Indholdsplan for Efterskolen Epos Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Efterskolen Epos Legende læring Bæredygtighed Lær at lære"

Transkript

1 Indholdsplan for Efterskolen Epos Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan for skoleåret

2 1

3 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen Epos baserer sit arbejde på anerkendende kommunikation og anerkendende og narrativ pædagogik samt legende læring. Det er centralt for skolen at skabe et motiverende miljø, hvor eleverne drives af en indre glæde ved at lære og bruger deres evner og talenter i et fællesskab. Efterskolen Epos lægger vægt på, at elever og medarbejdere gives mulighed for at sætte sig meningsfulde mål og virkeliggøre deres potentiale. På Efterskolen Epos anses selvindsigt som afgørende for læring. Efterskolen Epos har indsigt gennem leg som en central værdi. Vi tror på at prøve ting af, lave fejl og gøre egne erfaringer. Vi tror på, at man kan lære gennem leg, spil og simulationer. Efterskolen Epos anser kreativitet og glæde ved at skabe som centrale værdier. På Efterskolen Epos anses ejerskab over egen læring og udvikling af lederevner som en værdi. Efterskolen Epos tror på at uddanne unge mennesker til medborgere, der tager aktivt ansvar for det samfund og den verden, de er en del af. Skolen har som en central værdi, at elevernes unikke kvaliteter bringes i spil, i et fællesskab som værdsætter mangfoldighed. Efterskolen Epos tror på bæredygtighed og social ansvarlighed. 2

4 Indhold Værdigrundlag for Efterskolen Epos... 2 Indhold... 3 Skoleformens overordnede mål... 4 Faktuel information om Epos... 5 Skolemotto: Lev livet bæredygtigt... 6 Epos pædagogik... 7 Eksempler på aktiviteter på Epos Ugeskema Beskrivelser af de enkelte fag Beskrivelser af valgfag Inklusion på Epos Fantasmos camps Epos camps

5 Skoleformens overordnede mål Et af de primære formål for de danske efterskoler er at bidrage til elevernes livsoplysning, folkelige oplysning og demokratiske dannelse. Herunder gives et indtryk af, hvordan Efterskolen Epos arbejder med disse mål: Livsoplysning Det er en central værdi på Efterskolen Epos at støtte eleverne i at udvikle sig som hele mennesker. Vi beskæftiger os med leg, simulationer og rollespil, og det er en oplagt mulighed for også at arbejde med spørgsmålet: Hvilken rolle ønsker du at spille i dit eget liv? Vi baserer vores arbejde på forskning inden for pædagogik og positiv psykolog, og vi vil beskæftige os aktivt med kvaliteter, som vi ved spiller en rolle i et sundt og afbalanceret liv. Motivation, mening, bæredygtig livsførsel og gode relationer er nogle af nøgleordene i vores arbejde. Se blandt andet de følgende afsnit for at få et indtryk af, hvordan vi arbejder med livsoplysning: Anerkendende kommunikation Bæredygtighed Periodefaget: Surf your life Folkelig oplysning Et ophold på Efterskolen Epos vil også være en udforskning af fællesskabets muligheder. Vi lægger både vægt på fællesskabet på skolen, og på det større fællesskab, vi er en del af, gennem skolens lokalmiljø og interessefællesskaber. Eleverne vil få konkrete oplevelser af at være medskabere af fællesskabet, og har mulighed for at tage en lederrolle i forbindelse med fritidsaktiviteter. Det gælder både i hverdagene, og i forbindelse med større arrangementer i weekender og ferier, blandt andet Fantasmos camps. Se blandt andet de følgende afsnit for mere information: Mentorgrupper Valgfag og fritidsaktiviteter - Tapas modellen Narrativ pædagogik Fantasmos camps Demokratisk dannelse Demokratisk dannelse handler blandt andet om at lære at træffe selvstændige og ansvarlige valg. På Efterskolen Epos får eleverne mulighed for at træne denne evne gennem undervisning der er baseret på leg og spildynamikker. Legen tilbyder en tryg ramme for at udforske konsekvenserne af vores valg, og dermed blive bedre beslutningstagere. Se blandt andet eksempler i afsnittet legende læring og i fagbeskrivelserne for de enkelte fag. I skolens hverdag vil eleverne også blive inddraget i beslutningsprocesser, som får betydning for skolens praksis. Blandt andet vil eleverne få indflydelse på udbuddet af fritidsaktiviteter og valgfag. Vi vil desuden bidrage til elevernes demokratiske dannelse ved at give dem mulighed for at forholde sig til nyheder med større journalistisk dybde. Se for eksempel afsnittet morgensamlinger. 4

6 Faktuel information om Epos Klassetrin og prøveforberedende fag Efterskolen Epos optager elever til 8., 9. og 10. klasse. For alle de prøveforberedende fag gælder det, at folkeskolens formål i de enkelte fag også gælder for fagene på Efterskolen Epos. Fagene følger således "Fælles Mål" og "Vejledende forslag til læseplan", og lærerne udarbejder en årsplan i henhold til ovenstående. Undervisningen i 9. klasse er rettet mod folkeskolens afgangsprøver (FSA) og undervisningen i 10. klasse er rettet imod folkeskolens 10. klassesprøve (FS10). Elever Efterskolen Epos er en almen efterskole, og tilstræber at rumme en mangfoldigt sammensat elevgruppe, som afspejler alsidigheden i det danske samfund. Vores profil er læring gennem leg, og vores vigtigste optagelseskriterium er, at eleven skal brænde for det, vi tilbyder, og skal træffe et selvstændigt og velinformeret valg om at gå på skolen. Vi sikrer, at der er et godt match mellem skolen og eleven ved at invitere alle forhåndsindskrevne elever til at deltage på en eller flere Fantasmos camps, inden de starter på skolen. På baggrund af campen træffer vi i fællesskab den endelige beslutning om elevens indskrivning på efterskolen. Epos pædagogik giver gode muligheder for at tilrettelægge undervisningen således, at den tager vare på elevernes særlige behov - både for de elever, der har brug for mere udfordring, mere støtte eller begge dele. Efterskolen Epos har mulighed for at tilbyde ekstra støtte og specialundervisning for omkring 10-15% af elevgruppen. Elever har mulighed for at gå på Efterskolen Epos i mere end ét år, og vi tilbyder rabatordninger for at støtte familier, der måtte vælge denne mulighed. Efterskolen Epos kan rumme ca. 90 elever. Eventuelle ubesatte sengepladser vil i begrænset omfang blive tilbudt til tidligere elever, og i skolens første år til tidligere camp deltagere. Disse kostelever vil deltage i kostskoletilbuddet samtidig med, at de tager en ungdomsuddannelse andetsteds. Økonomi Egenbetalingen for et ophold på Efterskolen Epos lægges på niveau med landsgennemsnittet for danske efterskoler, og staten giver tilskud som justeres efter familiernes indkomst. På Epos vil vi desuden tilbyde familier mulighed for at søge om en yderligere prisreduktion, ud over statstilskuddet. Prisreduktionen tilbydes familier, hvis økonomi af den ene eller anden grund er trængt. De præcise kriterier for at søge om ekstra prisreduktion vil fremgå af efterskolens hjemmeside. 5

7 Skolemotto: Lev livet bæredygtigt At leve bæredygtigt vil sige, at vi i dag gør ting, som vi i morgen ser tilbage på med glæde og tilfredshed. På Epos vil vi gerne tænke bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør. Blandt andet i de vaner vi har i forhold til vores krop og sind. Herunder er nogle eksempler. MOTION Bevægelse er den ældste form for leg. Og fysisk styrke giver os energi til at lære. På Epos vil vi bruge kroppen hver dag i 40 minutter inden frokost. Vi vil prioritere, at der er mange tilbud at vælge imellem, og derfor får eleverne også selv mulighed for at byde ind som aktivitetsledere. KOST Vi vil øge elevernes bevidsthed om ernæring, og forholdet mellem kosten og vores fysiske og mentale præstationer. Eleverne vil blive inddraget i madlavningen, hvor de også får mulighed for at producere sundt slik. Desuden vil vi beskæftige os med fødevareproduktionens indvirkning på klima og miljø, så eleverne har mulighed for at træffe valg som bevidste forbrugere. Kosten vil være delvist økologisk. FESTER UDEN ALKOHOL Mange bruger fester med alkohol til at vise nogle andre sider af sig selv end dem, de viser til daglig. Men på Epos ønsker vi at skabe en ånd, hvor man naturligt slapper af, og føler sig fri til at vise forskellige sider af sig selv. Gennem teater og rollespil giver vi os selv en pause fra gamle roller, og afprøver nye. Efterskolen vil være vært for fantasifulde fester, således at eleverne føler mindre behov for at holde weekendfester med alkohol udenfor skolen. Efterskolen Epos er naturligvis helt alkoholfri. UNDERHOLDNING DER GØR OS RIGERE Nogle former for underholdning er som tomme kalorier: Den efterlader os med en hul følelse bagefter. På Epos vil vi prioritere den form for underholdning, som gør os rigere. Rollespil og teater bringer os tættere på hinanden, og gør os rige på fælles historier, som bliver en vigtig del af de relationer, vi danner til hinanden. Vi vil inddrage eleverne i en beslutningsproces som skal fremme, at vi er intentionelle omkring vores underholdningsvaner. Sammen vil vi skabe gode rammer for at fremme aktiviteter, som beriger fællesskabet. LIVSLANG LÆRING Epos lægger vægt på, at eleverne udvikler en tilgang til læring som er bæredygtig. Herved forstås, at vi lærer ud fra en iboende glæde ved at udvikle os, og ikke blot for at bestå den næste test. Eleverne vil opleve, at en vedholdende og målrettet indsats giver gode resultater, og at de selv har stor indflydelse på, hvad de gerne vil være gode til. Gennem konkrete oplevelser vil vi give eleven den indsigt, at de kan lære hvad-som-helst med den rette indsats, og at læring er noget, der finder sted gennem hele livet. 6

8 Epos pædagogik Legende læring/ Gamification Legende læring/ gamification' er et nøglebegreb på Epos. At lære gennem leg betyder for os, at eleverne får mulighed for at prøve sig frem, lave fejl og lære af deres egne erfaringer. I stedet for først at præsentere eleverne for en mængde teori, som de derefter skal anvende til at løse opgaver, så ønsker vi, når det er muligt, at vende processen om: Gennem konkrete oplevelser støtter vi eleverne til selv at udlede teori og forstå de større sammenhænge, som deres erfaringer kan indplaceres i. Gamification betyder desuden, at vi vil tilstræbe at eleverne får hurtig og konstruktiv feedback på deres arbejde, og at vi i vid udstrækning vil placere læringen inden for en narrativ/fortællende ramme, som gør undervisningen spændende og vedkommende. Konkrete eksempler på denne undervisningsform kan være: Matematik: Ved at bruge læringsspillet Dragon Box lærer eleverne regler for komplicerede ligninger ved at prøve sig frem, indtil de selv finder løsningen. Samfundsfag: Ved selv at spille rollen som repræsentant for et politisk parti får eleverne førstehåndserfaring med demokratiets processer. Ved at skulle repræsentere et andet standpunkt end sit eget, trænes desuden evnen til at se en situation fra flere perspektiver. Historie: Dilemmaspillet 9. April er et computer-læringsspil, hvor eleven spiller statsminister Stauning, som skal træffe nogle svære valg i forbindelse med Danmarks besættelse under 2. verdenskrig. Vi vil benytte denne type spil som klimaks på et undervisningsforløb. Spillet tjener til at repetere det lærte stof. Desuden gøres historieundervisning dynamisk i stedet for statisk, ved at eleven udfordres til at stille det vigtige spørgsmål: Hvad nu hvis? Psykologi: Samarbejdsøvelser og spil som Prisoners Dilemma giver eleverne erfaring med spilteori og gruppedynamikker, og disse erfaringer kan derefter perspektiveres i forhold til økonomiske, politiske og sociale dynamikker i verden omkring os. Lær at lære Vi introducerer eleverne til ideen om hjernen som en slags muskel, der bliver stærkere af, at vi træner den. Nyere forskning har lært os en del om, hvordan vi giver hjernen de bedste betingelser for at lære nyt, og den viden vil vi indarbejde i undervisningen. Det drejer sig blandt andet om vigtigheden af: At styrke evnen til koncentrere sig og målrette sin opmærksomhed. At give hjernen hyppige korte pauser til at lagre ny viden. At bevare et stabilt blodsukkerniveau mens man lærer. At give plads til gentagelser og efterbearbejdning. At sikre at motivationen er høj, blandt andet ved at sætte sig præcise og tiltrækkende mål, og huske at registrere og værdsætte sine fremskridt. Vi ser det som en af vores fornemste opgaver, at lære eleverne hvordan de lærer. Vores mål er, at eleverne forlader skolen med en lyst til at tilegne sig ny viden, og med en indsigt i, hvordan de lærer bedst. For at nå det mål, vil vi skabe en kultur, hvor vi hylder fejltagelser og giver plads til eksperimenter. Mentorgrupper Hver normal undervisningsuge starter og slutter med, at alle elever mødes i deres mentorgrupper, som består af 6-8 elever og en ansat. Mentorgruppen skal fungere som en tryg base, hvor eleverne har mulighed for at dele vigtige oplevelser med hinanden. Det er 7

9 stedet, hvor man kan fortælle om faglige såvel som menneskelige udfordringer og succeser. Det er også her, man sætter sig mål for den kommende uge, og bruger sin logbog til at reflektere over, hvor man er på vej hen. Pædagogikken omkring mentorgrupperne vil være anerkendende og narrativ. Det betyder blandt andet, at vi respekterer, det er eleverne selv, der er eksperter på deres eget liv, og som bestemmer hvordan deres historie skal fortælles. Typiske spørgsmål at reflektere over i mentorgrupperne er: Hvad er du stolt af ved den forløbne uge? Hvilke personer har gjort indtryk på dig den seneste tid? -Hvad har du lært af deres måde at være på/gøre ting på? Hvad har du været taknemmelig for i denne uge? Hvad har været ugens highlights? Er der noget du gerne vil gøre anderledes i den kommende uge? Hvilke roller har du i fællesskabet på skolen? -Og hvilke af de roller trives du bedst i? Hvilke faglige mål vil du gerne nå i den kommende uge? Hvilke sociale eller menneskelige færdigheder har du lyst til at udvikle i den kommende tid? På nogle mentorgruppemøder vil vi trække på analogien til rollespil, hvor man har et rolleark, som beskriver en fiktiv persons evner og udviklingspotentialer - ofte i form af point som øges, når man stiger i level. Vi vil lade eleverne lave et rolleark for sig selv som mennesker, og derigennem definere hvilke menneskelige, kreative og sociale evner, de gerne vil udvikle. I mentorgrupperne vil vi så løbende følge op, og eleverne kan, i en humoristisk og støttende ånd, hjælpe med at afgøre, hvornår de selv eller andre er steget i level. Fritidsaktiviteter Om aftenen og i weekenderne har eleverne mulighed for at udbyde fritidsaktiviteter for hinanden. Vagtlæreren giver plads til at eleverne kan præsentere deres aktiviteter efter aftensmaden og i weekenderne desuden efter morgenmaden. Herved tilskyndes eleverne til at tage medejerskab over skolens samværsdel, og gøre sig erfaringer med det at indtræde i en lederrolle. Narrativ pædagogik - fortællinger der skaber identitet og fællesskab Rollespil er et stærkt redskab til at afprøve sig selv i nye relationer og interaktionsmønstre. Vi ønsker at bygge videre på denne identitetsafprøvning ved at føre den fra fantasiens og over i virkelighedens verden. Vi vil støtte eleverne i at afprøve, hvilke roller de har lyst til at spille i skolens fællesskab og i livet generelt. Elevernes proces med at skabe nye historier om sig selv bliver styrket, når den bevidnes i gruppen. I praksis vil de ugentlige mentorgruppemøder være med til at udfylde denne bevidningsfunktion. Desuden vil hele skolen mødes med jævne mellemrum for at skabe en lydhør og anerkendende klangbund for elevernes fortællinger om sig selv i fællesskabet. Det vil typisk foregå til fællessamlingen lige før weekenden, og eksempler på aktiviteter kan være, at vi fortæller highlights fra dagen, spiller værdsættelses-poker eller skriver værdsættelsespost, fortæller historier om bemærkelsesværdige oplevelser eller vigtige øjeblikke fra den forløbne uge. Anerkendende kommunikation Vi lærer bedst, når vi føler os trygge, og er en del af et åbent og støttende fællesskab. Fællesskabet skabes af kommunikationen imellem os, og dialog er en kunst man kan øve sig i 8

10 at mestre: Hvordan giver man for eksempel kritik på en måde, så det styrker den anden? Hvilke roller kan være gode at tage, når man samarbejder om et projekt? Hvordan støtter man andre i selv at tage en beslutning? Og hvornår siger venlig stilhed mere end ord? På Epos vil eleverne lære om kommunikation, konfliktløsning og samarbejde på mange måder: Gennem teori, simulationer, praksis og ikke mindst leg. Lærere og ansatte ROLLEMODELLER: Epos ansætter lærere, som sætter handling bag deres værdier, og gør sig overvejelser om, hvilken rolle de ønsker at spille i verden. Det gør vi fordi vi ved, at vores handlinger siger mere end vores ord, når vi søger at inspirere eleverne. ANERKENDENDE KOMMUNIKATION OG MENNESKELIG BALANCE: Skæld ud og irettesættelser virker sjældent efter hensigten, og selv når vi får, hvad vi gerne vil have her og nu, så taber vi på sigt ved, at relationen til den anden person har lidt skade. Vi ansætter lærere der har stor selvindsigt, og som kan rumme og håndtere deres egne følelser, også i pressede situationer. GLÆDE VED UDVIKLING: Vi ansætter lærere som vil noget og er på vej. Vi ser det som en værdi, at skolens lærere er lige så optaget af selv at lære og udvikle sig, som de er i at undervise. Lærerne skal desuden være motiverede for at indgå i et team, som lægger vægt på en høj grad af samarbejde, med henblik på konstant at udvikle og raffinere skolens pædagogik. LEGENDE LÆRING: Vi ansætter lærere, for hvem leg er en livsstil. Ud over at lærerne skal være fagligt kompetente, så forudsætter vi, at de også har en personlig passion for det legende og skabende. Det kan være i form af særlige kreative evner eller interesser, som matcher skolens pædagogiske profil. UNGE INSPIRATORER: I personalet på Epos indgår også et antal unge inspiratorer. Det vil typisk dreje sig om tidligere elever eller camp deltagere, som har afsluttet en ungdomsuddannelse, men endnu ikke har påbegyndt en videregående uddannelse. Inspiratorerne vil blandt andet lede rollespil og andre fritidsaktiviteter, og hjælpe med praktiske opgaver på skolen. 9

11 Eksempler på aktiviteter på Epos Morgensamling Den daglige morgensamling vil være en vigtig anledning til at vække elevernes nysgerrighed og videbegær. En morgen om ugen vil vi vise ugens TED talk, som i temaugerne vil være relateret til det aktuelle tema. En TED talk er et videofilmet foredrag, hvor en ekspert formidler ny viden inden for sit felt på minutter i en form, så den er forståelig for lægfolk. En anden af ugens morgener vil vi høre den seneste middagsradioavis, eller et uddrag fra en nylig P1 Orientering, som læreren har valgt. Ugens tredje morgensamling er disponibel, og kan f.eks. bruges til at elever deler viden eller fremviser et produkt/et medie de har arbejdet med i et valgfag. Det vil være afgørende for morgensamlingerne, at eleverne skal have mulighed for at forholde sig aktivt til stoffet. En TED talk vil typisk blive diskuteret to og to, hvorefter læreren opsamler elevernes refleksioner i plenum. Et aktuelt nyhedsemne kan blive behandlet ved, at eleverne fysisk placerer sig et sted i rummet for at markere deres holdning til emnet. Herefter finder de en diskussionsmakker, som har en anden holdning end dem selv. En øvelse kan så være at træne sig i, på respektfuld vis, at kunne påtage sig den andens rolle, og repræsentere den andens holdning så loyalt som muligt. Intentionen med morgensamlingerne vil i alle tilfælde være at stimulere elevernes undren, og i en legende ånd at eksperimentere med at se tilværelsen fra nye perspektiver. 10

12 Ugeskema I den typiske undervisningsuge på Efterskolen Epos vil vi veksle mellem færdighedstræning og helhedsorienteret læring. Færdighedstræning kunne man også kalde for rugbrødsarbejdet. Begrebet dækker over en systematisk arbejdsindsats, hvor eleven målrettet opøver en bestemt evne gennem gentagelser af opgaver, som gradvist bliver sværere. Det kan f.eks. handle om indlæring af ordforråd, træning af grammatiske principper eller opøvelse af en ny matematisk færdighed. Færdighedstræning vil primært foregå enkeltvis, og ved at benytte spil-inspirerede computerprogrammer, som målretter udfordringen til elevens niveau. Denne type undervisning vil som hovedregel finde sted i formiddagstimerne. Helhedsorienteret undervisning vil som hovedregel være indplaceret i et temaforløb i form af et læringsrollespil. I denne undervisningsform vil eleven skulle arbejde sammen med andre og på tværs af de traditionelle faggrænser. Her opøves færdigheder som overblik, kreativitet, kommunikation og ud-af-boksen tænkning. Denne type undervisning vil primært finde sted i eftermiddagstimerne. Et temaforløb/læringsrollespil vil typisk strække sig over 1-4 uger, og vil involvere en bred vifte af fag og læringsmål. Et skema for en typisk undervisningsuge vil følge denne overordnede struktur: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad 8.20 Mentorgrupper - mål for ugen. Morgensamling, ugens TED-talk Morgensamling varierende indhold Morgensamling, ugens nyheder Valgfag eller periodefag 9.00 Færdighedstræning Færdighedstræning Færdighedstræning Læringsrollespil/ temaforløb Valgfag eller periodefag Pause Pause Pause Pause Pause Færdighedstræning Færdighedstræning Færdighedstræning Læringsrollespil/ temaforløb Valgfag eller periodefag Krop og motion (for nogle: rengøring) Krop og motion (for nogle: rengøring) Krop og motion (for nogle: rengøring) Krop og motion (for nogle: rengøring) Valgfag eller periodefag. Fælles rengøring Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Valgfag Læringsrollespil/ temaforløb Læringsrollespil/ temaforløb Læringsrollespil/ temaforløb Mentorgrupper og derefter fællessamling Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Rollespil og fritidstilbud, ikke obligatorisk Rollespil og fritidstilbud, ikke obligatorisk Aftenthe Aftenthe Aftenthe Aftenthe Aftensamling: Highlights fra aftenens spil Lydbogsaften Aftensamling: Highlights fra aftenens spil Forlænget aftensamling. værdsættelsespoker el.lign Godnat Godnat Godnat Godnat 11

13 Beskrivelser af de enkelte fag Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. På Epos opdeler vi faget dansk i mindre enheder, som kan beskrives under de følgende overskrifter: Skriftlig fremstilling: Eleven lærer at formulere sig klart og varieret indenfor forskellige genrer. Der arbejdes også med glæden ved at skrive, og der undervises i metoder, der kan anvendes i forbindelse med kreative skriveprocesser. Mundtlig fremstilling: Eleven lærer at udtrykke sig mundtligt inden for forskellige genrer, herunder historiefortælling og foredrag. Der anvendes elementer af dramapædagogik i undervisningen, som også vil handle om, hvordan man engagerer sit publikum. Et eksempel på en genre vi vil arbejde med, er de populære TED talks, hvor et videnskabeligt emne gøres let forståeligt gennem et veltilrettelagt foredrag af f.eks. 10 minutters varighed. Litteraturforståelse: Under overskriften de gode bøgers fag vil eleverne stifte bekendtskab med både skønlitteratur og faglitteratur af høj faglig og formidlingsmæssig kvalitet. Faget vil give lejlighed til at diskutere og filosofere over problemstillinger med afsæt i bøgerne. Vi vil i perioder arbejde koncentreret med hver af disse elementer, hvilket skaber gode muligheder for, at vi kan invitere gæstelærere, som er specialister indenfor deres felt, såsom professionelle historiefortællere. Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Matematikundervisning på Epos: På Epos betragter vi matematik som en stige: Hvis man mangler et trin, er det svært at komme højere op. Matematik er med andre ord et fag, hvor indlæringen af hver ny færdighed i høj grad kræver, at tidligere færdigheder er godt på plads. Derfor tilrettelægger vi undervisningen således, at hver elev langt hen ad vejen har mulighed for at arbejde i sit eget tempo. Vi sikrer en høj grad af differentiering i undervisningen ved at anvende moderne og effektive læringsprogrammer som Khan Academy. Gennem vores læringsrollespil og temaforløb bringer vi desuden matematikken i spil i en tværfaglig kontekst. Nogle af de læringsprogrammer, vi bruger, er på engelsk. Vi hjælper elever for hvem dette giver ekstra udfordringer, eller giver dem mulighed for at anvende lignende programmer på dansk. 12

14 Engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Engelskundervisning på Epos: På Epos benytter vi os af de nyeste læringsmetoder, og eleverne vil bl.a. stifte bekendtskab med de anerkendte sprogprogrammer Memrise og Duolingo i undervisningen. Ved at afprøve forskellige former for læringsredskaber og løbende reflektere over kvaliteten af egen indlæring, styrkes elevernes kompetencer i forhold til tilegnelsen af fremmedsprog. På Epos vil eleverne få mulighed for at bruge og styrke både deres skriftlige og mundtlige engelsk-kompetencer gennem deres deltagelse i rollespil og simulationer, hvor engelsk indgår som kommunikationssprog. Eksempler kunne være rollespillet Model United Nations, hvor eleverne får et indgående førstehåndsindtryk af, hvordan FN fungerer. Eller spillet Cop 42, hvor eleverne agerer deltagere i et fremtidigt klimatopmøde. Tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde, samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Tyskundervisning på Epos: På Epos benytter vi os af de nyeste læringsmetoder og eleverne vil bl.a. stifte bekendtskab med de anerkendte sprogprogrammer Memrise og Duolingo i undervisningen. Ved at afprøve forskellige former for læringsredskaber og løbende reflektere over kvaliteten af egen indlæring styrkes elevernes kompetencer ift. tilegnelsen af fremmedsprog. Nogle af de computerprogrammer, vi vil bruge i undervisningen, har tysk og engelsk som instruktionssprog. På Epos vil eleverne også få mulighed for at bruge og styrke både deres skriftlige og mundtlige tysk-kompetencer gennem deres deltagelse i rollespil og simulationer, hvor tysk indgår som kommunikationssprog. Et eksempel på et temaforløb hvor faget tysk vil spille en central rolle, er et simulationsspil om årsagerne til og konsekvenserne af 1864-krigen i det dansk-tyske grænseland. Fransk Formålet med undervisningen i fransk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet fransk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde, samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om fransk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. 13

15 Franskundervisning på Epos: På Epos benytter vi os af de nyeste læringsmetoder og eleverne vil bl.a. stifte bekendtskab med de anerkendte sprogprogrammer Memrise og Duolingo i undervisningen. Ved at afprøve forskellige former for læringsredskaber og løbende reflektere over kvaliteten af egen indlæring styrkes elevernes kompetencer ift. Tilegnelsen af fremmedsprog. På Epos vil eleverne også få mulighed for at bruge og styrke både deres skriftlige og mundtlige fransk-kompetencer gennem deres deltagelse i rollespil og simulationer, hvor fransk indgår som kommunikationssprog. Et eksempel på et temaforløb hvor faget fransk vil spille en central rolle er Den franske revolution og stormen på Bastillen 14. juli, Krop og motion På Epos har vi en helhedsorienteret tilgang til læring. Vi ved at læring ikke kun handler om at bruge øverste etage, men at hjernen fungerer bedst, hvis krop og sind er i balance. Motion er derfor en naturlig del af hverdagen på skolen, og vi afsætter 40 minutter dagligt til fysisk aktivitet. Forskning viser, at træning ikke behøver være langvarig for at give udbytte, men at det vigtige i forhold til effekten af træning og motion er, at holde fokus på det, man laver. På Epos underviser vi således eleverne i at optimere effekten af deres fysiske arbejde, uanset varigheden. Eleverne vil blive præsenteret for en bred vifte af traditionelle idrætsdiscipliner samt mange forskellige spil og lege, og der vil blive arbejdet grundigt med elevernes forståelse (og udførelse) af både de tekniske og taktiske dimensioner af idrætten. Fælles for alle aktiviteter - uanset om det er dans, sport eller jægersoldat-træning på dagens program er, at hver enkelt elev opfordres til at prøve kræfter med sig selv og flytte egne grænser. På Epos handler idræt om mere end blot fysisk aktivitet. Det handler også om at eleverne opnår en forståelse for motionens betydning for deres velvære både kropsligt og mentalt. Hvad sker der med vores muskler, når vi laver visse øvelser? Hvilken slags træning kan bruges til hvad (er det fx en god idé at træne langdistanceløb, hvis jeg gerne vil have en sundere kropsholdning)? Og hvordan reagerer vores hjerne på fysisk aktivitet? Med afsæt i den seneste forskning vil undervisningen komme omkring fysisk aktivitets indflydelse på relevante problemstillinger såsom fysiske skader (både som årsag og forebyggelse), livsstilssygdomme (forebyggelse og rehabilitering) og mentalt helbred (eksempelvis depression, velvære og kognitiv ydeevnevne). Visse dele af idrætsundervisningen vil gå hånd i hånd med faget biologi. Når vi forstår teorien bag kroppens sundhed, og når vi kan måle resultaterne på os selv, styrkes udbyttet både af biologi- og idrætsundervisningen. Religion og kulturhistorie På Epos betragter vi os selv som en del af en multikulturel og multireligiøs verden. Vi tror på, at borgere i denne verden trives bedst, hvis de er rustet til at forstå forskellige synspunkter, tage højde for varierende baggrunde og anskue verden gennem andres øjne. I Religion og Kulturforståelse vil eleverne stifte bekendtskab med nogle af verdens største religioner/trossamfund. Mytologier, som den nordiske og de antikke, vil også blive inddraget i undervisningen for at bidrage til elevernes nuancerede billede af mulige religiøse overbevisninger og sammenhængen mellem tro og kultur. Formålet med undervisningen i Religion og Kulturforståelse er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. Det danske samfund vil fungere som springbræt for diskussioner omkring sameksistens af forskellige trosretninger og værdier, og begreber som ateisme og agnosticisme vil blive taget op. 14

16 Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i forskellige religioner, kulturer og livsopfattelser giver undervisningen eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesker og naturen. En stor del af undervisningen i dette fag vil blive indplaceret som led i temaforløb og læringsrollespil. Biologi Formålet med undervisningen er, at eleverne får mulighed for at udvikle og bruge deres viden om levende organismer og samspillet med omverden til at sætte sig ind i forhold om natur, miljø, sundhed og praktisk anvendelse af biologi. Hensigten er, at eleverne får mulighed for at forstå biologi som et naturvidenskabeligt fag og dets anvendelse som en del af vores kultur og verdensbillede, således at de kan engagere sig i biologiske spørgsmål, som sætter dem i stand til at tage stilling og handle. Vi vil, i undervisningen, især lægge vægt på forståelse og erkendelse af sammenhænge, som bl.a. også omhandler menneskets samspil med naturen. Fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om og indsigt i fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til at udvikle naturvidenskabelige arbejdsformer og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal stimulere og videreudvikle elevernes interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik for at udvikle erkendelse, fantasi og nysgerrighed. Eleverne skal opnå tillid og tro på egne muligheder for at forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger af betydning for den enkelte og for samfundet. Endvidere skal undervisningen bidrage til, at eleverne kan søge indflydelse og medansvar for brugen af naturressourcer og teknik lokalt og globalt. Eleverne skal gennem undervisningen have mulighed for at erkende naturvidenskaben og teknologien som en del af vores kultur og vores verdensbillede. Generelt om de naturvidenskabelige fag på Epos: Gennem temabaserede læringsspil sættes de naturvidenskabelige landvindinger ind i en historisk kontekst. På den måde styrkes forståelsen af, hvordan videnskabelige fremskridt har påvirket menneskets teknologiske, kulturelle og samfundsmæssige udvikling. Historie Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. På Epos gør vi historieundervisningen dynamisk, og gennem læringsrollespil og simultationsspil udfordrer vi eleverne til at stille spørgsmålet: Hvad nu hvis? 15

17 Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er at støtte og ruste eleverne til at blive aktive medborgere i et demokratisk samfund. Undervisningen skal medvirke til at eleverne tilegner sig en viden om det danske samfunds værdier og den historiske udvikling i samfundet. Eleverne skal gennem undervisningen opnå en kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne deltager aktivt i samfundsudviklingen og får en respekt for demokratiets grundværdier. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger. Et eksempel på samfundsfagsundervisningen på Epos er læringsrollespillet Hvem vil være statsminister, hvor eleverne får erfaring med, hvad det vil sige at forhandle og gå på kompromis, og træner deres evne til at anskue en sag fra flere synsvinkler. Geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne opnår indblik i, hvordan geografi og geografisk forskning i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i geografi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Geografiundervisning på Epos: På Epos vil vi gøre geografien levende og nærværende gennem tværfaglige læringsrollespil og simulationer. Eksempler kunne være læringsrollespillet Terra Incognita hvor eleverne, som forskere fra en fremmed verden, skal genopdage og udforske vores fantastiske jord. Eller det tværfaglige forløb Now hvor eleverne med udgangspunkt i 2015 målene i fællesskab skal demonstrere, hvor langt vi er nået siden årtusindeskiftet. I undervisningen vil der blive lagt stor vægt på at eleverne kan anvende korrekt terminologi og relevante modeller samt, at de bliver i stand til at kommunikere deres geografiske viden til forskellige typer af modtagere. 16

18 Beskrivelser af valgfag Smedjen I dette valgfag laver eleverne rekvisitter af metal til rollespil og cosplay. Eleverne lærer grundlæggende smedeteknikker og undervisningen leder frem mod et produkt, som eleven selv har stor indflydelse på, hvad skal være. Bordrollespil I valgfaget bordrollespil deltager eleven i en rollespilskampagne. Som led i valgfaget skal eleverne skabe en interessant karakter som passer til spillets univers, sætte sig ind i spillets regler og gennemføre spillets eventyr i samarbejde med de øvrige deltagere. Kreativt værksted I kreativt værksted arbejder eleverne med at lave kostumer og rekvisitter til rollespil og cosplay. Desuden arbejder eleverne med at dekorere skolen. esport Gennem samarbejdsorienterede computerspil skal eleverne beskæftige sig med emnet: Hvad kendetegner det gode team? Eleverne bliver præsenteret for forksningsresultater der dokumenterer, hvad kommunikationen betyder for godt samarbejde. Desuden vil computerspillene blive brugt som afsæt til at tale om, hvad der kendetegner godt lederskab. Drama og improteater Gennem drama-improvisationsøvelser trænes elevernes mod og glæde ved at udtrykke sig kreativt gennem teater og fortællinger. Lektiecafé I lektiecaféen har eleverne mulighed for at få hjælp til at lave ugens lektier. Krigslive I valgfaget krigslive træner eleverne til at deltage som regiment i det store liverollespil som går under samme navn. Eleverne øver middelalderlige kampteknikker, træner formationer, laver kostumer og digter en baggrundshistorie til deres regiment. Kulminationen på valgfaget er en weekend-ekskursion til det store krigslive-rollespil. Skab din egen verden I dette valgfag skal eleverne opbygge et fantasy-univers fra bunden. Der skal tegnes landkort, verdenens politiske og økonomiske systemer skal beskrives og der skal digtes legender som giver universet dybde. Matematik I dette valgfag kan elever få ekstra støtte eller ekstra udfordring i faget matematik. Valgfaget henvender sig både til elever, der ønsker at indhente matematikfærdigheder fra tidligere klassetrin, og elever der ønsker at få en smagsprøve på mere kompliceret matematik. The Great War Eleverne lærer om nogle af de vigtigste begivenheder under og op til første verdenskrig. Dernæst skabes med udgangspunkt i brætspillet Diplomacy et kontrafaktisk rollespil, hvor 17

19 deltagerne agerer statsledere i perioden op til og under krigen. Deltagerne vil inden spillet ændre på nogle af de historiske forudsætninger så som hvad hvis der inden krigen have fundet en kommunistisk revolution sted i Tyskland?. Gennem et rollespil baseret på forhandling og diplomati genskaber deltagerne begivenhederne omkring krigen, og sammenligner løbende med de virkelige historiske hændelser. 18

20 Inklusion på Epos På Epos er det vores mål at give elever i faglige eller sociale vanskeligheder en oplevelse så tæt på oplevelsen af normalundervisning, som det er muligt, så de får mod på at færdiggøre deres skolegang og fortsætte med en ungdomsuddannelse. For at dette kan lykkes, kræver det støtte til eleverne før, under og efter selve undervisningsaktiviteten. Vi har valgt at iværksætte følgende: Mindre hold og 1 ekstra faglærer i al undervisning: På en typisk skole ville vores 68 elever blive delt i 3 klasser med i alt 3 lærere, men vi har valgt at skemalægge en ekstra faglærer og dele eleverne i 4 mindre hold af ca elever for at skabe bedre betingelser for social og faglig inklusion i læringsfællesskabet. Vi har elever, der bøvler med social angst, autismespektrumforstyrrelser og faglige vanskeligheder, og har erfaret at mindre hold er nødvendige for, at de tør deltage i undervisningen og byde ind mundtligt; at de kan få arbejdsro og holde koncentrationen; og at de kan få tilstrækkelig hjælp, så de dermed kan deltage aktivt og mere fuldgyldigt i læringsfællesskabet. 3 støttelærere i den monofaglig undervisning: I cirka 2/3 af vores undervisningstid har monofaglig undervisning, hvor eleverne forfølger de lærerdefinerede samt deres selvvalgte læringsmål gennem klasseundervisning, gruppearbejde og brug af webbaserede læringsplatforme (fx Khan Academy, Duolingo, idansk). For elever, der har svært ved faget, vil støttelærerne hjælpe ved at stille stilladserende spørgsmål, gennemgå stoffet på alternative måder, hjælpe med research, og samarbejde om opgaveløsningen - alt afhængig af undervisningens form, indhold og sværhedsgrad I den pågældende lektion. For elever, der har svært ved at læse mellem linjerne i kommunikation, vil støttelærerne gentage og oversætte fællesbeskeder med dem på tomandshånd, så mål, regler og rammer for opgaver eller aktiviteter bliver helt tydelige (så spørgsmål som "Hvad skal jeg præcist lave? Hvorfor skal jeg lave det? Hvor længe?" osv. bliver helt tydelige), og så de forstår, hvad det konkret betyder for dem. For elever, der har svært ved at danne sig overblik og planlægge skolearbejdet (typisk ved større, abstrakte og/eller individuelle opgaver), så vil støttelærerne hjælpe dem med at lave konkrete planer med tidsangivelser ("først gør jeg A i 10 min, så B i 5 min, så C i 5 min "); fastholde eleverne i opgaven, hvis de går i stå; samt hjælpe dem til at tjekke og overholde tiden. 3 støttelærere i tværfaglige temaforløb: Med inspiration fra Østerskov Efterskole har vi organiseret eftermiddagens undervisning som en slags avancerede emneuger, hvor eleverne hver uge tildeles en aktiv rolle i en ramme hentet fra historien, litteraturen eller det omgivende samfund. Det gør lærestoffet relevant, meningsfuldt og brugbart for eleverne, og det giver eleverne et alibi og nogle støttende rammer til at prøve sig frem med nye måder at lære og være på - uden at man virker dum eller bliver til grin overfor de andre. Temaforløbene er typisk organiseret som problembaseret gruppearbejde, hvor eleverne skal arbejde sammen om at løse opgaver og udfordringer, som lærerne stiller dem gennem forløbet, samt løbende interagere med de andre elever, lærere og spilverdenen gennem de roller og relationer, som forløbslederen på forhånd har defineret for eleverne. Eleverne er ikke opdelt i klassetrin, men bliver løbende inddelt i nye grupper ud fra, hvad der giver bedst mening ift. deres læring og ift. ugens temaforløb. For elever, der har svært ved at aflæse og tolke andres intentioner og samspil, og som bliver stressede, når de ikke forstår (eller når de misforstår), hvad der sker, vil støttelærerne guide eleverne tæt i kommunikation og samarbejde, så de kan blive bedre til at forstå og navigere i disse interaktioner; samt støtte de grupper, som de er med i, til en god arbejdsproces, så de får de bedst mulige betingelser for at trives og bidrage i undervisningen. For elever, der har svært ved at koncentrere sig om de faglige opgaver i temaforløbene, vil støttelærerne også guide dem på samme vis som i den monofaglige undervisning. 19

21 20

22 Fantasmos camps Fantasmos rollespilscamp afholdes i sommerferien. Den er åben for skolens elever såvel som deltagere udefra, og afholdes som kort kursus under efterskoleloven. Slutmål Campen sigter mod at give deltagerne de følgende kvaliteter med hjem. En øget glæde ved- og evne til- at udtrykke sig og formulere sig sprogligt i en gruppe. Inspiration til i stigende grad at tage lederskab, blandt andet ved at planlægge samt lede rollespilsaktiviteter for andre deltagere. Erfaringer med hvad det vil sige at styre en kreativ proces frem mod et produkt, der kan deles med andre. Oplevelsen af at være en del af et fællesskab, som hylder mangfoldighed. Erfaringer med at samarbejde, og være en harmonisk del af en gruppe. Erfaringer med værdsættelse og anerkendende kommunikation. Campens indhold og form En camp indeholder blandt andet følgende aktiviteter: Rystesammen aktiviteter og fysiske samarbejdslege. Teatersport og træning i improvisation. Undervisning i samarbejde, rolleindlevelse, og dét, at opbygge en fiktiv karakter. Skriveværksted, og workshops om, hvordan man forbereder og leder et rollespil. Rollespil i forskellige former. Udendørs og indendørs, live-rollespil og bordrollespil, fiktive og virkeligheds-baserede. Idræt og udendørs dyste. Praktiske tjanser i køkkenet. Fællessamlinger, med mulighed for at dele highlights /vigtige oplevelser fra dagen. 21

23 Standard ugeskema for en Fantasmos camp Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 8.30 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Sov længe 9.30 Pause Pause Pause Pause Pause : Morgenmad Workshop: Samarbejde og rolleindlevelse Blok A Blok A Blok A Blok A 9.30 Kampen mod kaos. Derefter fælles afrunding Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost frokost Siesta Siesta Siesta Siesta Siesta vi ses! Ankomst 15.30: Rystesammen lege Svedblok Blok B Svedblok Blok B Svedblok Pause pause Pause pause Pause Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Pause Pause pause Pause pause Pause ca. Blok C Blok C Blok C Blok C Blok C Blok C Aftenthe Aftenthe Aftenthe Aftenthe Aftenthe Aftenthe Blok C fortsat Blok C fortsat Blok C fortsat Blok C fortsat Blok C fortsat Blok C fortsat Aftensamli ng Aftensamling Aftensamling Aftensamling Aftensamling Aftensml Godnat Godnat Godnat Godnat Godnat Godnat Campens struktur: Open Space En stor del af campen er struktureret via et Open Space princip. Det betyder, at lærere såvel som deltagere to gange om dagen har mulighed for at udbyde en aktivitet. Aktiviteten vil typisk være et liverollespil, et bordrollespil eller en workshop i at blive en bedre rollespiller eller spilleder. På cosplay-rollespils camps bliver der desuden udbudt cosplay-relaterede aktiviteter såsom sminkeworkshop, photoshoot eller japansk madlavning. Der vil typisk være mellem 4-8 aktiviteter at vælge mellem i hver aktivitetsblok, og holdstørrelserne varierer typisk fra 4-30 deltagere, alt efter hvad en given aktivitet kan rumme. Deltagerne melder sig på de udbudte aktiviteter efter interesse. 22

24 Fordeling af undervisningstimer og pædagogisk tilrettelagt samvær Undervisning ud over Open Space aktivitetsblokke: Ryste-sammen lege første dag: 1,5 time Workshop om samarbejde og rolleindlevelse: 2 timer Aftensamlinger: 3,5 timer Svedblok : 3 timer Kampen mod kaos: 2 timer Fælles afrunding: 1 time I alt: 13 timer Open Space aktivitetsblokke A blokke: 12 timer B blokke: 2 timer C blokke: 26,5 timer I alt 40,5 timer heraf vil en væsentlig andel af timerne omtrent en til to tredjedele være aktivitetsblokke, der er ledet af en lærer. Forklaring til skemaets indholdselementer Ryste-sammen lege: Samarbejdsopgaver, icebreakers, diskussioner i små grupper af emner som hvad er en god rollespiller. Workshops: Se uddybet beskrivelse nedenfor. Aftensamlinger: Aktiviteter som: Fortæl et highlight fra et af dagens rollespil; fortæl en historie fra din dag; visualisering og gættekonkurrence til et stykke musik, der er valgt af en lærer eller deltager. Legen avisboden : Præsenter en karakter du har spillet i løbet af dagen, og digt en minihistorie om karakteren sammen med aktivitetslederen. Svedblok: Idrætsaktiviteter ude og inde. F.eks. fægteturnering eller levende counterstrike med nerf guns. Kampen mod kaos: Rengørings-rollespil. Der holdes fælles brainstorm om, hvilke kvaliteter der skaber en god task-force. Deltagerne deles op i grupper og nogle udnævnes til kaptajner i kampen mod kaos. Der spilles dramatisk musik under selve rengøringen og til sidst samles vi til fælles debriefing, hvor kaptajnerne kan fremhæve de indsatsstyrker der har gjort en særlig god indsats. Fælles afrunding: Campen afsluttes med et lille forløb hvor vi med lukkede øjne og til musik laver en guidet visualiserering af campen der er gået. Derefter udfyldes der evalueringssedler efterfulgt af mundtlig evaluering. Til sidst en afrundende dyst for at kåre campens ninjamester. Uddybende eksempel: Undervisning i samarbejde og rolleindlevelse Gennem en sketch demonstrerer en gruppe arrangører, hvilke former for adfærd, der kan forringe samarbejdet i en rollespilsgruppe og forringe kvaliteten af den fælles historie. Eksempler på negativ adfærd kunne være den initiativløse spiller eller den impulsstyrede spiller. 23

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod

Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 16/9 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod

Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 10/6 2015 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan for Epos efterskolen på Danebod Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan for skoleåret 2015-2016. Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen Epos baserer sit arbejde på anerkendende

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan for Efterskolen Epos Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Indholdsplan for Efterskolen Epos Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan for Efterskolen Epos Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan for skoleåret 2016-2017. 1 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen Epos baserer sit arbejde på anerkendende

Læs mere

Indholdsplan for Efterskolen Epos Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Indholdsplan for Efterskolen Epos Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan for Efterskolen Epos Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan for skoleåret 2016-2017. 1 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen Epos baserer sit arbejde på anerkendende

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv.

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv. Dansk Formålet med faget er at sætte vores elever i stand til at møde det omkringliggende samfund og dettes krav til, at man som nutidig borger skal kunne læse, skrive og udtrykke sig. Vores elever skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Formålet med faget: Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning i samspil med de

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014.

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Ahi Internationale Skole 7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Formål: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Kvalitet i leg-læringstimerne.

Kvalitet i leg-læringstimerne. Kvalitet i leg-læringstimerne. Pædagogerne skal være med til at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling, de skal være med til at skabe fysisk og mental rum, som fremmer børnenes selvværd og

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) I medfør af 10, stk. 1, og 9, stk. 8, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Skjern 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Tilsynserklæring 2015/2016

Tilsynserklæring 2015/2016 Tilsynserklæring 2015/2016 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2014-15 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Samfundsfag Matematik Nyheder Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere