ÅRBOG et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION"

Transkript

1 NR. 6 - SEPTEMBER et hav af opgaver ÅRBOG 2007 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem. broderkredsen og søfartsskole. storkredsformænd. forlag & depot

2 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Hjemmeside: Hovedkontor: Nyhavn 22, 1051 København K Telefon (omstilling) Telefax Girokonto: Bankkonto: Gaver, gavebreve og testamenter til Indenlandsk Sømandsmission Forudsætningen for fradrag for gaven er, at den er på mindst kr. 500,-. Fradrag kan kun foretages for det beløb, hvormed de ydede gaver overstiger kr. 500,-. Hver skatteyder kan fra drage kr ,- (kr ,- 500,-) Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget, samt til udfærdigelse af testamenter, hvor Indenlandsk Sømandsmission betænkes. Blade: Redningsbåden - udkommer hver måned - abonnement kr. 155,- årligt ISM-Nyt udkommer 9 gange årligt og udsendes gratis til vores tillidsfolk og medlemmer af foreningen»aggershøjs Venner«. Indenlandsk Sømandsmission København

3 Årsberetning 2007 Verner Villensgaard Paulus skriver:»gør jeres arbejde med god vilje som et arbejde for Herren og ikke for mennesker«. Efeserbrevet 6,7. Opgaveår Jeg vil kalde det år, der er gået siden sidste årsmøde, og resten af dette kalenderår for et rigtigt opgaveår. Vi siger tit, at»der er et hav af opgaver«, og det har vi virkelig måttet sande. Denne årsberetning vil beskrive de fleste af de mere synlige opgaver, vi har haft med at gøre, men vi skal huske, at det daglige arbejde er der hele tiden både på sømandshjemmene, hos sømandsmissionærerne og kontoret. Så derfor vil jeg allerede nu sige tak til jer alle, fordi I har arbejdet»med god vilje«både i hverdagene og med de særlige opgaver vi enten har påtaget os, eller som er blevet lagt hen til os. Sømandshjemmene i Grønland 1. oktober 2006 begyndte Vera og Jesper Kjeldmann i Nuuk/Godthåb. 1. april 2007 begyndte Lene Leed og Harald la Cour i Aasiaat/Egedesminde, men vi måtte desværre tage afsked med dem igen den 1. juli. I Qaqortoq/Julianehåb har Kirsten og John Aaen virket ind til deres hjemrejse i august i år. Vi takker begge par for indsatsen og ønsker Guds velsignelse over fremtiden. Vi har søgt nye bestyrerpar til begge steder, men desværre endnu ikke fået nogen ansat. Jytte Kusk har afløst sammen med sin mand, Benny Kusk i Aasiaat/Egedesminde, indtil den 9. august og Benny Kusk fortsætter med afløsningen indtil 1. oktober. Jytte og Benny Kusk er tidligere bestyrerpar på Frederikshavn Sømandshjem og vi takker dem mange gange for deres beredvillighed til at tage af sted i en vanskelig situation. Også tak til Simony og Amaliel Knudsen, Ann Inge Møller og Henning Harbo for afløsning på sømandshjem i Grønland. Den flotte tilbygning i Aasiaat/Egedesminde med 10 værelser og konferencerum er taget i brug, så vi har endnu flere muligheder for at yde god service. At skaffe bestyrere og assistenter er i øjeblikket en meget stor og vanskelig opgave. Vi har søgt efter bestyrerpar i mange måneder og står i øjeblikket uden nogen løsninger på hvordan vi skal bemande 3 sømandshjem med nye bestyrere. Jeg vil gerne så kraftigt jeg overhovedet kan, opfordre jer til at hjælpe os med dette. Fortæl det vidt og bredt at vi mangler medarbejdere. Tak til bestyrere, assistenter og medarbejdere, der har gjort en stor indsats i det daglige arbejde. Vi ønsker jer fortsat glæde i arbejdet og velsignelse i tjenesten. Sømandshjemmene i Danmark 1. oktober 2006 begyndte Tinna og Mark Glisbo i Fredericia. Fredericia Sømandshjem blev i november ramt af stormflod, men sammen med bestyrelsen klarede bestyrerpar og personale den vanskelige situation, sådan at Sømandshjemmet i dag fremstår flot renoveret og fuldt funktionsdygtigt med lidt ændret indretning. 1. februar 2007 begyndte Tina og Lars Risager i Frederikshavn. De har tidligere været bestyrere i Qaqortoq/Julianehåb. Vi byder begge par velkommen i arbejdet og ønsker for jer, at Gud Herren må lede jer og velsigne jeres gerning. En stor tak skal lyde til Niels Kjær Lassen, tidligere bestyrer på Fredericia Sømandshjem og til Jytte og Benny Kusk, tidligere bestyrerpar på Frederikshavn Sømandshjem. Vi ønsker jer Guds velsignelse over jeres fremtidige dage. Det har også været jubilæumsår i år og endda her i Hvide Sande. En hel uge var der arrangementer og Sømandshjemmets 75 år blev fejret på flotteste vis. Hvide Sande Sømandshjem står stærkt rustet til fremtiden med den gode opbakning der er bag Sømandshjemmet. Århus havn havde besøg af»tall Ships Races«og Sømandshjemmet gjorde sig meget positivt bemærket. Fra Sømandsmissionen var der nogle medarbejdere, som var med til skibsbesøg og havde nogle gode samtaler med mennesker, der kom forbi vort lille bord. 3

4 Tak til alle på sømandshjemmene for jeres flotte indsats i det daglige arbejde og vi ønsker Herrens vejledning og velsignelse til de kommende dage. Skibet»Bethel«Den 21. marts 2007 var en stor dag. Den dag købte Fonden Østerby Sømandshjem orlogskutteren»romsø«, som efter købet er kommet til at hedde»bethel«, Guds hus. Den er nu blevet malet og ombygget og I har allerede set den i havnen. Den er blevet indrettet til sejlende sømandshjem. Skibet har allerede været på besøg i mange havne og med den interesse der er vist fra besøgende og de samtaler, der er blevet ført, så er der for os ingen tvivl om, at det er den rigtige arbejdsmetode i vor tid. Og hvad er vel mere naturligt for Indenlandsk Sømandsmission end at have et skib til brug for missionsarbejdet blandt søfolk og fiskere? De gamle romere sagde: Navigare necesse est! Det betyder: Det er nødvendigt at sejle. Og for at vi kan sejle med skibet»bethel«og udføre den opgave, skibet er beregnet til, så skal der være folk ombord! Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at melde sig som frivillige medarbejdere. Jeg kan garantere jer for, at I vil få oplevelser med sejlads og praktisk arbejde, men også masser af muligheder for at være med til at bringe evangeliet til havets folk. Mindeord Det er vigtigt for sømandshjemmene og for Indenlandsk Sømandsmission at have gode og trofaste frivillige og ansatte medarbejdere. Men vi er her alle kun en kort stund og derfor vil vi nu mindes de, der er døde i årets løb. Den 31. august 2006 døde Poul Lehman Sivertsen, Næstved. Poul Lehman Sivertsen var tidligere medlem af Indenlandsk Sømandsmissions hovedbestyrelse. Den 25. november 2006 døde fhv. landssekretær E. Aage Rasmussen. Aage Rasmussen var ansat i Sømandsmissionen i 47 år. Den 15. januar 2007 døde Bente Kristiansen. Bente bestyrede sammen med sin mand Niels Sømandshjemmet i Nuuk fra 1986 til Vi takker for deres trofasthed i tjenesten og vil ære deres minde og sige tak til Gud for hvad han gennem dem gav til Sømandsmissionen. Ære være deres minde. Hovedbestyrelsen I september udpegede Indre Missions hovedbestyrelse Ole Dahl, Skive til at indtræde i vor hovedbestyrelse. I november kunne hovedbestyrelsen byde fhv. bestyrer Jytte Kusk velkommen. Mange tak fordi I har sagt ja til opgaven og vi ønsker jer Guds velsignelse. Kredse, sognerepræsentanter og frivillige medarbejdere Det er snart jul! Jeg behøver næsten ikke at sige det. Alle I gode frivillige medarbejdere rundt om i kredse og sogne har allerede længe været i gang med at producere julegaver og I skal have en stor tak både for jeres engagement med julegaver og jeres kontante bidrag til Sømandsmissionens arbejde. Jeg vil gerne takke jer alle og ønske Guds velsignelse over jer og jeres gerning for søfolk og fiskere. Den største tak skal I have for jeres forbøn for arbejdet. Sømandsmissionærer Sidste år ansatte vi 2 nye sømandsmissionærer og også i år er det blevet til ansættelse, nemlig af Simon Ambrosen, han er blevet ansat til Aalborgområdet den 1. februar Vi byder Simon hjerteligt velkommen i Indenlandsk Sømandsmissions familie og ønsker dig og fru Margit Guds velsignelse i arbejdet. Men når der er ansættelser, så er der også nogen gange afgang. I år er det dog ikke fordi nogen har fundet andet arbejde, men vi skal tage afsked med en højt værdsat og skattet medarbejder, fordi han inden så længe fylder 70 år. Vi har valgt at tage ordentligt afsked med ham nu, så alle årsmødets deltagere kan få lov til at takke ham. Bent Muff vil du være venlig at komme her op? Kære Bent. Den 1. november 1970 blev du ansat i Indenlandsk Sømandsmission som sømandsmissionær. Lige siden har du udført din tjeneste samvittighedsfuldt og med ydmyghed overfor Vor Herre Jesus Kristus, som hele tiden har været din egentlige arbejdsgiver. Du har en overgang været grønlandssekretær, du har været medarbejdervalgt medlem af hovedbestyrelsen, du har sammen med din hustru Etna været afløser på sømandshjem i både Danmark og Grønland, du har repræsenteret Sømandsmissionen på Færøerne, du har været formand for Søfartsskolen og Broderkredsen på Havet og du er stadig med som sekretær for bestyrelsen for Fonden Esbjerg Sømandsmission. Der er meget at takke dig for, men du kunne ikke have klaret det uden din kære Etna, så 4

5 jeg vil gerne bede dig Etna om også at komme her op! Du har på enestående vis fulgt Bent i hans arbejde og jeg har mange gange tænkt, at vi har betalt for en men fået to! Tak skal du have fordi du så trofast har stået ved Bents side og fulgt ham, så han kunne yde sit allerbedste. Du skal derfor have en hilsen fra Indenlandsk Sømandsmission, og du Bent, skal have denne gave. Tak for indsatsen og må Gud velsigne jer og give jer mange gode dage! Færøerne I år var det sømandsmissionær Finn Løvlund og fru Susanne, der var på Færøerne og deltage i det årlige kvindekredsstævne. Det kunne I læse om i Redningsbådens augustnummer. Vi er meget glade for samarbejdet med den Færøske Sømandsmission, som i år også er kommet til syne, ved at sømandsmissionær Thorleif Johannesen har deltaget i nogle af storkreds - stævnerne. Genbrug Tænk, at der er så mange penge i brugte sager og tøj! I skal have mange tak i forretningerne i Fredericia, Hvide Sande og Thyborøn for jeres store indsats, som er med til at give sømandshjemmene et tiltrængt økonomisk tilskud. Aggershøj Igen i år, og det er vi meget taknemmelige for, er det Simony og Amaliel Knudsen der står for arbejdet på»aggershøj«. Tak fordi I hygger om damerne og giver dem nogle gode dage med god mad og et livstilskud så enkestanden ikke føles helt så tung at bære. Tak også til medarbejderne for jeres engagement i denne opgave. at vi som medlemmer skal arbejde for evange - liets udbredelse, og vi vil gerne indbyde jer til at gøre dette arbejde i fællesskab med os ombord på»bethel«. Der er brug for mange hænder til praktisk arbejde; der er brug for mange ører til at lytte når mennesker vil lette deres hjerter for os, og der er brug for mange munde til at tale et trøstens og opbyggelsens ord til de, der kommer ombord. Lad os arbejde i og for Herren Sidste år var min overskrift til årsberetningen: Arbejdsår. Gud har arbejdet sammen med os i dette opgaveår. Det skal vi være taknemmelige for og Han vil også gøre det de kommende dage. Vi skal i den kommende tid have klaret de opgaver, der er lagt hen til os. Dertil har vi brug for støtte og forbøn. Vi beder jer alle tage del i dette, så arbejdet i alle kroge af Sømandsmis - sionen»gøres med god vilje for Herren«så det bliver til velsignelse for mennesker. Vi kan gøre det fordi vi er overbeviste om, at Jesus selv er med i arbejdet for søens folk og for os, og derfor kan vi også trygt i fremtiden gå i de gerninger som forud er lagt til rette for os at vandre i. Vi beder Gud velsigne os alle i tjenesten. Verner Villensgaard formand, sømandspræst Indre Mission, Broderkredsen på Havet og Søfartsskolen Det er godt at have venner, og det har vi i Indenlandsk Sømandsmission. Vores nærmeste venner i ånden er Indre Mission og vi siger tak for godt samarbejde og for jeres engagement i at sætte gode folk ind i vores hovedbestyrelse. I skal vide på Søfartsskolen i Svendborg, at I ofte er i vore tanker og forbøn, fordi I gør et stort vigtigt stykke arbejde med uddannelse af unge mennesker samtidig med at I giver dem mulighed for at finde ind til Kristus. Til jer, kære venner i Broderkredsen på Havet, vil jeg gerne sige tak for jeres forbøn og den medleven jeg har oplevet i forbindelse med købet af det nye missionsredskab, skibet»bethel«. I vedtægterne for Broderkredsen står der, 5

6 Hovedbestyrelsen Verner Villensgaard Formand, sømandspræst Peter Bangs Vej 50, 2. th Frederiksberg Tlf Mobil f g med Anni f Administrationschef Generalsekretær Formand for»aggershøjs Venner«Indtrådt i HB 2000, Formand 2002 Ellen Margrethe Lomholt Pædagog Skolegade Børkop Tlf f g med Hans Oluf f indtrådt i HB 2001 Niels Aage Hansen Sømandshjemsbestyrer Østerbro Aalborg Tlf Fax f g med Kirsten f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm 1986 Aalborg indtrådt i HB 1992, næstformand Johannes Christoffersen Sognepræst Doktorvejen 1, Byrum 9940 Læsø Tlf f g med Birgit f indtrådt i HB 2000 Sofie Petersen Biskop over Grønlands Stift Box Nuuk Tlf Fax f indtrådt i HB 1997 Alfred Wejse Koordinator Sønderjyllands Allé Frederikshavn Tlf Mobil f g med Stinne f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn indtrådt i HB 1980 næstformand 1994 formand Jørgen Erik Larsen Islandsvej Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Ole Dahl Jyllandsgade Skive Tlf.: f g med Ruth Larsen Indtrådt i HB 2006 Jytte Kusk Jens Baggesens Vej Aalborg Tlf.: f g med Benny f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn 6

7 Sekretariatet Steen Andersen Økonomichef Langelandsgade Ringkøbing Tlf Fax Mobil f g med Birgit f Ansat 1987 Jørgen Møller Grønlandssekretær Fornæsvej Randers Tlf Fax Mobil f g med Ann-Inge f Ansat 1990 Finn Juhl Nielsen Bogholder Smøgen Hårlev Tlf Mobil f g med Karin f Sømandshjemsbestyrer Christianshåb Regnskabsmedarbejder Ansat 2002 Sonja Josefsen Eriksen Sekretær Brønshøj Kirkevej 3, 2. th Brønshøj Tlf.: Mobil f Ansat 1991 Arne E. Sørensen Redaktionssekretær/ kontormedarbejder Hallingparken 17, 1. th Brøndby Strand Tlf Mobil f g med Rita f Sømandshjemsbestyrer Kolding Sømandsmissionær Medlem af HB 2002 Sømandshjemsbestyrer Maniitsoq Redaktionssekretær

8 Sømandsmissionærer Poul Nielsen Vænget 11, Lørslev 9800 Hjørring Tlf Fax Mobil f g med Ruth f Sømandshjemsbestyrer Hirtshals Sømandsmissionær 1997 Bent Muff Granly Allé 5b 6710 Esbjerg V tlf fax Mobil f g med Etna f Sømandsmissionær 1970 Medlem af HB Jørgen Erik Larsen Islandsvej Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Sømandshjemmet Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Finn Løvlund Pedersen Blomsterparken 6, Fovrfeld 6710 Esbjerg V. Tlf Mobil f g med Susanne f Sømandsmissionær 2006 Keld Østergaard Præstegårdsvænget Bedsted Tlf Mobil f g med Anni f Sømandsmissionær 2006 Simon Skovgaard Ambrosen Ringkøbingvej Aalborg Ø Tlf f g med Margit f Sømandsmissionær

9 Fritids medarbejdere Osvald Mouritzen Baunegårdsvej 50 A 2900 Hellerup Tlf f g. med Helle f Generalsekretær Tage Grønkjær Åstien 11, Klitmøller 7700 Thisted Tlf f g med Karen f Sømandshjemsbestyrer Hirtshals Anker Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Lis f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Hovedkasserer Lis Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Anker f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Klaus Jensen Jyllandsgade 76, 1. tv Esbjerg Tlf f g med Tinne f Feriehjemsbestyrer Aggershøj Sømandsmissionær Editha Seeberg Solbakken Kalundborg Tlf Fax tele.dk f g med Jens Chr. f Tinne Jensen Jyllandsgade 76, 1. tv Esbjerg Tlf f g med Klaus f Feriehjemsbestyrer Aggershøj Jens Christian Seeberg Solbakken Kalundborg Tlf Fax tele.dk f g med Editha f

10 Anne Mie Thomasen Danmarksgade Fredricia Tlf f Sømandshjemsbestyrer Grimsby Esbjerg Gl. Havn Esbjerg Ny Havn 1998 Leder af Axeltorv s Genbrug, Fredericia Magnus Søndergaard Tøndervej Aabenraa Tlf f Sømandshjemsbestyrer Aabenraa Sømandsmissionær Marie Brunsnæs Kallemosen 3, 1.tv 6200 Aabenraa Tlf.: f g med Mogens f Mogens Brunsnæs Kallemosen 3, 1.tv 6200 Aabenraa Tlf f g med Marie f Stinne Wejse Sønderjyllands Allé Frederikshavn Tlf Mobil f g med Alfred f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederkshavn 10

11 Sømandshjem i Danmark med tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission Sømandshjemmene i Danmark er ikke, som mange tror, kun for søfolk. Som det fremgår af de forskellige beretninger, er sømandshjemmene også familiehoteller med en høj standard, hvor man har mulighed for et ferieophold, en weekend-tur, eller et sted hvor man dumper ind, når kaffetørsten eller sulten melder sig på sømands - kredsudflugten o.lign. Flere af vore sømandshjem arrangerer ligeled - es fester i forbindelse med livets store højtidsdage. Alle vore sømandshjem er alkoholfrie spisesteder. Ring og hør nærmere hos de enkelte sømandshjem og få et godt tilbud. At besøge et sømandshjem er også en måde at støtte sømandsmissionen på. Ved at sømandsmissionens venner ved selvsyn besøger disse steder, giver det på en helt anden måde kærlighed til arbejdet og sømandshjemmene. Aalborg Sømandshjem Østerbro Aalborg Tlf Fax Hjemmeside: Bestyrerpar: Kirsten og Niels Aage Hansen Kirsten f Niels Aage f g Aalborg Sømandshjem oplevede ikke nogen større omsætnings fremgang i 2006, men resultatet ansetes for tilfredsstillende, vort mål er jo ikke at skabe størst mulig profit! Men at være et godt hjem for såvel danske som udenlandske søfolk og fiskere! I årets løb fik vi trafikken nærmere på, idet indfaldsvejen fra E45 fra syd er blevet flyttet over på Karolinelundsvej, og altså nu støder sammen med indfaldsvejen fra E45 nord lige på det hjørne hvor Aalborg Sømandshjem ligger, så vi er i Centrum. Havnen er derimod på vej væk fra os idet DLG og Hedegaard Landbrugsgrovvare forretningerne er blevet solgt til en entreprenør, som vil lave boliger der hvor siloerne ligger i dag! 1. februar i år fik vi så en sømandsmissionær i Aalborg, som skal passe Aalborg Havn m. flere. Simon Ambrosen er en stor hjælp for at sikre, at skibene bliver besøgt alle hverdage, og vi mærker tydeligt at besøgene bliver flere, vi bliver ofte ringet op og spurgt om vi kan hente dem i Øst - havnen eller på Aalborg Portland, så vi kører mange personer frem og tilbage, efter at de har ringet til deres familier derhjemme, nogle gange kan det knibe at have telefonlinier nok. Første halvår af 2007 har været meget travl, så vi ser lyst på fremtiden! 11

12 Aarhus Sømandshjem Og hos os på Sømandshjemmet, kan man altid få et venligt og hjælpende ord med på vejen. Så der er i sandhed tale om, at vort hus er blevet et blandet hus, hvor der færdes alle slag mennesker. Denne udvikling har tillige haft den effekt, at vi nu har genskabt det økonomiske grundlag for at udbygge vort arbejde blandt søfolk på Århus Havn. For det er jo til syvende og sidst meningen med vort arbejde, at vi skal udføre et kristent stykke arbejde blandt de søfolk fra hele verdenen, vi som medmennesker møder dagligt på havnen. I det forgangne år har vi haft besøg af over tre tusinde søfolk og vi har besøgt over 1800 skibsbesætninger. Fredericia Sømandshjem & Hotel Sverigesgade Århus C Tlf Fax Mobil: Bestyrer: Aage Christensen Aage f Berith f g Driften af Århus Sømandshjem har i 2006 været præget af ro og stabilitet. Flere års meget store underskud på driften har vi fået styr på, og vi er kommet ind i en gænge med ro, hvor det er lykkedes for os, at få udlejet over 500 kvm. erhvervslokaler, der har stået ledige i flere år. Lokalerne er blevet opdelt i mindre fleksible enheder, der er blevet udlejet til forskellige. Vi er således i dag vært for en læge, der med speciale i akupunktur, smertebehandler bl.a. kræftpatienter. Der bor en fysioterapeut, der underviser i stressbeherskelse samt behandler andre fysiske skavanker. Vi har også en fysioterapeut, der ved hjælp af kranio sakral terapi blandt andet behandler børn med motoriske vanskeligheder. Samtidig er der seks voksne damer, der har lejet sig ind i et lokale, hvor de dyrker deres store interesse, maling af malerier. Og endelig er der flyttet et modefirma ind hos os, der designer og sælger modetøj til unge mænd og piger. Så i dag kan besøgende på Sømandshjemmet få klaret problemer med en dårlig ryg eller behandling for stress med afslutning af anskaffelse af et maleri til sofavæggen eller en beklædning af nyeste snit. Gothersgade Fredericia Tlf Fax Giro Hjemmeside: Bestyrerpar: Tinna og Mark Glisbo f. Tina f. Mark g Der er sket rigtig meget siden vi tiltrådte som bestyrerpar Allerede efter 30 dages ansættelse fik vi oversvømmelse, en oversvømmelse der både menneskelig 12

13 og økonomisk var hårdt at gennemgå. Den økonomiske pris samlet set var 1,8 mil, hvoraf vi fik dækket det meste af reparationerne men ikke driftstabet, fordi det blev takseret som force majors. Men den positive side af oversvømmelsen må siges at være, at da vi bød til genindvielses fest 23.2 slog vi dørene op til et splinter nyt sømandshjem med nye gulve, skranke, nymalede vægge, ny restaurant osv. Og det er rigtig dejligt med den nye restaurant, vi får mange positive tilbagemeldinger på, at vi nu har et stort lokale til forskellige sammenkomster. Fredericia Sømandshjem er desuden blevet delvis røgfri, dvs. det eneste sted der må ryges er i»hjørnestuen«, det er også rigtig godt i disse røgfri tider, at folk der ikke ønsker at bliver hyllede ind i tobakståger kan sidde ugenert. Nye traditioner er vi ved at skabe her på Sømandshjemmet, bla holdte vi et»vi synger julen ind«, et rigtig hyggelig arrangement. Der kom en masse søde mennesker bl.a. damekredsene var godt repræsenteret, og nogle af damerne havde sågar hjulpet os med hjemmebag, der var en masse lækre julekager, æbleskiver, alkoholfri gløgg og slik. Soldaterhjemmet havde været behjælpelige med juledekorationer, så der må siges at der være stor opbakning for arrangementet skulle gennemføres til trods for at der stadig kørte affugtere i huset og at håndværkerne ikke var helt færdige. Juleaften var også helt speciel her på Sømandshjemmet, vi havde et stort skib inde med 30 søfolk der var indlogeret på hotellet, så i alt juleaften var vi 56 personer til spisning og julehygge. Nytåret var mere stille, der havde vi små 20 gæster i restauranten og ingen på hotellet, men en rigtig hyggelig aften. I februar havde vi et foredrag med den tidligere speedway kører og stuntman Erik W Pedersen, der kom og fortalte om sit liv som vågehals. Forårsfesten var ligeledes en succes, med lotteri og hvor Sømandshjemmet var vært med kaffe og kage, og vi havde besøg af Verner Villensgaard der viste billeder fra Grønland. 23. maj var aftenen for et stort bankospil, som vi havde lanceret for at skrabe lidt midler sammen til sømandshjemmets sociale arbejde for søfolk. En medarbejder her i huset havde på frivillig basis stemt dørklokker hos byens handlende og indsamlet en masse flotte gevinster. Vi var jo spændt på om der overhovedet var nogle der ville komme til bankospillet, vi slog dørene op kl til spisning og lige pludselig væltede det ind med folk, ja folk stod i kø ude på Gothersgade, så frem med flere stole og borde, samlet set var der 125 glade bankoryttere. De sad over det hele både i forhallen, og i alle stuer, godt vi havde en mikrofon anlæg så folk kunne hører. Men en stor succes blev spillet og et pænt overskud på godt 6.000kr. I forbindelse med Rock show 2007, var vi repræsenteret fra Sømandshjemmet med en pølsebod. Mark og jeg, sammen med en af husets frivillige, grillede frankfurtere som vi solgte. En god måde at få vist Sømandshjemmets ansigt og få en god snak med byens borgere om Sømandshjemmets arbejde. Den weekend blev der solgt pølser for godt kr, fordelt på fredag og lørdag. På havne siden er der også travlhed, der er mange skibe inde for tiden og vi har fået frivillig hjælp af en pensioneret sømand der hedder Villy, han kører på havnen og bytter bøger og film, mens Mark tager sig af missionsarbejdet ombord. Det er rigtig dejligt med en hjælpende hånd, så man har tid til at give sig god tid til at få snakket med den enkelte sømand. Ligeledes går børnetøjs indsamlingsprojektet også godt, folk fra Fredericia er gode til at komme ned på Sømandshjemmet og aflevere deres brugte børnetøj, som Villy får med i bussen og afleverer det til trængende sømænd, som kan tage det hjem til deres børn. Det er primært de østeuropæiske søfolk der har behov for at få en»gave«med hjem til deres børn, det giver sømanden lidt økonomisk luft til at han har råd til at købe tlf. kort, så han kan ringe hjem til børnene og konen. I juni fik Fredericia besøg af Kronprins Frederik, vores søn Frederik Emil fik en mulighed for at give ham en lille gave fra Sømandshjemmet, samt at tilbyde ham en rundtur på Fredericia Sømandshjem, sidst nævnte måtte kronprinsen takke pænt nej til men gaven blev han glad for. Og han skulle takke alle på Sømandshjemmet og i Sømandsmissionen som gjorde et godt stykke arbejde for søfolk og deres familier. Vi planlægger, i samarbejde med Sct. Michaelis Kirke, at holder en Gospel koncert her til efteråret på Sømandshjemmet, og det glæder vi os rigtig meget til, det er godt at kunne bruge vores hus til mange forskellige aktiviteter, bl.a. har vi kontakt til en latterinstruktør der ønsker at holde en månedlig latterevent her i huset. Vi prøvede at invitere ham til vores personale fest hvor vi alle fik nogle gode grin, det er en god og sund måde at få løst op for lattermusklerne. Her til slut vil vi blot takke alle der har ydet os en hjælpende hånd i det forgangne år, dem der har lagt øre til når vi havde brug for at læsse af, dem der har ydet praktisk hjælp, og ikke mindst til Gud der har været med os hele vejen gennem vores prøvelser og trængsler. Guds fred til alle i Sømandsmissionen. 13

14 Frederikshavn Sømandshjem & Hotel Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf Fax Hjemmeside: brevpapir, kuverter, brochurer m.v. I maj måned havde vi besøg af Kanal DK4, som har lavet et lille indslag om Frederikshavn Sømandshjem og Hotel. Det bliver sendt på flere kanaler i løbet af sommeren og senere lagt ind på vores hjemmeside. Lige i disse dage er vi ved at»opruste«til sommeren. Vi ser frem til at fylde huset med turister og håber at vi kan give dem en god ferieoplevelse her på vores Sømandshjem. Alt i alt må vi sige, at det går godt. Vi glæder os over, at vi sammen med personalet kan lægge hver dag frem for Gud. Tak for forbøn. Mange kærlige hilsener Tina og Lars Risager Hanstholm Sømandshjem Bestyrerpar: Tina og Lars Risager Tina f Lars f g Der er nu gået fem måneder siden vi overtog Frederikshavn Sømandshjem og Hotel.og sikke måneder!!! Det har været en blanding af kaos, latterkrampe, sved, glæde og tårer. Lige nu er vi glade for at have overstået de første måneder. Vi er ved at finde en rytme i hverdagen og nu er det ikke alt der er nyt og ukendt mere. Vi er blevet modtaget på en helt utrolig dejlig måde af personalet i huset. Det er vi meget taknemmelige over. Børnene er faldet godt til, både på Sømandshjemmet og med hensyn til skole, venner, fritidsaktiviteter m.v. De nyder at løbe ned i køkkenet for at få en sludder med personalet. Opgaverne er jo mange og absolut alsidige her på Sømandshjemmet. I foråret har vi haft flere store besætninger boende. Det har været en fornøjelse at møde dem og være her for dem. Vi bliver mødt af glade og taknemmelige gæster, og det er jo med til at give os overskud og glæde i arbejdet. Vi oplever en god sammenhæng i det arbejde som sømandsmissionær Poul Nielsen gør på havnen og vores arbejde her i huset. Der kommer mange søfolk ind for at købe kaffe, telefonkort og poletter til Internet m.m. Udover det daglige arbejde med gæsterne har vi også brugt en del tid på markedsføring, f.eks. nyt Kaj Lindbergsgade Hanstholm Tlf Fax Bestyrerpar: Birthe og Arne Silkjær Birthe f Arne f g Vi oplever, at der stadig er brug for os som Sømandshjem. Mennesker kommer og vil gerne have en snak om livets stor spørgsmål. Til vore andagter, kommer der jævnlig mennesker fra lokalsamfundet for at deltage. Det glæder os meget, at vi kan få lov at dele det, der betyder allermest for os. Frelsen i Kristus. Vi glæder os også over det antal gæster der lægger vejen forbi til vore arrangementer, her tæn- 14

15 kes på adventsmøde den 2. søndag i Advent. I 2008 vil vi prøve at lave en bibelweekend fra fredag, i forbindelse med årsfesten, som er søndag den 23. marts I år havde vi storkredsstævne, hvor bl.a. Anton og Lis Primdal, gav os et godt indblik i livet på Grønland. Sømandsmissionærerne Keld og Jørgen Erik forkyndte ordet og fortalte nyt fra ISM. Personalemæssig er vi godt kørende med flere faste medarbejdere, som er med til at sikre stabiliteten på hjemmet. Efter at vi blev godkendt som praktiksted, har vi ansat en caterelev, som bliver færdig i Birthe er ved at tage uddannelsen som cater, hun var på skole de første 10 uger af året, og venter med at tage de næste 10 uger til april og de sidste 5 uger til september næste år. De fleste af vore medarbejdere, vil gerne arbejde på en arbejdsplads, der er lidt anderledes, og det glæder vi os meget over. Vi har brug for engagerede folk, som gerne giver en ekstra tørn når der er brug for det. Vi ser det som en nødvendighed at medarbejderne bliver videreuddannet, for at fastholde dem på en forhåbentlig attraktiv arbejdsplads Vores unge assistent som har været her et år nu, skal videre med sin uddannelse og forlader os til august, så her kunne vi godt bruge en ny. I foråret, blev det besluttet at vi skulle have nyt tag på, hvilket vi i dagligdagen glæder os over. Nu behøver vi ikke være bange for indtrængning af vand udefra. På rør-siden reparerer vi løbende, så de gennemtærede rør udskiftes, det samme gælder kloakken, her håber vi, at der ikke bliver for store problemer. Vi samarbejder på flere niveauer omkring markedsføring. Vestkystens Sømandshjem, De Danske Sømandshjem, lokalt med Thy Turistforening og Hanstholmgruppen. Dette gør, at vi gerne skulle fremstå som et trygt og godt sted at gæste, hvad enten det drejer sig om overnatning eller spisested. I øjeblikket er der ved at blive gjort klar til havnens 40 års jubilæum, som løber af stablen fra den 7. til 9. september i år. Her glæder vi os over, at det sejlende Sømandshjem»Bethel«skal lægge til kaj. På Fiskerimessen i Ålborg fra 17. til 19. oktober, kan I også møde os på Hanstholmstanden, hvor vi står på scenen, sammen med andre aktører fra Hanstholm. I skrivende stund, er vi ved at gøre juni tallene op, og juli travlheden er på sit højeste. Vi har travlt og gør vort bedste for at følge med. Kalenderen er godt fyldt med reservationer sommeren over. Fra Hanstholm SømandsHjem vil vi gerne sige tak til alle, der har os med i forbøn og tanker, det kan vi slet ikke undvære. Vi prøver at lægge alt i Guds hånd, selvom det indimellem kan være vanskeligt,»for der er nogle ting jeg helst selv vil løse, og på min egen måde«. Det giver os mange frustrationer. Så herfra, skal vi opfordre til at stole mere på Guds omsorg og mindre på egne præstationer. Husk på hvad Paulus skrev til Kollosenserne. Kol. 3 v. 13. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. De kærligste hilsner, tanker og bønner, fra medarbejderne i Hanstholm. Hvide Sande Sømandshjem Bredgade Hvide Sande Tlf Fax Bestyrerpar: Bodil og Gert Svendsen Bodil f Gert f g er et specielt år på flere måder. Året begyndte med, at bestyrerparret havde orlov i knap 2 måneder. Det lyder måske underligt, men behovet var opstået og vi valgte at bruge orloven til at tage på Bibelskole inkl. en uge til Israel. Da vi vendte»hjem«igen, var der mange forberedelser som skulle gøres inden vi skulle holde 75-års jubilæum. Der blev planlagt og gennemførte et flot jubilæumsprogram. Det var en stor succes alle forhåndsbekymringer blev gjort så frygtelig til skamme. Mange nye elementer blev prøvet af, og efterfølgende ønsker vi også næste år at kunne afholde gudstjeneste grundlovsdags aften i auktionshallen. Jubilæumsfesten blev holder under mottoet:»vi ser taknemligt tilbage og frimodigt fremad«. Når vi på nuværende tidspunkt ser tilba- 15

16 ge på denne uge, må vi sige at vi fik utroligt meget at takke Gud for samtidigt fik vi også en frimodighed til at arbejde videre i HANS tjeneste. Nu står sommeren for døren. Vi har fået en dejlig flok unge mennesker til at hjælpe os i sommer. Vi har udvidet medarbejderstaben med 6-7 personer her i sommerperioden. Vi har haft en god og stabil medarbejderflok det sidste år og det giver en hel anden ro i hverdagen. Vi har det forgangne år oplevet en mærkbar fremgang. Især er vores renovering af værelser blevet taget rigtig godt imod, og det ser ud til, at fremgangen vil fortsætte. Vi mærker at folk er glade for at være her og de er ikke bange for at udtrykke deres glæde og forundring over, at et Sømandshjem kan være så moderne og så hyggelig. Det er både udlændinge og danskere som besøger os, så vi føler os ret internationale og det giver visse varia - tioner i hverdagen. Vi vil gerne her slutte med at bringe en stor tak til alle der på en eller anden måde støtter os, det være sig genbrugsbutikken, anden frivillig hjælp, som forbeder eller med en økonomisk håndsrækning. Sømandshjemmet Bethel i København Nyhavn København K Tlf Fax Giro Bestyrerpar: Hanna og Jon Olsen Hanna f Jon f g Sømandshjemmet i København har i det forgangne år gennemgået en omfattende renovering. Maling af værelser og gangarealer, samt en total fornyelse af receptionen, der nu fremtræder som et stort, lyst og indbydende rum der giver gæsterne et godt førstehåndsindtryk. I forbindelse med»ombygningen«konstateredes det, at noget etageforstærkning skulle til og en sen nattetime i vinters ankom en 800 kg tung jernbjælke, den blev med erfarne håndværkeres ekspertise lirket på plads udefra og igennem hele receptionsområdet. Sømandshjemmet har også i det sidste år haft gode medarbejdere, dels fra Færøerne og dels fra Danmark. De har været med til at sprede hygge og glæde. Endvidere er der blevet ansat en køkkenleder, Anna, der med sin erfaring er med til at højne både det kolde og varme køkken. Adskillige søfolk især fra Filippinerne, kommer til Bethel for at købe telefonkort og benytte telefonen, så kontakten til familien langt væk kan vedligeholdes. For over 100 år siden begyndte Sømandshjemmet Bethel som et skib der lå ved Mindeankeret i Nyhavn, men i 1905/06 kunne dette skib ikke længere og Sømandshjemmet blev bygget. I år har vi så fået et nyt Bethel-skib, dog ikke med fast placering i Nyhavn, men et sejlende sømandshjem som vi her på Bethel hilser velkommen. 16

17 Skagen Sømandshjem Thyborøn Sømandshjem & Hotel Øster Strandvej Skagen Tlf Fax Privat: Hjemmeside: Havnegade Thyborøn Tlf Fax Bestyrerpar: Kirsten og Søren Andersen Kirsten f Søren f g blev året hvor gode intentioner og flotte hensigtserklæringer skulle stå sin prøve. I år skulle det være! Det før så nedlukningstruet køkken fik en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, både teknisk og strategisk. Et nyt (og dyrt) af arbejdstilsynet påkrævet udluftningsanlæg stod klar ved turistsæsonens start. Det blev en varm sommer i Skagen, hvor det gjaldt om at få så meget som muligt af det indendørs inventar i form af borde og stole ud i det fri. Der er ikke mange der lade sig friste af indendørs faciliteter på en varm sommerdag på toppen af Danmark. Efter en travl højsæson fik vi for første gang i vores tid på Skagen Sømandshjem opgaven at skulle ansætte personale. Der er rift om helårsjob heroppe, men der er vigtig for helheden, at få ansat de»rigtige«medarbejdere. Hvervet som formand efter C.C. Jessen blev overtaget af Per Rasmussen. Der er tradition for, at Sømandshjemmets formand er én af byens præster. Dette er med til at give et naturligt tilknytningsforhold til sognet og kirken. Efter egne vurderinger er det også i år lykkedes Sømandshjemmet at balancerer på den knivskarpe æg mellem turisthotel og sømandshjem. Bestyrer: Malene Toft f Så er endnu et år gået. Vi på Thyborøn Sømandshjem har haft et godt og meget travlt år. Vi ser tilbage på året med taknemmelighed og glæde over, at vi føler, at der er brug for os og behov for os. Dette år har været hårdt for det danske fiskeri og det kan vi også mærke i Thyborøn. Optimismen er ikke helt den samme og stemningen daler. Vi håber og tror på, at der er bedre tider i sigte. Vi har heldigvis mange planer og projekter for fremtiden. Vi har et gammelt hus, som trænger til en ordentlig renovering. Blandt andet taget og kar - napper står for skud og skal skiftes. Vi håber og tror på, at det nok skal lykkes. Vi har i år fået installeret et fryserum i gården, da det gamle i kælderen ikke længere kunne»trække vejret«. Og det er vi rigtig glade for. Der har været en del små renoveringer, som jo er med til at skabe det hjem vi er glade for og stolte over at vise frem. I år har vi også haft en del kursusvirksomhed og har nu et komplet udstyr til konferencemøder, hvilket jo er med til at skabe liv i huset. Vi ser med optimisme frem til endnu mange år og med troen på, at Gud vil dette sted. Tak for Jeres forbøn og store trofasthed over for os. Og vi håber, at I vil fortsætte med at bede for os. 17

18 Axeltorv's Genbrug Indenlandsk Sømandsmission og Kirkens Korshær, Fredericia Dalegade Fredericia Tlf åbne nye genbrugsforretninger absolut er til stede, så hvis I på nogen måde er i stand til at løfte opgaven, kan det kun give succes. Vi rev en dag ud af kalenderen forleden, lukkede forretningen og tog på en kombineret udflugt og inspirationstur. Vi tog til Horsens og så den vel nok flotteste og mest veldrevne genbrugsforretning i Danmark. Det er»danmissions«det var imponerende. Vi kan anbefale jer, hvis I spekulerer på mere genbrug, at aflægge den et besøg. Ja I kan slet ikke lade være med at gå i gang, hvis I har set den! Så bare på med vanten. På vej hjem fik vi vi var 47 med en dejlig middag på et godt hotel til en overkommelig pris. En sådan dag er givet godt ud. Den skaber sammenhold, pepper op og er kul på maskineriet mange dage fremover. I håb om at I må få et godt Årsmøde lover vi at komme igen næste år. Thyborøn Genbrug Leder: Anne Mie Thomasen f »Hellere slides op end at ruste op!!!«er heldigvis det motto, hun med frisk humør og en kolossal energi ikke alene råber hende der står i spidsen for vort krævende genbrugsforetagende, når vi syntes, nu må vi hellere træde på bremsen. Men det er bestemt også noget Anne Mie realiserer i det daglige slid med at få det nødvendigt personale på plads hver dag, prisbestemme særlige værdifulde effekter, få aftaler med myndigheder, o.s.v. i det hele taget sørge for, at alt bare kører, så alle føler sig trygge, fordi man føler der er en orden i sagerne og kaptajner er på broen.»som mesteren så og hans svende«og det er klart, mesteren kan være god nok, men uden svende går det slet ikke, og dem har vi heldigvis fantastisk mange initiativrige, søde, villige og imødekommende af, uden hvem det hele naturligvis slet ikke gik og tænk, de får ikke en øre for det, men er drevet af ideen om at hjælpe»indenlandsk Sømandsmission«og»Kirkens Korshær«. Når vi så igen ser os i stand til at fortælle, at vi endnu engang har haft et godt år salgsmæssigt og dermed har kunnet hjælpe jer med jeres store og nødvendige indsats, i den del af kirkens arbejde, som I har valgt, skyldes det udelukkende det ovenfor nævnte. Vi kan fortælle, at det er vores erfaring, at der stadig findes meget stort overskud af genbrugseffekter, specielt indenfor tøj, at muligheden for at Bredgade Thyborøn Tlf.: Leder Gurli Hansen Thyborøn Genbrug startede den 6. juli Forretningen drives af frivillige. 15 faste medarbejdere og 8 afløsere. Forretningen er et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Thyborøn Sø - mandshjem og overskuddet af salget fordeles mellem dem. Da vi havde pladsmangel udvidede vi til dobbelt størrelse den 22. februar 2003, blandt andet på grund af et godt møbelsalg. Igen i december 2004 har vi udvidet, denne gang med 40 m2 butik og 40 m2 lager. Udvidelsen har vi stor fornøjelse af og lokalbefolkningen er stadig meget flinke til at indlevere alt muligt. 18

19 Hvide Sande Genbrug Sommergudstjenester i Sømandskirken i Nyhavn Numitsvej Hvide Sande Tlf.: Leder: Ejgil Heide f Nyt fra genbrugsbutikken i Hvide Sande. For 5 år siden startede vi genbrugsbutik i Hvide Sande. Det blev et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Hvide Sande Sømandshjem. Kirkens Korshær lejede en butik, som Korshæren og Sømandshjemmet har drevet i fællesskab. Overskuddet er blevet delt med 50 % til hver organisation, og der er faktisk givet rigtig mange penge i de to kasser. Efter de 5 år skulle der nu forhandles ny lejekontrakt. Beliggenheden og pladsforholdene i den lejede butik var i orden, men så var alt også sagt. Et selskab i Vejle ejede butikken, og de var trods mange anmodninger fra os herovre og Kirkens Korshær, ikke særlig villige til at udbedre nogle væsentlige mangler og var i det hele taget ikke særlig samarbejdsvillig. Vi kunne ikke være sikker på, at vi kunne fortsætte lejemålet, og var i øvrigt heller ikke særlig interesseret i at fortsætte under de arbejdsforhold vi havde. Kirkens Korshær ville gerne fortsætte samarbejdet, og bad os om at finde en ny butik. Det var umuligt at finde et nyt lejemål. Der var imidlertid et hus til salg med bolig i øverste etage og et nedlagt tømrerværksted i stueetagen. Vi blev af Korshæren anmodet om et se på huset og indhente tilbud. Hvis vi mente, at huset og beliggenheden var egnet, at der kunne indrettes butik og at prisen i øvrigt var rigtig, så stod Korshæren som køber. Sådan blev det. Huset blev overtaget den første februar og efter et langt og sejt træk med mange frivillige arbejdstimer blev tømrerværkstedet omdannet til en fin butik med stort set samme plads som vi havde tidligere. Vi havde en uges udsalg i den gamle butik før vi lukkede. Herefter havde vi lukket en uge til selve flytningen, hvor alle mænd og kvinder var sat i arbejde. Den 14. maj kunne vi åbne butikken i de nye omgivelser, og det blev en meget festlig dag med besøg af mange mennesker. Vi er nu godt i gang, og jeg tror på, at vi kan holde omsætningen. Vi får megen ros for indretningen af den nye butik, og for vi andre medarbejdere er det jo bare dejligt. I den nu forgangne sommer har vi afholdt 3 musikgudstjenester i Sømandskirken i Nyhavn. Normalvis er der ikke gudstjeneste om sommeren, men det skulle altså prøves i år. Grunden til dette forsøg er, at vi gerne vil gøre opmærksom på at der faktisk ligger en kirke i Nyhavn og med alle de mange mennesker der sommeren igennem færdes i Nyhavn var det en oplagt idé. Ved alle 3 tjenester har vi haft lejlighed til at lytte til organist Jens Asbjørn Olesen, som har en særlig musikalsk evne til at få kirkens orgel til at lyde som et katedral-orgel. Ved de 2 første medvirkede endvidere mezzosopranen Pia Gruwier Larsen og ved den tredje og sidste var det lykkedes Jens Asbjørn Olesen at få overtalt sin gode ven, komponisten, pianisten og kapelmesteren Jens Vilhelm Pedersen, bedre kendt som Fuzzy til at medvirke. Det var en oplevelse at høre disse to kunstnere spille på det til lejligheden opstillede og sponsorerede flygel. Musikken eskalerede og nåede sit højdepunkt efter 20 minutter og ikke uden grund blev der klappet meget. Sømandshjemmet Bethel var vært ved den efterfølgende kirkekaffe, hvor hygge og snak og et godt kaffebord er gået op i en højere enhed. 19

20 Feriehjemmet Aggershøj Møllevejen Marstal Tlf Fax I sommeren 2006 ferierede 117 fisker- og sømandsenker og enker/enlige med tilknytning til ISM på vores dejlige feriehjem»aggershøj«i Marstal. Vi afviklede 6 hold af 10 dages varighed. Det kniber desværre med at få økonomien til at løbe rundt. Aggershøj blev bygget i 1905 og vi har renoveret meget både på hovedhuset og på annekset. Også den daglige drift er blevet dyrere. Aggershøj s regnskab kan rekvireres på hovedkontoret i Nyhavn. I 2008 er det 100 år siden at Aggershøj blev bygget, det vil vi fejre på forskellig vis næste år. Simony og Amaliel Knudsen har igen i år taget rejsen fra Færøerne til Ærø for at drive feriehjemmet. Til hjælp i køkkenet og med rengøring er ansat to damer, Eva og Ruth. I den store have får de hjælp af Påul Hansen fra Thyborøn, en af vore frivillige medarbejdere. ISM s medarbejdere er værter på holdene. MEN - når det stadig er muligt at drive Aggershøj, er det fordi vi stadig modtager tilskud bl.a. fra rederier, fiskeriforeninger, kommuner, fonde, organisationer og firmaer. Derudover gav enkerne kr i gave i Vi er meget taknemmelige over den støtte, som vi stadig får, for uden den kunne vi ikke tilbyde enkerne et ferieophold. I haven står den sekskantede kinesiske pavillon, den blev bygget i 1905 og lå dengang i en vandfyldt dam med en lille robåd og den buede bro ind til den pælebyggede pavillon. Senere blev dammen tørlagt og opfyldt, men pavillonen stod stadig på de originale egetræsbjælker. Men egetræspælene var begyndt at rådne, så i foråret 2007 blev de udskiftet, så nu kan pavillonen forhåbentlig stå de næste100 år. 20

21 Sømandshjem i Grønland Sømandshjemmet Aasiaat Egedesminde Postbox Aasiaat Tlf Fax Grundlovsdag d. 5. juni 2007 blev en uforglemmelig festdag med kaffemik og fest på Sømandshjemmet. Efter 1 års byggeri blev den nye værelsesfløj indviet bl.a. med tale af byens borgmester (på hans egen 45 års fødselsdag), og derefter sang et grønlandsk kor. De 10 nye flotte dobbeltværelser og kursuslokalet blev fremvist, og så var der kaffemik. Kredsretten forærede Sømandshjemmet en gammel fin kajak, og fra Aasiaat Kommune fik vi en model af en konebåd. I oktober renoverer vi de sidste 8 værelser i hovedbygningen, så vi herefter har 29 nye værelser. Vi oplever i dag en stor respekt og interesse fra byen, kommunen og erhvervslivet. Vi tror på, at der fortsat er brug for gode rammer, også værelser og kursusfaciliteter. Derfor ser vi med fortrøstning på fremtiden for Aasiaat Sømandshjem, idet vi mærker behovet for et sømandshjem, et hjem som et alkoholfrit værested også for søfolk og fiskere. 21

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Årbog 2009. Sømandsmissionen INDENLANDSK SØMANDSMISSION. - et hav af opgaver

Årbog 2009. Sømandsmissionen INDENLANDSK SØMANDSMISSION. - et hav af opgaver Sømandsmissionen Årbog 2009 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Nr. 9 - september 2009-106. årgang - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Korpsnyt. Frelsens Hær Skolegade Esbjerg Oktober og november 2016

Korpsnyt. Frelsens Hær Skolegade Esbjerg Oktober og november 2016 Korpsnyt Frelsens Hær Skolegade 55 6700 Esbjerg Oktober og november 2016 Kære Venner Vi er nu godt i gang efter ferien, og det er godt med det kendte, det trygge. Men det er ikke godt at gro fast og derfor

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Åbning af arrangementet ved Annemarie Zacho-Broe, kontorchef for Frivillig- og pårørendeområdet.

Åbning af arrangementet ved Annemarie Zacho-Broe, kontorchef for Frivillig- og pårørendeområdet. Frivilligprisen 2010 og Initiativprisen 2010 Program Åbning af arrangementet ved Annemarie Zacho-Broe, kontorchef for Frivillig- og pårørendeområdet. Uddeling af Frivilligprisen ved Rådmand Dorthe Laustsen

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang.

Rolstrup Tidende. Marts udgave 10. årgang. Rolstrup Tidende Marts 2017 91. udgave 10. årgang. Gerda s hjørne Så er vinteren forbi! I hvert fald ifølge kalenderen, men om det så også er sådan, det kommer til at være, må tiden jo vise. Et er sikkert

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Godt Nyt. September månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. September månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt September 2005 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Ny hjemmeside Efter lang tids forarbejde er Roskilde Frikirkes nye hjemmeside blevet næsten færdig. Hjemmesiden

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere