NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOVOZYMES RAPPORTEN 2007"

Transkript

1 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

2 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på Rapportering og revision er revideret af Pricewaterhouse- Coopers (PwC), der også har gennemgået og vurderet rapporten på grundlag af AA1000 Assurance Standard. Rapporteringsuniverset er en dedikeret hjemmeside, der rummer både årsrapporten og mange andre informationer. Vi supplerer løbende årsrapporten med rapportstof såsom fondsbørsmeddelelser, ny heder og telekonferencer, og som noget helt nyt i år vil vi hvert kvartal sætte fokus på et relevant tema. Temarapporterne offentliggøres i forbindelse med kvartalsregnskaberne. Rapporteringsuniverset skal gøre informationen lettere tilgængelig og tilgodese brugernes forskellige behov. Således kan den enkelte bruger blandt andet sammensætte sin egen udgave af rapporten ved hjælp af funktionen Min Rapport. Det vil også være muligt at hente for eksempel telekonferencer som podcasts. Rapporteringsuniverset skal ses i sammenhæng med resten af med særskilte opdateringer og links til andre sider på Novozymes hjemmeside. Kommentarer og respons på rapporteringsuniverset og er meget velkomne og kan sendes til redaktionen. Revisionen omfatter finansielle, sociale og miljømæssige data, og PwC har forholdt sig til alle artikler i Novozymes Rapporten Online er disse sider mærket + Revideret af PwC. Se også erklæringerne i rapporten. PwC har ikke revideret den del af rapporten, som findes online under menupunktet Supplerende rapportering. Under Supplerende rapportering findes vores Communication on Progress i forhold til Global Compact, rapportering i forhold til Global Reporting Initiative (GRI) samt data om vores aktiviteter i Brasilien, Danmark, Indien, Kina, Storbritannien, Sverige og USA. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), Årsregnskabsloven og OMX Den Nordiske Børs Københavns supplerende krav til regnskabsaflæggelse. Desuden er den udarbejdet i overensstemmelse med Global Reporting Initiative G3 Guidelines for Sustainability Reporting. Hvis der er uoverensstemmelser mellem den trykte rapport og online-rapporten, er den trykte rapport juridisk gældende. Besøg Novozymes online-rapporteringsunivers på

3 Ledelsens beretning 1 Indhold Resultater 2 Forord 4 Nøgletal Salg og markeder 10 Bestyrelsens beretning 14 Finansiel, miljømæssig og social redegørelse Aktuelle temaer 20 Bioinnovation i praksis 22 Succesrigt år baner vejen til 10 i Bioethanol skaber vækst i Novozymes og debat i verden 28 Novozymes udvider i Indien 30 Enzymer til vaskemidler vinder frem 32 Partnerskaber er fremtiden inden for forskning 34 Det langsigtede perspektiv Ledelse 36 Bestyrelse og direktion 38 Corporate governance Regnskab 40 Ledelsespåtegning 41 Den uafhængige revisors påtegning 42 Uafhængig erklæring om miljømæssig og social ansvarlighed 44 Anvendt regnskabspraksis 52 Risikofaktorer 55 Resultatopgørelse 56 Egenkapitalopgørelse 58 Balance 59 Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver 60 Miljø-, social- og videndata 62 Noter 84 Hoved- og nøgletal 85 Virksomhedsoversigt 86 Aktieinformation 89 Regnskab for Novozymes A/S 98 Ordliste

4 2 Forord Morgengry for bæredygtig udvikling Klima og bæredygtig udvikling kom for alvor på den globale dagsorden i Det er godt nyt for verden og for Novozymes. Det er en spændende tid, vi lever i. En tid, hvor det ene banebrydende videnskabelige resultat afløser det andet; hvor hele kloden er blevet vores marked og arbejdsplads, og hvor verden er vågnet op til en erkendelse af, at der er behov for en gennemgribende, global indsats for at løse klimaproblemerne. Det er en tid, hvor mange hænder og hjerner må arbejde sammen for at holde verden på ret køl og hvor det står klart, at bæredygtighed er forretningsmæssigt fornuftigt. Novozymes tilbyder bioinnovation: Biotekbaserede nyskabelser, der kan erstatte traditionelle måder at opfylde industriens behov på effektivt, billigt og miljøvenligt. På den måde hjælper vores produkter vores kunder og verden på vej mod en mere bæredygtig udvikling. Det har omverdenen fået øjnene op for. Bæredygtighed driver vækst Der er solid dokumentation for vores enzymers positive indflydelse på miljøet. Et groft estimat er, at verden spares for 100 kg CO 2 -udledning, hver gang vores kunder bruger 1 kg af Novozymes enzymer. Det betyder, at vores produkter har reduceret CO 2 -udledningen med cirka 20 mio. tons alene i 2007, primært fordi brug af enzymer frem for traditionelle processer sparer energi. Til sammenligning er Danmarks forpligtelse i henhold til Kyoto-protokollen en reduktion på 13 mio. tons CO 2 om året fra I en verden, hvor forventningerne til globale virksomheder i stigende grad handler om bæredygtighed, og hvor CO 2 - afgifter og høje energipriser er en realitet, skaber netop disse egenskaber øget efterspørgsel efter vores innovation, produkter og service. Og det giver vækst i Novozymes. Det ses tydeligt inden for bioethanolindustrien. Her produceres alternativer til oliebaserede brændstoffer, og enzymer spiller en væsentlig rolle i den proces. Det kan vi mærke i Novozymes, hvor vores salg til bioethanolindustrien er steget markant i Vi kan også mærke det på salget af vaskemiddelenzymer, der i 2007 har vist flot vækst efter flere år med relativ stilstand. Også her er et af argumenterne, at gevinsten ved at tilsætte enzymer til vaskemidler bliver større i takt med, at olieprisen stiger blandt andet fordi man med enzymer kan vaske rent ved lavere temperaturer. Den gryende globale miljøbevidsthed er derfor en god mulighed for Novozymes fordi jo dyrere det bliver at købe råvarer og energi, desto mere værd bliver vores teknologi og vores innovation. Denne udvikling kan allerede nu aflæses i vores tal: Vi opnåede i 2007 en vækst i omsætningen på 14% i lokal valuta og i indtjeningen på 5%, og dermed er vi godt på vej mod at nå vores ambition om en omsætning

5 Forord 3 på 10 mia. kr. i Faktisk er vækstudsigterne for Novozymes så gode, at vi har øget de langsigtede forventninger, og vi tror nu på, at vi muligvis kan nå 10 i 10 alene ved organisk vækst. Blandt andet af den grund har vi valgt at bygge en ny fabrik i USA for at efterkomme den stigende efterspørgsel efter vores enzymer. Et begivenhedsrigt år 2007 var også på andre områder et begivenhedsrigt år. Vi tror på, at de bedste idéer bliver skabt i dialog med andre og indgik derfor i en række spændende partnerskaber rundt om i verden. Herigennem kan vi hjælpe en bred vifte af industrier med at udvikle fremtidens teknologier og produkter. Desuden kunne vi med købet af enzymaktiviteterne fra Biocon Limited sige goddag til 150 nye kolleger i Indien. Biocons enzymaktiviteter udgør et godt strategisk match til vores eksisterende enzymforretning, og med købet får vi en særdeles stærk position på det indiske enzymmarked. Brugen af enzymer er stadig begrænset i Indien, men den stigende velstand i det indiske samfund giver gode vækstperspektiver. Sidst på året kunne vi også byde velkommen til 83 nye canadiske kolleger efter købet af Philom Bios Inc., der fremstiller mikroorganismer til landbruget. Rethink Tomorrow Så alt i alt var 2007 endnu et godt og spændende år for Novozymes. Og et år hvor verden for alvor begyndte at få øjnene op for de positive klimagevinster, der er forbundet med vores bioinnovation. Denne mulighed skal vi forstå at udnytte til fulde. Novozymes fik nyt slogan i 2007 Rethink Tomorrow og det er netop det, vi skal. Vi skal hjælpe vores kunder med at gentænke morgendagen. Til gavn for kund erne, til gavn for verden og til gavn for Novozymes. Steen Riisgaard, Administrerende direktør

6 4 Nøgletal 2007 Nøgletal 2007 Omsætning: mio. kr. Resultat af primær drift: mio. kr. Årets resultat: mio. kr. Overskudsgrad: 19,9% Frie pengestrømme før opkøb i % af omsætningen: 12,9% Afkast af investeret kapital (ROIC): 21,7% Vandforbrug, m 3 : Energiforbrug, GJ: Arbejdsulykker, frekvens: 4,8 Arbejdsbetingede lidelser, frekvens: 1,7 Omsætning Omsætningen steg med 9% Resultat af primær drift og årets resultat Resultat af primær drift steg med 11% Mio. kr Mio. kr Resultat af primær drift Årets resultat

7 Nøgletal Primær drift og frie pengestrømme før opkøb i procent af omsætningen Overskudsgraden blev 19,9% Afkast af investeret kapital efter skat Afkast af investeret kapital (ROIC) steg til 21,7% 20 % 25 % Overskudsgrad Frie pengestrømme før opkøb i % af omsætningen Udvikling i vand- og energiforbrug sammenlignet med udvikling i omsætning Indeks beregnet med 2000 som basisår Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser Frekvensen af arbejdsulykker steg til 4,8 200 Indeks 8 Pr. million arbejdstimer Omsætning i lokal valuta Energiforbrug Vandforbrug Frekvens af arbejdsbetingede lidelser Frekvens af arbejdsulykker

8 6 Salg og markeder Salg og markeder Novozymes sælger mere end 700 produkter til flere end 40 forskellige industrier i 130 lande. Salget af enzymer udgør 93% af Novozymes forretning, mens mikroorganismer og biofarmaceutiske produkter udgør henholdsvis 4% og 3%. Novozymes bioinnovation er baggrunden for et bredt spektrum af industrielt fremstillede produkter. Vores produkter bruger naturens egne ressourcer til at forbedre virksomheders ydeevne og produktkvalitet. Desuden hjælper de til at spare vand og energi, få større udbytte af råvarer samt reducere mængden af affald. procentpoint af væksten skyldtes effekten af de opkøb, Novo - zymes foretog i 2006 og Opgjort i lokal valuta var væksten 14%, mens den organiske vækst udgjorde 12% i Enzymer Med 93% af omsætningen er enzymer til industriel anvendelse Novozymes største forretningsområde. Enzymerne er opdelt i følgende kategorier: Vaskemiddelenzymer Tekniske enzymer Fødevareenzymer Foderenzymer Vi forventer, at det stigende fokus på bæredygtig udvikling vil fortsætte i årene fremover i såvel industrien som resten af samfundet. Det vil primært være drevet af bekymring over fremtidige begrænsede ressourcer og de miljømæssige konsekvenser af stigende produktion og øget energiforbrug. Fokus på bæredygtighed har allerede medført vækst i Novozymes, blandt andet i form af stigende salg af enzymer til bio ethanolindustrien, og der er store vækstpotentialer inden for både eksisterende og nye industrier samt applikationer. Novozymes oplevede en meget tilfredsstillende vækst i 2007-salget, og væksten inden for enzymer til vaskemidler og til bioethanolindustrien oversteg forventningerne. Det samlede salg steg 9% til mio. kr. mod mio. kr. i Omkring to Vaskemiddelenzymer Salget til vaskemiddelindustrien steg i 2007 med 10% i danske kroner og 12% i lokal valuta. Dette var særdeles tilfredsstillende og en positiv udvikling fra tidligere års lave vækstrater. Udviklingen i salget skyldtes et øget salg i Europa drevet af nye enzymprodukter, reformulering af vaskemidler til at indeholde flere enzymer samt en større markedsandel. Hertil kommer et fortsat stigende forbrug af vaskemidler med enzymer på tredjeverdensmarkeder. Denne trend vil fortsætte fremover. Novozymes lancerede følgende vaskemiddelenzymer i 2007: Mannaway Stainzyme Plus Procentvis fordeling af salget Geografisk fordeling af salget Vaskemiddelenzymer 30% Foderenzymer 10% Tekniske enzymer 30% Mikroorganismer 4% Fødevareenzymer 23% Biofarmaceutiske ingredienser 3% Europa 41% Asien 20% Nordamerika 32% Latinamerika 7%

9 Salg og markeder 7 Novozymes forventer omkring 5% vækst i salget af vaskemid del enzymer i 2008 og fastholdelse af markedsandelen, som øgedes i Den forventede langsigtede vækst øges til 3-5%, hvilket er over markedets generelle vækstniveau. Ændringen er primært baseret på en forventning om fortsat stigende enzymindhold i vaskemidler, som det blev set gennem Novozymes markedsandel: 55-60% Forventet salgsvækst i 2008: ~5% Forventet langsigtet årlig salgsvækst: 3-5% Salg af vaskemiddelenzymer Mio. kr Tekniske enzymer De væsentligste produkter inden for dette område er enzymer til stivelses-, tekstil- og bioethanolindustrierne. Forretnings området omfatter desuden enzymer til læderog skovbrugsindustrierne samt andre mindre industrier. skyldtes fortsat stigende efterspørgsel efter alternativer til sukker og stigende efterspørgsel efter sødemidler generelt. Inden for tekstilindustrien oplevede vi et fald i salget af enzymer til behandling af denim en konsekvens af den nuværende mode. Der var vækst i salget til tekstilmøllerne, hvor enzymer blandt andet anvendes i fremstillingen af bomuldstekstiler. Novozymes har gennem en årrække arbejdet på at penetrere denne industri, og udviklingen i 2007 indikerer, at det er ved at lykkes. Novozymes lancerede følgende tekniske enzymer i 2007: Spirizyme Ultra Sucrozyme Vi forventer, at hovedparten af de trends, som drev væksten i 2007, vil fortsætte i 2008, og at den samlede salgsvækst for tekniske enzymer vil blive 25-30%. Salget af enzymer til bioethanol industrien vil have afgørende betydning for væksten frem over, og industrien forventes at udgøre en stigende andel af Novozymes samlede salg. Den forventede langsigtede salgsvækst for tekniske enzymer øges. Dette afspejler forventninger om et højt vækstniveau for enzymer til bioethanolproduktion de kommende år, særligt førstegenerationsbioethanolproduktion, jævnfør den nyligt vedtagne energipakke i USA. Novozymes markedsandel: 50-55% Forventet salgsvækst i 2008: 25-30% Forventet langsigtet årlig salgsvækst: 15-18% Salget af tekniske enzymer steg i 2007 med 14% i danske kroner og 22% i lokal valuta, hvilket var meget tilfredsstillende. Den primære årsag til det høje vækstniveau var en fortsat markant stigning i salget af enzymer til bioethanolproduktion drevet af vækst i det amerikanske marked samt en større markedsandel. Salg af enzymer til bioethanolindustrien udgør nu 13% af Novozymes samlede salg. Salg af tekniske enzymer Mio. kr Der er primært to enzymudbydere til den eksisterende bioethanolindustri. Det forventes ikke, at dette umiddelbart vil ændre sig. For de kommende 3-4 år forventes Novozymes salg til bioethanolindustrien at vokse gennemsnitligt 20-25% om året. Den realiserede vækst vil afhænge af udviklingen på det amerikanske marked. I 2008 forventes fortsat stigende produktion af bioethanol i USA samt lidt højere priser på enzymer. Enzymer til stivelsesindustrien, der anvendes til produktion af sødemidler, havde en positiv salgsvækst i Udvikling en Fødevareenzymer Forretningsområdet indeholder enzymer til bageri-, bryggeri-, alkohol-, juice-, vin-, mejeri- og olie- og fedtstofindustrierne samt andre mindre industrier. Salget af fødevareenzymer steg i 2007 med 6% i danske kroner og 9% i lokal valuta. Øget salg til bryggeriindustrien og enzymer til forarbejdede fødevarer, særligt på de asiatiske markeder, bidrog til væksten.

10 8 Salg og markeder Enzymer til bageriindustrien er den største produktkategori inden for fødevareenzymer, og Novozymes sælger her direkte til større industrielle bagerier og gennem distributører. Novozymes sælger globalt og oplever en øget efterspørgsel i tredjeverdenslande som følge af stigende velstand. I 2007 var væksten desuden drevet af øget penetration af friskholdelsesenzymer til bageriindustrien i Europa. vækst i de solgte mængder, men dette blev modvirket af fortsat lavere priser i fodermarkedet. Novozymes fastholdt, sammen med sin alliancepartner, DSM Nutritional Products, sin markedsandel. Salgsudviklingen på virkes af karakteren af Novozymes alliance her deles produktivitetsforbedringer mellem partnerne, hvilket påvirker Novozymes salg til alliancepart neren, idet der afregnes gennem prissætning. Salget af enzymer til drikkealkohol faldt i forhold til Det skyldtes dels lavere efterspørgsel efter alkohol, dels en partiel omlægning fra korn til sukker i alkoholproduk tionen på grund af de højere kornpriser. Når der anvendes sukker, skal der ikke bruges enzymer i fremstillingsprocessen. Novozymes lancerede følgende fødevareenzymer i 2007: Acrylaway TM Saczyme Ultraflo Max Viscoferm Novozymes lancerede følgende foderenzym i 2007: Ronozyme NP Novozymes forventer en flad vækst i salget af foder enzymer i 2008, da prispresset forventes at fortsætte, indtil markedsudvidende innovation bliver introduceret. På det europæiske marked, Novozymes største marked for foderenzymer, tager produktgodkendelse omkring tre år fra det tidspunkt, et nyt produkt er klart. Inden for alle andre enzymindustrier tager det kortere tid. Novozymes forventer at introducere markedsudvidende innovation inden for de næste 1-2 år. Salget af fødevareenzymer forventes fortsat at stige i Enzymer til bageriindustrien vil fortsætte væksten fra 2007 baseret på yderligere penetration af blandt andet friskholdelsesenzymer, men der vil generelt være pæn vækst i alle indu - strier. Det langsigtede vækstniveau revideres lidt ned til omkring 10%. Dette niveau er stadig markant over markedets forventede vækst. Det er fortsat penetration af eksisterende produkter samt effekt af markedsudvidende koncepter, der forventes at drive væksten på sigt. Den forventede langsigtede salgsvækst fastholdes og understøttes af de eksisterende forskningsprojekter. Novozymes markedsandel: ~40% Forventet salgsvækst i 2008: ~0% Forventet langsigtet årlig salgsvækst: 5-10% Salg af foderenzymer Novozymes markedsandel: 30-35% Forventet salgsvækst i 2008: 5-10% Forventet langsigtet årlig salgsvækst: ~10% Salg af fødevareenzymer Mio. kr Mio. kr Foderenzymer Salget af foderenzymer voksede 1% i danske kroner i 2007, 5% opgjort i lokal valuta. Underliggende var der en moderat Mikroorganismer Forretningsområdet omfatter salg af mikroorganismer til industriel rengøring og husholdningsrengøring, spildevandsbehandling, akvakultur og plantepleje. I begyndelsen af 2007 besluttede Novozymes at nedlægge en produktlinje for at forbedre rentabiliteten. Generelt lav vækst i markedet kunne ikke kompensere for det lavere salg som følge af nedlæggelsen. Som følge af denne beslutning tabte Novozymes markedsandel. Det samlede salg endte

11 Salg og markeder 9 11% lavere end i Opgjort i lokal valuta var salget 5% lavere end i Mikroorganismemarkedet er forholdsvis uigennemsigtigt og præges af en række mindre, lokale spillere med relativt kortsigtet adfærd. Endvidere er det generelt sværere at opnå patent beskyttelse på dette marked end på eksempelvis enzymmarkedet. Revision af markedsopgørelsen har ført til en opjustering af den globale markedsstørrelse og en deraf følgende nedgang i Novozymes markedsandel. For 2008 forventes den organiske vækst at være under de langsigtede forventninger, da vi vil forsimple produktporteføljen yderligere for at skærpe konkurrenceevnen og øge rentabiliteten. Købet af Philom Bios Inc. i december 2007 vil øge 2008-salget med omkring 20% i forhold til De langsigtede vækstforventninger fastholdes, understøttet af eksisterende forskning og markedsudvidende projekter. Købet af Philom Bios Inc., der giver adgang til markedet for bæredygtigt landbrug, er et eksempel på tiltag, der understøtter den langsigtede vækst. Novozymes markedsandel: 30-40% Forventet salgsvækst i 2008: 20-30% Forventet langsigtet årlig salgsvækst: 10% Salg af mikroorganismer 350 Mio. kr strategi for området. Det samlede salg for 2007 udgjorde 224 mio. kr., hvilket er en stigning på 67%. Udviklingen kan tilskrives effekt fra opkøbte aktiviteter. For 2008 forventes salget at være omkring 15% lavere end i Udviklingen skyldes forventet nedgang i kontraktmængder, samt at 2007-salg til kliniske forsøg i henhold til kontrakt ikke forventes gentaget i Forventningerne til den langsigtede vækst er uændrede. Forventet salgsvækst i 2008: -15% Forventet langsigtet årlig salgsvækst: 10-15% Salg af biofarmaceutiske ingredienser 250 Mio. kr Konkurrencesituationen Novozymes udbyggede i 2007 yderligere sin position som global markedsleder inden for industrielle enzymer med et procentpoint til estimeret 47%. Inden for industrielle mikroorganismer estimeres den globale markedsandel til 30-40% som følge af revideret markedsopgørelse og et mindre fald i markedsandel Markedsandele inden for enzymer til industriel anvendelse Biofarmaceutiske ingredienser Forretningsområdet udgøres af rekombinante ingredienser og nye teknologier til den biofarmaceutiske industri. I 2007 lå fokus på at integrere de aktiviteter, vi op købte i 2006, samt på at færdiggøre en cgmp-produktions udvidelse af anlægget i Lund, Sverige. Der blev indgået flere samarbejdsaftaler vedrørende udvikling af biofarmaceutiske ingredienser til fremtidig farmaceutisk produktion. Disse aftaler sigter på salg om nogle år og følger Novozymes langsigtede Novozymes 47% BASF 4% Danisco 21% Andre 22% DSM 6%

12 10 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 2007 var et begivenhedsrigt år for Novozymes, hvor forventningerne til salg og indtjening blev indfriet til fulde. De opnåede resultater understøtter det strategiske fokus på accelereret vækst i årene fremover. Novozymes har været aktiv i den globale klimadebat i 2007, hvor især Novozymes enzymer til bioethanolproduktion har fået markant international omtale. Novozymes har løbende introduceret nye produkter og opnået fortsatte produktivitetsforbedringer, hvilket understøtter selskabets økonomiske position og resultater. I 2007 købte Novozymes både indiske Biocon Limiteds enzymaktiviteter og det canadiske selskab Philom Bios Inc., hvilket giver adgang til nye områder med høje vækstrater. Endelig blev organisationen ændret og direktionen udvidet med det formål at fokusere på accelereret vækst og styrke virksomhedens positionering. Alt i alt et år for Novozymes, som bestyrelsen er meget tilfreds med. Finansielle resultater Novozymes omsætning var i mio. kr., en stigning på 9% i forhold til Den organiske vækst i lokal valuta, eksklusive opkøbseffekt, var 12%. Resultat af primær drift steg med 11% til mio. kr., og overskudsgraden steg til 19,9%. Resultat efter skat steg med 14% til mio. kr. Reguleret for engangsforhold var overskudsgraden 18,9% og resultat efter skat 986 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb udgjorde 12,9% af omsætningen. Det er meget tilfredsstillende resultater, særligt set i forhold til den for Novozymes ugunstige udvikling på de internationale valutamarkeder, hvor især den amerikanske dollars udvikling har påvirket de økonomiske resultater negativt. Miljømæssige og sociale forhold Novozymes bestræber sig på at sikre en optimal udnyttelse af de ressourcer, som anvendes i produktionen både ud fra et omkostningsmæssigt og et miljømæssigt synspunkt. For 2007 var målet, at stigningen i forbruget af vand og energi skulle være mindst et procentpoint lavere end salgsvæksten i lokal valuta. Tre sociale mål for 2007 blev ikke nået. Medarbejderomsætningen var større end målsætningen på 8%, primært som følge af en stigende mangel på arbejdskraft i Danmark og i USA. Derudover skete der i 2007 en alvorlig og livstruende arbejdsulykke i Novo zymes. Målet var ingen alvorlige ulykker. Endelig var frekvensen af arbejdsulykker 4,8 pr. million arbejdstimer, mens målet var 4,5. Trods udfordrende betingelser i form af eksterne faktorer og en høj salgsvækst nåede Novozymes hovedparten af de miljømæssige og sociale mål for Og ambitionsniveauet vil fortsat være højt for Værdi for aktionærer De globale aktiemarkeder var i den sidste halvdel af 2007 præget af uro, som syntes skabt dels af forventningen om et stigende renteniveau og en stigende inflation, dels en begyndende kreditkrise i USA. Disse forhold, samt et mediefølsomt bioethanolmarked, medførte en øget volatilitet i Novozymesaktien. Kursen på Novozymes A/S aktie var ved årets udgang 582, svarende til en stigning på 20% over året. Kursen på Novozymes-aktien steg mere end det toneangivende OMXC20- indeks på OMX Den Nordiske Børs København. Markedsværdien af selskabets B-aktier udgjorde 31,6 mia. kr. ved udgangen af Novozymes har i løbet af 2007 tilbagekøbt aktier for 500 mio. kr. Herefter er Novozymes egenkapitalandel på omkring 41%, og målet for et fireårigt aktietilbagekøbsprogram er nået. Programmet blev igangsat for at tilpasse Novozymes kapitalstruktur, således at egenkapitalandelen blev reduceret til et niveau svarende til sammenlignelige virksomheder. Den samlede godkendte ramme for programmet var 4 mia. kr., hvoraf 3,5 mia. kr. er anvendt. Novozymes nåede ikke målet for forbrug af energi, hvilket primært skyldtes den høje salgsvækst, der lagde pres på produktionskapaciteten. Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende, om Novozymes kapitalstruktur og -forvaltning er optimal med henblik på fort-

13 Bestyrelsens beretning 11 sat drift, kapitalomkostninger, afkast til aktionærer med videre. Der er ikke sket ændringer i Novozymes retningslinjer og procedurer for kontrol af kapitalstruktur og -forvaltning i Novozymes indsats for miljømæssig og social ansvarlighed har for syvende år i træk medført, at Dow Jones Sustainability Indexes i 2007 kårede Novozymes til at være den mest bæredygtige virksomhed inden for bioteknologi, både i Europa og globalt. Det er udtryk for en tro på, at indsatsen vil bidrage til selskabets vækst, og det er meget tilfredsstillende. Novozymes har derudover modtaget andre anerkendelser for virksomhedens arbejde med bæredygtighed og for at have bæredygtighed som en del af forretningsgrundlaget. I 2007 fik Novozymes aktionærer tilsammen udbetalt 778 mio. kr., fordelt på 278 mio. kr. i udbytte for regnskabsåret 2006 samt 500 mio. kr. i form af tilbagekøb af egne aktier. Bestyrelsen indstiller, at den etablerede udbyttepolitik fastholdes, og at der udbetales udbytte på 5,00 kr. pr. aktie for regnskabsåret Langsigtede finansielle mål Bestyrelsen finder, at Novozymes nuværende langsigtede finansielle mål fortsat er relevante og udfordrende, særligt set i lyset af de øgede omkostninger til acceleration af den langsigtede vækst. Novozymes langsigtede finansielle mål er: Vækst i resultat af primær drift på mindst 10% p.a. Overskudsgrad på omkring 17% Afkast af investeret kapital efter skat på mindst 15% p.a. Efter syv års positiv og relativt stabil udvikling står Novozymes foran en periode, der formodentlig vil være præget af flere udsving. Fokus på accelereret vækst og udviklingen inden for enzymer til bioethanolindustrien og andre nye forretningsområder tegner en spændende fremtid med udsigt til større vækst, nye konkurrenter og nye samarbejdsmuligheder. Det kan potentielt betyde større usikkerhed, end både direktionen, bestyrelsen og aktionærerne har været vant til. Ved indgangen til 2008 øger Novozymes den forventede langsigtede vækst fra 8-9% til 8-10%. Dette afspejler særligt forventet højere vækst inden for enzymer til vaskemidler og bioethanolproduktion. Sidstnævnte tager dele af den netop godkendte amerikanske energipakke i betragtning. Godkendelsen har igen vist en stærk politisk opbakning til bioethanol i USA. For at imødekomme den fremtidige vækst er det besluttet at bygge en ny enzymfabrik i USA. Udviklingen i Novozymes salg, efterspørgslen efter selskabets bioinnovation i løbet af 2007 og vores forventninger til fremtiden bekræfter bestyrelsen i, at fokus på øget vækst er en rettidig og rigtig beslutning. Grundlaget og kompetencerne, der skal styre Novozymes sikkert mod de langsigtede mål, mener vi er til stede. Forventninger til 2008 Novozymes har følgende forventninger til den finansielle udvikling og til de sociale og miljømæssige forhold for 2008: Finansielle forventninger: Vækst i omsætningen på 11-14% i lokal valuta og 8-11% i danske kroner med de nuværende valutakurser Vækst i resultat af primær drift på 2-5% reguleret for 2007-engangsforhold Overskudsgrad, målt som resultat af primær drift i forhold til omsætningen, på omkring 18% Vækst i årets resultat efter skat på 4-7% reguleret for 2007-engangsforhold Afkast af den investerede kapital efter skat på omkring 20% Frie pengestrømme før virksomhedsopkøb på mio. kr. Investeringer i materielle anlægsaktiver før virksomhedsopkøb på mio. kr. Langt hovedparten af Novozymes salg er uden for Danmark, og derfor har kursen på salgsvalutaerne stor betydning for de økonomiske resultater. Selskabets finansielle forventninger er baseret på spotkursen den 23. januar 2008 for selskabets vigtigste valutaer, herunder den amerikanske dollar.

14 12 Bestyrelsens beretning Sociale og miljømæssige mål: Vand- og energiforbruget må maksimalt stige med 1% mindre end den realiserede salgsvækst i lokal valuta Mængden af fast affald må maksimalt stige med 1% mindre end den realiserede salgsvækst i lokal valuta Genanvendelsen af affald skal være over 40% Udledningen af ozonlagsnedbrydende HCFC er skal være mindre end kg Væsentlige spild/udslip skal helt undgås Personaleomsætningen skal holdes under 12% (svarende til 9% eksklusive effekt af lukningen af sha-produktionen se Begivenheder efter årets afslutning) Fravær skal holdes under 3% Arbejdsulykker med dødelig udgang skal helt undgås Frekvensen af arbejdsulykker med fravær til følge skal holdes under 4,5 pr. mio. arbejdstimer Medarbejdertilfredshed skal være mindst indeks 71 Medarbejdernes udviklingsmuligheder skal være mindst indeks 69 Målene for medarbejdertilfredshed og medarbejdernes udviklingsmuligheder er baseret på resultaterne fra den årlige medarbejderundersøgelse People s Opinion og på et indeks udviklet af analyse- og konsulentvirksomheden Ennova. Novozymes bidrag til en bæredygtig samfundsudvikling, særligt i forhold til at afhjælpe de globale klimaproblemer, har høj prioritet. Når enzymteknologi erstatter konventionelle teknologier, viser det sig oftest, at CO 2 -udledningen reduceres betydeligt, og enzymteknologi har således potentiale til at blive en del af en løsning. I 2008 vil Novozymes intensivere indsatsen på dette område, blandt andet gennem følgende mål: Der etableres en ny procedure for livscyklusanalyser (LCA) for at sikre, at potentialet for CO 2 -reduktion bliver en del af beslutningsgrundlaget for udvikling af nye produkter. Det er første skridt til dels at sætte mål for det samlede CO 2 -reduktionspotentiale i pipeline i 2009, dels at gå efter de forretningsmæssige muligheder, der knytter sig dertil Det skal undersøges, hvordan den øgede LCA-dækning af Novozymes produktportefølje kan anvendes til gradvist at øge sikkerheden af estimatet af den samlede CO 2 -reduktion, som opnås ved Novozymes kunders brug af enzymer. Ambitionen er at sætte konkrete mål for 2009 I 2008 redefineres Novozymes energi- og klimastrategi, herunder konkrete planer og mål for forbedringer i de kommende år Novozymes har i 2007 udviklet en ny metode for yderligere samarbejde med leverandører om bæredygtighedsspørgsmål. I forlængelse heraf er målet for 2008 at gennemføre pilottest af denne metode for ansvarligt indkøb med henblik på implementering i 2009 Forretningsmæssige højdepunkter Enzymer Enzymforretningen har haft et meget tilfredsstillende år, understøttet af ni produktlanceringer. Der er fortsat fuld tillid til omfanget og kvaliteten af eksisterende forskningsprojekter. Enzymer til vaskemidler oplevede i 2007 vækst rater, der ikke er set i de senere år, og bidrog markant til årets samlede vækst. Forklaringen bag denne udvikling skal findes i et øget salg i Europa, fortsat vækst i tredjeverdenslande samt en stabilisering på det nordamerikanske marked. Salget af enzymer til bioethanolproduktion bidrog ligeledes væsentligt til salgsvæksten i Dette område har fortsat stor bevågenhed fra medier, politikere, kunder, investorer med flere. På bioethanolområdet indgik Novozymes i 2007 flere kommercielle og forskningsmæssige alliancer med fokus på fremtidens teknologi, hvor bioethanol kan produceres af biomasse, som for eksempel restprodukter fra landbruget. I september indledte Novozymes et samarbejde med brasilianske CTC om forskning i processer til produktion af brændstof ethanol baseret på restprodukter fra sukkerrør (bagasse), som i dag dels afbrændes, dels bruges på sukkerog ethanolfabrikkerne. Forskning inden for enzymer til bioethanolproduktion baseret på biomasse udgør det største satsningsområde i Novozymes, og meget tyder på, at Novozymes om fire år vil stå meget stærkt med hensyn til kommercialisering af dette område.

15 Bestyrelsens beretning 13 I 2007 gennemførte Novozymes det største opkøb til dato. Købet af indiske Biocon Limiteds enzymaktiviteter anses for meget attraktivt og styrker Novozymes inden for flere markedssegmenter. Novozymes position og mulighed for at få del i den hastige vækst på det indiske marked er nu endnu stærkere. Produktivitetsforbedringer var på et særligt højt niveau i 2007 og en væsentlig årsag til, at Novozymes kunne levere en vækst på 5% i resultat af primær drift (eksklusive engangsforhold) trods stigende råvare- og energipriser og en ugunstig valutakursudvikling. Disse forbedringer har også i 2007 været medvirkende til at frigøre den nødvendige kapacitet i produktionen til at imødekomme det øgede salg. Novozymes påbegyndte en udvidelse af produktionskapaciteten i Kina på baggrund af det høje vækstniveau og udviklingen inden for især salget af enzymer til bioethanol produktion. Mikroorganismer Mikroorganismeforretningen stod over for mange udfordringer i 2007, særligt på det amerikanske marked. Herudover valgte Novozymes at nedlægge en ikke-rentabel produktlinje med deraf følgende tab af markedsandel. Novozymes købte i 2007 canadiske Philom Bios Inc. Købet vil understøtte fremtidige aktiviteter på det voksende marked for bæredygtigt landbrug. Biofarmaceutiske ingredienser I løbet af 2007 er der sket en yderligere intern konsolidering af forretningsområdet, og flere potentielle produkter er blevet kundetestet. Udviklingen for dette forretningsområde var i 2007 som forventet. Novozymes fokus er fortsat rettet mod de langsigtede vækstmuligheder inden for dette område, og det understøttes blandt andet af de forskellige samarbejdsaftaler, der er indgået. tions og Sustainability Development konsolideret som Stakeholder Relations og repræsenteret ved en koncerndirektør. Potentielle forretningsmæssige risici Der pågår i øjeblikket ingen væsentlige retssager. Det er dog værd at bemærke, at retssagen mod Danisco vedrørende enzymer til produktion af bioethanol på det amerikanske marked blev afsluttet i Novozymes fik medhold i sagen og modtog cirka 75 mio. kr. i godtgørelse. Der henvises til Risikofaktorer for yderligere information omkring Novozymes forretningsmæssige risici. Incitamentsprogrammer og bestyrelseshonorar På Novozymes A/S ordinære generalforsamling den 5. marts 2008 indstiller bestyrelsen til, at bestyrelsens samlede honorar udgør 4 mio. kr. Der indstilles desuden de overordnede retningslinjer for direktionens incitamentsprogram til godkendelse. Retningslinjerne er i overensstemmelse med det tidligere besluttede og fremlagte incitamentsprogram for Begivenheder efter årets afslutning Novozymes annoncerede i januar 2008 lukning af streptokokbaseret produktion af hyaluronsyre (sha) i Kina. Beslutningen er ikke af økonomisk betydning for Novozymes og påvirker ikke de fremtidige forventninger. Produktionen blev købt i 2006, og lukningen skyldes en markant ændring i markedsforhold. At udvide Novozymes forretningsgrundlag for at sikre den langsigtede vækst indebærer forretningsmæssige risici og kan til tider nødvendiggøre beslutninger som denne. I begyndelsen af 2008 forstærkedes uroen på de finansielle markeder, hvilket medførte generelle kursfald også for Novozymes-aktien. Forretningsmæssige forhold i øvrigt Midt på året gennemførte Novozymes en organisationsændring, der øger fokus på accelereret vækst inden for alle forretningsområder uden at fjerne fokus fra den overordnede rentabilitet. To organisationsenheder, Enzymes Business og BioBusiness, blev etableret. Derudover blev HR, Communica-

16 14 Finansiel, miljømæssig og social redegørelse Finansiel, miljømæssig og social redegørelse I det følgende redegøres for årets realiserede finansielle, miljømæssige og sociale data i forhold til Novozymes mål og forventninger til regnskabsåret. En komplet oversigt over alle data og nøgletal findes under Regnskab, mens redegørelsen for rapportering i forhold til Global Reporting Initative (GRI) findes under Supplerende rapportering i online-udgaven af. Finansiel redegørelse Med én enkelt undtagelse levede de finansielle resultater i 2007 op til de forventninger, som vi annoncerede ved offentliggørelsen af koncernregnskabet for Engangsforhold påvirkede de finansielle resultater positivt. markedet som helhed. Vores estimater viser, at Novozymes i 2007 har øget sin position som verdens førende enzymproducent til en markedsandel på cirka 47%, hvilket er en stigning på et procentpoint i forhold til Markedsopgørelsen for mikroorganismer blev udbygget i 2007, således at det globale marked er mere fuldstændigt repræ senteret. Dette medførte en opskrivning af markedet og en deraf følgende nedgang i Novozymes markedsandel. Markedsandelsopgørelsen er dog stadig noget usikker på grund af markedets karakter. Den globale markedsandel inden for industrielle mikroorganismer estimeres nu til 30-40%, hvilket afspejler et mindre fald i forhold til Novozymes estimerer ikke markedsandelen for biofarmaceutiske ingredienser. Omsætning I 2007 steg omsætningen 9% til mio. kr. fra mio. kr. i Cirka to procentpoint af væksten kan relateres til opkøb. Væksten opgjort i lokal valuta blev 14% og svarer til en organisk vækst på 12%. Salget af enzymer steg 9% i danske kroner og 14% i lokal valuta. Udviklingen var primært drevet af øget salg inden for enzymer til vaskemiddel- og bioethanolindustrierne. Den overordnede vækst oversteg forventningerne ved begyndelsen af året og er yderst tilfredsstillende. Omkostninger samt licens- og andre driftsindtægter De samlede omkostninger, eksklusive finansposter og skat, steg 9% til mio. kr. i Produktionsomkostningerne steg 11% til mio. kr. Fortsatte optimeringer og produktivitetsforbedringer opvejede delvist stigende råvare- og energipriser. Bruttomarginen faldt fra 53,7% i 2006 til 53,1% i Det skyldtes primært en relativt lav margin på salget af produkter fra 2006-opkøb samt en negativ valutakursudvikling gennem 2007, særligt for den amerikanske dollar og den japanske yen. Salget af mikroorganismer var 11% lavere i danske kroner og 5% opgjort i lokal valuta. Udviklingen skyldtes, at Novozymes valgte at nedlægge en ikke-rentabel produktlinje samt generel lav vækst for forretningsområdet. Salget af biofarmaceutiske ingredienser steg med 67% i danske kroner og 64% opgjort i lokal valuta. Udviklingen kan henledes til effekt af 2006-opkøb. Der henvises til Salg og markeder for en detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte industrier, hvor vi opererer. Markedsandel I 2007 opnåede Novozymes en organisk vækst i salget af industrielle enzymer, som var større end udviklingen i enzym- Salgs- og distributionsomkostningerne steg 9% til 921 mio. kr. og udgjorde 12% af 2007-omsætningen. Stigningen skyldtes et stigende aktivitetsniveau. Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg 13% til 995 mio. kr. og udgjorde 13% af salget i 2007, en stigning på cirka et halvt procentpoint. Stigningen inkluderer øget forskning inden for en lang række projekter, men særligt inden for enzymer til produktion af andengenerationsbrændstofethanol. Administrationsomkostningerne steg 4% og udgjorde 675 mio. kr. i 2007, hvilket svarer til 9% af omsætningen. Personaleomkostningerne udgjorde i alt mio. kr. mod mio. kr. i Det gennemsnitlige medarbejderantal steg til fra i De totale af- og nedskrivninger i 2007 steg 4% til 490 mio. kr. mod 469 mio. kr. i 2006, hvilket kan henføres til stigende investeringer samt virksomhedsopkøb.

17 Finansiel, miljømæssig og social redegørelse 15 Licenser og andre driftsindtægter udgjorde 123 mio. kr. i 2007 mod 59 mio. kr. året før. Udviklingen skyldtes, at Novozymes i 2007 modtog cirka 75 mio. kr. i godtgørelse fra Danisco. Resultat af primær drift Resultat af primær drift steg 11% til mio. kr. mod mio. kr. i Udviklingen i valutakurserne i 2007 havde en markant negativ effekt på væksten i primær drift. Overskudsgraden målt som resultat af primær drift i forhold til omsætningen var 19,9% mod 19,7% i Eksklusive engangsforhold udgjorde resultat af primær drift mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 5%. Finansposter Nettofinansomkostningerne var 96 mio. kr. mod 122 mio. kr. i Faldet i omkostningsniveauet skyldtes en nettovalutakursgevinst på 5 mio. kr. i 2007 modsat et nettovalutakurstab på 50 mio. kr. i Overordnet øgedes nettorenteudgifterne i 2007, da selskabets nettorentebærende gæld steg som følge af opkøbsaktiviteter i 2007, og renteniveauet var højere. Valutakursgevinsten skyldtes primært realiserede og urealiserede gevinster på risikoafdækningen af eksponeringen i hovedsageligt den amerikanske dollar og den japanske yen. Den rentebærende nettogæld steg til mio.kr. i forhold til mio. kr. i (Mio. kr.) Nettovalutakursgevinst/(tab) 5 (50) Nettorenter (78) (26) Andre finansielle poster (23) (46) Finansielle poster i alt (96) (122) Resultat før skat og årets resultat Resultat før skat og årets resultat blev henholdsvis mio. kr. og mio. kr., for begge en stigning på 14%. Den effektive skatteprocent udgjorde knap 25. Investeringer, frie pengestrømme og virksomhedsopkøb Nettoinvesteringer eksklusive opkøb blev 735 mio. kr. i 2007 mod 476 mio. kr. i Stigningen skyldtes blandt andet, at vi har udvidet forskningsfaciliteter i Danmark og Indien, åbnet et nyt kundeservicecenter i Iowa, USA, samt investeret i cgmp-produktionsfaciliteter i Lund, Sverige. Frie pengestrømme før opkøb udgjorde 963 mio. kr., svarende til et fald på 9% sammenlignet med Frie pengestrømme blev anvendt til henholdsvis opkøb, betaling af udbytte for 2006 og til køb af egne aktier. Novozymes foretog i 2007 to virksomhedsopkøb for i alt 716 mio. kr. I oktober 2007 afsluttede vi købet af Biocon Limiteds enzymaktiviteter. Med købet opnår vi blandt andet en stærk position på det indiske enzymmarked, gode distributionskanaler, lokal applikationsviden samt en global position inden for enzymer til vin- og juiceindustrierne. I december 2007 købte Novozymes canadiske Philom Bios Inc., og vi sikrede os dermed adgang til og en større viden om det nordamerikanske marked for bæredygtigt landbrug, hvilket er et nyt marked for vores mikroorganismeforretning. (Mio. kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer eksklusive opkøb (735) (476) Køb af minoritetsaktier (16) 0 Pengestrømme før opkøb Opkøb (716) (477) Frie pengestrømme Betalt udbytte (278) (255) Køb af egne aktier (500) (1.107) Afkast på investeret kapital Den gennemsnitlige investerede kapital i procent af omsætningen var 69% i 2007 og 70% i Afkast efter skat på investeret kapital (ROIC) steg til 21,7% i 2007 mod 20,2% i Reguleret for engangsforhold udgjorde ROIC i ,6%. Indtjening pr. aktie (EPS udvandet) udgjorde i ,47 kr. mod 14,09 kr. i (Mio. kr.) Gennemsnitlig investeret kapital Afkast på investeret kapital (ROIC) 21,7% 20,2%

18 16 Finansiel, miljømæssig og social redegørelse Egenkapitalens udvikling samt beholdning af egne aktier Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af 2007 mod mio. kr. ved udgangen af Egenkapitalen blev forøget med årets resultat og reduceret med valutakursreguleringer af nettoaktiver i datterselskaber, udbyttebetaling samt køb af egne aktier. Egenkapitalen udgjorde 41% af den samlede balance mod 43% ultimo Beholdningen af egne aktier udgjorde ultimo 2007 cirka 3,2 mio. styk B-aktier, svarende til 4,9% af aktiekapitalen. Novozymes har i 2007 anvendt 500 mio. kr. på tilbagekøb af egne aktier. Den nominelle aktiekapital udgør 650 mio. kr. (Mio. kr.) Egenkapital primo Periodens overskud Betalt udbytte (278) (255) Køb af egne aktier, netto (388) (996) Valutareguleringer mv. (84) (60) Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser Minoritetsandele Egenkapital pr. 31. december Incitamentsprogrammer Novozymes opnåede de finansielle mål defineret for aktieoptionsprogrammet for medarbejdere, men ikke alle ikke-finansielle mål. Bestyrelsen har således godkendt en delvis tildeling af årets aktieoptioner til medarbejdere. Ligeledes gælder en delvis målopfyldelse af direktionens incitamentsprogram med hensyn til ikke-finansielle mål. Direktionens mål for økonomisk profit i 2007 blev opfyldt 100%. Incitamentsprogram for direktionen Bestyrelsen indstiller de overordnede retningslinjer for direktionens incitamentsprogram til godkendelse på generalforsamlingen. Retningslinjerne er i overensstemmelse med det tidligere besluttede og fremlagte incitamentsprogram for Udnyttelseskursen beregnes på grundlag af gennemsnittet af slutkursen på de første fem hverdage på OMX Den Nordiske Børs København efter offentliggørelse af årsrapporten for Det underliggende antal aktier i programmet følger heraf. Aktieoptionerne har en optjeningsperiode på et år, en bindingsperiode på tre år efterfulgt af en udnyttelsesperiode på fem år. Baseret på direktionens nuværende grundløn vil værdien af programmet for 2008 efter Black-Scholes modellen udgøre i alt maksimalt 29,9 mio. kr. Aktieoptionsprogrammet vil blive periodiseret og omkostningsført over fire år svarende til programmets serviceperiode. Den regnskabsmæssige værdi for 2008 udgør cirka 8 mio. kr. De foreslåede retningslinjer for direktionens incitamentsprogram findes på fra den 8. februar Derudover findes en komplet oversigt over de miljømæssige og sociale mål for 2008 i Bestyrelsens beretning. Miljømæssig og social redegørelse Vand og energi Målet for 2007 var, at væksten i forbruget af vand og energi fortsat skulle afkobles fra forretningens vækst og højst måtte stige til 1% under den procentuelle salgsvækst. Salgsvæksten var 14% opgjort i lokal valuta, mens vandforbrug og energiforbrug steg med henholdsvis 12% og 13,3%. Målet for vand blev således nået, mens det ikke lykkedes at nå målet for energi. Forklaringen er, at der var stort pres på pro duktions kapaciteten i 2007 på grund af den høje salgsvækst. Målet om afkobling fastholdes for 2008 og frem. Drivhusgasemissioner og energieffektivitet Den samfundsmæssige udfordring, der ligger i de globale klimaforandringer, nødvendiggør ambitiøse forretningsmæssige mål med hensyn til reduktion af udledningen af drivhusgasser. Novozymes mangeårige indsats for effektiv energiudnyttelse har indirekte adresseret udledningen af CO 2 fra vores egen produktion, mens en mere overordnet tilgang til problemstillingen har været under udvikling. Effektiv ressourceudnyttelse og reduktion af udledningen af CO 2 fra egen produktion er en forudsætning for Novozymes konkurrence - dygtighed på længere sigt og vil altid være i fokus, jævnfør Vand og energi ovenfor.

19 Finansiel, miljømæssig og social redegørelse 17 Vi har de senere år analyseret virksomhedens bidrag til reduktion af udledningen af CO 2 set i et produktlivscyklusperspektiv (se også I dette perspektiv kan Novozymes virkelig gøre en forskel gennem innovation og moderne bioteknologi. Et mål for 2007 var fortsat udvikling af en metode til belysning af enzymprodukters potentiale med hensyn til at reducere udledning af drivhusgasser. Målene for 2008 lægger op til en øget indsats på dette område og ligger i direkte forlængelse af 2007-målet. Et andet mål for 2007 var reduktion af drivhusgasser på mere end tons på baggrund af vækst inden for udvalgte industrier. Det vil sige reduktion som følge af vores kunders anvendelse af enzymteknologi. Dette mål blev ikke nået, men en reduktion på tons CO 2 blev realiseret. Genanvendelse af affald Fra 2006 til 2007 var der fortsat fokus på genanvendelse af affald på fabrikkerne. Genanvendelsesprocenten var 43,4, og målet om fastholdelse af en høj genanvendelsesprocent blev således nået. Emission af ozonlagsnedbrydende stoffer Målet for reduktion af udledning af ozonlagsnedbrydende stoffer (HCFC er) er gradvist blevet skærpet de seneste år. Som en konsekvens heraf har der været øget fokus på kontrol og udskiftning af nedslidte køleanlæg. Udledningen har derfor kunnet reduceres til kg HCFC er i Målet for reduktion af udledningen til kg i 2007 blev dermed nået. Målet for 2008 er en udledning på mindre end kg. Miljøvilkår, klager fra naboer og væsentlige spild Novozymes overvåger nitratkoncentrationen i grundvandet omkring fabrikken i Franklinton, North Carolina, USA, og i 2007 blev der registreret 21 overskridelser af den fastsatte grænseværdi (se også Opfølgning på miljøsager nedenfor). Desuden blev der for Novozymes samlet set registreret 17 overskridelser af myndighedsbestemte miljøkrav. Overskridelserne vedrørte fortrinsvis spildevand. De 17 overskridelser er en fordobling i forhold til En væsentlig del af det øgede antal overskridelser vedrører opkøb og udvidelser af fabrikker i løbet af Der er fulgt op med etablering af nye renseanlæg disse steder. Novozymes fik 31 klager fra naboer, som nogle steder kan være generet af især lugt og støj fra vores fabrikker. I 2006 var der 14 klager, og det øgede antal i 2007 skyldes især byggeaktiviteter. Overholdelse af vilkår og begrænsning af gener til et absolut minimum er naturligvis en del af den daglige drift. Novozymes har en målsætning om helt at undgå væsentlige spild herunder for eksempel spild af kemikalier og olie til vand, luft eller jord. I 2007 var der ingen væsentlige spild. Opfølgning på miljøsager I 2003 blev der konstateret forhøjet nitratindhold i grundvandet omkring Novozymes fabrik i Franklinton, North Carolina (se Novozymes Rapporten 2003). Novozymes sendte en omfattende rapport til myndighederne i Supplerende målinger foretaget i 2007 vil blive sendt til myndighederne tidligt i Novozymes forventer yderligere vejledning fra myndighederne senere på året. I 2005 skete der et spild af produkter og råmaterialer hos Novozymes Biologicals Inc. i Salem, Virginia, USA. Spildet var årsag til forurening af et nærliggende vandløb. Novozymes har samarbejdet med myndighederne for at kunne afslutte sagen på en tilfredsstillende måde. Sagen er endnu ikke afsluttet. Udnyttelse af genetiske ressourcer Novozymes og de kenyanske myndigheder Kenya Wildlife Service indgik i 2007 en aftale om, at Novozymes kan udnytte Kenyas mikrobiologiske diversitet kommercielt. Der er tale om en samarbejdsaftale om karakterisering af biodiversiteten udvalgte steder i Kenya, og den indebærer blandt andet overførsel af teknologi og know-how til Kenya. Novozymes får ret til kommerciel udnyttelse af Kenyas mikrobielle diversitet mod økonomisk kompensation. Aftalen er én af flere lignende aftaler, vi har indgået med lande rundt om i verden. Aftalerne er alle baseret på principper i Biodiversitetskonventionen (United Nations Convention on Biological Diversity) principper om fair udnyttelse af biologiske ressourcer.

20 18 Finansiel, miljømæssig og social redegørelse Dyreforsøg I 2007 blev der anvendt forsøgsdyr, hvilket er en stigning på 28% i forhold til Det øgede antal forsøgsdyr skal ses i forhold til den generelle vækst og større bredde i Novozymes forretning. Det er fortsat udvikling og godkendelse af nye produkter, der forudsætter dyreforsøg, og ikke mindst udvikling af nye produkter til den biofarmaceutiske industri. Fisk, mus og rotter udgjorde med cirka 97% langt hovedparten af dyrene. Cirka halvdelen var fisk, som anvendes til analyse af miljømæssige konsekvenser af visse produkter. Vi arbejder løbende på at reducere antallet af forsøgsdyr mest muligt det vil sige anvendelse af færre dyr pr. produkt og i øvrigt at behandle dyrene ansvarligt (læs om Novozymes holdning til dyreforsøg på Personaleomsætning Der er stigende efterspørgsel efter og hård konkurrence om arbejdskraft i flere af de lande, som Novozymes opererer i, særligt i Danmark og i USA, hvor vi har mange medarbejdere. Virksomhederne her oplever generelt en stigende personaleomsætning i disse år. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse Novozymes målsætning til de nye omstændigheder. For 2007 var Novozymes mål en personaleomsætning på under 8%. Dette mål blev ikke nået, idet personaleomsætningen var 9%. Målet for 2008 er 12%. Det svarer til 9%, hvis man ser bort fra lukningen af hyaluronsyreproduktionen i Kina i januar 2008, der medførte afskedigelse af 132 medarbejdere. Det er stadig et ambitiøst mål, og med supplerende mål for medarbejdertilfredshed og medarbejdernes udviklingsmuligheder sættes der nu endnu mere fokus på at sikre, at Novozymes er en attraktiv arbejdsplads. Arbejdsmiljø Frekvensen af arbejdsulykker faldt betydeligt i perioden Fra 2006 til 2007 steg frekvensen fra 3,7 til 4,8 ulykker pr. million arbejdstimer. Målet for 2007 var at holde frekvensen under 4,5. Dermed blev målet ikke nået. Trods målet om at undgå livstruende eller alvorlige arbejdsulykker var en medarbejder i 2007 desværre ude for en sådan ulykke. Den tredje af vores målsætninger på arbejdsmiljøområdet var at undgå arbejdsulykker med dødelig udgang, og det mål blev nået. Diversitet Der har været fokus på diversitetsledelse i Novozymes i de seneste år med henblik på at målrette arbejdet med diversitet som et aktiv for forretningen. Det handler om at respektere forskelligheder og udnytte de muligheder, der ligger i at være forskellige. På dette område rapporterer Novozymes kun data om fordelingen af mænd og kvinder i organisationen (se figuren). Fordeling af mænd og kvinder Topledelse Ledelse Fravær Målet for 2007 var, at fraværet ikke oversteg 3%. Med et fravær på 2,2% blev dette mål nået. Hvert procentpoint svarer til, at cirka 45 medarbejdere ikke arbejder i et helt år. Der er derfor stort fokus på at holde fraværsprocenten så lav som muligt. Total Kvinder Mænd

Mine egne uddrag af rapporten NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

Mine egne uddrag af rapporten NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Mine egne uddrag af rapporten NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com.

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S 06/03/2008 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Direktør Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International ASA

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vi henviser desuden til Novozymes aktionærmagasin, The Zymes, Nr. 1 februar 2009. The Zymes indeholder et uddrag af The Novozymes Report på dansk.

Vi henviser desuden til Novozymes aktionærmagasin, The Zymes, Nr. 1 februar 2009. The Zymes indeholder et uddrag af The Novozymes Report på dansk. Denne danske udgave af The Novozymes Report 2008 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. word og excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd.

Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd. Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd. 14. august 2006 Novozymes tager endnu et vigtigt skridt i retning af at blive en førende leverandør af rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere