CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING"

Transkript

1 CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

2 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg for virksomheder, der er interesserede i medarbejdernes helbred, og som ikke ønsker at undvære medarbejdere på grund af ventelister. Forsikringen dækker undersøgelse og/eller behandling af sygdomme, der kan væsentligt eller varigt bedres. Hvorfor vente på behandling? Lange ventelister har mange omkostninger, både for medarbejderen og for virksomheden. Men en hurtig behandling kan betyde færre dage med bekymringer og et reduceret stress-niveau. I mange tilfælde kan en hurtig behandling endda mindske risikoen for følgesygdomme. Codan Care Behandlingsforsikring er ikke en konkurrent til det offentlige, men et supplement, der træder til, når der er behov for ekstra hjælp. Vi kan hjælpe med at sikre undersøgelse og behandling, og hjælpen kommer, når der er brug for den. Det er til den syges fordel men bestemt også til virksomhedens. Derfor er Codan Care Behandlingsforsikring i det hele taget et populært personalegode. Hvad dækker forsikringen? Behandlingsforsikringens basisdækning omfatter bl.a.: Undersøgelse og behandling hos en speciallæge eller på et betalingshospital. Nødvendig og lægeordineret efterbehandling hos en autoriseret fysioterapeut, kiropraktor, ergoterapeut eller talepædagog i op til 6 måneder efter en dækningsberettiget indlæggelse eller operation regnet fra det tidspunkt, hvor lægen mener, at genoptræningen kan begynde. Psykologbehandling før eller efter en dækningsberettiget operation, hvis det psykiske problem har sammenhæng med den sygdom, patienten opereres for. Transport til og fra behandlingsstedet, hvis patienten på grund af sygdom er ude af stand til selv at køre i bil eller med offentlige transportmidler. Hvad dækker forsikringen ikke? Behandlingsforsikringen omfatter bl.a. ikke: Kroniske sygdomme Organtransplantationer Behandling for barnløshed, graviditet eller fødsel Kosmetiske behandlinger. I forsikringsbetingelserne findes en nøjagtig beskrivelse af forsikringsdækningen. Nødvendig ambulant efterbehandling, som udføres af en læge efter en dækningsberettiget indlæggelse eller operation.

3 Behandlingsforsikring 2 SAMMENSÆT FORSIKRINGEN, SÅ DEN PASSER TIL JERES BEHOV Codan Care Behandlingsforsikring er en smidig forsikring, som let kan tilpasses den enkelte virksomhed. Basisdækningen kan udvides med følgende tilvalg 1 Psykologdækning Akut krisehjælp hos en autoriseret psykolog Behandling af psykiske lidelser hos en autoriseret psykolog og/eller psykiater Codan Behandlingsforsikring kan udvides med dækning for behandling hos psykolog eller psykiater, også i tilfælde hvor dette ikke sker i tilslutning til en operation. Dækningen omfatter såvel akut krisehjælp, med adgang til psykolognetværk 24 timer i døgnet, samt behandling af ikke akutte psykiske lidelser. Herunder også stress. Codan Care samarbejder med Falck Healthcare omkring psykologbehandling. Det giver de forsikrede adgang til et landsdækkende netværk af psykologer, og sikrer, at de medarbejdere, der har et akut behov, inden for 1 time kan komme i telefonisk konsultation med en psykolog. 2 Misbrugsbehandling Behandling af alkohol og medicinmisbrug, når der foreligger en lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for afvænning, og når behandlingsstedet vurderer, at der er en realistisk helbredelsesmulighed. Denne dækning omfatter højst 2 behandlingsforløb for hver medarbejder i forsikringens løbetid. 3 Supplerende ydelser Forbrug af lægeordineret medicin i op til 6 måneder efter en dækningsberettiget indlæggelse eller operation, når medicinen er ordineret i forbindelse med behandlingen Lægeordineret rekreationsophold og/eller hjemmehjælp/hjemmepleje i op til 30 dage efter en dækningsberettiget indlæggelse eller operation Op til 10 årlige lægeordinerede behandlinger hos en akupunktør og/eller zoneterapeut Op til 10 årlige lægeordinerede konsultationer hos en autoriseret diætist (BMI >35) Udgiftertil transport, ophold og forplejning for en ledsager ved indlæggelse mere end 100 km fra patientens hjem eller hvis der er tale om indlæggelse af et barn under 18 år. 4 Fysioterapi og kiropraktik Én årlig røntgenundersøgelse hos en kiropraktor Op til 12 årlige behandlinger hos autoriseret fysioterapeut (lægeordineret) eller kiropraktor også selv om det ikke drejer sig om efterbehandling efter en dækningsberettiget indlæggelse eller operation, blot lidelsen ikke er kronisk.

4 3 Codan Care Jeg takker for Deres velvillige assistance med hensyn til en hurtig aftale omkring en MR- scanning af min kone. Efter vores telefoniske aftale i går, hvor I oplyste mig om muligheden for MR- scanning i Jylland, og hvor I udstyrede mig med en række telefonnumre, kan jeg oplyse, at jeg fik en tid til undersøgelsen på Esbjerg Privathospital allerede i dag kl Jeg vil gerne endnu en gang takke for jeres meget positive og hurtige reaktion med at hjælpe Ulla til en hurtig undersøgelse. Karl Erik Jensen, Murermester, Snedsted ApS Jeg synes lige, at jeg vil sende et par roser vedr. Codan Care. Vi har en medarbejder, som er faldet og har slået knæet. Hendes egen læge anbefalede først en kikkertundersøgelse og nu en scanning. Ved henvendelse til privat hospital i Herning med reference til Codan Care har hun fået reduceret undersøgelsestiden fra 8 uger til 2 dage. Det er ganske imponerende, og medarbejderen er ovenud lykkelig for den behandling, som hun har fået. Tak for det. Vi kan kun give vore bedste anbefalinger af Codan Care. Bruno Meldgaard, Carnét A/S

5 Behandlingsforsikring 4 BEHANDLINGSFORSIKRING MED EGENBETALING Et billigere alternativ Codan Care giver flere muligheder for at tilpasse ordningerne, så de passer præcist til jeres virksomheds behov og økonomi. I har mulighed for at spare penge på behandlingsforsikringen ved at lade medarbejderen bære en del af udgiften selv. Økonomisk tilpasning... Ved at vælge Codan Care Behandlingsforsikring med egenbetaling kan I sikre, at jeres medarbejdere kan vælge privat behandling, mod at medarbejderen selv betaler et mindre beløb, hver gang denne vælger at bruge forsikringen på samme måde som man eksempelvis betaler en selvrisiko på en bilforsikring. Det er muligt at vælge forskellige niveauer for hvilken egenbetaling, der skal være gældende for ordningen. F.eks. vil en egenbetaling på ca kr. reducere præmien med 20%. Valget af egenbetaling er kombineret med et krav om, at forsikringen først kan benyttes, hvis ventetiden i det offentlige sundhedssystem er over 14 dage. Uforandret adgang til behandling Det vigtigste for medarbejdere er ikke om de bliver behandlet i offentligt eller i privat regi men at de bliver behandlet hurtigt og dermed er hurtigt tilbage på arbejdspladsen. Dette forandrer ikke medarbejderens mulighed for hurtigt at blive behandlet men i de tilfælde, hvor det offentlige sygehusvæsen er i stand til at behandle medarbejderen indenfor 14 dage, vil behandling ske der. Ved valg af egenbetaling skal medarbejderen først kontakte sin praktiserende læge. Hvis lægen konstaterer et behov for undersøgelse og/eller behandling hos speciallæge eller på sygehus, kan Codan kontaktes, hvis undersøgelse/behandling ikke kan finde sted i offentligt regi, senest 14 dage efter, at der er taget kontakt til dem. Hvis forsikringen er udvidet til at omfatte psykologbehandling eller fysioterapi/kiropraktik, gælder kravet om 14 dages ventetid i det offentlige sundhedssystem ikke for disse behandlinger.

6 5 Codan Care DET ER LIGE TIL... Helbredsoplysninger ved tegning Der kræves ingen individuelle helbredsoplysninger, hvis forsikringen købes som en obligatorisk ordning. Virksomheden skal blot bekræfte ved en arbejdsdygtighedserklæring, at medarbejderen er fuldt arbejdsdygtig, ikke er sygemeldt eller ansat i skåne /fleksjob på tidspunktet for indmeldelse i Codan Care ordningen. Hvis virksomheden ikke kan afgive en arbejdsdygtighedserklæring for en medarbejder, skal medarbejderen afgive individuelle helbredsoplysninger. Codan vil så vurdere muligheden for dækning for den pågældende. Til- og afmelding af medarbejdere Etablerer virksomheden en ordning, der ikke kræver afgivelse af individuelle helbredsoplysninger, har vi et web-baseret til- og afmeldingssystem på codan.dk Mit Codan, hvor I let kan tilog afmelde medarbejdere. Karensperiode Medarbejderen er dækket fra første dag for både sygdom og ulykke, hvis lidelsen er opstået, efter forsikringen er trådt i kraft. Når en medarbejder har været omfattet af forsikringen i 6 måneder, dækkes også sygdomme, der er opstået, før han eller hun blev omfattet af forsikringen. Skadeservice Medarbejderne i Codan Care er sygeplejersker og forsikringsuddannet personale, der udelukkende arbejder med Codan Care. De har mange års erfaring og den nødvendige medicinske viden til at sikre, at mennesker i nød får en omsorgsfuld og venlig behandling.

7 Behandlingsforsikring 6 Hvis I får brug for forsikringen Hvis en medarbejder får brug for undersøgelse og evt. behandling, skal medarbejderen konsultere egen læge inden kontakt til Codan. Konstaterer den praktiserende læge behov for yderligere undersøgelse og/eller behandling, kontakter medarbejderen Codan Care Skade. Så anviser vi et undersøgelses- og behandlingssted inden for vores netværk af speciallæger og privathospitaler. I kan få fat på os alle hverdage 8-16 på telefon Netværket omfatter udvalgte behandlingssteder i Danmark, det øvrige Norden og Tyskland. Hvis vi ikke kan skaffe behandling inden for en rimelig tid i dette område, dækker vi behandling uden for Norden og Tyskland. Kontakt os før behandlingen! Det er en betingelse for dækning, at Codan på forhånd har godkendt behandlingen skriftligt. Stor gevinst for lille indsats Virksomheden betaler den årlige forsikringspræmie. Beløbet kan trækkes fra som driftsudgift. For den enkelte medarbejder er både præmien og eventuelle udbetalinger skattefrie, hvis dækningen omfatter eller har været tilbudt alle medarbejdere. Medarbejdernes ægtefæller, samlevere og børn kan komme ind under ordningen for en meget rimelig pris. Kontakt os og hør nærmere. Vil du vide mere? Denne brochure indeholder ikke de komplette betingelser for Codan Care Behandlingsforsikring. De står i forsikringsbetingelserne. Hvis du vil vide mere om Codan Care Behandlingsforsikring, er du velkommen til at ringe til os på Codan Care Behandlingsforsikring En smidig forsikring, som meget præcist kan tilpasses den enkelte virksomheds behov. På den måde opnår virksomheden og medarbejderne en række store fordele: Uafhængighed af lange ventelister Færre sygedage Hurtigere rehabilitering, hurtigere tilbage på jobbet Mindsket stressniveau og risiko for følgesygdomme Mindre belastning for familie og kolleger Mulighed for at få ægtefælle/samlever og børn dækket Til- og afmelding af medarbejdere via Mit Codan på codan.dk

8 VI BRINGER DIG VIDERE Vores rådgivning og professionelle udbud af forsikringsløsninger er tilpasset erhvervslivets krav. Som virksomhed får du en samlet løsning, der også kan omfatte sundhedsforsikringer og dine private forsikringer. Vi giver dig en klar anbefaling til din forsikringsløsning og tager gerne ansvaret for at sikre og forsikre din virksomhed. DU KAN ALTID FÅ FAT I OS PÅ ELLER PÅ CODAN.DK. Codan Forsikring A/S Codanhus Gammel Kongevej København V Tel Fax Codan C CVR

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for En forsikring til de vigtigste mennesker i verden Er der noget som lyden af en klukkende barnelatter? Eller det fredfyldte syn af sovende børn? Alle

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving?

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving? Fakta om YoungLiving Synes du også, det er svært at finde rundt i forsikringsjunglen? Vil du helst bare have en forsikring, der passer til dig, uden at skulle bruge timer på at forstå indholdet? FAK 20091-12

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop

Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Anerkendelse og bedre hjælp til veteraner med sår på sjæl og krop Danske soldater yder en kæmpe indsats ude i verden for at skabe fred, stabilitet og demokrati. Men indsatsen er forbundet med stor risiko

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere