Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612"

Transkript

1 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment to be operated via a Bang & Olufsen remote control system. Made in Denmark by

2 Betjening med Beo4 og Beo5 Betjening med Beolink 1000 OO Select pp Select oa os DAB FM pz px DAB FM od of Menu Sleep pc pv Menu Sleep q oq Info Scan q pq Info Scan Tuneren kan udelukkende betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Enten direkte eller via datalink. Fra fabrikken er betjening programmeret til source AAUX. (Shift-Radio med Beolink 1000) Specielle funktioner ved Direct-IR mode. O1 Gem program som ny favorit 1 O2 Gem program som ny favorit 2 O 3 Gem program som ny favorit 3 O 4 Gem program som ny favorit 4 O 5 Gem program som ny favorit 5 O 6 Gem program som ny favorit 6 O 7 Gem program som ny favorit 7 O 8 Gem program som ny favorit 8 O 9 Gem program som ny favorit 9 O 0 Gem program som ny favorit 10 2

3 Tillykke med din OneRemote DAB/ FM tuner. Med denne DAB/ FM tuner modificeret med en controller fra og en Bang & Olufsen audiomaster opnås beokompatibilitet. Du kan derfor betjene din tuner med din Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening. Tuneren kan tilsluttes til en B&O audiomaster som en AAUX source, og straks betjenes via tunerens indbyggede IR-modtager. Tuneren kan også tilsluttes som enhver anden source, og betjenes via linksystemet, såfremt de benyttede B&O apparater understøtter dette. Se afsnittet om installation vedrørende opsætning af tuneren. Her ses eksempler på opstillinger med forskellige B&O apparater. Setup mode 1. Audiomaster og DAB/ FM tuneren betjenes begge direkte og parallelt med en B&O fjernbetjening. I denne opsætning kan tuneren benyttes i enhver opstilling med alle generationer af B&O apparater.. Setup mode 2. Audiomaster betjenes med en B&O fjernbetjening og tuneren styres med Datalink kommandoer, der udsendes af audiomasteren, via tilslutningskablet. Tilsluttede linkrum kan betjene tuneren via linksystem. Setup mode 3. Tuneren er her tilsluttet som en AV kilde, til en scartindgang på en videomastre. Tuneren styres af kommandoer der nodtages via scart tilslutningen. Tilsluttede linkrum kan betjene tuneren via linksystem. Setup mode 4. Her er to tunere tilsluttet til en AV scart source på hvert sit TV. En tuner i hvert rum, og der kan lyttes til forskellige programmer i hvert rum. 3

4 Installation og ibrugtagning... side 5 DAB, søgning kanaler... side 6 DAB signalstyrke... side 8 DAB find og tilføj nye kanaler... side 7 DAB menustruktur... side 8 DAB manuel kanalindstilling... side 9 DAB DCR... side 10 Skift kanal rækkefølge... side 11 Vælg kanalrækkefølge... side 11 DAB information i display... side 12 FM, kom godt i gang... side 13 FM menustruktur... side 14 FM information i display... side 15 Gem kanaler... side 16 UR indstilling... side 17 Alarm indstilling... side 18 Sleep... side 20 Tilslutning af tuner for direkte IR betjening... side 21 Tilslutning af tuner for Datalink betjening... side 22 4

5 Installation og ibrugtagning Tuneren tilsluttes AAUX indgangen på en B&O audiomaster og er straks klar til brug. Audiomaster er B&O s betegnelse på en radio eller radiotuner. Indgangen på audiomasteren åbnes med: Beo4 og Beo5 A.Aux Beolink 1000 og andre Shift Radio Når indgangen hvor DAB tuneren er tilsluttet på audiomasteren vælges med B&O fjernbetjeningen, tænder DAB tuneren automatisk. Når der vælges en anden kilde på audiomasteren med fjernbetjeningen, slukker DAB-tuneren automatisk. Betjen direkte eller via Datalink. Tuneren kan tilsluttes og betjenes på to forskellige måder: 1. Via tunerens egen indbyggede IR-modtager. Denne tilslutning benyttes når tuneren tilsluttes en indgang på en audio- eller videomaster, der ikke kan sende styre data til tuneren via kabel. Se side vedrørende opsætning af direkte IR betjening. 2. Betjent via Datalink tilslutningskablet. Denne tilslutning benyttes når tuneren tilsluttes en indgang på en audio- eller videomaster, der kan sende styre data til tuneren via kabel. Eksempelvis CD, TP, AV1 eller andet. Se side vedrørende opsætning af Datalink betjening. 5

6 Søgning efter DAB-kanaler Tilslut antenne inden du starter en scanning efter nye kanaler. Inden søgning af DAB-kanaler, skal der skiftes til DAB modtagelse med O A. Første gang du tænder adaptoren, søger den selv efter mulige DAB-kanaler. Du kan altid selv starte en ny søgning efter kanaler, ved at trykke på O q. Adaptoren vil automatisk gemme de fundne kanaler i hukommelsen. Det kan tage et stykke tid. Når søgningen er færdig, vil DABkanalerne blive vist i alfabetisk rækkefølge. Der vil blive stillet ind på den første kanal. Hvis der ikke findes et DAB-signal i dit område kan det være nødvendigt med en større antenne. Du kan besøge for at se, hvordan dækningen er i dit område. Her kan du også se hvilke og hvor mange danske kanaler du skal kunne modtage. Benyt Aog Sfor at søge gennem kanalerne. Når den ønskede kanal vises, vælges den med OO. 6

7 Signalstyrke Tryk q. En vandret søjle viser signalstyrken på den aktuelle kanal. Kanaler med signalstyrke lavere end minimumsniveauet vil ikke give optimal lyd. Hvis du ønsker at se info om en anden kanal, tryk da q igen. Find og tilføj nye kanaler Tryk på O q for at udføre en fuld søgning. 7

8 DAB menustruktur 8

9 Manuel indstilling Du har mulighed for manuelt at stille ind på en DAB-kanal. Tryk O D og derefter A/S Indtil det ønskede menupunkt vises. Tryk OO for at bekræfte. Displayet vil vise nummeret på kanalen og frekvensen som følger: Tryk A/S for at bladre gennem kanalerne og tryk OO for at vælge den ønskede kanal. Hvis der findes en kanal på den valgte kanal/ frekvens, vil displayet vise en vandret søjle med signalstyrken og navnet på multiplexet den ligger I, efter få sekunder. Tryk OO igen for at tilføje kanalen og forlade manuel indstilling. 9

10 DRC (Dynamic Range Control) DRC kan ved hjælp af komprimering af kanaler afhjælpe forskelle I det dynamiske område eller lydniveauer mellem kanaler. Tryk od og derefter A/S Indtil det ønskede menupunkt vises. Tryk for OO at bekræfte og herefter på A/S for at vælge den ønskede DRC værdi. Tryk OO for at bekræfte. 10

11 Skift kanalrækkefølge Tryk od og dereftera/s Indtil det ønskede menupunkt vises. Tryk OO for at bekræfte. Vælge kanalrækkefølge Den øverste linie I displayet viser den aktuelle kanalrækkefølge (her vist alfanumerisk). Denne rækkefølge kan ændres. Du kan vælge mellem favoritkanaler, alfanumerisk, aktive kanaler eller inaktive kanaler. Tryk A/S for at bladre mellem de forskellige muligheder. Tryk OO for at bekræfte. 11

12 Information I displayet (DAB) Tryk på q for at ændre den information der vises I displayet. Dynamic Label Segment (DLS) Dette er rullende tekstinformation fra den aktuelle DAB-kanal. Program Type (PTY) Dette er en beskrivelse af den type program, der I øjeblikket sendes på den pågældende DAB-kanal (F.eks nyheder) Multiplex Name Dette viser navnet på den radiostation, som udsender det program, du lytter til (f.eks Danmarks Radio DAB ). Tid og Dato Dette viser tid og dato udsendt af radiostationen og er dermed helt præcis, Frekvens Dette viser kanalnummer og transmissionsfrekvens. Signalinformation Dette viser den digitale bitrate og signaltilstand. Signalniveau Displayet viser det signalniveau, som modtages med en værdi mellem 0 og 100. En værdi på 0 indikerer et meget ringe signal. Signalstyrke Signalstyrken vises vha. en vandret søjle I displayet. Tryk på q igen, for at gå tilbage til starten. 12

13 FM kom godt I gang Tænd adaptoren hvis du ønsker at høre FM radio og tryk på os, hvis adaptoren automatisk stiller ind på DAB. Hvis det er første gang, du lytter til FMbåndet, vil der blive stillet ind på starten af FM-båndet (87.50 MHZ). Ellers vil der blive stillet ind på den FM-kanal, du sidst lyttede til. Tryk på A/S for at søge opad eller nedad på frekvensbåndet. For at starte en automatisk søgning efter aktive kanaler, skal du trykke på O q. Du kan søge efter næste aktive kanal medoq. Adaptoren vil ikke vise frekvensen før næste kanal er fundet. Når slutningen af frekvensbåndet er nået, starter søgningen forfra på frekvensbåndet. Tryk på q for at se information udsendt af radiostationen. 13

14 FM-menustruktur 14

15 Information i displayet (FM) For at ændre i information der vises i displayet, skal du trykke gentagne gange på q. Displayet vil bladre gennem følgende menupunkter: Radio text Dette er den rullende tekstinformation fra den aktuelle FM-kanal. Det kan bla. være musiktitler eller detaljer om programmet. Program Type Dette er en beskrivelse af den type program, der i øjeblikket sendes på den pågældende FM-kanal (F.eks. nyheder) Tid og dato Dette viser tid og dato udsendt af radiostationen og er dermed helt præcis. Station name Dette viser navnet på den kanal, som du aktuelt lytter til. Tryk på q igen, for at gå tilbage til starten. 15

16 Generel betjening Gem kanaler Adaptoren kan gemme op til 10 DAB- og 10 FM-kanaler. Tryk O0for at gemme den aktuelle kanal på programplads 0. Tryk O9for at gemme den aktuelle kanal på programplads 9, og så fremdeles. Vælg en gemt kanal Vælg DAB ved at trykke på oa eller FM ved at trykke på os. Tryk herefter på den numeriske knap hvor du har gemt dem ønskede kanal. 16

17 Indstilling af Ur Tryk od og vælg derefter menupunktet <Clock> med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Vælg menupunktet <Set clock> med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Indstil timetallet med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Indstil minuttallet på samme måde. Indstil derefter årstallet på samme måde og til sidst Måned og dag, <Month> og <Day>. Uret vises når adaptoren slukkes. Du kan også vælge menupunktet <autoset clock> ved at trykke A/S for at indstille tiden automatisk. 17

18 Indstilling af alarm Bemærk at uret skal være indstillet, inden du kan indstille en alarm. Tryk od og vælg derefter menupunktet <Clock> med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Tryk OO igen og vælg alarm 1 eller alarm2 med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Indstil alarmen med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Vælg derefter lyden til alarmen med A/S, DAB, Buzzer eller FM. Tryk OO for at bekræfte. Vælg derefter dato for alarmen med A/S. 18

19 Efter indstilling vil displayet vise status for alarmen i 3 sekunder og derefter vende tilbage til det forrige, som blev vist på displayet. Når alarmen lyder, kan du trykke på OO for at udsætte alarmen i 9 minutter. - eller tryk på en hvilken som helst anden tast, for at slå alarmen fra. For at fortryde en alarm skal du indstille alarmen til Off i stedet for On. 19

20 Sleep Tryk od og vælg derefter menupunktet <Clock> med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Vælg derefter menupunktet <Sleep> med A/S. Tryk OO for at bekræfte. Indstil herefter en tidsperiode mellem 0 og 60 sekunder. Tryk OO for at bekræfte når det ønskede interval vises i displayet. Ikonet for sleep vises nu i displayet. Adaptoren vil nu automatisk slukke, efter den valgte tidsperiode. 20

21 Tilslutning af tuner for direkte IR betjening med B&O fjernbetjening. Ved direkte IR betjening sender B&O fjernbetjeningen direkte til både tuneren og det B&O produkt som tuneren er tilsluttet. Tuneren og B&O produktet betjenes således parallelt. Med direkte IR betjening kan lyden fra tuneren høres i eventuelle linkrum, men det er ikke muligt at betjene tuneren fra et linkrum. Når tuneren er tilsluttet med direkte IR betjening kan lyden fra tuneren høres i eventuelle linkrum, men tuneren kan ikke betjenes fra linkrummet. Direkte IR betjening virker i enhver B&O opstilling, men tunerens interne IR-modtager er ikke plasma safe. For at sætte tuneren til direkte IR betjening med en B&O fjernbetjening, skal tuneren programmeres med følgende 2 informationer: 1. Der skal åbnes for betjening via intern IR modtager. a. Tilslut strøm til tuneren. b. Mens den røde lampe lyser, tast qq Hvis modtageren er tilsluttet som AAUX til en audiomaster, skal tuneren gå aktiv når der tastes AAUX på en B&O fjernbetjening. Ligeledes skal den gå inaktiv, når en anden source vælges. AAUX er fabriksindstillingen. (AAUX = Shift-Radio på Beolink 1000) Hvis tuneren er tilsluttet som en DVD source, skal tuneren gå aktiv når der tastes DVD, og så fremdeles. Eksempel: Programmering af source til Phono: a. Tilslut strøm til tuneren. b. Mens den røde lampe lyser, tast qqy0r. Hvis en anden source end Phono ønskes, tastes den i stedet. 21

22 Tilslutning af tuner for Datalink betjening. Ved betjening via Datalink, sender B&O fjernbetjeningen kun til audio- eller videomasteren. Audio- eller videomasteren sender derefter betjeningsdata til tuneren. Med Datalink betjening opnås fuld betjening af tuneren fra eventuelle linkrum. For at sætte tuneren i Datalink betjening: a. Tilslut strøm til tuneren. b. Ved CD/ PH source: qq002 a. Tilslut strøm til tuneren. b. Ved Atape1/ Atape2 source: qq002 22

23 23

24 2612u2 24

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

BeoLink PC 2. Vejledning

BeoLink PC 2. Vejledning BeoLink PC 2 Vejledning Bemærkning vedrørende installation Hensigten med denne påmindelse er at henlede din opmærksomhed på 820 22 i National Electrical Code (Kapitel 1, 54 i Canadian Electrical Code),

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning Sådan bruger du bredbånds-tv Brugervejledning Om TV og Film Kom nemt i gang med TV og Film leje og få adgang til et bredt udvalg af film, underholdning, nyheder og sport fra de bedste danske og internationale

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere