ÅRBOG et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION"

Transkript

1 NR. 6 - SEPTEMBER et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen og søfartsskole. forlag & depot

2 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Hjemmeside: Hovedkontor: Nyhavn 22, 1051 København K Telefon (omstilling) Telefax Girokonto: Bankkonto: Gaver, gavebreve og testamenter til Indenlandsk Sømandsmission Forudsætningen for fradrag for gaven er, at den er på mindst kr. 500,-. Fradrag kan kun foretages for det beløb, hvormed de ydede gaver overstiger kr. 500,-. Hver skatteyder kan fradrage kr ,- (kr ,- 500,-) Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget, samt til udfærdigelse af testamenter, hvor Indenlandsk Sømandsmission betænkes. Blade: Redningsbåden - udkommer hver måned - abonnement kr. 155,- årligt ISM-Nyt udkommer 9 gange årligt og udsendes gratis til vores tillidsfolk og medlemmer af foreningen»aggershøjs Venner«. Indenlandsk Sømandsmission København

3 Formandens beretning for Indenlandsk Sømandsmission Verner Villensgaard Jesus sagde til dem:»min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også.«johs. 5,17. Arbejdsår Sidste år var jubilæumsår. Nu er det arbejdsår. Hvad er vores væsentligste arbejde? Mission! Forkynde Kristus for søfolk og fiskere! Så kort kan det udtrykkes. Det sker på mange måder i det daglige arbejde på sømandshjemmene og ved havne- og skibsbesøg. Det har vi gjort i hundrede år, og det vil vi blive ved med så længe Gud vil at vi skal gøre det. Derfor er denne årsberetning en blanding af det, der er sket og det, der er undervejs. Nogen gange bliver jeg spurgt hvad vore fremtidsplaner er, og hver gang må jeg svare, at vor plan for fremtiden ligner fortidens arbejde. Vi skal forkynde Kristus. Nogen siger også til mig, at det ser ud som om, det går den forkerte vej, eftersom der ikke er så mange sømandshjem tilbage. Til det svarer jeg gerne, at sømandshjemmene gør en kæmpeindsats, der hvor de er, og at de vil blive ved med det, indtil der ikke er brug for dem mere. Og at vore medarbejdere fortsat vil være at finde i de havne hvor der er søfolk og fiskere, for der er stadig nogen af dem, der ikke har hørt at Jesus Kristus er deres frelser. Sømandshjemmene i Grønland I Sisimiut har vi fået et nyt bestyrerpar, Lena og Marni Gaard. Vi ønsker dem velkommen og Guds velsignelse. Lillian og Erik Bech har endnu engang ydet en stor indsats som afløsere. I Nuuk blev Kirsten og John Aaen ansat til støtte for bestyrerparret. Sara og Michael Petersen er nu rejst hjem og vi vil gerne sige dem tak for deres indsats gennem 4 år. Vi ønsker Guds velsignelse over fremtiden. Mange tak til Ella Nielsen, Strandby for afløsning. Lisbeth og Jesper Hansen stopper i Qaqortoq i midten af september. Vi siger tak for indsatsen og ønsker dem Guds velsignelse i fremtiden. De afløses af Kirsten og John Aaen og vi byder jer velkomne som bestyrere og ønsker jer Guds velsignelse i tjenesten. Sømandshjemmene i Danmark Desværre måtte vi acceptere, at der ikke mere var grundlag for videreførelse af Sømandshjemmet i Østerby på Læsø. Det gør ondt når et sømandshjem lukker, fordi det samtidig er en missionsstation der forsvinder. Vi tror at Østerby Sømandshjem har været til gavn og velsignelse for mange mennesker. Det tidligere sømandshjem i Strandby er også sat til salg efter, at det i en årrække har været lejet ud til Blå Kors. Forandringer er noget mærkeligt noget. Vi ved godt, at de skal til og at de kommer af den ene eller anden grund, og alligevel har vi svært ved det. Udfordringen for os i Sømandsmissionen er til stadighed at være i gang med det vi skal, nemlig at forkynde evangelium for havets folk. Hvordan det skal gøres i fremtiden, er en opgave der hele tiden kalder på overvejelse og bøn. På de andre sømandshjem i Danmark går livets sin gang med at tjene de penge, der skal til for at hjemmet kan tjene sit formål, nemlig at være et hjem for fiskere, søfolk og andre, der er væk hjemmefra. Vi takker for indsatsen og beder Gud om at velsigne jeres arbejde. Mindeord Det er vigtigt for sømandshjemmene og for Indenlandsk Sømandsmission at have gode og trofaste frivillige og ansatte medarbejdere. Men vi er her alle kun en kort stund og derfor vil vi nu mindes de, der er døde i årets løb. Fhv. vicebiskop Jens Christian Chemnitz, okt Nedlagde grundstenen til sømandshjemmet i Sisimiut. Fhv. sognepræst Ove Vandel Storkredsformand Fhv. Sognepræst Poul Bacher Storkredsformand 3

4 Verner Mollerup, Thyborøn, frivillig på Sømandshjemmet. Den 7. januar døde Anton Langer, Lemvig. Anton Langer var medlem af Indenlandsk Sømandsmissions hovedbestyrelse, Broderkredsens bestyrelse, Hvide Sande Sømandshjems bestyrelse, Svendborg Søfartsskoles bestyrelse og inspektør på Søfartsskolen. Den 9. marts døde Inga Pedersen, Sæby. Inga var afløser et par gange i Qaqortoq og vi kan tænke på hende hver gang vi er til gudstjeneste i Sømandskirken, for det er hende, der har lavet vor nye alterdug. Den 14. april døde Betty Hansen. Betty var gift med vores afgåede næstformand Henning Hansen. De mødte hinanden på Sømandshjemmet i Sisimiut og bestyrede sammen Sømandshjemmet i Qaqortoq Den 4. maj døde Inga (Søster) Jørgensen, Strandby, 92 år. Sømandsmissionen havde en stor plads i hendes hjerte, og hun bestred engageret hvervet som formand for sømandskredsen lige til sin død. Den 29. maj døde Allan C. Welinder, en af Sømandsmissionens mange frontkæmpere, i en alder af 100 år. Vi, der kendte Welinder vil mindes at han ofte sagde:»en god dag begynder om morgenen«. Han var et kendt og skattet menneske på Næstved Havn, hvor han servicerede de skibe, der lagde til havn. Vi er overbevist om, at denne service ikke blot var af praktisk, men også af åndelige art. Vi takker for deres trofasthed i tjenesten og vil ære deres minde og sige tak til Gud for hvad han gennem dem gav til Sømandsmissionen. Ære være deres minde. Hovedbestyrelsen I hovedbestyrelsen arbejder vi hele tiden med den opgave det er at finde frem til hvilke arbejdsmetoder, der skal anvendes i den tid vi lever i. Det er ikke nogen lille opgave, og der er lagt et stort ansvar på hovedbestyrelsen. Jeg vil gerne takke hovedbestyrelsens medlemmer for en engageret indsats, for konstruktiv kritik, for bønsfællesskab og for opmuntring til tjenesten til alle medarbejdere. Næstformand Henning Hansen er udtrådt af vor hovedbestyrelse. Vi takker for hans store indsats og engagement, og ønsker ham Guds velsignelse over de kommende dage. Kredse, sognerepræsentanter og frivillige medarbejdere Jeg kan ikke beskrive for jer venner hvor meget det betyder at møde jer og høre at I beder for os og gerningen. Alle I frivillige i kredse, sogne, i genbrugsforretninger og på sømandshjem, I skal vide dette: Vi kan ikke undvære jer! I giver ikke op. I er det tydelige bevis på, at vi har en opgave, for I bliver ved med at arbejde, bede og ofre for at tjenesten kan udføres. Sømandsmissionærer og kontorpersonale Med udgangen af december 2005 tog vi afsked med Per Kristensen, der overgik til andet arbejde efter eget ønske. Vi ønsker Benedikte og Per Guds fortsatte velsignelse. Vi har derfor i årets løb fået ansat nye medarbejdere og omrokeret lidt. 1. januar blev Finn Løvlund Pedersen ansat som sømandsmissionær med havnene i Esbjerg, Hvide Sande og Thorsminde som arbejdsområde. 1. februar blev Keld Østergaard ansat som sømandsmissionær med havnene i det nordvestjyske som arbejdsområde. Sømandsmissionær Poul Nielsen er flyttet til Vendsyssel og har fået havnene i dette område som sit nye arbejdsområde. Arne Sørensen er blevet ansat i flexjob som kontormedarbejder og redaktionssekretær. Vi er meget glade for at alt dette kunne falde på plads. Jeg vil gerne byde vore nye medarbejdere velkommen og takke Poul og hans familie for at I var villige til et skift i arbejdet. Vi ønsker jer alle Guds velsignelse i tjenesten. Færøerne I år var det sømandsmissionær Poul Nielsen og fru Ruth der var på Færøerne og deltage i det årlige kvindekredsstævne. Det kunne I læse om i Redningsbådens julinummer. Vi er meget glade for samarbejdet med den Færøske Sømandsmission, som i år har også er kommet til syne ved, at sømandsmissionær Thorleif Johannesen har deltaget i nogle af storkredsstævnerne. Genbrug Penge skal der til for at missionsarbejdet kan udføres. Genbrugsforretningerne i Fredericia, Hvide Sande og Thyborøn er med til skaffe dem til veje. Tak til alle medarbejdere for den gode indsats. 4

5 Aggershøj Feriehjemmet i Marstal på Ærø er ikke blot et feriehjem. Det er et hverdagens åndehul, et hjem hvor enkerne får energi til den vanskelige alenetilværelse. Mange er de glade og gode hilsener vi modtager som tak for et udbytterigt ophold. Vi takker alle, der har givet et bidrag for at huset kan holdes pænt og i orden. Hvis I gerne vil være med til at give en gave særlig til Aggershøj, kan det lade sig gøre ved at tegne et medlemskab i Aggershøjs Venner. Det er ikke et medlemskab i en forening du får så meget ud af. Du skal betale for at være med, men til gengæld kan du glæde dig over, at andre kan få glæde og opmuntring ved et ferieophold. Indre Mission, Broderkredsen på Havet og Søfartsskolen Vi takker mange gange for det gode fællesskab med Indre Mission, Broderkredsen på Havet og Søfartsskolen i Svendborg. Det er dejligt at være i en familie, hvor vi alle på den ene eller anden måde har del i den samme gerning. Forkyndelse af Jesus Kristus vor Frelser skal ske på mange områder, og når vi kan arbejde sammen om det, så er der større mulighed for at det bliver til velsignelse. Et synligt udtryk for samarbejdet var sommersejladsen med det gode skib»vilhelm Rasch«. Her var alle i familien engagerede og Sømandsmissionens venner i de anløbne havne fik en god oplevelse og gav selv en hånd med til opgavens løsning. Jesus arbejder stadig Sidste år var min overskrift til årsberetningen: Udholdenhed. Gud har holdt ud med os. Det skal vi være taknemmelige for og derfor skal vi stadig passe vort arbejde. Det kan vi fordi Jesus stadig er i arbejde for søens folk og for os. Så derfor er overskriften for denne årsberetning også blevet ordet fra Jesus, hvor Han siger at Faderen og Han stadig arbejder. Hvor ville vi og Sømandsmissionen være hvis det ikke var rigtigt? Så ville vi arbejde i blinde og forgæves! Men i kraft af, at Gud Fader og sønnen Jesus Kristus stadig arbejder, så kan vi også trygt i fremtiden gå i de gerninger som forud er lagt til rette for os at vandre i. Vi beder Gud velsigne os i tjenesten. Verner Villensgaard formand, sømandspræst 5

6 Hovedbestyrelsen Verner Villensgaard Formand, sømandspræst Peter Bangs Vej 50, 2. th Frederiksberg Tlf Mobil f g med Anni f Administrationschef Generalsekretær Formand for»aggershøjs Venner«Indtrådt i HB 2000, Formand 2002 Ellen Margrethe Lomholt Pædagog Skolegade Børkop Tlf f g med Hans Oluf f indtrådt i HB 2001 Niels Aage Hansen Sømandshjemsbestyrer Østerbro Aalborg Tlf Fax f g med Kirsten f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm 1986 Aalborg indtrådt i HB 1992, næstformand Sofie Petersen Biskop over Grønlands Stift Box Nuuk Tlf Fax f indtrådt i HB 1997 Alfred Wejse Koordinator Sønderjyllands Allé Frederikshavn Tlf Mobil f g med Stinne f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn indtrådt i HB 1980 næstformand 1994 formand Jørgen Erik Larsen Islandsvej Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Johannes Christoffersen Sognepræst Doktorvejen 1, Byrum 9940 Læsø Tlf f g med Birgit f indtrådt i HB

7 Sekretariatet Steen Andersen Økonomichef Langelandsgade Ringkøbing Tlf Fax Mobil f g med Birgit f Ansat 1987 Jørgen Møller Grønlandssekretær Fornæsvej Randers Tlf Fax Mobil f g med Ann-Inge f Ansat 1990 Finn Juhl Nielsen Bogholder Smøgen Hårlev Tlf Mobil f g med Karin f Sømandshjemsbestyrer Christianshåb Regnskabsmedarbejder Ansat 2002 Sonja Josefsen Eriksen Sekretær Brønshøj Kirkevej 3, 2. th Brønshøj Tlf.: Mobil f Ansat 1991 Arne E. Sørensen Redaktionssekretær/ kontormedarbejder Vesterbrogade Gilleleje Tlf Mobil f g med Rita f Sømandshjemsbestyrer Kolding Sømandsmissionær Medlem af HB 2002 Sømandshjemsbestyrer Maniitsoq Ansat

8 Sømandsmissionærer Poul Nielsen Vænget 11, Lørslev 9800 Hjørring Tlf Fax Mobil f g med Ruth f Sømandshjemsbestyrer Hirtshals Sømandsmissionær 1997 Bent Muff Granly Allé 5b 6710 Esbjerg V tlf fax Mobil f g med Etna f Sømandsmissionær 1970 Medlem af HB Jørgen Erik Larsen Islandsvej Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Sømandshjemmet Bethel Sømandsmissionær 1990 Finn Løvlund Pedersen Blomsterparken 6, Fovrfeld 6710 Esbjerg V. Tlf Mobil f g med Susanne f Sømandsmissionær 2006 Keld Østergaard Præstegårdsvænget Bedsted Tlf Mobil f g med Anni f Sømandsmissionær

9 Fritids medarbejdere Osvald Mouritzen Baunegårdsvej 50 A 2900 Hellerup Tlf f g. med Helle f Generalsekretær E. Aage Rasmussen Enghavevej København V Tlf f g med Hanne f Landssekretær Per Grøsfjeld Vagtelvej Næstved Tlf f g med Birgit f Tage Grønkjær Åstien 11, Klitmøller 7700 Thisted Tlf f g med Karen f Sømandshjemsbestyrer Hirtshals Klaus Jensen Jyllandsgade 76, 1. tv Esbjerg Tlf f g med Tinne f Feriehjemsbestyrer Aggershøj Sømandsmissionær Anne Mie Thomasen Danmarksgade Fredricia Tlf f Sømandshjemsbestyrer Grimsby Esbjerg Gl. Havn Esbjerg Ny Havn 1998 Leder af Axeltorv s Genbrug, Fredericia Anker Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Lis f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Hovedkasserer Lis Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Anker f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Tinne Jensen Jyllandsgade 76, 1. tv Esbjerg Tlf f g med Klaus f Feriehjemsbestyrer Aggershøj

10 Jens Christian Seeberg Solbakken Kalundborg Tlf Fax tele.dk f g med Editha f Edith Frikke-Schmidt Skovgaardsgade 1 B 2100 København Ø Tlf f Editha Seeberg Solbakken Kalundborg Tlf Fax tele.dk f g med Jens Chr. f Johnny Tidemand Nielsen Rødhættevej 7, Herlev Tlf f Ungdomskonsulent 1999 Marie Brunsnæs Kallemosen 3, 1.tv 6200 Aabenraa Tlf.: f g med Mogens f Magnus Søndergaard Tøndervej Aabenraa Tlf f Sømandshjemsbestyrer Aabenraa Sømandsmissionær Mogens Brunsnæs Kallemosen 3, 1.tv 6200 Aabenraa Tlf f g med Marie f Stinne Wejse Sønderjyllands Allé Frederikshavn Tlf Mobil f g med Alfred f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederkshavn 10

11 Sømandshjem i Danmark med tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission Sømandshjemmene i Danmark er ikke, som mange tror, kun for søfolk. Som det fremgår af de forskellige beretninger, er sømandshjemmene også familiehoteller med en høj standard, hvor man har mulighed for et ferieophold, en weekend-tur, eller et sted hvor man dumper ind, når kaffetørsten eller sulten melder sig på sømandskredsudflugten o.lign. Flere af vore sømandshjem arrangerer ligeledes fester i forbindelse med livets store højtidsdage. Alle vore sømandshjem er alkoholfrie spisesteder. Ring og hør nærmere hos de enkelte sømandshjem og få et godt tilbud. At besøge et sømandshjem er også en måde at støtte sømandsmissionen på. Ved at sømandsmissionens venner ved selvsyn besøger disse steder, giver det på en helt anden måde kærlighed til arbejdet og sømandshjemmene. Aalborg Sømandshjem Østerbro Aalborg Tlf Fax Hjemmeside: Bestyrerpar: Kirsten og Niels Aage Hansen Kirsten f Niels Aage f g Vi ser med glæde tilbage på året som er gået, på alle områder har der været stabilitet og vi sidder tilbage med en fornemmelse af at være blevet velsignet, og at have været til velsignelse. Der har været en stigning i overnatninger af søfolk, særlig fra skibsmæglerne når udenlandske besætninger udskiftes. Men også fra skibe der laster og lodser har besøgene været mange, indtil nytår 2005 gjorde Benjamin Biegel et godt arbejde på havnen, der er stadig søfolk der spørger efter ham, og vi kan fortælle at han rejste på bibelskole i Australien. Det er glædeligt at de unge vil mission, vi må bede Gud om at kalde dem til tjeneste i»sømandsmissionen«. Julen 2005 blev en uforglemmelig fest, 15 kinesere og en del filippinere m.fl. Vi fik lov at sende 2 kinesiske bibler med skibet, den ene modtager fortalte at hans mor var kristen og havde en bibel. Sømandshjemmets bil får mange ture til skibe i Østhavnen, der er jo 8 kilometer derud og dårlig busforbindelse om aftenen, også de store kulskibe til Aalborg Portland, ringer ofte for at blive hentet ind på Sømandshjemmet. Ind imellem hjælper vi dem med indkøb af forskellige fornødenheder, fornylig fungerede vi som transportør af varer til kokken, han havde været i Føtex og købt 10 hvidkålshoveder, en del brocoli og meget andet. Nogle gæster undrede sig, da de gik i byen for at spise sad 2 kinesere og talte i telefon, da de kom tilbage nogle timer senere sad de der stadig. Vi forklarede dem, at man på et 50 kr. telefonkort kan snakke i 301 minutter med dem derhjemme i Kina. 11

12 Aarhus Sømandshjem Og hos os på Sømandshjemmet, kan man altid få et venligt og hjælpende ord med på vejen. Så der er i sandhed tale om, at vort hus er blevet et blandet hus, hvor der færdes alle slag mennesker. Denne udvikling har tillige haft den effekt, at vi nu har genskabt det økonomiske grundlag for at udbygge vort arbejde blandt søfolk på Århus Havn. For det er jo til syvende og sidst meningen med vort arbejde, at vi skal udføre et kristent stykke arbejde blandt de søfolk fra hele verdenen, vi som medmennesker møder dagligt på havnen. I det forgangne år har vi haft besøg af over tre tusinde søfolk og vi har besøgt over 1800 skibsbesætninger. Sverigesgade Århus C Tlf Fax Mobil: Fredericia Sømandshjem & Hotel Bestyrer: Aage Christensen Aage f Berith f g Driften af Århus Sømandshjem har i 2005 været præget af ro og stabilitet. Flere års meget store underskud på driften har vi fået styr på, og vi er kommet ind i en gænge med ro, hvor det er lykkedes for os, at få udlejet over 500 kvm. erhvervslokaler, der har stået ledige i flere år. Lokalerne er blevet opdelt i mindre fleksible enheder, der er blevet udlejet til forskellige. Vi er således i dag vært for en læge, der med speciale i akupunktur, smertebehandler bl.a. kræftpatienter. Der bor en fysioterapeut, der underviser i stressbeherskelse samt behandler andre fysiske skavanker. Vi har også en fysioterapeut, der ved hjælp af kranio sakral terapi blandt andet behandler børn med motoriske vanskeligheder. Samtidig er der seks voksne damer, der har lejet sig ind i et lokale, hvor de dyrker deres store interesse, maling af malerier. Og endelig er der flyttet et modefirma ind hos os, der designer og sælger modetøj til unge mænd og piger. Så i dag kan besøgende på Sømandshjemmet få klaret problemer med en dårlig ryg eller behandling for stress med afslutning af anskaffelse af et maleri til sofavæggen eller en beklædning af nyeste snit. Gothersgade Fredericia Tlf Fax Mobil: Giro Hjemmeside: Bestyrer: Niels Kjær Lassen f Fredericia Havn er Danmarks største havn, hvilket naturligvis også præger dagligdagen på Sømandshjemmet, hvor man altid møder mange 12

13 søfolk enten ved telefonboksen, i Internetcafeen eller ved billardbordene i den hyggelige opholdsstue. Der er mange aktiviteter i gang hver eneste dag, og besøg på skibene står altid højt på listen, når dagligdagen skal planlægges skibe anløber hvert eneste år Fredericia Havn, og det mærkes også på Sømandshjemmet, for bag de mange skibsanløb, bag hver eneste tons fragt befinder sømanden sig med sine skibskammerater. De bringer fragten sikkert frem til eller fra vores havn, imens de holder skibet ved lige med maling og reparation. Efter arbejdstid kommer de søfarende i stort antal op på Sømandshjemmet. Så skal der telefoneres hjem, måske skal der sendes penge hjem til familien, og ind imellem bliver der tid til en tur på internettet i Sømandshjemmets Internet Café. Sømandshjemmets bus er ofte til stor gavn, når skibet ligger langt væk. Så bliver de søfarende hentet og bragt, ligesom bussen bliver brugt, når de søfarende skal køres ind til byens butikker og forretninger eller til gudstjeneste i en af byens kirker. Frederikshavn Sømandshjem & Hotel Bestyrerpar: Jytte og Benny Kusk Jytte f Benny f g Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf Fax Hjemmeside: År 2005 blev det første år i vor 10 årige periode, hvor vi faktisk ikke havde håndværkere i huset til større opgaver. I så stort et hus er der jo altid vedligeholdelse, og det vi ikke selv kan klare, ja, det må vi så have håndværkere til. Vi har installeret trådløst netværk overalt på Sømandshjemmet, og det er jo noget af det, der hører med til udviklingen. For 10 år siden var det et krav, at der var fax og farve-tv med tekst-tv på værelserne. Tingene ændrer sig hurtigt i vor moderne verden, og vil vi overleve, ja, så må vi også prøve på, at efterkomme gæsternes ønske. Det trådløse netværk bruges flittigt, ikke bare af forretningsfolk, men i høj grad også af turister. Det første halvår af 2006 har været helt forrygende, og vi har haft rigtig travlt. Vi håber naturligvis, at det vil fortsætte året ud, så det kan blive et godt økonomisk år for Sømandshjemmet. En god økonomi er meget vigtigt for os som hotel, men i høj grad også for at drive mission. Sømandshjemmet bliver flittigt brugt. Vi havde status quo i overnatninger men en del flere søfolk, som besøgt os for at ringe, snakke eller bruge vor Internet Cafe. Der er kommet godt gang på værftet, og det smitter naturligvis af på byen. Vi er etableret i en by med mange hoteller, hvor der tidligere har været rigtig mange svenske turister. Det er jo desværre aftaget med mange tusinder om året de sidste 4 år, og senest har et færgeselskab omlagt sine ruter og flyttet dem til Hirtshals, hvilket betyder, at der bliver færre ankomster/afgange til Frederikshavn. Vi er naturligvis meget spændte på, hvilken indflydelse det får på Sømandshjemmet. Vi kan glæde os over, at vi fortsat har god tilgang af nye virksomheder, og reklame er jo mange ting, men vi har oplevet tilgang af flere nye kunder, ud fra samtaler montører imellem om det, at bo på Frederikshavn Sømandshjem & ***HOTEL, og især de gode madpakker vi laver. Bedre reklame kan vi jo næsten ikke få. Der er jo heller ikke råd til de store armbevægelser til stor og dyr markedsføring. Vi prøver at leve op til vort motto når du vil føle dig hjemme..! ved at give vore gæster en høj personlig service, så de føler, at de næsten er»hjemme«. Vi har i årets løb haft en del kursister, og fællesnævner for dem er næsten, at de»klager«over igen at skulle hjem til egne kødgryder og selvlavede madpakker. Vi tror fortsat på, at vi har en opgave som Sømandshjem i Frederikshavn, og vi tror også på, at vi er hans værk, skabt til gode gerninger, som Gud forud lagde til rette for os at vandre i. Det er et fantastisk motto Sømandsmissionen har, og i vor daglige gerning sammen med et godt personale, får vi lov til at opleve, at tingene virkelig bliver lagt til rette, også når tingene somme tider kan presse sig på, og det ser mørkt ud på en eller anden måde. 13

14 Hanstholm Sømandshjem Kaj Lindbergsgade Hanstholm Tlf Fax Bestyrerpar: Birthe og Arne Silkjær Birthe f Arne f g Endnu er vi ved en ny milepæl, vejret er godt og mange ting ligger og venter forude. Vi er nu klar til sommeren 2006, med alt hvad det indebærer af aktiviteter. Bookningskalenderen er fuld, i flere dage, helt hen i august mdr. Så vi vil også her, opfordre til at man reserverer plads i god tid. Vi mærker stigende interesse for stedet og vort arbejde som SømandsHjem, hvilket kan læses af besøgstallet på hotellet. Vi har i det forløbne år oplevet mange positive situationer, hvor vi var med til at gøre en lille forskel. Mennesker som kommer til erkendelse af, at GUD er eneste vej til frelse. De fleste af vore medarbejdere, vil gerne arbejde på en arbejdsplads, der er lidt anderledes, og det glæder vi os meget over. Vi har brug for engagerede folk, som gerne giver en ekstra tørn når der er brug for det. Vi bestræber os på at gøre Hanstholm Sømandshjem og Hotel til en god og stabil arbejdsplads, hvor man kan få lov at udvikle sig, i forhold til de opgaver der skal løses. Derfor er det også en glæde at kunne fortælle, at vi er blevet godkendt som læreplads for»hotel og fritidsassistenter«,»caterelever«og håber på at kunne blive godkendt til»ernæringsassistenter«. Vi er i alt 18 medarbejder, hvoraf 6 er på fuld tid. Af tiltag på Sømandshjemmet har vi fået renove- ret flere af værelserne med møbler fra Aalborg Sømandshjem, hvilket gør at vi nu har en acceptabel standard, hvad enten det drejer sig om hotelværelser eller de 10 faste logerendes værelser. Nogle opgaver må dog vente lidt længere end andre, da vi hele tiden skal prioritere de til rådighed stående midler, det være sig personlige som økonomiske. Vi markedsfører Hanstholm Sømandshjem og Hotel i Danmark, Norge, Island, Færøerne, Tyskland og lidt i Holland. Flere af tiltagene står Vestkystens SømandsHjem sammen om, for at vi kan optimere de resurser vi har til rådighed. Mange brochurer og foldere er givet ud på messer og møder, det er dejligt at mærke interessen her også. Hanstholm SømandsHjem og Hotel har et godt samarbejde med havnen og rederierne, hvor de på flere områder gør brug af os, i alt har vi nu 4 færgerederier, med destinationer i det Nordatlantiske kontinent. I Hanstholm kom der en ny færge i april, turen her går til Kristiansand, hvilket kan gøres på 2 timer. I kølvandet heraf mærker vi også et stigende antal besøgende til og fra Norge. Vi mærker også mange spændende tiltag, hvor samarbejde er nøgleordet, optimismen er ved at vende tilbage til Hanstholm, selvom mange fiskere opgiver hvervet og større kuttere kommer til. Til slut vil vi sige tak til alle, der har os med i forbøn og tanker, det kan vi ikke undvære. Vi må erkende, at dette sted, ikke er i fremgang på grund af vores indsats, men i kraft af Guds indgreb og når vi går til Ham med vore bekymringer og ængstelser, så hjælper Han os gennem de daglige opgaver.»men på dit ord Herre.«Luk. 5,5 De kærligste hilsner, tanker og bønner, fra medarbejderne i Hanstholm. Hvide Sande Sømandshjem Bredgade Hvide Sande Tlf Fax

15 Sømandshjemmet Bethel i København Bestyrerpar: Bodil og Gert Svendsen Bodil f Gert f g Vi er midt i sommeren 2006, og vejret er vidunderligt. Solen skinner, folk er glade og vi har nok at se til. Mange kommenterer og roser den ombygning vi har foretaget. Vi er nu ved at have de sidste ting på plads, og huset fungerer efterhånden rigtig godt. Efter sådan en ombygning, er der naturligt enkelte ting som man, når man kommer i gang med at bruge det, oplever ikke er hensigtsmæssige. Det arbejder vi på at få rettet op. Vi har brugt megen tid på at få lavet præsentationsmateriale til både mad og værelser. Vi glæder os over samarbejdet med de 3 sømandshjem herude vestpå, og ikke mindst samarbejdet med de resterende 7 rundt i landet. Mange venner har gennem året besøgt os, både mange lokale, men ikke mindst har mange lagt vejen forbi på deres cykeltur søndagstur fjorden-rundt-tur eller hvad der nu har fået dem til at gøre et ophold hos os. Stor tak til jer for jeres medleven, og ikke mindst forbøn. Den er guld værd. Vi ved at der er nogle der beder for os hver dag. Endnu engang en stor tak til genbrugsbutikken her i Hvide Sande. Sidste år blev det til kr til Sømandshjemmet. I knokler for os, og vi føler at vi gør så lidt igen. Men en stor tak til jer for alt det besvær I har med det. En stor tak til frivillige der gennem det sidste år har trukket et stort læs ved fester, pedelarbejde m.m. Det er utrolig dejligt at mærke, at der er så mange som bakker os op. Tak til alle medarbejdere der gennem det sidst år har været hos os i kortere eller længere tid. I gør en stor indsats, som vi glæder os meget over. Med dette vil vi ønske alle Guds velsignelse. Må vi alle, midt i stress og jag, til stadighed have målet for øje, himlen engang. Kærlig hilsen Bodil og Gert Svendsen Nyhavn København K Tlf Fax Giro Bestyrerpar: Hanna og Jon Olsen Hanna f Jon f g Midt i Danmarks Metropol, København finder man på en af byens bedste adresser, Sømandshjemmet Bethel hvor der altid er aktivitet, liv og mange gæster. Rigtig mange er glade for at komme på Bethel, hvor atmosfæren især i sommerperioden er temmelig international og det til trods for at mange af Københavns store internationale hoteller ligger dør om dør med Bethel. Den 19. marts fejredes Bethel s 100 års jubilæum med festgudstjeneste i Sømandskirken. Biskop Erik Norman Svendsen prædikede og kirken var fyldt med venner og forretningsforbindelser, som ønskede at fejre huset. Sømandsmissionen har i forbindelse med jubilæet fremstillet»bethelkrøniken«, som fortæller om 100 års sømandsmissionsarbejde. Denne kan bestilles på ISM s hovedkontor. Bestyrer Jon Olsen kunne ligeledes i år fejre 70-års fødselsdag og mange lagde vejen forbi for at gratulere. Pr. 1. august har vi fået nye medarbejdere, der kommer fra Færøerne. De er allerede godt inde i arbejdet. Økonomisk er det ik så ringe endda og vi takker Gud for Hans rige velsignelse. 15

16 Skagen Sømandshjem Øster Strandvej Skagen Tlf Fax Privat: Hjemmeside: til C.C. Jessen for det arbejde han har lagt på Sømandshjemmet. Han er med stor entusiasme gået ind i gerningen, her tænkes ikke mindst på de meget omfattende ombygninger Sømandshjemmet har været igennem mens han var formand for bestyrelsen. Derudover har Jessen været et værdifuldt bindeled mellem Skagen Kirke og Sømandshjemmet. Vi ønsker Guds velsignelse over hans og Henriettes fremtid. Jessens forgænger i formandsstolen Ove Vandel afgik ved døden i Æret være han minde, og tak til Gud for det Ove Vandel har været for Sømandsmissionen og Skagen Sømandshjem i særdeleshed. Et lidt turbulent år ligger nu bag os, det synes at lysne i horisonten i»lysets Land«, hvor vi også kan konstaterer at skibene og deres besætninger hver eneste dag (og nat) i tiltaget styrke runder grenen, og giver beskæftigelse på Sømandshjemmet. 1. halvdel af 2005 begyndte lige så forsagt som 2004 sluttede. Efter de tre første kvartaler i 2004 var vi ellers meget fortrøstningsfulde, men en nedadgående tendens i slutningen af året fortsatte desværre langt ind i Arbejdet på havnen var næsten gået i stå, og køen af turister mod Skagen var desværre også aftagende. Sidste halvdel af året vendte kurven heldigvis, og siden er det stort set kun gået fremad. Køkkenet på Skagen Sømandshjem har i den grad været på dagsordenen i Et påbud fra arbejdstilsynet om bedre udluftning satte gang i en dominoeffekt på alle niveauer. Det stod hurtigt klart, at vi stod foran en investering på ca. 1/2 million kr. Da konkurrencen på restaurationsområdet i byen er særdeles hård, gik overvejelserne på, om vi helt / delvist skulle nedlægge køkkenet og kun være overnatningssted med Bed and Breakfast eller gå ind i kampen om at vinde markedsandele. Efter nøje overvejelser blev det ved det sidste. Udfordringen ligger nu i at kunne levere et bæredygtigt køkken med ny udsugning installeret. Tiden vil vise om det var det rigtige valg, men det ser godt ud indtil videre blev også det sidste år med C.C. Jessen i formandsstolen. Der skal herfra lyde en stor tak 16 Bestyrerpar: Kirsten og Søren Andersen Kirsten f Søren f G

17 Thyborøn Sømandshjem Axeltorv's Genbrug Indenlandsk Sømandsmission og Kirkens Korshær, Fredericia Havnegade Thyborøn Tlf Fax Dalegade Fredericia Tlf Bestyrer: Malene Toft f Når vi her på hjemmet tænker tilbage på året der er gået, er det med optimisme og glæde. Vi har meget fremgang at spore. Vi føler at vi er til glæde og gavn her i Thyborøn. Guds kald virker dagligt!! Den forbøn og omsorg vi er omgivet af varmer helt utroligt, tak for det! Vi har renoveret lidt her og der, hvor der nu trængte, men der er lang vej endnu. Vi mangler et nyt tag, det er meget nødvendigt. Der er så mange forskellige mennesker der bruger Sømandshjemmet hver eneste dag. Skønt med den glæde og de udfordringer det giver. Leder: Anne Mie Thomasen f Fredericia Genbrug melder alt vel om bord efter en god sejlads gennem året Vi har et initiativrig og til alle sider inspirerende arbejdshold, der har en masse tilovers for Sømandsmissionen og netop derfor yder en stor indsats for samme. Ang. årsresultatet er dette stabilt og tilfredsstillende, da vi blandt ni andre lokale genbrugsforretninger absolut ligger i spidsen, denne placering skyldes kun en dygtig ledelse og ca fyrre friske piger, der yder en prisværdig indsats. Naturligvis er et godt resultat også afhængigt af et godt varelager. Det har ikke været noget problem. Vi modtager tøj og ting og sager i så rigelige mængder, at vi har kunnet sende en endog meget stor del af vort overskud til Estland, som har været meget begejstret for det. Vi oplever jo mange små morsomme episoder, der er med til at skabe atmosfære. En dag kom der klokken en ung mand farende ind i forretningen. Han var vel ca 18 år gammel. Han havde hyre på en båd som lå i Hamborg. Han var blevet kaldt hjem fordi hans far var omkommet ved en ulykke og skulle begraves kl. l3.00. Han skulle være med til at bære kisten og havde kun det tøj han stod og gik i, og Fortsættes på næste side 17

18 det var en træningsdragt og et par tennissko og så havde han kun kr 100,- I løbet af et kvarter fandt vi en flot mørk habit, en hvid skjorte, et slips og et par fine sorte sko. Han lignede en hel million, da han løb alt hvad han kunne ud af døren for at nå begravelsen. Vi havde kun ti minutter og han kun kr. 100,- Men det lykkedes. Således kan vi kun opfordre andre til at gå i gang med genbrug. Der er både mange der gerne vil i gang og der er varer i masse vis, så på med vanten. Hvide Sande Genbrug Thyborøn Genbrug Nørregade Hvide Sande Tlf.: Leder: Ejgil Heide f Bredgade Thyborøn Tlf.: Leder Gurli Hansen Thyborøn Genbrug startede den 6. juli Forretningen drives af frivillige. 15 faste medarbejdere og 8 afløsere. Forretningen er et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Thyborøn Sømandshjem og overskuddet af salget fordeles mellem dem. Da vi havde pladsmangel udvidede vi til dobbelt størrelse den 22. februar 2003, blandt andet på grund af et godt møbelsalg. Igen i december 2004 har vi udvidet, denne gang med 40 m2 butik og 40 m2 lager. Udvidelsen har vi stor fornøjelse af og lokalbefolkningen er stadig meget flinke til at indlevere alt muligt. På opfordring er jeg igen i år blevet bedt om et indlæg til ÅRBOGEN 2006 om»gangen«i vores genbrugsbutik. Jeg måtte jo meddele, at der efterhånden jo ikke er ret meget nyt at fortælle, men man ønskede alligevel at høre lidt nyt fra os herovre mod vest. Vi har stadigvæk de samme forretningslokaler, som da vi begyndte, og stort set den samme trofaste medarbejderstab. Omsætningen har været svagt stigende år for år siden vi begyndte. Vi har efterhånden en del faste kunder især fra sommerhusområderne og dem er vi glade for, det er hyggeligt når de dukker op for at se, om vi har fået noget nyt på hylderne. Vi er også sommetider udflugtsmål for andre genbrugsbutikker. Og så går snakken jo livlig. Vi har jo stort set de samme glæder og det samme»bøwl«. Vi har i året 2005 udloddet kr til sømandshjemmet og det samme beløb til Kirkens Korshær. Omsætningen har været godt kr med en gennemsnitlig omsætning pr. salgsdag på kr. Der er udført mange frivillige arbejdstimer,og vores løn er så det gode resultat, der kommer mange mennesker til gode både på Sømandshjemmet og i Korshæren. Jeg kan jo ikke slutte dette indlæg uden at udtrykke stor glæde over, at vores næsten nye Sømandshjem nu er i fuld gang. Vi ved godt, at der stadig skal skaffes mange penge oven på så stor en restaurering, så der er god brug for os,og de penge vi kan skaffe gennem vores arbejde i genbrugsbutikken. Med venlig hilsen Eigil Heide 18

19 Feriehjemmet Aggershøj Møllevejen Marstal Tlf Fax I sommeren 2005 ferierede 135 fisker- og sømandsenker og enker/enlige med tilknytning til ISM på vores dejlige feriehjem»aggershøj«i Marstal. Vi afviklede 6 hold af 10 dages varighed. Det kniber desværre med at få økonomien til at løbe rundt. Aggershøj blev bygget i 1905 og vi har renoveret meget både på hovedhuset og på annekset. Også den daglige drift er blevet dyrere. Aggershøj s regnskab kan rekvireres på hovedkontoret i Nyhavn. MEN når det stadig er muligt at drive Aggershøj, er det fordi vi stadig modtager tilskud bl.a. fra rederier, fiskeriforeninger, kommuner, fonde, organisationer og firmaer. Derudover gav enkerne kr i gave i Alle disse tilskud og gaver er vi utrolig taknemmelige for. I haven står den sekskantede kinesiske pavillon, den er nu over 100 år gammel, den blev indviet den 18. juli Det var en snedkermester i Marstal der byggede den. Pavillonen lå dengang i en vandfyldt dam med en lille robåd og den buede bro ind til den pælebyggede pavillon. Efter et barn var ved at drukne i dammen blev den tørlagt og opfyldt, men pavillonen står stadig på sine originale egetræsbjælker. (Oplysninger fra bogen»sagaen om Aggershøj«). Men nu er egetræsbjælkerne ved at rådne, fordi de ikke længere står i vand, så de skal fornyes. Vi forsøger at finde en sponsorer der kan hjælpe os med nye egetræsstolper og en kran der kan løfte havehuset mens stolperne sættes ned. Ja, der er»et hav af opgaver«som Sømandsmissionens motto lyder. Simony og Amaliel Knudsen har igen i år taget rejsen fra Færøerne til Ærø for at drive feriehjemmet. Til hjælp i køkkenet og med rengøring er ansat to damer, Naja og Sölvia. I den store have får de hjælp af Påul Hansen fra Thyborøn, en af vore frivillige medarbejdere. ISM s medarbejdere er værter på holdene. 19

20 Sømandshjem i Grønland Sømandshjemmet Aasiaat Egedesminde Postbox Aasiaat Tlf Fax Bestyrerpar: Lis Og Anton Primdahl Lis f Anton f g Så sidder vi her igen og skal forsøge at samle de mange brikker der i et hele udgør årets puslespil. Når man forlader sit hjem, synes 2 år væk fra det derhjemme, at være rigtig lang tid, men inden man ser sig om er tiden næsten gået. Vi fik oplevet»eventyret«, men som i andre eventyr har det også været et eventyr med hekse og trolde. Alt i alt må vi sige, at det har været en god tid, en travl tid, ind imellem for travl, men også en lærerig tid, med masser af udfordringer. 365 dage er gået siden sidst, og når vi ser tilbage har det været meget forskellige dage. Dage hvor modet har været i højsædet, men også dage hvor vi har skullet lede efter det samme mod. Dage hvor cafeteriet har været fyldt med mennesker der forventede noget på deres tallerken, og dage hvor dele af personalet er udeblevet, de dage er der desværre mange af. Også dage, heldigvis hvor der har været tid til at puste ud. Vi har sammen med et dejligt personale arbejdet på, at hvad der skulle gøres, blev gjort. 20

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2007 - et hav af opgaver ÅRBOG 2007 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem. broderkredsen

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Årbog 2009. Sømandsmissionen INDENLANDSK SØMANDSMISSION. - et hav af opgaver

Årbog 2009. Sømandsmissionen INDENLANDSK SØMANDSMISSION. - et hav af opgaver Sømandsmissionen Årbog 2009 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Nr. 9 - september 2009-106. årgang - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende April 2016 82. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Denne gang er jeg i god tid med at få skrevet i bladet. Jeg holder nemlig ferie ugen efter påske, og er ikke tilbage før avisen er på gaden.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Åbning af arrangementet ved Annemarie Zacho-Broe, kontorchef for Frivillig- og pårørendeområdet.

Åbning af arrangementet ved Annemarie Zacho-Broe, kontorchef for Frivillig- og pårørendeområdet. Frivilligprisen 2010 og Initiativprisen 2010 Program Åbning af arrangementet ved Annemarie Zacho-Broe, kontorchef for Frivillig- og pårørendeområdet. Uddeling af Frivilligprisen ved Rådmand Dorthe Laustsen

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00

Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 14. s. e. trin. 21. sept. 2014 kl. 10.00 747 Lysets engel 448 Fyldt af glæde 441 Alle mine kilder 157 Betesdasøjlernes buegange Bernhard Christensen Nadververs 143 v. 7 på Op alle folk på

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Men han sov! Jesus var sammen med sine disciple, også da søen kom i oprør. At Jesus sov i båden, viste

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm. 26-02-2004 Tema om Projekt Hanstholm 3 MÅNEDER I ARBEJDSMILJØETS TEGN 15. marts inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle til åbningen af Projekt Hanstholm. Det kommer til at løbe over tre måneder. Den

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

April 2010 21. ÅRGANG

April 2010 21. ÅRGANG April 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere