Teknisk rapport Dansk vejr siden måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations"

Transkript

1 Dansk vejr siden måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København side 1 af 10

2 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport Titel: Dansk vejr siden måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret Undertitel: with English translations Forfatter(e): John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen Andre bidragsydere: Stig Rosenørn Ansvarlig institution: Danmarks Meteorologiske Institut Sprog: Dansk Emneord: Landstal, månedlige tal, temperatur, nedbør, soltimer, vejrbeskrivelser, påskevejr, Sankthans vejr, Julevejr, Normaler, Rekorder Url: ISSN: Versions dato: Link til hjemmeside: Copyright: Danmarks Meteorologiske Institut Forsidebillede: Bøgen er lige sprunget ud først i maj 2005 i Jægersborg Hegn. Foto: Niels Woetmann Nielsen. side 2 af 10

3 Indhold: Abstract...4 Resumé...4 Indledning...5 Filformat Dansk vejr siden Referencer...10 Tidligere rapporter side 3 af 10

4 Abstract This report contains monthly figures of mean, mean maximum, mean minimum, highest and lowest temperature, acc. precipitation, sunshine and the weather in text for Denmark as a whole and for the period Resumé Denne rapport indeholder månedlige danske landstal af middel, middel maksimum, middel minimum, højeste og laveste temperatur, nedbørmængde, soltimer og beskrivelser af vejret for perioden side 4 af 10

5 Indledning Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har siden oprettelsen i 1872 målt forskellige vejrparametre fra et antal stationer i Danmark. På den baggrund har det været muligt at beregne landstal af forskellige vejrparametre såsom fx temperatur, nedbørmængde og soltimer. DMI har løbende udgivet landstal i forskellige sammenhænge. I 1991 blev landstal af temperatur, nedbør og soltimer samt vejrudsagn for hver måned samt fra året fra perioden derudover udgivet i bogen Dansk Vejr i 100 år fra forlaget Lademann. Den er indtil videre udkommet i 6 oplag, senest i 2000, dækkende perioden august Den seneste udgave af bogen har dannet grundlag for denne rapports talmateriale. Dette er blevet suppleret med data fra i det omfang det var muligt samt fra september 2000 og frem. Således dækkes hele perioden fra i denne rapport. Rapporten vil blive opdateret hvert år. The Danish Meteorological Institute (DMI) has since the beginning in 1872 observed various weather elements at different observation sites in Denmark. These observations have over the years been the basis for the calculation of different country-wise values as i.e. temperature, precipitation and hours of bright sunshine. DMI has continuously published country wise values. In 1991 monthly and annual country- wise values of temperature, precipitation and hours of bright sunshine supplemented by a short description of the weather were published in the book Dansk Vejr i 100 år. The period covered was The latest 6 th edition of the book was published in 2000, covering the period August This climate information from this latest edition has been the data source for this report supplemented with information covering the period and September 2000 December Those the whole period from are covered. This report will continuously be updated with the most recent year. side 5 af 10

6 Forklaring til den medfølgende tabel Denne rapport præsenterer publicerede månedlige lands- og årstal af temperatur, nedbør og soltimer for Danmark siden 1874 i et Excel-regneark. Helt nøjagtig er det måneds- og årstal for landet som helhed af: Døgnets middeltemperatur Døgnets maksimumtemperatur Døgnets minimumtemperatur Den højeste temperatur Den laveste temperatur Den akkumulerede nedbørmængde De akkumulerede soltimer Udover disse tal er hver af månederne og årene i perioden blevet karakteriseret med en kort tekst, ligesom vejret i henholdsvis Påsken og Julen samt Sankthans aften hvert år har fået et par ord med på vejen. Forskellige vejrrekorder er også markeret og endelig kan alle tal sammenlignes med normalen fra den af World Meteorological Organization (WMO) seneste anviste standardperiode Dette sidste sker ved at føre cursoren hen over tallet der skal sammenlignes, hvorefter normalen vises i et separat vindue. For de enkelte år er der benyttet data fra i starten udelukkende manuelle vejrstationer, der efterhånden er blevet suppleret mere og mere med både semi- og fuldautomatiske stationer. Landstallene er igennem tiderne beregnet på et til enhver tid repræsentativt stations- og datagrundlag og der er benyttet forskellige vægtninger af data. Stationsgrundlaget og de forskellige beregningsmetoder er ikke publiceret eller rapporteret særligt godt og det er derfor ikke muligt at afdække, hvordan landstallene helt nøjagtigt er fremkommet. Siden engang i 1950 erne vides det dog med sikkerhed, at man har benyttet data og metoder, således at arealvægtningen nogenlunde ligner den nuværende - data fra Jylland vægtes med 7/10 og data fra Øerne med 3/10. Temperatur måles i ventilerede afskærmninger 2 meter over jordoverfladen. Nedbør måles 1,5 meter over terræn. Registrering af solskinstimer kræver, at horisonten er fri hele vejen rundt, og at Solen er mindst 3 grader over horisonten. Når der ovenfor skrives at denne rapport indeholder de løbende publicerede landstal er det dog ikke helt korrekt. Hvis der sammenlignes med tidligere publicerede klimatal kan meget små ændringer forekomme. Dette hænger sammen med en fortsat kvalitetssikring af data. Derudover er landstal af solskinstimer korrigeret i forhold til tidligere publiceret materiale. Igennem tiderne er instrumenterne til registrering af solskinstimer nemlig ændret. I 2002 gik DMI over til en ny, automatisk og mere præcis målemetode. Dette betød et meget stort brud i forhold til de gamle målinger og i forbindelse med overgangen benyttede man lejligheden til at korrigere alle gamle landstalsmånedsværdier af solskinstimer således at de nu er sammenlignelige på det nye niveau. Det er dette nye talsæt for solskinstimer, fra 1920 og op til i dag, der er med i denne rapport. Korrigering af soltimer er tillige beskrevet i detaljer i DMI Teknisk Rapport 03-19, Det skal også nævnes at man kan støde på forskellige versioner af landstal af temperaturer, der kan afvige fra denne rapports temperaturserie. En sammenligning af beregningsgrundlaget før og efter 1956/57 har nemlig efterfølgende givet nogle korrektionsfaktorer ( C) for landtemperaturen, der kan påføres i perioden Forskellen i beregningsgrundlaget kan derved negligeres når der side 6 af 10

7 foretages sammenligning over tid. Som sagt er disse korrektioner blevet påført landstals-serien af temperatur i nogle sammenhænge, men ikke alle. Det har bevirket, at landstal af temperatur i en årrække har eksisteret i 2 versioner - en med korrektioner og en uden korrektioner. Det må understeges, at denne rapport præsenterer de løbende publicerede ukorrigerede landstal af temperatur. Korrektioner angives i tabel 1. jan feb Mar apr maj jun jul Aug sep okt nov dec År -0,06-0,01-0,04-0,07-0,09-0,20-0,21-0,18-0,14-0,15-0,14-0,15-0,12 Table 1. Korrektioner ( grader Celsius), som kan påføres landstal af middeltemperatur for Danmark i perioden , således at forskellighederne i beregningsgrundlaget igennem tiden kan negligeres. This report presents published monthly and annual country-wise values of temperature, precipitation and hours of bright sunshine from Denmark since 1874 in a Excel spread sheet. In details it is monthly and annual values for the country as a whole of: Daily mean temperature Daily mean maximum temperature Daily mean minimum temperature Highest temperature Lowest temperature Accumulated precipitation Accumulated hours of bright sunshine In addition every month and year in the period are characterised by a short text as well as the weather during Eastern, Christmas and Midsummer Day. The different record breaking months and years are also marked and finally the figures can be compared with the Standard Normal values from the period (latest WMO recommended). Looking back in history the calculations of the different parameters always have been based upon the existing station- and data availability at that specific time. Furthermore different methods of data weighting have been used. The selection of stations back in time and the different methods of the calculations have never been published and for that reason the exact details concerning the meteorological parameters for the country as a whole partly are unknown. Since 1950s it is however known, that methods and data more or less look like today what concerns the area weighting data from Jutland are weighted with 7/10 and data from the islands with 3/10. Temperature are measured in louvered screens at 2m above ground level. Precipitation is measured at 1.5m above ground level and hours of bright sunshine in such a way that the horizon is visible 360 degrees. Hours of bright sunshine are only measured, when the Sun are at least 3 degrees above the horizon. When compared to earlier published key country-wise values minor changes can been found. This can be related to an ongoing quality control of data. The sunshine country-wise values have been corrected compared to earlier published material. The instruments for registration of hours of bright sunshine have been changed several times since In 2002 DMI converted to a new, automatic and more precise measuring method. That introduced a side 7 af 10

8 very large gap between old and new measurements. At he same time the opportunity to correct all the old sunshine values also was exploited in such a way so the time series of hours of bright sunshine now can be compared from 1920 to now. This report contains this new data set of hours of bright sunshine. The correction of hours of bright sunshine are also described in details in DMI Technical Report 03-19, It should also be mentioned that both corrected and uncorrected country-wise temperature values exist as two separate published series. By comparing the figures before and after 1956/1957, correction factors (in degrees Celsius) have been found, which can be added to mean temperatures for Denmark in the period , when comparing over time (see the table). The correction factors have been added to the temperature series in some cases, but not all. In general corrected data have been used in all presentations of the temperature series on a time scale, while the uncorrected data have been used in all the cases, where it was important to compare the values with already published data in yearbooks back in time. In this report only the published uncorrected country-wise temperature values have been included. side 8 af 10

9 Filformat Dansk vejr siden 1874 Datamaterialet medfølger denne rapport i et EXCEL regneark. Filen indeholder for hver måned og år en linie bestående af: 1. År. 2. Måned. 3. Evt. markering af vejrrekord, angivet med R. 4. Generel beskrivelse af vejret i tekst. 5. Middeltemperatur i grader Celsius. 6. Højeste temperatur i grader Celsius. 7. Laveste temperatur i grader Celsius. 8. Middel af maksimumtemperatur i grader Celsius. 9. Middel af minimumtemperatur i grader Celsius. 10. Nedbørmængde i mm. 11. Solskin i timer. 12. Vejret i Påsken og Julen samt Sankthans aften er angivet under Særlige begivenheder med tilhørende dato. Data are included in this report as an EXCEL spread sheet. For every month and year the file contains one line in the following format: 13. Year. 14. Month. 15. Eventually a record breaking mark R. 16. General description of the weather in text. 17. Mean temperature in degrees Celsius. 18. Highest temperature in degrees Celsius. 19. Lowest temperature in degrees Celsius. 20. Mean maximum temperature in degrees Celsius. 21. Mean minimum temperature in degrees Celsius. 22. Accumulated precipitation in mm. 23. Accumulated hours of bright sunshine. 24. The weather during Eastern, Christmas and Midsummer Day are stated in Særlige begivenheder (special events) with matching dates. side 9 af 10

10 Referencer Rosenørn, S. og Lindhardt, K., 2000: Dansk Vejr i 100 år. Lademann Tidligere rapporter Tidligere rapporter fra Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på adressen: Previous reports from the Danish Meteorological Institute can be found on: side 10 af 10

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13

METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 99-13 Technical DAIH Report 99-13 METEOROLOGICAL ITITUTE MIITRY OF TRAPORT TECHICAL REPORT 99-13 Observed Wind peed and Direction in Denmark - with Climatological tandard ormals, 1961-90 Observeret vindhastighed

Læs mere

Fremtidige klimaforandringer i Danmark

Fremtidige klimaforandringer i Danmark Fremtidige klimaforandringer i Danmark Danmarks Klimacenter rapport nr. 6 2014 Serietitel: Danmarks Klimacenter rapport Titel: Fremtidige klimaforandringer i Danmark Forfattere: Martin Olesen, Kristine

Læs mere

Danmarks Klimacenter rapport 13-06 Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2012. Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen

Danmarks Klimacenter rapport 13-06 Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2012. Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen 13-06 Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2012 Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen København 2013 www.dmi.dk/dmi/dkc side 1 af 67 Kolofon Serietitel: Danmarks Klimacenter

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM

TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM TECHNICAL REPORT NO. 13 Automatic generation of contour lines based on DK-DEM Brigitte Rosenkranz, Thomas Knudsen, Hanne E. Mortensen, Peter Bøving Michealsen Indhold Summary and Introduction Poul Frederiksen,

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013 Skelnen mellem pesticidkilder Miljøprojekt nr. 152, 213 Titel: Skelnen mellem pesticidkilder Redaktion: Nina Tuxen, Sandra Roost og Julie Lund Laurberg Kofoed, Orbicon Angelina Aisopou, Philip J. Binning,

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013 Titel: Forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje Redaktion: DELTA

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr.

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Arbejdsrapport fra DMU nr. 232, 2006 Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand

Arsen i dansk grundvand og drikkevand. Bind 1: Arsen i dansk grundvand Arsen i dansk grundvand og drikkevand Bind 1: Arsen i dansk grundvand Titel: Forfatter: Anden bidragyder: URL: Emneord: Arsen i dansk grundvand og drikkevand - Bind 1: Arsen i dansk grundvand Flemming

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter

Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter Faglig rapport fra DMU, nr. 496 [Blank page] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner Udarbejdet af: Margit Velsing

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Managerial Ownership and Financial Performance

Managerial Ownership and Financial Performance Copenhagen Business School Ph.D. Thesis Department of International Economics and Management 2002 Managerial Ownership and Financial Performance Advisor: Professor Steen Thomsen Author: Ph.D. candidate

Læs mere

Glem alt om præcision

Glem alt om præcision Glem alt om præcision Økonomisk. Det kan lyde paradoksalt, men den lette og lige adgang til informationer og computernes store beregningskapacitet har ikke gjort det lettere at lave præcise økonomiske

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur.

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur. Ejendomme LIGE ADGANG juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser VVS Frisør Forsikrin BANK Professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS juridisk analyse af kvinders og mænds adgang

Læs mere