ÅRBOG et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION"

Transkript

1 NR. 6 - SEPTEMBER et hav af opgaver ÅRBOG 2007 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem. broderkredsen og søfartsskole. storkredsformænd. forlag & depot

2 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Hjemmeside: Hovedkontor: Nyhavn 22, 1051 København K Telefon (omstilling) Telefax Girokonto: Bankkonto: Gaver, gavebreve og testamenter til Indenlandsk Sømandsmission Forudsætningen for fradrag for gaven er, at den er på mindst kr. 500,-. Fradrag kan kun foretages for det beløb, hvormed de ydede gaver overstiger kr. 500,-. Hver skatteyder kan fra drage kr ,- (kr ,- 500,-) Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget, samt til udfærdigelse af testamenter, hvor Indenlandsk Sømandsmission betænkes. Blade: Redningsbåden - udkommer hver måned - abonnement kr. 155,- årligt ISM-Nyt udkommer 9 gange årligt og udsendes gratis til vores tillidsfolk og medlemmer af foreningen»aggershøjs Venner«. Indenlandsk Sømandsmission København

3 Årsberetning 2007 Verner Villensgaard Paulus skriver:»gør jeres arbejde med god vilje som et arbejde for Herren og ikke for mennesker«. Efeserbrevet 6,7. Opgaveår Jeg vil kalde det år, der er gået siden sidste årsmøde, og resten af dette kalenderår for et rigtigt opgaveår. Vi siger tit, at»der er et hav af opgaver«, og det har vi virkelig måttet sande. Denne årsberetning vil beskrive de fleste af de mere synlige opgaver, vi har haft med at gøre, men vi skal huske, at det daglige arbejde er der hele tiden både på sømandshjemmene, hos sømandsmissionærerne og kontoret. Så derfor vil jeg allerede nu sige tak til jer alle, fordi I har arbejdet»med god vilje«både i hverdagene og med de særlige opgaver vi enten har påtaget os, eller som er blevet lagt hen til os. Sømandshjemmene i Grønland 1. oktober 2006 begyndte Vera og Jesper Kjeldmann i Nuuk/Godthåb. 1. april 2007 begyndte Lene Leed og Harald la Cour i Aasiaat/Egedesminde, men vi måtte desværre tage afsked med dem igen den 1. juli. I Qaqortoq/Julianehåb har Kirsten og John Aaen virket ind til deres hjemrejse i august i år. Vi takker begge par for indsatsen og ønsker Guds velsignelse over fremtiden. Vi har søgt nye bestyrerpar til begge steder, men desværre endnu ikke fået nogen ansat. Jytte Kusk har afløst sammen med sin mand, Benny Kusk i Aasiaat/Egedesminde, indtil den 9. august og Benny Kusk fortsætter med afløsningen indtil 1. oktober. Jytte og Benny Kusk er tidligere bestyrerpar på Frederikshavn Sømandshjem og vi takker dem mange gange for deres beredvillighed til at tage af sted i en vanskelig situation. Også tak til Simony og Amaliel Knudsen, Ann Inge Møller og Henning Harbo for afløsning på sømandshjem i Grønland. Den flotte tilbygning i Aasiaat/Egedesminde med 10 værelser og konferencerum er taget i brug, så vi har endnu flere muligheder for at yde god service. At skaffe bestyrere og assistenter er i øjeblikket en meget stor og vanskelig opgave. Vi har søgt efter bestyrerpar i mange måneder og står i øjeblikket uden nogen løsninger på hvordan vi skal bemande 3 sømandshjem med nye bestyrere. Jeg vil gerne så kraftigt jeg overhovedet kan, opfordre jer til at hjælpe os med dette. Fortæl det vidt og bredt at vi mangler medarbejdere. Tak til bestyrere, assistenter og medarbejdere, der har gjort en stor indsats i det daglige arbejde. Vi ønsker jer fortsat glæde i arbejdet og velsignelse i tjenesten. Sømandshjemmene i Danmark 1. oktober 2006 begyndte Tinna og Mark Glisbo i Fredericia. Fredericia Sømandshjem blev i november ramt af stormflod, men sammen med bestyrelsen klarede bestyrerpar og personale den vanskelige situation, sådan at Sømandshjemmet i dag fremstår flot renoveret og fuldt funktionsdygtigt med lidt ændret indretning. 1. februar 2007 begyndte Tina og Lars Risager i Frederikshavn. De har tidligere været bestyrere i Qaqortoq/Julianehåb. Vi byder begge par velkommen i arbejdet og ønsker for jer, at Gud Herren må lede jer og velsigne jeres gerning. En stor tak skal lyde til Niels Kjær Lassen, tidligere bestyrer på Fredericia Sømandshjem og til Jytte og Benny Kusk, tidligere bestyrerpar på Frederikshavn Sømandshjem. Vi ønsker jer Guds velsignelse over jeres fremtidige dage. Det har også været jubilæumsår i år og endda her i Hvide Sande. En hel uge var der arrangementer og Sømandshjemmets 75 år blev fejret på flotteste vis. Hvide Sande Sømandshjem står stærkt rustet til fremtiden med den gode opbakning der er bag Sømandshjemmet. Århus havn havde besøg af»tall Ships Races«og Sømandshjemmet gjorde sig meget positivt bemærket. Fra Sømandsmissionen var der nogle medarbejdere, som var med til skibsbesøg og havde nogle gode samtaler med mennesker, der kom forbi vort lille bord. 3

4 Tak til alle på sømandshjemmene for jeres flotte indsats i det daglige arbejde og vi ønsker Herrens vejledning og velsignelse til de kommende dage. Skibet»Bethel«Den 21. marts 2007 var en stor dag. Den dag købte Fonden Østerby Sømandshjem orlogskutteren»romsø«, som efter købet er kommet til at hedde»bethel«, Guds hus. Den er nu blevet malet og ombygget og I har allerede set den i havnen. Den er blevet indrettet til sejlende sømandshjem. Skibet har allerede været på besøg i mange havne og med den interesse der er vist fra besøgende og de samtaler, der er blevet ført, så er der for os ingen tvivl om, at det er den rigtige arbejdsmetode i vor tid. Og hvad er vel mere naturligt for Indenlandsk Sømandsmission end at have et skib til brug for missionsarbejdet blandt søfolk og fiskere? De gamle romere sagde: Navigare necesse est! Det betyder: Det er nødvendigt at sejle. Og for at vi kan sejle med skibet»bethel«og udføre den opgave, skibet er beregnet til, så skal der være folk ombord! Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at melde sig som frivillige medarbejdere. Jeg kan garantere jer for, at I vil få oplevelser med sejlads og praktisk arbejde, men også masser af muligheder for at være med til at bringe evangeliet til havets folk. Mindeord Det er vigtigt for sømandshjemmene og for Indenlandsk Sømandsmission at have gode og trofaste frivillige og ansatte medarbejdere. Men vi er her alle kun en kort stund og derfor vil vi nu mindes de, der er døde i årets løb. Den 31. august 2006 døde Poul Lehman Sivertsen, Næstved. Poul Lehman Sivertsen var tidligere medlem af Indenlandsk Sømandsmissions hovedbestyrelse. Den 25. november 2006 døde fhv. landssekretær E. Aage Rasmussen. Aage Rasmussen var ansat i Sømandsmissionen i 47 år. Den 15. januar 2007 døde Bente Kristiansen. Bente bestyrede sammen med sin mand Niels Sømandshjemmet i Nuuk fra 1986 til Vi takker for deres trofasthed i tjenesten og vil ære deres minde og sige tak til Gud for hvad han gennem dem gav til Sømandsmissionen. Ære være deres minde. Hovedbestyrelsen I september udpegede Indre Missions hovedbestyrelse Ole Dahl, Skive til at indtræde i vor hovedbestyrelse. I november kunne hovedbestyrelsen byde fhv. bestyrer Jytte Kusk velkommen. Mange tak fordi I har sagt ja til opgaven og vi ønsker jer Guds velsignelse. Kredse, sognerepræsentanter og frivillige medarbejdere Det er snart jul! Jeg behøver næsten ikke at sige det. Alle I gode frivillige medarbejdere rundt om i kredse og sogne har allerede længe været i gang med at producere julegaver og I skal have en stor tak både for jeres engagement med julegaver og jeres kontante bidrag til Sømandsmissionens arbejde. Jeg vil gerne takke jer alle og ønske Guds velsignelse over jer og jeres gerning for søfolk og fiskere. Den største tak skal I have for jeres forbøn for arbejdet. Sømandsmissionærer Sidste år ansatte vi 2 nye sømandsmissionærer og også i år er det blevet til ansættelse, nemlig af Simon Ambrosen, han er blevet ansat til Aalborgområdet den 1. februar Vi byder Simon hjerteligt velkommen i Indenlandsk Sømandsmissions familie og ønsker dig og fru Margit Guds velsignelse i arbejdet. Men når der er ansættelser, så er der også nogen gange afgang. I år er det dog ikke fordi nogen har fundet andet arbejde, men vi skal tage afsked med en højt værdsat og skattet medarbejder, fordi han inden så længe fylder 70 år. Vi har valgt at tage ordentligt afsked med ham nu, så alle årsmødets deltagere kan få lov til at takke ham. Bent Muff vil du være venlig at komme her op? Kære Bent. Den 1. november 1970 blev du ansat i Indenlandsk Sømandsmission som sømandsmissionær. Lige siden har du udført din tjeneste samvittighedsfuldt og med ydmyghed overfor Vor Herre Jesus Kristus, som hele tiden har været din egentlige arbejdsgiver. Du har en overgang været grønlandssekretær, du har været medarbejdervalgt medlem af hovedbestyrelsen, du har sammen med din hustru Etna været afløser på sømandshjem i både Danmark og Grønland, du har repræsenteret Sømandsmissionen på Færøerne, du har været formand for Søfartsskolen og Broderkredsen på Havet og du er stadig med som sekretær for bestyrelsen for Fonden Esbjerg Sømandsmission. Der er meget at takke dig for, men du kunne ikke have klaret det uden din kære Etna, så 4

5 jeg vil gerne bede dig Etna om også at komme her op! Du har på enestående vis fulgt Bent i hans arbejde og jeg har mange gange tænkt, at vi har betalt for en men fået to! Tak skal du have fordi du så trofast har stået ved Bents side og fulgt ham, så han kunne yde sit allerbedste. Du skal derfor have en hilsen fra Indenlandsk Sømandsmission, og du Bent, skal have denne gave. Tak for indsatsen og må Gud velsigne jer og give jer mange gode dage! Færøerne I år var det sømandsmissionær Finn Løvlund og fru Susanne, der var på Færøerne og deltage i det årlige kvindekredsstævne. Det kunne I læse om i Redningsbådens augustnummer. Vi er meget glade for samarbejdet med den Færøske Sømandsmission, som i år også er kommet til syne, ved at sømandsmissionær Thorleif Johannesen har deltaget i nogle af storkreds - stævnerne. Genbrug Tænk, at der er så mange penge i brugte sager og tøj! I skal have mange tak i forretningerne i Fredericia, Hvide Sande og Thyborøn for jeres store indsats, som er med til at give sømandshjemmene et tiltrængt økonomisk tilskud. Aggershøj Igen i år, og det er vi meget taknemmelige for, er det Simony og Amaliel Knudsen der står for arbejdet på»aggershøj«. Tak fordi I hygger om damerne og giver dem nogle gode dage med god mad og et livstilskud så enkestanden ikke føles helt så tung at bære. Tak også til medarbejderne for jeres engagement i denne opgave. at vi som medlemmer skal arbejde for evange - liets udbredelse, og vi vil gerne indbyde jer til at gøre dette arbejde i fællesskab med os ombord på»bethel«. Der er brug for mange hænder til praktisk arbejde; der er brug for mange ører til at lytte når mennesker vil lette deres hjerter for os, og der er brug for mange munde til at tale et trøstens og opbyggelsens ord til de, der kommer ombord. Lad os arbejde i og for Herren Sidste år var min overskrift til årsberetningen: Arbejdsår. Gud har arbejdet sammen med os i dette opgaveår. Det skal vi være taknemmelige for og Han vil også gøre det de kommende dage. Vi skal i den kommende tid have klaret de opgaver, der er lagt hen til os. Dertil har vi brug for støtte og forbøn. Vi beder jer alle tage del i dette, så arbejdet i alle kroge af Sømandsmis - sionen»gøres med god vilje for Herren«så det bliver til velsignelse for mennesker. Vi kan gøre det fordi vi er overbeviste om, at Jesus selv er med i arbejdet for søens folk og for os, og derfor kan vi også trygt i fremtiden gå i de gerninger som forud er lagt til rette for os at vandre i. Vi beder Gud velsigne os alle i tjenesten. Verner Villensgaard formand, sømandspræst Indre Mission, Broderkredsen på Havet og Søfartsskolen Det er godt at have venner, og det har vi i Indenlandsk Sømandsmission. Vores nærmeste venner i ånden er Indre Mission og vi siger tak for godt samarbejde og for jeres engagement i at sætte gode folk ind i vores hovedbestyrelse. I skal vide på Søfartsskolen i Svendborg, at I ofte er i vore tanker og forbøn, fordi I gør et stort vigtigt stykke arbejde med uddannelse af unge mennesker samtidig med at I giver dem mulighed for at finde ind til Kristus. Til jer, kære venner i Broderkredsen på Havet, vil jeg gerne sige tak for jeres forbøn og den medleven jeg har oplevet i forbindelse med købet af det nye missionsredskab, skibet»bethel«. I vedtægterne for Broderkredsen står der, 5

6 Hovedbestyrelsen Verner Villensgaard Formand, sømandspræst Peter Bangs Vej 50, 2. th Frederiksberg Tlf Mobil f g med Anni f Administrationschef Generalsekretær Formand for»aggershøjs Venner«Indtrådt i HB 2000, Formand 2002 Ellen Margrethe Lomholt Pædagog Skolegade Børkop Tlf f g med Hans Oluf f indtrådt i HB 2001 Niels Aage Hansen Sømandshjemsbestyrer Østerbro Aalborg Tlf Fax f g med Kirsten f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm 1986 Aalborg indtrådt i HB 1992, næstformand Johannes Christoffersen Sognepræst Doktorvejen 1, Byrum 9940 Læsø Tlf f g med Birgit f indtrådt i HB 2000 Sofie Petersen Biskop over Grønlands Stift Box Nuuk Tlf Fax f indtrådt i HB 1997 Alfred Wejse Koordinator Sønderjyllands Allé Frederikshavn Tlf Mobil f g med Stinne f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn indtrådt i HB 1980 næstformand 1994 formand Jørgen Erik Larsen Islandsvej Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Ole Dahl Jyllandsgade Skive Tlf.: f g med Ruth Larsen Indtrådt i HB 2006 Jytte Kusk Jens Baggesens Vej Aalborg Tlf.: f g med Benny f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn 6

7 Sekretariatet Steen Andersen Økonomichef Langelandsgade Ringkøbing Tlf Fax Mobil f g med Birgit f Ansat 1987 Jørgen Møller Grønlandssekretær Fornæsvej Randers Tlf Fax Mobil f g med Ann-Inge f Ansat 1990 Finn Juhl Nielsen Bogholder Smøgen Hårlev Tlf Mobil f g med Karin f Sømandshjemsbestyrer Christianshåb Regnskabsmedarbejder Ansat 2002 Sonja Josefsen Eriksen Sekretær Brønshøj Kirkevej 3, 2. th Brønshøj Tlf.: Mobil f Ansat 1991 Arne E. Sørensen Redaktionssekretær/ kontormedarbejder Hallingparken 17, 1. th Brøndby Strand Tlf Mobil f g med Rita f Sømandshjemsbestyrer Kolding Sømandsmissionær Medlem af HB 2002 Sømandshjemsbestyrer Maniitsoq Redaktionssekretær

8 Sømandsmissionærer Poul Nielsen Vænget 11, Lørslev 9800 Hjørring Tlf Fax Mobil f g med Ruth f Sømandshjemsbestyrer Hirtshals Sømandsmissionær 1997 Bent Muff Granly Allé 5b 6710 Esbjerg V tlf fax Mobil f g med Etna f Sømandsmissionær 1970 Medlem af HB Jørgen Erik Larsen Islandsvej Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Sømandshjemmet Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Finn Løvlund Pedersen Blomsterparken 6, Fovrfeld 6710 Esbjerg V. Tlf Mobil f g med Susanne f Sømandsmissionær 2006 Keld Østergaard Præstegårdsvænget Bedsted Tlf Mobil f g med Anni f Sømandsmissionær 2006 Simon Skovgaard Ambrosen Ringkøbingvej Aalborg Ø Tlf f g med Margit f Sømandsmissionær

9 Fritids medarbejdere Osvald Mouritzen Baunegårdsvej 50 A 2900 Hellerup Tlf f g. med Helle f Generalsekretær Tage Grønkjær Åstien 11, Klitmøller 7700 Thisted Tlf f g med Karen f Sømandshjemsbestyrer Hirtshals Anker Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Lis f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Hovedkasserer Lis Graugaard Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Anker f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Klaus Jensen Jyllandsgade 76, 1. tv Esbjerg Tlf f g med Tinne f Feriehjemsbestyrer Aggershøj Sømandsmissionær Editha Seeberg Solbakken Kalundborg Tlf Fax tele.dk f g med Jens Chr. f Tinne Jensen Jyllandsgade 76, 1. tv Esbjerg Tlf f g med Klaus f Feriehjemsbestyrer Aggershøj Jens Christian Seeberg Solbakken Kalundborg Tlf Fax tele.dk f g med Editha f

10 Anne Mie Thomasen Danmarksgade Fredricia Tlf f Sømandshjemsbestyrer Grimsby Esbjerg Gl. Havn Esbjerg Ny Havn 1998 Leder af Axeltorv s Genbrug, Fredericia Magnus Søndergaard Tøndervej Aabenraa Tlf f Sømandshjemsbestyrer Aabenraa Sømandsmissionær Marie Brunsnæs Kallemosen 3, 1.tv 6200 Aabenraa Tlf.: f g med Mogens f Mogens Brunsnæs Kallemosen 3, 1.tv 6200 Aabenraa Tlf f g med Marie f Stinne Wejse Sønderjyllands Allé Frederikshavn Tlf Mobil f g med Alfred f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederkshavn 10

11 Sømandshjem i Danmark med tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission Sømandshjemmene i Danmark er ikke, som mange tror, kun for søfolk. Som det fremgår af de forskellige beretninger, er sømandshjemmene også familiehoteller med en høj standard, hvor man har mulighed for et ferieophold, en weekend-tur, eller et sted hvor man dumper ind, når kaffetørsten eller sulten melder sig på sømands - kredsudflugten o.lign. Flere af vore sømandshjem arrangerer ligeled - es fester i forbindelse med livets store højtidsdage. Alle vore sømandshjem er alkoholfrie spisesteder. Ring og hør nærmere hos de enkelte sømandshjem og få et godt tilbud. At besøge et sømandshjem er også en måde at støtte sømandsmissionen på. Ved at sømandsmissionens venner ved selvsyn besøger disse steder, giver det på en helt anden måde kærlighed til arbejdet og sømandshjemmene. Aalborg Sømandshjem Østerbro Aalborg Tlf Fax Hjemmeside: Bestyrerpar: Kirsten og Niels Aage Hansen Kirsten f Niels Aage f g Aalborg Sømandshjem oplevede ikke nogen større omsætnings fremgang i 2006, men resultatet ansetes for tilfredsstillende, vort mål er jo ikke at skabe størst mulig profit! Men at være et godt hjem for såvel danske som udenlandske søfolk og fiskere! I årets løb fik vi trafikken nærmere på, idet indfaldsvejen fra E45 fra syd er blevet flyttet over på Karolinelundsvej, og altså nu støder sammen med indfaldsvejen fra E45 nord lige på det hjørne hvor Aalborg Sømandshjem ligger, så vi er i Centrum. Havnen er derimod på vej væk fra os idet DLG og Hedegaard Landbrugsgrovvare forretningerne er blevet solgt til en entreprenør, som vil lave boliger der hvor siloerne ligger i dag! 1. februar i år fik vi så en sømandsmissionær i Aalborg, som skal passe Aalborg Havn m. flere. Simon Ambrosen er en stor hjælp for at sikre, at skibene bliver besøgt alle hverdage, og vi mærker tydeligt at besøgene bliver flere, vi bliver ofte ringet op og spurgt om vi kan hente dem i Øst - havnen eller på Aalborg Portland, så vi kører mange personer frem og tilbage, efter at de har ringet til deres familier derhjemme, nogle gange kan det knibe at have telefonlinier nok. Første halvår af 2007 har været meget travl, så vi ser lyst på fremtiden! 11

12 Aarhus Sømandshjem Og hos os på Sømandshjemmet, kan man altid få et venligt og hjælpende ord med på vejen. Så der er i sandhed tale om, at vort hus er blevet et blandet hus, hvor der færdes alle slag mennesker. Denne udvikling har tillige haft den effekt, at vi nu har genskabt det økonomiske grundlag for at udbygge vort arbejde blandt søfolk på Århus Havn. For det er jo til syvende og sidst meningen med vort arbejde, at vi skal udføre et kristent stykke arbejde blandt de søfolk fra hele verdenen, vi som medmennesker møder dagligt på havnen. I det forgangne år har vi haft besøg af over tre tusinde søfolk og vi har besøgt over 1800 skibsbesætninger. Fredericia Sømandshjem & Hotel Sverigesgade Århus C Tlf Fax Mobil: Bestyrer: Aage Christensen Aage f Berith f g Driften af Århus Sømandshjem har i 2006 været præget af ro og stabilitet. Flere års meget store underskud på driften har vi fået styr på, og vi er kommet ind i en gænge med ro, hvor det er lykkedes for os, at få udlejet over 500 kvm. erhvervslokaler, der har stået ledige i flere år. Lokalerne er blevet opdelt i mindre fleksible enheder, der er blevet udlejet til forskellige. Vi er således i dag vært for en læge, der med speciale i akupunktur, smertebehandler bl.a. kræftpatienter. Der bor en fysioterapeut, der underviser i stressbeherskelse samt behandler andre fysiske skavanker. Vi har også en fysioterapeut, der ved hjælp af kranio sakral terapi blandt andet behandler børn med motoriske vanskeligheder. Samtidig er der seks voksne damer, der har lejet sig ind i et lokale, hvor de dyrker deres store interesse, maling af malerier. Og endelig er der flyttet et modefirma ind hos os, der designer og sælger modetøj til unge mænd og piger. Så i dag kan besøgende på Sømandshjemmet få klaret problemer med en dårlig ryg eller behandling for stress med afslutning af anskaffelse af et maleri til sofavæggen eller en beklædning af nyeste snit. Gothersgade Fredericia Tlf Fax Giro Hjemmeside: Bestyrerpar: Tinna og Mark Glisbo f. Tina f. Mark g Der er sket rigtig meget siden vi tiltrådte som bestyrerpar Allerede efter 30 dages ansættelse fik vi oversvømmelse, en oversvømmelse der både menneskelig 12

13 og økonomisk var hårdt at gennemgå. Den økonomiske pris samlet set var 1,8 mil, hvoraf vi fik dækket det meste af reparationerne men ikke driftstabet, fordi det blev takseret som force majors. Men den positive side af oversvømmelsen må siges at være, at da vi bød til genindvielses fest 23.2 slog vi dørene op til et splinter nyt sømandshjem med nye gulve, skranke, nymalede vægge, ny restaurant osv. Og det er rigtig dejligt med den nye restaurant, vi får mange positive tilbagemeldinger på, at vi nu har et stort lokale til forskellige sammenkomster. Fredericia Sømandshjem er desuden blevet delvis røgfri, dvs. det eneste sted der må ryges er i»hjørnestuen«, det er også rigtig godt i disse røgfri tider, at folk der ikke ønsker at bliver hyllede ind i tobakståger kan sidde ugenert. Nye traditioner er vi ved at skabe her på Sømandshjemmet, bla holdte vi et»vi synger julen ind«, et rigtig hyggelig arrangement. Der kom en masse søde mennesker bl.a. damekredsene var godt repræsenteret, og nogle af damerne havde sågar hjulpet os med hjemmebag, der var en masse lækre julekager, æbleskiver, alkoholfri gløgg og slik. Soldaterhjemmet havde været behjælpelige med juledekorationer, så der må siges at der være stor opbakning for arrangementet skulle gennemføres til trods for at der stadig kørte affugtere i huset og at håndværkerne ikke var helt færdige. Juleaften var også helt speciel her på Sømandshjemmet, vi havde et stort skib inde med 30 søfolk der var indlogeret på hotellet, så i alt juleaften var vi 56 personer til spisning og julehygge. Nytåret var mere stille, der havde vi små 20 gæster i restauranten og ingen på hotellet, men en rigtig hyggelig aften. I februar havde vi et foredrag med den tidligere speedway kører og stuntman Erik W Pedersen, der kom og fortalte om sit liv som vågehals. Forårsfesten var ligeledes en succes, med lotteri og hvor Sømandshjemmet var vært med kaffe og kage, og vi havde besøg af Verner Villensgaard der viste billeder fra Grønland. 23. maj var aftenen for et stort bankospil, som vi havde lanceret for at skrabe lidt midler sammen til sømandshjemmets sociale arbejde for søfolk. En medarbejder her i huset havde på frivillig basis stemt dørklokker hos byens handlende og indsamlet en masse flotte gevinster. Vi var jo spændt på om der overhovedet var nogle der ville komme til bankospillet, vi slog dørene op kl til spisning og lige pludselig væltede det ind med folk, ja folk stod i kø ude på Gothersgade, så frem med flere stole og borde, samlet set var der 125 glade bankoryttere. De sad over det hele både i forhallen, og i alle stuer, godt vi havde en mikrofon anlæg så folk kunne hører. Men en stor succes blev spillet og et pænt overskud på godt 6.000kr. I forbindelse med Rock show 2007, var vi repræsenteret fra Sømandshjemmet med en pølsebod. Mark og jeg, sammen med en af husets frivillige, grillede frankfurtere som vi solgte. En god måde at få vist Sømandshjemmets ansigt og få en god snak med byens borgere om Sømandshjemmets arbejde. Den weekend blev der solgt pølser for godt kr, fordelt på fredag og lørdag. På havne siden er der også travlhed, der er mange skibe inde for tiden og vi har fået frivillig hjælp af en pensioneret sømand der hedder Villy, han kører på havnen og bytter bøger og film, mens Mark tager sig af missionsarbejdet ombord. Det er rigtig dejligt med en hjælpende hånd, så man har tid til at give sig god tid til at få snakket med den enkelte sømand. Ligeledes går børnetøjs indsamlingsprojektet også godt, folk fra Fredericia er gode til at komme ned på Sømandshjemmet og aflevere deres brugte børnetøj, som Villy får med i bussen og afleverer det til trængende sømænd, som kan tage det hjem til deres børn. Det er primært de østeuropæiske søfolk der har behov for at få en»gave«med hjem til deres børn, det giver sømanden lidt økonomisk luft til at han har råd til at købe tlf. kort, så han kan ringe hjem til børnene og konen. I juni fik Fredericia besøg af Kronprins Frederik, vores søn Frederik Emil fik en mulighed for at give ham en lille gave fra Sømandshjemmet, samt at tilbyde ham en rundtur på Fredericia Sømandshjem, sidst nævnte måtte kronprinsen takke pænt nej til men gaven blev han glad for. Og han skulle takke alle på Sømandshjemmet og i Sømandsmissionen som gjorde et godt stykke arbejde for søfolk og deres familier. Vi planlægger, i samarbejde med Sct. Michaelis Kirke, at holder en Gospel koncert her til efteråret på Sømandshjemmet, og det glæder vi os rigtig meget til, det er godt at kunne bruge vores hus til mange forskellige aktiviteter, bl.a. har vi kontakt til en latterinstruktør der ønsker at holde en månedlig latterevent her i huset. Vi prøvede at invitere ham til vores personale fest hvor vi alle fik nogle gode grin, det er en god og sund måde at få løst op for lattermusklerne. Her til slut vil vi blot takke alle der har ydet os en hjælpende hånd i det forgangne år, dem der har lagt øre til når vi havde brug for at læsse af, dem der har ydet praktisk hjælp, og ikke mindst til Gud der har været med os hele vejen gennem vores prøvelser og trængsler. Guds fred til alle i Sømandsmissionen. 13

14 Frederikshavn Sømandshjem & Hotel Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf Fax Hjemmeside: brevpapir, kuverter, brochurer m.v. I maj måned havde vi besøg af Kanal DK4, som har lavet et lille indslag om Frederikshavn Sømandshjem og Hotel. Det bliver sendt på flere kanaler i løbet af sommeren og senere lagt ind på vores hjemmeside. Lige i disse dage er vi ved at»opruste«til sommeren. Vi ser frem til at fylde huset med turister og håber at vi kan give dem en god ferieoplevelse her på vores Sømandshjem. Alt i alt må vi sige, at det går godt. Vi glæder os over, at vi sammen med personalet kan lægge hver dag frem for Gud. Tak for forbøn. Mange kærlige hilsener Tina og Lars Risager Hanstholm Sømandshjem Bestyrerpar: Tina og Lars Risager Tina f Lars f g Der er nu gået fem måneder siden vi overtog Frederikshavn Sømandshjem og Hotel.og sikke måneder!!! Det har været en blanding af kaos, latterkrampe, sved, glæde og tårer. Lige nu er vi glade for at have overstået de første måneder. Vi er ved at finde en rytme i hverdagen og nu er det ikke alt der er nyt og ukendt mere. Vi er blevet modtaget på en helt utrolig dejlig måde af personalet i huset. Det er vi meget taknemmelige over. Børnene er faldet godt til, både på Sømandshjemmet og med hensyn til skole, venner, fritidsaktiviteter m.v. De nyder at løbe ned i køkkenet for at få en sludder med personalet. Opgaverne er jo mange og absolut alsidige her på Sømandshjemmet. I foråret har vi haft flere store besætninger boende. Det har været en fornøjelse at møde dem og være her for dem. Vi bliver mødt af glade og taknemmelige gæster, og det er jo med til at give os overskud og glæde i arbejdet. Vi oplever en god sammenhæng i det arbejde som sømandsmissionær Poul Nielsen gør på havnen og vores arbejde her i huset. Der kommer mange søfolk ind for at købe kaffe, telefonkort og poletter til Internet m.m. Udover det daglige arbejde med gæsterne har vi også brugt en del tid på markedsføring, f.eks. nyt Kaj Lindbergsgade Hanstholm Tlf Fax Bestyrerpar: Birthe og Arne Silkjær Birthe f Arne f g Vi oplever, at der stadig er brug for os som Sømandshjem. Mennesker kommer og vil gerne have en snak om livets stor spørgsmål. Til vore andagter, kommer der jævnlig mennesker fra lokalsamfundet for at deltage. Det glæder os meget, at vi kan få lov at dele det, der betyder allermest for os. Frelsen i Kristus. Vi glæder os også over det antal gæster der lægger vejen forbi til vore arrangementer, her tæn- 14

15 kes på adventsmøde den 2. søndag i Advent. I 2008 vil vi prøve at lave en bibelweekend fra fredag, i forbindelse med årsfesten, som er søndag den 23. marts I år havde vi storkredsstævne, hvor bl.a. Anton og Lis Primdal, gav os et godt indblik i livet på Grønland. Sømandsmissionærerne Keld og Jørgen Erik forkyndte ordet og fortalte nyt fra ISM. Personalemæssig er vi godt kørende med flere faste medarbejdere, som er med til at sikre stabiliteten på hjemmet. Efter at vi blev godkendt som praktiksted, har vi ansat en caterelev, som bliver færdig i Birthe er ved at tage uddannelsen som cater, hun var på skole de første 10 uger af året, og venter med at tage de næste 10 uger til april og de sidste 5 uger til september næste år. De fleste af vore medarbejdere, vil gerne arbejde på en arbejdsplads, der er lidt anderledes, og det glæder vi os meget over. Vi har brug for engagerede folk, som gerne giver en ekstra tørn når der er brug for det. Vi ser det som en nødvendighed at medarbejderne bliver videreuddannet, for at fastholde dem på en forhåbentlig attraktiv arbejdsplads Vores unge assistent som har været her et år nu, skal videre med sin uddannelse og forlader os til august, så her kunne vi godt bruge en ny. I foråret, blev det besluttet at vi skulle have nyt tag på, hvilket vi i dagligdagen glæder os over. Nu behøver vi ikke være bange for indtrængning af vand udefra. På rør-siden reparerer vi løbende, så de gennemtærede rør udskiftes, det samme gælder kloakken, her håber vi, at der ikke bliver for store problemer. Vi samarbejder på flere niveauer omkring markedsføring. Vestkystens Sømandshjem, De Danske Sømandshjem, lokalt med Thy Turistforening og Hanstholmgruppen. Dette gør, at vi gerne skulle fremstå som et trygt og godt sted at gæste, hvad enten det drejer sig om overnatning eller spisested. I øjeblikket er der ved at blive gjort klar til havnens 40 års jubilæum, som løber af stablen fra den 7. til 9. september i år. Her glæder vi os over, at det sejlende Sømandshjem»Bethel«skal lægge til kaj. På Fiskerimessen i Ålborg fra 17. til 19. oktober, kan I også møde os på Hanstholmstanden, hvor vi står på scenen, sammen med andre aktører fra Hanstholm. I skrivende stund, er vi ved at gøre juni tallene op, og juli travlheden er på sit højeste. Vi har travlt og gør vort bedste for at følge med. Kalenderen er godt fyldt med reservationer sommeren over. Fra Hanstholm SømandsHjem vil vi gerne sige tak til alle, der har os med i forbøn og tanker, det kan vi slet ikke undvære. Vi prøver at lægge alt i Guds hånd, selvom det indimellem kan være vanskeligt,»for der er nogle ting jeg helst selv vil løse, og på min egen måde«. Det giver os mange frustrationer. Så herfra, skal vi opfordre til at stole mere på Guds omsorg og mindre på egne præstationer. Husk på hvad Paulus skrev til Kollosenserne. Kol. 3 v. 13. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. De kærligste hilsner, tanker og bønner, fra medarbejderne i Hanstholm. Hvide Sande Sømandshjem Bredgade Hvide Sande Tlf Fax Bestyrerpar: Bodil og Gert Svendsen Bodil f Gert f g er et specielt år på flere måder. Året begyndte med, at bestyrerparret havde orlov i knap 2 måneder. Det lyder måske underligt, men behovet var opstået og vi valgte at bruge orloven til at tage på Bibelskole inkl. en uge til Israel. Da vi vendte»hjem«igen, var der mange forberedelser som skulle gøres inden vi skulle holde 75-års jubilæum. Der blev planlagt og gennemførte et flot jubilæumsprogram. Det var en stor succes alle forhåndsbekymringer blev gjort så frygtelig til skamme. Mange nye elementer blev prøvet af, og efterfølgende ønsker vi også næste år at kunne afholde gudstjeneste grundlovsdags aften i auktionshallen. Jubilæumsfesten blev holder under mottoet:»vi ser taknemligt tilbage og frimodigt fremad«. Når vi på nuværende tidspunkt ser tilba- 15

16 ge på denne uge, må vi sige at vi fik utroligt meget at takke Gud for samtidigt fik vi også en frimodighed til at arbejde videre i HANS tjeneste. Nu står sommeren for døren. Vi har fået en dejlig flok unge mennesker til at hjælpe os i sommer. Vi har udvidet medarbejderstaben med 6-7 personer her i sommerperioden. Vi har haft en god og stabil medarbejderflok det sidste år og det giver en hel anden ro i hverdagen. Vi har det forgangne år oplevet en mærkbar fremgang. Især er vores renovering af værelser blevet taget rigtig godt imod, og det ser ud til, at fremgangen vil fortsætte. Vi mærker at folk er glade for at være her og de er ikke bange for at udtrykke deres glæde og forundring over, at et Sømandshjem kan være så moderne og så hyggelig. Det er både udlændinge og danskere som besøger os, så vi føler os ret internationale og det giver visse varia - tioner i hverdagen. Vi vil gerne her slutte med at bringe en stor tak til alle der på en eller anden måde støtter os, det være sig genbrugsbutikken, anden frivillig hjælp, som forbeder eller med en økonomisk håndsrækning. Sømandshjemmet Bethel i København Nyhavn København K Tlf Fax Giro Bestyrerpar: Hanna og Jon Olsen Hanna f Jon f g Sømandshjemmet i København har i det forgangne år gennemgået en omfattende renovering. Maling af værelser og gangarealer, samt en total fornyelse af receptionen, der nu fremtræder som et stort, lyst og indbydende rum der giver gæsterne et godt førstehåndsindtryk. I forbindelse med»ombygningen«konstateredes det, at noget etageforstærkning skulle til og en sen nattetime i vinters ankom en 800 kg tung jernbjælke, den blev med erfarne håndværkeres ekspertise lirket på plads udefra og igennem hele receptionsområdet. Sømandshjemmet har også i det sidste år haft gode medarbejdere, dels fra Færøerne og dels fra Danmark. De har været med til at sprede hygge og glæde. Endvidere er der blevet ansat en køkkenleder, Anna, der med sin erfaring er med til at højne både det kolde og varme køkken. Adskillige søfolk især fra Filippinerne, kommer til Bethel for at købe telefonkort og benytte telefonen, så kontakten til familien langt væk kan vedligeholdes. For over 100 år siden begyndte Sømandshjemmet Bethel som et skib der lå ved Mindeankeret i Nyhavn, men i 1905/06 kunne dette skib ikke længere og Sømandshjemmet blev bygget. I år har vi så fået et nyt Bethel-skib, dog ikke med fast placering i Nyhavn, men et sejlende sømandshjem som vi her på Bethel hilser velkommen. 16

17 Skagen Sømandshjem Thyborøn Sømandshjem & Hotel Øster Strandvej Skagen Tlf Fax Privat: Hjemmeside: Havnegade Thyborøn Tlf Fax Bestyrerpar: Kirsten og Søren Andersen Kirsten f Søren f g blev året hvor gode intentioner og flotte hensigtserklæringer skulle stå sin prøve. I år skulle det være! Det før så nedlukningstruet køkken fik en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, både teknisk og strategisk. Et nyt (og dyrt) af arbejdstilsynet påkrævet udluftningsanlæg stod klar ved turistsæsonens start. Det blev en varm sommer i Skagen, hvor det gjaldt om at få så meget som muligt af det indendørs inventar i form af borde og stole ud i det fri. Der er ikke mange der lade sig friste af indendørs faciliteter på en varm sommerdag på toppen af Danmark. Efter en travl højsæson fik vi for første gang i vores tid på Skagen Sømandshjem opgaven at skulle ansætte personale. Der er rift om helårsjob heroppe, men der er vigtig for helheden, at få ansat de»rigtige«medarbejdere. Hvervet som formand efter C.C. Jessen blev overtaget af Per Rasmussen. Der er tradition for, at Sømandshjemmets formand er én af byens præster. Dette er med til at give et naturligt tilknytningsforhold til sognet og kirken. Efter egne vurderinger er det også i år lykkedes Sømandshjemmet at balancerer på den knivskarpe æg mellem turisthotel og sømandshjem. Bestyrer: Malene Toft f Så er endnu et år gået. Vi på Thyborøn Sømandshjem har haft et godt og meget travlt år. Vi ser tilbage på året med taknemmelighed og glæde over, at vi føler, at der er brug for os og behov for os. Dette år har været hårdt for det danske fiskeri og det kan vi også mærke i Thyborøn. Optimismen er ikke helt den samme og stemningen daler. Vi håber og tror på, at der er bedre tider i sigte. Vi har heldigvis mange planer og projekter for fremtiden. Vi har et gammelt hus, som trænger til en ordentlig renovering. Blandt andet taget og kar - napper står for skud og skal skiftes. Vi håber og tror på, at det nok skal lykkes. Vi har i år fået installeret et fryserum i gården, da det gamle i kælderen ikke længere kunne»trække vejret«. Og det er vi rigtig glade for. Der har været en del små renoveringer, som jo er med til at skabe det hjem vi er glade for og stolte over at vise frem. I år har vi også haft en del kursusvirksomhed og har nu et komplet udstyr til konferencemøder, hvilket jo er med til at skabe liv i huset. Vi ser med optimisme frem til endnu mange år og med troen på, at Gud vil dette sted. Tak for Jeres forbøn og store trofasthed over for os. Og vi håber, at I vil fortsætte med at bede for os. 17

18 Axeltorv's Genbrug Indenlandsk Sømandsmission og Kirkens Korshær, Fredericia Dalegade Fredericia Tlf åbne nye genbrugsforretninger absolut er til stede, så hvis I på nogen måde er i stand til at løfte opgaven, kan det kun give succes. Vi rev en dag ud af kalenderen forleden, lukkede forretningen og tog på en kombineret udflugt og inspirationstur. Vi tog til Horsens og så den vel nok flotteste og mest veldrevne genbrugsforretning i Danmark. Det er»danmissions«det var imponerende. Vi kan anbefale jer, hvis I spekulerer på mere genbrug, at aflægge den et besøg. Ja I kan slet ikke lade være med at gå i gang, hvis I har set den! Så bare på med vanten. På vej hjem fik vi vi var 47 med en dejlig middag på et godt hotel til en overkommelig pris. En sådan dag er givet godt ud. Den skaber sammenhold, pepper op og er kul på maskineriet mange dage fremover. I håb om at I må få et godt Årsmøde lover vi at komme igen næste år. Thyborøn Genbrug Leder: Anne Mie Thomasen f »Hellere slides op end at ruste op!!!«er heldigvis det motto, hun med frisk humør og en kolossal energi ikke alene råber hende der står i spidsen for vort krævende genbrugsforetagende, når vi syntes, nu må vi hellere træde på bremsen. Men det er bestemt også noget Anne Mie realiserer i det daglige slid med at få det nødvendigt personale på plads hver dag, prisbestemme særlige værdifulde effekter, få aftaler med myndigheder, o.s.v. i det hele taget sørge for, at alt bare kører, så alle føler sig trygge, fordi man føler der er en orden i sagerne og kaptajner er på broen.»som mesteren så og hans svende«og det er klart, mesteren kan være god nok, men uden svende går det slet ikke, og dem har vi heldigvis fantastisk mange initiativrige, søde, villige og imødekommende af, uden hvem det hele naturligvis slet ikke gik og tænk, de får ikke en øre for det, men er drevet af ideen om at hjælpe»indenlandsk Sømandsmission«og»Kirkens Korshær«. Når vi så igen ser os i stand til at fortælle, at vi endnu engang har haft et godt år salgsmæssigt og dermed har kunnet hjælpe jer med jeres store og nødvendige indsats, i den del af kirkens arbejde, som I har valgt, skyldes det udelukkende det ovenfor nævnte. Vi kan fortælle, at det er vores erfaring, at der stadig findes meget stort overskud af genbrugseffekter, specielt indenfor tøj, at muligheden for at Bredgade Thyborøn Tlf.: Leder Gurli Hansen Thyborøn Genbrug startede den 6. juli Forretningen drives af frivillige. 15 faste medarbejdere og 8 afløsere. Forretningen er et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Thyborøn Sø - mandshjem og overskuddet af salget fordeles mellem dem. Da vi havde pladsmangel udvidede vi til dobbelt størrelse den 22. februar 2003, blandt andet på grund af et godt møbelsalg. Igen i december 2004 har vi udvidet, denne gang med 40 m2 butik og 40 m2 lager. Udvidelsen har vi stor fornøjelse af og lokalbefolkningen er stadig meget flinke til at indlevere alt muligt. 18

19 Hvide Sande Genbrug Sommergudstjenester i Sømandskirken i Nyhavn Numitsvej Hvide Sande Tlf.: Leder: Ejgil Heide f Nyt fra genbrugsbutikken i Hvide Sande. For 5 år siden startede vi genbrugsbutik i Hvide Sande. Det blev et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Hvide Sande Sømandshjem. Kirkens Korshær lejede en butik, som Korshæren og Sømandshjemmet har drevet i fællesskab. Overskuddet er blevet delt med 50 % til hver organisation, og der er faktisk givet rigtig mange penge i de to kasser. Efter de 5 år skulle der nu forhandles ny lejekontrakt. Beliggenheden og pladsforholdene i den lejede butik var i orden, men så var alt også sagt. Et selskab i Vejle ejede butikken, og de var trods mange anmodninger fra os herovre og Kirkens Korshær, ikke særlig villige til at udbedre nogle væsentlige mangler og var i det hele taget ikke særlig samarbejdsvillig. Vi kunne ikke være sikker på, at vi kunne fortsætte lejemålet, og var i øvrigt heller ikke særlig interesseret i at fortsætte under de arbejdsforhold vi havde. Kirkens Korshær ville gerne fortsætte samarbejdet, og bad os om at finde en ny butik. Det var umuligt at finde et nyt lejemål. Der var imidlertid et hus til salg med bolig i øverste etage og et nedlagt tømrerværksted i stueetagen. Vi blev af Korshæren anmodet om et se på huset og indhente tilbud. Hvis vi mente, at huset og beliggenheden var egnet, at der kunne indrettes butik og at prisen i øvrigt var rigtig, så stod Korshæren som køber. Sådan blev det. Huset blev overtaget den første februar og efter et langt og sejt træk med mange frivillige arbejdstimer blev tømrerværkstedet omdannet til en fin butik med stort set samme plads som vi havde tidligere. Vi havde en uges udsalg i den gamle butik før vi lukkede. Herefter havde vi lukket en uge til selve flytningen, hvor alle mænd og kvinder var sat i arbejde. Den 14. maj kunne vi åbne butikken i de nye omgivelser, og det blev en meget festlig dag med besøg af mange mennesker. Vi er nu godt i gang, og jeg tror på, at vi kan holde omsætningen. Vi får megen ros for indretningen af den nye butik, og for vi andre medarbejdere er det jo bare dejligt. I den nu forgangne sommer har vi afholdt 3 musikgudstjenester i Sømandskirken i Nyhavn. Normalvis er der ikke gudstjeneste om sommeren, men det skulle altså prøves i år. Grunden til dette forsøg er, at vi gerne vil gøre opmærksom på at der faktisk ligger en kirke i Nyhavn og med alle de mange mennesker der sommeren igennem færdes i Nyhavn var det en oplagt idé. Ved alle 3 tjenester har vi haft lejlighed til at lytte til organist Jens Asbjørn Olesen, som har en særlig musikalsk evne til at få kirkens orgel til at lyde som et katedral-orgel. Ved de 2 første medvirkede endvidere mezzosopranen Pia Gruwier Larsen og ved den tredje og sidste var det lykkedes Jens Asbjørn Olesen at få overtalt sin gode ven, komponisten, pianisten og kapelmesteren Jens Vilhelm Pedersen, bedre kendt som Fuzzy til at medvirke. Det var en oplevelse at høre disse to kunstnere spille på det til lejligheden opstillede og sponsorerede flygel. Musikken eskalerede og nåede sit højdepunkt efter 20 minutter og ikke uden grund blev der klappet meget. Sømandshjemmet Bethel var vært ved den efterfølgende kirkekaffe, hvor hygge og snak og et godt kaffebord er gået op i en højere enhed. 19

20 Feriehjemmet Aggershøj Møllevejen Marstal Tlf Fax I sommeren 2006 ferierede 117 fisker- og sømandsenker og enker/enlige med tilknytning til ISM på vores dejlige feriehjem»aggershøj«i Marstal. Vi afviklede 6 hold af 10 dages varighed. Det kniber desværre med at få økonomien til at løbe rundt. Aggershøj blev bygget i 1905 og vi har renoveret meget både på hovedhuset og på annekset. Også den daglige drift er blevet dyrere. Aggershøj s regnskab kan rekvireres på hovedkontoret i Nyhavn. I 2008 er det 100 år siden at Aggershøj blev bygget, det vil vi fejre på forskellig vis næste år. Simony og Amaliel Knudsen har igen i år taget rejsen fra Færøerne til Ærø for at drive feriehjemmet. Til hjælp i køkkenet og med rengøring er ansat to damer, Eva og Ruth. I den store have får de hjælp af Påul Hansen fra Thyborøn, en af vore frivillige medarbejdere. ISM s medarbejdere er værter på holdene. MEN - når det stadig er muligt at drive Aggershøj, er det fordi vi stadig modtager tilskud bl.a. fra rederier, fiskeriforeninger, kommuner, fonde, organisationer og firmaer. Derudover gav enkerne kr i gave i Vi er meget taknemmelige over den støtte, som vi stadig får, for uden den kunne vi ikke tilbyde enkerne et ferieophold. I haven står den sekskantede kinesiske pavillon, den blev bygget i 1905 og lå dengang i en vandfyldt dam med en lille robåd og den buede bro ind til den pælebyggede pavillon. Senere blev dammen tørlagt og opfyldt, men pavillonen stod stadig på de originale egetræsbjælker. Men egetræspælene var begyndt at rådne, så i foråret 2007 blev de udskiftet, så nu kan pavillonen forhåbentlig stå de næste100 år. 20

21 Sømandshjem i Grønland Sømandshjemmet Aasiaat Egedesminde Postbox Aasiaat Tlf Fax Grundlovsdag d. 5. juni 2007 blev en uforglemmelig festdag med kaffemik og fest på Sømandshjemmet. Efter 1 års byggeri blev den nye værelsesfløj indviet bl.a. med tale af byens borgmester (på hans egen 45 års fødselsdag), og derefter sang et grønlandsk kor. De 10 nye flotte dobbeltværelser og kursuslokalet blev fremvist, og så var der kaffemik. Kredsretten forærede Sømandshjemmet en gammel fin kajak, og fra Aasiaat Kommune fik vi en model af en konebåd. I oktober renoverer vi de sidste 8 værelser i hovedbygningen, så vi herefter har 29 nye værelser. Vi oplever i dag en stor respekt og interesse fra byen, kommunen og erhvervslivet. Vi tror på, at der fortsat er brug for gode rammer, også værelser og kursusfaciliteter. Derfor ser vi med fortrøstning på fremtiden for Aasiaat Sømandshjem, idet vi mærker behovet for et sømandshjem, et hjem som et alkoholfrit værested også for søfolk og fiskere. 21

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 15. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania

Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania Kære familie og venner! 04.juli 2013 Sidst vi skrev, havde vi haft en tørkeperiode, men siden har vi haft megen regn. Vi har ikke tidligere

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013

Generalforsamling 17 marts 2013. Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 Årsberetning 2012 Generalforsamling 17 marts 2013 Insættelsesgudstjeneste af Pastor Jørgen Holm den 3 februar 2013 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG Årsberetning for Den

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens udvikling i 2014. Årsberetning 2014 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere