har egen virksomhed, byggede hun i 2004 hus, som de flyttede i sammen med Sofie der nu er 12 og tvillingerne Anna og Astrid nu på 8 år. Hele familien er sportsaktiv i fritiden. 4/5 af familien dyrker fodbold, Jacob som træner for døtrene. Hanne har holdt fast i ridesporten en interesse, der er grundlagt fra barnsben. Hun rider to heste to aftener om ugen og er medlem af bestyrelsen for det lokale ridecenter i Hinnerup. Her har hun en stor berøringsflade med unge mennesker, noget hun også tidligere har søgt i forbindelse med lektiehjælp for unge i gymnasiet, der gerne ville lære at tale spansk. Når Hanne ikke rider, er der tid til lidt løb, og hun deltog i august i Marselisløbet. Familien nyder gerne rejselivets glæder. Årligt er de på skiferie i Østrig, Italien eller Schweiz, og om sommeren går turen samme vej. En sommerferie gik rejsen dog naturligvis til USA. Det var også der, i Seattle som ung udvekslingsstuderende, Hanne lærte at stå på ski. Alle hendes lommepenge gik til liftkort for skisæsonen er lang dér ni måneder om året! Hannes samarbejde med Agner Nielsen på DjH har afsløret, at de faktisk var bosat i USA samtidig og ikke særligt langt fra hinanden. Så vidt vides, krydsede deres veje ikke hinanden, men de har fundet ud af, at de har fælles bekendte i området. Hanne 12 DjH punkt DjH punkt 13

8 Administrationen til hest Af Anne Hansen Aamand Et af målene i DjHs politik handler om sundhed og trivsel, og til begrebet trivsel hører også gode sociale relationer med sine kolleger. Det er en glimrende ide at pleje det gode kollegaskab med aktiviteter, der foregår i uvante rammer. Administrationen valgte at tage på en ridetur på islandske heste i Mols Bjerge. For de, der ikke ønskede at ride, var der gode muligheder for hygge og gåtur i smukke omgivelser. Vi sluttede samlet med at nyde en medbragt madkurv. Det kan kun anbefales at prøve noget lignende, og måske kan historien herunder inspirere afdelinger på DjH til et aktivt fællesskab med mulighed for at lære hinanden at kende på en anden måde end vanligt. Videre går det gennem skoven ad endnu en spændende eventyrsti. At heste har et gear mere, vil vi snart erfare. Vil I alle prøve at galoppere?, vil Karoline vide. En rytter er helst fri. Hende efterlader vi i en lysning men forsikring om, at vi kommer tilbage, hun skal bare nyde pausen, mens hesten får lov til at græsse. Vi andre gør klar til galop. En behagelig gangart, der sagtens kan styres. Bare driv lidt på hesten, instruerer Karoline. Vi driver som vi bedst formår, og tempoet stiger fremad i galop og blandede gangarter. Tilbage ved lysningen er det tid til en pause. Både for heste og ryttere, og vi lærer igen noget nyt: At sidde af. Begge ben ud af bøjlerne, sving højre ben over hestens bag og glid ned på jorden. Det sker uden større dramatik, og hestene nyder synligt at blive fri for byrden, der i en lille time har bumpet på deres rygge. det kildrer i maven... Kalenderen viser den 20. maj Spændte er vi på vej mod Vinkærgård på Djursland, hvor otte islandske heste venter på os. De er måske mere parate end vi er. Modsat os befinder de sig nemlig i en vant arbejdssituation. Forventningsfulde stiger vi ud af bilerne. Alle har iført sig egnet tøj til turen, og ridehjelme udleveres lige før vi sidder op. De første minutter vænner vi os til hestens bevægelser i ridehuset. Heste er flokdyr og følger efter hinanden endog nogle gange så tæt, at mulen hviler på rumpen af hesten foran. Karoline er aftenens guide, hun rider forrest. Som en lang slange snor gruppen sig af sted ad asfaltvej, grusveje, skovstier, små og endnu mindre stier, der virker ufremkommelige. Godt hesten selv har styr på, hvor den skal sætte hovene. Vi rider forbi marker med nysgerrige græssende kvier og heste, der tiltrukket af den passerende slange, stopper med deres foretagende og løber os i møde, som om de gerne vil med på tur. På grusveje skal I ride i midten, lyder det fra Karoline og når det går opad, læner I jer lidt frem i sadlen. Vi lytter til instruksen og lærer. Det lykkes næsten at blive på midten. Hestene ved det jo også godt på forhånd. Rytmen forplanter sig i vores kroppe. Vi kan efterhånden slappe lidt af, åbne for sanserne og nyde de blomstrende mirabelletræer og engene vi passerer. Terrænet er afvekslende. Mols Bjerges tørre, sandede, solrige bakker og skrænter byder os velkommen og åbner for skatkammeret af skovens dufte, farver og lyde. Er der mon en nattergal i pilekrattet dernede ved engen, eller er det en sangdrossel? Vi bestemmer farten Skal vi skifte gear og sætte tempoet lidt op?, råber Karoline, og vender sig i sadlen. Bestemmer vi selv det?, kommer det undrende fra et sted i slangens krop. Og ja det gør vi. Kort tøjlerne lidt op, så hesten vågner, og ved at der skal ske noget nyt og spark den så i siden, er beskeden fra guiden. Så hårdt at den kan mærke det gennem fedtlaget. Vi skal tölte. En behagelig gangart islandske heste mestrer, hvor hestens ryg er så rolig, at rytteren kun mærker en lille vippende bevægelse i bækkenet. Måske rammer vi ikke lige den ønskede gangart i første forsøg, men det går hurtigere, og vi har fundet andet gear. Ih hvor er det sjovt, det kilder i maven, hviner en af rytterne og glemmer alt om, at inden for ridningen er en af teknikkerne at bevare en rolig, sænket hånd og tøjleføring. Stå op når hesten tisser En hest skal tisse, og stiller sig med skrævende bagben. Stil dig op i bøjlerne, det letter for trykket på hestens ryg, mens den tisser, instruerede Karoline. Tisseriet smitter, og snart står en håndfuld ryttere i bøjlerne, mens hestene forretter deres nødtørft. Kroppen ømmer sig Det er tid at vende hjemad, og en ny udfordring viser sig. Kroppen gør opmærksom på sig selv med en begyndende ømhed koncentreret om det sted, der er højest, når man plukker jordbær. Vi bliver opmærksomme på muskler, vi ikke tidligere anede, vi havde, og udfordringen er nu at sidde nogenlunde naturligt i sadlen trods en stadig stigende ømhed. Hjemvejen går ad nye skovstier gennem mere kuperet terræn, og så dukker Ulvedal op en langstrakt, lys, grøn græsklædt dalsænkning, som en smal trampet sti fører hen over. Men først går det nedad. Læn jer lidt tilbage i sadlen, lyder instruksen. Stien svinger skarpt til højre, og går derefter lidt opad igen. Her husker vi at læne os lidt frem i sadlen. Snart er vi på kendt område: Grusvejen forbi den hyggelige gård med skiltet, der venligt henviser til at ride i skridt og på midten af vejen; folden med de nysgerrige græssende heste, og det sidste stykke asfaltvej før Vinkærgård er i sigte. Vi sidder af her og går op af bakken. Husk at holde i tøjlen, så hestene ikke træder i den, siger Karoline. Det er mest for hestenes skyld, vi skal gå. De bevæger sig stille og roligt op af den sidste lille bakke i modsætning til rytterne, hvis bevægelser leder tankerne i retning af Monty Pythons gakkede gangarter. Vinderfølelser Vi sadler hestene af og lukker dem på en fold, hvor der venter hø og frisk vand. Tak for turen små seje gangere. Det er fantastisk hvad vi udsætter jer for, og I bliver troligt ved. Tilbage står rytterflokken med resterne af en god oplevelse i kroppen. Det kilder stadig lidt i maven, og de kommende dage vil vores ømme muskler minde os om, at vi virkelig gjorde det. Vi har oplevet hinanden på slap line og i en uvant situation. Vi grinede sammen, og vi udforskede sammen. Det var dejligt og befriende. Vi tog udfordringen op, og vi vandt. Islandske heste kan tölte Foruden de tre grundgangarter, har islandske heste anlæg for yderligere to gangarter, tölt og pas. Tölt er en firtakts gangart, der giver en rolig ryg, som er behagelig for rytteren at sidde på. Pas er en totakts gangart, hvor hesten flytter forog bagben på samme side samtidigt. Den mest eftertragtede form for pas er flyvende pas, hvor hastigheden ligger omkring 40 km/time og rides over korte stræk brugt i konkurrencer. 14 DjH punkt DjH punkt 15

9 Energi I fremtiden vil ordet energi hænge naturligt sammen med DjH. Videncenter Energi er en realitet, og de første aktiviteter er allerede i gang. Af Anne Hansen Aamand som fællesnævner At Videncenter Energi kommer på banen nu, skal ses i lyset af, at behovet for energi er stadig stigende. Det afføder endnu et behov; viden om nye ressourcer, der kan supplere allerede kendte ressourcer, deres miljøpåvirkning og deraf -hensyn, lovgivning, besparelsesmuligheder etc. Emnet berører os alle fra borgere til fagfolk, og det er nødvendigt med et større kendskab til, hvordan det stigende energiforbrug påvirker vores omgivelser i positiv og ikke mindst negativ retning, og hvordan vi kan styre det. Som uddannelsesinstitution skal DjH være på forkant med viden på området, så vi til stadighed kan udbyde topaktuelle uddannelser. Vi har et fantastisk godt afsæt, da alle vores uddannelser allerede i dag i høj grad involverer energitekniske overvejelser. Målet med Videncenter Energi er at skabe et netværk med det omliggende samfund i form af relevante virksomheder lokalt, nationalt og internationalt. Et netværk med basis for erfaringsudveksling og samarbejde omkring udvikling, undervisning og udstyr. Her kan skolen ses i en konsulent- og formidlerrolle samtidig med, at vi knytter trådene mellem uddannelserne og virksomhederne sammen. Et stigende samarbejde mellem virksomheder og DjH i form af projekter skaber synergi og styrker begge parter. Aktiviteter Den første kontakt til omverdenen og virksomheder, der arbejder med energi, er allerede godt etableret. I 2009 blev fagmessen Energiinnovation i boligen holdt for første gang med omkring 20 udstillere. Messen gentages den 30. oktober i år, denne gang med dobbelt så mange udstillere. Rammerne omkring messen er det store rum, hvor bowlingcenteret har haft hjemme. Lokalet er nyrenoveret og klar til at tage imod udstillere og de mange gæster der forhåbentligt bakker op om messen. Den vil blive annonceret i ugepressen og alle interesserede er naturligvis velkomne. I begyndelsen af september blev Videncenter Energi profileret på hestemarkedet i Hammel, hvor vi i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening havde en stand på markedets klimaudstilling. Derudover er arbejdet med at kortlægge de forskellige områders ressourcer og etablere arbejdsgrupper godt i gang. Henrik Øelund og Hanne Bisgaard Hansen udgør projekt- og ressourcestyringsgruppen for Videncenter Energi. Solceller Ole Bønlykke Lars Dam BR10 Trine Bindslev Tree Videncenter energi tovholdere Varmepumper Peter Wittendorff Ib Bæk Jensen Vindenergi Agner Nielsen Belysning Jan Friis Michael Sørensen Biobrændsel Leo Libak Nielsen Solfanger Peter Korsgaard Brændselsceller Georg L. Kristensen Målet med Videncenter Energi er at skabe et netværk med det omliggende samfund i form af relevante virksomheder lokalt, nationalt og internationalt. Indeklima Peter Korsgaard Gas Georg L. Kristensen Passive energi forbedringer Per Rasmussen Leif Torp Energi optimering Proces og produktion Allan B. Rasmussen Ib Bæk Jensen Projekt og ressource styring Henrik Øelund Hanne Bisgaard Hansen 16 DjH punkt DjH punkt 17

10 Plastafdelingen samarbejder med virksomheder om maskinkøb Plastafdelingen fornyr maskinparken. Et samarbejde med eksterne virksomheder har gjort det økonomisk muligt nu at kunne tilbyde undervisning i omkostningskrævende processer. Af Allan Rasmussen Plastafdelingen har de senere år været i gang med en fornyelse af afdelingens sprøjtestøbemaskiner, og er nu oppe på at have udskiftet ni af de oprindelige maskiner. Senest er der kommet to nye sprøjtestøbemaskiner, hvoraf den ene er 2-komponent. Det er en proces, hvor der kan støbes et emne med to forskellige materialer eller farver i samme form. 2-komponente emner kendes blandt andet fra håndtag på en tandbørste, hvor der kan være et stift grundmateriale og en blød overflade på bestemte områder. En af de store udfordringer ved denne nyinvestering er, at en form til at støbe plastemnerne i kan være næsten lige så dyr som selve maskinen. Det er stadig en forholdsvis ny proces, og vi har ikke haft held med at skaffe brugte forme, da disse endnu ikke er afskrevet hos plastvirksomhederne. I netop den situation har vores maskinleverandør Arburg været behjælpelig med at lave et koncept og en aftale med en række virksomheder omkring sponsorat af et nyt 2-komponent sprøjtestøbeværktøj. Virksomhederne der er gået ind i projektet er en industriel designervirksomhed, som står for idéen til emne og tegningerne hertil, en leverandør af formkasser, som leverer materialerne til formen, en formkonstruktør der sponsorerer drejemekanismen i formen og en stor dansk plastvirksomhed, der vil udføre værktøjsbearbejdningen. Med disse velvillige aktører og samarbejdspartnere bliver det muligt for os, at få et værktøj til maskinen, og vi kan på denne måde få en omkostningskrævende proces ind i plastmageruddannelsen. 18 DjH punkt DjH punkt 19

11 Skolehjemmet og Learning Center Vidste du, at du nu kan tage TRAILERKØREKORT mens du er på skole? Skal du have trailerkørekort i forbindelse med dit arbejde eller har du brug for det privat, så kom og hør mere om hvordan du kommer på kursus... Tirsdag den 10. august kl i auditoriet, Teknisk Akademi ved Learning Center Der vil være kage og sodavand. Af Frank Gotfredsen Både før og gennem sommerferie måtte vi holde tungen lige i munden. Jeg tror aldrig vi har haft større indtag af grundforløbselever end i år. Det gav lidt udfordringer i forhold til skolehjemmet med at have plads nok, og stadigvæk sørge for at eleverne synes, det er godt at være her. Det var nødvendigt at etablere ekstra nye dobbeltværelser for at kapaciteten var ok i forhold til vores tilmeldinger. Det viste sig, da eleverne mødte ind, at enkelte ikke mødte, så i sidste ende gik kabalen op. Efteråret er planlagt, og hvis det holder, har vi aldrig haft flere elever inde på skolehjemmet. LC er startet efter ferien med nye tutorer, der påtager sig opgaven med stor iver. Der er afholdt flere arrangementer i LC: En elev startede et DjH barskethold, med træning hver mandag og torsdag. Første spring En anden elev er bidt af faldskærmsudspring. Han samlede omkring 25 elever i auditoriet på Akademiet, hvor han informerede om teorien bag faldskærmsudspring understøttet af billeder og film. I nær fremtid drager 20 elever til faldskærmsudspringsklubben i Års, hvor de i en weekend først får teori, som de senere prøver af i praksis ved deres første spring. Kørsel med trykflasker Der har været afholdt ADR kursus for de elever, der i arbejdsregi kommer ud for at skulle køre med farligt gods i form af trykflasker. Et område som er blevet opprioriteret hos lovens håndhævere, hvor der gives store bøder, hvis man ikke er i besiddelse af et certifikat. Fortrinsvis interessant for køleteknikere og tømrere, men generelt for alle vores elever. Trailerkørsel med kørelærer Vi har også lavet en aftale med en kørelærer om at tilbyde trailerkørekort til vores elever. Mange har behov for dette i forbindelse med deres arbejde, så det er en god ide at tage det, medens de er på skole. Fremadrettet forventes det at blive obligatorisk for alle, der skal køre med trailer over 750 kg total. Intelligent Hus Installation Her ud over er der tilbudt IHC begynder kursus for alle elever, hvor man får kendskab til Intelligent Hus Installation, så man selv kan arbejde lidt videre med det. Sundhedscafe har vi afholdt, med fokus på kost, motion, alkohol og tobak, hvor eleverne blandt andet kunne få målt deres kondital, blodtryk og kulilte i deres udåndingsluft. En god aften hvor en del af de elever der har fokus på deres krop og sundhed mødte op for at få gode ideer eller blive bekræftet. Er du trafiksikker? Vi har endvidere tilbudt en aften med trafiksikkerhed for de 18 til 25 årige, især med fokus på hastighed, selen og alkohol. Alle statistikker viser, at vores elevgruppe er blandt de mest udsatte i trafikken, og det vil vi gerne være med til at gøre noget ved. Aftenen har fokus på TRAFIKSIKKERHED med baggrund i alt for mange trafikdræbte på de danske veje. Sikker Trafik besøger skolehjemmet på DjH mandag den 30. august kl til i auditoriet, LC Program En trafikpilot fortæller om TRAFIKSIK- KERHED og svarer på spørgsmål. En pårørende til en trafikdræbt fortæller om oplevelsen af at miste et kært menneske. Hvilke konsekvenser det har - både personligt og familiært. Kaffe/sodavand og kage til alle. Sundhedscafé Tirsdag den 24. august kl i auditoriet, Teknisk Akademi ved LC Hvor sund er du? Prøv forskellige test: Måling af kondital, fedtprocent, blodtryk, taljemål og kulilte i lungerne Kost Motion Alkohol Livet er fedt - hva syn s du? Arbejdsskader En af de ting, som håndværkerne kan blive udsat for, er arbejdsskader på kroppen ved forkerte arbejdsstillinger. Det prøver vi at forebygge ved at invitere en fysioterapeut, der fortæller lidt om sener, muskler og kroppens opbygning. Han fortæller om, hvordan man kan forebygge slidskader gennem rigtige arbejdsstillinger- og vedligeholdelse af kroppen, og om hvordan man optimalt bruger og udnytter maskinerne i vores motionscenter. 20 DjH punkt DjH punkt 21

12 Nyt fra personaleforeningen Navne NYT Sæt kryds i kalenderen til personaleforeningens næste arrangement. Af Peter Kjærsgård Personaleforeningen tilbyder dig at slippe for madlavningen Mortensaften og inviterer til Mortensaften onsdag den 10. november kl i restauranten. Kom med og lad os få en hyggelig aften i gode kollegers selskab. Tilmelding senest den 15. oktober til Helle: VELKOMMEN TIL: Ole Mogensen, underviser Elafdelingen, 14. juni Karsten Tügel, underviser Køleafdelingen, 1. august Sofie Louise Cramer, kontorelev Administrationen, 16. august MENU And med hvide og brune kartofler og rødkål. Ris a la mande med kirsebærsauce. TILLYKKE TIL: 65 år Jubilæum 25 år Mortens aften den 10. november Der vil være ½ fl. rødvin pr. mand (+mulighed for evt. tilkøb af mere) Man kan også bestille børnemenu med en sodavand. Karsten Tügel 23. december år Bjørn Rønde Anthonsen 1. november 2010 Prisen er kun kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for hjemmeboende børn. Flemming Jensen 18. oktober 2010 Leif Peter Jensen 20. november 2010 Niels Søndergaard 28. december 2010 praktiksted til plastelever Vidste du at: Der på plastmageruddannelsens grundforløb startede 32 elever i august, hvilket er det største hold i flere år. 20 af eleverne havde ingen uddannelseskontrakt, da de startede, men et nyhedsbrev rundsendt til landets plastvirksomheder har allerede resulteret i, at otte virksomheder har henvendt sig med interesse i at ansætte én af de nye grundforløbselever. 50 år Julefrokost den 3. december Jette Wahl 29. november år Årets sidste arrangement i personaleforeningen er Julefrokost den 3. december. Nærmere udsendes senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Hanne Bisgaard Hansen 22. november DjH punkt DjH punkt 23

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET Beridereleverne følger med i instruktionerne fra Claus Toftgaard. Indimellem har vi haft elever, der var så usmidige, ukoordinerede og i en så generel dårlig fysisk form, at jeg har måttet ringe til uddannelsesstedet

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Vi holder afskedsreception for Finn den 9. september, kl. 15-17 i personalestuen. Håber at se jer alle.

Vi holder afskedsreception for Finn den 9. september, kl. 15-17 i personalestuen. Håber at se jer alle. Mellem os Skolen Personale Vi byder velkommen til Lone Rosendal Højrup der er ansat pr. 1. oktober 2015 som underviser på AVU-afdelingen. Lone er uddannet folkeskolelærer med linjefag i matematik og engelsk

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014 FjörðurNyt Juni 2014 Deltagere til klubaften på Skive Trav Hvor skal I hen? I denne udgave af vores nyhedsbrev giver vi en samlet opdatering på debat, begivenheder og medlemsspørgsmål i den forgangne måned

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

elever en udfordring

elever en udfordring Giv dine elever en udfordring de sent vil glemme Kære Kontaktlærer Overvejer du at have elever med i Nordjyske Nyskabere eller har du allerede valgt at melde hold til? Denne folder gør både garvede kontaktlærere

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R Indhold: Aktuelt i september Siden sidst 5.årgang til koncert Legepatruljekursus Cow parade. Fritternyt En dag med sundheds.. 7.klasserne fremlægger.. s.2 s.2 s.3

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Forældrebrev den 25. oktober 2013

Forældrebrev den 25. oktober 2013 Forældrebrev den 25. oktober 2013 1. Præsentation af vores lærerpraktikanter Line Quistgaard Larsen og Kirstine Vægter 1.1. Præsentation af 1. årgang -matematikgruppen Vi udgør den matematiske gruppe af

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Projektbeskrivelse Open Water 2015

Projektbeskrivelse Open Water 2015 Projektbeskrivelse Open Water 2015 Rita Wohlfeld Hornbæk (51 91 98 97) rita.wohlfeld.hornbaek@randers.dk Side 1 Hvem er SAM Foreningen SAM Foreningen tilbyder Sociale Aktiviteter og Motion for socialt

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Månedens Hund - Fia. Vi takker Camilla og Cassie for titlen som månedens hund.

Månedens Hund - Fia. Vi takker Camilla og Cassie for titlen som månedens hund. Månedens Hund - Fia Vi takker Camilla og Cassie for titlen som månedens hund. Vanilla Joy Feeling Free, kaldenavn Fia er en engelsk Cocker Spaniel på 2 år og 3 mdr. Fia 7 uger gl. 1 Fia er en særdeles

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Ryslinge Efterskole Fra Viden til Handling Telefon: 6267 1020 www.ryslinge-efterskole.dk Det er sjovt at være projektmager - og få HELT frie tøjler Til handling På Ryslinge Efterskole

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING

Jeppe Bro Pedersen KORT OM MIG ERFARING Jeppe Bro Pedersen Bullerfniss@msn.com 22736773 Bronzealdertoften 2.1,1, Århus, 8210 KORT OM MIG Jeg er 21 år gammel og bor i Aarhus Vest. Jeg kommer fra Fjerritslev, som ligger i den nordjyske Jammerbugt

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten :

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten : Årshjulet: Vi har endnu ikke fået planlagt vores fælles årshjul for hele året, så derfor er der ikke en overordnet plan for hvilke temaer og aktiviteter året kommer til at bestå af. I får mere info om

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011 Fælles info Bevægelsesbane. Vi har haft bevægelses bane igen nu for 2. gang. Og allerede når vi skal noget for 2. gang er der nogle der siger, at det er kedeligt og det gider de ikke. Men det skulle de

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere