111 års spændende og skiftende elektrisk produktion på maskinfabrik i Nørre Aaby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "111 års spændende og skiftende elektrisk produktion på maskinfabrik i Nørre Aaby"

Transkript

1 111 års spændende og skiftende elektrisk produktion på maskinfabrik i Nørre Aaby Af Jytte Thorndahl I efteråret 2002 blev Elmuseet kontaktet af ingeniør Bent Bundgaard, Nørre Aaby, fordi man skulle tømme de tidligere fabrikshaller i Nørre Aaby, hvor firmaet Rasmus Andersen & Sønner havde holdt til i mere end 100 år. Firmaet, der senest har været kendt under navnet Ingeniørfirmaet Grand havde solgt sin produktion af elhegn til Kohsel Elektronik A/S, og dermed var en lang epoke slut for et spændende firma, der havde en særlig tilknytning til elsektoren. Museet hjemtog forskellige af fabrikkens produkter til museets samlinger. Her følger en opsummerering af firmaets aktiviteter gennem 111 år. Træskomagerens søn blev fabrikant Fabrikant Rasmus Andersen blev født i 1867 i Roerslev sogn på Vestfyn, hvor hans far var træskomager. Træskomageren havde i alt 6 sønner, som alle tilbragte en del af deres barndomstid i en smedje, der hørte til gården, hvor familien boede til leje. Alle seks sønner blev smede. Rasmus blev knivsmed som sin ældre bror, Peter. Efter et par års rejse i Tyskland, hvor Rasmus bl.a. arbejdede som instrumentsliber i Hamburg, vendte han hjem og startede i 1891 sit eget lille smedeværksted i Nørre Aaby. Han fremstillede knive, økser, høstleer og andet skærende værktøj. Allerede året efter åbnede han sammen med sin bror Wilhelm en cykelfabrik Dansk Cykelværk Grand A/S i Nørre Aaby. Rasmus Andersen havde i Tyskland set de første mindre cykler med skråstang og gummihjul (bicycletter), og det inspirerede ham til at gå i gang. Fabrikken voksede hurtigt, blev udvidet og producerede i 1909 ca cykler om året. Ved starten af 1. Verdenskrig beskæftigede fabrikken ca. 300 mand. Det gik så godt med cykelfabrikationen, at de to brødre oprettede filialer i Middelfart, Bogense og Nakskov, særlige udsalg i Holstebro og Ejby, og en filialfabrik i Børkop, der Reklame fra firmaet Rasmus Andersen & Sønner, Dengang producerede firmaet akkumulatorer, radioer og elhegn. Samtidig udførte man installations- og montagearbejde for forskellige elværker. (Elmuseets arkiv) ELMUSEET ÅRSSKRIFT

2 blev ledet af en anden bror. I forbindelse med cykelfabrikken blev der foruden maskinværksted også indrettet lakerier og forniklingsanstalt. Man fabrikerede selv både fælge, skærme, styr og en række andet udstyr til cykler. I 1928 blev cykelfabrikken udskilt som et særligt selskab, hvor Rasmus Andersen var formand i bestyrelsen til han døde i En egentlig produktion af cykler, væltepetere, i Danmark var startet i 1880erne, og fortsatte i 1890 erne med produktionen af de lave bicycletter. Flere cykelfabrikanter i Danmark startede op i den periode bl.a. Thomas B. Thrige i Odense og Rasmus Andersen i Nørre Åby. Allerede omkring 1900 var den udenlandske produktion af cykler dog blevet så omfattende, at det var billigere at importere cykler eller dele til cykler, som blev samlet i Danmark og fik et dansk navn. Rasmus Andersens cykelfabrik var et af de få steder, der også satsede på en produktion af dele til cykler. Navnet Grand blev introduceret i 1892 sammen med cykelfabrikken og blev fremover det navn, der fulgte alle andre af firmaets produkter Det er kendetegnede for Rasmus Andersens firma, at man kastede sig over fabrikation af et bredt udvalg af det 20 århundredes nye teknologi: cykler, hele elværker, tavleanlæg, ledningsanlæg, transformerstationer, akkumulatorbatterier, ilt, radioer, elhegn, neonreklame og oliefyr. Ingeniørforretning: Planlægning og montage af elværker, luftledninger, elværksdrift og installatørforretning, Odense havde fået eget elværk i 1891 og den nye teknologi bredte sig hastigt til andre provinsbyer og købstæder. Fabrikken i Nørre Åby fulgte med. Fabrikken blev i 1898 forsynet med elektricitet fra eget værk. Ud over cykelværkstedet havde Rasmus Andersen i 1893 oprettet en lille butik, hvorfra han startede salg af symaskiner, og salget gik godt. Sideløbende forhandlede virksomheden støbegods og landbrugsmaskiner. Fra århundredskiftet begyndte firmaet at beskæftige sig med elektroteknik og montage af elektricitetsværker. I 1905 ansatte man en nordmand, Axel Meyer, som ledende ingeniør for den elektriske afdeling og en nevø til Rasmus Andersen, Albrecht Andersen, blev ansat som tilsynsførende overmontør. Samme år opførte firmaet i Nørre Aaby et elektricitetsværk, der skulle forsyne stationsbyen med el. I de næste 5 år stod firmaet for opførelsen af 25 små elektricitetsværker, og senere fulgte mange flere både i Jylland, på Fyn, Lolland, Falster og Sjælland. Under 1. Verdenskrig blev flere danske elværker udvidet, flere forbrugere blev sluttet til, nye master og ledninger opsat. Rasmus Andersens firma udførte udvidelser på så godt som alle de værker, de oprindeligt havde opført. Der var tale om små jævnstrømsværker Én af firmaets første radioer, kaldet R.A.4 Radiobord. Reklame fra (Elmuseets arkiv) forsynet med dieselmotor eller sugegasmotor, dynamoer, tavleanlæg, akkumulatorbatteri m.m. Da man i 1941 fejrede 50 års jubilæum, havde firmaet Rasmus Andersen og Sønner udført el-arbejde på mere end 160 danske elværker. Firmaet arbejdede dog ikke kun med jævnstrømsværker. Fra 1914 udførte man også en række store anlæg som transformerstationer og højspændingsnet for forskellige højspændingscentraler. Man arbejdede bl.a. for ARKE (Aarhus-Randers-Kaløvigegnens Elektricitetsforsyning), VOH (Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg), Sydvestjyllands Elektricitetsforsyning, Sønderjyllands Vestkyst, Hjørring og Himmerlands Elforsyning, Grenå Opland, Silkeborg Opland, Nakskov og Falster Højspændingsanlæg, Thyrstrup Herred, Odense kommunale Elektricitetsværk, Kolding Oplands Højspændingsanlæg. Den ledende ingeniør Axel Meyer søgte i 1919 ud af firmaet sammen med Rasmus Andersens nevø og en ingeniør. Tilsammen startede de tre firmaet Axel Meyer & Co. i Odense. I 1924 blev sønnen, A. E. Andersen, i stedet ansat hos sin far som leder af den elektriske afdeling. Rasmus Andersens firma opførte ikke bare elværker, det stod også for driften af flere vestfynske elværker. Nogle elværker ejede firmaet selv, andre havde man overtaget i forpagtning, hvor man så stod for den daglige drift og salg af el til kunderne. Brenderup Elværk I/S havde Rasmus Andersen opført i 1912 og aftalt, at 44 ELMUSEET ÅRSSKRIFT 2002

3 han drev det for egen regning i 20 år med salg af el til forbrugerne for 35 øre pr. kwh for lys og 25 øre for kraft. Efter 7 år købte forbrugerne i 1919 selv elværket og drev det videre som et andelsselskab indtil 1961, hvor det blev besluttet at gå over til vekselstrøm og man sluttede sig til Effla, der bl.a. købte strøm fra Fynsværket. Brenderup elværk startede som et interessentselskab i 1912, men skiftede ejerform undervejs. Flere andre små elværker på Vestfyn var privatejede bl.a. Aarup, Ebberup, Røjle Staurby, Røjlegaard, Roerslev Blanke, Baaring Asperup og Verninge.I 1920 erne og 30 erne blev de alle drevet af Rasmus Andersen i forpagtning. Efter 2. Verdenskrig drev firmaet kun værket i Nørre Aaby, samt Røjlegård og Udby-Roulund. Ejby og Tommerup elværker var ligeledes opført af Rasmus Andersen men var aktieselskaber, som i 1924 sluttede sig sammen med et par andre små værker i Nordvestfynske Elektricitetsværker A/S. Initiativet til denne sammenslutning kom oprindeligt i 1918 fra Rasmus Andersen, som havde den tanke, at man senere skulle opføre en højspændingscentral på Vestfyn med henblik på at forsyne områdets værker med vekselstrøm. Højspændingscentralen skulle drives af Rasmus Andersen, men den blev aldrig en realitet. Men overvejelserne var fremsynede og fulgte den udvikling, der var i gang andre stedet i Danmark, hvor man oprettede højspændingscentraler og -værker. I 1927 opførte firmaet Vestfynlinien, en 10 kv-linie, der fungerede som forbindelseslinie mellem Odense og den planlagte central. Linien står endnu, selv om værket aldrig blev bygget. Elværket inkl. ledningsnettet i og omkring Nørre Aaby forblev i familien Rasmus Andersens eje indtil 1979, hvor familien solgte det til Nørre Aaby kommune. Det må have været det sidste privatejede elværk i Danmark, der sørgede for detail-forsyning i en kommune. Siden blev den tekniske ledelse og administration overladt til Effla, som Nørre Aaby elværk allerede fra 1954 havde været andelshaver i. Efter en overgangsperiode blev ledningsnettet også overtaget af Effla. 1. januar 1999 gik Vestfyns Elforsyning (elforsyning af Assens by og opland) og Effla sammen i Energi Fyn, som i dag står for forsyningen i området. Samtidig med opførelsen af elværker og ledningsnet drev Rs. Andersen og sønner også ganske almindelig installationsforretning for el og varme. Firmaet havde en stor forretning på hovedgaden i Nørre Aaby, hvor egnens befolkning kunne bestille forbedringer og vedligeholdelse af elinstallationer, bestille centralvarmeanlæg og købe elektriske artikler som lamper, strygejern, kogeplader, varmelamper, støvsugere, pærer, sikringer, elhegn m.m. Forretningen var startet i 1893 med udsalg af symaskiner. Maskinfabrik: Kuglelejer, pladekedler, oliefyr og kyllingemødre, Rasmus Andersens firma var som nævnt startet som en smedje, hvor man fabrikerede skærende redskaber: høstleer, knive m.m. Denne produktion fortsatte samtidig med at man startede andre produktioner op. Skarptslebne Grand høstleer kunne bestilles af forretninger i hele Danmark i flere år efter 2. Verdenskrig. Fabrikken forhandlede også støbegods og enkelte landbrugsmaskiner, som f. eks. kværne. På maskinfabrikken fremstillede man også et særligt dobbelt kugleleje, som Rasmus Andersen selv havde patenteret. Grand kuglelejerne blev brugt ved opbygning af akseltransmissioner i tærskeværker, kværne og andre landbrugsmaskiner. De betød at man opnåede en stabil og jævn gang ved transmissionen og kraftforbruget blev nedsat. Produktionen blev dog udkonkurreret, da S.K.F. kuglelejerne kom frem, og omkring 2. Verdenskrig var produktionen af kuglelejer næsten ophørt. Til gengæld fabrikerede man fra 1947 også mindre drejebænke i støbejern, dels med henblik på salg og dels med henblik på brug i firmaets egne fabrikker. Reklame for Grand Kyllingemor, (Elmuseets arkiv) Firmaets maskinfabrik tog sig selv af at tegne og fremstille beslag til ledningsanlæg og jernmaster til en del af anlæggene. Desuden kunne man reparere og efterse motorer og dynamoer. Fabrikken indeholdt både tegne- ELMUSEET ÅRSSKRIFT

4 Reklame for Grand Elektro-Hegn, (Elmuseets arkiv) stue, ingeniørkontor til beregninger, fabrikation af materiel, driftskontor og vedligeholdelsesværksted for elværksdrift, montage fra installationsforretningen, reklameafdeling og bogholderi til at styre alle aktiviteterne. Rasmus Andersen og Sønner havde også produktion af jernvarer til opvarmning. I midten af 1930 erne startede man en produktion af stålpladekedler kaldet Grand Staalplade Kedler, der blev solgt både på Fyn og i Jylland. Omtrent samtidig startede man også en produktion af centralvarmeanlæg baseret på opvarmning i et jernkomfur, hvor der både kunne laves mad og varmes vand til radiatorer. Grand centralvarmekomfur var både effektivt og besparende, der kunne fyres med både cinders, kul, briketter, tørv og brænde og med et lille greb på overfladen af komfuret kunne man stille om fra opvarmning til bagning. (Desuden var der en løftbar rist og en askeskuffe, hvor asken og uforbrændt brændsel kunne hentes ud, i modsætning til de traditionelle brændekomfurer). Komfuret var med sort leret forplade og endeplade, men kunne også leveres i andre farver. Opvarmningsformen med centralkomfur var populær på landbrugsejendomme i 1930 erne og 40 erne, dels kunne man spare brændsel og dels kunne man slippe for at slæbe brænde og aske til og fra i kaminer i dagligstue og eventuelt soveværelse. Hvor mange stålpladekedler og centralvarmekomfurer fabrikken har produceret i alt vides ikke, men fabrikken blev i en lang årrække efter 2. Verdenskrig ved med at beskæftige sig med centralvarmeanlæg. I 1954 startede man en produktion af oliefyr på fabrikken i Nørre Aaby. Grand Oliefyr kunne fås til både jævnstrøm og vekselstrøm. Jævnstrømsfyrene var noget dyrere og kostede omkring 400,- kr. mere end vekselstrømsudgaven. De første typer fik betegnelserne G.O. 5, G.O.10 og G.O.20 afhængig af, hvor meget olie de kunne brænde pr. time. Der var tale om helautomatiske oliefyr, hvor man som forbruger kunne nøjes med at sørge for at få olie i sin tank og så ellers klare driften med et tryk på en knap. Oliefyrene blev produceret til midt i 1960 erne, og var med til at holde antallet af ansatte oppe på fabrikken i Nørre Aaby. I 1962 blev der produceret 530 oliefyr på et år. I november 1960 var antallet af ansatte i firmaet oppe på 125 personer. I 1940 var der 54 ansatte. Firmaet har også produceret elektriske kyllingemødre. Grand selvregulerende kyllingemoder var forsynet med termostat, så man netop kunne holde den temperatur man ønskede. En model 125*125 cm med 600 watt og plads til 500 kyllinger kunne i 1948 købes til 198,- kr. Produktionen af kyllingemødre fortsatte op gennem 1950 erne. 46 ELMUSEET ÅRSSKRIFT 2002

5 Akkumulatorfabrik og Nørre Aaby Iltfabrik A/S, En vigtig brik i materiellet på et dansk jævnstrømsværk var langt op i 1950 erne akkumulatorbatteriet, hvor man kunne gemme strømmen til evt. senere brug samt regulere spændingen på elværket, så den altid forlod værket med den fastsatte spænding på 220 volt. Da firmaet Rasmus Andersen og Sønner allerede beskæftigede sig med drift af elværker, lå det lige for at starte en produktion af plader til akkumulatorbatterier. Man kunne spare på egen elværksdrift ved selv at fremstille akkumulatorerne og sikre endnu en udvidelse af firmaets aktiviteter. Man begyndte en prøveproduktion i 1918 og gennemprøvede gennem en årrække batterierne på egne elværker. Da det viste sig, at Grand batterierne var ligeså holdbare og egnede som andre produkter, tog man fat på en større produktion med henblik på salg til andre elværker, desuden fremstillede man små 4 volts transportable akkumulatorer til radioapparater. Fra slutningen af 1920 erne og frem til 1960 erne fremstillede man akkumulatorer til stationære batterier og solgte dem fra fabrikken i Nørre Aaby. Man fremstillede selve pladerne til akkumulatorerne på fabrikken, monterede dem og opstillede dem på de værker, der havde bestilt dem. Produktionen toppede i 1939 da man producerede blyplader til batterier. Under 2. Verdenskrig faldt produktionen for igen at stige omkring 1950, og i starten af 50 erne begyndte man at fremstille mindre akkumulatorbatterier til biler. Akkumulatorproduktionen er stoppet omkring 1960, da de fleste jævnstrømsværket var blevet nedlagt og man ikke længere havde brug for de store stationære akkumulatorbatterier på landets elværker. De vanskelige forhold efter 1. Verdenskrig satte gang i nye initiativer som f. eks. akkumulatorfabrikationen, men firmaet iværksatte også andre nye tiltag. I 1922 rejste fabrikant Rasmus Andersen til Tyskland for at købe et komplet iltanlæg. Tyske specialister drog til Nørre Aaby for at opstille fabrikken. Fabrikken kom hurtigt i gang og blev udvidet flere gange. Senere blev fabrikken omdannet til et selvstændigt aktieselskab, der blev drevet af en søn, J. A. Andersen. Fabrikken fik navnet Nørre Aaby Iltfabrik A/S. Fabrik for radioer og neonreklamer. Grand Radio og Grand Lysreklame, Allerede i 1905 sendte man de første prøveudsendelser ud i æteren fra Lyngby Radio med en Poulsen-radiosender. Der blev ikke sendt regelmæssigt men de få, der byggede radiomodtagere, kunne ind imellem modtage radiosignaler fra udlandet. Udviklingen af radioen var lige ved at komme i gang, da 1. Verdenskrig satte en stopper for det hele. Radioen blev et militært anliggende, privatpersoner der opsatte antenner under krigen fra 1914 til1918, fik en bøde på 400 kroner samt antenne og radio konfiskeret. Det var kun hemmelige militære beskeder, der måtte gå gennem æteren. Efter krigen kom der gang i radioudsendelserne forskellige steder i Europa, og folk byggede deres egne radiomodtagere med krystaldetektor, spoler og en hovedtelefon. Men det var stadig ikke legalt at lytte til radio i Danmark. Alligevel regner man med, at der i 1920 var ca selvbyggede radioer i Danmark. I maj 1923 blev det lovligt at opstille trådløse modtagere (radioer) i Danmark. Herefter var det klart for enhver at der ville være en fremtid for radiolytning i Danmark. En række firmaer gik i gang med at forberede en egentlig fabrikation af radioapparater i begyndelsen af 1920 erne og var klar til at sende radioer på markedet, da Danmarks Radio (Statsradiofonien) i 1927 startede med regelmæssige udsendelser. På Fyn fulgte Rasmus Andersen udviklingen inden for de nyeste apparater og forberedte en egentlig fabrikation af radioer i Da Statsradiofonien gik i æteren i 1927, var man klar med de første radioapparater. De kunne erhverves i fleres størrelser og typer: Fra 2-lampe modtagere som bordmodel til 4-lampe modtagere som gulvmodel. Modellerne kunne fås i lyst eller mørk egetræ, alternativt i poleret mahogni. Prisen for det billigste apparat var 150 kr. mens den dyreste skabsmodel kostede 385 kr. Ingeniør V.J. Bundgaard blev i 1926 ansat til at varetage ledelsen af radiofabrikken. Radioernes design, udformning og teknik stod man selv for på fabrikken. Alle apparater blev behørigt afprøvet og testet. Kabinetterne til radiogrammofoner og radioer blev fremstillet på Nørre Aaby Maskinsnedkeri og Møbelfabrik A/S og de blev fremstillet i næsten alle træsorter. Møbelfabrikken blev oprettet af fabrikant Rasmus Andersen specielt med henblik på fremstilling af radiokabinetterne, og firmaet var i mange år hovedaktionær i møbelfabrikken. I lancerede Grand Radio en bærbar radio til batteri Grand Transportabel. Siden ændrede den navn til Grand mobile. De første af datidens batteridrevne ghettoblastere vejede 8 kg. Ti år senere vejede de 4,5 kg. De transportable radioer var udformet som små kufferter med bærehåndtag i læder. Og de var meget populære. De blev brugt af Statsradiofonien, radioinspektører, elektricitetsværkerne og private personer. Elværkerne og radioinspektørerne brugte radioen som pejleapparat til at undersøge om generende radiostøj stammede fra fejl på elværkets ledninger eller fra forskellige fabrikkers motorer. Kong Frederik IX, der med stor fornøjelse lyttede til mange radioprogrammer, anskaffede sig en Grand Mobile som kongelig reserveradio. I producerede fabrikken i Nørre Åby ca radioer om året. Under 2. Verdenskrig gik produktionen ned, for at stige igen efter krigen til en produktion på radioer i Herefter gik det støt ned ad bakke. De sidste radioer blev produceret i Imidlertid var man hos Rasmus Andersen & Sønner allerede i starten af 1950 erne begyndt på en produktion af ELMUSEET ÅRSSKRIFT

6 noget helt nyt GRAND NEON ANLÆG. I København var neonreklameskilte blevet introduceret i 1925, og da de krævede en særlig høj spænding holdt elselskaberne styr på, hvor mange anlæg, der fandtes. I 1939 var der 887 anlæg inden for Købehavns Belysningsvæsen. Under 2. Verdenskrig var der også slukket for de stærkt farvede reklameskilte i neon. Men efter krigen fik de lov til at skinne igen ikke bare i København, men også i provinsen. På Grand var produktionen af transformere startet først og lå hele tiden over produktionen af selve neonskiltene. Produktionen af neonanlæg toppede i 1957 med ca. 400 stk. I tegningsarkivet til nogle af fabrikkens neonanlæg kan vi se, at det har drejet sig om reklameskilte til dagligvareforretninger og specialforretninger. Man lavede bl.a. reklameskilte for radio- og Tv-fabrikken, B&O, indbygget i et fjernsynskabinet. Man fremstillede også reklameskilte for egne produkter f. eks., Grand Elhegn, som forhandlere af elhegnet kunne sætte op i butikken. Produktion af elhegn, I startede Rasmus Andersen & Sønner med at fremstille elhegn. Elhegnet var netop i de år kommet fra USA, og i Danmark, hvor man i årene forinden var skiftet fra at lade kvæget afgræsse marken i tøjr til en egentlig indhegning, vandt elhegnene hurtigt indpas. Den traditionelle indhegning foregik før elhegnet med flere tråde af pigtråd, som dels var besværligt og dyrt at opsætte, og dels betød at dyrenes skind og yver kunne blive skadet, hvis kreaturerne forsøgte at slippe gennem indhegningen. Elhegnet var nemt og driftsikkert, og dyrene lærte hurtigt at holde sig fra tråden, der gav stød. I starten prøvede man de forskellige nye elhegn af, de blev vist frem på dyrskuerne, og Statens Redskabsudvalg testede hegnene for at kunne vurdere deres egnethed. Rasmus Andersen og Sønner var ikke den eneste fabrik, der startede en fabrikation af elhegn: der var flere forskellige mærker som Ballerup, Stød og Hima. Firmaet i Nørre Aaby gav sædvanen tro deres elhegn navnet Grand. I sendtes de første Grand-elhegn på markedet. Der krævedes lidt tilpasning og forbedring, og i 1942 sendtes den første større sending ud. I følge Industriindberetningen for det år sendte man elhegn på markedet. De første elhegn blev leveret i solide støbejernskasser og kunne fås til både batteri og lysnet. Hegnene til lysnettet måtte man naturligvis kunne levere til brug for både jævnstrøms- og vekselstrømsnet. I 1940 erne havde man en produktion af elhegn på mellem og stk. om året. Hegnene blev samlet manuelt på fabrikken. Produktionen fortsatte og man begyndte også at eksportere elhegn til udlandet. Med årene skiftede man navnet Grand ud med Elefant. Elefant El-hegn blev kendt over hele Danmark som et godt og driftsikkert elhegn. Fabrikken fortsatte med produktion af elhegn i Nørre Aaby helt frem til 2002, hvor produktionen af elhegn blev solgt fra til firmaet Kohsel Elektronik A/S beliggende i Hørning syd for Århus. Produktionen af elhegn er blevet videreført på firmaets fabrik i Silkeborg. Litteratur: R. Andersen & Sønner, Grand. Nørre Aaby. Gennem 50 år (1941). Dansk Elværksstatistik. København. (1920 ff). Hansen, Harriet Merete: Fra bælt til bælt Efflas historie gennem 50 år. Energi Fyn. Odense. (2000). Pedersen, Peder: Brenderup Elektricitetsværk. Eget tryk. Brenderup (1986.) Wistoft, B., Hansen. H. og Petersen, F.: Elektricitetens Aarhundrede. Bind 1. København (1991). Arkivmateriale: Diverse brochurer fra firmaet Rasmus Andersen og Sønner. Industritælling fra firmaet Elmuseets arkiv. Mundtlige oplysninger fra Bent Bundgaard, Nørre Aaby. Reklame fra Rasmus Andersen & Sønner, (Elmuseets arkiv) 48 ELMUSEET ÅRSSKRIFT 2002

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T Alle vore produkter er godkendt efter nyeste norm EN 60 335-2-76 Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M115 (udgår 1. sept. 2010 og erstattes af M85*) EAN

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse.

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse. Elektricitet Niveau: 7. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: I forløbet Elektricitet arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00 Kulturhuset, Bredgade 4, Langå Postadresse: Poul Pedersen, Parkvej 11, 8870, Langå Museets hjemmeside --http://museumilangaa.dk Mail til: pouloglilli@gmail.com eller milskov@outlook.dk Kontakt: Poul Pedersen

Læs mere

El kredsløb. Hej med dig!

El kredsløb. Hej med dig! El kredsløb Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Præsentation Kort om brint Brints historie Produktion, lagring og forbrug NAHA Brint i Grønland 2 Brint Det mest

Læs mere

EL-HEGN STYRKE SIKKERHED KVALITET. Overholder EN 60335-2-76 norm

EL-HEGN STYRKE SIKKERHED KVALITET. Overholder EN 60335-2-76 norm EL-HEGN STYRKE SIKKERHED KVALITET Overholder EN 60335-2-76 norm Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M85 EAN 5703394000711 Super kraftigt hegn, der holder al bevoksning nede. Velegnet til alle dyr. Spænding

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Sagsnr.: 200900570-17 Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

ASSENS FJERNVARME. - grøn energi er et fælles ansvar

ASSENS FJERNVARME. - grøn energi er et fælles ansvar ASSENS FJERNVARME - grøn energi er et fælles ansvar Tekniske data Kraftvarmeværk Energi input 17,3 MW Elproduktion 4,7 MW Varmeeffekt u/rgk 10,3 MW Varmeeffekt m/rgk 13,8 MW Damptemperatur, turbine 525

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Spurvelunden 39 A-B, Vejle Allested Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder!

Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! CARL PETERSEN & SØN A/S Velkommen hos én af Nordsjællands ældste og mest fleksible glarmestervirksomheder! Velkommen hos Glarmestre Carl Petersen & Søn A/S. For os er nøgleordene seriøst glarmesterarbejde

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Profil - Micki Lorenzen. Profil - Carsten Lorenzen

Indholdsfortegnelse. Profil - Micki Lorenzen. Profil - Carsten Lorenzen 2015p Legend Cup Indholdsfortegnelse Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Velkommen Synlighed Profil - Micki Lorenzen Profil - Carsten Lorenzen Kontakt Velkommen MICCAR RACING er et racing-team fra Sønderjylland,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

Spændende opgaver.. Foto: Tina Valbjørn. Montør: Knud Jessen

Spændende opgaver.. Foto: Tina Valbjørn. Montør: Knud Jessen 2 0 1 5 Spændende opgaver.. Filmen 1864 I august måned 2013 var Hagenskov slot, avlsbygninger og omgivelser location for filmoptagelser til Ole Bornedals storfilm og tv-serie om 1864. Foto: Tina Valbjørn

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Forsyn dig selv med energi

Forsyn dig selv med energi Lærervejledning Formål I denne aktivitet skal eleverne vha. en ombygget kondicykel få konkrete erfaringer med at forsyne sig selv med energi, dvs. mærke energibehovet til at dække forskellige belastninger

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Nytoften 1-37, Odense SØ Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som udlejer

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere