MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6"

Transkript

1 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6

2 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Fællesmål for den alsidige udvikling (for folkeskolen)... 3 Bekendtgørelsen om uddannelsen til studentereksamen (for STX)... 4 MÅLSÆTNINGER FOR WORKSHOPPEN... 4 WORKSHOPPEN... 4 Temaer... 5 HVAD SKAL LÆREREN GØRE INDEN/UNDER/EFTER EN WORKSHOP?... 5 HVAD KAN MIZZ UNDERSTOOD IKKE?... 5 PRISER OG BOOKING... 5 KONTAKTINFO... 6 Videomateriale... 6 Side 2 af 6

3 HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE? Mizz Understood tilbyder et helt nyt, anderledes og ikke mindst aktivt perspektiv på trivsel og mobning i både folkeskolerne, efterskolerne og på gymnasierne. Vi er fire vidt forskellige drenge, som har fundet sammen i et stærkt fællesskab. Vi er fire dansende drenge, der ofte er blevet mødt med fordomme, men gang på gang har vi bevist, at vi som fællesskab står stærkere. Dette er et af vores centrale budskaber i vores workshops: hvis alle tager ansvar i et fællesskab, står man stærkere. En af vores største styrker er derudover, at vi møder de unge i øjenhøjde på et plan, hvor vi kan relatere til og forstå hinanden. BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER Hver i sær har vi, på den ene eller anden måde, oplevet at trives dårligt på et tidspunkt i vores skolegang, og imellem os har vi utallige personlige trivselserfaringer at trække på. I Mizz Understood har vi gjort det til en del af vores mission at udnytte vores stærke fællesskab, danseevner samt vores mange erfaringer til at gøre en forskel. Derfor har vi udviklet et workshop-koncept, som med en anderledes indgangsvinkel skal nå ind til der, hvor man ellers ikke når med ord. Gennem dans og dialog lægger vi op til, at eleverne skal forholde sig til mobningens temaer og på refleksiv vis gøre sig tanker om, hvordan de kan imødekomme problemerne. VORES SYN PÅ MOBNING For Mizz Understood er mobning et fælles problem, og vi anser derfor også løsningen som værende fælles. Vi er bevidste om mobningens forskellige roller, men formidler ikke konkret teori om disse roller i vores undervisning. I stedet fokuserer vi på motivationen for, at vi som individer bør skride ind og handle, når vi kan mærke, at noget er forkert. Derfor har vi også et forebyggende fokus, og fokuserer derfor aldrig på konkrete problemer eller konflikter i klassen. MÅLGRUPPE Vores målgruppe for workshoppens budskaber er bred og henvender sig til både folkeskolens udskoling (7.-9. klasse), 10. klasser og efterskoler samt gymnasier. Det skal understreges, at workshoppen ikke ser ens ud for de forskellige årgange, men at indholdet og udførelsen tilpasses den konkrete målgruppe. FORMÅL Den nyeste undersøgelse fra DCUM viser, at mobning faktisk er et stigende problem i Danmark, hvilket medfører, at mange går rundt og føler sig usikre og isolerede 1, hvilket giver store konsekvenser, som forfølger børn og unge hele vejen gennem folkeskolen, gymnasiet og resten af livet. Dette skræmmende faktum ønsker vi i Mizz Understood at gøre noget ved. Vores workshops har dermed som overordnet formål at gøre eleverne mere bevidste omkring mobning, konsekvenserne og midlerne til at forebygge det. Da vi som mennesker oplever og tolker individuelt, er vores fokus på, at eleverne selv skal på banen for at definere, hvad mobning er for dem i lige netop deres klasse, samt hvad de kan gøre for at undgå det. Samtidig er vores opgave som undervisere at sørge for, at de unge føler sig motiverede til dette. Fællesmål for den alsidige udvikling (for folkeskolen) I Fælles Mål 2009 for Elevernes alsidige udvikling er der lagt vægt på sammenhængen mellem elevernes trivsel og deres læring: 1 Fra mobningsundersøgelse - Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM): Side 3 af 6

4 Det er nødvendigt at føle sig som en værdsat del af et socialt fællesskab for at kunne trives og udvikles. Der er en direkte sammenhæng mellem graden af anerkendelse og positiv social tilknytning og det udbytte, eleven kan forventes at få af sin skolegang. Det er derfor meget vigtigt, at eleven lærer at indgå i og bidrage aktivt til forskellige sociale fællesskaber. (Fælles Mål Elevernes alsidige udvikling). Ifølge Den Ny Skolereform 2014 (Folkeskolereformen 2014) handler inklusion om elevers fællesskaber, om at skabe trivsel, læring og udvikle alle elever. Forskning 2 har vist, hvordan eksklusion fra fællesskabet har en negativ effekt på elevernes udbytte af læringen, hvorfor det er særligt vigtigt at styrke elevernes sociale fællesskab i skolen. Bekendtgørelsen om uddannelsen til studentereksamen (for STX) I bekendtgørelsen for STX fremgår det af uddannelsens formål, kapitel 1 stk. 4, at: Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans 3. Dette stykke ligger op til, at eleverne gennem uddannelsen skal lære at forholde sig refleksivt til sin omverden og handle ansvarligt over for menneskerne omkring sig. Ved at sætte stor fokus på elevernes fællesskab og trivsel i vores workshop, ønsker vi netop, at eleverne får øjnene op for dynamikkerne omkring inklusion, eksklusion, fællesskab og medansvar. I forlængelse heraf forsøger vi samtidig at styrke elevernes kreative sans og evne til at samarbejde gennem dansen, der i workshoppen bliver brugt både små sjove indslag og samarbejdsøvelser. MÅLSÆTNINGER FOR WORKSHOPPEN Først og fremmest ønsker vi med denne workshop, at eleverne lærer, hvad det egentlig betyder, at være en del af et fællesskab. De skal lære at tage ansvar og selv komme med forslag til, hvordan de kan forebygge og undgå mobning i deres klasse. Samtidig ønsker vi, at eleverne også er i stand til at overføre workshoppens budskaber, redskaber og motivation til livet uden for skolen, da de to sider unægtelig hører sammen. Dette er de unges massive tilstedeværelse på de sociale medier et godt eksempel på, hvilket også er et emne, vi tager fat på. Helt konkret skal vores besøg munde ud i, at: - de unge føler sig mere vidende omkring mobning - de unge føler sig motiverede til at gribe ind, når de oplever mobning og modvirke det fremadrettet. - de unge bliver mere bevidste om vigtigheden af fællesskaber og deres ansvar heri - de unge forstår, at budskaberne ikke blot gælder i klassesituationen men også i livet uden for skolen WORKSHOPPEN Varigheden af en workshop varierer alt afhængigt af, hvilken løsning klassen ønsker. Som udgangspunkt tilbyder vi to løsninger, hvor den første varer to timer (120 min) og den anden er et længere forløb, der strækker sig over en hel skoledag. Læs mere om de forskellige muligheder og forskellene på dem på vores hjemmeside. Uanset hvilken løsning I vælger, er der fokus på, at eleverne selv skal prøve kræfter med dansen. Dansen anvender vi som et redskab til at skabe dialog, samtidig med, at vi giver eleverne en sjov og anderledes fælles oplevelse, som de med garanti aldrig glemmer. Gennem supplerende videomateriale skal eleverne forholde sig refleksivt til mobningens temaer og gennem dans, leg og dialog får eleverne redskaber til at opnå vores ovenstående målsætninger. 2 Her kan bl.a. nævnes Leni Astrups forskning ud fra den kritisk psykologiske tænkning, som påpeger vigtigheden af det sociale fællesskab i forbindelse med den faglige læring. 3 Retsinformation.dk Side 4 af 6

5 Afslutningsvis skal eleverne i fællesskab skabe et konkret produkt, som de har stående i klassen til evigt minde om deres fællesskab. Produktet vil vi ikke afsløre før ved enden af workshoppen på dagen. Temaer Workshoppen kredser primært omkring disse temaer vedrørende mobning. - Fællesskab - Ansvar - Tillid - At være anderledes - Respekt Temaerne kan umiddelbart virke tunge, men vi har stor fokus på at bringe dem ned på et niveau de er håndgribelige og ikke mindst sjove at tale om i fællesskab. HVAD SKAL LÆREREN GØRE INDEN/UNDER/EFTER EN WORKSHOP? Inden: Under: Efter: - Er det vigtigt, at læreren har snakket med eleverne omkring formålet med besøget. - Er det vigtigt, at læreren har en kort samtale med os omkring situationen i klassen, så vi på forhånd. har en god fornemmelse af, hvordan fællesskabet i klassen fungerer, hvilket vil hjælpe os til at optimere vores besøg. - Vi forventer at læreren er til stede under HELE workshoppen som observatør. - Vi forventer at læreren er opmærksom på vores undervisning, så vi efterfølgende kan evaluere workshoppen i fællesskab. - Er det vigtigt, at læreren har sat 15 min. af til mundtligt at evaluere med os for både lærerens, eleverne og vores skyld. - Vi forventer at læreren udfylder et kort og nemt feedback skema online, hvilket tager 3-4 min. HVAD KAN MIZZ UNDERSTOOD IKKE? Mizz Understood er et forebyggende projekt, og vi forsøger derfor ikke at løse konkrete konflikter og problemstillinger. Vores målsætning er derimod at motivere de unge til selv at kunne identificere problemerne samt at give dem redskaber til at gøre noget ved dem. PRISER OG BOOKING Dette er vores to umiddelbare løsninger på workshops til klassen. Læs mere uddybende om de forskellige tilbud, priser og booking på vores hjemmeside. Bemærk at det altid er muligt at få skræddersyet en workshop efter et særligt ønske fx et besøg på en koloni, til en temauge eller lignende. Workshop kr. Denne workshop er vores korte udgave, hvor vi over ca. to timer arbejder intenst med eleverne og deres fællesskab. Workshoppen er uden pauser, men vi sørger selvfølgelig for, at eleverne får rig mulighed for at røre sig og ryste gabene ud af kroppen gennem vores øvelser og dialog-former. Workshop kr. I forhold til den korte udgave fokuserer vi i denne heldags-workshop på at nå dybere ind i vores temaer. I denne udgave vil eleverne opleve langt flere øvelser, mere dans og flere dialog-former. Workshoppen følger elvernes normale skoledag og dermed også elevernes normale pauser. BEMÆRK: Læs om mulighederne for at skræddersy workshops på hjemmesiden. Side 5 af 6

6 KONTAKTINFO Niels Justesen: Simon Glæsel: Mail: Hjemmeside: Facebook: Videomateriale Se forskelligt udvalgt videomateriale fra os på vores YouTube kanal lige her. Det skal bemærkes, at alt materiale til vores undervisning og oplæg ikke ligger her. Side 6 af 6

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Inspiration til arbejdet med mental sundhed

Inspiration til arbejdet med mental sundhed TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED AUGUST 2013 Inspiration til arbejdet med mental sundhed Arbejdet med mental sundhed bør tage afsæt i den enkelte skole og klasses specifikke virkelighed og sæt af udfordringer.

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Ringe i vandet. Coaching af børn og unge på Nørrebro. Metodehæfte

Ringe i vandet. Coaching af børn og unge på Nørrebro. Metodehæfte Ringe i vandet Coaching af børn og unge på Nørrebro Metodehæfte kolofon Udgivet af: olsensenergy haraldsgade 7 2200 københavn N www.olsensenergy.dk I samarbejde med: haraldsgadekvarterets områdeløft valhalsgade

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Forståelsesformer At tænke lineært eller cirkulært

Forståelsesformer At tænke lineært eller cirkulært Kort sagt Den måde, vi spørger på, har en effekt på eleven. I bedste fald kan dine spørgsmål åbne op for nye handlemuligheder hos eleven. Ved at få eleven til at lede efter nye forklaringer, kan du hjælpe

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Social ansvarlighed. Evaluering af en foredragsrække og opfølgningen på skolerne

Social ansvarlighed. Evaluering af en foredragsrække og opfølgningen på skolerne Social ansvarlighed Evaluering af en foredragsrække og opfølgningen på skolerne 2010 1 Kapitel 1 Introduktion Social ansvarlighed. Evaluering af en foredragsrække og opfølgningen på skolerne. Rapporten

Læs mere

Arbejdsgruppe 5: En længere og mere varieret skoledag. Skole- og dagtilbudsafdelingen Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk

Arbejdsgruppe 5: En længere og mere varieret skoledag. Skole- og dagtilbudsafdelingen Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Arbejdsgruppe 5: En længere og mere varieret skoledag Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Der er 3 nationale

Læs mere

Træneren som talentudvikler

Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler 2 Alt forskning og praksis viser det samme: Som træner har du kæmpe betydning for, hvor langt de unge atleter kommer med deres sport. Hvad du gør,

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Støtte til sårbare elever

Støtte til sårbare elever Støtte til sårbare elever Anbefalinger til udvikling og implementering af politikker og beredskaber på erhvervsuddannelserne skrevet af: Hallur Gilstón Thorsteinsson, Therese Dittmann, Ronny Højgaard Larsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

-etik, dilemmaer og omsorg

-etik, dilemmaer og omsorg På den anden På den anden side side -etik, dilemmaer og omsorg Søren Kayser - UFC Handicap På den anden side etik, dilemmaer og omsorg 2005 Forfatteren og UFC Handicap Illustration af omslag: Nuno M. Plessman,

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Indhold. Varde Kommunes trivselsundersøgelse

Indhold. Varde Kommunes trivselsundersøgelse Trivsel i top Varde Kommunes trivselsundersøgelse Som en afrunding på Varde Kommunes trivselsundersøgelse er otte arbejdspladser med trivslen i top blevet interviewet om at skabe trivsel på netop deres

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

GUIDE TIL ELEVINDDRAGELSE

GUIDE TIL ELEVINDDRAGELSE GUIDE TIL ELEVINDDRAGELSE Inspiration til lærer- og pædagogteam til at inddrage elevernes stemmer i læringsfællesskabet Indhold Forord 3 Hvorfor elevinddragelse? 4 Fire mål med elevinddragelse 5 Hvordan

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Det er din uddannelse.

Det er din uddannelse. Det er din uddannelse. Bog til gymnasieelever og HF kursister Kirsten Vinstrup Jakobsen Erik Prinds. 1 Indholdsfortegnelse Undervisningen er kedelig... 3 1 Det er din egen uddannelse... 3 2 Hvad skal gymnasiet

Læs mere

UCL: PÆDAGOGUDDANNELSEN. Huberts Kuffert. Intern prøve efter 7. modul

UCL: PÆDAGOGUDDANNELSEN. Huberts Kuffert. Intern prøve efter 7. modul UCL: PÆDAGOGUDDANNELSEN Huberts Kuffert Intern prøve efter 7. modul Rasmus Lundgreen, Thomas Petersen, Ditte Schack, Casper Skytte & Trine Hedelund 12-03-2015 Vejleder: Mette Valentin Lyndgård Medeksaminator:

Læs mere