OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning"

Transkript

1 OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer Kun til betjening med B&O Installationsvejledning s2dk

2 Kom godt i gang 3 Direct Mode eller Mode... 3 Tilslutning til Bang & Olufsen apparater 4 Direkte betjening, Direct Mode... 4 Indirekte betjening, Mode... 4 sprogrammering 5 Setup wizard 6 Adgang til trådløst netværk... 8 Tilslutning til kablet netværk... 9 Skift til trådløst netværk... 9 Adgangskode Genstart Setup Wizard Software-version og apparat-id Tilslutning af tuneren til et B&O apparat 11 Tilslutning til antenne. 12 Valg af kilde og option - Audio 13 BeoSound BeoSound 5, Encore BeoCenter BeoSound BeoSound BeoSound Century BeoSound BeoSound 3000 BeoSound BeoSound Ouverture BeoSystem 2500 BeoCenter BeoCenter BeoMaster BeoMaster BeoMaster 3500 BeoMaster BeoMaster 6500 BeoMaster BeoCenter BeoCenter 8500, BeoCenter 9000, BeoCenter BeoCenter

3 Valg af kilde og option Beosystem og TV. 19 Beosystem 2 BeoSystem Alle B&O TV med SCART Valg af kilde og option - Beolink Converter, Beolink Active. 20 Tilslutning med BeoLink Converter 1611/ Tilslutning til aktive link-højttalere via en BeoLink Active Opsætning Musikafspiller 22 Opsætning af delt medie I Windows Medie Player Afspil musik fra din PC på din OneRemote Tuner Opsætning af delt medie på MAC OS Fejlfinding 25 2

4 Kom godt i gang Denne OneRemote internet radio tuner, DabWiFi2, er designet til at indgå i et fjernbetjent Bang & Olufsen anlæg, hvor fuld betjening opnås med en Bang & Olufsen fjernbetjening enten direkte eller igennem det tilsluttede Bang & Olufsen udstyr. Tuneren er således beokompatibel. OneRemote DabWiFi2 leveres med et DataLink kabel. Med dette kabel er tilslutning mulig til langt de fleste B&O radioer. I forbindelse med visse opstillinger kræves dog et adapter kabel, som det ses på bagsiden af denne vejledning og er yderligere uddybet på siderne om optionsprogrammering. Direct Mode eller Mode OneRemote DabWiFi2 tilsluttes Bang & Olufsen udstyret med det 7-polede DIN kabel med eller uden adapter, og via optionsprogrammering kan den betjenes som følger: Direkte betjening. Direct Mode DabWiFi2 modtageren betjenes ved at pege på den med en almindelig Bang & Olufsen fjernbetjening. Via det tilsluttede Bang & Olufsen udstyr. Mode mode benyttes i specielle tilfælde, hvor det apparat som DabWiFi2 er tilsluttet, kan sende betjeningsdata via det 7-polede DIN stik. Bemærk! OneRemote DabWiFi2 leveres optionsprogrammeret til direkte betjening: Fjernbetjening Beo4, Beo5, Beo6 or BeoOne Beolink 1000 Kildebetegnelse b y Hvis DabWiFi2 ikke tilsluttes som en b/ y kilde på Bang & Olufsen apparatet, skal optionsprogrammeringen ændres, så den svarer til den valgte indgang. Se afsnittet vedrørende options. 3

5 Tilslutning til Bang & Olufsen apparater Denne OneRemote DabWiFi2 kan tilsluttes alle Bang & Olufsen apparater med en ledig audio-indgang, eksempelvis BeoSound, BeoCenter, BeoMaster, BeoSystem eller BeoVision TV, og betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Den kan også tilsluttes apparater af ethvert andet fabrikat, men skal dog stadig betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Bang & Olufsen apparater har igennem tiden fået tilføjet, fjernet eller omdøbt indgange til periferiudstyr, og på nyere fjernbetjeninger har N.MUSIC erstattet tidligere tiders SHIFT- A.TAPE eller A.TAPE2. Tabellerne nedenfor viser forskellige Bang & Olufsen apparaters indgange, kildevalg, der åbner dem. Det er således muligt for ethvert nævnt Bang & Olufsen apparat at vælge en indgang, den tilsvarende DabWiFi2 option og den fjernbetjeningskommando, der tillader betjening af tuneren. Nogle indgange muliggør valg af en option, men de fleste nyere Bang & Olufsen apparater fordrer anvendelse af en Direct Mode option, altså direkte betjening af OneRemote tuneren. Se dog anvendelse af BeoLink Converter side 15. Direkte betjening, Direct Mode Tuneren betjenes direkte med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Betjening fra et linkrum er ikke mulig, men der kan naturligvis lyttes til tuneren, når den er valgt som kilde. Direct Mode Direct Mode optionen muliggør ikke betjening fra et linkrum, men den kan anvendes I alle Bang & Olufsen systemer. DabWiFi2 tunerens IR modtager er dog ikke plasma sikker. Indirekte betjening, Mode Tuneren betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via det tilsluttede Bang & Olufsen apparat, der videresender betjeningskommandoer igennem tilslutningskablet. Tuneren kan også betjenes fra ethvert tilsluttet linkrum. optionen muliggør betjening af tuneren fra linkrum. 4

6 sprogrammering sprogrammering er kun nødvendig, når tuneren installeres første gang. Programmeringen udføres med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Formålet med at programmere en eller flere options ind i tuneren, er at tilpasse den til den opsætning som den skal installeres i. I nogle opstillinger ønskes det at tuneren skal kunne betjenes med y. Andre gange er der måske kun B til rådighed i opsætningen. En option programmering startes ved at trykke kortvarigt på programmeringsknappen bag på receiveren. Hvis det ikke lykkes at gennemføre programmeringen, må processen gentages. Programmeringen startes ved at taste og afsluttes med w Alle optioner har 3 cifre, der skal tastes imellem disse to. 106 programmeres således: L*1 106w *1 På Beolink 1000, MK I og II erstatter kommandoen SHIFT-LINK tasten LIGHT. De mulige options findes i tabellerne længere fremme i afsnittet Valg af kilde og option. 5

7 Setup wizard Når tuneren tændes første gang, vises displayet Setup Wizard. Setup Wizard indeholder nogle hjælpe funktioner, der guider dig igennem grundindstillingen af tuneren. Inden tuneren kan tændes, skal den være tilsluttet et B&O apparat og være programmeret til at åbne med det kildevalg, der passer til det indgangsstik, hvor den er tilsluttet. Fra fabrikken er tuneren optionsprogrammeret til at tænde, når der tastes b eller y på en B&O fjernbetjening. Benyt piletasterne til at vælge YES og start med OO. Vælg nu, om du ønsker uret som et 12 eller 24 timers format og tast OO. Vælg nu, om uret automatisk skal indstille sig efter DAB radio eller via Internet forbindelsen og tast OO. Vælg nu din lokale tidszone og tast OO. Vælg nu, om du ønsker, at uret automatisk skal skifte til sommertid (Daylight saving) og tast OO. Fortæl nu tuneren, hvor i verden den er placeret og tast OO. Vælg SSID type og tryk OO. Hvis tuneren finder mere end et netværk, vælg da det ønskede og tast OO. 6

8 Hvis dit netværk ikke er konfigureret til at bede om et password (WEP/WPA), vil tuneren oprette en forbindelse til Internettet og vise: Hvis dit netværk er konfigureret til at bede om et password, vises i stedet et tastatur der bruges til at indtaste WEP/WPA nøglen. Flyt til et tegn eller kommando med piletasterne og indsæt det i feltet ved at taste OO. Bemærk, at en WEP/WPA nøgle kan bestå af såvel store som små bogstaver. Tuneren vil automatisk gemme en kopi af nøglen, og du vil ikke blive bedt om at indtaste den igen. BKSP sletter det foranstående tegn, kommandoen OK benyttes når hele nøglen, og er klar til at blive gemt. CANCEL bruges til at springe tilbage i tabellen. Efter indtastning af en korrekt nøgle er indstilling af Internet forbindelsen klaret. Tast nu OO. for at afsluttet Wizard. 7

9 Adgang til trådløst netværk Efter afslutning af Setup Wizard som beskrevet på foregående side, vises dette i displayet: Vælg <Station list> og tast OO. Herefter er der adgang til de forskellige kilder på Internettet. Hvis dette billede vises i displayet, når du forsøger at tilslutte til netværket, kan du prøve følgende: - Kontrollere din router. - Forsøge at finde en bedre placering af tuneren, hvor der er et stærkere signal. - Tilslutte tuneren til en switch eller router med et kabel. Det vil løse problemet fuldstændigt. Kontroller at det indtastede password er korrekt. 8

10 Tilslutning til kablet netværk Åben hovedmenuen med OO. Vælg: <System settings> <Network> med OO. Vælg: <Internet Wizard><Manual settings> med OO. Vælg: <Wired><DHCP enable> med OO. Tuneren er nu forbundet til dit kablede netværk. Skift til trådløst netværk Se afsnitet Tilslutning til kablet netværk for at vælge: <Wireless> med OO. Vælg nu <DHCP enable> med OO, og indtast din routers navn. Trådløst netværk er herefter tilsluttet. 9

11 Adgangskode Når tuneren er tilsluttet et netværk, er det muligt at finde hjælp <FAQ>. Vælg <Internet Radio> <Help> Vælg <Access code> og tast, for at få vist tunerens personnummer. Genstart Setup Wizard. Marker <System settings> <Setup wizard> og vælg medoo. Herefter startes en ny installation af tuneren, vælg YES hvis du ønsker det medoo. Software-version og apparat-id Marker <System settings> <Info> og vælg medoo. Herefter vises tunerens softwareversion og apparat-id i displayet. Denne information kan være nødvendig, hvis tuneren skal serviceres, og du henvender dig til din forhandler. 10

12 Tilslutning af tuneren til et B&O apparat Denne tuner kan tilsluttes ethvert B&O radio- eller TV-apparat og betjenes med en B&O fjernbetjening. Tuneren kan ligeledes tilsluttes et ikke B&O apparat og betjenes med en B&O fjernbetjening. Gennem tiden har B&O tilføjet og fjernet indgange på deres Radio og TV-apparater. Indgange har gennem tiden fået tildelt nye navne. En nyere B&O fjernbetjening har eksempelvis en tast benævnt N.MUSIC, der er helt identisk funktionen SHIFT ATAPE eller ATAPE2 på ældre B&O fjernbetjeninger. Kært barn har som bekendt flere navne. På de efterfølgende sider kan det ses, hvilke indgange der er tilgængelige på forskellige B&O apparater og deres betegnelse. Ligeledes kan det ses, hvilken tast der skal tastes for at åbne for en kilde. Når du har fundet dit apparat og den indgang, du ønsker at tilslutte tuneren til, kan du aflæse hvilken option, tuneren skal programmeres med. Nogle indgange kan sende betjeningsdata til tuneren, via tunerens fastmonterede tilslutningskabel. Andre indgange kræver, at tuneren programmeres til at blive direkte betjent. Betjent direkte option: Tuneren betjenes direkte med B&O fjernbetjeningen. I eventuelle linkrum kan der høres musik fra tuneren, men den kan ikke betjenes derfra. Betjent via ledning option: Tuneren betjenes via tunerens fastmonterede tilslutningskabel. Betjeningsdata fra B&O fjernbetjeningen videresendes til tuneren gennem B&O apparatet. Det er muligt at betjene tuneren fra eventuelle linkrum. Når tuneren er tilsluttet med ledning option, kan lyden fra tuneren høres i eventuelle linkrum, og tuneren kan fuldt betjenes fra linkrummet. Når tuneren er tilsluttet med direkte IR betjening, kan lyden fra tuneren høres i eventuelle linkrum, men tuneren kan ikke betjenes fra linkrummet. Direkte IR betjening virker i enhver B&O opstilling, men tunerens interne IR-modtager er ikke plasma safe. 11

13 Tilslutning til antenne. Tunerens antenneindgang skal tilsluttes et antennesignal, der både indeholder DAB og FM frekvenserne, hvis der både ønskes at modtage DAB og FM programmer. Hvis FM signalet ikke er af tilstrækkelig styrke, vil der høres støj på den modtage kanal. Hvis DAB signalet ikke er af tilstrækkelig kvalitet, vil der høres udfald på den modtagne kanal, svingende fra svag pludren til helt manglende lyd. 12

14 Valg af kilde og option - Audio De følgende tabeller viser anvendelige indgange på forskellige Bang & Olufsen audio og video produkter, hvordan de vælges med tastning på en fjernbetjening og hvad den tilsvarende option på DabWiFi2 tuneren skal være. DabWiFi2 skal programmeres rigtigt for at fungere korrekt: BeoSound 5 Masterlink v T f s a Hvis MasterLink indgangen ikke benyttes til andet, kan en BeoLink Converter i visse tilfælde tilsluttes, og DabWiFi2 betjenes her igennem. Se side 15 vedrørende tilslutning af BeoLink Converter BeoSound 5, Encore LINE-IN B hu Indgangen på Encore er et jack stik. Benyt OneRemote adapter kabel type BeoCenter 2 -IN B hu Indgangen er bestykket med RCA phono stik. Benyt OneRemote adapter kabel type

15 BeoSound 4 B hu Indgangen er bestykket med RCA phono stik. Benyt OneRemote adapter kabel type Masterlink DabWiFi2 kan indgå som en audiokilde i et Masterlink system. /gateway eller?? Hvis MasteLlink indgangen på BS4 ikke benyttes til andet, kan DabWiFi2 tilsluttes og betjenes denne, via en Beolink converter Ligeledes kan DabWiFi2 indgå i andre ML opstillinger. BeoSound 1 B hu b y

16 BeoSound Century $ K hy U Y B hu BeoSound 9000 B hu b y BeoSound 3000 BeoSound 3200 B hu b y $ K hy U Y

17 BeoSound Ouverture $ K hy ikke anvendes. U Y B hu ikke anvendes ikke anvendes. Masterli nk T v f s a Hvis MasteLlink indgangen ikke benyttes til andet, kan en BeoLink Converter i visse tilfælde tilsluttes, og DabWiFi2-416 betjenes her igennem. Se side 15 vedrørende tilslutning af BeoLink Converter BeoSystem 2500 BeoCenter 2500 B hu 100 ikke anvendes. $ K hy ikke anvendes. U Y ikke anvendes. 16

18 BeoCenter 2300 B hu b y $ K hy U Y ikke anvendes ikke anvendes ikke anvendes ikke anvendes. BeoMaster 3300 TP b ikke anvendes. y CD z ikke anvendes. BeoMaster 5500 BeoMaster 3500 BeoMaster 4500 TP1 b måske ikke y anvendes. CD z måske ikke anvendes. TP2 $ K PHONO /TV hy U Y måske ikke anvendes. 106 måske ikke anvendes. Video source 17

19 BeoMaster 6500 BeoMaster 7000 TP1 b y CD z TP2 $ K hy PHONO U 106 Y TV/ Video source BeoCenter 8000 TAPE2 $ K hy I CableLInk optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes. BeoCenter 8500, BeoCenter 9000, BeoCenter 9500 TAPE2 $ K hy TV/ ikke anvendes. Video source BeoCenter 9300 PHONO U Y 106 ikke anvendes. TAPE2 $ K hy TV/ Video source 18

20 Valg af kilde og option Beosystem og TV. Beosystem 2 BeoSystem 3 AV1 AV2 AV3 T d a Indgangen er betstykket med Scart stik. Benyt OneRemote adapter kabel type AV4 AV5 AV6 T d a Indgangen er bestykket med RCA phono stik. Benyt OneRemote adapter kabel type Masterl. um.f. - Hvis MasterLink indgangen ikke benyttes til andet, kan en BeoLink Converter i visse tilfælde tilsluttes, og DabWiFi2 betjenes her igennem. Se side 15 vedrørende tilslutning af BeoLink Converter Alle B&O TV med SCART TVBeoVision 10 BeoVision 8 BeoVision 7 BeoVision 6 BeoVision 4 BeoVision 3 BeoVision 1 BeoSystem 3 Gl. Avant modeller LX, LE, L, LS, MX, ME Scart AV1 - AV6 IKKE decoder indgang! T v # N hv f s Indgangen er betsykketmed Scart stik a d Benyt OneRemote adapter kabel type Check TV ets brugervejledning, når AV-indgangene skal programmeres. 19

21 Valg af kilde og option - Beolink Converter, Beolink Active. Tilslutning med BeoLink Converter 1611/ Hvis en MasterLink indgang på en audiomaster eller videomaster alene tilsluttes en BeoLink Converter, kan en DabWiFi2 tuner tilsluttes til dennes AAL indgang. Herefter kan tuneren vælges via audiomasteren, når den er programmeret som en videokilde, eksempelvis VMEM Tuneren vælges via en videomaster, når den er programmeret som en audiokilde, eksempelvis ATAPE. Bemærk at B&O apparaterne skal være i option 2. Se brugervejledning til det pågældende apparat. BeoLink Converter 1611 eller 1612 indskudt mellem en Bang & Olufsen audiomaster og DabWiFi2. AAL T v AAL a AAL d AAL f s Tuneren skal forbindes til BeoLink Converteren med et OneRemote VSNUT adapter kabel, type BeoLink Converter 1611 forbindes med et MasterLink kabel til en enkeltstående B&O audiomaster. Hvis der er tilsluttet andre B&O komponenter, vil der kunne opstå konflikter. BeoLink Converter 1611 eller 1612 indskudt mellem et Bang & Olufsen TV og DabWiFi2. AAL b y AAL z AAL U Y Tuneren skal forbindes til BeoLink Converteren med et OneRemote ASNUT adapter kabel, type AAL u Beolink Converter 1611 forbindes med et MasterLink kabel til et enkeltstående B&O TV. Hvis der er tilsluttet andre B&O komponenter, vil der kunne opstå konflikter. 20

22 Tilslutning til aktive link-højttalere via en BeoLink Active. OneRemote DabWiFi2 tuneren kan tilsluttes direkte til aktive link-højttalere via PC-indgangen på en BeoLink Active. Herved kan ethvert linkrum udstyres med egen radiokilde, såvel DAB som FM, og DabWiFi2 tuneren betjenes direkte med Bang & Olufsen fjernbetjeningen. - PC c hx??? - Tuneren skal forbindes til BeoLink Converteren med et OneRemote PCSNUT adapter kabel, type

23 Opsætning Musikafspiller Opsætning af delt medie I Windows Medie Player 11 Når du har downloadet og installeret Windows Media Player 11 til Windows, og du tilslutter din tuner til netværket, kan du oprette deling af musik. Du kan nu lytte til den musik, du har liggende på din computer, via tuneren. Således opsættes til deling af musik: Åbn Windows Media Player og klik på den lille pil nede under fanebladet Library. Klik herefter på Media Sharing. I dialogboksen Media Sharing skal du markere Share my Media. Marker Share my media to. På listen skal du markere din Tuner *1. Klik på allow. Ved siden af den valgte enhed vil der nu blive vist en grøn tick. Klik nu på OK. Hvis din enhed ikke er vist på listen, kan du prøve følgende: - Fra Media Player menuen i din Tuner, skal du vælge UPNP Servers. En liste med tilgængelige computere vil blive vist. - Vælg den ønskede computer. Din tuner skulle nu optræde på listen. Hvis du vil sikre dig at det er din tuner, kan du højreklikke på enheden og vælge Properties : MAC-adressen på din tuner vil blive vist. *1 Din tuner optræder som Jupiter 6.2 i din Media Player. 22

24 Afspil musik fra din PC på din OneRemote Tuner Efter installation og konfiguration af din tuner og Windows Media Player, er du klar til at spille musik via en trådløs forbindelse. Følgende trin beskriver hvordan du afspiller musik via din tuner. 1. Vælg Shared media i tunerens Media Player menu. 2. Vælg den computer du ønsker at spille musikfiler fra. 3. Vælg nu hvilken kategori, du ønsker at få listet musikfilerne på computeren, ud fra følgende kriterier: All music, Genre, All Artists, Contributing Artists, Album artists, Composers, Albums, Playlists, Folders eller Star Ratings. Tryk OO for at vælge. Vælg nu de numre, du ønsker at lytte til og tryk OO. 23

25 Opsætning af delt medie på MAC OS Hvis du anvender tuneren sammen med en MAC, kræver det Windows File Sharing-software. MAC OS 9 og tidligere versioner skal have installeret ekstra software for at kunne bruge Windows File Sharing, men MAC OS X 10.2 og senere versioner har Windows File Sharing som standard. Opsætning af Windows File Sharing på MAC - Fra 'Dock' skal du klikke på 'System Preferences'. Fra 'System Preferences'-vinduet under 'Internet & Network'-sektionen, skal du klikke på 'Sharing'. Fra 'Sharing -vinduet, skal du gøre følgende: - Under 'Services'-sektionen skal du slå 'Personal File Sharing' og 'Windows Sharing' til. For at gøre dette, skal du markere boksene ved siden af teksten og eller klikke på 'Start' for hver af disse services. - Under 'Firewall'-sektionen skal du slå firewallen fra. - Under 'Internet -sektionen skal du slå 'Internet Sharing' fra. Opsætning af brugerkonto - Fra 'System Preferences -vinduet i 'System'-sektionen, skal du klikke på 'Accounts'. Vælg en konto og husk dens 'Short Name' og password. Denne vil nu blive brug af tuneren til at oprette forbindelse til din MAC. Opsætning af mapper - Fra 'Dock' skal du klikke på 'Finder'. Fra 'Finder' skal du klikke på 'Applications og herefter Utilities'. Klik på 'More Info' for 'Directory Access' og kontroller at 'Read/Write' er slået til. Dobbeltklik på 'Directory Access' og slå følgende til: AppleTalk LDAPv3 SLP SMB/CIFS - For 'SMB/CIFS' skal du klikke på 'Configure' og vælge en workgroup. - Kopier og indsæt mp3-filerne i 'Documents' i 'Finder'-vinduet. - Slå 'AirPort' til (trådløs deling). - Vent et par minutter. I 'Media Player > Windows Shares'-menuen skal du indtaste short name og password for MAC ens brugerkonto. Tuneren er nu i stand til at oprette forbindelse til din MAC. 24

26 Fejlfinding Hvis du oplever problemer med din trådløse internettuner, kan du altid tjekke hjælpefunktionen på: Hvis du har problemer med at slutte tuneren til dit trådløse netværk, kan følgende måske hjælpe dig med at løse problemet: 1. Kontrollér at en computer med WiFi kan få adgang til det pågældende netværk. 2. Kontrollér at DHCP-serveren er tilgængelig, eller at du har konfigureret en statisk IP-adresse på tuneren. Du kan konfigurere en statisk IP-adresse på tuneren via menuen System setting -> Network - >Manual settings-> Wireless og herefter vælge DHCP disable. 3. Kontrollér at dit adgangspunkt ikke begrænser forbindelser til bestemte MAC-adresser. Du kan se tunerens MAC-adresse via menuen System setting -> Network -> View settings-> MAC address. 4. Hvis dit netværk er krypteret, skal du kontrollere, at du har indtastet den rigtige nøgle eller password i tuneren. Husk, at der skelnes mellem små og store bogstaver. Hvis din tuner viser Wireless error efterfulgt af et 5-cifret nummer, når du forsøger at oprettet forbindelse til at krypteret netværk, skal du kontrollere, at du har indtastet den rigtige adgangskode til netværket. Hvis problemet stadig eksisterer, kan det være nødvendigt at se på opsætningen af dit netværk. 5. Hvis din tuner kan oprette forbindelse til netværket, men har problemer med at afspille bestemte kanaler, kan det skyldes en af følgende årsager: a. Kanalen sender ikke på dette tidspunkt af dagen (den kan have sit udspring i et land med en anden tidszone). b. Kanalen har nået det maksimale antal bruger, som kan være tilsluttet på samme tid. c. Kanalen eksisterer ikke længere. d. Linket til kanalen er ændret og derfor forkert i tuneren. e. Internetforbindelsen mellem serveren (ofte placeret i et andet land) og din computer er langsom. 6. Prøv at anvende en computer til afspilning via streaming fra serviceudbyderes hjemmeside. Hvis du kan spille musik via computeren, kan du via følgende link: give besked, så de data, der anvendes af tuneren om kanalen, kan ændres.. 25

27 26

28 27

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote DAB/ FM Tuner. DabFM2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote DAB/ FM Tuner DabFM2 Type 30012646 un til betjening med B&O Brugervejledning 30012646u1dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Daglig betjening med Beolink 1000 OO Enter Pp Enter D F Op Ned

Læs mere

OneRemote Internet Radio. iradio2. Type 30012645. Kun til betjening med B&O. Brugervejledning. 30012645u3dk

OneRemote Internet Radio. iradio2. Type 30012645. Kun til betjening med B&O. Brugervejledning. 30012645u3dk OneRemote Internet Radio iradio2 Type 30012645 un til betjening med &O rugervejledning 30012645u3dk Daglig betjening eo4, eo5, eo6 eolink 1000 O Vælg P Vælg FD AS Manøvrering I menuer Manøvrering I menuer

Læs mere

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning

OneRemote DabFmBlue2. Installationsvejledning OneRemote DabFmBlue2 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Installationsvejledning 30012008s1dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING Denne installationsvejledning giver

Læs mere

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules

Læs mere

OneRemote iradio4. Installationsvejledning

OneRemote iradio4. Installationsvejledning OneRemote iradio4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af Internet radio Bluetooth -UPnP Installationsvejledning 30012009s1dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING Denne installationsvejledning

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Installationsvejledning

OneRemote DabWiFi4. Installationsvejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Installationsvejledning 30012002s4dk FORORD VIGTIGT OM DENNE VEJLEDNING

Læs mere

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk

OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer. DabWiFi 2. Type Kun til betjening med B&O. Brugervejledning u1dk OneRemote Dab/ Internet Radio & mediaplayer DabWiFi 2 Type 30012724 Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012724u1dk Daglig betjening Beo4, Beo5, Beo6 Beolink 1000 Skift mellem DAB/ FM/ Internet

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning OneRemote Radio PL2 Modtager for B&O PowerLink højttalere for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012012u2dk DAGLIG

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning

OneRemote DabFmBlue1. Brugervejledning OneRemote DabFmBlue1 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Bluetooth Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING Se afsnittet Ældre

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

OneRemote iradio4. Brugervejledning

OneRemote iradio4. Brugervejledning OneRemote iradio4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af Internet radio - Bluetooth - UPnP Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012009u1dk DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center

Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Foscam FI9853P og FI9851P med Fibaro Home Center Køb FI9853P Udendørs Camara Klik Her Køb FI9851P Indendørs Camara Klik Her Der er 3 Stik / Ledninger på dit Camara: 1 : Til Strømforsyning 2: Til Netværk

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Tilslut ikke loggeren endnu. Hent software Datasuite på www.fourtec.com Klik på 'Download Datasuite Software'. Note:

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

2 Test først internettet uden router!

2 Test først internettet uden router! Produktoplysninger I H G F J A: Strømindikator B: Statusindikator C: Internetforbindelse & - aktivitet A B C D E D: Trådløs aktivitet E: Computerforbindelse/- aktivitet F: Nulstil til fabriksknap G: Modemtilslutning

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Stream 1. Tillykke med din nye Stream1. Vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere og producere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

VULKANO. Brugervejledning

VULKANO. Brugervejledning VULKANO Brugervejledning Indhold INTRODUKTION... 3 PAKKENSINDHOLD... 3 FJERNBETJENING... 4 VULKANO ENHEDEN... 4 HOOK UP THE CABLES... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. CONNECT YOUR SET TOP BOX (STB) TO

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere