Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb"

Transkript

1

2 Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig med analyser af tendenser, indsatser og reformer på det danske arbejdsmarked siden 2012, blandt andet via ansættelse i Cabi. På hjemmesiden publicerer analyze! opdaterede statistikker og analyser vedrørende det danske arbejdsmarked. Kontakt analyze! Skejby Vænge Aarhus N Telefon:

3 1. Indledning 1.1 Baggrund og formål Udgangspunktet for denne analyse er en hypotese om, at der kan gøres mere for at hjælpe unge, der fuldfører et STU-forløb, med at opnå og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med nærværende analyse er derfor at belyse i hvilken grad personer, der har fuldført et STUforløb, opnår og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet (eventuelt via forudgående uddannelse). 1.2 Analyse Overordnet følges, hvordan tilknytning til arbejde og uddannelse udvikler sig for personer, der har fuldført et STU-forløb. Opnår de tilknytning? Og hvis ja, opretholdes denne tilknytning? Dette sker med udgangspunkt i DREAM-registeret, hvor det er muligt på alle STU-elever at se og følge deres forsørgelsesgrundlag uge for uge. I arbejde eller uddannelse På denne baggrund defineres arbejde og uddannelse som: Ordinær uddannelse, hér defineret ved: o SU-berettigede uddannelser Beskæftigelse, hér defineret ved: o Selvforsørget via beskæftigelse o I fleksjob o I skånejob. Selvforsørget via beskæftigelse Selvforsørget via beskæftigelse er tilfældet, hvis det af DREAM-registeret fremgår, at en person er uden offentlig forsørgelse og det samtidig fremgår, at vedkommende betaler arbejdsmarkedsbidrag, da dette betyder, at vedkommende er i et ansættelsesforhold og dermed i beskæftigelse. Der er ikke nødvendigvis tale om fuldtidsbeskæftigelse. Der kan også være tale om aflønning i forbindelse med en uddannelse, f.eks. EGU eller erhvervsuddannelse. Selvforsørget på anden vis end via beskæftigelse I DREAM-registeret figurerer nogle personer uden offentlig forsørgelse og betaler heller ikke arbejdsmarkedsbidrag. Disse forsørger sig selv på anden vis end via beskæftigelse (og offentlig forsørgelse). Deres forsørgelsesgrundlag kan for eksempel være selvstændig virksomhed eller samlever- eller forældreforsørgelse. De kan i realiteten være uden for arbejdsmarked og uddannelsessystem og behandles som sådan i nærværende analyse. Afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse Derudover opereres med afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse, der er tilfældet, hvis personen er på én af følgende typer af offentlig forsørgelse: På ledighedsydelse (afklaret til fleksjob) På arbejdsløshedsdagpenge

4 På kontanthjælp og jobparat På uddannelseshjælp og åbenlys uddannelsesparat. Disse fire ydelsesgrupper medtages som separat gruppe, fordi disse ydelser indikerer, at personen er klar til at påtage sig et job eller starte i ordinær uddannelse og således er tættere på arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet end personer, der er på andre typer af offentlig forsørgelse. Vinkling af analysen Det vælges at belyse situationen ved at følge to grupper af personer: Personer, der er i arbejde eller uddannelse i ugen efter fuldført STU-forløb o Bevarer de tilknytningen til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet? Personer, der ikke er i arbejde eller uddannelse i ugen efter fuldført STU-forløb o Opnår de tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet? Når det vælges at tage udgangspunkt i status i ugen efter fuldført STU-forløb skyldes det, at interessen ligger i at se, hvordan personerne klarer sig i umiddelbar forlængelse af det fuldførte STU-forløb. Nedslagstidspunkter Analysen belyser afsluttede STU-forløb i kalenderårene 2012 henholdsvis I den version af DREAM-registeret, der anvendes til analysen, er der data om forsørgelsesgrundlag frem til og med uge 48 i Dette betyder, at det for elever, der har afsluttet STU-forløb i 2013, er muligt at belyse deres forsørgelsessituation ni måneder frem fra afslutningsdato. For elever, der har afsluttet STUforløb i 2012, er muligt at belyse deres forsørgelsessituation 21 måneder frem fra afslutningsdato. Status opgøres 3, 6 og 9 måneder efter fuldført STU-forløb for begge kalenderår og også efter 21 måneder for STU-forløb fuldført i Usikkerheder i analysen Den enkelte persons forsørgelsesstatus 3, 6, 9 og 21 måneder efter fuldført STU-forløb er baseret på forsørgelsesoplysninger for én uge i DREAM-registeret (og oplysninger om arbejdsmarkedsbidragsbetaling i måneden efter den pågældende uge, hvis der ikke er registreret offentlig forsørgelse i den pågældende uge). Idet der er tale om forsørgelsesoplysninger i blot én uge kan dette give en usikkerhed i opgørelsen ved, at resultatet vil kunne være et andet, hvis der var valgt en uge før eller efter dén, der anvendes i opgørelsen. Det anbefales, at anvende resultaterne som retningsgivende indikatorer på situationen og udviklingen frem for en eksakt opgørelse. Data til analysen Styrelsen for IT og Læring har leveret CPR-numre på elever, der har fuldført et STU-forløb, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som driver DREAM-registeret, hvorpå der er udtrukket data fra DREAMregisteret til nærværende analyse. Projektet er godkendt af Datatilsynet.

5 2. Opsummering I 2012 fuldførte personer et STU-forløb. I ugen efter fuldført STU-forløb var 61 personer i arbejde eller uddannelse. Disse 61 personer udgør lidt under seks procent af det samlede antal fuldførte STU-elever i Ni måneder efter fuldført STU-forløb er 113 personer i arbejde eller uddannelse (10,5 procent af de personer) og 21 måneder efter fuldført STU-forløb er cirka 17 procent af de (184 personer) i arbejde eller uddannelse. Nye personer kommer i arbejde eller uddannelse i løbet af disse ni og 21 måneder mens nogle, der var i arbejde eller uddannelse, mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Af de 61 personer, der var i arbejde eller uddannelse i ugen efter fuldført STU-forløb, var 80 procent (49 personer) fortsat i arbejde eller uddannelse ni måneder efter fuldført STU-forløb. Og 21 måneder efter fuldført STU-forløb er det tilfældet for cirka 72 procent af de 61 (44 personer). 15 af de 61 personer er på offentlig forsørgelse 21 måneder efter afsluttet STU-forløb og to er selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse personer var hverken i gang med arbejde eller uddannelse i ugen efter fuldført STU-forløb. Heraf var to afklaret til at kunne starte i job. Disse personer udgør cirka 94 procent af det samlede antal fuldførte STU-elever i Lidt over seks procent (64 personer) af de er i arbejde eller uddannelse ni måneder efter fuldført STU-forløb. Omkring 14 procent (140 personer) af de er i arbejde eller uddannelse 21 måneder efter fuldført STU-forløb. 21 måneder efter fuldført STU-forløb er der i alt 886 personer, som ikke er i arbejde eller uddannelse, og som potentielt kan blive en del af arbejdsmarkedet. 544 af disse er på førtidspension. I 2013 fuldførte personer et STU-forløb. I ugen efter fuldført STU-forløb var 62 personer i arbejde eller uddannelse. Disse 62 personer udgør cirka seks procent af det samlede antal fuldførte STU-elever i Ni måneder efter fuldført STU-forløb er cirka 13 procent af de (132 personer) i arbejde eller uddannelse. En lidt højere procent end for procent af de 62 (47 personer) er fortsat i arbejde eller uddannelse ni måneder efter fuldført STU-forløb. 10 af de 62 personer er på offentlig forsørgelse ni måneder efter fuldført STU-forløb og fem er selvforsørgende på anden vis en via beskæftigelse 974 personer var hverken i arbejde eller uddannelse i ugen efter fuldført STU-forløb. Disse 974 udgør omkring 94 procent af det samlede antal fuldførte STU-elever i Lidt under ni procent af de 974 (85 personer) er i arbejde eller uddannelse ni måneder efter fuldført STUforløb. Altså en lidt højere andel end for Ni måneder efter fuldført STU-forløb er der i alt 903 personer, som ikke er i arbejde eller uddannelse, og som potentielt kan blive en del af arbejdsmarkedet. 462 af disse er på førtidspension.

6 3. Analyse af fuldførte STU-forløb i 2012 I 2012 fuldførte personer et STU-forløb. Tabel 1 nedenfor viser forsørgelsesstatus over tid for disse personer som samlet gruppe. I ugen efter fuldført STU-forløb var 61 personer i arbejde eller uddannelse. Disse 61 personer udgør lidt under seks procent af det samlede antal fuldførte STU-elever i Ni måneder efter afsluttet STU-forløb er 113 personer i arbejde eller uddannelse svarende til 10,5 procent af de fuldførte. Et år og ni måneder (21 måneder) efter afsluttet STU-forløb er 184 personer i arbejde eller uddannelse svarende til cirka 17 procent af de fuldførte. 886 var hverken i arbejde eller under uddannelse 21 måneder efter fuldført STU-forløb. 30 af disse var selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse og var således ikke offentligt forsørget, mens resten var offentligt forsørget. 21 var klar til at påtage sig et arbejde eller starte i en ordinær uddannelse. Tabel 1: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2012 FULDFØRTE STU-FORLØB i mdr. Selvforsørgende via beskæftigelse I fleksjob I skånejob På SU I alt - i arbejde eller uddannelse På ledighedsydelse På arbejdsløshedsdagpenge På sygedagpenge På kontanthjælp, jobparat På uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat I alt - afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat Ressourceforløb Forrevalidering Revalidering Førtidspension I alt - uden for arbejdsmarked og uddannelse Ikke bosiddende i Danmark Død I alt

7 3.1 Personer i arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb Tabel 2 nedenfor viser, hvordan forsørgelsesstatus udvikler sig over tid for de 61 personer, der var i arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb. Ni måneder efter afsluttet STU-forløb er 49 (80 procent) af disse fortsat i arbejde eller uddannelse. Syv er på offentlig forsørgelse. Fem er selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse. 21 måneder efter afsluttet STU-forløb er 44 (72 procent) fortsat i arbejde eller uddannelse. 15 er på offentlig forsørgelse. To er selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse. Tabel 2: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2012 og som var i arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb FULDFØRTE STU-FORLØB i mdr. Selvforsørgende via beskæftigelse I fleksjob I skånejob På SU I alt - i arbejde eller uddannelse På ledighedsydelse På arbejdsløshedsdagpenge På sygedagpenge På kontanthjælp, jobparat På uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat I alt - afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat Ressourceforløb Forrevalidering Revalidering Førtidspension I alt - uden for arbejdsmarked og uddannelse Ikke bosiddende i Danmark Død I alt

8 Tabel 3 nedenfor viser mere detaljeret, hvordan de 61 personers forsørgelsesstatus udvikler sig over tid opdelt på, hvad deres forsørgelsesgrundlag var i ugen efter fuldført STU-forløb. Tabellen viser eksempelvis, at 12 af de 18, der var selvforsørgende via beskæftigelse i ugen efter fuldført STU-forløb, fortsat er selvforsørgende via beskæftigelse 21 måneder efter fuldført STU-forløb. Mens én er i fleksjob og én er på arbejdsløshedsdagpenge og så videre. Tabel 3: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2012 og som var i arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb FULDFØRTE STU-FORLØB i mdr. Selvforsørgende via beskæftigelse I fleksjob På arbejdsløshedsdagpenge Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat Forrevalidering I alt I fleksjob På ledighedsydelse I alt I skånejob Førtidspension I alt På SU Selvforsørgende via beskæftigelse På arbejdsløshedsdagpenge Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat I alt

9 3.2 Personer uden for arbejdsmarked og uddannelsessystem i ugen efter afsluttet STU-forløb Tabel 4 nedenfor viser, hvordan forsørgelsesstatus udvikler sig over tid for de personer, der hverken var i arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb. Ni måneder efter afsluttet STU-forløb er 948 (94 procent) af disse fortsat uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Heraf er 11 er afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse. 64 er i arbejde eller uddannelse (seks procent). 21 måneder efter afsluttet STU-forløb er 869 (86 procent) af de fortsat uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Heraf er 17 afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse. 140 er i arbejde eller uddannelse (14 procent). På de følgende sider vises, hvordan forsørgelsesgrundlaget udvikler sig for personer, der i ugen efter afsluttet STU-forløb var på 1) kontanthjælp (aktivitetsparat) 2) under forrevalidering eller revalidering og 3) på førtidspension. Tabel 4: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2012 og som var uden for arbejdsmarked og uddannelsessystem i ugen efter afsluttet STU-forløb FULDFØRTE STU-FORLØB i mdr. Selvforsørgende via beskæftigelse I fleksjob I skånejob På SU I alt - i arbejde eller uddannelse På ledighedsydelse På arbejdsløshedsdagpenge På sygedagpenge På kontanthjælp, jobparat På uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat I alt - afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat Ressourceforløb Forrevalidering Revalidering Førtidspension I alt - uden for arbejdsmarked og uddannelse Ikke bosiddende i Danmark Død I alt

10 3.3 Personer uden arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb kontanthjælp Tabel 5 nedenfor viser, hvordan forsørgelsesstatus udvikler sig over tid for de 328 personer, der var på kontanthjælp og aktivitetsparate i ugen efter afsluttet STU-forløb. Efter et år og ni måneder (21 måneder) er 74 i arbejde eller uddannelse (23 procent) og seks er klar til at komme i gang (2 procent). Mens 248 fortsat er et stykke fra at kunne tage del i arbejdsmarkedet og det ordinære uddannelsessystem. Tabel 5: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2012 og som var uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet og på kontanthjælp (aktivitetsparat) i ugen efter afsluttet STUforløb FULDFØRTE STU-FORLØB i mdr. Selvforsørgende via beskæftigelse I fleksjob I skånejob På SU I alt - i arbejde eller uddannelse På ledighedsydelse På arbejdsløshedsdagpenge På sygedagpenge På kontanthjælp, jobparat På uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat I alt - afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat Ressourceforløb Forrevalidering Revalidering Førtidspension I alt - uden for arbejdsmarked og uddannelse Ikke bosiddende i Danmark Død I alt

11 3.4 Personer uden arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb for-/revalidering Tabel 6 nedenfor viser, hvordan forsørgelsesstatus udvikler sig over tid for de 135 personer, der var på forrevaliderings- eller revalideringsydelse i ugen efter afsluttet STU-forløb. Efter et år og ni måneder (21 måneder) er 27 af dem (20 procent) i arbejde eller uddannelse og syv er klar til at komme i gang (fem procent). Mens 100 fortsat er et stykke fra at kunne tage del i arbejdsmarkedet og det ordinære uddannelsessystem. Tabel 6: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2012 og som var uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet og på forrevaliderings- eller revalideringsydelse i ugen efter afsluttet STU-forløb FULDFØRTE STU-FORLØB i 2012 Selvforsørgende via beskæftigelse mdr. I fleksjob I skånejob På SU I alt - i arbejde eller uddannelse På ledighedsydelse På arbejdsløshedsdagpenge På sygedagpenge På kontanthjælp, jobparat På uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat I alt - afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat Ressourceforløb Forrevalidering Revalidering Førtidspension I alt - uden for arbejdsmarked og uddannelse Ikke bosiddende i Danmark Død I alt

12 3.5 Personer uden arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb førtidspension Tabel 7 nedenfor viser, hvordan forsørgelsesstatus udvikler sig over tid for de 510 personer, der var på førtidspension i ugen efter afsluttet STU-forløb. Efter et år og ni måneder (21 måneder) er 22 i skånejob svarende til fire procent af de 510. Tre er døde mens de resterende 485 fortsat er på førtidspension. Tabel 7: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2012 og som var uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet og på førtidspension i ugen efter afsluttet STU-forløb FULDFØRTE STU-FORLØB i 2012 Selvforsørgende via beskæftigelse I fleksjob mdr. I skånejob På SU I alt - i arbejde eller uddannelse På ledighedsydelse På arbejdsløshedsdagpenge På sygedagpenge På kontanthjælp, jobparat På uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat I alt - afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat Ressourceforløb Forrevalidering Revalidering Førtidspension I alt - uden for arbejdsmarked og uddannelse Ikke bosiddende i Danmark Død I alt

13 4. Analyse af fuldførte STU-forløb i 2013 I 2013 fuldførte personer et STU-forløb. Tabel 8 nedenfor viser forsørgelsesstatus over tid for disse personer som samlet gruppe. I ugen efter fuldført STU-forløb var 62 personer i arbejde eller uddannelse. Disse 62 personer udgør cirka seks procent af det samlede antal fuldførte STU-elever i Ni måneder efter afsluttet STU-forløb er 132 personer i arbejde eller uddannelse svarende til lidt under 13 procent af de fuldførte. 903 var hverken i arbejde eller under uddannelse ni måneder efter fuldført STU-forløb. 35 af disse var selvforsørgende og var således ikke offentligt forsørget, mens resten var offentligt forsørget. 15 var klar til at påtage sig et arbejde eller starte i en ordinær uddannelse. Når det er valgt at belyse status ni måneder efter fuldført STU-forløb skyldes det, at der på det tidspunkt hvor data til denne analyse er udtrukket fra DREAM-registeret, ikke foreligger data for senere tidspunkt for de elever, der har fuldført deres STU-forløb sidst i Tabel 8: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2013 FULDFØRTE STU-FORLØB i 2013 Selvforsørgende via beskæftigelse I fleksjob I skånejob På SU I alt - i arbejde eller uddannelse På ledighedsydelse På arbejdsløshedsdagpenge På sygedagpenge På kontanthjælp, jobparat På uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat I alt - afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat Ressourceforløb Forrevalidering Revalidering Førtidspension I alt - uden for arbejdsmarked og uddannelse Ikke bosiddende i Danmark Død I alt

14 4.1 Personer i arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb Tabel 9 nedenfor viser, hvordan forsørgelsesstatus udvikler sig over tid for de 62 personer, der var i arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb. Ni måneder efter afsluttet STU-forløb er 47 (76 procent) af disse fortsat i arbejde eller uddannelse. 10 er på offentlig forsørgelse. Fem er selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse. Tabel 9: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2013 og som var i arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb FULDFØRTE STU-FORLØB i 2013 Selvforsørgende via beskæftigelse I fleksjob I skånejob På SU I alt - i arbejde eller uddannelse På ledighedsydelse På arbejdsløshedsdagpenge På sygedagpenge På kontanthjælp, jobparat På uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat I alt - afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat Ressourceforløb Forrevalidering Revalidering Førtidspension I alt - uden for arbejdsmarked og uddannelse Ikke bosiddende i Danmark Død I alt

15 Tabel 10 nedenfor viser mere detaljeret, hvordan de 62 personers forsørgelsesstatus udvikler sig over tid opdelt på, hvad deres forsørgelsesgrundlag var i ugen efter fuldført STU-forløb. Tabellen viser eksempelvis, at syv af de 14, der var selvforsørgende via beskæftigelse i ugen efter fuldført STU-forløb, fortsat er selvforsørgende via beskæftigelse ni måneder efter fuldført STU-forløb. Mens to er på SU og to er på arbejdsløshedsdagpenge og så videre. Tabel 10: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2013 og som var i arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb FULDFØRTE STU-FORLØB i 2013 Selvforsørgende via beskæftigelse 14 7 På SU - 2 På arbejdsløshedsdagpenge - 2 På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat - 2 I ressourceforløb - 1 I alt I fleksjob 2 2 I alt 2 2 I skånejob Førtidspension - 1 I alt På SU Selvforsørgende via beskæftigelse - 1 På uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat - 1 Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse - 5 På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat - 3 I alt 28 28

16 4.2 Personer uden for arbejdsmarked og uddannelsessystem i ugen efter afsluttet STU-forløb Tabel 11 nedenfor viser, hvordan forsørgelsesstatus udvikler sig over tid for de 974 personer, der hverken var i arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb. Ni måneder efter afsluttet STU-forløb er 887 (91 procent) af disse fortsat uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Heraf er 12 afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse. 85 er i arbejde eller uddannelse (ni procent). På de følgende sider vises, hvordan forsørgelsesgrundlaget udvikler sig for personer, der i ugen efter afsluttet STU-forløb var på 1) kontanthjælp (aktivitetsparat) 2) under forrevalidering eller revalidering og 3) på førtidspension. Tabel 11: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2013 og som var uden for arbejdsmarked og uddannelsessystem i ugen efter afsluttet STU-forløb FULDFØRTE STU-FORLØB i 2013 Selvforsørgende via beskæftigelse I fleksjob I skånejob På SU I alt - i arbejde eller uddannelse På ledighedsydelse På arbejdsløshedsdagpenge På sygedagpenge På kontanthjælp, jobparat På uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat I alt - afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat Ressourceforløb Forrevalidering Revalidering Førtidspension I alt - uden for arbejdsmarked og uddannelse Ikke bosiddende i Danmark Død I alt

17 4.3 Personer uden arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb kontanthjælp Tabel 12 nedenfor viser, hvordan forsørgelsesstatus udvikler sig over tid for de 343 personer, der var på kontanthjælp og aktivitetsparate i ugen efter afsluttet STU-forløb. Ni måneder efter fuldført STU-forløb er 32 i arbejde eller uddannelse (ni procent) og otte er klar til at komme i gang (2 procent). Mens 302 fortsat er et stykke fra at kunne tage del i arbejdsmarkedet og det ordinære uddannelsessystem. Tabel 12: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2013 og som var på kontanthjælp (aktivitetsparat) i ugen efter afsluttet STU-forløb FULDFØRTE STU-FORLØB i 2013 Selvforsørgende via beskæftigelse I fleksjob I skånejob På SU I alt - i arbejde eller uddannelse På ledighedsydelse På arbejdsløshedsdagpenge På sygedagpenge På kontanthjælp, jobparat På uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat I alt - afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat Ressourceforløb Forrevalidering Revalidering Førtidspension I alt - uden for arbejdsmarked og uddannelse Ikke bosiddende i Danmark Død I alt

18 4.4 Personer uden arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb for-/revalidering Tabel 13 nedenfor viser, hvordan forsørgelsesstatus udvikler sig over tid for de 91 personer, der var på forrevaliderings- eller revalideringsydelse i ugen efter afsluttet STU-forløb. Efter ni måneder er seks af dem (cirka syv procent) i arbejde eller uddannelse og tre er klar til at komme i gang (tre procent). Mens 82 fortsat er et stykke fra at kunne tage del i arbejdsmarkedet og det ordinære uddannelsessystem. Tabel 13: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2013 og som var på forrevaliderings- eller revalideringsydelse i ugen efter afsluttet STU-forløb FULDFØRTE STU-FORLØB i 2013 Selvforsørgende via beskæftigelse I fleksjob I skånejob På SU I alt - i arbejde eller uddannelse På ledighedsydelse På arbejdsløshedsdagpenge På sygedagpenge På kontanthjælp, jobparat På uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat I alt - afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat Ressourceforløb Forrevalidering Revalidering Førtidspension I alt - uden for arbejdsmarked og uddannelse Ikke bosiddende i Danmark Død I alt

19 4.5 Personer uden arbejde eller uddannelse i ugen efter afsluttet STU-forløb førtidspension Tabel 14 nedenfor viser, hvordan forsørgelsesstatus udvikler sig over tid for de 473 personer, der var på førtidspension i ugen efter afsluttet STU-forløb. Efter ni måneder er 25 i skånejob svarende til fem procent af de 473. Én er ikke bosiddende i Danmark mens de resterende 447 fortsat er på førtidspension. Tabel 14: Forsørgelsesstatus over tid for personer, der har fuldført STU-forløb i 2013 og som var på førtidspension i ugen efter afsluttet STU-forløb FULDFØRTE STU-FORLØB i 2013 Selvforsørgende via beskæftigelse I fleksjob I skånejob På SU I alt - i arbejde eller uddannelse På ledighedsydelse På arbejdsløshedsdagpenge På sygedagpenge På kontanthjælp, jobparat På uddannelseshjælp, åbenlys uddannelsesparat I alt - afklaret til arbejdsmarked eller uddannelse Selvforsørgende på anden vis end via beskæftigelse På kontanthjælp, aktivitetsparat På uddannelseshjælp, aktivitetsparat eller uddannelsesparat Ressourceforløb Forrevalidering Revalidering Førtidspension I alt - uden for arbejdsmarked og uddannelse Ikke bosiddende i Danmark Død I alt

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig med

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

UNGE på KANTEN. Karl Schmidt AMK Midt Nord

UNGE på KANTEN. Karl Schmidt AMK Midt Nord UNGE på KANTEN Karl Schmidt AMK Midt Nord 1 2 Statsminister Lars Løkke Rasmussen: Vi har begået et kollektivt uddannelsessvigt Masser af gode viljer. Man må bare konstatere at på trods af det er det sket

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation og evaluering

Læs mere

Fleksjobreformen fokus på ledighedsydelse 3½ år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Fleksjobreformen fokus på ledighedsydelse 3½ år efter fleksjobreformens ikrafttræden Fleksjobreformen fokus på ledighedsydelse 3½ år efter fleksjobreformens ikrafttræden Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 2009 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 16-11-2016 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

Fleksjobreformen fokus på mikrofleksjob

Fleksjobreformen fokus på mikrofleksjob Fleksjobreformen fokus på mikrofleksjob Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation og evaluering af beskæftigelsesrettede

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse Personer under 30 år på offentlig forsørgelse 1. Baggrund Ét af beskæftigelsesministerens mål for 2011 og 2012 var, at antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. Tal for dette

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Signe Færch, MB Dato 27. maj 2014 Sagsnr. 2014-0099873 Dokumentnr. 2014-0099873-6 Kære Signe Færch Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr.

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr. Beskæftigelsesreform Andel i job 3 mdr. efter nyledighed Langtidsledighed Udvikling Kontakt 1. samtale inden for 1 mdr. 1. tilbud inden for 3/6 mdr. Aktivering I % af arbejdsstyrken Aktiveringsberørte

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 2.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 25. SEPTEMBER 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 5. SEPTEMBER 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017

RESULTATRAPPORT 3.KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 18.DECEMBER 2017 .KVARTAL 7 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D..DECEMBER 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur : Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen Figur a: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsløshedsforsikrede, akademikere Figur b: Dagpengemodtagere

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Bestand 1 Effekt Ministeren Ministerens smål 2009 mål Indsatsstatus Økonomistatus Aktiverings -grad Forsørgertr yk Kontanthjælp: Visitationskategori -

Læs mere

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 22. december 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale mål: Flest

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra juli 2013 til juli 2014 2013 2014 Målgruppe / Mdr. JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL Forsikrede

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

RAR Sydjylland 21. juni 2016 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

RAR Sydjylland 21. juni 2016 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet RAR Sydjylland 21. juni 2016 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 27. juni 2016 1 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i Sydjylland april 2016 10.168 aktivitetsparate på kontanthjælp, heraf 2.096 omfattet

Læs mere

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015 1.1 Skal have et merfald på 150 borgere på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn, førtidspension og fleksjob) end landsudviklingen I 2014 var der et merfald på 141 borgere på offentlig forsørgelse

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 215 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Ledelsesinformation: Beskæftigelsesudvalget

Ledelsesinformation: Beskæftigelsesudvalget Ledelsesinformation: Beskæftigelsesudvalget Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1. Ledighedsydelse: 2 13. Sygedagpenge: 1 2. Fleksjob: 2 14. Sygedagpenge: Forløb over 52 uger 1 3. Førtidspension:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Overordnet billede af unge på offentlig Tabel 1. Længerevarende forløb, over et halvt år. Forsørgelse ultimo 2011 juli 2012 januar juli september Kontanthjælp,

Læs mere

Læringsinformation PKØ Januar 2016

Læringsinformation PKØ Januar 2016 1 Læringsinformation PKØ Januar 2016 2 Befolkningsudvikling Flere indbyggere i Hedensted kommune Antal indbyggere i Hedensted kommune 46.400 46.200 46.197 46.000 45.800 45.600 45.400 45.200 45.000 2012

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra januar 2015 til januar 2016 2015 2016 Målgruppe / Mdr. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Effekt af indsatser. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr P Dato:

Effekt af indsatser. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr. 15.00.00-P05-4-13 Dato:14.05.2014 Effekt af indsatser Baggrund Indførslen af resultatbaseret styring på beskæftigelsesudvalget område

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse

Det politiske partnerskab om beskæftigelse Det politiske partnerskab om beskæftigelse Vejen workshop: Den Dynamiske Beskæftigelsesplan Søren Sønderby, KLK og Lone Englund Stjer, Arbejdsmarked og Erhverv Den 4. maj 2015 06-05-2015 1 Ramme for de

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere