111 års spændende og skiftende elektrisk produktion på maskinfabrik i Nørre Aaby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "111 års spændende og skiftende elektrisk produktion på maskinfabrik i Nørre Aaby"

Transkript

1 111 års spændende og skiftende elektrisk produktion på maskinfabrik i Nørre Aaby Af Jytte Thorndahl I efteråret 2002 blev Elmuseet kontaktet af ingeniør Bent Bundgaard, Nørre Aaby, fordi man skulle tømme de tidligere fabrikshaller i Nørre Aaby, hvor firmaet Rasmus Andersen & Sønner havde holdt til i mere end 100 år. Firmaet, der senest har været kendt under navnet Ingeniørfirmaet Grand havde solgt sin produktion af elhegn til Kohsel Elektronik A/S, og dermed var en lang epoke slut for et spændende firma, der havde en særlig tilknytning til elsektoren. Museet hjemtog forskellige af fabrikkens produkter til museets samlinger. Her følger en opsummerering af firmaets aktiviteter gennem 111 år. Træskomagerens søn blev fabrikant Fabrikant Rasmus Andersen blev født i 1867 i Roerslev sogn på Vestfyn, hvor hans far var træskomager. Træskomageren havde i alt 6 sønner, som alle tilbragte en del af deres barndomstid i en smedje, der hørte til gården, hvor familien boede til leje. Alle seks sønner blev smede. Rasmus blev knivsmed som sin ældre bror, Peter. Efter et par års rejse i Tyskland, hvor Rasmus bl.a. arbejdede som instrumentsliber i Hamburg, vendte han hjem og startede i 1891 sit eget lille smedeværksted i Nørre Aaby. Han fremstillede knive, økser, høstleer og andet skærende værktøj. Allerede året efter åbnede han sammen med sin bror Wilhelm en cykelfabrik Dansk Cykelværk Grand A/S i Nørre Aaby. Rasmus Andersen havde i Tyskland set de første mindre cykler med skråstang og gummihjul (bicycletter), og det inspirerede ham til at gå i gang. Fabrikken voksede hurtigt, blev udvidet og producerede i 1909 ca cykler om året. Ved starten af 1. Verdenskrig beskæftigede fabrikken ca. 300 mand. Det gik så godt med cykelfabrikationen, at de to brødre oprettede filialer i Middelfart, Bogense og Nakskov, særlige udsalg i Holstebro og Ejby, og en filialfabrik i Børkop, der Reklame fra firmaet Rasmus Andersen & Sønner, Dengang producerede firmaet akkumulatorer, radioer og elhegn. Samtidig udførte man installations- og montagearbejde for forskellige elværker. (Elmuseets arkiv) ELMUSEET ÅRSSKRIFT

2 blev ledet af en anden bror. I forbindelse med cykelfabrikken blev der foruden maskinværksted også indrettet lakerier og forniklingsanstalt. Man fabrikerede selv både fælge, skærme, styr og en række andet udstyr til cykler. I 1928 blev cykelfabrikken udskilt som et særligt selskab, hvor Rasmus Andersen var formand i bestyrelsen til han døde i En egentlig produktion af cykler, væltepetere, i Danmark var startet i 1880erne, og fortsatte i 1890 erne med produktionen af de lave bicycletter. Flere cykelfabrikanter i Danmark startede op i den periode bl.a. Thomas B. Thrige i Odense og Rasmus Andersen i Nørre Åby. Allerede omkring 1900 var den udenlandske produktion af cykler dog blevet så omfattende, at det var billigere at importere cykler eller dele til cykler, som blev samlet i Danmark og fik et dansk navn. Rasmus Andersens cykelfabrik var et af de få steder, der også satsede på en produktion af dele til cykler. Navnet Grand blev introduceret i 1892 sammen med cykelfabrikken og blev fremover det navn, der fulgte alle andre af firmaets produkter Det er kendetegnede for Rasmus Andersens firma, at man kastede sig over fabrikation af et bredt udvalg af det 20 århundredes nye teknologi: cykler, hele elværker, tavleanlæg, ledningsanlæg, transformerstationer, akkumulatorbatterier, ilt, radioer, elhegn, neonreklame og oliefyr. Ingeniørforretning: Planlægning og montage af elværker, luftledninger, elværksdrift og installatørforretning, Odense havde fået eget elværk i 1891 og den nye teknologi bredte sig hastigt til andre provinsbyer og købstæder. Fabrikken i Nørre Åby fulgte med. Fabrikken blev i 1898 forsynet med elektricitet fra eget værk. Ud over cykelværkstedet havde Rasmus Andersen i 1893 oprettet en lille butik, hvorfra han startede salg af symaskiner, og salget gik godt. Sideløbende forhandlede virksomheden støbegods og landbrugsmaskiner. Fra århundredskiftet begyndte firmaet at beskæftige sig med elektroteknik og montage af elektricitetsværker. I 1905 ansatte man en nordmand, Axel Meyer, som ledende ingeniør for den elektriske afdeling og en nevø til Rasmus Andersen, Albrecht Andersen, blev ansat som tilsynsførende overmontør. Samme år opførte firmaet i Nørre Aaby et elektricitetsværk, der skulle forsyne stationsbyen med el. I de næste 5 år stod firmaet for opførelsen af 25 små elektricitetsværker, og senere fulgte mange flere både i Jylland, på Fyn, Lolland, Falster og Sjælland. Under 1. Verdenskrig blev flere danske elværker udvidet, flere forbrugere blev sluttet til, nye master og ledninger opsat. Rasmus Andersens firma udførte udvidelser på så godt som alle de værker, de oprindeligt havde opført. Der var tale om små jævnstrømsværker Én af firmaets første radioer, kaldet R.A.4 Radiobord. Reklame fra (Elmuseets arkiv) forsynet med dieselmotor eller sugegasmotor, dynamoer, tavleanlæg, akkumulatorbatteri m.m. Da man i 1941 fejrede 50 års jubilæum, havde firmaet Rasmus Andersen og Sønner udført el-arbejde på mere end 160 danske elværker. Firmaet arbejdede dog ikke kun med jævnstrømsværker. Fra 1914 udførte man også en række store anlæg som transformerstationer og højspændingsnet for forskellige højspændingscentraler. Man arbejdede bl.a. for ARKE (Aarhus-Randers-Kaløvigegnens Elektricitetsforsyning), VOH (Vestbirk Oplands Højspændingsanlæg), Sydvestjyllands Elektricitetsforsyning, Sønderjyllands Vestkyst, Hjørring og Himmerlands Elforsyning, Grenå Opland, Silkeborg Opland, Nakskov og Falster Højspændingsanlæg, Thyrstrup Herred, Odense kommunale Elektricitetsværk, Kolding Oplands Højspændingsanlæg. Den ledende ingeniør Axel Meyer søgte i 1919 ud af firmaet sammen med Rasmus Andersens nevø og en ingeniør. Tilsammen startede de tre firmaet Axel Meyer & Co. i Odense. I 1924 blev sønnen, A. E. Andersen, i stedet ansat hos sin far som leder af den elektriske afdeling. Rasmus Andersens firma opførte ikke bare elværker, det stod også for driften af flere vestfynske elværker. Nogle elværker ejede firmaet selv, andre havde man overtaget i forpagtning, hvor man så stod for den daglige drift og salg af el til kunderne. Brenderup Elværk I/S havde Rasmus Andersen opført i 1912 og aftalt, at 44 ELMUSEET ÅRSSKRIFT 2002

3 han drev det for egen regning i 20 år med salg af el til forbrugerne for 35 øre pr. kwh for lys og 25 øre for kraft. Efter 7 år købte forbrugerne i 1919 selv elværket og drev det videre som et andelsselskab indtil 1961, hvor det blev besluttet at gå over til vekselstrøm og man sluttede sig til Effla, der bl.a. købte strøm fra Fynsværket. Brenderup elværk startede som et interessentselskab i 1912, men skiftede ejerform undervejs. Flere andre små elværker på Vestfyn var privatejede bl.a. Aarup, Ebberup, Røjle Staurby, Røjlegaard, Roerslev Blanke, Baaring Asperup og Verninge.I 1920 erne og 30 erne blev de alle drevet af Rasmus Andersen i forpagtning. Efter 2. Verdenskrig drev firmaet kun værket i Nørre Aaby, samt Røjlegård og Udby-Roulund. Ejby og Tommerup elværker var ligeledes opført af Rasmus Andersen men var aktieselskaber, som i 1924 sluttede sig sammen med et par andre små værker i Nordvestfynske Elektricitetsværker A/S. Initiativet til denne sammenslutning kom oprindeligt i 1918 fra Rasmus Andersen, som havde den tanke, at man senere skulle opføre en højspændingscentral på Vestfyn med henblik på at forsyne områdets værker med vekselstrøm. Højspændingscentralen skulle drives af Rasmus Andersen, men den blev aldrig en realitet. Men overvejelserne var fremsynede og fulgte den udvikling, der var i gang andre stedet i Danmark, hvor man oprettede højspændingscentraler og -værker. I 1927 opførte firmaet Vestfynlinien, en 10 kv-linie, der fungerede som forbindelseslinie mellem Odense og den planlagte central. Linien står endnu, selv om værket aldrig blev bygget. Elværket inkl. ledningsnettet i og omkring Nørre Aaby forblev i familien Rasmus Andersens eje indtil 1979, hvor familien solgte det til Nørre Aaby kommune. Det må have været det sidste privatejede elværk i Danmark, der sørgede for detail-forsyning i en kommune. Siden blev den tekniske ledelse og administration overladt til Effla, som Nørre Aaby elværk allerede fra 1954 havde været andelshaver i. Efter en overgangsperiode blev ledningsnettet også overtaget af Effla. 1. januar 1999 gik Vestfyns Elforsyning (elforsyning af Assens by og opland) og Effla sammen i Energi Fyn, som i dag står for forsyningen i området. Samtidig med opførelsen af elværker og ledningsnet drev Rs. Andersen og sønner også ganske almindelig installationsforretning for el og varme. Firmaet havde en stor forretning på hovedgaden i Nørre Aaby, hvor egnens befolkning kunne bestille forbedringer og vedligeholdelse af elinstallationer, bestille centralvarmeanlæg og købe elektriske artikler som lamper, strygejern, kogeplader, varmelamper, støvsugere, pærer, sikringer, elhegn m.m. Forretningen var startet i 1893 med udsalg af symaskiner. Maskinfabrik: Kuglelejer, pladekedler, oliefyr og kyllingemødre, Rasmus Andersens firma var som nævnt startet som en smedje, hvor man fabrikerede skærende redskaber: høstleer, knive m.m. Denne produktion fortsatte samtidig med at man startede andre produktioner op. Skarptslebne Grand høstleer kunne bestilles af forretninger i hele Danmark i flere år efter 2. Verdenskrig. Fabrikken forhandlede også støbegods og enkelte landbrugsmaskiner, som f. eks. kværne. På maskinfabrikken fremstillede man også et særligt dobbelt kugleleje, som Rasmus Andersen selv havde patenteret. Grand kuglelejerne blev brugt ved opbygning af akseltransmissioner i tærskeværker, kværne og andre landbrugsmaskiner. De betød at man opnåede en stabil og jævn gang ved transmissionen og kraftforbruget blev nedsat. Produktionen blev dog udkonkurreret, da S.K.F. kuglelejerne kom frem, og omkring 2. Verdenskrig var produktionen af kuglelejer næsten ophørt. Til gengæld fabrikerede man fra 1947 også mindre drejebænke i støbejern, dels med henblik på salg og dels med henblik på brug i firmaets egne fabrikker. Reklame for Grand Kyllingemor, (Elmuseets arkiv) Firmaets maskinfabrik tog sig selv af at tegne og fremstille beslag til ledningsanlæg og jernmaster til en del af anlæggene. Desuden kunne man reparere og efterse motorer og dynamoer. Fabrikken indeholdt både tegne- ELMUSEET ÅRSSKRIFT

4 Reklame for Grand Elektro-Hegn, (Elmuseets arkiv) stue, ingeniørkontor til beregninger, fabrikation af materiel, driftskontor og vedligeholdelsesværksted for elværksdrift, montage fra installationsforretningen, reklameafdeling og bogholderi til at styre alle aktiviteterne. Rasmus Andersen og Sønner havde også produktion af jernvarer til opvarmning. I midten af 1930 erne startede man en produktion af stålpladekedler kaldet Grand Staalplade Kedler, der blev solgt både på Fyn og i Jylland. Omtrent samtidig startede man også en produktion af centralvarmeanlæg baseret på opvarmning i et jernkomfur, hvor der både kunne laves mad og varmes vand til radiatorer. Grand centralvarmekomfur var både effektivt og besparende, der kunne fyres med både cinders, kul, briketter, tørv og brænde og med et lille greb på overfladen af komfuret kunne man stille om fra opvarmning til bagning. (Desuden var der en løftbar rist og en askeskuffe, hvor asken og uforbrændt brændsel kunne hentes ud, i modsætning til de traditionelle brændekomfurer). Komfuret var med sort leret forplade og endeplade, men kunne også leveres i andre farver. Opvarmningsformen med centralkomfur var populær på landbrugsejendomme i 1930 erne og 40 erne, dels kunne man spare brændsel og dels kunne man slippe for at slæbe brænde og aske til og fra i kaminer i dagligstue og eventuelt soveværelse. Hvor mange stålpladekedler og centralvarmekomfurer fabrikken har produceret i alt vides ikke, men fabrikken blev i en lang årrække efter 2. Verdenskrig ved med at beskæftige sig med centralvarmeanlæg. I 1954 startede man en produktion af oliefyr på fabrikken i Nørre Aaby. Grand Oliefyr kunne fås til både jævnstrøm og vekselstrøm. Jævnstrømsfyrene var noget dyrere og kostede omkring 400,- kr. mere end vekselstrømsudgaven. De første typer fik betegnelserne G.O. 5, G.O.10 og G.O.20 afhængig af, hvor meget olie de kunne brænde pr. time. Der var tale om helautomatiske oliefyr, hvor man som forbruger kunne nøjes med at sørge for at få olie i sin tank og så ellers klare driften med et tryk på en knap. Oliefyrene blev produceret til midt i 1960 erne, og var med til at holde antallet af ansatte oppe på fabrikken i Nørre Aaby. I 1962 blev der produceret 530 oliefyr på et år. I november 1960 var antallet af ansatte i firmaet oppe på 125 personer. I 1940 var der 54 ansatte. Firmaet har også produceret elektriske kyllingemødre. Grand selvregulerende kyllingemoder var forsynet med termostat, så man netop kunne holde den temperatur man ønskede. En model 125*125 cm med 600 watt og plads til 500 kyllinger kunne i 1948 købes til 198,- kr. Produktionen af kyllingemødre fortsatte op gennem 1950 erne. 46 ELMUSEET ÅRSSKRIFT 2002

5 Akkumulatorfabrik og Nørre Aaby Iltfabrik A/S, En vigtig brik i materiellet på et dansk jævnstrømsværk var langt op i 1950 erne akkumulatorbatteriet, hvor man kunne gemme strømmen til evt. senere brug samt regulere spændingen på elværket, så den altid forlod værket med den fastsatte spænding på 220 volt. Da firmaet Rasmus Andersen og Sønner allerede beskæftigede sig med drift af elværker, lå det lige for at starte en produktion af plader til akkumulatorbatterier. Man kunne spare på egen elværksdrift ved selv at fremstille akkumulatorerne og sikre endnu en udvidelse af firmaets aktiviteter. Man begyndte en prøveproduktion i 1918 og gennemprøvede gennem en årrække batterierne på egne elværker. Da det viste sig, at Grand batterierne var ligeså holdbare og egnede som andre produkter, tog man fat på en større produktion med henblik på salg til andre elværker, desuden fremstillede man små 4 volts transportable akkumulatorer til radioapparater. Fra slutningen af 1920 erne og frem til 1960 erne fremstillede man akkumulatorer til stationære batterier og solgte dem fra fabrikken i Nørre Aaby. Man fremstillede selve pladerne til akkumulatorerne på fabrikken, monterede dem og opstillede dem på de værker, der havde bestilt dem. Produktionen toppede i 1939 da man producerede blyplader til batterier. Under 2. Verdenskrig faldt produktionen for igen at stige omkring 1950, og i starten af 50 erne begyndte man at fremstille mindre akkumulatorbatterier til biler. Akkumulatorproduktionen er stoppet omkring 1960, da de fleste jævnstrømsværket var blevet nedlagt og man ikke længere havde brug for de store stationære akkumulatorbatterier på landets elværker. De vanskelige forhold efter 1. Verdenskrig satte gang i nye initiativer som f. eks. akkumulatorfabrikationen, men firmaet iværksatte også andre nye tiltag. I 1922 rejste fabrikant Rasmus Andersen til Tyskland for at købe et komplet iltanlæg. Tyske specialister drog til Nørre Aaby for at opstille fabrikken. Fabrikken kom hurtigt i gang og blev udvidet flere gange. Senere blev fabrikken omdannet til et selvstændigt aktieselskab, der blev drevet af en søn, J. A. Andersen. Fabrikken fik navnet Nørre Aaby Iltfabrik A/S. Fabrik for radioer og neonreklamer. Grand Radio og Grand Lysreklame, Allerede i 1905 sendte man de første prøveudsendelser ud i æteren fra Lyngby Radio med en Poulsen-radiosender. Der blev ikke sendt regelmæssigt men de få, der byggede radiomodtagere, kunne ind imellem modtage radiosignaler fra udlandet. Udviklingen af radioen var lige ved at komme i gang, da 1. Verdenskrig satte en stopper for det hele. Radioen blev et militært anliggende, privatpersoner der opsatte antenner under krigen fra 1914 til1918, fik en bøde på 400 kroner samt antenne og radio konfiskeret. Det var kun hemmelige militære beskeder, der måtte gå gennem æteren. Efter krigen kom der gang i radioudsendelserne forskellige steder i Europa, og folk byggede deres egne radiomodtagere med krystaldetektor, spoler og en hovedtelefon. Men det var stadig ikke legalt at lytte til radio i Danmark. Alligevel regner man med, at der i 1920 var ca selvbyggede radioer i Danmark. I maj 1923 blev det lovligt at opstille trådløse modtagere (radioer) i Danmark. Herefter var det klart for enhver at der ville være en fremtid for radiolytning i Danmark. En række firmaer gik i gang med at forberede en egentlig fabrikation af radioapparater i begyndelsen af 1920 erne og var klar til at sende radioer på markedet, da Danmarks Radio (Statsradiofonien) i 1927 startede med regelmæssige udsendelser. På Fyn fulgte Rasmus Andersen udviklingen inden for de nyeste apparater og forberedte en egentlig fabrikation af radioer i Da Statsradiofonien gik i æteren i 1927, var man klar med de første radioapparater. De kunne erhverves i fleres størrelser og typer: Fra 2-lampe modtagere som bordmodel til 4-lampe modtagere som gulvmodel. Modellerne kunne fås i lyst eller mørk egetræ, alternativt i poleret mahogni. Prisen for det billigste apparat var 150 kr. mens den dyreste skabsmodel kostede 385 kr. Ingeniør V.J. Bundgaard blev i 1926 ansat til at varetage ledelsen af radiofabrikken. Radioernes design, udformning og teknik stod man selv for på fabrikken. Alle apparater blev behørigt afprøvet og testet. Kabinetterne til radiogrammofoner og radioer blev fremstillet på Nørre Aaby Maskinsnedkeri og Møbelfabrik A/S og de blev fremstillet i næsten alle træsorter. Møbelfabrikken blev oprettet af fabrikant Rasmus Andersen specielt med henblik på fremstilling af radiokabinetterne, og firmaet var i mange år hovedaktionær i møbelfabrikken. I lancerede Grand Radio en bærbar radio til batteri Grand Transportabel. Siden ændrede den navn til Grand mobile. De første af datidens batteridrevne ghettoblastere vejede 8 kg. Ti år senere vejede de 4,5 kg. De transportable radioer var udformet som små kufferter med bærehåndtag i læder. Og de var meget populære. De blev brugt af Statsradiofonien, radioinspektører, elektricitetsværkerne og private personer. Elværkerne og radioinspektørerne brugte radioen som pejleapparat til at undersøge om generende radiostøj stammede fra fejl på elværkets ledninger eller fra forskellige fabrikkers motorer. Kong Frederik IX, der med stor fornøjelse lyttede til mange radioprogrammer, anskaffede sig en Grand Mobile som kongelig reserveradio. I producerede fabrikken i Nørre Åby ca radioer om året. Under 2. Verdenskrig gik produktionen ned, for at stige igen efter krigen til en produktion på radioer i Herefter gik det støt ned ad bakke. De sidste radioer blev produceret i Imidlertid var man hos Rasmus Andersen & Sønner allerede i starten af 1950 erne begyndt på en produktion af ELMUSEET ÅRSSKRIFT

6 noget helt nyt GRAND NEON ANLÆG. I København var neonreklameskilte blevet introduceret i 1925, og da de krævede en særlig høj spænding holdt elselskaberne styr på, hvor mange anlæg, der fandtes. I 1939 var der 887 anlæg inden for Købehavns Belysningsvæsen. Under 2. Verdenskrig var der også slukket for de stærkt farvede reklameskilte i neon. Men efter krigen fik de lov til at skinne igen ikke bare i København, men også i provinsen. På Grand var produktionen af transformere startet først og lå hele tiden over produktionen af selve neonskiltene. Produktionen af neonanlæg toppede i 1957 med ca. 400 stk. I tegningsarkivet til nogle af fabrikkens neonanlæg kan vi se, at det har drejet sig om reklameskilte til dagligvareforretninger og specialforretninger. Man lavede bl.a. reklameskilte for radio- og Tv-fabrikken, B&O, indbygget i et fjernsynskabinet. Man fremstillede også reklameskilte for egne produkter f. eks., Grand Elhegn, som forhandlere af elhegnet kunne sætte op i butikken. Produktion af elhegn, I startede Rasmus Andersen & Sønner med at fremstille elhegn. Elhegnet var netop i de år kommet fra USA, og i Danmark, hvor man i årene forinden var skiftet fra at lade kvæget afgræsse marken i tøjr til en egentlig indhegning, vandt elhegnene hurtigt indpas. Den traditionelle indhegning foregik før elhegnet med flere tråde af pigtråd, som dels var besværligt og dyrt at opsætte, og dels betød at dyrenes skind og yver kunne blive skadet, hvis kreaturerne forsøgte at slippe gennem indhegningen. Elhegnet var nemt og driftsikkert, og dyrene lærte hurtigt at holde sig fra tråden, der gav stød. I starten prøvede man de forskellige nye elhegn af, de blev vist frem på dyrskuerne, og Statens Redskabsudvalg testede hegnene for at kunne vurdere deres egnethed. Rasmus Andersen og Sønner var ikke den eneste fabrik, der startede en fabrikation af elhegn: der var flere forskellige mærker som Ballerup, Stød og Hima. Firmaet i Nørre Aaby gav sædvanen tro deres elhegn navnet Grand. I sendtes de første Grand-elhegn på markedet. Der krævedes lidt tilpasning og forbedring, og i 1942 sendtes den første større sending ud. I følge Industriindberetningen for det år sendte man elhegn på markedet. De første elhegn blev leveret i solide støbejernskasser og kunne fås til både batteri og lysnet. Hegnene til lysnettet måtte man naturligvis kunne levere til brug for både jævnstrøms- og vekselstrømsnet. I 1940 erne havde man en produktion af elhegn på mellem og stk. om året. Hegnene blev samlet manuelt på fabrikken. Produktionen fortsatte og man begyndte også at eksportere elhegn til udlandet. Med årene skiftede man navnet Grand ud med Elefant. Elefant El-hegn blev kendt over hele Danmark som et godt og driftsikkert elhegn. Fabrikken fortsatte med produktion af elhegn i Nørre Aaby helt frem til 2002, hvor produktionen af elhegn blev solgt fra til firmaet Kohsel Elektronik A/S beliggende i Hørning syd for Århus. Produktionen af elhegn er blevet videreført på firmaets fabrik i Silkeborg. Litteratur: R. Andersen & Sønner, Grand. Nørre Aaby. Gennem 50 år (1941). Dansk Elværksstatistik. København. (1920 ff). Hansen, Harriet Merete: Fra bælt til bælt Efflas historie gennem 50 år. Energi Fyn. Odense. (2000). Pedersen, Peder: Brenderup Elektricitetsværk. Eget tryk. Brenderup (1986.) Wistoft, B., Hansen. H. og Petersen, F.: Elektricitetens Aarhundrede. Bind 1. København (1991). Arkivmateriale: Diverse brochurer fra firmaet Rasmus Andersen og Sønner. Industritælling fra firmaet Elmuseets arkiv. Mundtlige oplysninger fra Bent Bundgaard, Nørre Aaby. Reklame fra Rasmus Andersen & Sønner, (Elmuseets arkiv) 48 ELMUSEET ÅRSSKRIFT 2002

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Dansk Cykleværk GRAND

Dansk Cykleværk GRAND Dansk Cykleværk GRAND Nu klinger alle klokkespil i vårsol på ny, det glitrer af cykler over land og ud af by. Nu følger frie klynger de jævne vejes gang, det rytmerige Danmark må synge cyklens sang. 1.

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang På jagt efter historiske problemstillinger i Den Fynske Landsby 7.-8. og 9. årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud som mange landsbyer så ud på Fyn i 1800-tallet.

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Undersøgelse gennemført for Sikkerhedsstyrelsen af WEBPOL online markedsanalyse i november 2010 Undersøgelsens gennemførelse Målgruppe

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Elhegn til 230 volt. 52 joule

Elhegn til 230 volt. 52 joule Elhegn til 230 volt Patura P-8000 Den kraftigste spændingsgiver på det europæiske marked. Anvendes hvor der virkelig er behov for power, store indhegninger eller indhegninger med meget afledning og vegetation.

Læs mere

Dansk kvalitet. Designradiatorer. www.tvs.dk. TVS Totale Varmesystemer A/S Jyllandsvej 4-6 DK-5400 Bogense Tlf. +45 64 81 37 05

Dansk kvalitet. Designradiatorer. www.tvs.dk. TVS Totale Varmesystemer A/S Jyllandsvej 4-6 DK-5400 Bogense Tlf. +45 64 81 37 05 Dansk kvalitet Designradiatorer www.tvs.dk TVS Totale Varmesystemer A/S Jyllandsvej 4-6 DK-5400 Bogense Tlf. +45 64 81 37 05 DANO 9 HVID DANO 12 BLANKCHROM DANO 15 HVID Vi henviser til TVS prisliste for

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

Opgavesæt om Gudenaacentralen

Opgavesæt om Gudenaacentralen Opgavesæt om Gudenaacentralen ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Gudenaacentralen... 1 1. Vandet i tilløbskanalen... 1 2. Hvor kommer vandet fra... 2 3. Turbinerne... 3 4. Vandets potentielle energi...

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

På væltepeter ud i det fynske landskab

På væltepeter ud i det fynske landskab På væltepeter ud i det fynske landskab En af cykelsportens veteraner, fhv. møller Peder Pedersen, Ørritslev Skov, der i dag fylder 95, fortæller om væddeløb på væltepeter, skydning og møllebrug omkring

Læs mere

ILLUSTRERET VIDENSKAB

ILLUSTRERET VIDENSKAB ILLUSTRERET VIDENSKAB Danmarks største kraftværk - Devrim Sagici, Jonas Stjerne, Rasmus Andersen Hvordan foregår processen egentlig på Danmarks største kraftværk, Avedøreværket? Kom helt tæt på de enorme

Læs mere

Artikelarkiv Arvesølv 2005

Artikelarkiv Arvesølv 2005 Artikelarkiv Arvesølv 2005 Dræby Maskinfabrik af H.K.Hansen Dræby Maskinfabrik blev etableret i 1929 af Hans Nielsens far, Poul Nielsen, der indtil da havde været cykelsmed i Odense. Han købte den Konservative

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder

Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder Luk op for en trådløs verden fuld af nye muligheder Frihed til at placere dine afbrydere, hvor du vil LK IHC Wireless er en ny, trådløs produktserie, der giver dig frihed til at ændre din nuværende el-installation

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Randers Amtsavis 7. Maj 2011 MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Mølestensfabrikken Engsko var en af Randers' tidlige eksportsucceser. Af Tina Knudsen Jensen, arkivar Randers Lokalhistoriske Arkiv. Ekspreskværnen

Læs mere

www.alcon.nu Halmfyr Kedler Skorstene Stokeranlæg

www.alcon.nu Halmfyr Kedler Skorstene Stokeranlæg www.alcon.nu Halmfyr Kedler Skorstene Stokeranlæg Om Alcon A/S I 1978 trængte ingeniør Svend Bisgaard Kristensen til at prøve noget nyt. Han købte et skrantende smedeværksted, og da energikrisen samtidig

Læs mere

Tekniske udflugtsmål for ingeniørfamilier

Tekniske udflugtsmål for ingeniørfamilier Tekniske udflugtsmål for ingeniørfamilier Af Lasse Klarlund Jensen Sommerferie er som oftest lig med udflugter, men hvor tager man hen, hvis der skal indgå noget teknisk som en del af oplevelsen? Her bringes

Læs mere

Blå Energi ved Nordborg Spejderne. Det blev det til:

Blå Energi ved Nordborg Spejderne. Det blev det til: Blå Energi ved Nordborg Spejderne Ide oplæg: Leder: - Udgangs punkt var at lave mad på en nemmer og mere brænde besparende måde - - - Træ pille komfur og så får vi også en ovn Trop: - Vil gerne have mobilen

Læs mere

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Side 1 af 11 Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Vi glæder os over den stigende interesse der er for vores lille koncern - Fonden Langelands Elforsyning

Læs mere

FREMTID I FJERNVARME

FREMTID I FJERNVARME FREMTID I FJERNVARME Vi kan ikke få nok varme i radiatorerne med fjernvarme Din nye fjernvarme-unit kan levere samme varme og fremløbstemperatur, som du er vant til. Fordelen ved at skifte til fjernvarme

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig Enkel servering Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig billigere sundere hurtigere Servér hele menuer og snacks hele døgnet Færre omkostninger Større profit 2 maskiner kan tilberede 16 kilo pommes frites

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING Man tager... - en grabfuld fra værdipladsens småt brændbart container, en grabfuld knuste trærødder og en slat bleer og fylder det hele i ovnen. Ud kommer så enten varme i din radiator eller strøm i din

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550 Brugsanvisning Varmeplade TL 2550 og TL 3550 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Varmegenvinding med overskudsvarme. Energirådgivning hos boligselskaber

Varmegenvinding med overskudsvarme. Energirådgivning hos boligselskaber Spar på energien Indhold Varmegenvinding med overskudsvarme... 2 Energirådgivning hos boligselskaber... 2 Lys - nye lyskilder sparer energi... 2 Trykluft - er der styr på utæthederne?... 3 Spar 20 % -

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

TØJ Ayesha & Fitore & Ayesha Fitore

TØJ Ayesha & Fitore & Ayesha Fitore TØJ Ayesha & Fitore & Ayesha Fitore Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 1 Indledning...side 2 Problemformulering...side 3 Problemstilling...side 3 Historie...side 4 Produktion...side 5 Økologi...side

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

Forkæl dig selv: bo alment til leje nemt og bekvemt. Vi har knap 1.200 lejeboliger beliggende i hele Middelfart kommune.

Forkæl dig selv: bo alment til leje nemt og bekvemt. Vi har knap 1.200 lejeboliger beliggende i hele Middelfart kommune. Vi har knap 1.200 lejeboliger beliggende i hele Middelfart kommune. Du kan skrive dig op til vores boliger på : www.boligkontoret.dk eller ring og hør nærmere på tlf.nr. 63 12 75 80 Forkæl dig selv: bo

Læs mere

Midt i Thy, og helt i front med service og teknik

Midt i Thy, og helt i front med service og teknik Midt i Thy, og helt i front med service og teknik GRØNKJÆR s Maskinværksted holder til i Hurup Thy, hvor der er højt til loftet og plads til udvikling. Der er ikke langt til gode veje, og færgeforbindelserne

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie Brugsanvisning Dampkoger CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4 3.1. Generel

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer 2takts bygning Tidslinje 1883: Produktionen af skibsmotorer i Frederikshavn starter med, at brødrene Jens og Lauritz Peter grundligger motorfabrikken Brdr. Houmøllers Jernstøberi i Søndergade. o Køber

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING Udlån af elmålere fra dit lokale bibliotek SEAS-NVE Strømmen samarbejder med mange af bibliotekerne på Sjælland samt

Læs mere

Udnyttelse af energi fra motionscykel

Udnyttelse af energi fra motionscykel Udnyttelse af energi fra motionscykel Med dette forsøg vil vi gerne undersøge hvor meget energi man kan udvinde fra en motionscykel. Vi vil gerne i det lange forløb kunne udnytte og omdanne den mekaniske

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Diverse småting til Pipaluk

Diverse småting til Pipaluk Diverse småting til Pipaluk Pipaluk var fra starten af forsynet med de originale Lewmar 40 i forkromet bronze de var trætte og vi ville gerne have selftaling så dukkede der 2 spil op på DBA: De havde fået

Læs mere

Brugsanvisning. Kogeudstyr Pølsekogere/vandbad (Bain- Marie) CL-serie

Brugsanvisning. Kogeudstyr Pølsekogere/vandbad (Bain- Marie) CL-serie Brugsanvisning Kogeudstyr Pølsekogere/vandbad (Bain- Marie) CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Indledning... 4 2. Generelt... 4 2.1. Fabrikant... 4 2.2. Maskinskilt... 4

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere