Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte"

Transkript

1 September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Pjecen giver et overblik over, hvilke sundhedsydelser arbejdsgiveren skattefrit kan tilbyde sine medarbejdere, og under hvilke betingelser. Indhold Forord Reglerne Katalog over de mest almindelige sundhedsydelser Er du i tvivl? side 1 af 11

2 Udgiver Ansvarlig institution Inger Gratis De Arbejdsgivere Arbejdsgivers regionale Hove Dalgaard told- indeholdelse og skattemyndigheder af A-skat mv. hos lønmodtagere ToldSkat Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Østbanegade København Ø side 2 af 11

3 Forord Reglerne Katalog over de mest almindelige sundhedsydelser Akupunktur, alkoholmisbrug, fysioterapeut, kiropraktor Kostrådgivning, lægebehandling, massage, medicin Motion, psykolog, rygestop, sundhedsforsikringer mfl Sundhedsforsikring, sundhedsundersøgelse, syge- og ulykkesforsikring m.m Er du i tvivl? side 3 af 11

4 Forord Pjecen henvender sig til arbejdsgivere, der ønsker at tilbyde deres medarbejdere sundhedsydelser. Formålet med pjecen er at give et overblik over, hvilke sundhedsydelser arbejdsgiveren skattefrit kan tilbyde sine medarbejdere. Skattefriheden er knyttet til forskellige regler, som præsenteres i pjecen. Pjecen er ikke udtømmende, så hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din regionale told- og skattemyndighed. De beskrevne regler gælder for både private og offentlige arbejdspladser side 4 af 11

5 Reglerne Udgangspunktet er, at medarbejderen er skattepligtig af sundhedsydelsens markedsværdi. Efter den særlige bestemmelse i ligningslovens 30, kan medarbejderen dog modtage sundhedsydelsen skattefrit, hvis nærmere betingelser er opfyldt, de beskrives herefter. Reglerne om arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser er ikke kun anvendelige på almindelige lønmodtagerforhold, men også på mere individuelle personlige arbejdsaftaler som fx arbejdsaftaler med konsulenter, revisorer, bestyrelsesmedlemmer mv. Reglerne omfatter også personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget og kommunalbestyrelser. I følge ligningslovens 30 skal der, afhængig af ydelsens karakter, foreligge en lægehenvisning/-erklæring eller en skriftlig erklæring fra en kiropraktor for, at der er skattefrihed for medarbejderen. Ligningslovens 30 Der kan også være skattefrihed for forebyggende behandlinger. Forebyggelsen skal være lægefagligt begrundet, dvs. at der, afhængig af ydelsens karakter, skal foreligge en lægehenvisning/-erklæring eller en skriftlig erklæring fra en kiropraktor. Sundhedsydelsen skal endvidere tilbydes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejdere i virksomheden. Arbejdsgiveren kan betale medarbejderens private behandlingsudgifter, hvis betingelserne i bestemmelsen i øvrigt er opfyldt. Sundhedsydelsen behøver således ikke at have nogen sammenhæng med arbejdsforholdet. Behandlingsudgiften kan dækkes på forskellige måder. Du kan som arbejdsgiver betale behandlingsudgiften direkte, betale udgiften via en forsikringspræmie, betale ved et helt eller delvist rentefrit personalelån, eller refundere udgiften til en forsikring, som medarbejderen selv har tegnet. Som udgangspunkt er behandling hos såkaldte alternative behandlere, fx akupunktører og zoneterapeuter, ikke omfattet af ligningslovens 30. Skattefrihed efter statsskattelovens praksis forudsætter, at der er tale om behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader. Statsskattelovens praksis Der skal være en konkret arbejdsmæssig begrundelse for arbejdsgiverens afholdelse af medarbejderens sundhedsudgifter. Et eksempel kunne være lægebehandling, hvis medarbejderen har fået en skade under udførelse af sit arbejde. Eller der skal være tale om forebyggelse for så vidt muligt at undgå skader, eksempelvis rettet mod bevægeapparatet, hvis der tale om fysisk belastende arbejde, løft, skub osv. I praksis er også behandling hos såkaldte alternative behandlere, fx akupunktører og zoneterapeuter, omfattet af skattefriheden. Efter statsskattelovens praksis er det således ikke et krav, at der skal foreligge en lægehenvisning/-erklæring eller en skriftlig erklæring fra en kiropraktor. Sundhedsydelsen behøver endvidere ikke at være ydet som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejdere i virksomheden side 5 af 11

6 Selvstændigt erhvervsdrivende kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage udgifter til egne sundhedsbehandlinger og sundhedsbehandlinger af en ægtefælle, som ikke i overvejende grad driver virksomheden, men som modtager en del af virksomhedens overskud. Selvstændigt erhvervsdrivende Reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende er ikke nærmere beskrevet i denne pjece, men der findes yderligere oplysninger i ligningslovens 30 A og Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende, afsnit E.B side 6 af 11

7 Katalog over de mest almindelige sundhedsydelser Kataloget indeholder kun de mest almindelige sundhedsydelser. Hvis du ikke kan finde netop den sundhedsydelse, du gerne vil tilbyde dine medarbejdere, kan du henvende dig til din regionale told- og skattemyndighed, hvor du kan få yderligere oplysninger. Du kan finde adresser og telefonnumre på under menupunktet "Adresser". Gratis kaffe, te, vand, frugt og adgang til motionsrum beskattes ikke, hvis ydelserne kun er til rådighed på arbejdspladsen, som led i den almindelige personalepleje. Der skal dog være tale om goder af mindre økonomisk omfang, og det skal være vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder. Akupunktur, alkoholmisbrug, fysioterapeut, kiropraktor Behandling hos en akupunktør kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis behandlingen gives til behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade. Det kunne fx være til lindring eller forebyggelse af museskader eller til behandling af en skade, der er opstået i forbindelse med et forkert løft eller skub på arbejdet. Behandling for misbrug af alkohol, medicin, eller andre rusmidler kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis: der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen Behandling hos en fysioterapeut ved sygdom eller ulykke, herunder sygdomsforebyggende behandling, kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis: Akupunkturbehandling Behandling af misbrug (alkohol, medicin m.m.) Fysioterapeut der foreligger en lægehenvisning Hvis bare én af ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan medarbejderen kun modtage skattefri behandling hos en fysioterapeut, hvis der er tale om behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade. Det kunne fx være behandling af en arbejdsskade, der er opstået i forbindelse med et forkert løft eller skub eller instruktion i korrekt arbejdsstilling for at forebygge skader. Behandling hos en kiropraktor kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis: Kiropraktor der foreligger en skriftlig erklæring fra en kiropraktor, om at medarbejderen har behov for behandlingen af deltidsansatte i deltidsloven) kiropraktoren har autorisation efter dansk ret eller, hvis kiropraktoren er etableret i udlandet, har tilsvarende kvalifikationer side 7 af 11

8 Hvis bare én af ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan medarbejderen kun modtage skattefri behandling hos en kiropraktor, hvis der er tale om behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade, fx rettet mod belastninger eller skader på bevægeapparatet i forbindelse med løft eller skub på arbejdspladsen. Kostrådgivning, lægebehandling, massage, medicin Kostrådgivning kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis rådgivningen sker i forbindelse med en lægefagligt begrundet behandling. Eksempelvis behandling af fedme, når fedme lægefagligt anses for at være en sygdom, hvor der kan gives lægehenvisning til behandlingen. Skattefriheden forudsætter altså, at: Kostrådgivning der foreligger en lægehenvisning Ved sygdom eller ulykke, herunder sygdomsforebyggende behandling, kan lægebehandling modtages skattefrit af medarbejderen, hvis: Lægebehandling der foreligger en lægehenvisning Rent kosmetiske behandlinger, fx brystkorrektioner, operationer for godartede modermærker, synskorrigerende operationer (for at undgå brug af briller) eller behandling for barnløshed omfattes ikke af skattefriheden. Kosmetiske behandlinger, som er en direkte følge af et ulykkestilfælde eller af fx en brystkræftoperation, er omfattet, hvis ovennævnte betingelser er opfyldt. Behandling hos en tandlæge kan være omfattet af skattefriheden, hvis tandbehandlingen er lægeligt begrundet. Hvis bare én af ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan medarbejderen kun modtage skattefri lægebehandling, hvis behandlingen retter sig imod en arbejdsbetinget skade fx en rygoperation i forbindelse med et fald på arbejdspladsen. Massage kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis der er tale om behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade fx massage til lindring eller forebyggelse af museskader eller andre arbejdsskader. Arbejdsgiverens ydelser til dækning af medicinudgifter kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis: Massage Medicin der foreligger en lægehenvisning eller skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen Skattefriheden for ydelser til dækning af medicinudgifter er begrænset til udgifter afholdt i en periode på højst 6 måneder fra 1. behandlingsdag. Tidsperioden på 6 måneder gælder side 8 af 11

9 ikke for medicinudgifter afholdt under indlæggelse på hospital, klinik m.m. eller i forbindelse med arbejdsgiverbetalt rygeafvænning. Motion, psykolog, rygestop, sundhedsforsikringer mfl. Gratis benyttelse af motionsrum på arbejdspladsen er skattefrit for medarbejderen, hvis der er tale om almindelig personalepleje, af begrænset økonomisk karakter, og det samtidig er vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder. Motionsrum Arbejdsgiverens betaling af medarbejderens medlemskab i et motionscenter er skattepligtigt for medarbejderen. Behandling af psykiske lidelser hos en psykolog eller psykiater, herunder sygdomsforebyggende behandling, kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis: Psykolog eller psykiater der foreligger en lægehenvisning af deltidsansatte i deltidsloven) psykologen har dansk autorisation - hvis der er tale om en udenlandsk psykolog, skal han have tilsvarende kvalifikationer. Hvis bare én af ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan medarbejderen kun modtage skattefri behandling hos en psykolog eller psykiater, hvis der er tale om behandling af en arbejdsbetinget skade, det kunne fx være krisehjælp hos en psykolog som følge af en hændelse på arbejdspladsen. Rygestopkurser, -terapi, -rådgivning og farmakologiske hjælpemidler, som fx nikotinpræparater, kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis: Rygestop Der kræves ikke lægehenvisning/-erklæring. Skattefriheden for arbejdsgiverens ydelser til dækning af medicinudgifter i forbindelse med rygeafvænningen er uden tidsbegrænsning. Sundhedsforsikring, sundhedsundersøgelse, syge- og ulykkesforsikring m.m. Hospitals- ellers helbredsforsikringer tegnet af arbejdsgiveren er skattefri for medarbejderen, hvis: Sundhedsforsikring det fremgår af forsikringsbetingelserne, at forsikringen kun dækker behandling, der enten sker efter lægehenvisning eller er lægeligt godkendt af lægekonsulenten i forsikringsselskabet For behandling af psykiske lidelser hos en psykolog er skattefriheden for forsikringspræmier betinget af, at det af forsikringsbetingelserne fremgår, at den pågældende side 9 af 11

10 psykolog skal have autorisation efter dansk ret, eller hvis vedkommende er etableret i udlandet, at han har tilsvarende kvalifikationer. Forsikringen kan tillige omfatte alkoholafvænning og/eller kiropraktorbehandling. Der skal i så fald foreligge en skriftlig erklæring fra henholdsvis en læge eller en kiropraktor om, at medarbejderen har behov for behandlingen. Se også under "Syge- og ulykkesforsikring". Der er i praksis skattefrihed for sundhedsundersøgelser, der foretages med henblik på at få udskilt de arbejdsrelaterede helbredsrisici, hvis der kun foretages få og billige målinger af fx blodtryk, kolesterol og blodsukker hos den enkelte medarbejder. Der må ikke ske en diagnosticering eller behandling af medarbejderen. Medarbejderen beskattes ikke af præmier betalt af arbejdsgiveren til syge- og ulykkesforsikringer, der dækker både arbejdstid og fritid, hvis dækningen ikke overstiger kr. Det anførte gælder syge- og ulykkesforsikringer, som ejes af arbejdsgiveren, og hvor arbejdstageren er den forsikrede. Sundhedsundersøgelse Syge- og ulykkesforsikring Se også under "Sundhedsforsikring". Influenzavaccination kan fx modtages skattefrit af medarbejderen, hvis vaccinationen i overvejende grad er ydet af hensyn til medarbejderens arbejde. Fx til en medarbejder, der ikke kan undværes under en kommende spidsbelastning. Behandling hos en zoneterapeut kan modtages skattefrit af medarbejderen, hvis der er tale om behandling eller forebyggelse af en arbejdsbetinget skade. Fx zoneterapi til lindring eller forebyggelse af museskader eller andre arbejdsskader på bevægeapparatet. Vaccination Zoneterapi side 10 af 11

11 Er du i tvivl? Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en ordning, der tilbydes medarbejderne på din virksomhed, er skattefri eller ej, kan du søge mere information hos din regionale told- og skattemyndighed. Du kan finde adresser og telefonnumre på under menupunktet "Adresser". Hvis din virksomhed på forhånd vil vide, om en påtænkt ordning er skattefri for medarbejderne, er der mulighed for at søge om en bindende forhåndsbesked eller et bindende ligningssvar. Læs mere om reglerne her. Bindende forhåndsbesked side 11 af 11

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven.

Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven. Den søfarendes ret og pligt December 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Søfartsbog... 3 Sundhedsbevis... 3 Pas... 3 Ansættelsesaftale... 4 Rederens oplysningspligt... 4 Tjenesten

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere