Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar Nr. PLUS Erhverv E Indhold 1. Om forsikringen Sådan dækker forsikringen Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Ved dækning fra anden side Vilkår for aftalen om forsikring Tilmelding til forsikringen Betaling for forsikringen Opsigelse og ophør Lovgivning og klager... 8

2 1. Om forsikringen Forsikringen er oprettet i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige, CVR nummer i det følgende benævnt Skandia. Sundhedsforsikringen Lifeline Plus Erhverv giver ret til at få hjælp til og få dækket udgifter til blandt andet forundersøgelse, behandling og genoptræning i Skandias netværk af specialister og privathospitaler i det omfang og med de undtagelser, der er beskrevet i disse forsikringsbetingelser, hvis de gældende betingelser er opfyldt. 2. Sådan dækker forsikringen Forsikrede 1 skal konsultere egen praktiserende læge ved sygdom og skade. Når lægen har vurderet den forsikredes tilstand og henvist til en undersøgelse eller behandling, kan forsikrede kontakte Skandia via Lifelinelinjen enten telefonisk eller skriftligt. Lifelinelinjen hjælper herfra med at tilrettelægge det optimale behandlingsforløb og bestille tider, når forsikringen dækker. Forsikringen dækker udelukkende udgifter til undersøgelse og/eller behandling, som Skandia på forhånd har godkendt. 2.1 Lægehenvisning eller lægeanbefaling For at starte en behandling via sundhedsforsikringen, kan Skandia til hver en tid kræve, at den forsikrede har: a. konsulteret egen praktiserende læge. b. en skriftlig henvisning fra egen praktiserende læge eller speciallæge. c. en skriftlig anbefaling fra egen praktiserende læge eller speciallæge. 2.2 Behandlingsgaranti Skandia garanterer, at undersøgelses og/eller behandlingsprocedure går i gang inden for ti arbejdsdage, efter at en skade er anmeldt, og Skandia har modtaget og godkendt al relevant information om skaden. Undersøgelses og behandlingsgarantien gælder ikke: a. hvis en godkendt og planlagt undersøgelse og/eller behandling udskydes som følge af en medicinsk vurdering eller årsag. b. hvis den forsikrede helt eller delvist har afvist et tilbud fra Skandia om undersøgelse og/eller behandling. c. hvis der ikke findes undersøgelse og behandling, fordi der er tale om særegen sygdomsdiagnose, et unikt sygdomsforløb, eller undersøgelse/behandling ikke tilbydes i privat regi. d. hvis epidemier, pandemier eller force majeure har begrænset kapaciteten. 2.3 Valg af behandling og behandler Skandia godkender kun behandling, som foregår efter metoder med dokumenteret effekt, og som er godkendt af de offentlige sundhedsmyndigheder i Danmark. Det er desuden en betingelse, at der er en overvejende sandsynlighed for, at behandlingen væsentligt og varigt kan kurere sygdommen eller tilskadekomsten eller at den væsentligt og varigt kan forbedre den forsikredes helbredstilstand efter skaden. Skandia samarbejder med et netværk af kvalitetssikrede privathospitaler og speciallæger, og den forsikrede skal bruge den behandler, som Skandia anviser i dette netværk. Ved psykolog, fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi og akupunktur kan forsikrede dog selv vælge behandler. Forsikringen omfatter undersøgelse og behandling i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne), Norge, Sverige og Tyskland, med mindre andet er aftalt med Skandia. Den forsikrede kan få tilbudt behandling i EU, hvis der ikke er rimelige behandlingstilbud i Danmark eller de øvrige nævnte lande, hvis Skandia finder det rimeligt og forsvarligt. Dækningen er begrænset til udgifter, som er almindelige og rimelige for området eller landet, hvor behandlingen finder sted. Skandia er ikke ansvarlig for resultatet af undersøgelser, behandlinger eller vurderinger, heller ikke hvis en behandling ikke virker eller resulterer i fejl. I disse tilfælde må eventuelle erstatningskrav rejses over for de klinikker eller hospitaler, som har stået for behandlingen. 2.4 Oplysninger til hjælp for vurdering Skandia kan til enhver tid bede om journaloplysninger og attester, som selskabet finder nødvendige for at foretage en sundhedsfaglig vurdering af, om den forsikrede har ret til behandling. Den forsikrede skal sørge for, at Skandia får de nødvendige oplysninger. Skandia kan desuden bede den forsikrede gennemgå lægeundersøgelser for at vurdere retten til behandling. Skandia betaler alle udgifter til de af Skandia ønskede attester og journaloplysninger. Dette gælder ikke lægehenvisninger eller lægeanbefalinger jf. punkt 2.1. Skandia har ret til at forespørge om den forsikredes helbred og til at kontakte enhver, som behandler eller tidligere har behandlet den forsikrede for fysiske eller psykiske lidelser, herunder læger og hospitaler. Skandia er berettiget til at få udleveret eventuelle journaler eller andet skriftligt materiale om den forsikredes helbred. 2.5 Afværgelse af skade Den forsikrede har pligt til bedst muligt at afværge eller begrænse skaden, og Skandia har ret til at gennemføre foranstaltninger, som er med til at sikre det. 1 Den forsikrede er i disse betingelser den medarbejder i en virksomhed, der er omfattet af forsikringsaftalen mellem Skandia og virksomheden. Lifeline Plus Erhverv Nr. E Skandia 2/8

3 3. Forsikringen dækker Forsikringen omfatter sygdom og lidelser, der er opstået som følge af arbejdsrelaterede belastninger. Skandia definerer sygdom som helbredsmæssige problemer, der medfører lægeligt begrundet behov for undersøgelse og/eller behandling. Skandia afgør, hvilken undersøgelse eller behandling, der er behov for. 3.1 Lifelinelinjen Lifelinelinjen tilbyder professionel telefonisk rådgivning om arbejdsrelaterede problemer, sygdomme eller skader, der ikke kræver egentlig behandling. Der er tale om vejledende samtaler med professionelle sygeplejersker eller fysioterapeuter, som kan hjælpe den forsikrede videre. Det kan for eksempel være hjælp i forbindelse med mobning, chikane, arbejdsulykker, misbrug, stress, fyring og andre arbejdsrelaterede kriser. Eller vejledning i forbindelse med træning og genoptræning. Den telefoniske rådgivning kan være anonym, med mindre det vurderes, at der er brug for undersøgelse eller behandling, så der skal startes et behandlingsforløb op via sundhedsforsikringen. 3.2 Speciallæge Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til undersøgelse og behandling udført af speciallæge, dog ikke konsultation og behandling hos speciallæge i almen medicin, herunder egen praktiserende læge. Skandia kræver henvisning fra en speciallæge, herunder egen praktiserende læge, for at godkende ultralydsscanning, røntgenundersøgelse eller lignende undersøgelser med henblik på at stille en diagnose. MR scanning kræver en henvisning fra anden speciallæge end speciallæge i almen medicin, herunder egen praktiserende læge. 3.3 Fysioterapeut og kiropraktor Forsikringen dækker rimelig og nødvendig behandling hos autoriseret fysioterapeut og kiropraktor. For at sikre optimal behandling af den konkrete problemstilling vil Skandias sygeplejersker og fysioterapeuter løbende vurdere, hvor mange behandlinger, den forsikrede har behov for. Forsikrede kan selv vælge, hvilken behandler der benyttes. Forsikringen dækker dog maksimalt 500 kr. pr. behandling. 3.4 Zoneterapeut og akupunktør Forsikringen dækker samlet maksimalt 10 behandlinger inden for 12 måneder fra den dato, skaden anmeldes til Skandia. Behandleren skal være RAB godkendt zoneterapeut eller akupunktør. De 10 behandlinger gælder som et samlet maksimum for både Lifeline Plus Erhverv og Lifeline Plus Fritid. For at sikre optimal behandling af den konkrete problemstilling vil Skandias sygeplejersker løbende vurdere, hvor mange behandlinger, den forsikrede har behov for. Forsikrede kan selv vælge, hvilken behandler der benyttes. Forsikringen dækker dog maksimalt 600 kr. pr. behandling. 3.5 Psykolog Forsikringen dækker rimelig og nødvendig konsultation og behandling hos autoriseret psykolog. For at sikre optimal behandling af den konkrete problemstilling vil Skandias sygeplejersker løbende vurdere, hvor mange behandlinger, den forsikrede har behov for. Forsikringen inkluderer akut krisehjælp som følge af røveri, kidnapning, overfald, indbrud, brand, ulykke eller eksplosion, når dette medfører et akut traume. Forsikrede kan selv vælge, hvilken behandler der benyttes. Forsikringen dækker dog maksimalt kr. pr. behandling. 3.6 Psykiater Forsikringen dækker op til 10 konsultationer hos psykiater inden for 12 måneder fra første behandlingsdato. De 10 konsultationer gælder som et samlet maksimum for både Lifeline Plus Erhverv og Lifeline Plus Fritid. Forsikringen dækker kun anden psykiatrisk behandling end konsultationer, hvis den forsikrede er fyldt 21 år. I forbindelse med psykiatriske diagnoser dækker forsikringen maksimalt udgifter på op til i alt kr. for alle de perioder, den forsikrede har dækning i Skandia. Dette maksimum gælder også, selvom den forsikrede genoptager et forsikringsforhold eller opretter en ny forsikring i Skandia. De kr. gælder som et samlet maksimum for Lifeline Plus Erhverv og Lifeline Plus Fritid. Ikke psykotiske patienter, der indgår i de såkaldte pakkeforløb i det offentlige sundhedsvæsen, skal bruge det offentliges tilbud, fordi det betragtes som akut behandling. Skandia tilbyder rådgivning og hjælp i den videre proces, og forsikringen dækker, hvis Skandia vurderer, at der er opstået unødig ventetid, eller at intentionerne med pakkeforløbene ikke er opfyldt. 3.7 Operation og behandling på privat hospital Forsikringen dækker lægeordinerede og operationsforberedende undersøgelser, operationer udført ambulant eller under indlæggelse og behandling på privat hospital. Ved behandling af livstruende kræft eller hjertesygdomme, der indgår i de såkaldte pakkeforløb i det offentlige sundhedsvæsen, skal den forsikrede bruge det offentliges tilbud, fordi det betragtes som akut behandling. Skandia tilbyder rådgivning i den videre proces, og forsikringen dækker, hvis Skandia vurderer, at der er opstået unødig ventetid, eller at intentionerne med pakkeforløbene ikke er opfyldt. 3.8 Genoptræning Forsikringen dækker speciallægeordineret ambulant genoptræning i umiddelbar forlængelse af en behandlingskrævende indlæggelse eller operation, som forsikringen dækker dog maksimalt i 12 måneder. Se også punkt 9.6: Ansvarstid ved ophør. Genoptræning omfatter udgifter til rekreationsophold i Danmark, som dækkes med maksimalt kr. pr. diagnose og i umiddelbar forlængelse af en behandlingskræ Lifeline Plus Erhverv Nr. E Skandia 3/8

4 vende indlæggelse eller operation, som forsikringen dækker. I forbindelse med genoptræning kan Skandia kræve at få udleveret en behandlingsplan. 3.9 Hjælpemidler Forsikringen dækker rimelige udgifter til midlertidige hjælpemidler, som en speciallæge vurderer, er rimelige og nødvendige, for at den forsikrede kan komme sig efter en sygdom eller ulykke, som forsikringen dækker Medicin Forsikringen dækker rimelige udgifter til lægeordineret receptpligtig medicin i forbindelse med en behandlingskrævende indlæggelse eller ambulant operation, som forsikringen dækker, dog maksimalt i op til seks måneder fra første behandlingsdag Hjælp i hjemmet Forsikringen dækker rimelige udgifter til op til 20 timers hjælp til rengøring, indkøb med videre i umiddelbar forlængelse af en behandlingskrævende indlæggelse eller operation, som forsikringen dækker Transport Forsikringen dækker rimelige udgifter til transport til og fra behandlingskrævende indlæggelse eller operation, som forsikringen dækker. Forsikringen dækker kun transport, hvis den forsikrede ikke har mulighed for at benytte private eller offentlige transportmidler på grund af sygdom, og hvis transporten ikke kan dækkes fra anden side. Skandia betaler desuden for hjemtransport, hvis en forsikret afgår ved døden på et behandlingssted (hospital og klinik) uden for Danmark, og Skandia har godkendt behandlingen. Skandia vurderer og godkender valg af transportform og middel Social ledsager Forsikringen dækker rimelige udgifter til rejse, transport og logi for en rejseledsager, hvis den forsikrede er indlagt på hospital uden for Danmark Medicinsk ledsager Forsikringen dækker rimelige udgifter til rejse, transport og logi for en medicinsk uddannet rejseledsager til et hospital uden for Danmark. Den medicinske ledsager vælges af Skandia og skal sikre den forsikrede: størst mulig omsorg under rejse og ophold indskrivning på hospital forståelse af diagnose, behandlingsforløb og dialog med lokale læger Second opinion Forsikringen tilbyder en second opinion, som indebærer, at en forsikret kan få en yderligere medicinsk vurdering af en specialist. En second opinion er aktuel, hvis den forsikrede: har en livstruende eller særlig alvorlig sygdom eller skade. står foran valget om at udsætte sig for en særlig risikofyldt behandling, der i sig selv kan være livstruende eller give varige mén Misbrug Forsikringen dækker udgifter til afvænning, hvis den forsikrede har fået diagnosticeret et afhængighedsforhold af alkohol, medicin eller narkotika, og hvis behandlingen er lægeordineret. Forsikringen omfatter ét behandlingsforløb og dækker maksimalt udgifter på op til i alt kr. for alle de perioder, den forsikrede har dækning i Skandia. Dette maksimum gælder også, selvom den forsikrede genoptager et forsikringsforhold eller opretter en ny forsikring i Skandia. Begrænsningerne gælder, uanset hvilken afhængighed der er tale om. Dækningen ved misbrug træder først i kraft, når den forsikrede har været omfattet af forsikringen i Skandia i seks måneder. Dækningen ved misbrug bortfalder dog helt, hvis den forsikrede har eller tidligere har haft afhængighedsforhold, når dækningen træder i kraft i Skandia. Derfor er der fx ingen dækning ved misbrug, hvis det er muligt at påvise: forhøjede levertal journaloplysninger om alkoholforbrug ud over anbefalet norm fra Sundhedsstyrelsen konsultation eller diagnose om alkohol, medicin, narkotikaproblemer eller narkotikamisbrug tilbagefald efter tidligere gennemført behandling andre indikationer på, at den forsikrede havde et misbrug, før forsikringen trådte i kraft. Ved behandlingsforløb forstås opstart og afslutning af behandling på et behandlingssted, der på forhånd er aftalt. Bliver der behov for at skifte behandlingssted, skal Skandia godkende skiftet, inden det finder sted. Hvis den forsikrede afbryder behandlingen før tid, betragter Skandia behandlingsforløbet som afsluttet. 4. Forsikringen dækker ikke Følgende medicinske tilstande og diagnoser, samt behandlinger og behandlingstyper er ikke dækket af forsikringen. Derudover er der en række generelle begrænsninger for, hvornår forsikringen ikke dækker. 4.1 Medicinske tilstande og diagnoser Forsikringen dækker ikke udgifter i forbindelse med følgende medicinske tilstande og diagnoser: a. Akutbehandling dvs. akut opståede problemer, som kræver hurtig assistance i form af fx ambulance, vagtlæge og skadestue, og diagnoseområder, der i det offentlige defineres som akutte fx livstruende kræft eller iskæmisk hjertesygdom. Forsikringen dækker dog udgifter til psykolog ved akut krisehjælp. b. Behandling, kontrol og følgesygdomme i forbindelse med graviditet, fødsel og abort, fertilitetsundersøgelser og behandling for barnløshed. c. Fobier. d. Følgesygdomme af misbrug af alkohol, medicin eller narkotika. Lifeline Plus Erhverv Nr. E Skandia 4/8

5 e. Kroniske sygdomme, der er diagnosticeret, inden forsikringen trådte i kraft i Skandia. Følgesygdomme er dækket, hvis de er diagnosticeret, efter at forsikringen er trådt i kraft i Skandia. Kroniske sygdomme, der er diagnosticeret, efter forsikringen trådte i kraft i Skandia, er dækket i maksimalt 6 måneder fra diagnosetidspunktet. En kronisk sygdom eller lidelse er kendetegnet ved, at den er vedvarende, medfører blivende følger og/eller mén og/eller skyldes forandringer, der ikke kan helbredes. Sygdommen eller lidelsen kan være uden symptomer i kortere eller længere perioder, både med og uden behandling. På findes en liste over eksempler på diagnoser, der af Skandia betragtes som kroniske sygdomme. f. Kønssygdomme, HIV infektion og sygdomme afledt af HIV, organtransplantation og donation samt dialysebehandling. g. Medfødte lidelser. h. Søvnforstyrrelser med mindre der er lægelig mistanke om diagnosen søvn apnø. i. Udredning og behandling af ADHD med undertyper. j. Udredning og behandling af analfistel, analfissur eller pilonidalcyste. k. Udredning og behandling af Demens 4.2 Behandlinger og behandlingsformer a. Alle former for prævention, herunder sterilisation eller tilsvarende præventionsmæssige behandlinger som for eksempel opsætning og fjernelse af spiral. b. Behandling hos tandlæge, tandbehandling og tandkirurgi af enhver art. c. Behandling med Botox og Xiaprex. d. Fedmebehandling eller fedmeoperationer, herunder følgeoperationer eller følgebehandling. e. Forebyggende og vedligeholdende undersøgelser og behandling. f. Kosmetiske behandlinger og operationer, samt følger heraf. Forsikringen dækker eksempelvis ikke, men ikke begrænset til, ansigtsløftninger, rekonstruktion af bryster, hårtransplantationer, fedtsugning, brystforstørrende eller formindskende operationer, fjernelse af godartede modermærker eller pletter, hudtransplantationer eller aktinsk keratose. Vorter, lipomer, ateromer, acne, hængende øjenlåg og åreknuder betragtes i disse forsikringsbetingelser som kosmetiske problemer. g. Syns og hørekorrigerende undersøgelser og operationer, samt udgifter til briller, kontaktlinser og/eller synstest, samt høreprøver og høreapparater. h. Protonterapi eller behandling med stamceller. i. Vaccination, helbredskontrol og anden forebyggende kontrol. j. Parterapi. 4.3 Generelle begrænsninger Forsikringen dækker ikke følgende udgifter eller skader, hvis de er opstået eller forårsaget af følgende grunde: a. Skade opstået i forbindelse med professionel sport dvs. sport, som den forsikrede udøver mod betaling. Der er tale om professionel sport, hvis den forsikrede overvejende lever af sin sport eller har en kontrakt med en sportsklub eller sponsorer, som udbetaler løn til den forsikrede. Professionel sport omfatter både træning, konkurrencer og opvisninger uden for konkurrence. b. Skade som følge af borgerlige uroligheder, oprør, krig eller krigslignende tilstande og terror, herunder bakteriologiske og kemiske angreb. c. Skade som følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. d. Skader og sygdom, som er opstået i fritiden. e. Udgifter til aftalte besøg med videre, hvor den forsikrede er udeblevet. f. Udgifter til behandling som følge af epidemier og pandemier, som det offentlige tager sig af. g. Udgifter til attester, journaloplysninger, lægehenvisninger og lægeanbefalinger. h. Udgifter til psykologiske test og speciallægeerklæringer, med mindre de er bestilt af Skandia. 5. Ved dækning fra anden side 5.1 Forsikringen bliver subsidiær Hvis der er dækning fra et andet forsikringsselskab skal Skandia have besked om det, når skaden anmeldes. I det tilfælde vil dækningen fra denne forsikring være subsidiær, og den anden dækning skal derfor anvendes først. 5.2 Offentlig dækning Skandia er ikke forpligtet til at dække udgifter, som det offentlige: allerede fuldt eller delvist har dækket. har tilbudt at dække, men hvor datoen for behandling ikke passer den forsikrede, uanset årsag. 5.3 Samarbejdspligt Forsikringstageren og/eller den forsikrede er forpligtet til at samarbejde med Skandia og til uden ugrundet ophold at underrette Skandia, hvis de kan rejse krav om erstatning fra anden side, eller tage andre juridiske skridt over for tredjemand. Forsikringstageren og/eller den forsikrede skal desuden holde Skandia fuldt informeret og træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at rejse krav om erstatning fra anden side og varetage Skandias interesser. 5.4 Ansvarlig skadevolder Skandia har i alle tilfælde ret til at indtræde direkte i den forsikredes krav over for en ansvarlig skadevolder. Lifeline Plus Erhverv Nr. E Skandia 5/8

6 6. Vilkår for aftalen om forsikring Aftalen om forsikring gælder mellem Skandia og den virksomhed, forening eller organisation, der står som forsikringstager i forsikringsaftalen. Forsikringstageren får en forsikringsaftale fra Skandia som bevis på aftalen. Forsikringsaftalen oplyser blandt andet, hvornår forsikringen træder i kraft, hvor meget den koster, og om der også gælder særlige forsikringsbetingelser. Ved aftalen om forsikring forstås det samlede aftalegrundlag, som er dokumenteret ved: 1. En underskrevet forsikringsaftale mellem forsikringstager og Skandia 2. Gældende forsikringsbetingelser 6.1 Forsikringstager ejer forsikringsaftalen Forsikringstageren er ejer af forsikringsaftalen og den (juridiske eller fysiske) person, som Skandia aftaler vilkår og pris med. Forsikringstageren har pligt til at informere sine forsikrede medarbejdere om, hvad forsikringen omfatter. 6.2 Forsikrede Forsikrede er i disse betingelser medarbejdere i en virksomhed, som er omfattet af forsikringen. Forsikringen kan omfatte alle medarbejdere eller en eller flere grupper af medarbejdere. Medarbejderne skal have fast folkeregisteradresse i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne), Norge, Sverige og Tyskland og være omfattet af landets offentlige sygesikringsordning, medmindre andet er aftalt med Skandia. Virksomheden kan melde medarbejderne til forsikringen, indtil de fylder 65 år, med mindre andet er aftalt med Skandia. 6.3 Forsikringsbevis De forsikrede medarbejdere modtager et velkomstbrev og et forsikringsbevis (en police) fra Skandia, når forsikringen bliver oprettet. Sker der ændringer i forsikringen, får de forsikrede besked fra forsikringstageren. 6.4 Forsikringen forudsætter korrekte oplysninger Hvis forsikringstageren, den forsikrede eller andre giver Skandia ufuldstændige eller forkerte oplysninger, når forsikringen bliver oprettet, gælder bestemmelserne i Forsikringsaftalelovens 4 til 10. Det betyder, at forsikringsdækningen helt eller delvist kan bortfalde. Hvis forsikringstageren, den forsikrede eller andre hverken vidste eller burde vide, at de gav Skandia en urigtig oplysning, hæfter Skandia, som om den urigtige oplysning ikke forelå. 6.5 Ændring i risikoen Hvis der sker ændringer i risikoforholdene, skal Skandia straks have besked. I modsat fald kan Skandia begrænse dækningen eller afvise at dække en skade. Skandia skal blandt andet have besked: hvis der er forkerte oplysninger i forsikringsaftalen, opkrævningen eller medsendte specifikationer hvis forsikringstageren opretter eller har oprettet en forsikring mod samme risiko i et andet selskab hvis den forsikrede virksomhed skifter ejer, ændrer CVR nummer eller ophører. Skandia beslutter, om forsikringen kan fortsætte og på hvilke betingelser. 6.6 Ændring af forsikringsbetingelser og pris Skandia kan ændre forsikringsbetingelser og pris med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Skandia vil i så fald orientere forsikringstageren skriftligt. Forsikringstageren kan opsige forsikringen med 14 dages varsel, hvis ændringen betyder, at forsikringsbetingelserne bliver skærpet, eller prisen på forsikringen stiger. Opsigelsen skal ske inden 14 dage, efter at Skandia har orienteret forsikringstageren om ændringerne. En indeksregulering eller afgifter og lignende, som det offentlige pålægger, betragtes ikke som en ændring af forsikringsbetingelser eller pris. 6.7 Ændring af procentvis fordeling mellem Plus Erhverv og Plus Fritid Den samlede pris på Lifeline Plus Erhverv og Lifeline Plus Fritid fordeles årligt efter en procentsats bestemt af Skandia, for at afgøre hvor stor en del af præmien der er skattefri og hvor stor en del der er skattepligtig. Ved hovedforfald kan Skandia ændre procentsatserne uden varsel. Endvidere kan procentsatserne ændres med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Skandia vil i så fald orientere forsikringstageren skriftligt. Ændring af procentsatser alene, berettiger ikke forsikringstageren til at kunne opsige forsikringen. 6.8 Forsikringssum Skandia dækker udgifter på op til kr. pr. år. De kr. gælder som et samlet maksimum for både Lifeline Plus Erhverv og Lifeline Plus Fritid. Den maksimale forsikringssum på aftalen er lig med antal forsikrede i forsikringsåret multipliceret med kr., dog minimum kr. Beløbene er faste og indeksreguleres ikke. 7. Tilmelding til forsikringen 7.1 Ingen oplysninger om helbred Den forsikrede skal ikke oplyse Skandia om sit helbred for at komme med i sundhedsforsikringen. 7.2 Obligatorisk firmaaftale I en obligatorisk firmaaftale skal alle virksomhedens medarbejdere være omfattet af forsikringen. Medarbejderne har derfor ikke mulighed for at fravælge forsikringen, medmindre der er lavet anden særlig aftale med Skandia. Lifeline Plus Erhverv Nr. E Skandia 6/8

7 For at indgå en obligatorisk firmaaftale skal virksomheden mindst have to medarbejdere. Alle medarbejdere skal have en ugentlig arbejdstid på mindst otte timer. Medarbejdere, som har fravalgt forsikringen og senere ønsker at blive tilmeldt, vil blive omfattet af den karensperiode på 12 måneder, som er beskrevet under punkt 7.3: Frivillig firmaaftale. 7.3 Frivillig firmaaftale I en frivillig firmaaftale kan virksomhedens medarbejdere selv vælge, om de ønsker forsikringen. Forsikrede, som har en forsikring under en frivillig firmaaftale, er omfattet af en karensperiode de første 12 måneder. I den periode dækker forsikringen ikke udgifter til behandling af lidelser eller senere følger af lidelser, der er indtruffet eller diagnosticeret, eller som den forsikrede var bekendt med eller burde have været bekendt med, inden forsikringen trådte i kraft. 7.4 Overgang fra et andet forsikringsselskab Når Skandia overtager en firmaaftale fra et andet forsikringsselskab, får de forsikrede medarbejdere deres anciennitet fra dette selskab med over i Skandia, hvis sundhedsforsikringen kan overføres, uden at dækningen bliver afbrudt. Det samme gælder fremtidige medarbejdere, der på ansættelsestidspunktet har været forsikret i et andet forsikringsselskab. 8. Betaling for forsikringen 8.1 Tidspunkt for betaling Skandia opkræver betaling på giro eller via PBS. På opkrævningen står der, hvornår sidste rettidige betalingsdag er. Første gang, forsikringen forfalder til betaling, er, når forsikringen træder i kraft. Skandia har ret til at få dækket udgifter til porto. 8.2 Ansvar for betaling og påmindelse Forsikringstageren har ansvar for, at Skandia modtager betalingen for forsikringen rettidigt. Skandia sender en påmindelse om betaling, hvis fristen for betaling er overskredet. Påmindelsen vil informere om, at forsikringens dækning ophører, hvis beløbet ikke bliver betalt senest 21 dage efter påmindelsen. Skandia har ret til at opkræve gebyrer for: at sende påmindelser om betaling at sende oplysninger om regulering at udarbejde og levere dokumenter, informationer eller andre ekstraordinære ydelser. 8.3 Udeståender Hvis Skandia ikke har modtaget betaling, har Skandia ret til at udligne det overskydende beløb i et andet udestående mellem den forsikrede eller forsikringstageren og Skandia. 8.4 Afgifter Skandia opkræver afgifter til staten og gebyrer sammen med betaling for forsikringen. 8.5 Aldersbestemt pris Prisen kan for den enkelte forsikrede være løbende afhængig af alderen, dvs. baseret på alder ved næste fødselsdag. 8.6 Forudsætninger for prisen Hvis prisen på forsikringen er baseret på nogle forudsætninger, som ikke længere er til stede, kan Skandia regulere prisen ved næste hovedforfald. 8.7 Puljeaftaler For puljeaftaler bliver prisen aftalt forud hvert år for alle forsikrede i puljen. Prisen indeksreguleres, medmindre der er lavet en anden aftale. Se nærmere i de regler, der er aftalt for puljen. 8.8 Risikoregnskab Hvis Skandia udarbejder risikoregnskab for forsikringen, bliver prisen reguleret efter særlige regler. 8.9 Årlig regulering Prisen bliver reguleret en gang om året, medmindre Skandia og forsikringstageren har aftalt noget andet. Samtidig beregner Skandia, om forsikringstageren har betalt for meget eller for lidt i det år, der er gået. Beregningen er baseret på, hvor mange medarbejdere der er til og afmeldt i perioden Indeksregulering Prisen for forsikringen bliver indeksreguleret hvert år på hovedforfaldsdatoen. Bliver forsikringen ændret mellem den 1. januar og en senere hovedforfaldsdato i året, bliver prisen indeksreguleret på ændringsdatoen. Regulering sker på grundlag af Timelønsindekset, der offentliggøres hvert år i november af Danmarks Statistik. Hvis Danmarks Statistik stopper udgivelsen af det anvendte indeks, har Skandia ret til at bruge et andet af Danmarks Statistiks indekser Fornyelse af forsikring Forsikringer, som er oprettet for et år ad gangen, bliver automatisk fornyet fra hovedforfaldsdatoen. 9. Opsigelse og ophør 9.1 Forsikringstagers ret til at opsige Forsikringstageren kan opsige forsikringen med mindst en måneds skriftlig varsel til hovedforfaldsdato, dog tidligst når forsikringen har været i kraft uafbrudt i 12 måneder. Hvis Skandia har givet en særlig pris for en flerårig periode, kan forsikringstageren tidligst opsige forsikringen, når perioden slutter. 9.2 Skandias ret til at opsige Skandia kan opsige forsikringen med mindst en måneds skriftlig varsel til hovedforfaldsdato, dog tidligst når forsikringen har været i kraft uafbrudt i 12 måneder. Desuden kan Skandia til enhver tid uden varsel opsige forsikringen: hvis der er tegn på svig eller forsøg på det Lifeline Plus Erhverv Nr. E Skandia 7/8

8 hvis der udbryder krig, oprør eller borgerlige uroligheder i Danmark. Hvis forsikringen er oprettet og bliver betalt sammen med en firmapensionsordning i Skandia, kan den altid opsiges sammen med pensionsordningen. 9.3 Forsikredes ret til at opsige Den forsikrede kan opsige sin forsikring med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Dette kan dog være forhindret af vilkårene i ansættelsesforholdet. 9.4 Forsikringen ophører Medmindre forsikringstager og Skandia har aftalt andet, ophører dækningen uden varsel: den dag forsikringsaftalen ophører den dag den forsikrede fratræder den dag den forsikrede fylder 70 år hvis reglerne i punkt 6.2 forhindrer, at den forsikrede kan være omfattet af forsikringen. 9.5 Fortsættelsesforsikring Forsikrede, der ikke længere er omfattet af en firmaaftale i Skandia, kan søge om at fortsætte sundhedsforsikringen efter Skandias almindelige regler. 9.6 Ansvarstid ved ophør Hvis forsikringen ophører, ophører retten til erstatning samtidig. Skandia dækker følger af en tilskadekomst eller sygdom, som er opstået i forsikringsperioden, i op til tre måneder efter forsikringens ophør. Det er dog et krav, at Skandia har godkendt skaden på forhånd. Skandia har ingen erstatningspligt efter ophørsdatoen, hvis forsikringsaftalen er oprettet med kortere løbetid end et år. Det samme gælder en fornyet forsikringsaftale, der løber i kortere tid end et år. Når forsikringen er ophørt, og der er sket en skade i forsikringstiden, skal skaden anmeldes til Skandia uden ugrundet ophold Ankenævn Hvis Skandia og forsikringstageren eller den forsikrede ikke kan blive enige, er det muligt at klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Der skal betales et gebyr for at klage til Ankenævnet. Skandia refunderer gebyret, hvis forsikringstageren eller den forsikrede får medhold i klagen Værneting Tvister om forsikringsaftalen skal afgøres efter dansk ret. Tvister, som ikke kan afgøres ved voldgift, skal afgøres ved de danske domstole. Værneting er København. 10. Lovgivning og klager 10.1 Lovgivning Forsikringen følger bestemmelserne i Lov om Finansiel Virksomhed og Forsikringsaftaleloven, medmindre de er fraveget i policen Klager vedrørende sagsbehandling Forsikringstageren eller den forsikrede har mulighed for at klage, hvis de er uenige i Skandias afgørelse af en sag. Klager skal sendes så hurtigt som muligt og senest seks måneder efter at sagen er afgjort til: Skandia Kay Fiskers Plads København S Att.: Den klageansvarlige Se mere om klagemuligheder på skandia.dk/klage Lifeline Plus Erhverv Nr. E Skandia 8/8

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2016. Nr. PLUS Fritid F 03 010116 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. BASIS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2015. Nr. PLUS Privat P 04 010115 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Erhverv Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2013 Nr. E 03 010113 Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter... 2 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Basis Fritid Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser BASIS F 01 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen omfatter...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS Erhverv E 04 010114 gælder fra 1. januar 2014. Indhold 1 Forsikringsaftalen... 2 2 Hvem forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Fritid Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. STAND Fritid F-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Standard Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. STAND Privat P-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. PLUS Erhverv E-07-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Erhverv

Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Erhverv Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Erhverv Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. PREM Erhverv E-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Plus Privat Sundhedsforsikring Disse forsikringsbetingelser PLUS P-03-010113 gælder fra 1. januar 2013. 1 Forsikringsaftalen 2 Hvem forsikringen omfatter 3 Hvor forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Privat

Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Privat Forsikringsbetingelser for Lifeline Premium Privat Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2017. Nr. PREM Privat P-01-010117 Indhold 1. Om forsikringen... 2 2. Sådan dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring [Manchet] Nr. [# #] Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2. Rådgivning... 2 2. Forsikringens

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring ERHVERV PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS E-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109

Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 www.skandia.dk Side 1 af 7 Skandia Lifeline Sundhedsforsikring PRIVAT PLUS Alm. forsikringsbetingelser - Dækningsvilkår Vilkårsnummer: PLUS P-01-010109 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten.

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Sundhedsforsikring Vilkår Privat 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Privat - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Privat - Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR-nr.

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Disse vilkår gælder for sygdomme og skader, der er arbejdsrelateret og fritidsrelateret.

Disse vilkår gælder for sygdomme og skader, der er arbejdsrelateret og fritidsrelateret. Sundhedsforsikring AFTALEGRUNDLAG Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring A/S udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat

DS Sundhedsforsikring Vilkår Privat Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Brug af sundhedsforsikringen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring din vej til hurtig behandling Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. Heldigvis. Men vi kan alle komme til skade eller blive syge. Derfor kan medlemmer og deres ægtefæller nu kan købe en

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde - Vilkår

Sundhedsforsikring Arbejde - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Forsikringsaftalen med Qudos Insurance A/S udgøres af

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Grunddækning

Læs mere

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON

DS Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv - AON Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON

Sundhedsforsikring Heltid - Vilkår AON 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015

Vilkår - Sundhedsforsikring - 2015 1 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for Qudos Insurance A/S, CVR.nr. 33 95 69 67 og FT-nr. 53112. Denne ordning administreres af forsikringsagenturet

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106

Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106 Lifeline Plus Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32102-09-010106 Side 1 af 8 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten. 1. Hvem gælder forsikringsaftalen for? Forsikringen

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0905 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0905 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

sundhedsforsikring privat

sundhedsforsikring privat sundhedsforsikring privat Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler

Tilbud på Sundhedsforsikring. Brancheforeningen for Reklameartikler Tilbud på Sundhedsforsikring Brancheforeningen for Reklameartikler Brancheforeningen for Reklameartikler Vi har fornøjelsen af at tilsende vort tilbud på sundhedsordninger. Tilbuddet er baseret på følgende

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet Afd: 8011, dok.nr. 15244, dato: 20-12-2012 dahlberg - part of the future Ejendomsteamet tlf. 33 70 44 89 Forsikring. Pension A/B Morelgården Morelgården 1-48 2620 Albertslund MODTAGET " 7 EC. 2012 Police

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Ledernes Sundhedsforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer.

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder SUNDHEDSFORSIKRING SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder Velkommen til din nye sundhedsforsikring nu er hjælpen til sygdom og skade altid inden for rækkevidde! Hos Mølholm Forsikring tror vi på,

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2014-2017 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat - gruppeforsikring

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Skandias sundhedsløsninger. Produktbeskrivelser og priser 2017

Skandias sundhedsløsninger. Produktbeskrivelser og priser 2017 Skandias sundhedsløsninger Produktbeskrivelser og priser 2017 Hvorfor vælge Skandias sundhedsforsikringer? Vi har i Skandia fokus på, at medarbejdere bliver hjulpet hurtigt med professionel privatbehandling.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11 Behandlings- og sundhedskompas...12

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret

sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret sundhedsforsikring erhverv - arbejdsrelateret Forsikringsbetingelser version 3.0 JULI 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Dansk Byggeri eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning. Sundhedsordningen

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310

Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Sundhedsforsikring Fritid Forsikringsbetingelser nr. 1310 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning. Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Malernes sundhedsordning 1. Sundhedsrådgivning 2. Telefonisk krisepsykologhjælp 3. Dækning af udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring. Fritidsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Fritid Sundhedsforsikring Fritidsrelaterede dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Fritid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S,

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring. Arbejdsrelaterede dækninger

Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring. Arbejdsrelaterede dækninger Vilkår - Erhverv - Arbejde Sundhedsforsikring Arbejdsrelaterede dækninger Version 4.0 Qudos Q4 2015 Sundhedsforsikring Arbejde 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere